Bra Piensoho

Ett intressant seminarium i Almedalen under tisdagen arrangerat av Dagen och Frälsningsarmén om media och religion. Daniel Grahn ledde en utfrågning med Lars Adaktusson, Niklas Piensoho, Tomas Brunegård som är VD för Stampen som äger bl.a. Göteborgsposten, Anna Lindman Barsk som gör religionsprogram på SVT och Fredrik Lundberg chef för TV4:s samhällsredaktion.

Utfrågningen kom delvis att handla om TV4:s program om Frälsningsarmén och både Adaktusson och Lindman Barsk kritiserade TV4 och Fredrik Lundberg för de journalistiska metoder man använde i granskningen av Frälsningsarmén. En av de kårledare som utsatts för smygfilmandet och fejkad själavård var där och kunde ge sin bild till TV4-chefen som var rejält pressad.

Vill ge en eloge till Niklas Piensoho som sade flera bra saker. Han hade en utmärkt kommentar om Åke Green, att problemet var inte Green, utan att media gjorde honom till en talesperson för hela Pingströrelsen. I vilka andra sektorer utser media talespersoner på det sättet undrade Piensoho. Green gjorde så gott han kunde, menade Piensoho, men det blev fel när han skulle företräda hela pingströrelsen i en så känslig fråga. Eftersom jag tidigare kritiserat Niklas för hur han har uttryckt sig om Åke Green, känns det viktigt att ge denna bild som framkom idag.

Piensoho framförde också en kraftig kritik mot att media använder etiskt tvivelaktiga metoder, som i detta fall mot Frälsningsarmén. Att ljuga för att få fram en journalistisk scoop, i grundläggande barnuppfostran lär man ju barnen att inte göra som journalisterna gör – framhöll Piensoho. Adaktusson höll med om denna analys, men påpekade att trovärdigheten varierar mycket mellan olika medier.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Bo Westin

  Har verkligen Åke Green själv sagt att han företrädde pingströrelsen i denna fråga och är det att förvåna sig över att sensationspressen, speciellt aftonbladet och andra kongeniala medier vill dra alla över samma kam? Genom sitt agerande blev han onekligen en representant för den del av kristenheten som inte ser det som ett problem att formulera sig i sådana termer som Åke använde, om än inte så offentligt som Åke valde att göra det. Jag har fått uppfattningen att Åke Green ville vara en profetröst och i likhet med Gamla Testamentets tuffa profeter varna för den väg som vårt land slagit in på. Han är pingstvän och därmed drogs pingstsamfundet in i mediadrevet. Jag tror inte att han i första rummet ville bli en ”martyr” men var villig att bära ”martyrskapet”. Han ville göra det som han trodde att Gud sagt åt  honom att göra. Han var inte särskilt opportun i sina ordval och han fick betala ett pris för detta. Han kallade homosexueliteten (inte de homosexuella) för en cancersvulst i samhällskroppen. I bibeln står det att synden i en nation leder till en dom. Åke valde att använda sig av mer målande beskrivningar vilket en del tolkade som hets mot folkgrupp(?) mm.

 • Ulf Stenlund

  Naturligtvis anser sig Åke Green inte vara en talesman för hela pingströrelsen. Dels var han förstås inte utsedd men min förmodan är att han, liksom många andra, anser att vi inte ska ha någon sådan figur. Det här med samfundsväsende leder fram just till det Piensoho indirekt påstår, att det behövs talesmän i känsliga frågor. Sedan kan man ju undra om en predikan mot synd (Greens Borgholmspredikan var inte alls specifikt inriktad på homosexualitet, vad jag kunde höra försökte han stå upp mot allsköns synd) inte är eftersträvansvärd längre.

 • Bo Westin

  Intressant, det har jag inte tänkt på förut, detta att det antagligen också handlar om vem som är bemyndigad att yttra sig i olika (känsliga) frågor i en samfundsorganisation. Ska vanliga medlemmar hålla tyst och i så fall under vilka premisser? Om det är på det sättet så borde pingsts’ företrädare ha utarbetat riktlinjer om ansvarsfördelningen, men det skulle väl blivit för provokativt mot samfundsmotståndarna. (I och för sig är det en frikyrkotradition att så mycket inte är explicit uttalat utan anses som underförstått) Jag tänker på martyren Stefanus vars ”obstinata” rättframhet gentemot fariseer och skriftlärda ledde till att han blev den förste martyren i kristenhetens historia: man kan ju undra om de övriga kristna blev sura på honom för att han inte lät lärjungen Petrus sköta samtalen med deras motståndare. Hans frimodiga vittnesbörd ledde ju till förföljelse och lidande för många. Sanningen är nog att Gud inte alltid gör som vi konflikrädda svenskar tycker att saker borde göras.

  Det verkar vara som du säger, att det inte är eftersträvansvärt längre inom stora kretsar i frikyrkorörelsen att tala om ”synd”. Jag kan förstå att detta ord är belastat med allsköns bråte men om det handlar om ett ord borde man ju kunna byta ut det mot något/några  andra ord. För man tror väl inte att människans skuld inför Gud inte längre är en relevant parameter att räkna med i kristen själavård och förkunnelse? Men det är inte så man formulerar sig: att vi ska använda oss av omskrivningar; det låter nästan som om agendan är att vi ska bli mer toleranta mot ”synden”. Min blick föll som hastigast nyligen på en formulering i en självavårdsspalt kopplat till Pingströrelsen (Christina Halldorf?) om att vi ska undvika att använda ordet ”synd” och tala i termer av synd. I och för sig inte så konstigt om den kristna själavården blivit alltmer sekulariserad.

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Nåja, Ulf, Åke Green marknadsförde ju faktiskt själv sin predikan som en predikan om just homosexualitet (eller kanske ”sexuella perversioner” ö.h.t.?), inte som en predikan mot synd i största allmänhet. Niklas Piensoho och många andra är medskyldiga till att det ”brast” för Åke Green och att han kände sej ”manad” att framträda så offentligt i frågan. Något år senare skrev Piensoho en debattartikel i Dagen med i grunden samma avvisande syn på utlevd homosexualitet, fast givetvis och tack-och-lov betydligt mer nyanserat och oaggressivt, men det fick ingen uppmärksamhet ALLS i  riksmedia, vilket det troligen fått om han a) hade förekommit Green och b) liksom Green ”tipsat” media om att ”nu ska jag gå ut med min syn som en av ledarna inom frikyrkan”. Då kanske inte Green ens känt sej tvungen att ”komma ut”.

  Som det nu blev kunde Green skylla på övrigas tystnad för att själv säga ifrån så skarpt – och på många sätt olämpligt – som han gjorde. Och övriga kunde skylla på Green för att de själva höll sej tysta i en viktig samlevnadsfråga (han hade förstört samtalsklimatet et c) eller rent av stod upp för en queer syn på bl.a. äktenskapet (för att liksom kompensera för den kyrkliga Green-homofobin…). De tysta har skapat Green-bomben och Green-bomben har gjort folk tysta – men jag lägger nog ett stort ansvar på de som hukade: i DEN delen förstår jag Green. Något behövde sägas. Synd bara att det inte var Piensoho som sa det (först och offentligast). Men jag uppskattar dock hans medverkan i boken ”Motbilden och budskapet” – tillsammans med John Hedlund, Torsten Åhman m.fl. vettiga missionare. Jag vet dock inte om den kom före eller efter Åke Green – och media och därmed Svenska folket missade den tydligen helt, vilket jag inte vet vems fel det var. Tycker nog att den i sak var en stor händelse, värd att både uppmärksamma media på och att uppmärksammas av media. Men tyvärr…

 • Anders Gunnarsson

  All Churches need a pope (Newman)!

  I avsaknad av en sådan, finns det biskopar…
  I avsaknad av dessa, ledare…
  I avsaknad av dessa; småpåvar i varierande grad…

  Kyrie eleison!

 • Ulf Stenlund

  Det är möjligt att Green använt andra uttryck i sin s.k. marknadsföring men det som utpekades i predikan (jag lyssnade till den i samband med utsändningen av rättegången mot Green) som cancersvulst var definitivt synd och inte specifikt homosexualitet. Green nämnde olika synder men i efterdebatten blev det ju fokus på hets mot folkgrupp. Visst ska vi vara visliga men vem frågar efter frälsning från synden utan syndamedvetenhet?.

 • wildwest

  Jag tycker det låter som en efterhandskonstruktion att massmedia tog Green som företrädare för hela pingströrelsen. Jag var ganska på alerten under denna debatt och kommer inte ihåg något sådant. Däremot var det under all kritik – det värsta jag varit med om hittills – när stora pastorer och företrädare för frikyrkliga samfund tog avstånd från Greens uttalande och därefter t o m raljerade om honom! Det är en närmast oförlåtig synd att kasta sin ”broder” till vilddjuren på det sättet. Men det är nog också så det blir framöver, det är inte av världen vi blir hunsade utan av våra ”egna”. Och hur borde Pingströrelsen i sak ha uttryckt sej annars? Om man nu inte har ändrat åtiskt helt och tycker att homosexualitet är okay?
   
  För övrigt är väl Greens cancersvulst-metafor den allra bästa bilden på vad som skett med homosexualiteten i samhället och i kyrkor. Den äter sej in precis överallt och vill framstå som accepterad – och blir det också med tiden, precis som man anpassar sej till cancersjukdomar. Men därefter kommer i många fall döden.

 • Nils

  Mycket träffsäkert uttryckt Wildwest !

  Jag stördes mer av att Sten-Gunnar Hedin satt i TV-soffan & fjärmade
  sig från sin äldre kollega Green.
   Piensoho var då fullt upptagen med
  en liten missionsförsamling på västkusten & behövde inte känna eller
  tycka något om pingstföreträdare.

 • Nils

  Sedan kan man ju undra över varför T. Brunegård ska frottera sig i ett media-podium för kristen media ?

  Han har ju meriten att från Swedmedia omplacera Elisabeth Sandlund på
  Dagen & sparka dess VD, förutom att han är koncernchef på Stampen
  som äger Göteborgsposten.

  Göteborgsposten som är fullständigt rabiat mot allt som andas
  frikyrklighet inklusive frikyrkliga KD-politiker. Det tål att påminna om att ledarredaktionen på GP
  med feta rubriker, uppmanat
  medlemmar i Smyrnaförsamlingen med orden:
  ”Gå ur Smyrna”

  Vad har koncernchefen gjort för att underlätta kristna skriverier i GP – nada !

  VD för Skånska Dagbladet – Tomas Grahl har dock uttryckt sin offentliga indignation över hur Swemedia hanterar goda kristna skribenter.

  Nej du Swärd – ”säg mej vem du umgås med så ska jag säga dig vem du är” – detta podium har absolut inget mandat att vara tolkningsföreträdare varken gentemot Green eller god kristen pressetik !

 • Anonym

  Varför är folk inom frikyrkan så extremt intresserade av homosexualitet? Ärligt talat varför?

  Varför inte ett upprört tonläge inför alla MILJONER som bor sambo, som skiljer sig osv…. 
  Undrar hur många homosexuella som kom till tro efter Åker predikan….. 

  Att företrädare tog avstång ifrån Åke har närmast med hans ordval att göra, jag tyckte flera av dem var djupt tragiska. Självklart tog homosexuella illa vid sig av de orden som han använde. 

 • wildwest

  Ja inte är det kristna som har startat den homosexuella hypen! Det kan man knappast beskylla oss för. Men när denna rörelse drar fram som en stormvind vore det tjänstefel av kristna att inte påtala att detta ständiga uppror mot Gud leder till en annan evighetstillvaro än himlen resp förstör redan här på jorden, dessutom så långsiktigt så ingen märker det innan det är för sent. Det finns dock alltid nåd och upprättelse för den som inser att han gör fel. Tillräckligt många är dock kaxiga nog att påstå att det är Bibeln som har fel, inte de själva. Då är man på ett rejält gungfly, här kan man inkludera alla Pride-deltagare som är stolta över sin synd.

  Det är inte okay att vara sambo heller. Du har rätt i att man inte gör särskilt mycket väsen av det i kyrkan. Det handlar här om bristande trygghet, just det som borde känneteckna ett parförhållande. Ett samboskap är alltid en relation med en öppen bakdörr och därmed kan man aldrig vara säker om partnern är kvar nästa vecka. Var det en interjvu med Måns Zelmerlöw jag reagerade på? Där han säger att han varit tillsammans med sin flickvän i ”bara” tre år och han inte vet om dom ska gifta sej? Vad är det för trygghet? Hur länge ska man då bo ihop för att vara säker? 6 år, 10 år, 20 år?

  Skilsmässor är mer komplext, där ställer jag inte helt upp på den oböjliga frikyrkomodellen från förr där även en sönderslagen hustru till en alkoholist ska utstråla Jesu kärlek till sin man men inte får skilja sej.

 • Deborah

  Bra kommentarer! Hur kan Niklas Piensoho påstå något sådant ang. Åke Green men inte ang. Sten-Gunnar Hedin, som har gått i armkrok med den obibliska Vatikanen och hävdat helt oriktigt, att det är å hela Pingströrelsens vägnar?! Suck … mitt i hyckleriet. Den vänstra handen vet inte vad den högra gör.

 • Bengt Wikstrom

  Hur farliga är bögar och flator egentligen för den kristna kulturen? Vilken värdegrund hotas?

  Det råder ingen tvekan om att Bibeln brännmärker homosexualitet som synd och upphöjer Stefan Swärds eventuella sexliv till norm.
  Men enligt Jesus är roten till allt ont ”kärleken till pengar” och inte vuxna människors liderliga böjelser.
  Så varför rotar ni frireligiösa  i VÄRLDENS normlösa sexliv?
  Borde inte gränsen för er ”moralpolis” gå vid er egen församlingstrappa?
  Världen är galen av pengar  – inte av homosexualitet. Och att världen ska gå under vet vi redan men inte på grund utav homosexualitet.

  Att kärleken till pengar kännetecknar modern frikyrkokultur är ingen hemlighet.
  Det religiösa habegäret är ett gigantiskt problem för Gud eftersom det dödar väckelsen i Sverige.
  Att ränna runt i media och jaga bögar är ingen värdegrund som ger välsignelse.

  Roten till allt ont är kärlek till pengar – inte homosexualitet.

  Alltså utgör frikyrkokulturen i Sverige ett större hot mot Guds plan än Jonas Gardell och hans liderliga bröder och systrar.

  Vem kunde ana det när man blev frälst? Inte jag i varje fall.

 • Nils

  Du har fel !
  Hur intellektuellt du än försöker resonera om skuldbörda på frikyrkligheten så har du fel – även för din kyrktrappologik.

  Det är tydligen politiskt korrekt att normalisera sociala strukturer som homosexualitet.
  De kristna & även andra religioner har inte sina uppdrag att primärt värna sitt eget. Det missionerande syftet är att rädda människor – även för andra religioner.

  Att rädda ”vanligt” folk från homosexuellt leverne har sin bibliska berättelse från Abraham & Lot.
  (Minns att Abraham också räknas som stamfader åt den muslimska världen).

  Det utstuderade levernet som var bland Sodoms invånare var något som Gud hatade & som konsekvens ville förgöra dess invånare.
  De enda som räddades var Lot & hans familj pga den troende Abrahams böner.
  Pss. åligger det kristenheten ett omistligt ansvar att varna samhällsstrukturer som egaliserar homosexuellt leverne.
  Tyvärr finns det ”avfälliga” kristna som bagatelliserar & försöker intellektuellt normalisera det homosexuella levernet. ”Gud han går dock de vägar han fordom gick” & ändrar inte sin uppfattning om synd & skuld.

  Att pengar skulle vara av ondo är också en obiblisk felaktig slutsats.
  Visserligen varnar Bibeln för rikedomens snaror, men Bibeln framhäver desto mer hur rättrådigt förvaltarskap ska utövas.

 • Anonym

  Reaktionen på den ”homosexuella hypen” startade ju tyvärr kristna…. Det kan man inte komma ifrån. Nej du har fel nu…. Det är inte homosexupproret som leder till en annan evighetstilllvarao… Det är att de inte bekänner Jesus som Herre som leder till en annan evighetstillvaro. 

  Men givetvis är homosexualitet en synd. Såsom te x skillmässa, som Gud HATAR, ändå talas det lite om det i kyrkorna…. Det jag reagerar på är att många kristna är kända för att vara emot saker, som te x ´homosexualitet, abort m.m, men inte FÖR något… och det är djupt tragiskt….

 • Anonym

  Deborah: är du medlem i en pingstkyrka? Om inte så tycker jag du ska gå med ioch innifrån påtala kritiken. Eller du kanske är en av de ”nya” kristna som tycker att ALLA kyrkor är ”obibliska”?

 • Anonym

  Så när Jesus säger: ”Sälj allt och ge till de fattiga och följ mig” så ljög han anser du?

  Nej du har rejält fel här… kanske är det den djupt afallna trosrörelsen som ligger bakom detta med sitt rikedomshets…. 

 • Nils

  Ja – det var specifikt till just denna person som Jesus kallade. För du ska även läsa fortsättningen, så ser du vad han var bunden till.
  Inte alla människor har denna bundenhet till pengar.

  Skulle alla som vill vara kristna följa det rådet som Jesus gav, så hade andra skattebetalare i Sverige fullt sjå med att ta hand om ”kristna socialfall” – & det har aldrig varit Jesu syfte.

  Jesus talar om herrar och högt uppsatta människor som också är lärjungar.
  Du vill visst exkludera människor för att man ”visligen” har ett ekonomiskt sinnelag.

 • Deborah

  Bilbof… Och vad var det för en ton i debatten?! Kan jag inte påpeka inkonsekvensen i Piensohos uttalande? Det är ju det som är ämnet här under denna rubrik. Eller förbehåller du dig rätten att köra med maktspråk mot några du inte ’gillar’? Vems ärenden går du?

 • Anonym

  På vilket sätt var detta ”maktspråk”? Jag sa: ”Jag tycker du ska gå med och innifrån påtala kritiken”. Dvs förändra istället för att bara snacka…

  Men då antar jag att du är en av de där ”nya” kristna som tror att alla kyrkor gått fel, och vi vet vems ärenden ni går…

 • Deborah

  Bilbof… För det första, så låter du nedlåtande ang. min person genom att spekulera och utgå från antaganden – i stället för att hålla dig till saken i ämnet. För det andra – att bemöta en global villfarelse är inte ’att bara snacka’. De som går ut offentligt och påstår sig ’representera’ en viss grupp, måste också kunna ge skäl från Skriften för sitt handlande och vända om till Ordet, om det visar sig att de förleder Guds församling. … Och vad betyder det, att ’jag är en av de nya kristna’, som tror att alla kyrkor har gått fel? … Det viktigaste är inte vad jag tycker utan vad Skriften säger, inte om jag är en ’gammal eller en ny kristen’ utan om jag är född på nytt. Vad står det skrivet, att kyrkor ska skriva under Charta oecumenica och i princip överge Förbundsvillkoren med Herren – i Skriften allena? Var och får klura ut själv vad Ordet säger och – om ens kyrka har gått fel… Allt annat kan bara vara just ’ett förvirrande snackande.’

 • Bengt Wikstrom

  Vad är det som styr världen: Pengar eller kärlek?

  Den som kan sin Bibeln vet att världen är i den ondes våld
  och att pengarna styr.

   

  Jag ser att du kan det mesta om pengar men saknar kunskap om
  kärlek. (Det är naturligt att försvara det man förstår och är beroende av – det som styr ens liv.)

  Därför att det så viktigt att seriösa kristna har en
  livsstil som tydligt och klart visar att det är kärleken som styr. 

   

  Men vad är kärlek? Jo, den är en lag, lika viktig för
  skapelsen som de fysiska naturlagar som styr universum.

   

  Kärlekens motsats är laglöshet.

   

  När man älskar Gud är man beroende av – lagen om kärlek –
  som är regelbunden, ordnad och bestämd. Man styrs av kärlek och inte av
  världens laglöshet.

   

  Gud är kärlek vilket han bevisar genom att INTE styra världen.
  I stället säger Jesus:

  ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och
  den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.
  Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få
  som finner den.”

   

  Kärlekens väg är den smala vägen och den är byggd av ett
  andligt material som heter ”tillit”. Den stigen är upptrampad av Jesus och människor
  som känner tillit – har lagen i sina hjärtan. Redan Moses förstod att kärleken
  är en naturlag men Paulus lyckades förklara att lagen finns i våra hjärtan.

   

  Världen är ett kaos och där råder laglöshet. I världen
  skrivs kontrakt eftersom man saknar tillit. Allt ska ned på papper. När Jesus uppmanar den rika ynglingen att sälja allt han äger och ge till de fattiga,
  visste Jesus att det var pengar som styrde ynglingens liv. Och mycket riktigt
  gick han bedrövad därifrån. Han hade ju skrivit kontrakt med djävulen.

   

  Jag rev mitt kontrakt med djävulen och i dag är jag fattig
  och obemärkt. Mina enda ägodelar är den kärlek som skapade mig och som jag bär
  med mig in i döden och bortom den. Jag är lycklig.  

   

  Ingen kan gå på två vägar samtidigt. Jag är beredd att
  försvara mitt vägval. Är du?

 • Bengt Wikstrom

  Vad är det som styr världen: Pengar eller kärlek?

  Den som kan sin Bibeln vet att världen är i den ondes våld
  och att pengarna styr.
  Jag ser att du kan det mesta om pengar men saknar kunskap om kärlek.
  (Det är naturligt att försvara det man förstår och är beroende av – det som styr ens liv.)
  Därför att det så viktigt att seriösa kristna har en livsstil som tydligt och klart visar att det är kärleken som styr. 

  Men vad är kärlek? Jo, den är en lag, lika viktig för
  skapelsen som de fysiska naturlagar som styr universum.

  Kärlekens motsats är laglöshet.

  När man älskar Gud är man beroende av – lagen om kärlek –
  som är regelbunden, ordnad och bestämd. Man styrs av kärlek och inte av
  världens laglöshet.

  Gud är kärlek vilket han bevisar genom att INTE styra världen.
  I stället säger Jesus: ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och
  den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.
  Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få
  som finner den.”

  Kärlekens väg är den smala vägen och den är byggd av ett andligt material som heter ”tillit”. Den stigen är upptrampad av Jesus och människor som känner tillit – har lagen i sina hjärtan. Redan Moses förstod att kärleken är en naturlag men Paulus lyckades förklara att lagen finns i våra hjärtan.

  Världen är ett kaos och där råder laglöshet. I världen skrivs kontrakt eftersom man saknar tillit. Allt ska ned på papper.
  När Jesus uppmanar den rika ynglingen att sälja allt han äger och ge till de fattiga, visste Jesus att det var pengar som styrde ynglingens liv. Och mycket riktigt gick han bedrövad därifrån. Han hade ju skrivit kontrakt med djävulen.

  Jag rev mitt kontrakt med djävulen och i dag är jag fattig och obemärkt. Mina enda ägodelar är den kärlek som skapade mig och som jag bär med mig in i döden och bortom den. Jag är lycklig.  

  Ingen kan gå på två vägar samtidigt. Jag är beredd att
  försvara mitt vägval. Är du?

 • Nils

  Det var märkligt vilken världsuppfattning du har…
  Svart-vita beskrivningar.

  Jag lever dock i en värld med många nyanser & färgskalor.
  Dessutom bemödar jag mig likt Luther att läsa Bibeln med öppenhet.

  Än så länge så styr inte pengar över lagrum.
  Än så länge värnar samhällsstrukturer i demokratier om de svagas rättigheter.
  Än så länge finns det lagrum som talar om ”lika inför lagen”
  Än så länge finns det socialtjänstlag till gagn för människor utan ekonomiska resurser.
  Än så länge FINNS DET FAKTISKT människor likt Abraham & Salomo som är rika & generösa på ett vist sätt.

  Nej – jag vet inte vad för en öde ö du varit bosatt de senaste åren ?

 • Bengt Wikstrom

  Den öde ön vill jag påstå är Guds rike, ett kungarike där Gud Fader styr!  :)

  Du tror alltså inte på kärlek utan pengar? (Men pengar skapar väl inga bestående värden?)
  Är du beredd att sätta prislapp på ”Kärlekens lov”? och underordna den ekonomiska lagar?

  (1 Kor 13:1-13)

  1 Om jag talade
  både människors och änglars språk men inte hade kärlek,
  vore jag
  endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.*
  2 Och om jag
  ägde profetisk gåva
  och kände alla hemligheter
  och hade all
  kunskap,
  och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg
  men
  inte hade kärlek,
  så vore jag ingenting.
  3 Och om jag delade ut
  allt vad jag ägde
  och om jag offrade min kropp till att brännas,*
  men
  inte hade kärlek,
  så skulle jag ingenting vinna.

  4 Kärleken
  är tålig och mild,
  kärleken avundas inte,
  den skryter inte,
  den
  är inte uppblåst,
  5 den uppför sig inte illa,
  den söker inte
  sitt,
  den brusar inte upp,
  den tillräknar inte det onda.
  6 Den
  gläder sig inte över orättfärdigheten
  men har sin glädje i
  sanningen.
  7 Den fördrar allting,
  den tror allting,
  den hoppas
  allting,
  den uthärdar allting.
  8 Kärleken upphör aldrig.
  Men
  profetiorna skall upphöra
  och tungomålstalen skall tystna
  och
  kunskapen skall förgå.
  9 Ty vi förstår till en del
  och profeterar
  till en del,
  10 men när det fullkomliga kommer,
  skall det förgå
  som är till en del.

  11 När jag var barn,
  talade jag som ett
  barn,
  tänkte jag som ett barn,
  och förstod jag som ett barn.
  Men
  sedan jag blivit man,
  har jag lagt bort det barnsliga.
  12 Nu ser
  vi en gåtfull spegelbild,*
  men då skall vi se ansikte mot ansikte.
  Nu
  förstår jag endast till en del,
  men då skall jag känna fullkomligt,

  liksom jag själv har blivit fullkomligt känd.

  13 Nu består
  tron, hoppet och kärleken, dessa tre,
  men störst av dem är kärleken.

 • Anonym

  Precis som jag trodde med andra ord….. Du tillhör ”eliten” som tror att just deras tro är 100% rätt… 

  Är du inte medlem i en pingstkyrka (som jag är) är det bäst att du riktar din kritik mot det sammanhang som du står i, men jag tror att du inte tillhör en församling alls……

  Men jag förstår att mina påpekanden tog tag i dig, sanningen brukar ha den effekten. 

  Själv har jag 0% förtroende för kristna som tycker sig vara så ”bibliska”, som kritiserar allting och alla, men som inte kan vara så bibliska att de kan gå med i en församling…….

 • Anonym
 • Nils

  Jag sa inte din svartvita distinktion mellan antingen pengar eller kärlek.
  Du diskuterar återigen med din svartvita omvärldsuppfattning.
  Men har du inga pengar, så ska du knappast räkna med att kärlek för giftermål räcker eller ens till en anständig brölloppsfest… kanske heller inte en brud som är intresserad av en brudgum.
  Du för en ointellektuell diskussion.

 • Deborah

  Bilbof… Jag har aldrig påstått att jag har 100% rätt. Du försöker svartmåla mitt inlägg, bara för att avleda uppmärksamheten från ditt eget högmod och människoförakt. Nu spekulerar du igen om min tillhörighet – det är inte ämnet vi diskuterar här på bloggen. Att DU säger dig vara med i en Pingstförsamling betyder ingenting i sak. Många falska profeter har infiltrerat alla sammanhang och påstår en massa saker. Det viktigaste är, vad Skriften säger. Det är Ordet du visar förakt för.

 • Anonym

  Tycker att den som visar förakt för ordet är du, som säger att just din tolkning är den rätta…. 
  Sen tar du till samma sak som alla sektledare igenom historien gjort: ”Om du inte håller med mig visar du förakt för ordet”!

  Nej jag håller INTE med dig och tycker att det är djupt trakiskt att du jämnställer dina ord med ORDET. Gör om gör rätt.

  Kan du föresten visa mig VAR i bibeln det står att vi INTE ska vara med i en församling?

 • Anonym

  Nils: är du med i trosrörelsen?

 • Nils

  klarar du inte av att hålla dig till ämnet ?
  Jag avslutar härmed detta meningsutbyte, då det tangerar en för låg nivå.

 • Deborah

  Bilbof…. Det handlar inte enbart om att framföra åsikter idet här ämnet utan påpeka Piensohos inkonsekvens. Du försöker hela tiden avleda uppmärksamheten från ämnet och göra mig till ’ett ämne’. Av ditt sätt att hantera meningsutbytet verkar det, som om du snarare är influerad av inkvisitionens tankegångar än av en saklig debatt. Lugna ner dig!

 • Bengt Wikstrom

  Väckelsen har varit stendöd i Sverige i 50 år trots att frikyrkorörelsen simmar runt i pengar.

  Pengar som betalningsmedel är självklart inget jag problematiserar; det är kärleken till pengar som är roten till allt ont.

  På min sida har jag Jesus egna ord. Och jag vet att dina resonemang är ljuv musik på den väg som leder till fördärvet (helvetet i klarspråk).

  Jag hävdar att frikyrkan är orsak till den uteblivna väckelsen eftersom ledarna predikar att det är okey med att vara lite småförälskad i mammon. Vad är annars orsaken? Ateisterna? Gud?

  Frikyrkan är bred i käften när det gäller att andras synder (t ex homosexuella) men de egna synderna saknar man kraft att avslöja.

  Din ståndpunkt är mitt emellan, lagom och ljum. Min ståndpunkt är extrem, för eller emot, antingen Gud eller djävulen.

  Mina bästa argument är att jag lever som jag lär. Dina argument är munväder rent ut sagt.

  Mitt bästa bevis för att jag älskar dig är mina försök att tillrättavisa dig och det kräver en ointellektuell diskussion… så där har du en poäng! :)

 • Anonym

  Lugna ned dig själv du… Jag vill göra alla kritiker, inte bara du, till ett ämne ja. Specielt ni som inte är med i en församling och som sedan har mage att påstå att de är ”bibliska”…

  Men jag förstår att du har svårt att ta lite mothugg, så jag lägger ner min diskussion med dig här. Men hoppas att du förstår att dina tankar om att kritik emot dig är kritik emot Guds ord är sjukt.

 • Anonym

  Med andra ord: du är med i trosrörelsen…. Eller återigen en av dessa ”ickeanslutna” sk. ”kristna”…. 

 • Deborah

  Bilbof… Vi diskuterar inte mig utan ämnet på bloggen. Det som är ’sjukt’, det är oförmågan att se dubbla budskap, falsarier och inkonsekvens. Du avslöjar dig själv genom att gå till personangrepp i stället för att bemöta en annan debattör i sak. Det har jag ofta fått uppleva i samtal med jesuiter, som har bara en enda mission: att folk ska återvända till blind lydnad under påven och böja knä för avgudar. Att tänka själv är uteslutet, för att inte tala om allergiska reaktioner mot Skriften-allena-principen. Punkt.

 • Nils

  Deborah !
  Bilbof försöker kleta all omöjlig smet i debatten… månne han själv är en hemmavarande ouppfostrad yngling i början på tonåren, att döma av inläggen ?

 • Deborah

  Nils! Nja…tror inte det. En yngling som är född på nytt skulle känna igen Herdens röst. Du vet – sanningens Ande undervisar ur Skriften, precis som Herren har sagt. Och då uteblir allergisk reaktion mot Ordet. I stället följer man ’den röda tråden’ i sin ande med en klarsyn. ”På frukten…”, helt enkelt. :-)

 • Roul

  Hej Stefan, jag vill bara säga att Åke Green räddade oss predikanter att vi kan predika Guds Ord fritt i vårt Land. Jag var med på 2 rättegånger. Vi kan nog säga att vi genom att vi handlade och var med vid rättegången i Jönköping, och Stockholm, så blev det ett frigivande för Åke.  Tyvärr är det så att flera samfundsledare inte vill uttala sig i denna fråga utan gömde sig in sina samfundsgrottor. Och var livrädda för Media och RFSL. Åke Green är för mig en förebild i att stå upp för Guds Ord. Media gjorde honom till en kraftig högervriden pastor. Men Jag känner Åke Green och han är en mycket ödmjuk person  som älskar alla människor och även de homosexuella och han hatar inga människor utan har haft i många år själavård med många sargade människor. Jag ringde och skrev email till samtliga samfundsledare och ville att de skulle vara med på rättegångarna, för att få en rätt bild av fallet. Men det kom några få ledare. De vågade inte visa sig vid rättegången. Stor feghet visade sig bland våra samfundsledare. Många hade bliden av Åke Green genom media. En katastrofal bild visade media och vi kristna trodde på dom. Nu är det dags att kryper ut ur våra gömställen och vågar ha en öppen och ärlig debatt om dessa viktiga frågor som samkönade äktenskap som jag anser är en katastrof för vårt Land. Vem tänker på barnens rätt att ha en mamma och pappa och en hel familj? Låt oss vinna tillbaka förlorad Mark, där vi har varit tysta och fega och livrädda för media. Åke var inte rädd för Media. Han är min förebild, hoppas även din Stefan.
  Ett tips till Niklas Piensoho, bjud ut Åke och hans Fru på en lunch och hör hans version av denna historiska händelse i Sveriges historia. Om du vill ha en objektiv bild av det som hände.. Jag väntar på ett få höra om denna middag!
  Guds frid bröder
  Roul Åkesson
  Pastor i Biker Church Europe

 • Roul

   Hej Stefan, jag vill bara säga att Åke Green räddade oss predikanter att
  vi kan predika Guds Ord fritt i vårt Land. Jag var med på 2
  rättegånger. Vi kan nog säga att vi genom att vi handlade och var med
  vid rättegången i Jönköping, och Stockholm, så blev det ett frigivande
  för Åke.  Tyvärr är det så att flera samfundsledare inte vill uttala sig
  i denna fråga utan gömde sig in sina samfundsgrottor. Och var livrädda
  för Media och RFSL. Åke Green är för mig en förebild i att stå upp för
  Guds Ord. Media gjorde honom till en kraftig högervriden pastor. Men Jag
  känner Åke Green och han är en mycket ödmjuk person  som älskar alla
  människor och även de homosexuella och han hatar inga människor utan har
  haft i många år själavård med många sargade människor. Jag ringde och
  skrev email till samtliga samfundsledare och ville att de skulle vara
  med på rättegångarna, för att få en rätt bild av fallet. Men det kom
  några få ledare. De vågade inte visa sig vid rättegången. Stor feghet
  visade sig bland våra samfundsledare. Många hade bliden av Åke Green
  genom media. En katastrofal bild visade media och vi kristna trodde på
  dom. Nu är det dags att kryper ut ur våra gömställen och vågar ha en
  öppen och ärlig debatt om dessa viktiga frågor som samkönade äktenskap
  som jag anser är en katastrof för vårt Land. Vem tänker på barnens rätt
  att ha en mamma och pappa och en hel familj? Låt oss vinna tillbaka
  förlorad Mark, där vi har varit tysta och fega och livrädda för media.
  Åke var inte rädd för Media. Han är min förebild, hoppas även din
  Stefan.
  Ett tips till Niklas Piensoho, bjud ut Åke och hans Fru på
  en lunch och hör hans version av denna historiska händelse i Sveriges
  historia. Om du vill ha en objektiv bild av det som hände.. Jag väntar
  på ett få höra om denna middag!
  Guds frid bröder
  Roul Åkesson
  Pastor
  i Biker Church Europe

 • Nils

  Föredömligt vittnesmål Roul !
  Tack !!!

 • Sward

  Hej Roul,
  Du behöver inte övertolka mitt blogginlägg. Jag har bland annat försvarat Åke Green på en helsida i Svenska Dagbladet samma dag som hovrättsrättegången. Jag tyckte dock att Niklas Piensoho uttryckte sig mycket bättre om Åke Green när han nämnde om det i Almedalen, än vad han gjorde i en Dagenintervju för ett par år sedan. Det ville jag offentligt tacka honom för, eftersom jag offentligt kritiserade honom för det han sade för ett par år sedan.
  Guds välsignelse önskar
  Stefan Swärd

 • Nils

  Tycker inte alls Roul övertolkar !

  Däremot kan man ju fundera över vilken informativ balans som är vid handen då man ena gången kritiserar en person för ett visst samband & senare ”nyanserar” med beröm.
  Det blir en delad håg map. spörsmålet.

  Tyvärr har det funnits pastor & samfundsledare som
  * inte klarar av teologiskt att försvara klassisk bibelteologi & då hemfaller man åt förklenande åsiktsnyanser om vad som är visligt eller klädsamt för pastor Green
  * det andra är att man klart distanserar sig, då man redan intagit en politisk korrekt uppfattning som ex.vis Tullike Bylund (numera biskop i Härnösands stift) som meriterade sig med att öppna upp Uppsala Domkyrka för Ecce Homo – utställningen. Dessa är också inte sena med att stämma in i skallkören av att få Green dömd.
  * de tredje är de som tror sig värna samfundets sammanhållning med att fjärma sig med kryptiska vilseledande omtolkningar/betoningar av skriften & som slutkläm lite översittande avsluta med att ”så skulle inte jag uttrycka mig”. De tackar inte nej till att inta en TV-soffa som representant för en rörelse.
  * de sista är en mindre tynande skara som väl känner igen ”evangeliets svärd” & tackar Gud för Åke Greens mod. Ett fåtal, men också utrangerade från pingströrelsens församlingsledarskap – de som tidigare uttryckte ”min käre broder i Herren”.

 • Roul

  Hej Stefan, förlåt om jag reagerade så starkt. jag vet att du har tagit en tuff fight för dessa viktiga frågor, som handlar om friheten att predika Guds Ord som det står. Men jag har många frågetecken inför uttalanden som Nicklas har haft om Åke Green och har ofta upplevat hans uttalande som respektlöst om Åke, Det är ju vår Broder och en Herrens förkunnare. Det känns viktigt att alla samfundsledare skulle ge Åke upprättelse efter den obroderliga utfrysning som han fick utstå  i sin redan så tuffa kamp. Många av oss var bara tysta, många lyssnade bara på media och fick en fullständigt fel bild av Åke. Dessa händelser kan man inte bra sopa under mattan. Åke behöver ärliga föråt från oss pastorer och ledare. Skulle vi inte tillsammans hjälpa till med att Åke får denna upprättelse av oss pastorer och ledare
  Guds rika välsignelse
  Roul

 • Guest

  Därför att det är lockande att peka ut andra människors ”fel”, än att ta tag i sina egna. Det är alltid lättare att se grandet i sin nästas öga än bjälken i sitt eget… 

  Och när det gäller HBTQ så är det förstås bekvämt att specifikt peka ut detta som ”synd”, då det är en ”synd” som man själv som heterosexuell inte kan begå. Tänk vad jobbigt det skulle ha varit om frikyrkorna istället ägnade lika mycket tid och ansträngning åt att fördöma girighet,empatilöshet, egoism, skvaller och förtal osv – för då skulle det ju inte enbart gälla en viss grupp i samhället utan de flesta av oss människor…

  Nej, trots att det står oerhört mycket mer negativt om girighet och rikedom i Bibeln, än de verser som eventuellt handlar om det som vi idag känner igen som homosexualitet, är det så mycket bekvämare att specifikt peka ut en viss grupp i samhället som mer syndigare än andra. Då har man också hittat på en ”fiende” som man kan peka ut som skyldig till sådant som man tycker är dåligt i samhället, en grupp som man tillskriver alla möjliga egenskaper enbart därför att de tillhör denna grupp så att andra ska tro att de är annorlunda än andra människor, som främlingsfientliga brukar göra med invandrare. Att skapa en yttre fiende som man gemensamt kämpar mot kan vara ett sätt att stärka den egna gruppen. 

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  All synd – avvikelse från Guds vilja – är cancersvulster, som förstör både oss själva och det samhälle vi lever i. Om jag förstått min Bibel rätt, hade JESUS största problemet med det religiösa etablissemanget, deras egenrättfärdighet, högmod -och självsäkerhet: ”förr skall skökor och publikaner komma in i Guds rike, än ni”.

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Nå, det var varken synd i allmänhet eller homosexualitet i synnerhet som utmålades som en cancersvulst, utan ”sexuella perversioner.” Men eftersom en så pass stor del av Åkes predikan behandlade just homosexualitet uppfattades homosexualitet (ibland vantolkat som ”homosexuella”) vara en stor del av denna cancersvulst.