En profetisk syn

I söndagens gudstjänst i Elimkyrkan fick jag se en profetisk syn. Jag nämnde inget om det i gudstjänsten. När vi träffades som pastorsteam i tisdags förstärktes synen och jag delade den med teamet. Synen berör främst kyrkan och kristna i Stockholm men kan säkert överföras även på andra situationer. Därför tycker jag det är relevant att nämna det här.

Jag såg en karta över Stor-stockholm. Det fanns ett antal små eldar runt om i staden, det var ganska små eldar, mörkret härskade över staden. Eldarna var små och med ganska långa avstånd från varandra. Eldarna representerade levande kristna gemenskaper, församlingar, bönegrupper, cellgrupper m.m.

Det jag såg är att det läggs ved och bränsle på eldarna så att de växer. Det startas fler eldar på fler platser. En del eldar blir stora som mäktiga brasor som lyser upp på långt håll. Hela staden lyses upp då eldarna blir fler och större. Eldarna är olika, en del är stora, en del är små, de finns på olika platser och täcker in olika områden. Avgörande för ljuset i staden är det totala antalet av eldar och deras storlek.

En nyckel till att eldarna ska spridas och bli större, är att det skapas kanaler mellan eldarna, de ger kraft, näring och livsluft åt varandra. Dessa kontakter ligger utanför strukturerade samfundsramar – det handlar om livet i Kristi kropp.

Jag tolkar synen som att Gud vill säga att han vill resa upp sin församling i Stockholm på ett nytt sätt, att vara ett starkare ljus i staden. Församlingen har många olika uttrycksformer, men det viktiga är helheten. Det finns potential för en ny andlig besökelsetid, och där det lokala församlingslivet ska växa sig allt starkare. Det skapar ett ljus över hela staden som skingrar mörkret.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Ulf Stenlund

  Alldeles underbart! Det är inte så frekvent med syner numera eller så pratar folk inte om dem. Din syn har dessutom ett tydligt och profetiskt budskap. Vilket underbart budskap i denna tid då nedåtgående statistik är i fokus.

 • Bo Westin

  Din profetiska syn verkar trovärdig. Innehållet påminner om den nytestamentliga församlingsmodellen där det fanns kommunikation mellan församlingarna på olika orter och levande församlingsöverskridande tjänster och funktioner. Verket kommer från Gud och är inte beroende av stöttning genom samfundsbyggen .

 • wildwest

  Då vi i min familj haft en liknande syn, både min syster o jag (men det var ett bra tag sedan) så tror jag att detta är riktigt. När vi talade hemma om synen så handlade den inte om någon organiserad toppstyrd ekumenik, det var själarnas frändskap, man finner varandra, genom kontakter, rykten och vänners vänner.
   
  En del av vad vi då uppfattade känns idag otroligt osannolikt, t ex att så många vill besöka gudstjänster att även Riddarholmskyrkan måste öppnas. Det kanske är 15 år sedan det här inträffade och man kan lugnt påstå att det sedan dess inte funnits mycket att hänga upp denna positiva framtidsbild på. Jag hade nästan glömt den inre synen nu när jag läser om det Stefan skriver. Må det inträffa och väldigt snart!

 • http://tony48.blogspot.com/ Tony Malmqvist

  Tack att du delar med  dig, Stefan! Instämmer med Bo att den känns helt klart trovärdig

 • http://twitter.com/bengtmalm Bengt Malmgren

  Jag vill bekräfta din profetia. Jag känner igen mig i denna syn. Den påminner både om vad jag upplever och vad jag längtar efter skall hända.

 • http://profiles.google.com/moneses.unifloral Sigrid Lundqvist

  Detta kan kompletteras med bifogade länk. Jag har väntat på kraftledningarna för ostkusten, kanske är det eldar som gäller för oss…
  http://missionxp.webblogg.se/ao/2008/february/samling-till-bon-av-per-olof-olsson.html

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  Det kanske är småskaligheten som är kristenhetens framtid. Det är mycket som talar för att Gideons erfarenhet blir vår. Det kanske blir närmare mellan behovets barn på det sättet.
  http://stig-melin.blogspot.com/

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  Eftersom Ordet är vägkartan hem, hem till Gud, samlar Gud alltid sitt folk kring Ordet: när Han samlar dem; som på Esras och Nehemjas tid. Anden och Ordet samarbetar alltid: de är samma person.

 • Sefast Tronde

  – Tiden får utvisa om din syn är från Gud. I så fall kommer det snart att visa sig. Jag skulle tacka Gud om det visar sig riktigt. 

  Vi får se om några andra, din upplevelse ovetandes, får bekräftande uppenbarelser eller tilltal.MVH / Sefast Tronde

 • Bo Westin

  Jag läste eller hörde en gång om en väckelse som drog fram genom Sverige. Någon gjorde reflektionen att väckelsens eld slog ner på många olika platser samtidigt utan någon mänsklig förmedling (vilket inte står i motsats till betydelsen av ”kanaler” mellan ”eldarna”. I den stad där jag bor (märk mina anonyma framtoning) talas det i termer av väckelse om vad Gud gör i ett av våra 70-tals miljonprogramsområden. En av våra församlingar ska starta en ny församling i detta område. Jag kommer även ihåg att någon berättade om ett profetiskt budskap som sa att staden som jag bor i ska vara en av de platser där väckelsen ska börja.

  Den fråga du och jag måste ställa oss är om vi är med på tåget och ställer oss till Guds förfogande. Gud är en god Gud som vill tala till oss och möta med en missmodig och uppgiven värld. Jesus kommer snart och skörden är vitnad. Så låt oss lyfta våra huvuden och be och tro. Missmod, negativism, desillusion och uppgivenhet har vi fått nog av.

   

 • Kraftskaft

  Hej Stefan,

  Tack för att du delar detta. Mycket av det du skriver verkar rimligt. Vad jag undrar är vad i denna syn som skulle skilja sig från andra profetiska budskap som till sist visar sig vara tomma ord?

  Har varit med ett tag och sett och hört mycket. Kristenheten i Sverige lider av en gigatisk identitetskris och övergripande har de flesta tappat bort sig själva i olika former av religiöst beteende, även i så kallade ”levande gemenskaper”. Det innebär att lite mer bränsle knappast är lösningen på rådande problem, så länge kristna inte känner Gud eller sig själva och har hopplöst svårt att relatera till den värld man lever i.

  Mvh
  Joe Bäver

 • Bo Westin

  Det finns många som tar ut svängarna rejält när det gäller profetiska budskap. Här gäller det att kunna skilja mellan andarna och pröva budskapet och det gäller även för profeten själv. Det kan givetvis vara svårt att pröva budskapen och ibland är det bara framtiden som kan avgöra sanningshalten. Sedan kan det också hända att uteblivna uppfyllelser förklaras med att Gud ändrat sig (jmf. Jona och staden Nineve) eller att uppfyllelsen ligger i framtiden. Hursomhelst tror jag att det är lätt att gå vilse, speciellt för vissa personligheter med fanatiska och svärmiska tendenser.

  Den som googlar på exempelvis ”Kjell Sjöberg” kan få mycket intressant läsning om t.ex. ”Sions vises protokoll” mm. Kjell Sjöberg var en tid starkt involverad i profetiska budskap kring ”Det andra Exodus”, innebärande att judarna i stora skaror kommer att lämna framför allt de f.d. öststaterna för att ta sig hem till Israel och att vi kristna ska hjälpa dem med logi och uppehälle. Det måste ha varit 25-30 år sedan dessa budskap framfördes. En svensk vid namn Holger Nilsson har även talat en del om detta, vilket kommer fram i resultatlistan vid en sökning på namnet Kjell Sjöberg. Kjell som varit missionär var en tid även pastor i Aspnäskyrkan i Järfälla och verksam i organisationen ”Förebedjare för Sverige”.

  Jag undrar om det fortfarande finns kristna som lever i denna profetiska vision om ”Det andra Exodus” och som står redo att med hus och sina tillgångar hjälpa judarna hem till Israel? Hursomhelst tror jag att vi ska vara försiktiga när budskapen andas en stark suggestiv verkan. Vad är kött och vad är ande? Men att Gud vill berätta vad han ska göra genom sina profeter är en biblisk grundmurad sanning och gäller även i vår tid.

 • Kraftskaft

  Ja visst är det så! Men om det bara är en teori och inte i praktiken en sund relation med Gud så spelar det ingen roll…

 • Kraftskaft

  Tack Bo!
  Mycket bra synpunkter. Vad som ter sig mycket märkligt för mig är att kristna har så svårt att vara sunda. Varför ska man hela tiden få för sig att andlighet är det samma som att hänge sig åt vansinne och religiösa beteenden som inte har mycket att göra med vilka vi är skapade till att vara.

 • Anonym

  Bob, kapitel och vers i bibeln där det står att kristna ska ”hjälpa judarna hem”?

  På vilket sätt sprider detta evangelium? Sa Jesus:”Gå ut och predika evangelium i hela världen och hjälp judarna hem”?

  Om I nu hören min röst och hållen mitt förbund, så skolen I vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min.

  Kan man säga att dagens sekulariserade Israel gör det?

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Stefan gör som Ulf – manipulerar folk med egna påhittade budskap. Ulfs budskap på 80-talet och senare om eldar och väckelser är för länge sedan bevisade som felaktiga. Gud belönar naturligtvis inte en obotfärdig kristenhet med ”väckelse”. NT är fjärran från sådana här saker. Det handlar om maktspel från Stefan sida. Sanningen är att kyrkorna är olydiga och Gud straffar dem.

 • En som minns från förr

  Visst kan anden manifestera sig som en eld både i syner och i det konkret verkliga. För länge sedan när väckelsen gick fram i Jönköping, så såg människor hur eldslågor slog upp ur, gamla pingstkyrkan, även av icke troende som gick utanför och Brandkår tillkallades för att släcka. En som minns från förr.

 • wildwest

  Jag tror Du borde läsa på om väckelsehistoria. Kristenheten har ALDRIG varit kvalificerad för Guds översvallande nåd. Vi är syndiga människor och gör ibland tvärtemot vad vi själva vill. Om vi ska vänta på att kristna och kyrkor med dem blev så bra att Gud belönar med väckelse då kommer aldrig en väckelse existera! Det är riktig lagkristendom som Du predikar. I analogi med den kan vi lägga oss ned att dö med en gång. Vi har inget att komma med som Gud vill ha.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Wildwest,
  du talar om något annat, men det du säger är naturligtvis rätt. Det jag talar om är att kristenheten inte vill kännas vid sin synd, ja den vill inte kännas vid något tal om synd alls. Det är obotfärdighet, vilket aldrig kan välsignas med väckelse. Lägg därtill den utbredda självrättfärdigheten, ja inbillningen att man är rättfärdigare än Gud, så att man tror sig kunna och ha rätt att ändra Guds ord. Och ovanpå eller under detta ligger motståndet mot Guds nåd, man förlitar sig på gärningar. Det finns inte ens en hunger efter rättfärdighet bland ledarskapet, de tycker sig vara bra som de är. Fastän de inte ens underordnar sig Guds ord.

  Stefans ”syner” skall ses i ljuset av att han är ansatt. Rättfärdighet börjar med självanklagelse. Den kristenhet som inte underordnar sig Guds ord söker inte Guds ansikte.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Detta är så typiskt att jag undrar hur många det är som egentligen säger: ”Ära vare Känslan, Ledarskapet och Makten”?

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Ulf, du säger oavsiktligt precis det som visar att detta inte KAN vara sant. Det är falska förhoppningar. Dessa olydiga kyrkor kan aldrig räkna med att Gud skall rädda dem. Gud har inget intresse av att rädda kyrkor som är avfallna. Dessa ”syner” och ”budskap” om ”väckelse” har effektivt förhindrat den självankagelse som måste föregå en sann omvändelse. Stanley Sjöberg och Ekman är andra som haft dylika budskap – och inget har slagit in. När skall man våga se sanningen i vitögat? Dessa ”syner” förhindrar väckelse i sanning och ande.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Sefast,
  vill du vara vänlig och säga rent ut vad skriften säger om goda budskap som inte inträffar? Och kan du sedan fråga Stefan vad det beror på att frambärare av dylika budskap (som är kompisar med Stefan) inte får pekas ut här?

 • Bo Westin

  Återigen generaliserar du och talat om
  ”kristenheten” och enligt dig är flesta kristna obotfärdiga och
  vill inte kännas vid något tal om synd alls. Jag antar att du inte räknar dig
  själv till denna grupp. Du tar stora ord i din mun. Nu är det ju så att man
  svårligen kan vara kristen utan att äga den ödmjukhet som krävs för att
  fortsättningsvis kunna bevaras i sin tro och i den dagliga vandringen med
  Kristus, där vi är helt beroende av hans nåd. Men det är Gud som ska döma oss
  och enligt Paulus ska vi inte döma någon i förtid. De ord som kommer till mig
  när jag läser och funderar över dina utfall är Jesu ord om att vi inte ska döma
  för att inte själva ska bli dömda, att ta bort bjälken ur sitt eget öga först.
  Gåvan att förmana kräver en andlig ”kompetens” som få kristna
  besitter, enligt min egen erfarenhet.  Man ska inte ge sig in på att
  förmana (ej döma) med syftet att återföra en syndare till den rätta vägen om
  man inte har Gud med sig, på det att man själv inte må drabbas av Guds dom.
  Akta dig så att du inte blir förhärdad! När jag läste i Guds ord fastnade en
  vers ur Psaltaren i mitt sinne, en vers som jag vill ge vidare till dig. Det
  står i Psaltaren kap. 19: 13-14 följande: ”Vem känner sina fel? Fria mig
  från synder jag inte vet om, men hindra mig också från öppet trots, låt det
  inte få makt över mig!” Det är fara värt att mörkrets makter får makt över
  oss om vi inte vandrar i ödmjukhet inför Gud.

  Du har framfört tre områden där kristenheten
  enligt dig har avfallit markant: frågan om kvinnans underordnande under mannen;
  att driva och förespråka dödsstraff som en del av Guds vilja och ordning för
  denna världen. Slutligen har du bedrivit en aggressiv kampanj mot Stefan på
  grund av hans ordval; att likna en (kristen?) journalists medverkan i TV4:s
  tveksamma journalistik (kallad undersökande journalistik) riktad mot
  frälsningsarmén vid Judas Iskariots förräderi mot Jesus. Du
  påstår att Stefan genom att göra detta har uttalat samma dom över denne journalist  som
  Judas drabbades av. Att på detta sätt lägga in så mycket mer i orden än vad
  personen som själv uttalade dem avsåg framstår inte som vare sig begåvat, andligt moget eller i enlighet med sanningen.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Apropå ”eldar” & dess samband med samfundsbidrag
     1.   Stefan har ”sett eldar”, vilket är avsett att i människors ögon skyla över hans synder med ”syner”. Gud talar i drömmar och syner till dem som inte förstår Guds ord. Till Mose talade inte Gud i drömmar utan ansikte mot ansikte. Gud talar genom vem han vill, både åsnor och ogudaktiga. Stefan vill i strid med Skriften få det till att ”synen” visar att Gud anser Stefan för helig trots förhärdelse i synd.
  2.   I avsikt att få bort bidragsfrågan från debatten om TV4 och Frälsningsarmén sökte Stefan göra sig till hjälte inför godtrogna frikyrkliga. I strid med Guds ord och fakta, och i enlighet med hednisk hämndlystnad, fördömde Stefan två kristna journalister på Kalla Fakta/TV4 till helvetet – för att de gjorde sitt jobb – samtidigt som han skriver på en bok om helvetet! (Och alltså borde veta att det är djupt oevangeliskt/obibliskt!) Stefan identifierade dessa två namngivna och utpekade och ohörda! personer med ”ingenting annat än Judas Iskariot i modern tappning”. När detta fördömande väckte motstånd från flera håll, sökte han göra
  sig till martyr, sedan idel undanflykter, glidningar på sanningen, osakliga bibelargument, löftesbrott (många hedningar sätter en ära i att hålla sina egna ord!), och nervöst skrivande i öronkittlande ämnen.
    3.   Nyligen vägrade han tala därför att jag sade ”Du visar [genom dina ord och gärningar] att du har ingen GUD”.  Han gillade inte ”nivån” trots att hela Bibeln, kyrkohistorien, väckelserna, predikosamlingarna och teologin,  handlar om just det, vem Gud är, och vem som har den rätte Guden eller inte. Stefan vill inte tala på Skriftens och Kristi nivå. Jesus kallade somliga för Satans barn. Och Jesus talade både med Djävulen, och till demoner och med folk som kallade honom besatt. Jesus vägrade aldrig att tala med någon, oavsett vad de gjorde eller sa. Stefans attityd är självrättfärdig. När Stefan blir pressad av Guds ord tar han till och med sin tillflykt till beröm från ateister! Allt annat än Guds ord duger.
     5.   Att Stefan gör på ”detta viset” kan bara förstås om det för honom gäller något som för Stefan är viktigare än Gud och sanning – nämligen samfunden och deras ekonomi. Stefan strider för samfunden (och sig själv?), som inte kan klara sig alls utan konstgjord andning genom bidrag från en kristendomsfientlig stat, varigenom friheten uppges.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Bo,
  du skriver ”Du tar stora ord i din mun” – du har fattat det rätt. Guds ord är stora. Större finns inte.

  Angående Stefans ord ”ingenting annat än Judas Iskariot”.
  1. Stefans ”ordval” innebär full identifikation.
  2. ”ingenting annat än” är en kvalificering som utesluter allt missförstånd och omöjliggör alla ursäkter.

  För övrigt så borde du inse att ingen förkunnelse KAN äga rum utan domar. Du dömer mig men friar Stefan. Att fria är också att fälla en dom (friande).

 • Bo Westin

  Det finns nog inte så många saker som är mer smärtsamt och upprörande än när man drabbas av svek och förräderi. Det ser vi i Jesu reaktion inför Judas förräderi. Men Judas hade länge vandrat på den otrons väg som ledde fram till förräderiet av Jesus och Jesus visste långt innan att Judas skulle bli en förrädare. Han benämnde Judas en för en djävul vid ett tillfälle. Så Judas förräderi var en inte helt ologiskt slutpunkt idet förhållningssätt som Judas tidigt intog till Jesus. Om man som du hävdar att just Judas slutliga förräderi var just det som var den ”värsta” synden utan jämförelse och som dömde Judas till ”evig förtappelse i helvetets innersta krets” (enligt Dantes ”Divina Comedia”) så har man tappat bort hela förhistorien kring Judas relation med Jesus. Som jag tidigare argumenterat kan vi alla bli  förföljare och förrädare av Jesus. Det handlar djupast sett om en otro som inte kan stå neutral i längden; ”den som inte är med mig är emot mig, den som inte församlar med mig förskingrar” och ”det ni gjort mot en av dessa mina minsta har ni gjort mot mig” osv enligt Jesus egna ord.

  Mot bakgrund av detta och  TV4:s aggressiva journalistiska och etiskt förkastliga metoder anser jag att du överdriver betydelsen av Stefans ordval.

  De kunde ha fört ett öppet samtal med Frälsningsarmén och andra samfund om det etiskt tveksamma och problematiska i att ta emot statsbidrag och samtidigt kunna bevara sin integritet och trovärdighet gentemot staten.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Bo,
  du gör som Stefan som du försvarar. Du tar inte reda på vad det står. Du litar på ditt uppenbarligen inte tillräckligt goda minne. Du skriver: ”Jesus visste långt innan att Judas skulle bli en förrädare. Han benämnde Judas en för en djävul vid ett tillfälle.”
  Jesus visste ja – men Jesus pekade inte ut Judas som en djävul. Jesus säger: ”en av er är en djävul”.

  För övrigt så blandar du bort korten. Läs igen vad jag skrev i mitt förra svar.

  ”ingenting annat än” går inte att missförstå eller ursäkta. Stefan har försyndat sig.

  Han har dömt utpekade, namngivna och ohörda kristna människor utan annat skäl än hednisk hämndlystnad till helvetet. Det gör aldrig Jesus. Skriften dömer inte Judas i förväg. Skriften berättar efteråt vad som hände.

  Du gör dig medskyldig i Stefans synd. Sådant varnar Skriften för.

 • Läsare

  CID

  Är du inte lite vilse på denna blogg, kanske inte ditt forum.
  Verkar som att du kommer stick i stäv med allt och alla här.

  Bara en stilla undran efter att jag läst igenom dina kommentarer här.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  ”Läsare”,
  du är rolig! Skall inte fisken vara i vattnet? Skall inte kristna kunna sin Bibel? Skall inte kristna följa Kristus? Skall inte kristna hålla sina löften, bekänna sina synder om de förgått sig, och ändra sig när de gör fel? – Du menar kanske att detta inte är en kristen blogg? Men Jesus talade även med fariséer, så gör också jag. (ja, jag vet att de inte gillar det)