Breaking news – överklagan till Migrationsöverdomstolen

Senaste nytt om kampen kring pastor Jean Kabuidibuidis liv. Advokat Claes Strömvall har nu överklagat hela frågan till Migrationsöverdomstolen, högsta beslutande organ i migrationsärenden. Beslutar de att ta upp frågan, då blir det en möjlighet som uppstår. Vi behöver be för att Migrationsöverdomstolen tar upp detta.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • Gbajohansson

    Idag fick jag svar på mitt brev till Annette Bäcklund, förvaltningschef Migrationsverket. Hon menar att skälen är för svaga (!). Hon säger att man tagit hänsyn till all inkommen information och att migrationsverket endast prövar om nya skäl framkommer, särskilt då från Kongo. Migrationsöverdomstolen prövar endast om prövningstillstånd kan utverkas och de ger prövningstillstånd och det ges endast vid ”mycket starka skäl eller där en laglig fråga måste prövas”. Störst möjlighet verkar det ur mitt lekmannaperspektiv vara att framföra nya skäl till migratonsverket. Skäl som kan visa på den hotsituation som Jean befinner sig i. Vi ber att Gud gör under! Kristna ska inte särbehandlas i vårt land heller. 

  • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

    Hur ska man kunna gräva fram mer än det redan har grävts fram? Speciellt listan på utlandskongoleser borde få migrationsverket att ändra sig eftersom det är ett hot mot just Jean själv. Eller är det så illa att de har vetat om den hela tiden och ändå skickar folk till Kongo?