Tidningen Dagen och Rob Bell m.m.

Det har uppstått en intressant replikväxling mellan mig och Urban Thoms på Dagen som jag skulle vilja kommentera. Jag skrev så här på min blogg 3 oktober med anledning av att jag väntar med nyfikenhet på en debatt om min nyutgivna bok: ”Är mycket nyfiken på tidningen Dagens reaktion. Därifrån har det hittills varit en kort nyhetstext. Dagen skrev ju uppskattande om Rob Bells bok. Min bok ligger betydligt mer i linje med pingströrelsens och EFK:s traditionella syn på dessa frågor i jämförelse med vad Bell gör. Var står Dagen idag? Man kan också ställa den frågan då systerföretaget Libris Media ger ut Rob Bell men refuserar min bok. Är det verkligen Lausannedeklarationen som gäller med nya ägarkonstellationen?”

Urban Thoms skriver då följande kommentar på min blogg: ”Blir lite konfunderad av Swärds sätt att resonera. Betyder det att om en Dagenrecensent skulle tycka att Swärd skrivit en dålig bok, eller har invändningar i största allmänhet, så har tidningen tagit ställning för Rob Bell och mot Stefan Swärd? Att tidningen då har fjärmat sig från Lausannedeklarationen?
Samma sak om Swärds bok inte resulterar i minst lika mycket spaltutrymme som Rob Bells, då ska det också ses som ett ställningstagande från Dagens sida.
Jag tycker det är ett märkligt sätt att resonera. Det synsättet rimmar mycket dåligt med hur en redaktion arbetar.
Dagen skrev en nyhetstext i samband med att Swärds bok kom ut just för att tidningen finner ämnet intressant och Stefan Swärd är en viktig röst i den kristna debatten. Möjligen var texten för kort för att falla författaren i smaken, men å andra sidan var det säkert desto fler som läste den.”

Låt mig få utveckla resonemanget och uttrycka mig lite tydligare. En kristen tidning kan inte vara teologiskt-ideologiskt neutral. Vilka rubriker man sätter, vilka frågor man tar upp, vilka frågor journalisterna ställer – är uttryck för ideologiska och teologiska värderingar. Även vilka kristna böcker man uppmärksammar, uttrycker sig positivt eller kritiskt om.

Frågan om synen på himmel och helvete, och den eviga domen är en vattendelare i hela västvärldens kristenhet. En mer konservativ kristen syn där man slår vakt om en mer bokstavlig läsning av Bibeln och kyrkans tradition krockar med en benägenhet att göra kristna kyrkan mer tidsanpassad och anpassa budskapet efter tidsandan. Mycket förenklat kan man skilja på en konservativ och en liberal linje i den kristna kyrkan, och den går på tvärs genom många samfundsgränser. De samfund som uppstått senaste 100 åren och har sina rötter i pingströrelsen, som t.ex. den svenska pingströrelsen och EFK, har kategoriskt tagit ställning för den konservativa linjen i tolkningen av den kristna tron i den här typen av frågor (i varje fall om vi ser historiskt på frågan). I en svensk kontext är det framförallt Svenska kyrkan som tagit ställning för den liberala linjen men också med ett mer omfattande stöd bland de äldre samfunden, som nu formar Gemensam framtid.

Bells bok ligger uppenbarligen i linje med den liberala trenden, även om han behåller ett visst evangelikalt språkbruk. Francis Chans bok som kom ut i somras är ett exempel på en bok som värnar om befintlig bibelsyn och bibeltolkning, den kan klassas som konservativ. Min bok ligger mycket nära Chan i perspektivet på dessa frågor. De ledande evangelikala teologerna och förkunnarna i USA kommer nu med moteld mot Bell, bland annat New York-pastorn Keller som jag uppskattar mycket. Både Bell och Chan kommer ut på svenska under hösten, så vitt jag vet kommer Livets ords förlag att ge ut Chans bok.

Att en tidning som Världen Idag väljer att ge utrymme åt och uppmärksamma en bok som kan klassas inom ramen för den konservativa hållningen, det är också uttryck för ett ideologiskt och teologiskt ställningstagande hos chefredaktören.

Jag ställer frågor i min text om Dagens linje, jag uttrycker inga påståenden – vi har ju inte facit i handen ännu. Jag kommer med intresse följa hur Dagen uppmärksammar t.ex. Chans bok i jämförelse med Bell. Att Libris Media satsar på Rob Bell väcker frågor hos många inom Pingströrelsen och EFK, det kan man inte bortse ifrån – i synnerhet om man samtidigt avvisar böcker som företräder en mer konservativ linje i denna fråga. Låt oss bortse från min bok för stunden, för det här handlar inte om en enskild bok, utan om grundläggande teologiska och ideologiska konfliktlinjer i kyrkan. Om det nu blir så att Libris media satsar på Rob Bells bok och tidningen Dagen ger mest uppmärksamhet åt Bell i positiva ordalag, kan jag inte tolka det på annat sätt än ett tydligt ideologiskt ställningstagande. Och som krockar med ideologiska linjen hos de ledande svenska ägarsamfunden och Lausannedeklarationen – i varje fall enligt min uppfattning. Men här ställer jag bara frågor, jag kommer med intresse att följa bevakningen och rapporteringen närmaste månaderna. Och kommentera saken mer ingående när vi har facit i hand ett tag efter årsskiftet.

Och för att uttrycka sig mycket tydligt. Det handlar inte om den ena eller andra boken. Det handlar om olika bibeltolkning, olika syn på grundläggande kristna lärofrågor och olika syn på hur vi ska predika evangeliet i vår tid. Här menar jag att Francis Chan och Rob Bell står för två helt olika linjer.

En kristen tidning kan inte stå neutral i den här typen av diskussioner, inte ens på nyhetsplats. Vad man skriver om, hur frågorna ställs, vad man uppmärksammar, vilket utrymme man ger åt olika frågor – kan i vissa lägen vara uttryck för grundläggande teologiska och ideologiska ställningstaganden.

Jag skulle dessutom uppskatta lite tydligare hållning i den här typen av grundläggande teologiska och ideologiska debatter från de samfund som är delägare av Libris Media och Dagen.

Och en sak till. Det är mycket okunnigt att beskriva Bell som nytänkare i frågor som gäller himmel och helvete. Missionsförbundaren EJ Ekmans bok från 1903 har nu kommit ut i ny tryckning. Han har identiskt samma uppfattning som Bell, och Ekman blev avfärdad som univeralist i dåtidens frikyrkomiljö. Jag tycker dock att Ekmans bok är bättre än Bell, han gör större ansträngningar att försöka förankra sina teser i Bibeln, och har en mer genomtänkt teologisk hållning.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Anna-Karin

  Surt sa räven eller……

 • Urban Thoms

  Låt oss lyfta resonemanget från Bell och Swärd och titta på frågan rent principiellt:
  Kan en bok vara bra fast man inte håller med om allt som står i den?
  Kan en bok vara dålig fast man skriver under på dess huvudteser?
  Ja, tror jag. Nej, verkar Swärd tycka.
  Kan en tidning sorteras in i ett visst teologiskt fack utifrån vad en recensent skriver om en särskild bok?
  Kan man ograverat klistra alla åsikter en författare framför på det förlag som ger ut boken?
  Nej, säger jag. Ja, tycks Swärd anse.Det är precis här Swärds argumentation krackelerar. Verkligheten är betydligt mer komplex än så. Swärds envetna uppdelning av tillvaron och oss människor i konservativt/liberalt går inte att använda som raster om man vill ha en rättvisande bild av hur livet och människan fungerar.

 • http://twitter.com/ErikThorsell Erik Thorsell

  På samma vis som det kan tyckas olämpligt att dela in folk i fack enligt liberala och konservativa teologiska tolkningar så är det väl än mindre lämpligt att stå utan ord i en fråga som denna? Jag har inte följt debatten från dess början men anser verkligen att Swärd gör rätt i att åtminstone ifrågasätta. Precis som Aftonbladet anses röd och Expressen blå (rätta mig om jag har fel) så anses olika tidningar med kristen värdegrund mer eller mindre liberala/konservativa – och det med rätta. (?)

  Urban, kan du svara på frågan: Vilken riktning har Dagen? Såväl politisk som religiös.

  Väl mött!

 • Westinbo

  Vad kan anledningen vara till att Libris Media inte ville ge ut Stefans bok? Berodde det på att de tyckte att den var dåligt skriven trots att de var positiva till Stefans teser och argumentation? Det har jag svårt att tro på. Berodde det istället i huvudsak på att de ogillade hans argumentation och teser även om den var ”bra” skriven? Det tror jag inte heller. Eller berodde det på kommersiella överväganden, att marknaden inte kan svälja två böcker som behandlar samma tema, att det inte blir tillräckligt lönsamt? Kanske det också ska ses som en indikation på att intresset för ”liberal teologi” är stort vilket skapat en viktig kommersiell köparkategori. Marknaden för teologisk litteratur kan väl inte heller vara så stor i ett så litet land som Sverige. 

  Finns det dessutom några ekonomiska sammankopplingar mellan Libris Media och Dagen och något intresse av att inte Dagen ska fokusera för mycket på Stefans bok eftersom den ges ut av ett konkurrerande förlag? Det kanske låter långsökt men detta är bara frågor från min sida. Jag är inte tillräckligt insatt i ägarstrukturerna och journalisternas publicistiska frihet i förhållande till styrelse och ägare. Vad gäller en tidnings officiella hållning så brukar den ju anges i ledarspalterna.

 • Sward

  Urban,
  Jag tror att vi talar förbi varandra. Du diskuterar bokrescensioner. Jag diskuterar hur en kristen tidning speglar och beskriver teologiska strömningar, vilket är långt mkt mer än bara diskutera bokrescensioner.
  Självklart kan en bok vara dålig även om man gillar dess huvudteser. Har jag påstått något annat?
  Självklart kan en bok vara bra även om man inte håller med om innehållet. Jag har nog aldrig påstått något annat.
  Självklart kan inte en tidning soreteras in i ett visst teologiskt fack utifrån vad en rescensent skriver om en viss bok.
  Man kan självklart inte klistra alla åsikter en författare för fram på dess förlag.
  Men det var lite mer övergripande än så jag diskuterade frågorna i blogginlägget ovan.

  Användningen av beteckningen konservativ/liberal – mycket förenklande. Visst. Men vilka beteckningar ska man då använda för att beskriva olika ståndpunkter i en internkristen diskussion om evighetens beskaffenhet?

  hälsn
  Stefan Swärd

 • Nils

  Hallå !
  Släpp Rob Bell – Tomas Tramströmer är det som gäller :-)

 • Fredrik Wenell

  En fråga: Om det är liberalt att inte hålla fast vid helvetet som eviga straff (som jag har förstått att Stefan hävdar) – hur skall man då betrakta John Stott? Lausannedeklarationens fader och en av de verkligt stora teologerna inom den evangelikala rörelsen.

  Det är allmänt känt att Stott både omfattade den s.k annihillationalismen samtidigt som han var en ivrig förespråkare och arbetade intensivt för mission. Är inte den stora skillnaden mellan dem som hävdar att det inte finns en dubbel utgång och de som gör det.

 • Urban Thoms

  Apropå den sistnämnda spekulationen vill jag upplysa om att det är inte bara långsökt, det är helt fel. Så fungerar det inte. Libris Media har inget som helst inflytande över Dagens redaktionella innehåll.

 • Urban Thoms

  Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund. Ideologiskt vilar tidningen på Lausannedeklarationen och Manillamanifestet. Du hittar dessa enkelt på nätet om du vill läsa in dig.
  Vi jobbar efter grundläggande journalistiska principer som bland annat innebär att låta företrädare för olika sidor komma till tals med sina bästa argument.

 • Lennart 34

  Apropå den nyaktuella helvetesläran. Bibeln måste läsas bokstavligt. Vem är annars att avgöra vad som är sant eller falskt. Eller som Kirkegaard uttryckte det: När det gäller Bibeln måste man tro på allt eller intet.

 • Westinbo

  Jag tillhör dem som nog inte  kommer att fördjupa mig i böcker om helvetet eller annan specialteologisk litteratur. Jag läser främst bibeln och andra böcker som jag inte ska redovisa här.

 • Sward

  Fredrik Wenell,
  i min bloggtext ovan gör jag inga sådana distinktioner. I min bok framgår med all tydlighet att jag ser att den grundläggande skiljelinjen går mellan universalister och de som tror på en dubbel utgång. Skulle inte komma på tanken att klassa Stott som liberal. Men både inom universalism och tron på dubbel utgång innehåller en rad nyanser, något jag försöker bena ut i boken.
  Min mening är att Bell har hamnat på fel sida av denna gränslinje, men det kan man naturligtvis ha olika uppfattningar om.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Rolf Josefsson

  Stefan.
  Läst klart din bok och tror mig veta att majoriteten av medlemmar/frälsta/troende!! ”Finns många namn” har denna dröm,hopp och tro att det en dag blir ett avslut där hemma.Att det inte predikas om detta eller att Jesus kommer tillbaka i våra kyrkor idag är bara att beklaga, inte minst i min församling som har en helt annan agenda känns det som !Sista gången jag hörde ett sådant budskap var Pelle Karlsson på Nyhem på avslutningsgudstjänsten. finns att se/lyssna på http://www.nyhemsveckan.se under Radio/Tv webbsändingar 26/6.
  Så Stefan stå som en Stridsman i Herrens Arme och fortsätt att predika och stå för din ståndpunkt. Du behövs.

 • Fredrik Wenell

  Tack Stefan för den distinktionen. Jag har varken läst din bok eller Bells bok. Blev bara lite konfunderad över de grova gränsdragningarna som lätt uppstår i bloggvärlden. 

  Det är också lite problematiskt att säga att att fundamentalism/konservativ och evangelikal är samma sak (som du hävdat på andra ställen på bloggen). Tvärtom var ju den evangelikala teologin ett sätt att hålla kvar bibeltrohet men inte falla i den fundamentalistiska fällan. Nancey Murphy har på ett övertygande sätt beskrivit att fundamentalism och liberalteologi är båda fallgropar i viljan att hantera den framväxande historisk kritiska bibeltolkningen. Där gick den evangelikala teologin en mycket bättre väg. Stott är ju ett utmärkt exempel på det.

  Det är också problematiskt att slänga sig med begreppet liberalteologi eftersom det framförallt syftar på en rörelse inom teologin som växte fram på 1800 talet och en bit in på 1900 talet. I bloggvärlden blir det istället en sätt att tala om ”jag tycker inte som du och det är farligt att tycka som du”. Alla har ju självklart rätt att tycka som dom vill och det är bra att du ger argument för din hållning – men det innebär ju per definition att alla som inte tycker som du är liberalteologer.

  Skall försöka komma på din release när du är i LInköping. Det blir spännande!
  Allt gott
  Fredrik Wenell

 • Håkan Nilsson

  Egentligen skall det vara höga murar mellan annonser och journalistik. Men jag har erfarit att så är det tyvärr inte i ”kristen” press. Så jag råder dig Stefan att annonsera i Dagen. Då kommer du att få utrymme. Det är inte så enkelt, jag skickade en gång en bok till för att få en kommentar, men du gorde som alla andra du behagade inte att svara. troligen för att jag inte var en kändis.

 • Sward

  Hej Fredrik,
  Att jag har sagt att fundamentalism och evangelikalism är samma sak har jag inget minne av. Däremot brukar väl den uppfattningen föras fram ofta av evangelikalernas kritiker. Jag är nog hyfsat påläst i debatten om fundamentalism/evangelikalism.
  Däremot kanske jag använder ordet konservativ lite friare än vad teologiskt bevandrade personer gör. Ordet konservativ är ju mycket vanligt i vårt språkbruk och används som beskrivning av många fenomen – inte minst i samhällsdebatten, och oftast är det inte negativt värdeladdat. I denna diskussion menar jag med ordet konservativ att man slår vakt om kyrkans traditionella undervisning om himmel och helvete.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Mikael

  Hej Stefan!
  Jag ser fram emot den verkliga debatten när sakfrågorna diskuteras efter flertalet läst igenom din bok, frågan är bara skall jag vänta på eventuella böcker som fördömer den så jag vet vad jag skall tänka och tycka om den.
  I så fall får jag nog vänta en stund då alla rakryggade har kommit fram till att det är bäst att tiga ihjäl alla argumenten.

  hoppas bara att den kvalitéten som din övriga förkunnelse har, genomsyrar även din bok.

  /Mikael

 • Westinbo

  Att annihillationismen (vilket ord!) skulle vara mindre heretiskt eller liberalt än universalism har jag svårt att förstå utifrån bibelns i det närmaste övertydliga undervisning på detta område. Guds varningar om att inte lägga till eller dra bort något från Guds ord borde vara tillräckligt för att avhålla oss från att på alltför lösa  grunder ägna ägna oss åt vad som närmast borde betecknas som spekulationer. Men kanske är det så att mänsklig hänsyn (anseende till person) kan spela en viss roll i våra bedömningar av vad som är heretiskt, liberalt (eller vilket ord man nu vill använda sig av).

 • Westinbo

  Vi måste nog trots allt visa en viss förståelse inför det faktum att våra begreppsliga arbetsredskap (i det här fallet av teologisk natur) har sina begränsningar kopplade exempelvis till sitt historiska ursprung och inte fullt ut täcker det som vi vill säga. Dessutom är många av dessa ord och uttryck ofta personligt värdeladdade och triggar igång onödiga reaktioner. Men nu har vi inte så många valmöjligheter vad gäller vilka begrepp som är lämpliga att använda. Inte bara vår tankeförmåga är begränsad, även språkets uttrycksmedel har sina inneboende begränsningar, det kan vi inte komma ifrån. Och vem vill fördjupa sig i språkfilosofisk analys och semantik i syfte att bli tydlig och undvika missförstånd?

 • Sward

  Nja, Ireneus var annihilationist, och han har aldrig stämplats som heretiker så vitt jag vet.
  Även John Stott. Jag går igenom detta i min bok, i ett kapitel, vissa bibelord kan tolkas i annihilationistisk riktning, min slutsats är att synsättet har för bräcklig biblisk grund för att slås fast som en lära. Även Francis Chan öppnar upp för detta i sin bok, på liknande sätt som jag gör, utan att slå fast något.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Anonym

  Diskutera gärna sakfrågan,
  Stefan, men det är så tydligt att du är ute efter något mer här. Redan rubriken
  ”Tidningen Dagen och Rob Bell m.m.” talar sitt tydliga språk.

  Jag diskuterar bokrecensioner eftersom det var det
  du valde att använda som exempel i ditt försök att så tvivel kring huruvida
  tidningen Dagen har fjärmat sig Lausannedeklarationen. Jag skrev att jag blev
  konfunderad över denna koppling. Du replikerade att jag övertolkat dig och
  lovade att återkomma i ett nytt blogginlägg. Det som vi kan läsa här ovan.

  Nu inser jag att jag inte alls har övertolkat dig,
  jag har snarare undertolkat dig. I din nya text förstärker du ju vikten av att
  Dagens recensenter tar ställning mot Bells slutsatser och för dina egna. 

  Det var detta jag vände mig emot när jag först
  skrev och min kritik mot orimligheten i detta synsätt kvarstår. Om du
  efterlyser vad Dagen har för linje när det gäller människans eviga väl bör du
  vända dig till ledarsidan. Det är där det uttrycks vad som är tidningen åsikt
  och du vet mycket väl. Att antyda något annat, om så bara med frågor, är att
  leda in folks tankar och förväntningar på fel spår.

 • Henrik Lööv

  Lite of topic men är det inte lite synd att så enträget dela upp en så liten skara som frikyrkokristna i Sverige i olika grupper? Jag är säker på att det kommer finnas bra och tydliga svar på vem som kommer var efter döden i Stefas nya bok, men jag är mer tveksam på att den ställda frågan verligen är den viktigaste just nu. Är det inte underligt att vi lägger så mycet energi på vad trossyskon har för åsikter och så lite på att göra något radikalt åt det helvette människor lever mitt uppe i runt om på vår värld? Jag tycker hur som helst att det är väldigt olustigt att jag så ofta tenderar att vara sådan själv. När frågor om dop, dubbel utgång eller bibelsyn kommer upp på bordet rinner energin till, men när svätande i östafrika syns på nyheterna kan jag stilla samvetet med att skicka en summa pengar som jag aldrig kommer att sakna. Var verkligen Jesus en helvettespredikant? Var inte platsen där han började bygga sitt rike den jord vi lever i? Och borde vi inte som kristna lägga mycker mer enegeri på att sprida hans rike här än att sitta och fundera på vem som kommer dit efter döden?

 • Sward

  Henrik,
  Tack för kommentar, jag tar upp de frågorna du ställer ganska utförligt i min bok. Om relationen mellan livet här och nu och evigheten. Jag menar nog att dagens kyrka för mycket betonar här och nu och har nästan helt glömt evighetsperspektivet.
  Jag delar inte in i olika grupper, jag bara försöker beskriva de mycket olika uppfattningar som faktiskt finns om livet efter detta.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Henrik Lööv

  Ser fram emot att läsa din bok. Jag tycker inte
  alltid du har rätt men är glad över att din röst finns. Vi behöver fler, inte
  färre, som du. Bra att du inte delar in i grupper, hoppas vi lyckas respektera
  och kanske så småningom glädjas våra olika åsikter i frikyrkan. Det är lätt,
  tycker jag, att söka en identitet genom att ta spjärn mot andra. Känns positivt
  att din bok tycks ha en positiv ansats där det viktiga är vad du tror är rätt,
  och inte vad andra tror som är fe. Sen kan jag hålla med om att kyrkan betonar
  här och nu, men problemet är ju att det blir mycket ord och lite verkstad. Det
  radikala i här och nu kommer inte fram lika ofta tycker jag. Jag tycker Jesus
  ord om vad vi bör göra för andra människor här på jorden är betydligt mer
  utmanande än de han säger om livet efter detta. Och jag inbilar mig att om Jesus skulle säga oss ett sanningens ord så skule det inte börja med ”hur kan ni tro så” utan snarare ”hur kan ni göra så?”

 • Henrik Lööv

  Ser fram emot att läsa din bok. Jag tycker inte
  alltid du har rätt men är glad över att din röst finns. Vi behöver fler, inte
  färre, som du. Bra att du inte delar in i grupper, hoppas vi lyckas respektera
  och kanske så småningom glädjas våra olika åsikter i frikyrkan. Det är lätt,
  tycker jag, att söka en identitet genom att ta spjärn mot andra. Känns positivt
  att din bok tycks ha en positiv ansats där det viktiga är vad du tror är rätt,
  och inte vad andra tror som är fe. Sen kan jag hålla med om att kyrkan betonar
  här och nu, men problemet är ju att det blir mycket ord och lite verkstad. Det
  radikala i här och nu kommer inte fram lika ofta tycker jag. Jag tycker Jesus
  ord om vad vi bör göra för andra människor här på jorden är betydligt mer
  utmanande än de han säger om livet efter detta. Och jag inbilar mig att om Jesus skulle säga oss ett sanningens ord så skule det inte börja med ”hur kan ni tro så” utan snarare ”hur kan ni göra så?”

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Ett av Jesus´ mest tänkvärda ord är ju ”det ena borde ni göra, men inte underlåta det andra” – d.v.s. ett avvisande av falska dikotomier där en god sak ställs mot en annan god sak. Saker som inte ska spelas ut mot varandra – socialt engagemang här och nu och iver att rädda människor för evigheten – ska inte spelas ut mot varandra. Även om exemplen på ensidighet är alltför många finns det å andra sidan också Gud ske lov många exempel på att lära och liv, hinsidighet och dennasidighet kan förenas, alltifrån Jesus och hans apostlar till moder Teresa och John Stott.

  Och Stefan Swärd. Tack Stefan för att du tar upp den livs-viktiga fråga vi så ofta förtiger.

 • Westinbo

  Det hedrar i alla fall tidningen ”Världen i dag” att man gett Stefan tre helsidesutrymme för att presentera sin bok. Så mycket begriper jag av tidningsvärlden att en tidning inte kan göra detta utan att ha fattat ett gemensamt redaktionellt beslut om att göra detta. Och för att fatta ett sådant beslut måste tidningen anse att det tjänar en god och viktig sak. Som sådant blir det givna utrymmet ett uttryck för ett ideologisk ställningstagande och en markering för vad tidningen står för.

  Men tanke på Dagens frikyrkliga bakgrund och tidens starka ”liberala” och postmoderna teologiska strömningar skulle det på motsvarande sätt lända tidningen Dagen till heder om den hade gett Stefans bok mer utrymme. Man kan trots allt inte komma ifrån misstanken om att det kan bero på en konflikt mellan sympatier för de nya teologiska strömningarna och sympatier för konservativ bibeltolkning. Finns det inte hjärterum så finns det inte stjärterum som man brukar säga. 

 • Henrik Lööv

  Jag
  håller med dig helt, det gör nog de flesta. Vi måste sträva efter både lära och
  liv. Frågan det handlar om är åt vilket håll man menar att skeppet lutar. Om
  man då blickar ut över världen sås man av rikedomen av debatter kring läran och
  alla de samfund som dessa gett upphov till. Medan man har väldigt svårt att se
  särskilt många som axlat Moder Theresas mantel. Debatter kring olika teologiska
  frågor väcker ett intresse och en energi, också hos mig, som är väldigt
  avlägsen den passivitet som vi globalt sett rika kristna uppvisar gentemot
  världens lidande. För att spetsa till det väcker det mycket större kraft och
  vilja till att förändra läget om jag möter en pingstvän på stan som visar sig
  vara universalist än om jag går förbi en uteliggare som lever i misär.

  Men det ena utesliter absolut inte det andra. Och jag vet  exempevis efter att ha följt den här bloggen att Stefan med församling är ute och betjänar och vittnar för människor på kvällarna.   

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Tack för svar, Henrik! Egentligen tror jag inte att vi är så långt ifrån varandra. De flesta man möter på stan är väl universalister, uteliggare eller inte ;), och man kan inte bara påtala just det missförhållandet… 

  Men ja, om en pingstvän i ”förkunnarposition” eller allmänt vittnande vän visar sej vara bekännande universalist väcker det hos mej samma ”vilja att förändra läget” som om någon lurade i fattiga uteliggare att all svamp vore ätlig efter avkokning – eller förhöll . D.v.s. jag skulle inte bara bli ledsen och arg över den andliga nöden och/ eller sociala situationen för de minsta i samhället, utan också att någon – troligen mycket snäll och välment – själ spred eller accepterade ogrundade och ljusblå föreställningar om en genväg till hälsa och välbefinnande.

  Vi kanske inte är så oöverens i sak – beträffande ”svamparnas ätlighet”, typ! – som om bedömingen av ”chansande svampkonsulenter”.

 • Henrik Lööv

  Tror du har aldeles rätt i din slutsats. Allt gott!