Nyhet – Utfrågning med Ulf Ekman och Åke Bonnier i Elimkyrkan

Torsdagen den 10 november kl. 19.00 händer något spännande i Elimkyrkan i Stockholm. Både pastor Ulf Ekman och Stockholms domprost Åke Bonnier kommer då till Elimkyrkan. Jag kommer att leda en utfrågning med dem. Den kommer att handla om ”vad är kristen tro”. Vi kommer att ta upp grundläggande ämnen som Bibelsyn, Jesu uppståndelse, jungfrufödelsen, betydelsen av Jesu död på korset, kristen äktenskapssyn, frälsning m.m. Och närmare granska på vilka punkter Ekman och Bonnier inte är överens och varför. Men också hitta punkter där de är överens. Eftersom båda har varit aktivt engagerade i debatten om Israel och mellanöstern – är frågor som jag också kommer att testa. En kristen syn på välfärd, ekonomi och rikedom är också en intressant fråga att ställa.

Sedan blir det intressant att ställa frågor om deras starka kristna engagemang med tanke på att båda saknar kristen bakgrund. Att en person från Bonnierfamiljen går och blir domprost är minst sagt sensationellt.

Vilka frågor tycker ni bloggläsare att jag ska ställa till Ekman och Bonnier?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Magnus

  Varför skulle det vara intressant att veta vad Åke Bonnier tycker?
  Magnus

 • Rolf Ahlqvist

  Kanske kunde du fråga dina två kristna vänner om de inte anser att Guds budskap
  nu verkligen är nära sitt moderna genombrott. Detta enligt Jesusorden i Markus 1:15, ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet”, Och att det enkelt och tydligt nu kunde förklaras rakt in i det sekulariserade samhället. Och även så ute i världens länder.
   
  Missen med det urspårade folkhemmet var att den sekulära, ateismens elit inte fattade att vi i det sena 1900-talets tid, inte var nära målet i tidens ström. Utan bara var och fortfarande är, i vändpunkten i Guds rumtidskosmos8, där två disparata ”rumtidscirklar” nu öppnar sig på 2000-talet.
   
  Detta då, dels mot modernitetens samhällsfortsättning i ett jobbigt förminskande av Gehenna i ett kärvare rike, Sverige Schweden, och i övriga världen. Och dels mot postmodernitetens, känslans och det fredligas ”eviga nu”, i IT-paradiset Sweden. Samt senare i övriga världen även där, varvid Kristustron växer till i centrum. Och där till sist kanske mot en liggande oändlighets-oo, i samband med Jesu återkomst. Två ytterst olika riktningar alltså, men i mänskligt och samhälleligt samarbete, i yttre och mer inre skeende. I det eviga nuet blir inte postmoderniteten en seriell tidsfortsättning, ”utan ett sätt att förstå som är evigt”, enligt en tänkare, W v Spanos.

  Vänligen Rolf Ahlqvist

 • Nils

  Det var ju en domprost som öppnade upp SvK för ecce-homoutställningen i Uppsala domkyrka (närliggande för både Bonnier & Ekman).

  Vad lägger de i bekännelsebönen som innehåller ”en Helig allmännelig kyrka…”.
  Hur ser de på heligheten – kopplat till kyrkorum alt. församling ?

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Bra att du tar upp ekonomi, fråga Ulf om han verkligen menar att en kristen ska vara rik.

 • http://www.teologicafet.tk Andreas Engström

  Vad i all världen pratar du om? Fattar inte ett dyft av vad det är du försöker säga och vill att Stefan skall fråga de ovan nämnda herrarna.

 • Pingback: Folkkyrka, We are Church - Vilka är kyrkans "vi" - Bengts Blogg()

 • Nils

  Fråga båda vad som kan göras för att förbättra kyrkans och den kristna trons trovärdighet. Fråga hur de ser på traditionen med kristen mystik. Kan det vara en väg framåt för den kristna andligheten. Eller är det snarare ett ändlöst harvande om helvetets existens med flera metafysiska frågor som är svaret på den andliga nöden.

 • Rolf Ahlqvist

  Andreas ! Om du inte fattar det jag skriver, är det ju fritt att du skriver något bättre själv som berör det kristna budskapet i en omvälvande tid.

 • Ps23enkristens

  Fråga honom om kursändringen för Livets Ord , från att vara en traditionnell  Trosrörelseförsamling från början, med teologin Trosförkunnelsen och praxis efter ,enligt Kenyon / Hagens moddel kvarstår , trots vissa Kursändringar sen början…Och vilka teologiska ändringar och praxis som kan ha gjorts , Ifrån deras tidiga teologi och praxis, enligt trosförkunnelsen igenom åren …Och till nu , när de är mera ekummener än tidigare ,och varför …Och  vad han mennar när han säger , att de alltid kommer predika  tro och trosförkunnelse i Livets Ord …Om han då mennar som för , enligt trosrörelsens grundlägande  teologi och praxis, den sk Trosförkunnelsen , han fortsatt mennar eller ej …

  För i såfall  måste ju det innebära att de lär och tror och praktiserar enligt den läran Jds.läran fortsatt :att Jesus dog en andlig död, förutom fysisk på Korset ….För  att en fysik död av Jesus kropp ,som ett offer  till försonning för våra synder med Gud   på Korset endast, skulle inte räckt …. För vår synd också är andlig ,och vi människor,  en ande med… Så han vart dö andligt ,  till sin ande också ,och bli en syndare ,med Satans natur ,som plågades i helvet av Satan i tre dar innan Gud sa det var  nog …Och därefter  föddes på nytt av Gud ,och återuppstod till sin kropp som då fick liv igen ,och han evigt liv med Gud igen….Och det är ju en annan försoningslära, än Bibelns och klassisk kristen tro lär …Som Grundar sig  på  tex …1pet:3.18 Kristus led ju en gång själv döden för synder;rättfärdig led han  för orättfärdiga , på det att han skulle föra oss till Gud .Ja han  blev dödad till köttet, men till anden blev han  gjord levande. 19 I anden gick han ock åstad och predikade  för de andar, som höllos i fängelse … etz följande versar till vers 22…

  Och om  man läser det och evangeliet  nogrant …Ser man ,att Jesus inte  dog nån andlig död  ,eller blev en syndare  med Satans natur ,som sen hölls fånge och plågades av Satan i tre dagar… Som  Trosrörelsen och Livets Ord av orginal lärt enligt Kenyon / Hagens lära trosförkunnelsen …

  Och fråga om de också har kvar sin människosyn från samma lära : Att människan är en ande, som äger en själ och bor i en kropp … Och  även , den läran skiljer sig från Bibeln och klassisk kristen  tro ,med sin tolkning av skriften … Av människans tre olika delar…Som är vad människan är i sin helhet : Ande ,själ och kropp….Om man vill hjärta sinne kropp…Men trosförkunnelsen delar upp det …Och lär att man ska leva  från sin ande för det är vår rätta personlighet och inte lyssna till sinnet och kroppen…. För i vår ande igenom pånyttfödelsen och frälsningen. har vi hela frälsningen, med alla vår behov och vår kallelse i oss…

   Så det som återstår för att leva ett segerrikt liv med Herren, sen man blivit en troende och frälst, är bara igenom sinnetsförnyelse, lära sig det, och  att tänka och lära om enligt Guds Ord bibeln …Enligt  den tolkningen och läran …

  Och bekänna seger och tro och helande och befrielse och sundhet och framgång  i tro på Gud och Guds Ord bibeln….Och har man inte tro för det  bekänn ,så i varje fall ,seger  ändå tills du tror…Och så kommer helandet och framgången och befrielsen  och vilken välsignelse som helst  , du behöver  enligt Bibelns löften …Om du håller ut och inte ger upp…Grundat på  som lära,för att övertygga tex, i  en predikan  ,och i ett bibelstudium ,eller privatsamtal…  Jes 53.5 Ja han var sargad  för våra överträdelser skull ,och slagen för våra missgärningars skull: näpsten var lagd på honom , för att vi skulle få frid , och genom hans sår är bliva  vi helade …

  Så om man bekänner i tro därför sitt helande sin upprättelse och framgång och vad du vill för välsignelse, som det står om i bibeln ,är det vårt igenom frälsningen .Och ges oss igenom bekännelse i tro  på Gud om vi inte ger upp att sägga …Att vi är helade igenom Jesus  sår tex….Som också Hagen beskrev ,denna sin och Kenyons lära, och tro på Gud och bibeln för att exemplifiera den ..Jag har inte haft en huvudvärk på 40 år…För jag aldrig bekänner någon …Och  om nån frågar mig, om jag har huvudvärk säger jag nej….För om jag skulle säga att jag hadde det … Skulle jag få  huvudvärk …Men eftersom han inte gjort det  på 40 år, mennade han att han inte fått nån…Och att det var lika med all sjukdom alla problem…. Att talade man positivt och seger och framgång och att man var helad och hade frid med Gud för igenom Jesus sår är vi helade tex efter jes 53:5 

  Hur det än såg ut tills undret skedde ,och ovsett  vad andra ansåg om det och sa.. Att man inte sa ,att man var sjuk och dåliga och hadde problem … Eller erkände jo jag är sjuk och jag har det och det problemet ….Men igenom Jesus sår, är jag helad och har frid med Gud och är välsignad…

  För själva påståendet att säga ,att det var bra ,fast  det inte var så ännu .Skulle ledda till att Gud lät det ske, även om det tog mycket lång tid, tills undret skedde …Och om man inte gjorde det skull problemet kvarstå …. Eller när man talade en negativ sak tillräkligt länge … Skulle den till slut ske med …. Sån var Livets Ord och trosrörelsens lära  och praxis av orginal…. Varvat med  annat, och sund tro på Gud och bibeln med som jag minns sen min tid som meddlem  där på 80-90.talet…

  Och jag tror att Ulf och Livets  Ord  bär spår av det ännu ,och att mycket av det de gjort ,och gör bygger på sådana uppfattningar om tron  ännu…Och att kristenheten ,och de,  som om annat , inom kristenheten ,vi  alla, mer eller mindre, kan vara förblindade  av sådana villfarelser, och andra villfarelser ,och felaktiga tradtionner , enligt min mennig…Och därför kan du ju fråga dem bådda två …Är det värt att ändra sin teologi och praxis ….Om det visar sig att vår tradition  Kyrka  eller vi själva  eller gemmensam enhet  ekumnik…Skulle var fel i någon menning  enligt Gud och Guds Ord Bibeln???Och jag praktiserar den metoden själv…För jag anser man måste lydda Gud mer än människor och kyrkoleddare och kyrkor , och gemmensam enhet… Och jag repekterar dem bådda och alla och mig och livet och Kristenheten…

  Men Gud  och Guds Ord och vilja mer och mest och lär mig och bättrar mig om ….Och önskar att Gud  ska få hjälpa och lära alla  och dem  och mig  för eller sennare och för gott och helt som Gud vill . Och  att önska alla ,och oss själva ,och vänner, och fiender… Och att kämpa trons Goda kamp alltmer som Gud vill… Gud välsigne er och Guds frid !!! Ronny ps 14:6 1kor 13 Kärleken förgår aldrig… Och Ps 136:1 Guds nåd var evinnerligen…..Och vem ska kunna vara emot oss, om Gud är för oss….När vi gör som Gud vill…. Vi kanske blir martyrer ,men varken liv eller död kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus Vår Herre Rom 8… Så låt oss Gud inte vara rädda för att gör det du vill ,eller ovillga till enligt Guds Ord bibeln i Jesus namn amen… Guds frid …. Ronny

 • Anonym

  Vad betyder ”rik”?

 • http://missionoc.wordpress.com/ Leif Berg

  Passa på att fråga dig själv: vad är det som driver mig till att kopulera med hednisk katolsk mystiklära och skökokristendom,  kanske är det en önskan att stå i rampljuset eller ren vinningslystnad/begär!

  Själv väljer jag att rådfråga Bibeln, den ger ljus och avslöjar mörkret!

 • Anna-Karin

  Jag har lite svårt att begripa det sensationella i att en medlem från Bonnierfamiljen blir Domprost……menar du den judiska bakgrunden eller slantarna eller…..
  För övrigt ger Åke Bonnier ett vettigt intryck. mer än man kan säga om Ulf Ekman….

 • Sward

  Bonnierfamiljen har varit en av Sveriges ledande familjer senaste 150 åren, har aldrig hört talas om att någon i denna familj har visat på aktivt kristet engagemang. Däremot har t.ex. deras tidning Dagens Nyheter varit ateismens spjutspets i Sverige under många år.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • http://www.teologicafet.tk Andreas Engström

  Förlåt om jag verkade aggressiv, menade inget illa, men jag greppade helt enkelt inte vad du skrev. Lät som någon form av New Age när du talade om ”disparata rumtidscirklar”. 

 • Ps23enkristens

  I slutet av  min föra  kommentar ,har jag hänvisat  till några bibelställen…Ser att jag råkat skriva fel , när det står ps 14.6 ….Det ska istället vara Jhon 14:6 som en ram ,till det jag skrev ,där Jesus säger:Jag är vägen och sanningen och livet: ingen kommer till Fadern utom genom mig…Och med det mennar jag ,att  vi ska ju naturligtvis  rätta oss då efter Jesus Herren och Guds Ord, framför oss själva ,och andra oss, och alla andra människor, och  alla sammanhang, och deras ideer och ideal ,och alla Kyrkor och teologier och dess praxis…Och samtidigt hänvisar jag till  Jhon 14.6 och  1kor  13 kärlekens Lov : Att :  Kärleken aldrig förgår, och Ps 136:1 Att Guds nåd varar evinnerligen  …

  Så att Ulf Ekman och Livets Ord,  och trosrörelsen ,jag ställer   frågor  till och ger kritik främst, och övriga som känner sig berödda av det …Och även i  min frågan  till  bådde Ulf Ekman och Boinner :Är det värt att ändra sin teologi och praxis ….Om det visar sig att vår tradition,  Kyrka,  eller vi själva , eller gemmensam enhet , ekumnik…Skulle var fel i någon menning  enligt Gud och Guds Ord Bibeln???

  Och det  är det jag  vill strycka under, med  dess tre bibelställen Jhon 14.6 , 1kor 13 Kärlekens Lov : Kärleken förgår aldrig , ps 136:1 ….För att även om minna frågor skulle vara berättigade och minna påståenden sanna, och nån håller med mig… Så har vacken jag  ,eller andra rätt , att dömma och fördömma  ,eller skadda vår mottpart, eller jag  rätt att skapa en skadlig, negativ opinon mot  dem, eller nån mot nån… Enligt Bibeln syn  på våra medmänniskor och  oss själva…Men däremot att pröva och behålla vad gott är, och uppmuntra  till det som är rätt, och vägledda rätt ….Och även  förmanna, och varna för det, som är fel och orätt, och avrådda till ,och uppmuntra till dett på rätt vis  …Och hur man skulle kunna lösa problem ,på rätt sätt med …Och hur man bör förhålla sig på rätt sätt till den, som har fel, och  som felar, och det som är fel…Och ifrågan om tron  på Gud och Guds Ord….Gör man ju inte någon orätt ,om man ifrågasätter , en församling ,eller ett sammanhangs Teologi och praxis, eller en enskilds….Om man uppfattar det ,som att det skulle inte vara riktigt,  och bibliskt i någon menning….Utan man prövar för att få klarhet i ämnet det gäller…Och så kan mottparten svara som han vill på det…Och det kan uppstå ett samtal … Som gör att man kan förstå varandras ståndpunkter  till sist ….Och om man kan  missförståt  i någon fråga med…Och samförstånd kan uppstå i  ämnet , och vad man kan vara överens om ,och inte vara överens  om med ….Och igenom eftertänksamhet  och yterligare samtal kanske man blir överens…För ibland har mottparten rätt och vi fel….Eller det kan ha funnits bristande kommunikation mellan två parter eller andra hinder…. Som gjort det svårt att nå samförstånd  och möjlighet att lära av varandra …Och även därför ,och pågrund av andra skäl, att ändra sig och lära om i vissa frågor ….Och jag tror  att det behövs ödmjukhet och tålamod  att lyssna  och samtal…Och villighet att ändra sig, och även be om förlåt, och förlåta ,och börja om steg, för steg, tills vi lykas bra med det, och  kan  gå vidare som Gud vill …

  Och  jag tror inte nån mår bra av att sopa problemen, under mattan i längden….Eller undvika samtal, och dialog om dem, och att inte försöka lösa problemen, eller påstådda problem …Och att inte apcetera verkligheten, och sanningen ,som den är, och varit…Och  vilket som, vad som är verkliga problem, eller varit, eller bara påstådda …Och vist lite skit i hörnen har ingen dött av …Men när skiten börjar växa en, över öronen, har den verkligen blivit ett problem som måste lösas…. Så den här Jantelagen  som uppstår ibland  inom och utom kristenheten…Att man inte ska tro man är nå,n och har nåt att komma med ,eller nåt rätt att ha en egen åsikt …Den tycker jag  vi kan börja med att skrota …För alla kan tillför  bra och dåligt och höra från Gud och förstå Guds Ord och missta  sig och fela och synda…Även stora Kyrkoleddare och präster och pastorer  och våra Kyrkofäder och andra Histioriska personer vetenskapen ….Och är det inte sekt och dicktatur  vi vill ha behöver vi lyssna  på andra än oss själva  och våra favoriter  enbart….Särskilt om vi ska vara ett männskligt samhälle….Och en församling tillsammans med Gud…Och jag tror  att Guds  nåd och kärlek  och sanning och omsorg och  respekt för och om Gud  och Guds Ord bibeln .Och  för och om alla inom ,och utom en församling,  och om våra egna, och   oss själva och livet och samhället  i Gud …. Måste bli stor i vårt liv innan en församling med ett bibliskt Ledarskap och en enskild  kristen lever och gör väl som Gud vill och ett samhälle och land ….Men om vi vill att Jesus ska var Herre, och Guds Ord rättesnöre, endast  för tron på Gud, och livet och samhället, och en Guds församling …Och Jesus vår första kärlek ,och älska vår nästa ,som oss själva.Och tro på Gud och bli en frälst kristen av Gud och lära oss leva som Gud vill… Då kan det ske , tror jag på alla plan ….Men inte för , och då kommer vi älska tucktan eftersom Gud säger i sitt Ord att det räddar vårt liv…. Och ödmjuka oss under Gud  och stå emot djävulen så ska han fly bort från oss…Och vi veta att vi tror på Gud och inga villfarelser också , tror jag… Gud välsigne er alla och Guds frid för Gott!!!Ronny ps 103

 • Ps23enkristens

  Jag vet  att minna kommentarer varit långa ,,Men för min del är detta ämne  mycket vicktig och personligt…Många i min familj och släkt och vänkrets berörs av detta…Och jag vill se oss ,såväl som alla på rätt väg med Gud, och i himlen  efter detta liv med Gud … Så vi får se honom som han är där,  som vi trodde på här …Tillsist är min önskan, därför  ville jag var nogran i detta ämne …Och efter denna kommentar , och i och med denna, ska jag fatta mig kort…. Frid  Ronny

 • Anonym

  Är det inte så, att det extremt sensationella är intressant i flera avseenden? Åke Bonnier är miljardär och son till Gerard Bonnier. Vad får en medlem i familjen Bonnier att mot alla förväntningar satsa på en tro och övertygelse, som ”hans” tidning bekämpat och förtalat i årtionden?!

 • Anonym

  Skulle Ekamn eller Bonnier ha blivit präst även som prästson? Finns det ett inslag av familjerevolt av kallet eller yrkesvalet? Vilket var alternativyrket?

 • Nils

  Om vad som är kristen tro ska diskuteras så är väl frågan om makt och våld nåt rejält att bita i. Vad är egentligen förenligt för kyrka och medlemmar? http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=279918 

 • Markusr

  Fråga dem hur mycket krut de lägger ned på att motarbeta sexuell omoral resp girighet.

 • Anna-Karin

  Jaha. Och då är det sensation att en av dessa blir präst. Jaha. Det krävs ganska lite för sensationer numera. Åke trodde och tror på Gud. Det måste väl tilltala dig även om han nu är präst i Svenska kyrkan och inte tillhör EFK.

  DN är en bra dagstidning, lite Stockholmifierad men det är ju det mesta så.. Sist jag kollade var den oberoende liberal.

 • arizona63

  Jo, men hur kristen är nu Åke och vilken Gud tror han på? Jag går liksom inte på när folk säger sånt rakt av utan vill veta vilken innebörd dom lägger i ordet. Tyvärr skulle inte det behöva vara nödvändigt vad gäller en domprost men hans egen blogg visar ju med önskvärd tydlighet att han inte anser varken jungfrufödsel eller uppståndelse som annat än symbolik. Han tror inte heller att Abraham, Noa, Isak och andra patriarker har funnits, han anser att Bibelns mirakler är uppdiktade historier. Då är det inte mycket kristet kvar.
  Däremot är han en snäll och trevlig prick och en god representant för Myndigheten som utför Civila Ceremonier.

 • Sward

  för lång text, ska egentligen plocka bort den,men kan inte – har inte lärt mig Disquissystemet än.hälsar
  Stefan Swärd

 • Anna-Karin

  Var skriver han det? Vi har kanske inte läst samma blogg. Att han tillhör den gamla statskyrkan och inte i allt delar frimicklarnas tro diskvalificerar inte hans tro för alla, kanske bara för dig. Jag blir så less och ledsen på/av all denna smutskastning som sker i Guds namn. Nu har någon typ kallad arizona63 hux flux satt sig till doms över Åke Bonnier och hans kristna tro……jag blir så less……. 

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm
 • Nils

  Undrar om samtalet med Ekman och Bonnier om vad som är kristen tro även ska handla om vem som har en kristen tro och vilken kristen tro som duger. Vad anser man om Tranströmer. Kan han ha ett ”oerhört andligt djup” som man kan läsa om i Dagen http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=280083 . Eller är det så att det oerhört andliga djupet bara har att göra med graden av att bokstavligt fundamentalistiskt ”tro rätt”? Utfrågningen i Elimkyrkan har säkert sina gränser, men jag tycker nog att Tranströmer är intressant.

 • Wildwest63

  http://akebonnier.blogspot.com/2009/01/domprostens-trosbeknnelse.html

  Tja, ta den här till exempel. Jag har ingen tid att leta efter övrigt. Men här säger han uttryckligen att han inte bryr sej om Jesu födelse är övernaturlig eller inte och han tror inte på ett helvete heller. Det är ju totalt mot all klassisk kristendom. Om Jesus var född av Josef och Maria så var han inte gudomlig och då var han scharlatan och vi är evigt förlorade. Smutskastning är det inte fråga om, utan att visa på falsk varudeklaration. Kristna är kallade till sanning.

 • http://pulse.yahoo.com/_4CQF54K3CDY5XWEUXN2IWVQWUU Robert

  Frågor
  till prost Åke Bonnier:


  Är Svenska Kyrkan en kristen kyrka eller är det en folkkyrka?


  Vad är synd?


  Vad är kärlek?


  Vad är andlig klarsynthet?


  Om det är en kristen kyrka skulle jag fråga följande:


  Är Jesus Guds Son?


  Gick Jesus och Petrus på vattnet eller är det bara ett skämt i bibeln?


  Är Bibeln ett skämt?


  Borde vi skriva om Bibeln och stryka känsliga delar så att den passar oss
  bättre idag?


  Hur ska Svenska Kyrkan kunna vända den starkt nedåtgående trenden att folk inte
  längre tror på eller har någon relation till Jesus i Sverige?


  Varför ska Svenska Kyrkan ledas av politiker som inte alls har någon relation
  till Jesus eller det inte bättre att den inte leds av kristna?

  Frågor
  och funderingar till pastor Ulf Ekman:


  Varför predikas det väldigt lite om den svaga människan i Livet Ord?


  Är det fult att misslyckas och sluta livet i smått? Jag menar, både Jesus och
  Paulus slutade ju sina liv i misslyckande, men det var menat som välsignelse
  för Herren senare, speciellt då vi människor med våra begränsade sinnen ser
  utgången. Här tycker jag att Livets Ord borde vara tydligare. Dvs. att vara
  stor och framgångsrik behöver inte betyda att man följer Herren och tvärtom.
  Dock tror jag ju på Herrens välsignelser och att vi alltid kommer ha det mest
  nödvändiga som kristna även när det kommer mycket svåra tider framöver,
  speciellt för kristna. Lyssna gärna på David Wilkersons predikningar. Jag anser
  att Livets Ord är en av de få församlingar i Sverige som kommit längst i att
  stå upp för Guds Ord i dessa tider, de är på rätt väg, de har visat sig hålla i
  längden, de är stora, de är fått ta emot mycket kritik och smutskastning, de
  har hållit sig stabila, men de har en bit kvar. Europakonferensen i år var
  väldigt bra!

  Gud
  välsigne er alla!

 • Anna-Karin

  Vilken motsättning finns mellan kristen kyrka och folkkyrka?

 • Anna-Karin

  Jag tycker att du ska läsa texten en gång till. Fast det kanske är för mycket att begära att du ska läsa hans text utan förutfattad mening……kanske går det över din horisont. Att misstänkliggöra en annans kristna övertygelse är ju rätt populärt i vissa kretsar. Jag blir så less….

 • Läsare

  Kan du beskriva beskyllningen att Ulf ger ett sämre intryck än Åke, att kasta ur sig sådana kommentarer kräver lite förklaringar.

  jag blir så less 😉

 • Anna-Karin

  En stark kristen tro och en kallelse kan jag misstänka……

 • http://pulse.yahoo.com/_4CQF54K3CDY5XWEUXN2IWVQWUU Robert

  Det behöver inte finnas någon motsättning men det kan vara skillnad på vad folket tror och vad Jesus och Bibeln säger och vad Gud vill med sin församling.

 • Anna-Karin

  Var har jag sagt att Ulf Ekman ger ett sämre intryck än Åke Bonnier? Han ger ett VETTIGARE intryck för mig däremot, ett SMARTARE intryck, ett ÖDMJUKARE intryck. Det är ju min högst personliga uppfattning. Halva min hemby blev frälsta och gick med i Livets ord, de talade i tungor, de ansåg sig vara förmer än andra för de var ju verkligen Guds barn, de väntade på hälsa, guld och rikedom….de väntar än….Ja, jag tycker Åke är vettigare, smartare och ödmjukare än Ulf men SÄMRE, nej ingen är vare sig bättre eller sämre.

 • Anna-Karin

  Så då är väl frågan rätt irrelevant som du ställt den. Däremot kan man väl formulera en fråga i vilken grad folkkyrkotanken påverkar SvK som kristen kyrka? Eller….. :-)

 • Anonym

  Det vill jag också tro. Men frågan är på vilket sätt Bonniers familje- och släktmiljö varit ett växthus för en sådan utveckling? Hur mycket av revolt ligger bakom fullföljden av den kristna tron? Nästan lika förvånad som jag varit över Åke Bonniers resa är jag över kommentatorer som inte ser det sensationellla med den resan.

 • http://pulse.yahoo.com/_4CQF54K3CDY5XWEUXN2IWVQWUU Robert

  Nej, det tycker jag inte. Jag vet inte hur mycket du vet om Svenska Kyrkan eller följt med i dess utveckling men jag ställer frågan eftersom många företrädare inom Svenska Kyrkan, däribland Åke själv, har sagt att de vill att Svenska Kyrkan ska vara en folkkyrka, men jag vet inte om det är officiellt uttalade för hela rörelsen eller om det bara är individuella ställningstaganden. Svenska Kyrkans identitet borde lysa igenom bättre eftersom den är så spretig idag. Själva begreppet folkkyrka och dess teologi är inte unikt för Svenska Kyrkan utan finns även i Missionskyrkan eller vad den nu kommer att heta i framtiden. Vissa röster vill exempelvis att den nya rörelsen inom Missionskyrkan ska heta just Folkkyrkan. Så även här ska svenska folket, inte kristna, styra hur budskapet och gudstjänsterna ska forma kyrkan. I mina ögon är det inte märkligt att vanligt folk blir förvirrade och att kyrkan förlorar ännu fler medlemmar. En kyrka som leds av inte troende är som att ha en lagkapten i Svenska Fotbollslandslaget som inte har sparkat en enda boll själv. Så ser det ut i allmänhet i de flesta svenska församlingar idag. Ju längre vi glider ifrån kärnan i det kristna budskapet desto mer urvattnat bli evangeliet och desto mer irrelevant blir det för människor som ännu inte är kristna. Varför ska man ha Jesus när man inte lär sig vad det egentlige innebär att vara en kristen dvs. ingen utmaning till omvändelsen, ingen börda för Herren, ingen Gudsfruktan och inga andliga gåvor. Detta blir en tom och död kyrka, vilket det till stor del är i de svenska församlingarna idag.

 • Läsare

  Halva min hemby gick med i Livets ord, hm en smula överdrivet va 😉

 • Nils

  Så du menar att Åke Bonnier är vettigare, smartare, ödmjukare än Ulf Ekman. Men däremot inte bättre. Båda är väl kristna ledare men ingen är bättre eller sämre än den andre? Båda är alltså lika bra eller lika dåliga? Jag blir förvirrad. Kanske den ene ger ett bättre intryck men i själva verket inte alls är bättre? Låter snurrigt.

 • Läsare

  Det hörs att du lever kvar i det förgågna i dina frågor/ påståenden

  ” Varför predikas det väldigt lite om den svaga människan i Livets Ord?- Är det fult att misslyckas och sluta livet i smått? Jag menar, både Jesus ochPaulus slutade ju sina liv i misslyckande,”

  Du kan inte ha lyssnat till denne man dom senaste 4-6 åren, han, Ekman är snart en munk som sitter i all enkelhet och memorera verser på latin 😉  

 • http://pulse.yahoo.com/_4CQF54K3CDY5XWEUXN2IWVQWUU Robert

  Det är sant jag har inte lyssnat till Ulf så mycket. Jag varit sett hans talkshow, varit på Livets Ords Nyårsvaka och Europakonferensen, det är det enda, så kanske nämner om svaga sina predikningar någongång. Jag får bara den känslan när jag sett och nämner det jag varit på att det är ett nedarlag att misslyckas och att Herren ser ner på en för detta. Jag har även pratat och umgåtts med en del Livets Ordare och jag får samma känsla. Min känsla kan vara fel, men det är min erfarenhet, det är glädjande att höra att du har en annan. Men jag anser dock att Livets Ord borde vara tydlgare på den punkten.

 • Kim

  För det första förstår jag inte hur du kan anse att Jesus och Paulus avslutade sina jordiska liv i nederlag. För det andra är det imponerande att du kan beskriva Livets ords och Ulf Ekmans teologi och predikoämnen efter ett väldigt fåtal besök :)

  Senast i söndags på gudstjänsten pratade faktiskt Ulf om, vad du vill kalla, den ”svaga” människan. Människan som krigar, som har det jobbigt ekonomiskt, i relationer osv. Och det är något han gör väldigt ofta. Ulf är alltid väldigt Jesuscentrerad, han älskar att prata om Jesu kärlek. Att den räcker för alla. Att den är nog.

  Sen vet jag inte heller varför du tycker man ska fokusera på svaghet, det är väl bättre på att ge verktyg till styrka? Jag tror inte att en kristen är kallad till att vara svag, utan en övervinnare. Det är bibliskt.

 • http://pulse.yahoo.com/_4CQF54K3CDY5XWEUXN2IWVQWUU Robert

  Tack för ditt inlägg Kim!

  1. Jag tror att de flesta tycker det är ett nederlag att dö vid lite över 30 års
  ålder eller att sitta i fängelse de sista åren i livet. Jag har bara hört en
  predikan om detta under mina tjugo inom frikyrkan däribland trosrörelsen.

  2. Jag har hört mer predikningar från trosrörelsen än Livets Ord, så det är från
  detta jag baserar mina ställningstaganden dvs. inte från Livets Ord enbart
  utifrån hela rörelsen.

  3. Jag ser självklart att kyrkan ska vara stärkta i Kristus, annars skulle jag inte
  skriva detta inlägg och bry om att skriva överhuvudtaget. Men vi måste komma ihåg att styrka behöver inte vara bibliskt om det inte är utifrån Den Helige Anden. Jag vet flera predikanter som man mänskligt sätt skulle kunna kalla starka och skickliga talare men som hade älskarinnor i flera städer de
  predikade i. Vet även flera håvar in massor med pengar på bekostnad av fattiga pensionärers enda slantar. Det som vi mänskligt sätt ser som styrka behöver inte vara det i Herrens Ögon.

  Denna typ av svaghet för Herren, för att sedan komma styrkt ur detta, har jag aldrig hört predikas om under mina 15 år inom trosrörelsen. Livets Ord kanske har börjat göra det, mycket bra i så fall, jag kan inte uttala mig om detta.

  Lycka till Kim!