Nu utmanar jag det nya samfundet

Ett nytt samfund bildas i helgen, då Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodisterna slås samman. Här och här är Dagens rapportering. Det är svårt att slå ihop gamla samfund så det är bara att gratulera till den lyckade processen. Jag hoppas också att det nya samfundet inte bara blir en fusion, där allt fortsätter som förut, och där hela fokus blir att slå ihop de tre samfunden. Det intressanta blir det nya som kan växa fram och att Andens verk och förnyelse blir påtaglig.

Nu vill jag ge en riktig utmaning åt det nya samfundet. Det handlar om kommunikationen med omvärlden.

För några år sedan upplevde jag en mycket märklig taxiresa. Jag satt i en taxi tillsammans med en mycket känd börsbolags-VD. Vi bodde på samma hotell och hade båda uppdrag knutna till en socialdemokratisk partikongress. Vi åkte tillsammans i taxin till kongressen. Vi fick en rejäl stund att prata. Han berättade om sitt företag. Jag började prata om mitt kristna engagemang. Då berättade han att han var barnbarn till missionärer i Missionsförbundet.

Och sedan ställer han den chockerande frågan – finns Missionsförbundet fortfarande?

Ett barnbarn till missionärerna. En mycket påläst och driven person med mycket bred kunskap om svenska samhället. Och så undrar han om Missionsförbundet existerar?

Så långt har den traditionella frikyrkans marginalisering gått. De flesta av samfunden har folk inte en susning om att de existerar. I varje fall inte i Stockholm. Det man känner till är Frälsningsarmén och Livets Ord och Pingströrelsen är relativt välkänt. Men sedan vet man ingenting. Under min tid som ordförande i Evangeliska Frikyrkan försökte jag tala om för vanligt folk att vi existerade genom att skriva i storstadstidningarna, och medverka i riksmedia på olika sätt. Jag lyckades faktiskt litegrann med detta, mer pålästa personer kände  i vissa fall till att EFK existerade.

Ett absolut första steg i att kommunicera vårt budskap är att tala om att vi existerar. Och det är ännu svårare för ett helt nytt samfund än för de gamla, som många människor har haft kopplingar till på alla samhällsnivåer under många år.

Att tala om att man existerar blir min utmaning till det nya samfundet, och då menar jag inte i Kyrkans Tidning, Dagen och Sändaren. Utan bland vanligt folk som inte går till kyrkan. Och att den nya kyrkans röst hörs i riksmedier. Och för att nu lägga mig i lite mer, en helt avgörande fråga blir då vem som väljs som kyrkoledare.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Erik Axelsson

  Varför behöver människor förstå att samfunden existerar??? Det viktiga som dom behöver få reda på är att Jesus Kristus har dött för dom och att han är uppstånden. Det att han har rätten till deras liv och att om dom inte omvänder sig och drar ut ur detta onda människosläkte kommer dom att gå evigt förlorade. Den informationen käre Stefan är vad dom behöver. Samfund och kyrka är av underordnad betydelse om den alls är nödvändig.

 • http://www.facebook.com/youcancountongod Tuvia Pollack

  Men vänta nu lite… mission, metodist och baptist? Ska dom ha barndop eller bekännelsedop?

 • Inge

  Erik jag delar din uppfattning, ett samfund har inget berättigande eller betydelse om man inte har en unik tanke eller sanning som annars går förlorad eller behöver lyftas fram. Jag kan tycka att själva samfundet har hamnat väl mycket i centrum.

  När man startar något nytt speciellt en församling eller i detta fall
  ett samfund bör drivkraften vara att man fått ljus över något i Guds ord
  som är viktigt. Något som de andra samfunden missat eller tappat bort. I detta
  fall tycks det mera handla om att kompromissa med det mesta för att till
  varje pris driva igenom denna sammanslagning.

  Som  exempel tycks  ledningen för det nya samfundet inte ha så mycket kvar
  av den övertygelse som en gång drev de första Baptisterna att inte
  kompromissa om vuxendopet.

  Visserligen var det en baptist på årsstämman som  sa ja till
  den nya GF kyrkan samtidigt som han trosvisst försäkrade att ”Min församling kommer
  aldrig att döpa barn eller viga bögar.”

  Han kanske inte var medveten om att den enskilde församlingen kan inte bestämma vad som är medlemsgrundande
  då det räcker att man tidigare blivit medlem i någon GF församling  enl.
  GFs teologiska grunddokument #13  ”Medlemskap i en församling har
  giltighet i hela GF-kyrkan.”

  Har man följt debatten som varit så kan man konstatera att man i många
  stycket tvingats kompromissa med tidigare övertygelser, allt i syfte att skapa så kallad  ”enhet” jag är rädd för
  att denna nya kyrka blir ännu mera liberal än någon av de tre tidigare
  samfunden. Jag har under de senaste åren följt debatten och samtalat med flera  av de som varit drivande i nya GF kyrkan och konstaterar då att vi måste nog räkna med en hel del nya tankar som man inte trodde var möjligt i en Evangeliskt Kristen församling kommer att uppenbaras i detta nya samfund.

  Jag har svårt att förstå vad detta nya samfund har för nytt att komma med som skall kommunicera världen när man ser alla kompromisser samfundet är uppbyggt av? 

  Jag hoppas dock att jag har fel och att detta nya samfund skall kunna kommunicera ut det rena, oförfalskade och glada budskapet om Jesus så att världen förstår vad Han har gjort för oss och att vi behöver hans eviga Frälsning.    

 • Sward

  Erik Axelsson,
  Jag håller självklart med dig att budskapet är det allra viktigaste. Men frågan är vem som ska berätta om Jesus. Och här menar jag att ett samfund som Missionskyrkan har betytt väldigt mycket, även under de senaste 50 åren. Missionskyrkans- förbundets evangelister som Bertil Paulsson, John Hedlund, Carl Olov Hultby m.fl. har bidragit till att väldigt många svenskar har fått höra evangeliet.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Sefast Tronde

  – Ja, större delen av kristenheten har varit en sorgligt introvert samling. En mer expressiv profil gentemot det omgivande samhället skulle varit bra. Men, i regel hukar numera ledande pastorer och kyroledare för att ”ta debatten” i de frågor som relaterar till det kristna budskapet. Och så har det varit under decennier, ökande och accetuerat. Inte undra på att den ljuma kristenheten går sin kräftgång bakåt. Mycket få vågar betala priset. Allt fler av ledargestalterna är mera karriärister än idealister. Men eskatologist och bibliskt så det förslår. Vi befinner oss i en tid av prövning och avfall som tidigare aldrig skådats. Och, vi får sannerligen skörda vad som utsåtts, vi får vad vi förtjänar.

  MVH / Sefast Tronde

 • Du kan vara lugn, ingen av de tre är längre baptister så dopfrågan är inget kontroversiellt. Förresten så finns det inga baptistförsamlingar i Sverige om man definierar baptist som man gjort tidigare i Sverige och gör i andra länder, t ex USA.

 • Pingback: Ny Kyrka! | Hälleberget()

 • Ulf Stenlund

  Guds frid Sefast!
  Det var trevligt att råkas där uppe i fjällvärlden på Israelkonferens. För min del innebar konferensandet bloggskugga. Nu har jag läst den skrälldus av kommentarer som följt på Stefans senare inlägg. Jag håller med dig att många ledande pastorer inte tar debatten i det omgivande samhället men det gör sannerligen Stefan Swärd. Många verkar tycka att Stefan är hård och dömande. Jag kan hålla med om att argumentationen kan bli väl spetsig ibland men i mitt tycke ändå varm och kärleksfull. Att döma av kommentarerna verkar många obekanta med den bibliska kombinationen kärlek till syndaren men hatet mot synden. Någon påstod att Stefan dömer folk till helvetet. Det är ju bara att läsa innantill så vet man att det är Jesus som dömer och detta vid tidens slut. Stefan och vi andra kristna har istället till uppgift att leda folk till frälsning. En tolkning av Uppenbarelsebokens sju församlingar är att Laodicea symboliserar kyrkan i ändens tid. Mest av alla egenskaper de olika församlingarna hade avskydde Gud ljumheten. Jag håller med dig, vi måste se till att höja värmen.

   

 • Erik Axelsson

  Tack för svar! Men det är ju inte något samfund som evangeliserat eller berättat om Jesus även om nämnda pastorer och förkunnare verkat inom Missionsförbundet. Det är den enskilde personen som gjort det och oavsett vilken kyrka eller samfund vi tillhör så har vi ju alla den kallelsen.  Vi går in i en tid nu där samfunden spelat ut sin roll, ja inom kort kommer även många enskilda församlingar att helt bli avfallna och helt förvärldsligade. Herren kommer på nytt att låta orden i Ap 2:40 ljuda och den här gången gäller det att dra ut ur den avfallna kyrkan. Lyssna gärna på den profetiska rapporten på http://www.bornagain.se och svara mig utifrån denna.

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  Samfund och kyrkoorganisationer är ”köttets” önskemål och inte Andens. Köttet vill ”styra och ställa” och ta över Andens ledarroll. Tydligast är det inom Pingst, där ett av honnörsorden är: ”Vi hjälper församlingar att lyckas”. Tala om övermaga – blinda eller högmodiga – föreställningar! Ingen som inte är blind och vilsen kan skriva eller tala så: ett Laudiceaexempel i vår tid.

 • http://hrugnir.wordpress.com Peter Berntsson

  Det tackar vi Gud för!

 • Vad tackar du Gud för? Att det inte finns några baptistförsamlingar i ordets rätta mening? Eller..

 • http://hrugnir.wordpress.com Peter Berntsson

  Tja, om man antar att ”baptister” definieras utifrån en mer exklusivistisk ”troendedopsteologi”, så tackar jag Gud för att den försvinner från Sverige, ungefär som att jag är glad att vi har väldigt lite kalvinism i Sverige…

  Men naturligtvis är det tråkigt om det också skulle få andra effekter än just förändrad dopsyn. Baptister och pingstvänner osv är ju fina människor och kristna. Men just dopteologin ger jag inte mycket för :)

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  Samfund och kyrkoorganisationer är följden av, att Guds folk lämnat Andens ledning -och Guds Ords mönsterbild, när det gäller församlingsbyggandet. När man inte längre låter sig ledas av det ledarskap Gud insatt i Sin församling: ”Den levande Gudens församling”, d.v.s. apostlar, profeter, herdar lärare och evangelister, som alla är satta att ”göra de heliga skickliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Jesu kropp på jorden”, då kommer organisationer/människofunder av olika slag som ersättning, i akt och mening att hålla samman ”lemmarna” i Kristi kropp. Det senaste exemplet är Pingströrelsen.

  När Guds Ande nu – i sluttiden – kommer för att upprätta Guds verk på jorden, kommer Han inte för att reparera gamla kyrkostrukturer, organisationer och samfund, utan för att upprätta Sin gudomliga ordning i församlingarna: Han kommer för att upprätta den apostoliska ordningen, genom byggare som bygger i enlighet med de ritningar Han överlämnat åt alla de heliga genom Sina tjänare apostlarna och profeterna. De ritningar som visar hur Gud vill ha Sin NT-församling byggd och med vilket material. Detta har i huvudsak dagens kyrkoledare raserat.

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  Det är inte samfunden som skal bli kända, utan Kristusbreven: ”kända och lästa av alla” och författade av apostlar, profeter, herdar, lärare och evangelister; ”skrivna inte med bläck, utan med den levande Gudens Ande, inte på stenar utan på hjärtan av kött”.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Ulf,
  vem du än är, TÄNK och sök och läs! först innan du skriver.

  Jesus dömde ingen enda utpekad person till helvetet! Till ALLA apostlarna säger Jesus i förväg  – ANONYMT – ”en av er är en djävul”. Judas pekas inte ut som fördärvets eller undergångens man förrän EFTER hans död, profetiorna förstod man inte heller förrän efteråt.

  Stefan däremot pekar ut och dömer till helvetet två levande och ohörda och falskt anklagade personer genom orden ”ingenting annat än Judas Iskariot i modern tappning” – det ÄR FÖRBANNAT att förbanna människor på det sättet. Stefan gjorde det utan att veta något med säkerhet. OCH ännu idag finns inga fakta om TV4 som gör att dessa två journalister med anknytning till frikyrkor skulle ha gjort något (i samband med Kalla Faktas program om Fräslningsarmén) som ens avlägset liknar det Judas Iskariot gjorde, än mindre kan de beskrivas som ”ingenting annat än Judas Iskariot”. Dessa två journalister tillhör inte den innersta kretsen av vare sig FA, pingst eller SMK. De har inte utlämnat hemlig info till fiender till FA, de har enligt Stefan själv bara sagt om FA det alla visste och det som FA (med viss tvekan) dock bekände. Och hade FA varit öppna så hade inga ojusta metoder använts.

  Man kan inte säga ”ingenting annat än Hitler” om någon utan att döma sig själv som känslostyrd, okunnig, osaklig och oseriös om det inte finns någon likhet alls mellan den utpekade och Hitler. Man kan inte heller säga ”ingenting annat än” om vad eller vem som helst utan att vara pliktig att visa på vilka punkter bilden stämmer. Stefan kan inte göra skillnad mellan Judas och Paulus, mellan förräderi och förföljelse, mellan en kyss och våld, mellan ånger utan tro och ljus som bländar och som leder till bättring.

  Till ALLA ni som inte tänker utan inbillar er att Stefan aldrig syndar – som baptist vet han per definition inte vad synd är. Man kan inte vara baptist om man har förstått Bibelns lära om människans totala fördärv inklusive viljan. Man kan inte ta sig tron. Många tror att de blir frälsta för att de tror att de tror. Det är ingen tro alls, bara ren och oförfalskad inbillning.

 • http://www.facebook.com/people/S-e-Sköld-Sköld/100002546165625 S-e Sköld Sköld

  Det man kan veta om köttet/det mänskliga – alltså även det religiösa exemplaren –  ör att det ALLTID står Andens vilja emot, om vi nu skall tro JESUS och Bibeln, Guds Ord. Köttet KAN INTE lyda Anden, därför skriver Paulus: ”Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig”.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Ett tillägg
  Stefan och alla som gillar hans fördömelse till helvetet av kristna journalister VISAR inte bara att de inget förstår av Guds ord, de har redan glömt sin egen historia. Baptister, och av dem inte minst pingstvänner, har idkat fördömelse och uteslutning av sina egna i decennier, på lika dåliga eller ännu sämre grunder, än Stefans fördömelse av dessa två kristna journalister på TV4. Det finns åtminstone en doktorsavhandling och flera böcker i ämnet. Det Stefan och de oandliga som följer honom visar är just att de inget har lärt, och intet förstår av det som hör Gud till. Ni är oförbätterliga och ni leker med Gud och Guds ord.

 • Pingback: Ny Kyrka! | Hälleberget()