Kommentar på frågor om sex och samlevnad

Har fått vissa frågor och kommentarer med anledning av predikan om sex och samlevnad. Har nu läst igenom detta. Som vanligt kommenterar jag inte inlägg som håller med mig eller som inte ställer direkta frågor till mig.

1. Om onani. Enligt min mening står det ingenting i Bibeln om onani. Referensen i Gamla Testamentet till den så kallade ”Onan” har inte med onani och göra. Därför kan man bara kommentera det ur allmän synvinkel vilket jag också gör i den berörda predikan. Jag pekade bland annat på att sex är avsett för gemenskap, så onanin måste ses som en nödlösning. Frågan om onani kan tillämpas inom ramen för ett äktenskap, eftersom ett gift par inte alltid vill ha sex samtidigt. Hur ett gift par i detalj utformar sitt sexliv är deras ensak. Det viktiga är att de är överens och att inte den ena parten pressar något på den andre mot sin vilja. Ska ett äktenskap fungera bra sexuellt krävs en stor lyhördhet och omtänksamhet om varandra.

2. Att hitta en sund sexualitet för den som inte är gift. En svår fråga. Alla människor fungerar inte i ett äktenskap. Och en del hittar ingen att gifta sig med. Men har naturligtvis sina sexuella behov. Det enda jag kan konstatera är att Bibeln bara talar om sex kopplat till äktenskap, sex ska inte utövas frikopplat från en överlåten förbundsrelation. ”Det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär” säger Paulus i 1 Kor. 7. Sedan vet jag hur svårt detta kan vara för många människor som har svårt att hitta någon att gifta sig med, eller som har svårt att fungera i en stabil parrelation. Att vända oss till Gud i vår nöd, för kraft, hjälp och befrielse – det är detta som gäller för den troende, oavsett vad det handlar om för livskriser. Skulle också vilja stryka under betydelsen av församlingsgemenskapen, och att hitta kristna vänner man kan samtala med i dessa frågor.

3. Marcus Johansson har i ett särskilt blogginlägg tagit upp en längre diskussion om min predikan. Marcus stryker under betydelsen av den trogna och livslånga parrelationen och betydelsen av troheten. Men diskuterar när ett äktenskap ingås. Också en mycket viktig fråga.

Det som är tydligt är att Bibeln gör en klar skillnad på att vara gift eller inte gift. Vara man och hustru, inte vara man och hustru. Så även om det inte står detaljinstruktioner om hur äktenskap ska ingås, så var det tydliga gränslinjer. Även på Bibelns tid var det ju omfattande juridiska konsekvenser om man var gift eller inte, så det var tydligt att det var en klar och tydlig gräns.

Så regleras ju också alla civiliserade samhällen, det finns en tydlig gräns att vara gift eller inte. I svensk juridik är det stor skillnad på att vara gift eller sambo.

Men sedan innefattar ju ett kristet äktenskap så mycket mer än bara samhällets juridiska reglering av äktenskap. Det är ett förbund inför Gud, det är en offentlighet av äktenskapets ingående när den nya familjen bildas. Bibeln talar mycket om bröllop för att visa på den offentliga sidan.

Sedan finns det ju inga detaljregleringar kring detta, utan det handlar mycket om sedvänjor och traditioner, och religiösa traditioner. Det viktiga är att det är en tydlig skillnad på att vara gift eller inte, man och hustru eller inte.

När kan man börja ha sex? Här finns ju en glidande skala från att ha sex första kvällen man umgås, till att börja på bröllopsnatten – som är den traditionella kristna hållningen både i protestantisk, katolsk och ortodox tradition. På grund av att sexualdriften är pockande för ett förälskat par, är det nödvändigt att ha tydliga gränser, och här finns ingen annan möjlighet än att ha den gränsen vid äktenskapets ingående, som för den kristne både innefattar en juridisk reglering men också en kristen akt där vi ingår ett förbund med varandra och Gud inför vittnen, och offentligt demonstrerar detta med någon variant av bröllop.

Var ska man annars dra gränsen om man ska ge etisk vägledning för ett par som planerar att gifta sig, eller som bara är ett par? Om nu sammanboendet ska bli gränsen, om paret är så stabilt i sin relation att man börjar betrakta sig som man och hustru, varför kan man då inte ingå den juridiska regleringen och ha det kristna bröllopet på något sätt? Varför vänta med det?

Det är inte korrekt att betrakta sex som något som konstituerar äktenskapet.  Det är en av flera faktorer. Man blir ett kött när man har sex, enligt Bibeln, men det behövs mer än så för att betraktas som gift. Paulus tar ju upp om detta i 1 Kor där han konstituerar att man blir ett kött med en prostituerad om man köper sex. I ett samhälle som präglas av ganska lösaktigt moral, blir det ju en hopplös pastoral vägledning att säga att man är gift inför Gud med den man har sex med, vad ger det för vägledning för den som har haft ett antal olika partners?

Sex är så viktigt så att därför tror jag att Bibeln har denna reglering med äktenskapet. Och som inte ingås hur som helst, man kan inte hävda att man är gift bara för att man har börjat ha sex, eller bor på samma adress.

Men som jag strök under i predikan – det räcker inte på långa vägar att kristna kyrkan bara pekar på en norm, man måste också visa på vägen och hjälpa folk att leva på detta sätt, och hantera det när det går överstyr.

Men varför göra så stor skillnad på sex inom äktenskapet och före äktenskapet? Är inte den faktiska upplevelsen och känslan likadan, Marcus refererar till det sambopar jag tog upp i predikan som levt ihop i 11 år.

Att köra bil i 220 km/tim när hastighetsbegränsningen är 70 km/tim kan upplevas som väldigt spännande, och det är ju samma bil man kör i, oavsett hastighet. Familjeinstitutionen och äktenskapsinsitutionen är dock så viktig och avgörande för både kyrkan och samhället, så dessa regleringar är till för vår skull, det är stor skillnad på att ha sex med Guds välsignelse och ha det utan Guds välsignelse.

Kort svar på omfattande frågor.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Magnus

  Du menar att onanin är nödlösning för den som lever ensam? Vart finner du bibelstödet för att onani är en nödlösning överhuvudtaget? Min frågställning rörande onanin besvarar du inte ovan. Är det en nödlösning att låta sin fantasi komma till uttryck genom onani? Den helige Ande har alltså inga invändningar mot att templets lemmar brukas för självstimulering?

  Vad betyder det när Paulus säger följande:
  Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. (Gal 5:16 S00) (Gal 5:16 S00)
  Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära,
  inte utlämna den åt lidelser och begär som hedningarna, som inte känner Gud.(1Th 4:4-5 S00)

  Det är mycket som inte nämns i bibeln vid namn som vi som kristna tar avstånd från. Stödet måste indirekt härledas från andra bibelställen (vilket var det jag sökte påminna i min kommentar tidigare). Argumentation från tystnaden är alltid problematiska. T e.x. kan man ge fog för att det är tillåtet att använda narkotika (eftersom narkotika inte nämns i bibeln) osv.

  I all välmening
  Magnus 

 • Anonym

  Jag tror på livslånga kärleksrelationer i alla sammanhang: vänskap, vår
  gudsrelation, till våra barn, sanningen och förnuftet.

  Men jag glömmer aldrig bort den livslånga relation vi alla har med Djävulen. Så varför är det så tyst om Satan i dessa dagar?

  Jesus kallade uttryckligen Satan, ”den här världens härskare.” Det står ingenstans i Bibeln att Jesus Kristus styr vår värld. I
  Gamla testamentet gör man processen kort med de som bedriver t ex. otukt eller
  gör uppror. Men i dag är kyrkans etik i upplösning – fritt fall. Jag har
  inte aning om vad som händer när man syndar längre.

  Se hur
  megapastorer i USA (som syndar lika arrogant som Djävulen själv) får omedelbar förlåtelse  och kan fortsätta sin bisarra verksamhet. Att sådana som
  Todd Bentley och Ted Haggard är välkomna tillbaka i kyrkorna bevisar att
  det inte längre handlar om Guds kyrka utan Satans katedraler.

  Dessa
  vidriga satans kyrkoledare, har i Guds namn välsignat, helat, predikat
  och samlat in pengar till sina kyrkor. De har skändat Den Helige Ande vilket är oförlåtligt
  enligt Bibeln. (Matt 12:31-32) Gud kyrka eller Satans katedraler?

  Det är bedrägeri att tala om helvetet utan att avslöja Djävulen osynliga organisation här och nu. I vår egen tid. Helvetet ligger långt borta i framtiden, men Djävulen finns närmare än din egen halspulsåder.

  Varför beskriver inte kyrkoledarna den här verkligheten? Som det är nu ”är väl inte Djävulen så farlig när allt kommer omkring”.

  När kyrkoledare börjar tala om helvetet borde vi gräsrötter kräva att de talar om Djävulen i stället.
  Att inte ständigt tala om Satans makt över oss människor är att glömma bort halva verkligheten. Och det är exakt vad Belsebub den besten har som mål: att få verka utan att synas.

  Är det någon som sett till Djävulen den senaste tiden?

 • Westinbo

  Jag tycker som du att vi ska sätta ribban högt för att kunna klara att leva i renhet. Ett par bibelställen: Job 31:1: ”Ett förbund slöt jag med mina ögon: aldrig skulle jag skåda efter någon jungfru. Vilken lott finge jag eljest av Gud i höjden, vilken arvedel av den Allsmäktige därovan?”

  Ordspråksboken 4:20-27, speciellt versar 25-27: ” 25Rikta blicken rakt framåt, se på det som ligger framför dig. 26Ge akt på var du sätter foten, så vandrar du alltid på fast mark. 27Vik inte av åt höger eller vänster, håll dig borta från det onda.”

  Jag har hört att porrsurfande är ett ganska vanligt problem bland kristna, kanske främst unga killar, jag minns inte exakt. Men råden i dag när vi översköljs av diverse perversiteter och otukt i alla media måste vara att ”hålla blicken rakt framåt” som ordspråksboken uttrycker det. Aftonbladets hemsida för att nu nämna en är späckad med länkar till sexuellt dubiöst innehåll. (Introspektiva människor har lättare att fastna i onani medan extroverta personlighetstyper har lättare för att ”synda på riktigt”. Ja, ni förstår vad jag menar.)  

 • Westinbo

  Kommentaren var avsedd till Magnus.

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

   I Matt. 19 kapitlet kan man läsa:

  Några fariséer kom fram till honom för att sätta honom på prov och frågade: ”Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?” Han svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?

  Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två, utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt”.

  De frågade: ”Varför har i så fall Mose bestämt att mannen skall skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig?” Han svarade: ”Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare.”

  Lärjungarna sade då: ”Om mannens ställning till hustrun är sådan, är det bäst att inte gifta sig. ”Han svarade: Alla kan inte tillägna sig detta, utan bara de som fått den gåvan. Det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som av människor berövats sitt kön och sådana som själva gjort sig könlösa för himmelrikets skull.
  Den som kan må tillägna sig detta.”

 • Sward

  Magnus,
  Du ställer bra frågor, och jag har inga bra svar. Det jag skriver är nog mest pastoralt, jag säger i min predikan att självtillfredsställelse inte är Guds tanke med sexualiteten, men jag ser ett problem med att kraftigt moralisera kring det.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Victor

  Hej på er alla.. Jag känner att Gud är med mig just nu!! Jag är en alkoholist som fått hjälp av den Store, den Gode, vår Gud!! Jag kikade omkring på din blogg av en ren slump och ville bara skänka er en tanke.. God bless hälsningar Victor!! 

 • Anders Gunnarsson

  Att moralisera kring sexualitet är väl just Kyrkans uppgift! Kyrkan kan döma, då hon fått sin Herres uppenbarelse för att vara ett salt o ljus även där!

  68-rörelsen har inte lyckats förmedla ngt positivt i sexualfrågorna! Kyrkans syn är det bästa motmedlet! Tack gode Gud för Humanae Vitae!

 • Joseph Omiti

  Människor är uppfinningsrika, det kommer alltid nya saker och samhället stötter på oklara slutsatser, etik, moral osv. Vi kristna försöker antagligen vår bästa till att referera allting kring bibeln. Men det finns en positiv lucka med det… Varje gång vi stötter på något nytt så blir svaren i bibeln mer universellt genom att samma svar, råd, lag eller slutsats täcker fler och fler frågor. Till slut kommer det att bara bli en självklarhet i och med att alla svar, råd, lag eller slutsats liknar varandra bildmässigt. ”Gör gott ifrån dig och utgå från givmildhet och kärlek”. Det här med att klaga på bibeln eller följa bibeln till punkt och pricka kommer inte att räcka till 100% för att vi inte är perfekta, jag tror att det är viktigare att försöka fokusera sig på det universella och det som står mellan raderna, har jag fel Stefan?

 • Joseph Omiti

  ”Med det som står mellan raderna” menar jag helt enkelt, undvik konsekvenserna.

 • S-E Sköld

  Kristendomen – åtminstone i vårt land – har blivit mer av vad vi inte får -eller bör göra, i stället för vad vi får -och bör göra: låta oss uppfyllas av Anden, utrustas av Anden och ha en tjänst – en nådegåva – i Anden. Helt enkelt vara ”ivriga att få de andliga nådegåvorna”.

  Paulus: ”Låt er uppfyllas av Anden
  så skall ni inte göra vad köttet har
  behag till.

  Köttet står alltid mot Anden och
  Anden mot köttet”

  De två vill alltså ALLTID två helt olika saker: Anden vill vad Gud vill och köttet vad Satan vill. JESUS till Petrus: ”Gå bort Satan, dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar”. Kristenheten i vårt land styrs i huvudsak av människotankar; därför saknas andlig väckelse på de flesta håll i landet.

 • Anonym

  När kyrkofadern Origenes, en av våra största kristna teologerna, läste Matteus 19:12,  lät han kastrera sig, enligt Eusebius.  Origenes gjorde det för ”himmelrikets skull”.

  Självskadebeteende finns alltså i själva kärnan av den kristna kyrkan, och den Katolska kyrkan älskar celibatet.

  Hur kan vissa människotyper hata sig själva till den grad att de går i celibat?

  Varför duger det inte att vara människa? Varför ska vi plåga oss själva med sådana här texter? Uppmuntrar inte Jesus till galenskap när han säger: ”Den som kan må tillägna sig detta.”?

  Denna formulering får extrema personligheter att känna sig utvalda. Visste Jesus att Katolska kyrkan skulle läsa detta avsnitt i Matteus evangelium och ta det som intäkt för att plåga folk med sin kärlekslösa människosyn?

  Tanken svindlar.

 • Westinbo

  ”Det
  är bedrägeri att tala om helvetet utan att avslöja Djävulen osynliga
  organisation här och nu. I vår egen tid. Helvetet ligger långt borta i
  framtiden, men Djävulen finns närmare än din egen halspulsåder. Varför
  beskriver inte kyrkoledarna den här verkligheten? Som det är nu ”är väl
  inte Djävulen så farlig när allt kommer omkring”. När kyrkoledare börjar tala om helvetet borde vi gräsrötter kräva att de talar om Djävulen i stället. Att
  inte ständigt tala om Satans makt över oss människor är att glömma bort
  halva verkligheten. Och det är exakt vad Belsebub den besten har som
  mål: att få verka utan att synas. Är det någon som sett till Djävulen den senaste tiden?”

  Det ligger något i vad du här säger. I den tid som vi är på väg in i så kommer kyrkan att bli tvungen att förhålla sig till ondskans makter på ett mer handfast och auktoritativt sätt. De som kommit ur den ”stora bedrövelsen” kommer då att ha något mycket viktigt att tillföra kyrkan utifrån sina egna erfarenheter av befrielse ur djävulens våld och insikt i den andliga verkligheten. Jag tror att det är som en bekant sa till mig att mörkret i världen kommer att tillta ytterligare men när det är som mörkast så kommer Guds ljus och härlighet att bryta igenom. Och vi kristna behöver söka oss närmare Gud så att vi blir rustade för det som komma skall. Tiden är kort ….

 • Magnus

  Jovars, det är problematiskt. Pastor Tim Conway ägnar ett undervisningspass i frågan. Den som vill kan ta del av detta på:
  http://www.youtube.com/watch?v=583aZdjisS8

  Magnus

 • Mikael

  Hej Stefan!
  Var finns ni Patriarker som så säkert pekar med hela handen och säger Henne/Honom skall du gifta dig med. Vi är pigga på att citera bibeln, men att diskutera konsekvensen av våra kommentarer och vår självklara hållning, det är en annan fråga.

  Som Exempel: Tack Westinbo, jag skall genast kolla in Aftonbladets porrsurfarsida, så jag kan äcklas jag med! För det var väl det du ville, med din kommentar!

  Vi har inte samma Grund för vår familjebildning som för 2000 år sedan!
  Ändå behandlar vi relationsfrågan som ingenting har hänt.

  Hur hamnar det dubbla kärleksbudskapet med uttalandet anden är från himmelen och köttet är från helvetet!

  Trots allt jag vet hur jag vill ha det med mitt kött men Westinbo hur vill du ha det med ditt!

  Vi pratar väldigt sällan om pengar i kyrkan, den rangordnar oss och på dess sätt vi når och använder pengarna visar var vi har vårt hjärta, om vi är med Mammon eller hos Gud!

  /Mikael

   

 • Westinbo

  Bland
  flammorna

   

  Här bland flammorna,

  talar jag,

  om eldens rasande kraft

   

  Bland de okunniga,

  om det som flammorna kan göra,

  med barnens ansikten

   

  Jag talar,

  men inte om entalpin,

  eller termodynamikens huvudsats

 • Westinbo

  Hej! Jag tog kanske i för mycket när jag använde ordet ”perversiteter” i samband med visst innehåll i Aftonbladets hemsida. ”Har du hört talas om Paulus ord att ”allt är tillåtet men allt är inte nyttigt”. ”Tillåtet” inom vissa gränser naturligtvis, frihet under ansvar, du vet.

  mvh

 • Anonym

  Kristendom  ska vara en kamp mellan gott och det ont där Gud är god och Djävulen ond. Problemet är att jag som kristen är både ond och god. Jag är varken gud eller djävul – alltså måste jag som kristen stå på egna ben.

  Men jag är inte helt ensam i min kamp. Därför är jag är på spaning efter Kristi kropp. Det är att ”söka oss närmare Gud så att vi blir rustade för det som komma skall”, vilket du skriver Westinbo. Ett klokt råd.

  Men Kristi kropp får inte förväxlas
  med den världsvida kyrkan och kristenheten. Djävulen har lärt mig en hel del om ondska men frågan är om inte kyrkan lärt mig mer: Djävulen lärde mig att älska mig själv och kyrkan gav mig en troslära där jag kom att hata mig själv.

  Men hur går det ihop? Det gör det inte.

  Först för ett par år sedan jag ”kände igen Djävulens röst” i min egen frikyrka. (Efter ett liv med Djävulens lär man sig känna igen hans röst.) Ändå vägrade jag först att ta till mig den fruktansvärda upptäckten. Men bevisen fanns där: självgodheten, dyrkan av pengar och personlig framgång, tillbedjan av sin egen kyrka och alla kärleksförklaringar till världen.

  För vem berättar man sådana här saker? För dig som just läst dessa rader.

  Jag är ingen ledare och kommer aldrig att bli det eftersom jag syndat för svårt. Men jag kan berätta sanningen om gott och ont, Gud och Djävulen.

 • Pingback: Sammanfattning av de senaste inläggen | Marcus Blogg()

 • Anders

  Hej

  Vad jag förstår utifrån skriften så kan man inte idka sex med sig själv, utan sex är något man idkar med andra människor. Detta medför att sexuell orenhet eller sexuella synder är något man idkar med andra människor. Onani är inte något annat än en sädesutgjutning och som enligt GT innebär att man är oren till aftonen. Detta går att utläsa ur GT.

  MVH Anders Andersson

 • Mikael

  Hej Westinbo!
  Du fick en rejäl reaktion av mig, som egentligen var ämnad till S-E Sköld.
  Men det du gav var nästan grövre lära mig porrsurfa waoow! Sedan visade sig att du inte ville stå för den bedriften, smart!

  Du mal på om elden som ja, min akademiska utbildning var aktiv för några år sedan så jag var tvungen att slå upp entalpin och inte visste jag att du visste så mycket om obesitas!

  När man diskuterar Aftobladet måste man ta med ägandet: 91% ägs av schibsted, så frågan är när storkapitalet styr vem bryr sig då om vikten med porr så länge det betalar sig!

  Så än en gång frågar jag mig varför diskuteras inte det allra viktigaste är vårt hjärta i plånboken (mammon) eller hos Gud. 

  För hur skall du och jag komma igenom nålsögat när vi bryr oss om flisen i vår broders öga.
  Jag tror till och med att han kommer in, men med min stock som sticker rätt ut ur mittögat får jag det svårare!

  Jesus sa: ”Döm inte, för med den dom ni dömer skall ni dömas!”.

  Med hans dom över mig måste det allra viktigaste att jag tar ansvar om mitt liv och när min stock är bortoppererad först då är jag värdig att hjälpa mina bröder.

  Men den dagen kommer aldrig att inträffa för i pensionsystemet som jag är delägare i som Svensk medborgare äger jag cigarettföretag, spritanläggningar, vapenindustrier och om jag på avvägar även äger porrindustrier och narkotikatillverkning, så blir jag inte förvånad.

  Så du har rätt jag brinner och är oörhört arg och vill att min frälsning jag en gång tagit emot slapp vissheten i hur rutten jag blivit.

  /Mikael

 • Mikael

  Bland den eld som anden sätter oss i,  vill jag leva

  Om Allt kött är Hö Hö Hö och inget annat

  Var vilar min själ?

  Om det dubbla kärleksbudskapet inte är först i våra hjärtan

  Vad är då våran kärlek värd!

  Nej, den väger inget och min är endast domen!

  Så Gud, ge mig nåd, jag är inte värdig men vll vara dig när.

  /Mikael

 • Christian

  Jag tackar Gud att frikyrkokristna inte har någon reell makt, förutom över sina stackars barn. Den syn på sex som delges här är ohälsosam och leder till inget annat än skam och skuld. Jag är stolt över svenska kyrkans föredömliga präster som låter Gud vara större än frikyrkokristnas onåd över människors individuella val av sexuella uttryck. Att se hur bengtwikström slänger sig med satan hit och Gud dit, applicerandes det på världen såsom han betraktar den är en enda stor bedrövelse. Att en människa kan ödsla sådan energi på att DÖMA det som ger andra glädje i deras liv, samt det som andra än wikström själv upplever och beskriver av Gud, övergår mitt förstånd. Sexualiteten är var människas gåva att förvalta så som han eller hon behagar. Att Swärd och andra låter sig själva avgöra vad i andras liv som är rätt, fel, ont, gott eller för all del Gudi behagligt är en skam. Det är inte upp till er eller era tolkningar av det ni kallar ”Guds ord” att göra. Ni företräder ett varande där människor ska döma varandra. Jag skäms å era vägnar.

 • S-E Sköld

  Jag kan inte se, att Din kommentar har någonting att göra med det jag skrivit. Du verkar måla upp ett scenario som Du sedan slåss mot. Mvh

 • Mikael

  Hej S-E Sköld!
  Ett litet citat från ett tidigare inlägg av dig:
  ”De två vill alltså ALLTID två helt olika saker: Anden vill vad Gud vill och köttet vad Satan vill. JESUS till Petrus: ”Gå bort Satan, dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar”. Kristenheten i vårt land styrs i huvudsak av människotankar; därför saknas andlig väckelse på de flesta håll i landet.”Din slutsats gör citatet: ”kroppen är själens Tempel” måste vara Satans lockelse att förleda oss!”

  Och nu når du den gigantiska miss när vi läser Paulus i bibeln förstår du inte vad gudomlig insikt är som sätter det dubbla kärleksbudskapet först i allt, om du inte förstå det utan skall hjälpa din broder till varje pris kommer varje tillrättavisning och fördömmande slå hårdast på dig själv.
  Han är då närmre den frälsning du tror dig veta något om för din lära närmar Gnosisism

  /Mikael

 • Anonym

  För den som vill fördjupa sig i frågan kring onani rekommenderas http://www.jesussidan.com/undervisning/onani.php

  Där finns även länkar till sidor som tar upp frågan om onani inom äktenskap.

 • S-E Sköld

  Mikael: ”Din slutsats gör citatet: ”kroppen är själens Tempel” måste vara Satans lockelse att förleda oss!”

  Vill Du vara vänlig att förtydliga Dig. Kroppen är Andens tempel, står det i Guds Ord f.ö.

  Märker också, att Du inte bryr Dig ett enda dugg om sakfrågan, som handlar om Biblens uppmaning till oss, att låta oss uppfyllas av den helige Ande och att vara ivriga att undfå de andliga nådegåvorna. Vad har Du mot det?

 • Mikael

  Hej S-E Sköld!
  Min inställning är att när du anser att Köttet är Satans och Anden är herrens missar du var finns vi mottagare, de själarna som skall räddas! I biblisk tid delades människan upp i ande, själ och kropp. Tips läs Svensk Studiebibel om själen sid 1638 andra upplagan utgiven 2004 med Internationell redaktör Thoralf Gilbrant utgiven av Livets ords Förlag.

  När du nu så självklart missar att det är precis tvärt om jag värnar  den Helige Anden med hela mitt hjärta, men med din självklara förklaring finns det ju ingen plats för oss, så frånvänd världsyn och religös grund att stå på ser jag bara hos den gnostiska inriktningen!

  Jag skall ge dig ett tips pröva dina ord genom det dubbla kärleksbudskapet! håller det då påvisar du det centrala i din upptäckt och förklara dina tankar visa vari din svartvita uppdelning av kyrkans inriktng är så bra.

  Det innebär att allt umjänge med det motsatta könet bör vänta till vi blivit tilldelad vår partner, för hur skall vi kunna röra oss i samhället.

  Så fort vi ser en kvinna med åtrå syndar vi  enligt Jesus och gör vi det inte måste frågan om vår sexuella läggning försvaras och då anses vi någ vara riktiga syndare.

  Och hur du inte märker att försöker arbeta med Andegåvan att urskilja det som är gott och inte är det, för det är konsekvensen av att pröva text med det dubbla kärleksbudskapet.

  /Mikael

 • S-E Sköld

  Kötttet – det mänskliga sinnet och tänket/människotankar – är ALLTID i strid mot Anden, då det ”inte kan vara Anden underdåningt”. Därför är människotankar det största hindret i Guds församling; då de ofta ersätter Guds tankar. På samma sätt som människovägar ersätter Guds. Och där befinner vi oss i hög grad i vårt land idag. Hindren mot Anden finns inte utanför Guds hus, utan inne. Bland dem som blivit anförtrodda Anden och Ordet.

 • Mikael

  Hej S-E Sköld!
  Såg du vad du gjorde nu, du har tagit tillbaks allt du sa innan genom att beskriva din syn på köttet.

  Jag kan till och med hålla med dig för nu har du gett en öppning för en sund strävan, men ser du då inte att det räcker att använda det dubbla kärleksbudskapet att komma rätt,
  men då måste vi vara återupprättade bröder som ser varandra som jämlikar!

  Annars kommer vi bara stänga dörrar framför varandra!

  Och hur tror du att den Helige Andes gåvor fungerar i kyrkan då?

  För genom att föra det Dubbla kärleksbudskapet i ditt sinne vet du vad som är rätt eller fel.

  Det mänskliga sinnet förs då in i det vi strävar för,
  för då är sinnet underdånigt Anden och Ordet!

  Sedan har vi alltid frihet att välja det bästa eller det sämsta valet,
  i detta ligger väl en mognadsprocess för oss alla.

  /Mikael