Svara till Marcus – del 2

Marcus Johansson har kommenterat mitt svar på hans kommentar på min kommentar om Rob Bells bok. Här följer mina svar på de frågor Marcus ställer till mig.

1. Du menar att Rob Bell inte helt avfärdar dem som tror på dubbel utgång som inte kristna. Så vill jag nog tro också, annars vore han mycket extrem. Däremot är hans kritik mot dem som tror på dubbel utgång inte nådig, som jag visar i mina citat från hans bok. Det är möjligt att Bells kritik mot ”dubbel-utgång” kristna inte gäller sådana i allmänhet, utan endast dem som predikar dubbel utgång på ett onyanserat och ”fyrkantigt” sätt, men jag tycker att då borde han uttrycka denna distinktion på ett tydligare sätt. Du,  tolkar nog Bell lite mer välvilligt här än vad jag gör. Men för att reda ut detta borde frågorna ställas direkt till Bell, och jag känner honom inte och amerikanska megapastorer är inte lätt att få prata med.

2. Du menar att Bell tror på dubbel utgång enligt hans kapitel 4 som jag tolkar i annan riktning. Han uttrycker sig resonerande och ställer frågor och motfrågor i det kapitlet så det är inte helt lätt att få grepp om vad han menar. Jag gör dock bedömningen att om man väger samman hela hans text så tror han på helvetet som dels något temporärt, vilket knappast någon betvivlar (det håller även en ateist med om), men i slutändan finns helvetet som en teoretisk möjlighet men det är tomt på folk. Jag menar här att hans hållning brukar räknas in som en variant av universalism, jag kan inte se någon skillnad på Bells ståndpunkt och den svenska frikyrkouniversalisten nummer 1, EJ Ekman. Men du tolkar Bell även här lite mer välvilligt än vad jag gör, jag läser nog in lite mer strikt vad han säger.

3. Du har en snävare definition av begreppet universalism än vad jag har, du menar att universalism innebär att man tror på Jesus bara som en av flera frälsningsvägar, och därmed leder det till automatik att alla kommer till himlen till slut. Jag har nog lite bredare syn på universalism än så. Man måste ju inte heller vara universalist även om man tror på olika frälsningsvägar, man kan ju också förena en sådan hållning med någon form av etiska krav för eviga saligheten. Även om man tror att både en kristen, muslim, en buddhist och asatroende kommer till himlen, så måste ju inte detta innebära att man tror att en oomvänd massmördare, eller en oomvänd oförbätterlig pedofil kommer dit.

4. Du menar att Bell är tydlig med att Jesus är enda vägen. Ja visst är han det, men samtidigt är han enligt min mening alldeles för otydlig när det gäller vad detta innebär. Det framgår inte tydligt att man behöver tro på evangeliet om Jesus för att bli frälst. Och då uppfyller man enligt min mening inte kriteriet för att vara evangelikal. Sedan kan man alltid diskutera hur Gud i slutändan hanterar personer som aldrig har hört evangeliet, vid den yttersta domen måste folks kunskapsnivå på något sätt vägas in. Jag tror nog att du och jag ligger ganska nära varandra i synen på att vara inklusivist, men att du tolkar Bell lite mer välvilligt än vad jag gör. Vad som händer med människor som dör utan att ha hört om Jesus – jag skulle nog vilja passa den frågan till min kommande bok. Enligt min mening är Bibeln inkluderande också, vilket jag kommer att ge exempel på i min kommande bok. Men att vi som kristna måste vara solklara med att förkunnelsen av hela evangeliet är nödvändigt här och nu för människans frälsning, det är vårt ansvarsområde, vi får i god tro överlåta åt Gud att klara ut frågorna i slutändan hur det går för dem som aldrig har hört eller missade alltsammans för att missionären fick punktering.

5. Men vi kan gärna träffas för att dryfta frågorna ytterligare.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Westinbo

  Du skriver: ”Jag gör dock bedömningen att om man väger samman hela hans text så tror
  han på helvetet som dels något temporärt, vilket knappast någon
  betvivlar (det håller även en ateist med om),”

  Vd menar du med att knappast någon betvivlar att helvetet är temporärt?

 • Anonym

  Är man så till den grad otydlig i sin bok så att denna diskussion ens uppstår så ser inte jag vitsen med Rob Bell. Han måste ha förstått att dessa diskussioner uppstår om han inte bara vill sälja böcker och tjäna pengar på det (vilket man ibland har som misstanke med flera böcker från s k stora pastorer). Frågorna som diskuteras är ju knappast perifera, dvs man skulle kunna avfärda dom som en nonsensdiskussion (ungefär som om jag diskuterar vilken öppelsort som smakar bäst), utan högst relevanta och livsavgörande för ett stort antal människor som vill ta kristen tro på allvar.

  Om inte annat är detta ett tydligt exempel på vad modern otydlighet leder till.

 • Ulf Stenlund

  Käre Stefan

  När du håller med Bell om helvetet
  som något temporärt är det Folkbibelns översättning av dödsriket
  i Upp 20:14 du tänker på då. Bibel 2000 använder helvetet som
  synonymt med ”det brinnande Gehenna”. Att det finns en dubbel
  utgång när vi dör fysiskt framgår ju bl.a. av berättelsen om den
  rike mannen och Lasarus där det ene hamnar i dödsriket och den
  andre i paradiset. Uppenbarelsebokens berättelse om hur olika slags
  syndare blir kastade i den brinnande sjön handlar om hur dessa döda
  slutligen skiljs från Gud i den andra döden (enligt Folkbibeln
  tillsammans med döden och helvetet). Det verkar märkligt att Gud
  anordnar en yttersta dom om det inte finns några att döma. Enligt
  min mening sätter han som skapat tid och rum i detta sammanhang
  också punkt för vårt nuvarande universum. Gud skapar en ny himmel
  och en ny jord. Där är evigheten och inte tiden en av parametrarna.
  Eldsjön är också evig vad jag förstår men uttrycket ”evigheten
  lång” är feltänkt. När tid inte längre existerar kan inte
  ordet lång användas som mått.

 • Sward

  Du missförstår mig. Jag tror på evigt liv och evig dom, evig död. Men även en ateist tror på temporära helveten, t.ex. i svåra svält- och krigssituationer, man brukar i vanligt språkbruk säga att det är ett helvete. Det håller jag ju med om, men tror även på den eviga döden.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Sward

  Jag menar bara att man i allmänt språkbruk brukar säga att något är ett helvete redan här och nu, t.ex. i svåra krigs- och svältsituationer. Det håller ju även ateister med om. Det är mycket detta Bell talar om när han skriver om helvetet. Den sorts temporära helvete vet vi ju alla att det existerar. Som Bibeltroende tror jag också på evigt liv, evig död, evig dom.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • http://twitter.com/johanssonmarcus Marcus Johansson

  Tack för ännu ett svar!

  Jag tror det är som du säger att du och jag egentligen är ganska överens i hur vi ser på dessa teologiska frågor Sen skiljer vi oss i vår läsning av Rob Bell och där är jag fullt medveten om att jag gärna läser in mer gott än ont i Bell. Detta framförallt för att jag vet att han brinner för att se människor få tag Jesus och att han når många som blivit brända av mer extrema och kanske ”fyrkantiga” evangelikala sammanhang. Han har absolut en större öppenhet och använder sig av mycket frågor, vänder och vrider på saker och ting vilket gör att man om man envisas kan läsa in lite allt möjligt.Bell gör detta för att fler människor ska välja Jesus nu, inte sen.Om man verkligen är intresserad av vad Bell själv verkligen tycker så rekommenderar jag återigen Mars HIlls FAQ-blad (http://marshill.org/files/2011/03/LoveWinsFAQs2.pdf) samt de intervjuer som gjorts med honom angående boken. Nu känns det mest som att många nöjer sig med att läsa (eller höra talas om) en svårtolkad bok och helst vill att Bell ska vara en heretiker som man kan förkasta. Nu pratar jag inte om dig Stefan! Vill förtydliga det så att det inte blir några missförstånd.Angående de kommentarer här på bloggen som föreslår att Rob Bell har skrivit boken för att förvirra/provocera och i slutändan tjäna massa pengar så är Bell inte den typiske amerikanske mega-kyrko-pastors-killen. Han satte för några år sedan sina barn i public school istället för private och flyttade med sin familj till ett mindre hus från ett större i övre medelklassområde där han tidigare bodde. Detta gjorde han för att han inte fick ihop det levnadssättet med tron på Jesus och det lärjungaskap som han tror att det innebär. Detta är i stor kontrast till många av ledarna för de kända mega-kyrkorna. Jag tror därför inte att Bell behåller särskilt stor del av inkomsterna för boken själv.Istället tror jag att syftet med boken (och historiens bästa reklam som överträffade allas förväntningar) var att sprida det budskap som han tror på, nämligen att Guds kärlek vinner. Att ondskan inte har sista ordet och att alla människor har en chans att komma till Gud, oavsett om ens pappa till pastor utnyttjade en sexuellt. Det tycker jag är Kristi evangelium!Det har varit intressant att samtala med dig Stefan, nu lämnar vi detta så behöver jag inte ta upp det på twitter igen! ;)Jag tar och tittar förbi Elim någon gång i höst och presenterar mig så att vi får ses IRL så att säga.Allt gott och lycka till med ABB:s 1500-sidors dokument. Jag har en känsla av att Love wins var ganska uppåt i jämförelse med det dokumentet…
  Må Guds frid och kärlek vara med dig.HälsningarMarcus

 • Nils

  ”låt er inte drivas omkring i vart vindkast i läran”

  Varför är det över huvud taget intressant att ta till sig utsagor av ”populärtalare” ?

  Det som är efterföljansvärt är människor som med sina liv pekar på det efterföljansvärda:
  Likt senast avlidne David Wilkerson m.fl.

  Men släpp Bell – det är slöseri gentemot uppdraget dvs. Jesu missionsbefallning.
  En utav de starkaste drivkrafterna för Jesu missionsbefallning är vetskapen om att människor behöver räddas från att gå evigt förlorade – Bell & andra av hans gelikar har tydligt försökt ta udden av den vetskapen.
  T.o.m. Stanley Sjöberg som skrev en tveksam bok där han ifrågasatte helvetets konsekvens, borde återkallat sin bok för länge sedan.

  Resonemangen tar udd av evangeliets uppdrag !!!

 • http://twitter.com/johanssonmarcus Marcus Johansson

  Hej Nils,

  jag blir väldigt ledsen när jag läser din kommentar. Jag har gång på gång försökt exemplifiera och visa på att Rob Bell inte är någon ”populärtalare” i den uteslutande negativa betydelse som du lägger in i ordet. För mig är han en person som i allra högsta grad med sitt liv pekar på det efterföljansvärda och han har inspirerat mig långt mer än vad t.ex. David Wilkerson har gjort. Då har jag ändå läst mycket Wilkerson, hört honom tala i Sverige och t.o.m. besökt hans kyrka så det är inte tal om att han inte har inspirerat mig. Därför gör det mig ledsen när du så lättvindigt bortförklarar en Guds tjänare som har som mål att utföra Jesu missionsbefallning. Det är så uppenbart att du inte vet någonting om Bell annat än du hört från andra. Att du inte läst något av honom eller hört något av honom själv.

  Det är sådanna kommentarer som bland annat du skriver på den här bloggen och den attityden som du använder som gör att jag drar mig för att läsa på Stefans blogg. Om du verkligen är orolig för att människor här ska vilseledas in i fördärvet så bemöt dem då med åtminstone en gnutta kärlek, försök åtminstone att se oss andra hemska onda människor med Jesu ögon och hjälp oss att hitta rätt istället för att komma in och bara raljera över oss.

  Allt detta blir dessutom så mycket värre av den så hemskt självgoda bilden/avataren du använder till dina kommentarer.

  Jag önskar dig allt gott i fortsättning och hoppas att du ska hitta din kallelse och ditt uppdrag om du inte redan gjort det.

  Må Guds frid och kärlek vara med dig!Allt gottHälsningarMarcus

 • Nils

  Att man blir ledsen över att mötas av bibliska uppmaningar är ingen intäkt för att klappas på axeln & välsignas till fortsatt vandring på inslagen väg.

  Vill vi vara bibliska, visar även Jesus på att han gjorde männsikor ledsna med sina uppmaningar.
  En rik man lämnade honom. när han fick uppmaningen att sälja vad han ägde.

  Det allvarliga att stanna upp inför, som du med ditt genmäle inte bemöter är att ”missionsbefallningens” drivkraft reduceras med Bells resonemang.
  Och det är synnerligen allvarligt & villolärande när grunden för de kristnas evangelisationsuppdrag reduceras !

  De klara ståndpunkter som jag sett av Bell räcker för att förstå att hans tal & skriverier har denna avtrubbande lära.

 • Bengt Wikström

  Var börjar och slutar helvetet?

  En sak är säker – dess yttersta gränser skär rakt igenom hela kristenheten.

  När jag går igenom helvetet i litteraturen och i mitt eget liv, inser
  jag hur svårt det är att dra gränser.
  Thomas av Aquino försökte och misslyckades att förklara helvetet: ”Hur kan en oändligt god Gud döma sin egen skapelse till evig pina?”

  Jag kan inte förklara helvetet med jag kan beskriva vägen dit:
  För att nå fram måste du lära dig att hata dig själv och helst redan som barn. Men det är onaturligt för barn att hata. Det krävs ett renlärigt dogmatiskt kyrkosystem för att få barnet att tänka om:
  – Gud hatar synd men älskar dig! Du är en syndare!

  Naturligtvis reagerar  barnen mot denna andliga form av schizofreni med osäkerhet och oro. Även jag. Utan kyrkan hade jag aldrig kommit på tanken att hata mig själv.

  Ingen kyrkofader har sagt något vettigt om vare sig helvetet eller himlen. Det är mycket prat och lösa fjädrar. Helvetets skyttegravar löper genom hela kyrkohistorien. Men helvetet har en absolut gräns. Den går vid evangelierna i Bibeln och hjärtat i dessa evangelium sitter i Kristi kropp.

  Är det inte dags att ge upp försöken att förklara helvetet och i stället
  beskriva kärleken i Kristi kropp? Vill du hjälpa mig med det? Om inte annat kan vi tillsammans förhindra mycket onödigt lidande.

  Du har kanske aldrig hatat dig själv, men likafullt hoppas vi på din medkänsla. Vi är alla dem som drabbats av kyrkans dubbla budskap.

 • Monixen64

  Tack Bengt för din kommentar!!!

 • Westinbo

  Du skrev: ”Detta framförallt för att jag vet att han brinner för att se människor
  få tag Jesus och att han når många som blivit brända av mer extrema och
  kanske ”fyrkantiga” evangelikala sammanhang. Han har absolut en större
  öppenhet och använder sig av mycket frågor, vänder och vrider på saker
  och ting vilket gör att man om man envisas kan läsa in lite allt
  möjligt. Bell gör detta för att fler människor ska välja Jesus nu, inte
  sen.”

  Hej!

  Jag hoppas att du orkar svara än en gång. Jag funderar lite över dessa dina ord. Är det så att du menar att Bell väljer att fokusera på vissa selektiva delar av evangeliet för att människor som blivit ”brända” av ”hårdföra” fyrkantiga kristna överhuvudtaget ska klara av att vilja lyssna och ta till sig budskapet. Jag har förstått att USA på många sätt är de extrema sekternas förlovade land, t.ex. högerkristna abortaktivister och allt i från Amish-folket till Livets Ord liknande församlingar (ursäkta mig Ulf Ekman!) och att det finns mycket motsättningar mellan olika grupper, sekulära och religiösa. Det kan alltså finnas fog för att säga att många blivit brända av hårda och fyrkantiga kristna. Jag tror nämligen inte att enbart fyrkantighet i betydelsen av klassisk evangelikal teologi skulle vara tillräckligt för att stöta bort och såra människor, det behövs ett element av hårdhet också. Är det därför han ställer en massa frågor utan att ge definitiva svar? Påminner hans tillvägagångssätt och tänkesätt kanske det som pågår även i Sverige, t.ex. i Saronförsamlingen i Göteborg där man ”vidgar” de traditionella gränserna och exempelvis tillåter utlevda homosexuella som medlemmar. (Du får ursäkta min slöhet att gå in på den hemsidan du nämnde, jag är en vanemänniska, men jag kanske går in där någon gång och kollar på FAQ.)

  Frågan är ändå om inte alla dessa strategier är ett surrogat för den äkta kraften och auktoriteten, kärleken och överbevisningen i den helige Andes närvaro? Jag tror att när DHA är närvarande på detta sätt kommer inte såren från fyrkantiga kristna att kännas så smärtsamma längre, i Guds närvaro smälter dessa spänningar. Denna kraften och Gudsnärvaron behöver vi i Sverige också, samma väckelsens ande som förut gick ut över vårt land.

  Gud välsigne dig!     

 • http://twitter.com/johanssonmarcus Marcus Johansson

  Hej igen,
  som tack för din öppna attityd och dina ärliga frågor så kommer här en ytterligare kommentar!Du har helt rätt i att klimatet är ett helt annat i USA och jag skulle nog säga att Bell framförallt vill och vågar ta människors funderingar på allvar. Dvs om man har dåliga erfarenheter av kyrkan (det är ju oftast kyrkan och inte Gud man har dåliga erfarenheter av) så tar Bell ens erfarenheter på allvar och försöker hjälpa personen ifråga att ge Gud en ny chans. Det är möjligt att detta gör att man till en början väljer att fokusera på vissa delar (skulle dock inte säga selektivt) av evangeliet (tänk typ barnmaten som det pratas om i Heb 5:11-6ff). Drivkraften är dock den äkta kraften och auktoriteten, kärleken och överbevisningen i den helige Andes närvaro precis som du skriver och det sker inte på bekostnad av att man tar bort någon del av evangeliet. Kanske är det så enkelt att man predikar det mest grundläggande i kristen tro, nämligen att vi först kommer till Jesus med alla våra problem, synder och fel och väljer att följa honom. Sedan kan vi börja jobba på vår helgelse och att bli mer lika Jesus. Om vi gör tvärtom och först försöker bli som Jesus av egen kraft är vi ju helt ute och cyklar.
  Jonas Eveborn (föreståndare i Lkpg Missionsförsamling) besökte Mars Hill för några år sedan och berättade efter det att när de ber för människor i församlingen (alltså personlig förbön) så är det alltid 2 st som ber, lägger händerna på människorna och det var mycket mer karismatiskt än vad han förväntat sig så även den sidan finns tydligt där.Apropå Saronkyrkan så är det helt riktigt att de låtit sig inspireras av Mars Hill och Rob Bell i hur man tänker församling och attyder men jag vet dock inte hur Mars Hill hanterar t.ex. homosexualitet.

  Jag tror inte att det i första hand handlar om strategier utan snarare om attityder gentemot människor, inspirerade av hur Jesus själv behandlar människor i evangelierna utan syftet att förminska eller ersätta det minsta av Guds kärlek till oss människor utan tvärtom att förkroppsliga den och leva ut den. Om det inte blir så i praktiken är det dock helt värdelöst, det håller jag med om och det måste vi akta oss för! Det finns inget tråkigare än ännu en strategi….

  Hänger du med på hur jag tänker?
  Må frid och kärlek vara med dig.
  Gud välsigne dig!

 • http://twitter.com/johanssonmarcus Marcus Johansson

  Nils,
  det gläder mig att du läser Bibeln. Dock tycker jag du läser den ganska selektivt. Dels handlar texten du refererar till (Matt 19, Mark 10) om en judisk man som låtsats följa lagen men undvikit ett bud just för att han inte vill följa det. Han frågar Jesus vad han ska göra för att få evigt liv och Jesus svarar ärligt på mannens fråga. Sen att mannen tar det hårt och väljer att inte följa Jesus är en annan sak. Denna berättelse har ju dock INGENTING att göra med vad vi pratar om nu. Du hävdar att jag, en Jesu Kristi lärjunge som gör allt vad jag kan för att följa Jesus. Jag brottas med bibeltexten och jag vet precis hur det känns när jag blir inspirerad, utmanad, ledsen och arg över vad jag läser i Bibeln men jag vet också hur jag med Jesu hjälp kommer vidare i min efterföljelse. Jesus förmanar alltid med kärlek, även om det är bestämt, rakt och tydligt.Vad du just nu gör är däremot något helt annat. Du utger dig för att vara en kristen som här tar på dig det stora oket att plocka ut stickan i mitt öga men missar bjälken i ditt eget. Du anklagar Rob Bell för att reducera missionsbefallningens drivkraft och stå för en villolära när han har fått inspirera miljontals människor och förmodligen leda tusentals till Jesus. Du har skrivit närmare 300 kommentarer på människors bloggar varav de flesta är negativa, kritiska utan att berätta det minsta av vad du själv gör i ditt liv, utan att göra dig själv det minsta sårbar.

  Du slänger dig med bibelord och berättelser som tjänar ditt syfte men undviker andra. Hur tänker du t.ex. på ”besegra det onda med det goda”, ”älska dina fiender”, hela bergspredikan etc. etc.Nils, nu har jag varit hård och kanske biter detta inte alls på dig. Kanske känner du dig bara glad ”att bli förföljd” när ”andra hånar dig för din tro” eller vilket annat bibelställe som kan identifiera dig med. Detta är dock inte mitt syfte. Jag hoppas att du ska fortsätta tjäna människor där du finns. Se människor med Guds ögon och älska dem med den kärlek som du har fått genom Jesus. Jag ber att du ska få mer av Andens frukter och växa i dina nådegåvor.

  Jesus älskar dig.Min bön är att du ska bli än mer fylld av Guds kärlek.Må Gud välsigna dig.Vänliga hälsningar
  Marcus

 • http://www.facebook.com/people/Lennart-Jacobson/100001340117306 Lennart Jacobson

  Jag vet inte om jag är ganska ensam om följande tolkning av helvetet och teodiceproblemet, som faktiskt enligt min tro hör samman.

  1. Människan är skapad FRI. Fri att göra saker inom de gränser som Gud satt upp (dvs det vi gör får alltid konsekvenser som drabbar oss och andra pga naturlagar etc). Friheten har han gett oss för att vi skall bli ”lika Gud”, inte bara vara några djur eller robotar. Människans bestämmelse är högre än vi fattar. Det visar ju Jesu försoningsoffer. Men även í GT läser vi om hur Gud tog människan på allvar, t ex resonerade han logiskt handlande med Adam och Eva, Mose och Abraham m fl som mellan två likvärdiga individer.
  2. Vi vore inte ”Guds like” om vi inte var fria. Vi är fria att göra bra och dåliga saker inom de ramar som livet ger. Detta ger oss även ett ansvar. Vi kan VÄLJA att göra gott eller ont. Och vi är t o m fria att älska, inte minst Gud. Hur skulle kärleken vara äkta om den inte var fri? Jag älskar min fru av fri vilja. Hon skulle inte vara nöjd om jag älskade henne motvilligt av tvång.
  3. Helvetet är liksom evigheten omöjligt att fatta. Men jag brukar tänka mig helvetet som ett liv utan Guds omedelbara närhet, utan den glädje och härlighet Han fyller hela jorden med. Men detta tillstånd har man själv valt, det är ju det tron handlar om, att vilja eller inte vilja leva tillsammans med Gud. Gud tvingar inte någon in i hans omedelbara närhet. Det vore kanske ännu värre än att vara i helvetet för den som inte älskar Gud. Men jag tror att alla får chansen att tro/välja. Därför är även helvetet ett utslag av Guds godhet.
  4. Och hur skulle det vara i himlen om massor av människor hatade Gud, klagade på Honom och vägrade delta i lovsången? Då vore inte himlen himlen.  
  5. Helvetet som Jesus beskriver det är så hemskt oavsett vad det nu är att det egentligen inte är särskilt intressant att diskutera exakt hur det är. Vi måste ju kunna lita på att Jesus vet vad Han talar om, enligt Honom finns det och är det ett förfärligt tillstånd.
  6. Många anser att vi är kärlekslösa om vi talar om helvetet. Men jag menar motsatsen. Jag bävar själv när jag tänker på mitt ansvar. Jag vill hellre bli förbannad av någon resten av livet för att jag säger sanningen än bli förbannad i all evighet för att jag INTE sa sanningen.

  Gud hjälpe oss alla.
   

 • Nils

  Nej – du cirklar runt huvudproblematiken som är entydig !
  Förkunnare som reducerar helvetets konsekvenser, tar också udden av Jesu egen missionsbefallning.

  Bell gör det & därför ska det varnas kraftigt för denna typ av förkunnare.

  Jag slänger inte bibelord – men 50-årigt bibelläsande & vägledningsansvar gör att jag med viss erfarenhet fårstått vikten av att vara tydlig med kärnfrågor & fokus för att inte förta det som är väsentligt.

 • Westinbo

  Det låter bra det du skriver. Och stela strategier är aldrig bra eftersom vi är kallade att vinna något så oförutsägbart och irrationellt som människor. Jesus hade en tydlig personligt inriktad ”strategi” när han närmade sig kvinnan vid Sykars brunn; efter att han bemött henne med en för den kulturen obegriplig respekt och fått hennes öra gick han in på synden i hennes liv men fortfarande på ett resrespektfullt sätt. Men jag förstår att det finns människor som är så sårade och skadade vilka behöver möta främst Jesu kärlek och barmhärtighet på ett speciellt sätt, mot andra behöver man vara mer rakt på sak och tydlig vad gäller de allvarliga konsekvenserna av en egoistisk och kanske riktigt ondskefull livsstil. Gud talade en gång till en medlem i en kriminell motorcykelklubb som gjort mycket ont i sina dar. Han upplevde hur han föll ner till helvetet och den upplevelsen ledde fram till ett avgörande för Kristus. Riktigt hårdhudade ”typer” kan behöva ruskas om tror jag, kanske genom att få veta de eviga konsekvenserna, att syndens lön är döden. Vi behöver vara beroende av Guds ande för att nå fram till varje unik människa. Nu ska jag försöka att lägga ner pennan ett tag.

   

 • Bengt Wikstrom

  Tänk om Gud Fadern ändå var lika klok som du är och hotat Adam och Eva med helvetet. Det hade ändrat världshistorien…

  Men nu är det så att Gamla Testamentets Gud aldrig hotar kärleksparet Adam och Eva till ett evigt LIV i helvetet. (Helvetet är ett slags liv är. Inte sant?)

  I stället varnar Gud – med en faders omsorg om sin avkomma – för döden. Men döden är inte liv, inte ens i helvetet: ”Herren Gud gav detta bud: Du får
  äta av alla träd i trädgården utom av trädet
  som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall du
  dö´.” (1 Mos 2:17)

  Hade Adam och Eva aldrig ätit frukten om Gud i stället hotat med ett liv i helvetet?

  Du skriver: ”Många anser att vi är kärlekslös om vi talar om helvetet”.
  Min fråga är: Var Gud Fader kärlekslös när han inte varnade för helvetet?

  Vet du förresten vad den helige Ande sade till mig, vilket ledde till min frälsning i vuxen ålder?
  – Du vet ju så väl!!

  Se där! Lennart Jacobson, ingen hotbild. Och det är samma helige Ande visade Petrus att Jesus var Messias.  Jesus sade: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat
  detta för dig, utan min fader i himlen. (Matt 16:17)

  Man blir frälst av den helige Ande, inte av trosföreställningar.
  Så vad sade den helige Ande till dig som ledde till din personliga frälsning? Vilka ord på vägen gav  den helige Ande dig personligen?
  Jag tror att du menar väl. Men det är inte du som är ansvarig för liv och
  död. Det är Gud Fadern i himlen. Du behöver inte känna dig tyngd av
  ansvar.

  Sluta gå omkring i dina kvarter och hota vanligt folk till livet. Sprid lite värme i stället!
  Och när de frågar dig varför din blick är så lycklig, kan du ta dem åt sidan och berätta världens vackraste kärlekshistoria. Din egen! (Kärleken är ett löfte inte ett hot!)

  PS
  Jag värdesätter och tackar för din kommentar. Hoppas denna ”snabblektion i kärlek” lättar din börda!
  DS

 • Bengt Wikstrom

  Två frågor:
  Var i missionsbefallningen ingår helvetet?

  Är det här du?
  ”Ingenting förringar och drar ned en människa så, som medvetandet
  att icke vara älskad.”

  ”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad,
  i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon
  slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad
  pris som helst.” 

  (Citaten har jag hämtat från Doktor Glas, Hjalmar Söderberg.)

 • Westinbo

  Helvetestron har inte helt varit av ondo enligt Shakespeare:

  Att vara eller icke vara, det är frågan:

  Månn’ ädlare att lida och fördraga

  Ett bittert ödes styng och pilar eller

  Att ta till vapen mot ett hav av kval

  Och göra slut på dem med ens. — Att dö —

  Att sova — intet vidare — och veta,

  Att uti sömnen domna hjärtekvalen

  Och alla dessa tusental av marter,

  Som äro köttets arvedel — det vore

  En nåd att stilla bedja om. — Att dö,

  Att sova, sova! Kanske också drömma?

  Se, däri ligger knuten! — Ty i döden —

  Vad drömmar i den sömnen månde komma,

  När stoftets tunga skrud vi kastat av,

  Det tål att tänka på. Den tanken skapar

  Vårt hela långa levernes elände;

  Ty vem fördroge tidens spe och gissel,

  Förtryckets vrånghet, övermodets hån,

  Föraktad kärleks kval, senfärdig lag

  Närgången ämbets-högfärd och de sparkar,

  Odågan ger den tåliga förtjänsten,

  Om man själv kunde giva sig kvittens

  Med en tums stål? — Vem gick och släpade

  I svett och möda under levnadsoket,

  Om fasan ej för något efter döden,

  Det oupptäckta landet, varifrån

  Man icke återvänder, skrämde viljan

  Att hellre bära våra vanda plågor

  Än fly till andra, dem vi icke känna?

  Så gör oss samvet till pultroner alla

  Så går beslutsamhetens friska hy

  I eftertankens kranka blekhet över,

  Och företag av märg och eftertryck

  Vid denna tanke slinta ur sin bana

  Och mista namnet handling. — Stilla, stilla!

  Den sköna Ofelia! — Nymf, i dina böner

  Slut alla mina synder in!

 • Nils

  Du blandar dig i diskussionen med felaktiga preferenser !
  Var har jag sagt att helvetet ingår i missionsbefallningen ?
  Jag har nämnt drivkraft.
  En drivkraft behöver inte explicit skrivas, men kan förstås av andemening.
  Det andra du skriver är filosofisk populism, som inte har något med textsträngens innebörd att göra.
  Jag fortsätter inte diskussionen, då även ovidkommande utvikningar förtar fokus.

 • Bengt Wikstrom

  Det måste irritera dig alldeles oerhört, att den Helige Ande underlät att fokuserade mer på helvetet under pingstdagen än han gjorde, då närmare 3000 människor kom till tro. Med din känsla för ”gudomlig logik” borde så många fler kommit till tro. Eller..?

  Helvetet kan aldrig vara en drivkraft för kärlek. Förstår du inte det?

  Min referens till Doktor Glas var av omtanke. Att läsa dessa  rader har varit oerhört plågsamt för mig (trots att jag har läst Bibeln nästan lika länge som du). Jag var personen i dessa rader. I dag känner jag mig älskad och upplever att jag är en gåva till min värld.

  Är du en gåva?

 • Nils

  Du får nog återgå till det jag skrivit & inget annat !
  Eller varför inte starta en egen blogg med de ämnen du tar upp, så att andra kan följa den textstringens som råder.

 • Anonym

  absolut vidrig kallhet och råhet, måtte jag aldrig bli så dum i huvudet så jag återvänder till kristna sammanhang.

 • Nils

  ”Kallhet & råhet”, vidrighet…
  En del använder svordomar när argumenten tryter andra klistrar främmande epitet mot debattörer som det saknas total substans för att hitta anknytningspunkter till – det är samma kategori.

  Välkommen till debatten – men, se åtminstone till att du anknyter till ämnet för textsträngen så att andra intressenter kan följa din intressanta logik.

 • Levi Haggkvist

  Gillar hur du tänker. Är det inte dax för en egen blogg snart! :)

  Frid

 • Anonym

  ja jag har ju gjort mitt val , jag tycker nog evig död är bättre än att tjäna en  far som dödar sina barn när det blir fel, så bibeln och olika uppslagsverk bar jag ner i soporna idag. så ni får ha det så kul i himlen. så nu tänker jag pyssla med annat än att tjafsa på detta forumet.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Lars, du vet ju att Nils är ett troll och ingen sann representant för evangeliet. Det märks ju direkt på hans barnsliga och elaka attityd gentemot alla som vill vara vänliga mot honom. Låt inte enstaka troll  ta din glädje ifrån dig.

  Jag håller med dig helt, en ”gud” som Nils ”gud” är inte värd någons kärlek eller efterföljelse. Men Gud bevisar sin KÄRLEK till oss däri att Kristus dog för oss och han ska regera till slut och då ska Gud bli allt i alla-kärlekens Gud inte tortyrguden.

  Om man nu kallar mig för universalist må det vara hänt-det är kärleken som driver mig och inte skräck. Det är en stor fördel med att liksom Paulus och Jesus (Joh. 3:16) vara universalist-det blir så roligt att få säga ”vad var det jag sa” på den dagen =)

  Tänk jag tittar aldrig in här nuförtiden-detta r en vanligtvis så deprimerande blogg, och så snubblar jag in och hittar dig här bland mörkermän som Nils och finingar som Marcus och Bengt Wikström. Du måste tro att jag cyber-stalkar dig=)

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Kram på dig Bengt ! Jag tittar aldrig in här nuförtiden men jag är glad att jag snubblade hit i dag. Du skriver så klokt, kärleksfullt och fint och bibelcentrerat här!

 • Nils

  Jag vet inte vilken himmel du tänker bevista…
  Men ska man kalla någon troll här på jorden, så trivs man säkert inte tillsammans i nästa liv heller.
  F.ö. så finns det fortfarande tid att lära känna någon bättre innan man kallar någon för troll, men du har tydligen bestämt dig också med en annan variant av Lars Nilssons initiativ.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Stefan Swärd , eftersom jag är bibeltroende tror jag inte som du i dessa frågor. Jag tror nämligen som Bell att Gud är kärlek och inte vill tortera sina barn i evighet, eller ens leva skild ifrån dem om de inte absolut propsar på det i ett mycket medvetet val att inte ta emot nåden. I den återuppståndna skapelsen finns inte ens ett spår av någon brinnande sjö eller något ont öht, hur kan då eviga straff som aldrig tar slut finnas i den återuppståndna skapelsen? Menar du att det finns något som inte omfattas av Jesus frälsningsverk?

  På frukten ska trädet kännas och den förkunnelse som du tycker är så central för kristen tro skapar andligt högmod, grymhet, depressioner, sorg och död, skräck för den himmelska föräldern och brända människor som lämnar kyrkan. Är det god frukt? Är du verkligen, helt ärligt, driven av kärlek till de förlorade eller vill du bara vinna en debatt och slippa umgås med dem som lejdes bara för en timme och sedan får samma lön som du i slutändan när Jesus kommer tillbaka?

  Min glöd att vinna människor kommer sig inte alls från rädsla för Gud, jag tror nämligen den himmelska förälderns kärlek är så brinnande och fylld av längtan att jag gråter vid blotta tanken att någon enda ska leva utan att få uppleva den kärleken och jag känner Guds smärta när han inte får lyfta upp sina barn från denna världens kalla golv och trösta dem och amma dem.

   Upplever du det som en uppoffring att leva med Jesus så du endast kan motiveras av att det blir ännu värre sedan om du inte gör det?

  Det intrycket får jag av din helvetes-centrering. Jag tror Hel är maktlös och påhittad, jag vill inte ha några andra gudar jämte den himmelska föräldern, varför ger du gudinnan Hel än så viktig position i din kristna tro?

  Jag är medveten om att mitt språkbruk är hårt, nu härmar jag nämligen dig igen. Ser du hur hårt du talar till alla här på bloggen? ”Som bibeltroende” och implicit säger du att alla som inte kommer fram till samma slutsats som du INTE är det osv. Jag har förstått att du inte gärna lyssnar till tillrättavisningar men jag har en kär människa i åtanke som du varit med om att tippa ner i andlig depression och jag vill varna dig för jag vet att Jesus älskar också dig.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Så fint och kristligt du uttrycker dig, Marcus! Det anstår en Krsiti lärjunge att tala milda ord men tydliga, precis som du gör.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Käre Nils. Vänlighet biter inte på dig, men i den återuppståndna skapelsen är du nog snällare och då ska vi nog ah det kul du och jag också. För övrigt beter du dig som ett nät-troll. Troll är otrevliga och skapar konflikt på nätet-det gör du. Du kanske är snäll i din vanliga värld-men här beter du dig illa=troll.

  Nu till exempel, du tror på eviga straff och dömer mig till det-och stackars Lars också. Barmhärtighet och inte offer vill jag se, säger Herren. Är det barmhärtigt att önksa oss evig tortyr?

 • Nils

  Och så vädjade den rike mannen för sina släktingar också… när Jesus själv undervisade.
  Men du har tydligare en djupare evighetsinblick en mästaren själv.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Och du är fortfarande lika charmig.

 • Sward

  Alma Mater,
  Jag har ju mycket kortfattat i blogginlägget diskuterat frågorna om eviga saligheten och eviga förtappelsen. Min kommentar över Bells bok är ytterst fragmentarisk. Föreslår att vi fortsätter diskussionen efter det att min bok kommit ut, där finns en mer utförlig argumentation och bibelutläggning i ämnet. Dessutom har jag ju inga privata-personliga uppfattningar i ämnet, utan tycker nog att jag rör mig inom de ramar som har varit kristna kyrkans mainstream-uppfattning i 2000 år.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Jag har inte heller privata, personliga uppfattningar i ämnet utan tycker mig finnas i en main stream som var ganska dominerande innan 1800-talets USA med sina många sekter som började spekulera kring tidens slut med JV som som mest framgångsrika domedagssekt där endast ett fåtal ”utvalda” kunde räkna med nåden. Paulus tillhör denna Main stream exempelvis.

  Visst har det alltid funnits en ”main stream” av föreställningar om ohyggliga dödsriken i allehanda hedniska sammanhang, Hels vite exempelvis. Dantes Komedi beskriver dessa folkliga föreställningar som smugit sig in i kyrkans tankevärld där till och med barn som dött innan dopet och människor som levde innan Jesus kom har sin pinoplats. Men är dessa folkliga föreställningar kristna? Nämns något helvete över huvud taget i GT?

  Dubbel utgång betyder inte att goda människor skall ängslas inför döden, den brinnande sjö som berättas om är inte för alla som aningslöst råkat födas i ett land där evangeliet inte predikas, dog innan de döptes eller bara möter grymma och fördömande kristna och därför tar avstånd från tron. Jesus kom för att hela världen ska kunna bli frälst. Gud vill inte se sin skapelse förintas. Jesus är den förstfödde i den nya skapelsen, hans uppståndelse är tecknet för hur hela skapelsen ska upprättas till slut. Så trodde Paulus, så tror ortodoxa, så tror fransiscaner, så tror lutheraner så tror laestadianer, så tror Rob Bell och så tror jag.

  ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och
  de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och
  han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas
  mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer.
  Ty det som en gång var är borta.”

  Bibeln är en tröstebok för dem som förföljs av ondskefulla och makthungriga människor. Men den är också en tröstebok för den som har varit ondskefull och makthungrig och vill omvända sig för ”Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” Där synden överflödar, överfödar nåden dess mer.” Paulus var en av dem som förföljde de kristna, eller hur?

  När Johannes tröstar kristna som levde i den stora bedrövelsen och förföljelsen i romarriket så berättar han om hur en skara som inte kan räknas sjunger lovsång i den himmelska gudstjänsten. Det blir inte ett fåtal tappra som perverst njutande får se majoriteten människor pinas för evigt-inte om man läser Bibeln iaf. 1 Kor 15 säger att Jesu seger är en fullkomlig seger, Fil 2 att alla knän ska böjas för honom. Och vilka är alla de oräkneliga kungar och folk som ska bära fram offer till det nya Jerusalem när himlen landat på jorden i synlig form?

  Men nu ska jag också bli personlig. I min närhet finns ett gäng fd JV som mår så dåligt av den grymma förkunnelsen de indoktrinerats med sedan barndomen att de stundtals måste äta psykofarmaka för att stå ut. Goda och underbara människor som ständigt lever med skräcken för Gehenna och en perverterad ”gud” som mest av allt påminner om Satan. Till slut tar de avstånd för de är så godhjärtade och samvetsömma att de
  inser att en sådan ”gud” inte bör dyrkas.

  När de då söker sig till de
  gamla kristna sammanhangen kan de mötas av samma galna förkunnelse och då
  har den som förkunnar så på sitt samvete att dessa olyckliga måste leva hela livet  utan att våga
  närma sig Jesus. Utfrusna från det sociala sammanhang som förr var det enda tillåtna begår en del människor självmord i förtvivlan. Denna och andra villoläror kring eskatologin vänder sig Rob Bell emot. Det gör jag också för Jesus sa ”på frukten ska trädet kännas”.

 • Mikael

  Hej Stefan!
  Jesus ger grundläggande tankar för att hantera Himmel och Helvete!

  Den föreställning vi har är ett hopkok av lämpliga ställningstagande till att kontrollera individer till att foga sig i den sanna läran som från början var povens uttalade mening i frågan.

  Jag tror mig veta att Dante i underjorden har skapat den bilden som bäst visar hur vi ser Helvetet, Den makten som driver på är helt avskild från Gud.

  Men om kyrkan matar oss med den bilden får vi en sned uppfattning om kyrkan.

  För om livet är till för att undvika en av två sidor. Har man förenklat kyrkan till morot och piska.

  Detta har inget med Jesu förkunnelse.
  Var tog bilden av att det är på frukten vi ser om det är gott eller inte?

  När vi diskuterar Webbtroll så betyder grundordet något mycket viktigt, I Svenska språket betyder ”Att det går troll i någonting!” att det är omöjligt att lösa!

  Men som alla vet så spricker troll i solen, eller om ordet:” det finns inget som är omöjligt”.

  Ett annat ord som i Grekiskan används är Gnom, Detta ord används av Paulus över 200 gånger.
  Igentligen handlar bara hans ord om att få insikt, att förstå grunden för Jesu förkunnelse och hans handlingar i livet.

  Om man inte vill  förstå det då har man valt fel grund för sin tro och blir utskälld i Johannes brev.

  När ni ser att man skövlar skogar i hela Världen uta att ta ansvar för konsekvensen av det så innebär det att om du är aktieägare i dessa bolag är du medskyldig, och tyvärr de finns i våra AP-fonder så ingen går fri!

  Nu när du vet att Jesus har uttalat sig tydligt i frågorna som du blundar för!

  Då kommer koncentrerat på onödiga frågor som homosexuallitet, samtidigt som utseénde fixering är så sjuk att sjuåringa  flickor funderar på att banta!

  Jesus gav oss det viktigaste i Judendomen och förklarade allt för oss, och det tydligaste jag ser i våra samhällen är frågan ”Och hur kan jag tjäna på detta!”.

  När Abraham fick Guds ord om sitt liv fick han höra  ”ser du stjärnorna på himmelen eller ser du sandkornen på alla våra stränder så många ättlingar skall jag Välsigna dig med”.

  Om Barnen var den största välsignelse som Gud kunde ge Abraham, har det då någon betydelse hur vi behandler våra barn?

  Är inte detta den allra viktigaste frågan att ta itu med!

  Och då får Gerhenna ett mycket lättförståligt  och du får insikt i frågan.

  /Mikael

 • Westinbo

  Det känns lite som att Rob Bell försöker att slå in redan
  öppna dörrar. Själv har jag inte i hela mitt liv hört en predikan om helvetet som
  skulle kunna ge lyssnaren några traumatiska men. Ja, jag har aldrig vad jag kan
  påminna mig hört en enda predikan som behandlat detta ämne specifikt och då har
  jag hört ett stort antal predikningar genom åren. Att denna blogg gett utrymme
  för att diskutera helvetesfrågan beror ju på att det trots allt finns människor
  som vill argumentera för olika ståndpunkter. Om man ska kunna få en rättvis
  överblick av ämnet får man nog bemöda sig att läsa alla tillhörande kommentarer
  och framför allt läsa god litteratur i ämnet och då tänker jag inte bara på Rob
  Bell.

  Jag förstår de som mår dåligt av att tänka kring helvetet. Det har jag
  själv gjort. Vi människor måste försöka få en helhetsbild av Gud och alla
  tillhörande frågor och därför behöver vi själva läsa bibeln. Att dra slutsatsen
  att Jesus och Fadern är en grym Gud pga. existensen av ett helvete tycker inte
  jag är en rättvis slutsats om man inte vill förstå vilket pris han betalat för
  att rädda oss. Visst kan vi hoppas att Gud skulle kunna placera alla dem som
  inte vill ha med Gud att göra på en särskild planet där de får skapa sina egna
  livsbetingelser. Erfarenheten har dock visat att dessa människor har haft en tendens
  att skapa just en helvetisk tillvaro för sig själv och andra. Att Gud skulle
  tvinga människor till att älska honom eller att dessa skulle få gå upp i rök eller
  att upphöra att existera är ingen slutsats som jag kan dra utifrån min ärliga
  bibelläsning. Men däremot förefaller det mig inte helt orimligt att Gud vill
  låta de som älskar honom slippa att behöva umgås med de som inte vill tro på
  och älska Gud och som under jordelivet gjort livet till ett helvete för dem.

  Men är inte detta en ganska självklar tankegång för den som
  nu inte bara vill hemfalla till känslomässiga reaktioner och bygga sin
  argumentation på känslor, vilket de iofs har all rätt till om de så vill.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Jag, liksom Rob Bell och många, många andra bygger lika lite eller mycket på känslor som Nils m.fl. Jag talar om vad bibelns helhet lär(i motsats till hedninska föreställningar) och vad vissa 1800-talsidéer kring den yttersta tiden har burit för frukt-dvs. ond frukt . Om Jesus var känslomässig när han talade om att frukten ska trädet kännas, så får du ta det med honom.

  Många av er här är ju oerhört känslomässiga, aggressiviteten bara lyser om kommentarerna. Aggression är också en känsla.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Dessutom talar jag visst om dubbel utgång, liksom Rob Bell. Men jag kan inte se annat än att  odöpta barn, onådda folkslag och hyggligt folk som skrämts bort från Jesus av galen förkunnelse ska plågas för evigt. En förkunnelse  bl.a om tortyr-”guden” som bara längtar efter att få kasta större delen av mänskligheten i ett evigt brinnande fängelse där de alltid ska utstå outhärdlig pina har skrämt många just för att de är so GODA att de vägrar tillbe en ond ”gud”. Jag tror en liten minoritet av onda människor visst kan kastas i den brinnande sjön som jag och många kloka teologer tror ska förintas. Vi vänder oss emot en grym förkunnelse som talar om ett litet antal ”utvalda” som ska ha det bra medan resten pinas för evigt. Stämmer det verkligen med när Jesus säger att ”om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor”…?

 • Westinbo

  Till syvende och sidst har vi ju frihet att tro vad vi vill om dessa frågor och hela spektrum av åsikter är ju representerade. Att kunna kliniskt skilja känslorna från intellektet är nog omöjligt. Även du uppvisar starka känslor men i ett något skuldbeläggande tonfall upplever jag. Jag hoppas verkligen som medkännande människa att alla människor som fötts i historien ska komma till Guds paradis. Sedan är det en annan sak att jag i ärlighetens namn inte tror på det. Och att de som tror som jag skulle vara behäftade med något karaktärsfel, hårdhet eller brist på empati vilket då skulle ta sig uttryck i ett aggressivt tonfall är inget som jag kan köpa. Alla är vi nog lika goda kålsupare när det kommer till nätälskande för den sanning som vi tror på.

  För övrigt så tror jag att de kristna är i akut behov av bli lika Jesus i hans kärlek till vår värld. När vi har den kärleken i våra liv kan vi ge den vidare ut till människorna. Sången lyder ungefär så här: Rena eller töm mig, fyll mig, sänd mig …. osv.

 • O.P

  Bo   
  Det är NR 136 i våran ”psalm och sång”
  Ande du som livet ger fall nu över mig smält mig fyll mig tänd mig sänd mig Ande du som livet ger fall nu över mig.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Ja, jag är arg och erkänner det. Grymma läror som framställer Gud som något annat än den himmelska föräldern smutsar ner Kristi namn och skadar dem som Jesus vill fylla med sin kärlek här och nu. Han vill inte vänta tills han kommer tillbaka. Jag ser också hos viss, dock inte alls hos dig, en sorts sadistisk tillfredsställelse över att de allra flesta kommer att gå förlorade medan HAN själv har sitt på det torra bland ett fåtal utvalda.

  Krsituslikt är det inte. Jag vill bli mer lik Jesus och Jesus skulle aldrig svara en svag och redan sårad människa på samma iskallt grymma sätt som exempelvis Nils svarade Lars här i tråden. Eller som jag ofta blivit bemött på det anonyma nätet. Nu är jag övertygad om den himmelska förälderns kärlek, men om man vacklar? Ett brutet rör ska han inte krossa och en tynande veke skall han inte utsläcka. men här på bloggen är det fullt av rörkrossare som njuter av det.

 • Anonym

  Tack Levi!
  Faktum är att det är flera som har ställt denna fråga till mig den senaste tiden vilket lett till att jag bestämt mig för att ge bloggandet en chans och idag lanserar en blogg: http://bit.ly/qMrlzG
  Tack för din uppmuntran!