Vi ska stå till svars för varje ord vi säger

Idag har jag suttit en del och skrivit på min kommande bok om den eviga domen. Vi ska alla en dag möta Gud och vårt liv ska utvärderas och prövas i Guds hand. Det är uppenbart att Bibeln lär att alla vara handlingar, tankar, motiv registreras av Gud. Jesus säger t.ex.  ”att för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.” Matt. 12:36, 37. Det är något för oss bloggare och bloggkommentatorer att tänka på. Gud har koll på varje ord vi säger eller skriver.

Helgen ägnar jag mest åt Elimkyrkan, heldag i morgon för församlingsledningen och på söndag klockan 11.00 predikar jag i Elimkyrkan, och då blir det också dop. Det är det tredje dopet i Elim på 2 månader, så det börjar lite att röra på sig.

Jag började att skriva blogginlägg om utvärdering av frikyrkan och Evangeliska Frikyrkan i synnerhet, utifrån officiella medlemsstatistiken. Det blev en paus på grund av allt ståhej kring Kalla Fakta och Frälsningsarmén, men nu fortsätter jag skriva om detta.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Ulf Stenlund

  Jomänvisst, och vem kan då bli frälst? Svaret är väl känt, vi blir frälsta tack vare Jesu försoning.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Stefan,
  det är orätt redan enligt Mose lag, och vår svenska lag, och än mer för en kristen, och ännu mer ändå för en kristen att döma en annan kristen, som inte är hörd. Man är oskyldig tills man är dömd. Du har fortfarande inte visat ett enda bevis för att din Judas-dom kan försvaras, och ändå har du inte visat ett enda tecken på att du ångrar att du identifierade två personer på Kalla Fakta (”ingenting annat än Judas Iskariot”) med personen Judas, vars mycket lilla gärning (en kyss i mörkret för att peka ut Jesus för hans fiender som inte kände igen honom), ledde till ett mörker så stort att han inte kunde komma till tro trots ånger.

  Det är ur kristen synpunkt helt oförsvarligt att besvara TV4’s försök att misskreditera FA genom att peka ut två påstått kristna personer ur Kalla Fakta som värda den eviga döden. Ohörda!

  Som kristen skall man hellre lida orätt än göra orätt.

  Du har jämfört både med Judas och Paulus, Judas förrådde. Petrus förnekade men förrådde inte, ej heller förföljde han. Paulus förrådde inte, förnekade inte, men förföljde. Stefan, du har visat att du inte förstår vad du har sagt. Och nu varnar du andra för ansvar för vad de säger!

  Det är ett misstag, och du har lyssnat på dåliga råd, om du tror att din Judas-dom är rätt, den är värre börjar jag tänka, än det TV4 gjorde. Det finns gott om kristna som genast dömer andra till helvetet så fort de yppar ett kritiskt ord om dem och deras kristendom. Vill du sälla dig till dem? Du har inte visat att din Judas-dom är vare sig kristen eller rätt, ej heller ändrat dig. Du bör säga något i frågan, allt annat stavas obotfärdighet.

 • Jakob
 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  Stefan!
  Har inte Jesus vår skuld på sig när han dog på korset? Orden i Matt.12 måste väl i så fall gälla de som förkastar honom här. Ingen synd kommer in i himlen, alltså inte heller våra onyttiga ord. Vem kan då komma in om han då ska döma oss igen?
  Vi som tror och tagit emot Jesus är ju rättfärdiga – inför Gud. Att vi också talar onyttiga ord ibland kan ju inte utestänga oss från himlen. Det är väl ändå inte synd att vara onyttig ibland.
  Var kommer annars nåden in

 • Anonym

  Oj jag orkar inte lyssna på såna här domedagsord, andra kanske tar det med en klackspark men är man uppväxt inom ett sammanhang där ledarna liksom fariseer älskar att lägga tunga bördor på människor så kan det tolkas fel men som tur är så har jag funnit nåden igen allt blir så mycket lättare då :) Men det är någonting man måste kämpa med varje dag :)

 • http://unajuaje.niwega.net Kamau Mweru

  Stefan, vore det inte värdefullt att berätta litet mera vad [ρημα αργον] betyder både ordagrannt och kontextuellt?

  Ordet ”argon” känner vi igen från det grundämne, en så kallad ädelgas, som heter Argon.

  Denna ädelgas kan inte på något sätt reagera med omgivningen. Kan inte påverkas eller brytas ner.

  Ordet ”rhema” kan översättas med påstående som saknar ett föregående logiskt resonemang. Korrigera mej om jag har fel.

  Det vi ser mer och mer i alla de villoläror som eskalerar runt om i världen, och genom historien, är att det finns predikanter, profeter, etc. som inte har öron.

  De går inte att påverka. De förändras inte av någonting i omgivningen.

  Jag kan inte undgå att lägga vissa kopplingar till hädandet av Den Helige Ande, som försätter förövaren i en situation där ingen återvändo finns mer.

  Du är välkommen att rätta mej på de punkter du anser att jag talat fel.

  Min tolkning är alltså att det handlar om något helt annat än att ha fel argumentationsteknik.

  Den senare bör mätas med 1 Kor. 13.

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Carl-Ingemar – varför dömer du Judas till helvetet eller beskriver hans kyss i mörkret (som Stefan jämförde med) som värre i sej än Petri förnekelse? Skulle vi inte lämna domen åt Gud?

 • Ulf Popeno

  Och alla handlingar som Gud gör, får man registrera dem?

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Känner du inte texterna? Läs din bibel! Skriften dömde inte Judas i förväg utan att veta – så som Stefan gör – Skriften berättar efteråt om hur det gick.

 • Magdalena

   

  Guds nåd är i NT något av ett huvudbegrepp. Det grekiska ordet ”sháris” som översatts med ordet nåd förekommer 155 gånger i NT och därav omkring 100 gånger i Pauli brev. Det hebreiska ordet som motsvarar sháris är ”hen” och ”haesaed”. Orden har betydelsen ”vänlighet, gunst, godhet, medlidande, nåd” och verbet har grundbetydelsen, att böja sig i vänlighet mot någon som är ringare. Ordet haesaed  står även ibland för mildhet och barmhärtighet och används särskilt om nådestrohet i ett förbundsförhållanden. Termen ”hen” används särskilt när det visar på eller beds om en ensidig gunst utan förpliktelser eller villkor. Sålunda fann Noa och Mose ”nåd för Herrens ögon”, 2.Mos. 33:12, 16. Om denna nåd ber man även om i Ps. 4:2; 6:3. Nåden är den dominerande bilden av Gud i GT, ”Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd”, Ps.30:6; Jes.54:8; 57:15. (Studiebibeln)
   
  Ef. 2:8-10 ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.”

  Frälsningens gåva är kommen genom Jesus Kristus och ledde till en rättfärdiggörelsedom. Rom5:15-16. ”Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus –genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd, vari vi nu stå –” Rom.5:1-2. När Rom.5:17 talar om den ”överflödande nåden och rättfärdighetsgåvan”, så bör man lägga märke till hur det i v. 20 talas om hur synden framstod som större genom lagens tillkomst, men det är just där synden ”blev större”, där ”överflödade nåden mycket mer”.
   
  Nåd, (Guds nåd) står för det kvalitativa gudsförhållandet som är följden av Jesu Kristi ställföreträdande död och uppståndelse. Nådens primära gåva är syndernas förlåtelse och omedelbar gudsgemenskap, evigt liv, Rom. 3:24 f.; 5:1 f.
  ”Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.” Ef. 2:4 f.

  Som framgår av den citerade versen finns en koppling mellan nåden och Guds barmhärtighet. Guds nåd, barmärtighet och mildhet och trofasthet proklamerar Gud själv i 2.Mos.34:6 med orden: ”Herren! Herren! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, 7som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet.”
   
  När Jesus läste ur Jesaja boken i Nasaret så uppger han som sin uppgift att ”predika ett nådens år från Herren”, Luk.4:19. Mot den bakgrunden skriver Johannes i sitt evangelium, 1:17 ”Nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus” och ” av Hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd”, v.16.
   
  Som man ser av Ef.2:4 är det på grund av att Gud har älskat oss med en så stor kärlek, som Han ger oss sin nåd, ja redan medan vi ännu är hans fiender:” Rom.5:8. ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare”. Och genom vår Herre Jesus Kristus har vi ”frid med Gud” och ”Genom Honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i,” Rom.5:1-2. ”Av nåd är ni frälsta” Ef.2:5b, ” genom tro” …”Guds gåva är det”, 2:8. ”Av Hans (Jesu) fullhet hava vi ju alla fått,  ja, nåd utöver nåd”, Joh.1:16
   
  En annan av Guds egenskaper, som ofta sammankopplas med Guds nåd, är Hans godhet, mildhet och barmhärtighet. Barmhärtigheten är den gudomliga kärlekens medlidande och godhet. När man läser i Rom. Kap om kvarlevan av Israels folk, resp. Guds väg till hedningarnas upptagande i Guds frälsningsplan så framhålles hur det är genom Guds godhet det sker. Men samtidigt skriver Paulus: ”Se alltså här Guds godhet och stränghet; Guds stränghet mot dem som föllo och Hans godhet mot dig, om du nämligen håller dig fast vid Hans godhet”. Därmed är det sagt: det är endast den som genom tron tar emot och håller fast vid nåden som omfattas av Guds frälsning genom Kristus Jesus. Utanför Kristusgemenskapen härskar ännu Guds vrede, Ef. 2:3. ”Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har för sin stora skull, varmed Han har älskat oss, gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder. Av nåd ären I frälsta!”
   
  Man måste nog med Jeremia utbrista: ”Herrens nåd är det, att det att inte är ute med oss, ty det är inte slut med Hans barmhärtighet, den är var morgon ny, ja stor är din trofasthet.” Klagov.3:22-23. Sett utifrån sitt sammanhang, där dessa ord uttalades av profeten, ger det en upplevelse av nådens och barmhärtighetens omfattning. Profeten såg hur Jerusalem och templet låg i ruiner, allt var uppbränt av eld, templets heliga föremål var tagna som krigsbyte, större delen av folket var på väg till Babel som fångar, en del hade flytt till Egypten i hopp om att undkomma, men blev förgjorda där. All denna hemsökelse var ett resultat av folkets avfall från Gud och förbundet med Honom. De hade förnekat Herren och levat i en falsk förhoppning om att Gud inte skulle reagera på detta, ja man sa ”Han betyder intet”, Jer. 5:12.
  Efter att ha utgjutit sin klagan över straffdomens resultat och orsaken till den, fortsätter profeten med orden: ”Herren är min del, det säger min själ mig; därför vill jag hoppas på Honom”, Klagov.3:24.
   
  Genom Guds nåd och rättfärdighetsgåvan i Jesus Kristus har också vi ett hopp – ett hopp om Guds härlighet, och ”hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, vilken har blivit oss given.” Rom.5:2, 5; Tit.3:4-7.

  Att Guds nåd uppenbarats till frälsning för alla människor går som en röd tråd genom hela NT. Men samtidigt skriver Paulus i 2.Kor.6:1 en uppmaning om ”att inte så mottaga Guds nåd, att den bliver utan frukt”. Vad han åsyftar framgår av Tit.2:11-14 ”Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor; den (nåden) fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder, som nu är, medan vi väntar på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse”.

  Det är nåd, bara nåd! Låt oss sprida det budskapet istället!

 • Patrick Olund

  Men Danteman, även om du är trött på sådana här ord är det ju viktigt att de når ut i en kristenhet som blir mer och mer liberal. Vi måste förkunna sanningen eftersom det är den som sätter oss fria. Om du vandrar i sanningen så har du ju ingenting att frukta, det är bara att vara glad i Gud eftersom du är frälst och har ingenting att frukta. Men, för de som sätter andra prioriteringar före är det ju väldigt viktigt att dessa ord går ut. Paulus sade i Apostlagärningarna (fritt översatt) att han ansåg inte sitt liv vara någonting värt om han bara kunde fullborda den kallelse som han fått utav Jesus (Apg 20:24).

  Om inte vi lever för samma mål som Paulus är det något fel i våra liv. Vi har fel prioriteringar och mål och behöver vända om.

  Egentligen borde inte detta vara några problem eftersom det inte finns något som kan ge någon större tillfredställelse än att följa och tjäna Jesus.

 • Patrick Olund

  Läs gärna 2Kor 5:10 och 1Kor 3:5-15. Det finns två domar, den ena domen som kallas för Kristi domstol, där vi skall dömas för hur vi levt vårt liv. Den kommer att uppenbaras i eld och allt vi gjort i livet kommer elden att pröva. Vi kommer, oavsett om vi inte gjort Jesu vilja för våra liv, bli frälst.

  Uppenbarelseboken 20:11-15 talar om den Vita tronens dom; där kommer det att förkunna vilka som står skrivna i Livets Bok. De som har tagit emot Jesus som sin frälsare och Herre (under sin livstid) kommer att vinna evigt liv men de som inte står skrivna i Livets Bok kommer att kastas i eldsjön,