Ju mer synd och dom, ju större nåd och frälsning

Ju mer man tonar ned undervisning och förkunnelse om synd, dom och eviga straff i kristen förkunnelse, ju mindre nåd, ju mindre frälsning, ju mindre upprättelse blir kvar.

Mer synd, mer dom, mer helvete, – och nåden blir så mycket större, frälsningens så mycket mer omfattande, korsets kraft och räckvidd så oändligt mycket större.

Den försiktiga hållningen i modern kristen förkunnelse om syndens allvar och förskräckliga konsekvenser, har inte det medfört att det blir ett ganska tomt frälsningsbudskap och ganska lite nåd i slutändan?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Pingback: Marcus Blogg()

 • http://www.nambumedia.se/marcusblogg Marcus Johansson

  Jag tänker så här: ju mer man lär känna Jesus och Guds kärlek desto mer ser man av synden i sitt eget liv. Predikar vi Jesus så får vi resten på köpet. Jag vet att det låter förenklat men jag tycker ovanstående resonemang och är onödigt förkrångligat.

 • Nils

  Nej jag tror inte alls att frälsningsbudskapet måste bli tomt och nåden liten och förminskad. Vore det så är det förskräckligt och man måste fråga sig vad slags bild man har av Gud och människan. Är den bilden möjligen kolossalt förenklad och förminskad. Hur ser man på synd, världsligt och andligt liv. Vad slags försoningslära tror man på, det finns flera alternativ. Det är klart att synden är allvarlig och har förskräckliga konsekvenser, men tror inte att detta faktum kräver en dogmatisk helveteslära som ständigt verkar missuppfattas och ingen egentligen förstår innebörden av. 

  Om Gud vill gemenskap med människan måste väl en andlig väg med Gud vara det bästa tänkbara liv man kan leva. Om det finns en biblisk helveteslära tror jag den är symbolisk och kraftfull därför att den försöker tala till människans undermedvetna. Syftet är att få människor att reflektera över sin situation med en kort livstid på jorden. Budskapet är att välja det goda och inte slarva bort livet på att leva destruktivt med dumheter och synd. Att välja det goda är att välja Gud. Där finns frälsning, nåd och sanning. Jag är ingen teolog men är som jag funderar. 

  Fanns det väckelse förr men inte nu måste inte det betyda att den tidens teologi var bättre eller en sorts statisk sanning som man bör återvända till om man nu lämnat den. Predikan måste förstås tala till de människor som lever i tiden. Bibelns skapelseberättelse skrevs knappast heller i första hand för akademiskt skolade. Och väckelsens predikanter vände sig till folket. Jag tror det ofta var folkliga mustiga människor med ett fantastiskt bildspråk som människor kunde förstå.

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

   Den som får lite förlåtet, visar liten kärlek, säger Jesus i Luk 7:47. Man kan alltså komparera kärlek.
  Man kan däremot inte komparera förlåtelse efter vad jag kan förstå. Förlåtelsen är alltid absolut.
  Däremot kan frälsningen framstå som större och viktigare ju större syndare man själv anser man är.

  Om man i förkunnelsen förminskar synden till för människan hanterliga proportioner framstår kanske konsekvenserna också hanterbara.

  Om man däremot lägger Jesus måttstock, framstår konsekvenserna som katastrofala.
  Jag tycker nog att vi gör klokt i att ta Jesu ord på allvar, det allvar det förtjänar.

  Jag har svårt att tro att någon del i frälsningen är tillkommen för människans undermedvetna. Det är nog ett fåfängt försök till undanflykt. Någon form av halmstrå.

 • Nils

  Om det undermedvetna. Bättre säga att bibeln talar till hela människan, förstånd, medvetet och undermedvetet ingår. En bild säger mer än tusen ord. Jesus var en mästare på liknelser, brukade alltså symboler. Man måste tänka efter själv, hur och vad man väljer. Symboler är kraftfulla och jag tror bibeln försöker ge oss redskap att tolka och bearbeta. Helveteslärans kraftfulla symbolik kan få människor tänka efter att val av livsväg har betydelse. Jag säger inte alls att frälsningen är ”för människans undermedvetna”. Men att komma åt det undermedvetna är ju av betydelser för de som försöker förstå och förändra sig själva genom terapi. Skrev kanske otydligt. Nej, undanflykter är jag inte intresserad av. Halm ska brinna.

 • Pingback: Till helvetets försvar…()

 • http://job25-masken.blogspot.com/ Daniel Lundgren

  Stefan, det här är en extremt viktig sanning som jag också fått uppenbarat för mig, för 4 år sen då jag kom till Rom 5:20 i min bibel. Lag, synd, dom och helvete är väsentliga i sann evangelieförkunnelse. Men det var också som att vakna upp i en mardröm. Man märker att sann evangelieförkunnelse knappt förekommer i detta land. Det är budskap som inte frälser. Försökte att förklara för mina f d s k pastorer också men de kom med invändningar liknande kommentarerna du redan fått. Man har en helt annan uppfattning om Gud (gudsbild/avgudabil) och ett helt annat frälsningsbudskap. Man förringar betydelsen och vikten i vad Jesus gjorde för oss på korset.

  Så småningom stötte jag på Ray Comfort och Paul Washer som undervisar och förkunnar mycket bra om de här sakerna. http://www.vimeo.com/8388417 http://www.vimeo.com/7463906

 • Sofia

  Jag är med dig på den här, Stefan! Fast jag tror vi tolkar detaljerna olika. Man behöver inte varna folk för helvetet. De vet det redan om. Alla har erfarenheter av synd och skam och elände. Det kyrkan ska göra är att erkänna det och berätta att Gud lyfter av oss skammen.

 • http://job25-masken.blogspot.com/ Daniel Lundgren

  Här är också två äldre blogginlägg från min blogg.

  David Wilkerson: ”ett evangelium från helvetet” http://job25-masken.blogspot.com/2009/12/david-wilkerson-ett-evangelium-fran.html
  Varför jag lämnade ”församlingen”: http://job25-masken.blogspot.com/2010/10/ska-inte-vara-med-i-kyrkan-varfor-jag.html

 • Westinbo

  Jag tycker att vi ska se på hur Jesus så att säga förde människor till tro på sig själv. Efter vad jag kan erinra mig så behövde han aldrig hota med eller tala om helvetet i samband med att han ledde individer till tro. Ta t.ex. kvinnan vid Sykars brunn. Där var det Jesu ande och Guds kärlek i Jesus som nådde fram till henne samt givetvis att han uppenbarade den synd hon levt i utan att skyla över den, men på ett kärleksfullt sätt. Till rövaren på korset behövdes ingen predikan.

  Det var något överbevisande med Jesus själv som fick folk att lämna allt och följa honom. Och jag tror att det är Jesu kärlek som när den verkar genom oss kan beröra människor och att detta är kungsvägen till Guds rike för dem som inte känner Gud. Jag tror inte att vi vare sig kan eller ska skrämma människor in i Guds rike genom att måla upp helvetets realitet för dem, i alla fall inte om inte Guds ande i undantagsfall leder oss till att göra det. Däremot sade Jesus till fariséerna i t.ex. Matt 23: 33: ”Ni huggormars avföda, hur skulle ni kunna undgå att dömas till Gehenna.” I liknande tuffa ordalag uttalade sig profeten Johannes till fariséerna.

  För övrigt förkunnade Jesus i allmänna ordalag om Gehenna eller Helvetet i t.ex. bergspredikan som för att stadfästa en grundläggande sanning och verklighet i Guds rike. Vi får inte heller glömma bort den fundamentala sanningen att de som i detta livet inte känner Gud och står utanför gemenskapen med Gud i en mening redan befinner sig i helvetet (även om de själva inte uppfattar det så) på motsvarande sätt som Jesus säger om de kristna att Guds rike redan är inom dem. Sedan talar bibeln om ytterligare en dimension när det gäller människornas förhållande till Guds rike, nämligen om de ohörsamma om vilka Paulus säger att de drivs av mörkrets makter i sin fiendskap mot Gud, och en del av fariséerna på Jesu tid torde vara exempel på medlemmar av denna kategori.

  De slutsatser som vi i vår tid bör dra av denna min syntes må var ock en avgöra själv.

  ”Haec satis sunt dicta nobis” – Jag har sagt nog om detta

 • Nils

  Jag är inte den som vill utmana andra om rätt och fel i helvetesläran. Skriver några egna funderingar som inlägg, det är allt. Minst av allt vill jag häda, vara oförskämd, elak eller respektlös. Jag vet vad som menas med en frälsningsupplevelse och jag har aldrig skrämts till den av helvetespredikan. Jag drogs en gång i tiden till en församling som ett bi till en blomma. En förälskelse är väl det närmaste man kan likna det vid även om jämförelsen är blek. Det är klart att upplevelser även kan framkallas via psykologiska mekanismer. För den som varit rejält rädd kan (den goda) upplösningen kännas som en enorm befrielse och skapa lyckorus. Det är klart att en eldig helvetespredikan kan skapa väckelsestämning med en underbar upplösning. Ju större spänningen är mellan motsatserna man laddar predikan med, desto större upplevelse. Men det går såklart inte att manipulera Gud och skapa större och mindre nåd, frälsning, upprättelse. Guds frälsning står fast som en klippa. Människor som saknar frälsningsvisshet brukar få höra att visst är de frälsta ändå. Ordet står fast och det är det man får lita på, inte olika sorters stämningar.

 • http://job25-masken.blogspot.com/ Daniel Lundgren

  Gud hade försett det så att de som Jesus i NT predikade för var judar uppvuxna under Lagen och medvetna om dess stränghet och hot, och deras egen stora syndighet, plus med en massa fariséer på halsen så kunde Jesus komma direkt med nåd och det blev ett underbart budskap för dem. Det var en sån grund hos åhörarna att det bara var för Johannes Döparen och Jesus att predika ”omvänd er!” Inte för att Jesus inte varnar en hel del om Helvetet iallafall.

  Rövaren på korset förstod definitivt vad det handlade om också. Han hade just stunden innan varit med bland de som hånade Jesus (Mark 15:32). Sedan ångrade han sig och lade all sin förtröstan på Honom som han insett var Messias, hade ett rike och befogenhet att släppa in vem Han vill där.

  Senare i Apg kan man läsa om hur apostlarna predikar för hedningarna. Hedningarna hade inte samma förkunskaper som judarna utan apostlarna fick berätta om Gud, konfrontera dem angående deras avgudadyrkan, varna om den kommande domen och mana dem till omvändelse (Apg 17:30-31.) Paulus skrämde Felix med domen (Apg 24:25). Uppenbarligen hade Felix förstått att hans dåliga självbehärskning gjorde att han inte kunde uppfylla Lagens rättfärdighetskrav.

  Det är olika beroende på vad folk redan vet eller ej så man får ju prata med dem och se var de är, när man ska vittna för någon. I vår tid behöver de allra flesta enligt min erfarenhet, en genomgång av grunderna, inkl Lagen, synd, dom och helvete först.

 • WO

  Finns ”det undermedvetna”?
   Är inte det en uppfinning av C G Jung? Kanske jag fattat fel där, men nog var det han(?), och därmed inget vi kan ta som seriöst. Jung var ockult och hade massa knäppt för sej, så hans psykologilära etc skulle iaf jag vilja lämna därhän om vi ska tala kristen tro och vad den innebär, och lär.

  Är su säker på att Jesus talar symboliskt om de eviga straffen?

 • S-E Sköld

  Jesu kors – med offerlammet JESUS – restes för syndens -och helvetets skull. För att rycka syndaren – fåret – ur vargens gap. Med andra ord, för att Människan inte skulle gå evigt förlorad. Men är det någon som bryr sig om det i dagens kyrkor -och förkunnelse?

 • Nils

  Kristendomen för mig är en svår religion. Labyrint och rebus eller kanske som Roms katedraler så låter det som mystik. Man har alltid en personlig erfarenhet. Man ska inte förenkla men man kan göra det enklare genom att förklara vad som kan förklaras och sen göra som Luther, gå vidare förbi vad som inte kan förstås och förklaras. Om predikan ska vara begriplig, ska man då predika om himmel och helvete. Det kan man göra men man kan ju hålla sig till vad som ryms i livet på jorden. Inte sånt man inte kan erfara. Vem vill höra talas om vandringar på gator av guld. Verkar inte ens intressant. Himmelsläran och helvetesläran faller bort av sig självt. Man kan tro ingenting om de eviga straffen. Om allt bara är symbolik vet jag inte. Man kan bara spekulera. Avsikten med helvetesläran ser jag som symboler med det tunga artilleriet menat att varna för livsvägar som leder fel. Men jag tror inte att någon vet sanningen därför att allt är för komplicerat. Det intressanta är om någon hör Guds röst i sitt liv, vad ska han då göra.

  Jag tror helvetesläran utgår från en viss teologi som man gör extrem och absurd. Om att människan är ond och bara vill det onda. (Nej vill inte alls säga att människan är god, men finns ju nyanser). De enda som är goda är de kristna. Som att säga att människan i sitt naturliga tillstånd göra allt för att leva destruktivt därför att synd är trevligt och roligt. Då blir det naturligtvis tvärtom att leva med Gud. Man måste ta till en teologi om att det onaturliga och trista andliga livet med Gud får sin belöning i himlen. Det onda livet i synd som antas vara så intressant och roligt får sin belöning i helvetet. Människor måste skrämmas bort ifrån sin onda väg. Sådär kan man fortsätta. Onda människor som lever i synd går det bra för, men bara i livet på jorden, sen väntar de eviga straffen. En förödande teologi.

 • WO

  Jag utgår ifrån Jesusorden, inte från vad jag eller andra skulle önska med vårt ofullkomliga mänskliga intellekt/sinne. Jesus sa det han sa, om du menar att det är påhitt av människor som önskat inympa en  ”rätt åt dom onda”-filosofi i evangeliet då kan jag förstå din hållning. Men jag ser inte så på skriften, det må låta naivt men jag tror det är sant vad som är skrivet. Att allt på något vis måste tolkas är jag också medveten om, men då är det ju det som kan funderas på…

  Enligt min bibel är ALLA syndare, kristna är inte mer goda än andra! Jesu offerdöd är pga även den godaste människan synd…
  Så att de ”goda” skulle vara de som är ”vinnare” kan jag inte se Bibeln ger stöd för, sedd i sin helhet. De som Jeus förlåtit pga sin ånger är ju något annat.

  Men jag har ingen teologisk bildning alls, så nog kan det finnas vinklar jag inte sett, eller förstått…

 • Westinbo

  Det du skriver är ett bra komplement till det jag skrev. Tack för en bra kommentar!

 • Pingback: Låt oss behålla vår bibel | Hälleberget()