Är artisterna stenarna som ropar

Det är några händelser denna sommar som får mig att reflektera. Vi som är etablerade kristna har ju en klar benägenhet att vara lågmälda, försiktiga, inte sticka ut, inte provocera, ska vi säga något om Gud och tron ska det vara i diplomatiska och försiktiga ordalag. Vi är väldigt emot överdrifter. I Bibeln läser vi om på ett ställe att om vi är tysta, ska stenarna ropa. Är det just detta som händer nu?

Den  här sommaren har kändisen och artisten Marcus Birro stuckit ut hakan och sagt att det är nödvändigt och bra att visa bilder på aborterade foster. Utifrån de debatter som har varit tidigare, har säkert 99,5 procent av de kristna i Sverige varit emot denna metod, jag har hört till dem som tycker att det har varit något för provocerande även om jag har haft förståelse för metoden. Jag minns upprördheten när bilderna visades utanför pingstkyrkan i Jönköping, hur många stödde det initiativet?

Nu går Marcus Birro ut och säger att det är bra och nödvändigt och okey. Vad säger vi kristna då?

En bred majoritet av oss etablerade kristna skulle nog tycka att det är överspänd karismatik att be för sjuka på ett tåg, offentligt och med människor man inte känner alls. Sådant ska man väl i bästa fall ägna sig åt i ett slutet andaktsrum, själavårdssamtal eller i ett kyrkorum. Nu går artisten Pernilla Wahlgren ut och säger att det var fascinerande att se någon be för en sjuk på ett tåg och se vad som hände.

Pernilla Wahlgren tycker det är okey.

Bör inte vi etablera kristna tycka då att det både är okey att be för sjuka på ett tåg och visa abortbilder. Eller är de profana och halvprofana artisterna mer frimodiga att lyfta fram frejdiga kristna än vad vi etablerade kristna är?

Finns det en profetisk signal i detta? En fundering en sen tisdag kväll.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.igrow.se Yvonne Östman

  Tror det ligger något i det du säger. Fick under första halvan av 2004 ta emot en profetia med just det innehållet. Jag läste Jes. 49 och fick bl a detta, om Kristi kropp: 

  ”Media – denna tidens makthavare –
  skall bli din tjänare, artistvärlden din budbärare, när deras
  tomhet avslöjas för dem och de tvingas vända sig till mig för att
  överleva. När du ser detta, hur de som var längst borta i sitt
  självförhärligande tvingas vända om ska du förstå att min makt
  är större än du anat.”

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Om kristna anser att det är överspänd karismatik att be för främlingar på gator och torg, då har vi extrema problem i kyrkan. Hur kan man tro något så dumt? Det är spott i ansiktet på Jesus och apostlarna som avrättades för att de vägrade sluta predika Evangeliet och be för sjuka på gatan. Jag hoppas med dig Stefan att detta håller på att brytas.

 • Haning Burseryd

  Är det inte dags att sluta att springa efter ”nya” grejer, för att uppliva den dalande kristenheten? Kyrkorna besöks mindre och mindre av folk och här menar jag dem, som är medlemmar, men när det kommer något spektakulärt, då fylls kyrkorna för att vara med i upplevelserna. Jag tror, at allt detta är bara jagande av vind.

  Jag tror absolut, att Gud kan göra under, men den kristna tron är INTE jagande efter upplevelser, helande, utan den kristna tron baseras på HELA bibelordet och på Kyrkans vittnesbörd. Helandeskolor och liknande är spiritism även om de sker i ”kristet regi”.

  En del karismatikerna har tappat bort den kristna trons kärna: Frälsningen i Jesus Kristus, som kom till jorden för att rädda oss arma syndare! Om det vore så enkelt att få helande för våra sjukdomar, skulle de kristna slippa dö. De människor, som Jesus helade och t.o.m. väckte upp från de döda, kom at möta den fysiska döden Du, Stefan, vore det lite mer balanserat av dej, studera helandet i relation till lidande och död, det jordiska livet contra det himmelska. Då skulle det bli mer fruktbärande i vår tid, som behöver höra fortfarande det gamla evangeliet, om människans totala syndafördärv och Guds nåd i Jesus Kristus.

  Jesus har lovat evigt liv för dem, som tror på Honom och det är de kristnas hopp oavsett vi har upplevt det ena eller andra undret!

  I församlingen ska man be för varandra och bära varandras bördor och i synnerhet i bikt och själavård talas om att be för de sjuka, Jakob 5. Jag har tänkt på Paulus i Filippi på sin missionsresa, Apg 16, möttes av en besatt flicka, som talade för andra, att dessa representerar den högste guden. Detta höll hon på flera dagar tills Paulus tröttnade på det. Dagens karismatiker hade hoppat på henne direkt! Detta bevisar just det, att den kristna trons främsta uppgift INTE är at göra mirakel, utan förkunna Kristus. När man har förkunnat Kristus, kan Gud låta även ske under.  

 • http://tony48.blogspot.com/ Tony Malmqvist

  Det finns ord som ofta återkommer inom inom svensk kristenhet: vi måste vara försiktiga…
  Försiktiga för vad är min fråga?
  Försiktiga så att vi inte stöter oss med  nån?
  I själva verket är många så försiktiga av sig att i själva verket skäms man för den man säger sig tro på. Pinsamt är ordet.
  Om det är överspänd karismatik att gå ut i världen och be för sjuka, vittna om Jesus.
  Vad är det då som avses med Jesu missionsbefallning?

 • Westinbo

  Jag tycker
  att vi ska tänka på att vara försiktiga med att använda uttrycket
  ”stenarna som ropar” av två skäl: Ur sammanhanget när Jesus använde
  dessa ord så verkar det som att han avsåg verkliga stenar. Vi menar det oftast
  som en omskrivning för att Gud kan använda de som vi menar befinner sig utanför
  våra kristna sammanhang. Men tänk om dessa människor inte uppskattar att bli
  liknade vid något så dött som stenar? Just Pernilla Wahlgren sa nyligen i ett
  sommarprogram i sällskap med Fredrik Reinfeldt och astronauten Fuglesang att
  hon trodde på Gud. Hur många av oss ”inkorporerade” och ”domesticerade” kristna
  skulle sagt så i denna situation? Ibland står de som vi kallar för ”stenar”
  bara för sunt förnuft och bildning vilket ofta blir till favör för Gud.
  Dessutom bör vi stödja Gud när han når ut till så kallade kändisar och inte ”exploatera”
  deras stapplande steg på vägen till en tro. Om vi ger intrycket av att vilja
  använda dem som levande reklampelare för den kristna tron kan vi motverka det
  som Gud vill göra i deras liv. Dom är trots sitt kändisskap vanliga människor
  som behöver samma respekt och bemötande som vilken annan människa som är på väg
  att formulera en tro. Vi kommer att få se mer av vad Gud gör utanför kyrkan men
  låt oss vara ödmjuka och se till att vi inte stjälper utan hjälper Gud i det
  som han gör. Låt allt ske med måtta och sunt förnuft. Ska man slå på stora
  trumman så ska man veta att Gud är med i att göra detta, i alla fall om man
  vill kalla sig Guds medarbetare och oavsett om man är journalist eller inte.

 • Bo Lönegren

  Tråkigt att du talar så nedsättande om Birro och Wahlgren. Varför kalla dem halv- och helprofana, just Birro har väl tydligt stått upp för sin kristnna tro och Pernilla Wahlgren har också uttryckt att hon tror på Gud. Med den definitionen blir väl Carola helprofan? Du tar ju på så sätt udden av själva sakfrågan där jag tycker att du har helt rätt.

 • O.P

  Jag instämmer med Bo Westin. Dessutom finns det ”kändisar” som är med i någon kyrka som är helt tysta fast dom har möjligheten. Likaså finns flera som jobbar vid tv men det märks inte heller.

  Det står att vi skall gå in i vår kammare och be till Gud som ser i det fördolda, det menar jag rimmar dåligt med att sitta inför ”alla” på ett tåg och be för någon, men vad händer om det då inte sker något under? hur uppfattar ”publiken” det?

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  Jag känner en del sympati med det du skriver. Nämligen att vi uppmärksammas på en kändis 
  fascination över att se bön ge omedelbart resultat. Inte i en omvändelse, vilket hade gett annat genljud, utan i en förbättring i en kvinnas rörelseförmåga, vilket säkert hade sin betydelse för henne.

  Det stora i händelsen tycker jag är den frimodighet som kom till uttryck i mannens vittnesbörd. Att fokus sedan hamnar på att en känd skådespelare blev vittne till händelsen och skriver om detta i sin blogg är väl en bisak i sammanhanget.
  Uppståndelsen över detta är ett symtom på hur svältfödda vi är på att tron får konsekvenser. Och då infinner sig nästa fråga, varför är vi det? Vi hissar upp till skyarna det som borde vara vardagsmat för oss. DET vore något att skärskåda – i ljuset av bibeln.
   
  Jag tror det ligger en fara i att fokusera på något annat än Jesus, och honom som korsfäst, som Paulus uttryckte det. Då kanske helandefrågan kom i rätt ordning i sammanhanget.
  Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de sig inte övertygas ens om någon står upp ifrån de döda, säger Jesus enligt Lukas 16:31
  Det goda får inte bli det bästas fiende.

 • Sward

  Menade inget nedsättande med ordet profant, utan jag menade bara att de berörda personerna har sin verksamhet i stor utsträckning utanför kristna sfären.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Anonym

  Det finns nog en hel del bränd mark här som gör att vi kristna har fått uppfattningen att allt som har med Gud att göra ska ske bakom lyckta dörrar. Det var ju inte så under de s k stora folkväckelsernas tid. Därefter kom många överdrifter som man inte ville bli ihopkopplad med. Sen blev det tyst.

  Jag håller med skribenter högre upp i denna tråd som varnar för att nu exploatera t ex Pernilla Wahlgrens fascination för något som, helt rätt, borde vara naturligt om man för ett vänligt och otvunget samtal med en medpassagerare. Pernilla är därmed varken frälst, Kristi ambassadör eller något annat. Hon har bara upptäckt att kristendom kan vara annat än överspända karismatiska möten resp urtråkiga mässor i Svenska kyrkan. Låt henne få söka vidare i sin takt och pressa inte in henne i något hon inte är mogen för i en slags felriktad glädje över att också profana personer ser Gud glimma i vardagen.

 • Bengt Wikstrom

  Bilder på ofödda aborterade människor väcker skamkänslor hos alla som har gjort abort (och hos de som försvarar abortlagstiftningen).

  Skam är ett ord  som kan krama om ett hjärta så att det nästan slutar att slå.  Skam är en djupt rotad känsla av att inte vara älskad eller duga till. Aborterade foster är inte älskade. Men älskar Marcus Birro alla de ofödda aborterade människorna? 

  Är det inte kärlek så är det skamlöst.

  Bibeln kan uttrycka skam med flera ord: ”blygsel”, ”nesa” och ”vanära”
  är några av dem. Orden används både om skamkänslan eller om det man
  skäms för och det man borde skämmas för.

  Jag ser alla ofödda aborterade människor som ”små änglar” som kommer direkt till Gud. Livet är sannerligen ett mirakel men inte den kristna livsstilen och om ett sådant liv är målet för Marcus Birros strävan är det bättre att aldrig de aldrig blir födda. (Jag skäms inte för mina ord.)

  På det personliga planet vet jag vad en abort innebär. Mitt aborterade ofödda barn skulle i dag ha varit omkring 25 år gammal, om det inte hade tagit självmord innan dess, eller gjort entré i världen som dödfödd.

  Att det sker 35 000 aborter i Sverige varje år visar hur meningslös och tom den ”kristna värdegrunden” egentligen är för det civila samhället. Den protestantiska kyrkan har dominerat det moraliska samtalet i 500 år och här ser vi resultatet.

  Jag blir illa till mods när jag tänker på aborten. Men det blir jag också när jag tänker på den kristna livsstilen. Att ”abortera” betyder att avbryta. I mitt fall avbröt jag en livsprocess. I kyrkans fall har relationen till Gud skurits av som i sin tur har skapat ett kärlekslöst samhälle.

  Kyrkan är en institution och kan aldrig vara en stark förebild som en människa har gåvan att bli.
  Är det någon på denna blogg som på allvar tror att ”fosterbilderna” är Jesus idé?

 • Anonym

  Evangeliet om människans syndafördärv och nåden i Kristi kors står inte i motsats till den andliga nådegåvorna med helande, profetia och kraftgärningar etc.
  Detta är en lögn.
  Faktum är den tidiga kyrkan inte gjorde någon uppdelning här, utan man predikade frälsningen och omvändelse, OCH, man botade de sjuka, drev ut onda andar, profeterade etc. 
  Det är bara att läsa Apostlagärningarna för att se detta. 
  När man läser Apg så är helanden, mirakler och under väldigt vanligt.
  Man predikar också evangeliet. 

  Tanken är inte att vi, som Haning Burseryd gör, ska vända dessa mot varandra. 
  Utan istället behöver vi inse att båda dessa saker behövs. 

  Därmed uppfyller vi missionsbefallningen, som innefattar både förkunnelse/undervisning och att bota sjuka, driva ut onda andar etc. 

 • Penseldrag

  Jag vet inte riktigt……. men jag funderar…… och har funderat en hel del…… varför kristenheten just nu sedan några år hela tiden bjuder in kändisar för att tala om sin tro. Tycker på något sätt att vi upphöjer just kändisskapet när vanliga människors tro säkert borde dra människor med sina upplevesler av Jesus , jag menar de också…… Kanske går det går inflation i förlåt uttrycket ”kändisdyrkan” i kristenheten.

 • Kerstin

  Skrev ner mina tankar om publicitet omkring ”tågmiraklet” på min blogg. Se http://klason.se/?p=145

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Att Paulus väntade några dagar med att driva ut den onda anden beror enligt många exegeter på att han först urskiljde om hon profeterade med hjälp av en ond ande eller den Helige Ande. Exorcism är inte bara ett mirakel, det är en kärleksgärning där man befriar människor från onda makter. Ska man med hänvisning till missionsbefallningen strunta i att hjälpa besatta?

  Jag håller helt och hållet med dig om att förkunnelsen av Evangeliet är vår främsta uppgift, Jesus sa att vi ska glädja oss mer över att våra namn är skrivna i Himlen än att Han har gett oss makt att driva ut demoner. Och för att sprida Evangeliet effektivt behöver vi tecken och under, apostlarna bad att Gud skulle hjälpa dem sprida det med hjälp av helande och mirakler (Apg 4:29-30), under bekräftar Evangeliet enligt Mark 16:20 och Apg 14:3, de är Guds vittnesbörd att Evangeliet är sant enligt Hebr 2:4. De allra flesta gånger Evangeliet predikas är det i anslutning till under i Apg, folk har lättare att tro att Jesus lever när de ser att Han lever helt enkelt, se http://helapingsten.wordpress.com/2011/08/09/liv-kraft-och-karlek-vackelse-a-apg/ 

 • Cissi

  Hej Bengt,

  Jag börjar mer och mer inse att uppmaningen att inte göra några bilder över huvud taget – allvarligt talat – bara är rimlig. Att döva under årtusenden har tagit hjälp av bilder gottgör inte den enorma mängd resurser som satsas på bilder, bilder som både riskerar ge information overload och användas som propaganda.  Men Birro är klarare över sin samtid än jag och så länge barn exploateras på nätet så finns få anledningar att skyla över det faktum att det finns guldklimpar som kunnat leva vidare – så länge de inte är retuscherade. Av vilken anledning skulle kompisar som frivilligt hyr skräck och våld behöva skyddas för verklighetsskildringar? Så Stefan, har stenen ropat nu?

  hälsningar

  barnlös

 • Cissi

  Mitot  ”så länge de inte är retuscherade” var inte ironi utan en miss. /Cissi

 • S-E Sköld

  Bibelns profeter fick ”förebilda” avfallet från Gud, och vad som skulle hända p.g.a. det och JESUS talade alltid i bilder, ”utan liknelser talade han inte till folket”. Han ville att människans skulle kunna förstå, inse.

  Vad gäller MRO:s bilder, som ”Världens barn” – och f.ö. ”Rikets barn” också ibland – förfasar sig över; är det inte fotograferna som skapat dem. Det har gjorts av dem som dödade barnen. Man vill inte se det man själva varit med om att – i demokratisk ordning – besluta.Fotograferna är som krigskorrenspodenter, som bara återger händelser -och resultaten av dem. Den plågsamma verkligheten med andra ord.

  Och Bibelns Gud är fortfarande ”full av nåd och sanning”. Sanningen skall få mig att vakna, och nåden att se mina möjligheter till en god fortsättning; en god utgång!

  svara på den här kommentaren

 • Pingback: Ett annat perspektiv | Marcus Blogg()

 • Nils

  Du nämner Marcus Birro Stefan.

  Jag funderar också varför kristenheten, mestadels de frikyrkliga med väckelsearv jagar kändisar som anknyter till en ”kristen strof” eller en motkombatant som dragplåster….
  betänk denna inlaga på Newsmill:
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/08/13/birro-angriper-oss-som-f-rs-ker-bidra-till-en-b-ttre-v-rld

  Denne Sturmark finns med i alla möjliga sammanhang.
  Jag skrev ett genmäle gentemot ”humanisterna” som företeelse som kommentar #1, men tydligen förtröt det humanist-anhängare (ateister).
  Men kommentar #2 visar att det är fler som efterlyste mina genmälen (till skillnad från hon som kallar mej ”troll” här på din blogg).

  Men frågeställningen generellt hänger kvar, varför kristenheten som meriterande ska ha debatter med den självlärde humanisten Sturmark ?

  Ett jagande efter vind…

  Själv tycker jag Birro har en egen plattform pss. som Göran Skytte.
  De är nyttiga komplement, men behöver inte vara dragplåster för frikyrkliga ledare till att fylla kyrkbänkar…
  Undras om inte nån mötesplanerare ringer Wahlgren för att få henne till ett mötestält & vittna om sin tågresa ?

  Kan reka SvT:s senast sända Gudstjänst där en teologiprofessor vittnar om helandets betydelse för en kristen:
  http://svtplay.se/v/2502333/gudstjanst/del_31_av_55?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2491928/sb,p102855,1,f,-1

  – så får Helandeskola & Pernilla Wahlgrens tågrese-reflektion ett annat perspektiv.

 • Bengt Wikstrom

  Tack för din kommentar Cissi och för ditt språk som jag upplever äkta och genuint.

  Aborter handlar om brist på kärlek. Nästan ingen känner sig välkommen till livet i dag. Livet är inte längre en gåva. Det är en marknadsplats och i dess mitt står en kyrka.

  Världens största kyrka är den katolska och Marcus Birro är bekännande katolik.
  http://www.marcusbirro.se/bloggen/?p=915

  Nu hör det till saken att det ”finns ingen frälsning” utanför den Katolska kyrkan, enligt påveämbetet. Hur kärleksfullt är det? Hur välkommen är jag i deras kyrka utan att vara katolik?

  Jag har känt mig ”utanför” i hela mitt liv – också i kyrkomiljö, tills jag blev inbjuden av Den Helige Ande att börja leva ett liv i kärlek. Tack och lov är Jesus jude och inte katolik!

  Min kärleksrelation är inte ”god nog” för katoliker. Jag är en del av Kristi kropp (kärleken gestaltad i världen). Den kärleken duger inte för Marcus Birro och den Katolska kyrkan.

  Mitt ofödda barn var inte välkommen till världen eftersom jag inte kände mig välkommen till livet – inte det profana eller kristna. Och den kristna livsstilen är inte så kärleksfull som man kan tro. Här krävs trosbekännelser, ett slags lösenord, för att få komma in.

  Men Jesus har aldrig, aldrig, aldrig någonsin krävt av mig, eller någon annan människa, att svära en trohetsed. Så fungerar inte Guds kärlek. Men kyrkan fungerar så.

  Jag vet vad det vill säga att bli utfrusen, att inte vara välkommen, när man inte lyckas anpassa sig till den kristna livsstilen, som är en marknadsplats med en kyrka i mitten.

  Nu går jag och Jesus i de smala gränderna och möter allt fler människor som också lämnat månglarna i templet och allt larm på marknadsplatsen. Och jag har aldrig sett Jesus bära på plakat med aborterade foster.

  Kärleken fungerar inte så…

 • Bengt Wikstrom

  Tack för din kommentar Cissi och för ditt språk som jag upplever äkta
  och genuint.

  Aborter handlar om brist på kärlek. Nästan ingen
  känner sig välkommen till livet i dag. Livet är inte längre en gåva. Det
  är en marknadsplats och i dess mitt står en kyrka.

  Världens
  största kyrka är den katolska och Marcus Birro är bekännande katolik.
  http://www.marcusbirro.se/blog

  Nu
  hör det till saken att det ”finns ingen frälsning” utanför den Katolska
  kyrkan, enligt påveämbetet. Hur kärleksfullt är det? Hur välkommen är
  jag i deras kyrka utan att vara katolik?

  Jag har känt mig
  ”utanför” i hela mitt liv – också i kyrkomiljö, tills jag blev inbjuden
  av Den Helige Ande att börja leva ett liv i kärlek. Tack och lov är
  Jesus jude och inte katolik!

  Min kärleksrelation är inte ”god
  nog” för katoliker. Jag är en del av Kristi kropp (kärleken gestaltad i
  världen). Den kärleken duger inte för Marcus Birro och den Katolska
  kyrkan.

  Mitt ofödda barn var inte välkommen till världen eftersom
  jag inte kände mig välkommen till livet – inte det profana eller
  kristna. Och den kristna livsstilen är inte så kärleksfull som man kan
  tro. Här krävs trosbekännelser, ett slags lösenord, för att få komma in.

  Men
  Jesus har aldrig, aldrig, aldrig någonsin krävt av mig, eller någon
  annan människa, att svära en trohetsed. Så fungerar inte Guds kärlek.
  Men kyrkan fungerar så.

  Jag vet vad det vill säga att bli
  utfrusen, att inte vara välkommen, när man inte lyckas anpassa sig till
  den kristna livsstilen, som är en marknadsplats med en kyrka i mitten.

  Nu
  går jag och Jesus i de smala gränderna och möter allt fler människor
  som också lämnat månglarna i templet och allt larm på marknadsplatsen.
  Och jag har aldrig sett Jesus bära på plakat med aborterade foster.

  Kärleken
  fungerar inte så… 

 • Bengt Wikstrom

  Detta svar ska adresseras till ”Cissi”. Ursäkta Kerstin!

 • David Ahlen

  Hjälp oss att sprida bloggen http://underochtecken.wordpress.com
  frid
  David

 • Bengt Wikstrom

  Jag är beredd att förbjuda fri abort. Är du mogen att förbjuda den världsvida kyrkan?

  Fria aborter dödar ofödda människor. Att ta livet av 35 000 ofödda varje år pekar på människans totala förfall och hopplöshet.
   
  Den världsvida kyrkan och den kristna livsstilen dödar Bibelns ord: ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni
  visar varandra kärlek.” Men den stora förståelsen kom av sig.  Och den kristna värdegrunden visade sig vara tomma fasader. 

  Vi är helt överens om profeterna och krigskorrenspodenter. Låt oss nu bli överens om att stoppa den kristna livsstilen som är en krigsförklaring mot allt vad kärlek heter.

  Är du för eller emot S-E Sköld?

 • Haning Burseryd

  Jag har inte alls satt karismatin mot frälsningen. Viktor, du får vänligen läsa vad jag har skrivit. Men är det så svårt för fanatiska karismatiker att förstå, att evangeliet handlar om frälsningen i Kristus i första rummet? Det är det, som vi förkunnar. Du skriver att båda saker behövs, dvs. frälsningen och mirakler. Det är en felaktig formulering, den kristna kyrkans huvuduppgift är evangeliet, budskapet om Jesus Kristus. Sedan förekommer också under. Den kristna tron skiljer sej tydligt från spiritism, där det är huvudsaken, att det händer något övernaturligt. Klassiska kristna vänder sej från sådan kristendom, där man menar mirakler vara som det högsta beviset, att Gud verkar. Jag har varit själv i det träsket, där upplevelsen blir viktigast. I syvene och sist blir upplevelsekristendomen väldigt fokuserad på människan och subjektivt. Det är många karismatiker fått erfara. Den kristna tron har mycket djupare dimensioner än ”här och nu”.

 • Penseldrag

  Stig, vill bara säga att det du skriver är bra, klokt etc :)!! Det du skriver säger jag bara ja och Amen till, och – som du hänvisar  även jag till Luk 16:31 det tål att upprepas. 

 • Haning Burseryd

  Vilka kommentatorer har din förklaring på Apg 16? För att referera till Bo Giertz’ kommentarer över NT, kan man inte alls läsa ut vad du säger. Bo Giertz är väl en av de ledande bibeltroende teologer i vårt land.

 • Andrea

  Jesus bad till Fadern i det fördolda, men han botade människor till stor del i det offentliga.

  Att låta bli att be till sjuka av rädsla för att de inte ska bli friska, är det ett rätt motiv? Helandet är upp till Gud. Det är upp till oss att visa människor kärlek och barmhärtighet och att lyda Guds befallningar.

 • O.P

  Jag skrev inte att vi skall låta bli, tvärtom vi skall be här och nu när vi får reda på att någon behöver det, men jag reagerar mot att göra det inför publik. (Vad händer om undret uteblir)

 • Margret Sundin

  Det finns kristna som kritiserar Bill Johnson som den falska karismatiken. Bill Johnson och Lakelandväckelsen mfl senare andeutgjutelser avskrivs som varande Guds verk och rörelse i tiden. Det är sorgligt och gör kritikerna till de som verkligen förleder människor. Den Helige Ande är verksam genom idag. Helande från sjukdom är en klar och tydlig biblisk princip! Det känns gott att du Stefan deltagit i denna helgen!
  Margret Sundin Örkelljunga

 • Anonym

  Bengt

  Som all annan dogmatik, måste ”det finns ingen frälsning utanför Kyrkan” (extra ecclesim nulla salus) läsas i sitt sammanhang! Din tolkning av EENS är horibell, vilket har förespråkats av få katoliker (Fr Feeney blev just exkommunicerad p g a en sådan tolkning)!

  Alla döpta har t.ex. del i Kyrkan (vid konvertering upptas du i Kyrkans fulla gemenskap; inte i Kyrkan)! Kyrkan är mkt mer inkluderande än vad du tror! Din antikatolicism grundad alltså på okunskapens tunna soppa!

  Välkommen att undersöka henne istället! Du som en tänkande människa kommer överrumplas av hennes intellektuella arv!

  Vincit omnia Veritas!

 • BrokenIndividual

  Väldigt intressant text måste jag medge, får en att se på en sak ur olika synvinklar och det glädjer mig att det finns såna här bloggar. Jag skulle uppskatta det väldigt mycket om ni skulle kunna kolla den här bloggen och säga vad ni tycker. Det skulle faktiskt betyda oerhört mycket och jag skulle uppskatta det rejält.

  http://brokenindividual.wordpress.com/

 • Nils

  Swärd slår an ett ”ostämt himmelskt ackord” för att testa det andliga gehöret.

  Givetvis dyker det upp andliga svärmare, som vill pröva sina ostämda instrument i en kör de själva bestämmer sig för att ta plats i…

  Frågan är bara:
  Blir publiken sittande andäktigt för att lyssna, eller blir det en egocentrisk kakasymfoni ?

 • Gäst

  Väldigt bra skrivet!

 • S-E Sköld

  Jag är FÖR Guds Ord: att det blir predikat, det Ord som skall förvandla oss Människor inifrån. JESUS: ”Guds rike är invärtes i er”. Ge oss ett ”nytt hjärta” i stället för våra ”stenhjärtan”, och det är endast Guds Ord som förmår det. Det Ord som skapat oss.

 • Bengt Wikstrom

  Varför ljuger du Anders?

  ”Så här skrev du tidigare på denna blogg:
  Jag tror (hjälp min otro)! Credo! Ja, jag bekänner allt som den enda, heliga, apostoliska Katolska Kyrkan tror, lär och bekänner! Och förkastar all splittring, avfall och heresi (som har en annan Ande)! /Välsignad vare Gud i evighet!”

  Jag slår fast att Andra Vatikankonciliet aldrig har upphävt dogmen ”Extra Ecclesiam nulla
  salus (Utanför Kyrkan ingen frälsning”). 

  Konciliet i Florens 1439 slår fast vad som är ”Kyrka”:
  ”Den heliga romerska kyrkan tror fullt och fast, förklarar och tillkännager att ingen utanför den katolska kyrkan, vare sig hedning, jude, otrogen eller någon som står utanför den enda kyrkan, kan få del av det eviga livet, utan i stället kommer att falla i en evig eld, tänd för djävulen och hans änglar, om han inte innan han dör har anslutit sig till den.”

  Jag och fakta visar att den Katolska kyrkan är en parasit på Kristi kropp – vilket den Katolska kyrkans egen syndiga historia bevisar. För du påstår väl inte att Kristi kropp är en syndare!?

  Sanningen är att det finns ingen frälsning i den Katolska kyrka (som är lika högmodig och syndig som djävulen själv). Frälsningen finns endast i Kristi syndfria kropp – inte i den splittrade och falska kristenhet där din kyrka ingår.

  Din kyrka skriver:
  ”Den Katolska Kyrkan har Jesus själv grundat. Via apostlarna och deras
  efterträdare i obruten succession ända fram till vår tid har Kyrkan levt
  vidare. Jesus anförtrodde nämligen åt aposteln Petrus att leda Kyrkan.
  Jesus sade till Petrus. ”Jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på
  den klippan skall jag bygga min kyrka” (Matt 16:18).

  Se där där, lögner igen!

  Jesus har inte grundat vare sig den Katolska kyrkan eller den protestantiska. Du känner till det trettioåriga kriget mellan protestanterna och Katolska kyrkan? Skulle Gud starta ett inbördeskrig i Kristi kropp, sin egen skapelse?

  Slutsatsen måste bli att vare sig den Katolska kyrkan eller den protestantiska är Kristi kropp. Frälsningen är personlig utan trosbekännelser. Det finns bara en kyrkotillhörighet och det är i Kristi kropp. Här styr kärlekens lagar i våra hjärtan på alla oss som tagit emot Den Helige Ande.

  Välkommen när du är mogen att ta emot  Guds kärlek!

 • Bengt Wikstrom

  Helt enkelt underbara ord S-E Sköld! Med detta i våra tankar kämpar vi vidare!

 • Mikael

  Hej Stefan!
  Neeej, så är det inte!

  Kristna ledare har blivit försiktiga sedan lång tid tillbaks! i 1500-talets början hade man skräckpropaganda om helvetet med kommentaren, kom och köp dig och dina anhöriga fria.
  Till och med Katolikerna har slutat med den varianten av frälsningslära men visst Petruskyrkan är jättefin.

  Att Birro går ut och informerar om abort är kanske mer beroende på vad han kan förlora på ett sådant agerande än vad flera kristna ledare kan.

  Man skall veta att i denna fråga kan man blanda ihop viktig information blunda för det som man inte tycker är intressant.

  Lubben Nordström och Carl Larsson Pratade om ”Att hålla de starka generna fria från de sämre i samhället i Radion på trettiotalet, Hans bok handlade om att hålla Sverige rent på många sätt.

  När människor nu gör en tabbe blir med barn går det att lösa på lagligt sätt!

  Till år 1963 gick det bra att tvångsterelisera mindre bemedlade människor bara för att undvika detta.

  Till 1969 fick inte folk med Epelepsi gifta sig naturligtvis gällde detta många andra grupperingar.

  Vart vill jag komma med denna kommentaren jo, den utvecklingen till dagens datum, bär så mycket mer.

  Det är sant att fostren kan vara livsdugliga i vecka 24,  och abort kan ske vid vecka 22 det räcker med en felräkning på 10 dagar för att en abort i lagens mening är mord. 

  Diskuterar vi detta, NEJ!

  Diskuterar vi livsförhållande som en gång föranledde till tvångsterelisering, Nej!
  Fick dessa människor välja att inte bli steriliserade. Nej!

  När vi diskuterar till exempel familj, är det den kärnfamilj som kom i industisamhället start.

  Inte den Bibliska familjen, med inbyggd åldringsvård samt barnavård, där en familj byggd av den förtsfödde klanälsten hans fruar och barn, med ansvar för sina bröder och systrar samt fördelar, de var naturligtvis hänvisade att foga sig till hans beslut.

  Detta disuteras inte i familedebbaten men för bibliskt förankra sina uttalande måste man veta att man pratar om äpplen och päron.

  Detta gäller nästan allt som bibeln används för.

  Jag hoppas att vi skall ta bibeln mer på allvar, förstå grunden för vad vissa utlåtande står för, och använda de med den insikten de ger.

  Först då kan vi se frukten av vårt agerande!
  /Mikael

 • S-E Sköld

  Ja! ”Gud med oss”, som L.P. brukade underteckna sina brev: säkert inga tomma ord från hans sida, och inte heller från vår! S-E

 • Cissi

  Bengt, om jag förstår dig rätt refererar du till Iyov då han förbannade sin egen födelsedag. Jag har sett fler passager som visar att det finns barmhärtighetsmord – men bara en Domare värd att lita på. Jag har förstått att enhet är tecknet på att vi förblir i kärleken och splittring visar att något är fel. Jag vet inte om du och jag är oense, däremot har jag insett att det inte är helt enkelt att vara helt sams med mig. Vaya con Dios

 • Anonym

  Ja men det är aldrig bra att göra teologi av sina dåliga erfarenheter min vän. 
  Allting med Jesus är övernaturligt broder, från inkarnationen (ett mirakel), till
  hans tjänst (den övernaturliga kraften=vardagsmat), uppståndelsen (ett mirakel), himmelsfärden (ett mirakel), andeutgjutandet (ett mirakel) etc. etc.

  Även förkunnandet har en övernaturlig dimension. När Petrus predikade exempelvis så verkade Anden tillsammans med Ordet och människor blev överbevisade och omvände sig. 3000 personer. Det handlade inte om Petrus fantastiska förkunnelse, utan om den helige Andes kraft. Och även detta är ett mirakel, ett under, att 3000 omvänder sig. 
  Det fanns alltså ingen uppdelning eller värdering i förkunnelse kontra mirakler.
  Det hör ihop, eftersom Anden och Ordet hör ihop och samverkar. 

  Kyrkan ber att Gud ska sträcka ut sin hand och göra tecken (Apg 4:24ff):

  ”Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.”

  Redan i det andra kapitlet i Apg. läser vi att ”många under och tecken gjordes genom apostlarna” (v.43). Något senare står det i Apg 5:12 ”Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket”.

  Men det var inte bara apostlarna som utförde tecken och under. Det utfördes även av andra kristna. ”Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket”(Apg 6:8). Då lärjungarna sedan spriddes ut över landet genom förföljelsen i Jerusalem, fortsatte det på många olika platser. Filippos kom till Samarien och folket där hörde honom tala
  ”såg de tecken han gjorde” (Apg 8:6). Det står också att Simon ”häpnade när han såg vilka tecken och under som skedde” (Apg 8:13).

  Också senare under Paulus missionsresor utfördes tecken och under. det står att Paulus och Barnabas ”talade öppet och frimodigt i förlitan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under” (Apg 14:3).

 • Anonym

  Bengt

  I allt du skrev visar du en avgrundsdjup okunskap om katolsk tro!

  Vi tror inte på EENS som du tolkar det (läs de sista av de 99 invändningarna på Avemarisstella)! Har aldrig gjort (speciellt inte efter VII)! Vi har heller aldrig sett Kyrkan som syndfri, snarast tvärt om!

  Du konstruerar halmgubbar som du avrättar i värsta stilen! Har aldrig impat på mig! Läs på o återkom, ty okunskap är antikatolicismens bördiga jordmån!

  Allt gott

 • Anonym

  Lakeland har lika mkt med klasisk kristendom att göra som katarerna!

  Att du tror på eländet bevisar bara hur sjuka de rötterna är!

  Ad fontes!

 • Bengt Wikstrom

  Du är helt enkelt inte längre katolik.

  Du har just separerat Kristi (syndfria) kropp och den syndiga Katolska kyrkan åt.
  Du gör absolut rätt som skiljer agnarna från vetet.

  Du är den första katoliken att ödmjuka dig inför Kristi kropp,
  i stället för att knäböja inför påvestolen.
  Du har konstaterat att den Katolska kyrkan inte har något med frälsningsläran att göra.

  Det här ser riktigt bra ut!

  Nu återstår bara 999 999 999 999 katoliker att befria från villfarelsen att Jesus skapat den katolska kyrkan…

  PS
  Det var väl det jag visste: Gud har skapat dig intellektuellt hederlig!
  Allt är gott som är sant. Och det önskar jag dig!
  Ds

 • Anonym

  Bengt

  Tror du bara på en syndfri Kyrka, får du söka utanför jorden! Gud använder vanligt syndiga människor för att utvidga sitt rike på jorden! Kyrkan har den oförfalskade fullheten, men tyvärr ofta buren i fula lerkärl (=syndig skepnad)!

  Lycka till i studierna och sökandet! Den som söker finner, det har Han lovat!

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Här är en Biblisk genomgång av evangelisation i kraft av tecken och under: http://helapingsten.wordpress.com/2011/08/18/sprid-evangeliet-i-kraft-av-tecken-och-under/ 

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Japp, kristendomen är allt igenom övernaturlig, enda anledningen till att vi betraktar Bibeln som helig är att vi menar att den tillkommit profetiskt när Gud talar till människor, vilket i högsta grad är något övernaturligt. Men vi får aldrig glömma det Jesus säger i Luk 10:20, gläd er inte så mycket över att ni kan driva ut de onda andarna som att era namn är skrivna i Himlen. Att Gud har gett oss evigt liv genom Jesu försoningsdöd är det centrala i vår tro. Men detta bekräftas av under och tecken (Mark 16:20, Apg 14:3), http://helapingsten.wordpress.com/2011/08/18/sprid-evangeliet-i-kraft-av-tecken-och-under/ 

 • Bengt Wikstrom

  För några år sedan var Jobs bok det enda jag orkade läsa  i Bibeln. Jag var så nedbruten och besviken på det ytliga frikyrkolivet, där man aldrig fick bära fram en originaltanke som mödosamt växt fram i samtal med Gud.

  Man log i alla väder och sjöng ständigt lovsånger för att överösta de tvivel som livet alltid måste bära med sig.

  Men ingen kommer undan tvivel – inte ens Jesus som på korset ropade desperat:
  – Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?  Så mycket har jag nog aldrig tvivlat. Så övergiven har jag nog aldrig känt mig. Så svag har jag aldrig varit i tron, men aldrig heller utsatts för liknande påfrestningar.

  Job är nog den vackraste kärlekshistorien i Bibeln. Han förblev i Gud men förbannade sitt eget öde. Gud är en spegel och jag är hans spegelbild. Krossar man den spegeln slår man sig själv i tusen bitar. Det gjorde aldrig Job.
  Men kyrkan har krossat miljoner människors spegelbilder genom att få ”de minsta och små” att spegla sig i en splittrad kyrka i stället för att spegla sig i Gud ansikte.

  Jag försökte verkligen älska ”min kyrka” men jag förmådde mig aldrig att lära mig sjunga falskt i lovsångskören. Det tackar jag Gud för. Nu.

  Du skriver så känsligt och vackert:
  ”Jag vet inte om du och jag är oense, däremot har jag insett att det inte
  är helt enkelt att vara helt sams med mig. Vaya con Dios”.

  De orden beskriver också mig! Och då jag verkligen tror du ”går med Gud” vandrar vi nog tillsammans, om inte annat  i en tyst gemenskap.

 • Christer

  Det var bra skrivet Stefan. Bor inte artisten på Östermalm? Bjud in till er Alphakurs. Det blir ett fint vittnesbörd under föredraget om Gud helar idag.