Frikyrka i fritt fall? – del 2

Jag började skriva ett blogginlägg i maj med en analys av frikyrkans utveckling, särskild fokus på Evangeliska frikyrkans medlemsutveckling. 6 maj skrev jag det inlägget.

Den senaste helgens samfundsbildning sätter strålkastarljuset på de traditionella frikyrkosamfunden. De minskar i antal. Vissa ser det som växande enhet och något positivt. Andra ser det som uttryck för stagnation och krympande samfund, vilket tvingar fram rationaliseringar och sammanslagningar av samfund.

Jag har senaste veckan tittat på vad den berömde religionssociologen Berndt Gustafsson skrev, närmare bestämt hans bok religionssociologi från 1964. Enligt Gustafsson nådde den svenska frikyrkan sin kulmen år 1930 då 5,9 procent av svenska befolkningen var med i någon av de traditionella frikyrkosamfunden. 1960 var det 5,2 procent av befolkningen. Idag ligger den siffran troligen under 2,5 procent. De tre äldsta samfunden, Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan låg på sitt högsta medlemsantal cirka år 1930. 114.00 var vid den tidpunkten med i det som då kallades för Missionsförbundet, cirka 70.000 i Baptistsamfundet. Pingströrelsen expanderade som mest under perioden 1920-50 men tillväxten kunde inte väga upp minskningen i de äldre samfunden. Pingströrelsen nådde sin kulmen på 80-talet med cirka 100.000 medlemmar. Utgår man från Berndt Gustafssons statistik så har även Alliansmissionen minskat i medlemsantal ganska påtagligt under de senaste 50 åren, även om man har visat på en mer stabilt medlemsantal under senaste 10-15 åren. Även Evangeliska Frikyrkans modersamfund låg på liknande medlemsnivå för 50 år sedan som idag, så även i vårt sammanhang har det inte varit någon långsiktig tillväxt. Och som jag visade på i mitt tidigare blogginlägg, EFK:s medlemstillväxt senaste 14 åren beror mest på sammanslagningar av församlingar.

Sammanslagning av samfund förstärker bara den nedåtgående trenden om det inte leder till grundläggande förändringar och andlig förnyelse, framförallt på församlingsnivå. Ett problem med sammanslagningar är att man verkar bli fler, vilket bara är skenbart. Om man inte tar itu med de problem som ligger bakom tillbakagången, så leder sammanslagningen till en tillfällig inspiration, men leder inte till en långsiktig tillväxt.

Nya frikyrkor som har vuxit fram senaste 50 åren har inte på långa vägar lyckats täcka upp minskningen hos de äldre samfunden. Maranata växte fram under sextiotalet men stagnerade och minskade snabbt. Tyvärr har inte Vineyardrörelsen visat på någon expansionskraft och har både få och  små församlingar, personligen tycker jag det är synd då jag har starka sympatier för Vineyards både teologi och stil. Det mest slagkraftiga nya kristna initiativet har varit trosrörelsen och Livets ord. Man bör där även räkna med fristående trosförsamlingar som församlingen Arken och Citykyrkan i Örebro. Även flera församlingar som har anslutit sig till EFK har räknats ligga i gränstrakten mellan trosrörelsen och EFK. En ny trend är de nya pingstorienterade församlingar som växer fram som United bl.a. i Malmö, Johannes Amritsers församling i Stockholm och Hillsong i Stockholm. En allt viktigare trend är alla de internationella församlingar som växer fram, men det finns ingen samlad statistik på detta. Ett viktigt inslag på den kristna kartan är tillväxten av de historiska kyrkorna, framförallt på grund av invandringen. Det är uppenbart att en del av nedgången i de äldre frikyrkosamfunden har kompenserats genom  nya internationella församlingar och genom de historiska kyrkornas expansion.

Nu upphör alltså Missionsförbundet – Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan och blir Gemensam framtid. De tre samfunden nådde sin storhetstid under trettiotalet och har därefter krympit både när det gäller medlemmar och antalet församlingar. Evangeliska Frikyrkan bildades 1996 och var motsvarande sammanslagning av Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptisterna.

Det som återstår av de traditionella frikyrkobildningarna är Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Frälsningsarmén. EFS klassas ju som en rörelse inom Svenska kyrkan och brukar inte räknas in bland frikyrkorna.

Vad gör man åt de traditionella frikyrkornas stagnation? Det finns ingen patentlösning. Jag vill bara ge en skiss på några perspektiv.

Trots tillbakagången saknas ändå probleminsikten och krismedvetandet. Att t.ex. referera till andra folkrörelsers stagnation är ett sådant exempel. Att genom sammanslagningar av samfund eller lokala församlingar, skapa ett sken av framgång, är ett annat uttryck för att stoppa huvudet i busken. Jag menar inte att sammanslagningar är fel, men görs det utan problemanalys blir det bara en effektivare administration av fortsatt tillbakagång. Tycker också att vi i EFK lite för mycket har förskönat vår statistik genom det tillskott som blir följden av att församlingar slås ihop.

Den kanske allra viktigaste frågan handlar om vad Gud tycker. Varför välsignar han inte arbetet? Varför är så många församlingar inte uppfyllda av Andens liv och kraft och Guds påtagliga närvaro? Att krypa ned på våra knän, söka Guds ansikte, omvändelse, förkrosselse – är det som skulle behövas allra mest i många frikyrkor. En församling som är välsignad av Gud bär frukt, och den viktigaste frukten är att människor kommer till tro.

Vi måste komma ihåg att många frikyrkor har vuxit och sett människor komma till tro i modern tid. Ett bestående mönster är dock att sådana församlingar ofta är kontroversiella. De gör saker på ett nytt sätt, hittar nya vägar och tänker annorlunda. Att lyfta fram sådana församlingar som positiva exempel skulle bidra mer till förnyelse, än att importera metoder från andra länder.

Det finns alltid möjlighet att vända om, det är alltid tid för omvändelse. Gillar Equemeniaordföranden Johan Nilssons friska apeller när Gemensam framtid bildades, om växande församlingar, och att döpa fler än vi begraver. En tro på Gud som lever, gör under, som bor i sin kyrka, och vår kallelse att förkunna hela evangeliet till alla de drygt 9 miljoner som bor i Sverige idag- det är en visionär utmaning som alternativ till deppig stagnation.

Det finns mer att säga i detta ämne, mycket mer, jag återkommer.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Torbjörn S Larsson

  Jag tycker det är bra och informativt det du skriver.
  Men det där med statisk kan bli nedbrytande istället för uppbyggande.
  Vi lever i olika tider.
  Tänk om Noa efter 50 år satt sig ned och slutat tala och predika och gett upp båten, bygget
  och hela rasket för att ingen omvände sig. Det är klart att hela den stora stommen till båten måste varit
  en jättepredikan för alla. Överleva. Rymma fältet. Varför då. Är det fel på oss eller.
  Han måste fått fantastiska tillfällen till vittnesbörd och predikan.
  -Inte en enda omvändelse och han höll igång ändå.

  Visst, tänk om det vore 1800-tal, Jag tror det var väckelsens år 1877 då 30 000 blev frälsta.
  Men tänk vad de hade innan dess.
  # förföljelse från stat och kyrka
  # hungersnöd 1866?
  mm.
  Det bästa är nog att göra som Noa. – Leva för Gud i vardagen

 • Läsare

  Stefan

  Mycket bra information om läget förr och nu.
  Måste bara få säga att många av dessa nya församlingar som dykt upp med nya metoder och tankesätt inte alltid är att föredra.
  Tex United som du tar upp är jag starkt kritisk till, det känns som att man försöker tillfretställa människors behov med vad som helst bara man får dom till kyrkan och att statestiken ökar.

  Att man sen blandar och ger med profana inslag, ett språk som man starkt kan ifrågasätta ger en fadd smak.

  Det där om att böja knä och söka Gud tror jag däremot på, något våra församlingar borde pröva på mer istället för att hitta på dom häftigaste partyna för att locka människor.

  Bara en tanke.

 • Ulf Stenlund

  Dessvärre är situationen betydligt sämre än statistiken visar. ”Bekymret” är alla som fortfarande är med i matrikeln i någon frikyrka men aldrig går dit. Både i SvK och frikyrkorna är min subjektiva bedömning att den gudstjänstfirande församlingen minskat betydligt mer över åren än medlemsstatistiken indikerar. Att jag citatmarkerade ”bekymret” beror på att jag anser att medlemsstatistiken ljuger och att detta är ytterligare ett bekymmer. Det stora bekymret är förstås att så mycket folk saknar liv i Gud oavsett om de är matrikelförda eller inte. Vi behöver verkligen en väckelse!

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  När det gäller pingströrelsen, så blev den också ett samfund: sedan dess apostlar och profeter blivit avsidestagna – och tappat inflytande – p.g.a. hög ålder, eller dött, och köttet därför fått övertaget inom rörelsen. Det första ”köttet” då gjorde var att organisera den fria pingströrelsen till ett samfund, som ledarna – läs lärarna – har i sitt grepp och kan styra och ställa med, efter eget gottfinnande. Bl.a. beställa biljett till Påven och Rom för vänskapliga samtal. En resa som förmodligen ”fårens ull” bekostat?

 • Micael

  Det finns en stark koppling mellan församlingstillväxt och mirakler, eftersom folk tenderar att tro att Gud finns när de ser att Han finns. Vineyard hade förnyelse i mitten av 90-talet när tusentals människor åkte till ”Stockholmsvälsignelsen” för att bli fyllda av Anden. Tyvärr lyckades man inte mobilisera förnyelsen till evangelisation, och 98 tog det slut. Då hade man grundat Vineyard, men sedan dess har det gått trögt. Det enda som kommer leda till väckelse i Sverige är en ny Andeutgjutelse som innebär tecken och under, evangelisation och stark, passionerad diakoni och mission.

 • Beo Chistensson

  Klockrent. 
  Vi kan skylla på mycket men om inte nöden finns hos Jesu lärjungar så saknar vi pingstkraften. Klyschigt, javisst! Men det finns en stor portion sanning bakom den klyschan. Människor ÄR andligt orienterade idag, men man har konsekvent undvikit frikyrklig verksamhet.Vårt språk utestänger ofta nog människor från Kristus. En av Andens manifestationer var att lärjungarna gjorde sig förstådda bland de människor som fanns bland dem. Var och en hörde talas om evangeliet så att de förstod. Våga be Herren om kommunikativa andliga gåvor!Mer Pingst inte bara till pingst!Om United, Hillsong m.fl. : Kritisera gärna men kom med konstruktiv kritik. Jag vet att kärntrupperna i dessa församlingar har fött fram ”koncepten” i bön och i en ärlig längtan efter att få Jesus att bli hörd på sin generations språk. Den som ”bara” går på ett möte i dessa församlingar och sedan dömer ut det som ytligt har ingen aning vad som ligger under ytan. Beo Christensson, pastor

 • kjell

  Det stora bekymret är att många församlingar saknar liv, och då mår människor bäst hemma i bönevrån.

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  De som lever i sin tid – vilket ju alla gör som lever – talar också sin tids språk, och får dessutom – som kristna – ord som Anden talar genom oss. Det är en av vår tids stora villfarelser, att vi inte kan tala (kommunicera bevars) med våra medmänniskor om JESUS, men väl om aktieportföljer och aktiekurser, semesterresor, bilmärken och ombyggander av kök, sommarstugor, uteplatser och annat liknande.

  Men som sagt, inte om JESUS, eftersom förståsigpåare fått oss att tro, att vi inte kan göra oss förstådda i vår egen samtid! Vem har lurat oss att tro det..? Ormen givetvis, och ingen annan.

 • Anonym

  Kristi Kyrka kommer alltid bestå. Inte ens helvetets portar ska bli henne övermäktig (Matt 16:16)! Guds Ande kan blåsa korsdrag i framtiden. Vem vet vad som då händer…

  Håll i hatten… 

 • Nils

  Sköld !
  Du verkar näst intill ha hat-kärlek till pingst.
  Som gammal pingstvän, så har jag aldrig hört att den svenska pingströrelsen betraktat någon som apostel (förutom Ansgars uppdrag)…
  Så varför förstärka din återkommande tillbakablickande argumentation med sådana hänvisningar. Kontentan blir ju att dina övriga åsikter faller…

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  I ock för sig är det bättre, att Du försöker bemöta mig i sak, men ok. Lewi Pethrus var definitivt en apostel = ett Guds sändebud och en församlingsgrundare, Georg Gustavsson var både apostel och profet, likaså Bo Hörnberg. Men många fler fanns i den tidiga pingströrelsen. I Dalarna fanns en Guds tjänare som kalldes ”Dalarnas apostel”, Erik Nissa. Fridolf Danielsson var en andlig rese i Västerbotten och Carl Gyllroth i Norrbotten. Bland profeterna märktes t.ex. Birger Olsson, Birger Claesson och Göte Klintenberg.

 • Nils

  Jo – men debattörer börjar bli vana med dina återkommande argument.
  Senast har du i dag fyra genmälen på S-G Hedins krönika i Dagen…
  Det blir taftologi över skrivandet.
  Ingen av de du nämner har bedömts som bärare av apostlaämbete.
  Och de skulle definitivt värjt sig gentemot ditt omdöme om dem.
  Flera av dem du nämner har jag hört och träffat.

  Eller som min far skämtsamt myntade om Pethrus när en församlingsmedlem hälsat på honom: ”Han tvättade säkert inte handen på en vecka”.

  Ingen förnekar att de var förkunnare & ledare av sin tid, men som kristna Guds män så måttar jag min egen far högre än alla dessa.

  Därför tycker jag dina ständiga måttstockar på pingsts göranden & låtanden med betygsättning av apostlar, herdar till orimliga distanser.

  Jag ifrågasätter själv en hel del, men vill ogärna betygsätta ämbetsgrader som de själva inte ens har myntat.

 • Anton34

  Skulle inte ”apostlar” gått emot felaktig förkunnelse? varför uteslöt pingst människor som klippt håret då? Dåligt pålästa apostlar får jag säga då…. 

  Om de var apostlar, varför kom så få till tro då? 100 000 pingstvänner i ett land med 8 miljoner…. Är ett magert resultat. Tänk då på att MINST 30.000 var f.d baptister…. Lägg där till missionförbundare osv, ja då blir resultatet magrare….

  Jag är nog inte lika imponerad av dessa män som du är. Om de var apostlar så skulle ”verket” de gjort inte bara ha bestått utan växt. man kan inte bara beskylla denna generations ledare. Denna generations ledare blev formade av den förra generationens ledare….

  Dvs vill du skylla på någon så skyll på te x Lewi Petrus och co…. 

  Sedan har Nils naturligtvis rätt i att ”hjältarna” i kyrkorna är de vanliga människorna och inte ”frontfigurerna”….

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  För mig vittnar deras gärningar om vilka de var. 

  F.ö. sättert jag mitt namn med efternamn under mina inlägg; står för dem med andra ord.

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  I Guds verk finns bara en ”hjälte”, JESUS Kristus, och alla dem Han använder och har använt, är samtliga människor med fel och brister, men deras verk vittnar om att Guds Ande fick använda dem i olika uppgifter. Bibeln talar för övrigt om endast ETT prästerskap, det allmänna prästadömet, och i det är vi alla som tror inräknade.

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  Bibelns JESUS Kristus och dagens kyrkors JESUS uppvisar så stora olikheter, att man kan tänka sig, att det handlar om två olika personer; att den kyrkorna predikar inte är Bibelns JESUS Kristus.
   
  Bibelns JESUS uppväckte döda, botade alla slags sjukdomar bland folket och talade ve över villolärare, förförare. Och på samma sätt fortsatte den första församlingen, ledd av apostlar och profeter -och deras lära. De fortsatte, att göra och lära det JESUS själv gjort och lärt: det som var själva orsaken till att JESUS kom till jorden, proklamerande att ”Herrens, Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att…”
   
  Det var detta ”till att..” som lärjungarna fortsatte med, sedan JESUS lämnat dem och Anden kommit i Hans ställe och som kristenheten också idag har att förhålla sig till; och det – dessa gärningar – kan inte
  ske utan Andens kraft. Lika lite nu som då: det var Anden som verkade genom JESUS och det var Anden som verkade genom Hans första lärjungar och apostlar, och skall det ske genom kristenheten idag, så är det genom samma Andes verk och kraft. Alltså bl.a. inte genom organisationer och sammanslutningar, eller andra slags människoverk. De är snarare ett hinder för Anden, än en tillgång.

  Gud har inte sänt Sin församling – Jesu kropp på jorden – för att berätta om JESUS, utan för att UPPENBARA honom bland människorna och det kan bara ske genom Andens kraft och verk:  Anden har kommit för den sakens skull, att levandegöra JESUS för människornas hjärtan: ”måla Honom”. I annat fal hade Gud kunnat sänt en PR-byrå.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  När samfunden var unga, starka och levande så ville de inte samarbeta. Nu, när de är gamla och döda, så vill de ordna gemensam begravning. Det är bra och skall ses som att Gud låter dem själva dra över sig sitt rättmätiga straff. Stefan själv är på denna blogg det bästa exemplet på hur obotfärdig kristenhetens ”bästa” företrädare är. Man kan inte ändra sig. Man vill gärna läsa lagen för andra men följer den inte själv.

  Gud straffar kristenheten sedan lång tid och man fattar det inte. Islam hotar oss och man fattar inte att det är ett straff för att man har lämnat Guds ord och litar till sina egna tankar. För varje generation har förljugenheten blivit allt värre i frikyrkan. Man är sanningslös. Det är grundproblemet. TV4 och FA illustrerar det.

  Stefan har skickligt förvillat den här bloggens läsare till att syssla med annat än bidragsfrågan. Många här vränger både sanningen i vanlig mening och Guds ord. OCH Trots löfte – och flera påminnelser, så har Stefan nogsamt undvikit huvudsaken, pengafrågan. Kyrkornas förfall och avfall har mycket med ekonomi att göra. Ekumenik är den lögnaktiga titeln på ekonomiska nödvändigheter. Man sysslar med sådant som inte är befallt, på bekostnad av det som är befallt. Man vill ha anseende och bli ärade i och av världen, men är likgiltiga för vad Gud anser om dem, och man tror att man vinner inflytande i världen genom social verksamhet som man vill ha (och MÅSTE ha) statsbidrag till för att kunna bedriva. DESSUTOM skall man komma ihåg att samfunden skapar en byråkrati som har egna ekonomiska intressen som går före församlingens uppdrag. Att de gamla strukturerna dör är inte naturnödvändigt men avfallet gör det oundvikligt. Att söka förhindra det är att stå Gud emot. Man skäms för Guds ord och vill inte gå tillbaka till Guds ord. Stefans ”analys” är bara ytterligare en bekräftelse. Ingen säker det som hör Gud till, man har egna intressen.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Nils,
  Sköld har ett budskap som är unikt. Han har inte stulit det från andra. Även om man inte förstår allt eller håller med om allt osv. så KAN det inte förnekas att det han hela tiden säger är att ledarna, ja hela kristenheten är avfallen och lyssnar inte till Guds ord. Ingen har Anden som vänder sig bort från Guds ord eller hanterar det selektivt. Att de självkloka ringaktar honom är en dom över dem själva. Att han upprepar sig är gott inte ont. OCH gör domen desto rättvisare över dem som lyssnar till människor istället för Gud.

  OM detta budskap från Sköld, så definierat som ovan, KAN man bara säga en sak: DET ÄR SANT ATT ALLA SOM SYNS OCH HÖRS – inkl. Swärd – är uppenbart avfälliga. Därmed inte sagt att det inte ännu en tid finns präster och pastorer som fortfarande är trogna Guds ord.

  (För övrigt förstår jag inte varför du inte uppträder med ditt fulla namn, att du ofta antyder att du är känd, räcker inte som ursäkt. Namnet har betydelse för hur man skriver och hur man blir läst, ja om man blir tagen på allvar.)

 • http://larjungabloggen.wordpress.com/ Henrik Steen

  Stefan!

  Tack för en lärorik och värdefull analys. Särskilt uppskattar jag att din ärlighet när du vill visa att vi EFK-are inte har så mkt att slå oss på bröstet för, och ditt hjärta i dina förslag på förändring. Allt gott! / Henrik

 • S.H.

  Det är för mycket snack om att det saknas liv i församlingarna, att Andens vind inte blåser m.m. Otro kallas det. Jesus säger att skörden är mogen, så vad är problemet? Problemet är att vi tror att människor ska till kyrkan. Kyrkan är ingenting mer än en byggnad. Det är vi som tror som bär med oss Guds nåd och ande att ge till andra där vi är i vardagen. Frikyrkan i synnerhet är så fokuserad på ”sig själv” i stället för att fokusera på andra. Det talas så sällan om hur man skapar långvariga och trovärdiga relationer i vardagen som i långa loppet hjälper andra att se vad tron verkligen betyder för oss. Istället fyller vi vår fritid med besök efter besök i kyrkan där vi bara träffar varandra och avskärmar oss mer och mer från verkligheten. Man är så rädd för att tappa de besökare/medlemmar/tiondegivare man har så man försöker hitta på så intressanta samlingar som möjligt. Hur ska det gå (med vår kyrka och pastorns lön) om vi har mindre samlingar och uppmuntrar medlemmarna att engagera sig i samhället, träffa grannar, ta ansvar i idrottsföreningar etc.? Tron finns och Andens vind blåser men den sitter isolerad i kyrkan. Just nu är det inte konstigt att kyrkorna/samfunden minskar i antal.

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  Vinden kan man stänga ut, men inte stänga in. Det som händer nu –  inom kanske större delen av kristenheten – är att köttet/det mänskliga stänger ut Anden = hindrar Anden att utföra Sina verk i -och genom Guds folk. Köttet har – i huvudsak – tagit över den kristna verksamheten. Ledarna turas f.ö. om att åka till Rom, till kanske den största bland villolärare, påven, för att visa denne sin vördnad: böja knä inför honom, som säger sig vara Jesu ställföreträdare på jorden. Skulle sanningens Ande sanktionera någonting sådant, en sådan utveckling?!

  De flesta kristna tillbringar några timmar per vecka i kyrkan, resten av tiden finns vi ute i den övriga verkligheten. Bland annat därför bör tiden i kyrkan – i sammankomsterna – vara kvalitetstid, som utrustar de troende till att vara salt, ljus och surdeg utanför kyrkan. Och det kan bara Anden göra, utrusta, genom Sina redskap: apostlar, profeter, herdar, lärare och evangelister, men Anden har det trångt i våra sammankomster. Han kommer knappt till tals, Han som är huvudet för kroppen och som därför kommer för att ge regi, inte för att ta.

 • Nils

  Ditt sätt att göra dig till uttolkare om alla kristnas förfall, kan liknas vid att du gör anspråk på att ha fångat Anden i din hemsnickrade religiösa värld.
  Att utge sig för att kunna betygsätta hela kristenheten – det skulle inte ens Paulus ha gjort.

  Ordet säger dessutom att ”Anden blåser vart den vill…”
  & ”Vem kan utforska vad som bor i männsikans hjärta ?”

  Det räcker så för att förstå att åsikterna som du förstärker är svärmiska – den typ av åsikter som även ”aposteln” Lewi Pethrus gång på gång varnade för (obs! cituationstecken map. Skölds hänvisning).

  Sedan att upprepa sig in absurdum med betygsättningar på andra kristna som man knappt har hälsat på, blir som en annan vind som försöker blåsa men förfelar med sina anspråk.

  ”Att pröva allt men behålla det som är gott” – förfelas även det, då taftologin & det ständiga ekandet skymmer budskapet.

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  Pulus till Timoteus: ”Jag uppmanar dig
  allvarligt, inför Gud och Kristus Jesus,  inför
  honom som skall döma levande och döda,
  jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och
  rike:

  Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa,
  tillrättavisa, förmana, med allt tålamod och
  med undervisning i alla stycken.

  Ty den tid kommer, när de inte längre vill veta av 
  den sunda läran, utan i stället, efter sina egna
  önskemål, skall kalla till sig mängder av lärare som
  det behagar dem att höra”.

  De här orden från aposteln Paulus gäller inte minst i vår tid. Och även Dig, min namnlöse Nils!

 • Deborah

  Stefan! Har du också svalt begreppet om ’de historiska kyrkorna’? Det är ju inte ritualer vi ska följa utan Slriften allena. När man börja blanda hedendom och Ordet, så blir man förblindad. Det är en fälla för oss att släppa in blandningar – den ondes sätt att bedra de utvalda. Gör inte det misstaget genom att klia vargen på pälsen! Sitter du i sammanhang där du måste kompromissa med Guds Ord – gå ut ur eländet! Herren prövar våra hjärtan… Mvh… Deborah

 • Nils

  Jag förnekar inte orden.

  Men likväl slängde inte Paulus ut dessa ord till ”kleti & pleti”, utan till sin närmaste medarbetare. Det fanns dessutom medarbetare som inte höll måttet, dessa fick inte samma uppmaning.
  Ordets förvaltarskap av att predika ordet är inte givet till vem som helst.
  Till de äldste gavs dessutom uppmaningen att hålla de predikande bröderna i högre aktning pss. som de med ålders vishet.

  Sedan är jag inte namnlös.
  Jag har min signatur för att jag ska kunna uppträda med frimodighet i den position jag är satt, utan att människor med nyckelhålsförkärlek ska kunna placera mig i egenhändigt snickrade fack.
  Genom åren så har jag trots övertro på transparens erfarit att en väl nyttjad signatur, ger en större frihetsgrad & är till större gagn för den omgivning jag rör mig i.

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  Men den Paulus vi här skriver om, trädde ÖPPET FRAM inför alla med det han ville ha sagt, inget ”hemlighetsmakeri” från det hållet, alltså. Och Bibeln säger, att den som inte har något ont i sinnet, kommer til ljuset, för att det skall bli uppenbart, att hans gärningar är gjorda i Gud. Det innebär, att både din person och dina uppfattningar tål att granskas i ”ljuset”: inför alla med andra ord. Och då – i den atmotsfären – uteblir varje form av icke faktabaserade insinuationer eller liknande: knivhugg i ryggen. Mvh

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  Ps. Hemlighetsmakeri, var ordet och inget annat. Ds

 • Nils

  Jag slutar med att upprepa mig:
  Sluta med taftologin Swärd.
  Bloggägaren här har också vid flera tillfällen uppmanat dig att inte kommentera för mycket & du påvisar inte ens respekt för det. Då blir udden av det andra du försöker förmedla väldigt trubbigt & enfaldigt naket i allt strålkastarljus som du föredrar – även när nakenheten inte ens är värd att titta på.

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  Nu heter jag Sköld, och inte Swärd, för det var väl mig Du avsåg i Ditt inlägg? Vad gäller det jag skriver, är det även andra än Du som bedömer värdet av det; men samtdigt visar Du ju faktiskt upp en provkarta av det jag skrev om – simpla knivhugg i ryggen – som ÖPPENHETEN med vem man är – minimerar. Mvh

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  må 13 juni, 23.22
  Stefan Swärd,du skrev den 11 maj i ett svar till mig och Per Hallström (se nedan) att du skall återkomma i statsbidragsdebatten. 

  Det har nu gått en månad och du har haft en ”Slutkommentar” om  FA och TV4, och du har sedan ivrigt gått från ämne till ämne. Trots flera påminnelser har du inte ärat ditt eget ord. 

  Ingen bad dig lova att ta upp ämnet, du gav löftet fritt och utan tvång, du har haft gott om tid, du har tagit dig tid för annat som inte varit brådskande, du har inte sagt att du ångrar ditt löfte, du har inte sagt att det får vänta ytterligare, du har inte sagt att man inom SEA måste komma till en gemensam syn innan du uttalar dig. Du bara tiger och ignorerar varje påminnelse.

  Kan du åtminstone förklara varför detta inte är ett löftesbrott? 

  Eller rymmer din (baptistiska?) moral även löftesbrott? 

  ”Sward 1 månad sedan som svar till CID Carl Ingemar Dagman

  Carl Ingemar och Per Hallström,
  Statsbidragen är en mycket viktig fråga. Jag håller med er om att frågan ska upp i debatten. I just denna debatt är jag dock tvungen att begränsa mig, ta en fråga i taget. Jag återkommer i statsbidragsdebatten.
  Stefan Swärd”

  Länk till kommentaren i inlägget ”Kommentar om Frälsis och smygfilmande”:

  http://www.stefansward.se/2011/05/11/kommentar-om-fralsis-och-smygfilmande/#comment-201911536

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  ”Nils”,
  Det är inte trovärdigt att uppträda under pseudonym. Om du inte står för ditt namn så byt då namn. Om du inte står för dina åsikter, tig då istället. Om du inte kan uppträda med samma namn och samma åsikter här, som i andra sammanhang, eller om du i andra sammanhang där du har ett annat namn har andra åsikter, vad är då det? Dubbelspel? OM du har samma åsikter här som annars, vad är det då för fel på ditt riktiga namn?

 • Rolf

  CID har rätt  broder Sköld är unik i sin tjänst, har själv erfarenhet av de förkunnare som Sköld ofta nämner, Georg Gustavsson , Bo Hörnberg och inte minst Kent Jansson som var pastor i många år i  församlingen och ett mäktigt redskap i Herrens hand

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  apropå ”Nils”
   ”du gör anspråk på att ha fångat Anden i din hemsnickrade religiösa värld”.
  Det är inte svårt att se vilka som håller sig till Ordet. Den som avviker från Ordet följer inte Anden.
  (Ett tips: använd ord du begriper och kan stava till.)

 • Leif Berg

  Det är många ”rådgivare” i vår tid, men Herrens Ord består för alltid!

  De  far vilse i sin ”visdom”! 

  DET ÄR EN SKILLNAD PÅ ATT BETRÄDA DEN BREDA VÄGEN OCH ATT VANDRA PÅ DEN SMALA VÄGEN!Psalm 33Psa 33:10  The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect. 
  Psa 33:11  The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations. 
  Psa 33:12  Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance. 
  Psa 33:13  The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men. 
  Psa 33:14  From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth. 
  Psa 33:15  He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works. 
  Psa 33:16  There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength. 
  Psa 33:17  An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength. 
  Psa 33:18  Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy; 
  Psa 33:19  To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. 
  Psa 33:20  Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield. 
  Psa 33:21  For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name. 
  Psa 33:22  Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in thee. Isaiah 44:25(BBE)  Who makes the signs of those who give word of
  the future come to nothing, so that those who have knowledge of secret arts go
  off their heads; turning the wise men back, and making their knowledge foolish:

   

  (Bibeln)  Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om
  intet och gör spåmännen till dårar, den som låter de vise komma till korta och
  gör deras klokhet till dårskap,

   

  (Bishops)  I destroy the tokens of witches, and make the
  soothsayers fooles: As for the wise I turne them backwarde, and make their
  cunning foolishnesse.

   

  (Brenton)  Who
  else will frustrate the tokens of those that have divining spirits, and
  prophecies from the heart of man? turning the wise back, and making their
  counsel foolishness; Inlagt av Leif Berg

 • Broder i Herren !

  Ditt inlägg är av stor vikt för en tid som denna. Gud välsigne dig  i fortsättningen. ( En broder i herren !)

 • Pingback: Frikyrka i fritt fall? | Stefan Swärd()