Reflektioner över synden och helvetet

Under min resa till Prag föregående helg blev jag igen påmind om syndens kraft och konsekvenser. Mötte personer och guider som gav bra information. Prag har tydligen blivit ett centra för prostitution i Europa. Flickor från Östeuropa förmedlas till västeuropa via Prag, som har nära kopplingar till båda hållen. Någon har sagt till mig nyligen att kvinnohandeln är mycket värre och omfattande än den fruktansvärda slavhandeln under 1700-och 1800-talet. Och ändå ganska accepterat i stora delar av Europa. Det är uppenbart att även knarkhandeln har ett starkt fäste i Prag som tycks vara mer liberalt än t.ex. Sverige på det område.

Drogindustrin och sexindustrin. Gigantiska industri- och tjänstebranscher i dagens värld, som omsätter tusentals miljarder varje år.

Det är ett helvete. Här och nu.

Men för de människor som driver  dessa branscher är det knappast något större helvete. De lever i lyx och överflöd och har själva valt sin livsstil och bransch. Deras verksamheter förtrycker, plågar, dödar och fördärvar. Man gör det med berått mod. Medan knarkgungarna och sexdirektörerna lever i lyx och överflöd.

Dessa synder visar inga tecken på att avta. Trots att evangeliet om Kristus har predikats i två tusen år om nåd, förlåtelse, frälsning, befrielse och ett nytt liv, tycks dessa branscher helt opåverkade av detta. Man väljer sitt liv. Man väljer synden och förkastar Kristus.

Kan en knarkhandlare eller sexhandlare bli frälst? Självklart. Gud vill att alla ska bli frälsta. Men frälsning i dessa fall handlar inte bara om en snabb bön i en svår situation. Det handlar om omvändelse, ett förvandlat liv, och att ställa saker tillrätta. Som när Sackeus mötte Jesus, han behövde klara ut sina ekonomiska relationer som en konsekvens av frälsningen.

Det går att visa på betydligt fler syndens branscher, faktum är att synden genomsyrar hela mänskligheten. De uppenbara fallen är naturligtvis alla de som sysslar med våld och mord, i organiserad form. De som rekryterar barnsoldater. De som mördar oskyldiga människor.

Gud har visat sin nåd i två tusen år. Synden frodas och lever vidare.

Men Gud avskyr synden, Gud avskyr ondskan. Den har fått en begränsad nådatid, även om Guds dom ibland bryter igenom redan här och nu.

Det enda hoppet i kampen mot synden är den yttersta domen, att alla en dag ska stå till svars inför Gud. Varje knarkhandlare och sexhandlare som har sluppit undan mänskliga domstolar, ska en dag möta Gud och ens liv ska utvärderas och man ska dömas efter sina gärningar. En dag nås en slutpunkt, hit men inte längre.

Här tror jag går en avgörande skiljelinje mellan universalister och de som tror på dubbla utgången, himmel eller helvete. När jag läser texter av universalisterna tycker jag att man inte talar om eller i varje fall tonar ner Guds vrede över synden och orättfärdigheten. Att Gud är helig och synd kan inte finnas i hans närhet. Och att människan i århundrande efter århundrande står emot Guds kallelse till frälsning och omvändelse. Den Gud jag tror på är också den Gud som visar vrede mot synd och ondska. Och som i längden inte kommer att tolerera någon form av synd och ondska. Och som en dag kommer att förgöra både sexindustrin och knarkindustrin och all annan form av orättfärdighet.

För mig är domens dag en hoppets dag. För mig är helvetet, Guds yttersta markering, hit men inte längre, en dag ska ondskan sorteras bort. Ondskan och synden ska besegras. En ny värld kommer att finnas utan plats för vare sig sexindustri eller knarkindustri, och ingen annan synd heller.

Nu lever vi i evangeliets och nådens tidsålder. Chansen till frälsning, omvändelse, ett nytt liv, räddning – det gäller nu.

Och det handlar inte bara om att rädda människor för evigheten. Det handlar också om att rädda deras liv här och nu.

Och ju större synd, desto större nåd, när en människa vänder om och tar emot Jesus och börjar ett helt nytt liv.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • kjell

  Matt 25 : 33-34 ( mark 16: 19) visar helt klart hur det kommer att gå till Jesus sitter på Faderns högra sida och sätter fåren på sin högra sida och getterna på sin vänstra, närmast fadern som dömer dom efter lagen som jag förstår det. Dom enda undantag verkar vara enligt 1.Petr 3 19-20 (dom som levde samtida med Noa). Jag antar att det finns fler undantag människor som t.e.x inte nåtts av evangelium.Men ”vi” måste välja här nu när vi lever.

 • Anonym

  För att kunna tolka Bibeln rätt måste man ta hänsyn till grundtextens innebörd och ha inblick i hela sanningen som Jesus nämner i Johannes 16: ”Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.” Joh.16:13.

  Det grekiska ordet ”eon” eller ”aeon” som översatts till ”evighet” betyder egentligen livstid, eller tidsålder, vilket framgår av Jesu slutord i Matteus: ”…Och jag är med er alla dagar till tidens slut”.Matt 28:20.

  Se också 1Kor.15:24ff:.”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, 25ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26Den siste fienden som förintas är döden,”.

  Och vers 28: ”Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.”

  Sätt samman orden om förintelse av alla fiender (dvs Satan och hans demoner) med den sista satsen ”så att Gud blir allt, överallt” så inser man att ”hela sanningen” har blivit sagd och att den därför måste betraktas som det slutgiltiga ordet i den här frågan.

 • Undrande

  Till er universalister. Om frälsningen och återlösning i slutändan gäller alla dvs även dem som inte tar emot den i nutiden, varför arbetar så Satan så hårt för att alla skall leva i synd och inte ta emot frälsningen? Vad har han för motiv till att kämpa så? Undrande

 • Patrick Olund

  Men det handlar ju inte hur ”stor” synden är utan att man utan Guds förlåtelse är separerad från Honom genom synden.

 • Confessos

  Till Undrande och alla:

  Tillvarons mysterium är stort även för oss universalister.

  ”Det goda jag vill göra, gör jag inte. Det onda jag inte vill göra det gör jag.” Ungefär så sade sankt Paulus.

  ”Köttet är svagt men anden är villig”.

  Att en slutgiltig återlösning är tillgänglig för alla innebär inte att man inte bör ta chansen och underlätta för sig här i tiden. Handlingar har återverkningar som kan vara obehagliga efter döden.

  Universalism innebär inte att alla kommer till himlen oavsett hur man levt direkt efter döden utan omväg. Det är en lika absurd tanke som att alla som har bet frälsningsbönen kommer direkt till himlen efter döden oavsett hur man levt.

  Så enkelt är det inte, men till syvende och sist är frälsning möjjlig för alla. Kristus har även återlöst allt vad skapat är.

  Att leva med Kristus Ljuset här i tiden är i sig tilldragande och varför skulle det inte räcka utan att skrämmas med helvetet för alltid (som bara är en feltolkning).

  Sedan kommer ju inte alla att bli kristna för det, men den kritiken gäller ju även för en helvetespredikande kristendom, Den har ju inte heller gjort fler människor kristna snarare tvärtom.

  När man presenterar evangelium som något underbart och fritt, för att sedan säga att om man inte tar emot detta underbara så hamnar man i helvetet för evigt, är ett underligt sätt att resonera.

  Om någon inbjuder till en konsert med underbar musik utgår alla från att detta i sig är tilldragande (även om inte alla vill gå på konserten).

  Om man bjöd in till konsert utifrån helvetet-för-alltid-tron skule det se ut så här: ”Kom till konsert med underbar musik. Det är fritt och för intet och alla är välkomna. Fast om man inte kommer på konserten kommer man därefter att straffas med att plågas med högt oväsen i evighet.”

  Ven hade gått på en sådan konsert? Vem hade tagit en sådan predikant på allvar? Vem hade inte sett igenom ett sådant falskt dubbelbudskap? Vem hade inte undrat: om den där konsertinbjudaren måste skrämmas med straff så är nog den där underbara musiken som han lockar med inte så underbar till att börja med.

  Och nej, Kristus huvudbudskap var inte helvetet. Och ja, Kristus talde om gråt och tandagnisslan etc. Det innebär INTE att helvetet är för alltid efter döden eller att återlösningens verk förminskas och begränsas till detta liv.

  Om man gör ont lever man redan i helvetet och om man gör gott och tror på Kristus är man redan i himlen – men man är ännu inte framme och gudomliggjord utan under gudomliggörande.

 • Bengt Wikstrom

  Jag har misshandlat en 35-årig knarklangare som använde en ung tonårsflicka som sexslav och betalade med amfetamin. Detta hände i mitten av 80-talet.
  Efter den brutala misshandel hotade jag att misshandla 35-åringen varje gång han ens kom i närheten av flickan.

  Misshandeln och hot om repressalier fick honom dra sig ur relationen med flickan.
  Gjorde jag rätt eller fel? Mitt svar är att jag gjorde vad jag kunde. Men Gud gjorde ingenting.

  Gud är juridiskt inte skyldig att ingripa, men däremot har Gud rätt att ingripa. Varför avsäger han sig den rätten och tillåter så mycket onödigt lidande?

  Jag vill att den kristna kyrkan upprättar en ”symbolisk lag” om civilkurage där det slås fast att Gud har en moralisk skyldigt att ingripa mot barnslaveri, sexhandel och knarkindustrin.

  Bra att du visar medkänsla och rättspatos Stefan Swärd, men Domedagen är långt borta och oskyldiga lider här och nu. Vi behöver Guds hjälp nu – i himlen är det för sent.

  Läs mer om hur en sådan lag i DN:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/brist-pa-civilkurage-kan-straffas

 • Erikwo

  För att kunna tolka bibeln rätt behöver jag inte gå till några grundtexter. Det jag behöver är Guds andes ledning. Det stora problemet med tankegångar som denna, blir att jag känner det helt meningslöst att i huvud taget bry mig om vad Gud kallar mig till att göra och vad bibeln förmanar mig. Om han ändå älskar mig så mycket att jag till slut inte har något val?!
  Motivationen eller anledning om jag ändå skulle fortsätt blir då att jag gör det för att ”få det bättre i himlen”, det vill jag inte ska vara mitt motiv, då blir det för mycket vad jag ska göra. Har jag uppfattat dina svar rätt ?

  Det vore väl konstigt om jag istället för att kan ske studera en kväll, tränade eller bara kolla en meningslös men rolig film, gick till kyrkan och hjälpa människor till Jesus, om det inte finns något som är snett? Nej, är det så har jag verkligen slösat en massa onödig tid.

  Jag undrar fortfarande inte hur du tänker kring gästen som blir bunden och utslängd, eller vad som händer med jungfrurna som inte har tillräckligt med olja i Mat 25 12.

  MVH

 • Undrande

  Hej Confessos, tack för svar, en fråga till, till dig och andra universalister.

  Om vi leker med tanken att ni har fel(det kan nu ju ha) dvs att den dubbla utgången är definitiv och för alltid, som de flesta kristna ändå tror och alltid har trott. Vilket ansvar tar ni och får ni på domens dag, med tanke på att ert budskap har gått ut till den stora skaran av icke troende som då tänker, aha det ordnar sig ända, jag behöver inte bli frälst i denna tid, det ordnar sig ändå efter döden, men sedan upptäcker att det inte var så och då är det för sent att omvända sig?

 • Anonym

  Återigen exempel på att Herren använder vem han vill till att utföra sin tukt och förmaning, detta är bra exempel. Tack för att du grep in, det är många som hade valt att vända bort blicken, för det fall du skulle vilja se några exempel på vilka som skulle ha varit de första att gå förbi så läs gärna om den barmhärtige Samariern, i det fallet så var det välbeställda ledare i kyrkligheten som gick förbi och precis som du en tjänare i förskingringen som grep in.

 • Anonym

  Vill också göra dig uppmärksam på att feghet kommer att straffas lika hårt som att utnyttja någon som sexslav också…till de som går förbi..

 • Anonym

  Vill också göra dig uppmärksam på att feghet kommer att straffas lika hårt som att utnyttja någon som sexslav också…till de som går förbi..

 • Confessos

  Ja, du Undrande.

  Vi kan ju alla bara tala utifrån det ljus och den kunskap man har nu – och det gäller alla såväl universalister som exklusivister.

  Det är en frihet man har och jag kan inte se att det skulle kunna var på ett annat sätt. Det måste vara så.

  Annars hamnar vi snart i en i en situation med en inkvistion som mördar och förföljer de med fel åsikt om vi inte hade denna frihet att kunna diskutera och torgföra vad vi tror om Gud och Guds rike och Guds natur (eller åtminstone i ett trångt åsiktsförtryckarfack där ingen vågar komma med avvikande teologi).

  Vilket ansvar tar exklusivister om det visar sig att ni har fel och ert budskap har stött bort miljontals människor samt förminskat försoningsverket och framställt Gud som en snarstucken psykopatisk sadist?

  Till syvende och sist har vi ett individuellt ansvar för vårt liv och var och en kan bara göra det bästa man kan för att komma fram till det som man ser som sant vare sig det är utifrån Skriften, erfarenhet, en inre röst, uppenbarelser eller annat.

  Sedan har inte alla kristna i alla tider trott på exklusivismen även om religiösa ledare och kyrkan dundrat ut detta budskap och förföljt de som inte tror på det och rentutav mördat de som inte har hållit med.

  Både teologer, helgon och vanliga kristna har trott på universalism. De sistnämnda i hemlighet många gånger av rädsla för någon form av negativ sanktion.

  Vid alla begravningar är alla präster och pastorer universalister förresten. Jag har aldrig hört någon antyda ens att den avlidna skulle kunna hamna i helvetet utan det har bara talats om himmel, vara hos Gud och ljus och liknande.

  Universalisterna är fler än vi tror.

  Med den förståelse, läsning av Skriften jag har osv, kan jag inte komma fram till något annat än universalism och var och en må pröva det som alla andra säger och skriver.

  Gud är god. Gud är kärlek. Gud är Helig. Sammantaget tror jag att Guds kärlek, godhet och helighet leder till att det finns en möjlighet för allas slutgiltiga frälsning (även om jag inte utesluter tidsbegränsade straff, någon har sagt i helvetet gisslas man med Guds kärleks gissel).

  Om alla verkligen hamnar i himlen till slut eller om del av oförklarliga skäl inte vill vet jag inte. Men jag tror att det är möjligt från Guds horisont.

 • Undrande

  Hej igen Confessos.

  Du nämner att helvetet kan vara ett tidsbegränsat straff, hur motiverar du det? har inte Jesus tagit straffet på sig för att vi skall bli försonade med Gud och få komma till honom? Är det inte en katolsk tanke, liknande skärselden?

 • Eva

  Ja, det vore hemskt. Men är det verkligen så att det är tron på ett evigt helvete som gör att man kommer till himlen? Räcker det inte att vara lite tveksam på den punkten, men att det vilktigaste är att ta emot Jesus i sina liv och vara trogen Anden, oavsett om det finns ett evigt helvete eller ej? Eller ska man tänka att om jag inte hotas av ett evigt helvete så struntar jag i Jesus?

  Många som tror på ett evigt helvete och föreställer sig att nära och kära som dött skulle vara där, får sån ångest att dom får sina liv förstörda och många känner att dom faktiskt inte kan fungera om dom skulle tro så. Enda möjligheten för dom att kunna vara kristna är att det åtminstone finns en liten möjlighet att helvetet åtminstone inte är evigt. Betyder det att dom kommer till helvetet själva om dom tror eller hoppas på den möjligheten?

  Aztekerna levde också i skräck och fasa och offrade människor till solen, för dom trodde att om dom inte gjorde det så skulle solen inte gå upp längre. Dom vågade helt enkelt inte låta bli att utföra människooffer, för tänk om solen inte gick upp, tänk om hotet var sant!
  Men tänk om hoten inte är sanna, men människor får hela sina liv förstörda av ångest för att dom tror det.

  Men visst, om solen inte går upp kan man ju testa under jordelivet, vilket man inte kan med helvetet. Och Aztekernas fasa att solen inte går upp och världen utplånas är väl en lindrig fasa i jämförelse med fasan att torteras i all evighet. Undrar vilka som kände eller känner mest skräck, dom forna Aztekerna eller somliga kristna.

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  Ibland undrar man varifrån en del debattörer fått sin kristna tro, för kristen anser man sig vara.
  Om man ärvt den, om man läst någon bok som behandlar ämnet. Möjligtvis har man någon diffus tanke att det nog i alla fall finns något, ”bortom berget”.
  Men att Han skulle göra som han säger i sitt ord är nog inte aktuellt. Han är för snäll för det. Några läser tom bibeln, och tror ändå så
  Skulle Guds nåd vara evig, från början till slut, när den i själva verket är villkorad? Vilka är då villkoren? Joh. 3:16 pekar på tron och alternativet till den. Bibelversen kallas Lilla bibeln därför att den sammanfattar evangeliet och pekar också på alternativet
  Låt ingen lura er och lura inte dej själv och lura inte heller andra!

 • Confessos

  Undrande:

  Det finns lite tankar inom katolicism och även ortodoxin som vetter åt tidsbegränsade straff och universalism.

  Och visst är det genom Kristus vi kommer till Fadern. Detta är möjligt genom Guds försorg och det är bara en tolkning att straffen skulle vara eviga och oåterkalleliga.

  Att frälsning är möjlig är alltså genom Kristus. Bara för Gud vill det är det möjligt.

  Vad som händer exakt efter döden vet vi ganska så litet om och inom protestantismen finns det en uppsjö av uppfattningar med uppryckningar, utplåning av de onda, dubbel utgång, först paradis som väntrum, sedan himme, först dödsriket sedan helvetet, först dödsriket sedan dom och himmel eller helvete osv, osv. Evangelikaler är sannerligen inte enade här.

  ” aha det ordnar sig ända, jag behöver inte bli frälst i denna tid, det ordnar sig ändå efter döden,”

  Den som tänker så, tänker redan i rätt riktning (som tänker på Gud och det efterkommande), men kan mycket väl ställa till det för sig och försena sin frälsning.

  Tänker vi inte alla litet i den riktingen ibland ”jag skall bättra mig …sen…”?

 • Anonym

  När det gäller bibeltolkning tror jag inte vi kommer längre.

  Men för att gå dig till mötes ett par steg, så kan jag dels erkänna hur verkligheten är beskaffad; vi vet ingenting om livet efter detta eller om det alls finns något sådant; frälsningsvissheten bygger helt och hållet på den trovärdighet Kristusgestalten äger från profetiornas uppfyllelse vid hans födelse, hans lära, hans död och uppståndelse till hans givande av Anden på pingstdagen. Och de miljoner hjärtan han satt i brand.

  Dels kan jag gå dig till mötes i att erkänna att människor med bortbränt samvete inte längre har med Gud att göra i någon som helst bemärkelse; gudsurbilden har gått förlorad; kanske kommer dessa människor att förintas som gudlösa tillsammans med djävulen och hans änglar.

 • Anonym

  Jag fick min barnatro genom familjen och min vuxna tro genom bibelstudium, men alla är inte lika lyckligt lottade.

  Hur många möter en trovärdig presentation av evangelium i vår tid? Hur många har mött Jesus genom världshistorien? Tror du verkligen att Jesus kommer att döma alla icke troende till eviga straff?

  Är inte större delen av mänskligheten att likna vid vilsegångna får? Har inte Jesus lovat att söka upp dem för att rädda de varelser han givit ett absolut värde och som han dött för? Om han så måste söka upp dem i dödsriket och predika evangelium för dem där. Den gode herden misslyckas inte.

 • Stig Melin Vasteras

  Paulus skriver i 1 kor.13:11:
  ”När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig”.
  En trovärdig presentation får du i vilken frikyrka som hels, i princip. Alla som överlåtit sig till Jesus har också mött honom och har också funnit honom där han finns, i bibeln. Bara där finns han.
  Jo, större delen av mänskligheten har gått vilse och fortsätter att gå vilse eftersom man inte söker. Han har dött för alla, men alla bryr sig inte utan fortsätter att synda och syndens lön är döden. Ingen kommer runt detta.
  Den gode herden misslyckas inte annat än om fåret han söker håller sig undan.

  stig-melin.blogspot.com

 • Anonym

  För att människor ska bli intresserade av att komma till en frikyrka måste de först möta Jesustroende som är trovärdiga Jesu vittnen. Den sorgliga sanningen är att vi förlorat vår trovärdighet i en tidsålder som präglas av vetenskap, teknologi och medier. De flesta förstår inte den kristna trons relevans.

  I synnerhet inte när de mest kända kristna är sådana som påven och George W. Bush. Dessa båda herrar saknar all intellektuell och moralisk trovärdighet. Det räcker med att nämna pedofilskandalen och att gå i krig i Guds namn. Militära korståg och pedofili är de värsta av förräderier mot det kristna namnet. Det är att korsfästa vår frälsare.

  Inte heller har majoriteten kristna trovärdiga svar på vetenskapens utmaningar. De flesta sitter fast i en förmodern och antivetenskaplig tolkning av skapelseberättelsen kallad kreationism, trots att de vetenskapliga bevisen för evolutionen är överväldigande. Det räcker med att nämna dna.

  Och vilken trovärdighet har en religion som är uppsplittrad på tusentals kyrkosamfund? Var det inte Jesus själv som bad om att vi troende skulle vara enade så att världen kan tro på honom? Vi har sannerligen svikit Jesus och världen kapitalt.

  Och ovanpå allt detta kommer helvetesförkunnelsen. Folk frågar sig vad de har gjort som är värre än det påven och Bush har gjort sig skyldiga till, så att de gjort sig förtjänta av ett sådant öde.

  Och vad slags Gud är det, som sägs vara kärlek, som sänder bräckliga människor till ett evigt helvete? Hur kan någon anständig människa njuta paradis medan miljarder människor lider alla helvetes kval?

  Om Gud verkligen finns och är helgjuten kärlek kommer han att älska oss in i himlen, resonerar man på det mest barnatroende sätt.

  Bara en kristen tro som förmår besvara alla dessa utmaningar äger trovärdighet och kan leda människor till ett möte med Gud i form av den korsfäste som tar all synd och skuld, och all Guds straffdom med sig i döden. Kristi trovärdighet är verkligen oöverträffad, men hur ska människor få syn på honom?

  ”Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp.” Aposteln Petrus.

 • Anonym

  Du verkar inte tro på synden. Om man ska följa din lära, så kan man göra precis vad man vill här på jorden eftersom det inte alls spelar någon roll eftersom Gud ju ändå kommer att frälsa mig.

  Då blir inte syndens lön döden utan allt blir till evigt liv, oavsett om man i detta liv tar emot frälsningens gåva eller inte.

  Jag förstår inte människors vilja att förvränga Guds Ord och inte läsa som det står utan läsa in något bakom de ord som står skrivna. Det står att syndens lön är döden. Det står också att alla vars namn inte står skrivet i Livets Bok kommer att kastas i den brinnande sjön tillsammans med djävulen.

 • Anonym

  PeJ, om du sitter inne med sådan information så måste du ju gå till polisen och anmäla det.

 • PeJ

  I vårt fall handlar det om att en villfaren grupp av pastorer höll ett missbuk av sex och porr bakom ryggen, inbegripet handel med sexuella tjänster m.m. Beteendemönstret hos gruppen av pastorer är precis detsamma som man kan läsa om betr Laestadianerna i Finland, gömma och sopa under mattan är det som gäller. En så kallad pastor ringde upp en närstående som utsatts för såväl fysisk som psykis misshandel av missbrukaren och uttryckligen bad henne vars tyst nr han talade för han hade minsann inte tid att lyssna på henne. Den personen arbetar med att utbilda pastorer, vilket ger att vi sannolikt har ett grundfel i hela den kristna strukturen i det här landet alltifrån utbildningen till praktiken, vi har fått ett omvänt seende, offren skall stampas på förövarna, maktmänniskorna, omhuldas. Sannolikt för att maktmänniskorna oftast representerar status och förmodad lönegaranti i kollektgivandet, eller vad?

 • Confessos

  Jag har ju sagt att jag tror på straff efter döden som en konsekvens av synd – men att finns en möjlighet till frälsning även efter döden – till slut.

  Det innebär inte att man inte skall sträva efter ett rättfärdigt liv här och nu. Att leva rättfärdigt här och nu är gudomliggörande och det bästa och om man inte gör det är man redan i ett helvete.

  Tänk på att Bibeln i svensk översättning bara är en översättning från ett grunddokument som inte alls är urdokumentet som den gudliga personen en gång nedskrev.

  Bibeln är inte Koranen. Hos oss kristna är Guds Ord Kristus och hos muslimerna är Guds Ord Koranen.

  Bibeln är en gudomligt inspirerad helig skrift men den är inte Guds rena ord – i synnerhet inte en översättning och inte heller avskrifter på sedan länge försvunna urdokument som blivit avskrivna i en kedja som vi inte har kontroll över.

 • Stig Melin Vasteras

  Broder!
  Jag tycker du ställer upp ovanligt många hinder mellan dej och Jesus. Det blir en riktig uppförsbacke. Plocka bort dessa en efter en så ser du tydligare vad Jesus gjort just för dej. Då tror jag också du kan läsa bibeln med nya ögon
  Jesus ömkade sig över folket därför att de var som får utan herde. Därför blev han Den Gode Herden som gav sitt liv för fåren, dej och mej.
  För att göra detta känt valde han ut tolv män, outbildade fiskare som skulle ta vid när Jesus fullbordat sin uppgift på jorden. Där är vi nu.
  Det var inga slugt uttänkta sagor jag byggde på när jag förkunnade vår herre. Lite längre fram i brevet skriver Petrus. att framför allt ska ni tänka på att man aldrig på egen hand kan tyda skriften.
  Det är en av församlingens viktiga uppgifter.

 • Anonym

  Eftersom jag mött Jesus många gånger i vuxen ålder, inte minst i daglig bibelläsning, och har min barnatro intakt, så är det inte min egen situation jag beskriver. Det är snarare så att jag som kännande och tänkande kristen försöker förstå de utomståendes och sökarnas problem med att finna sanningen.

  Det enda sättet att plocka bort hindren är att besvara dem på ett trovärdigt sätt. Utöver dessa allmänna hinder kommer de personliga som många människor har. Det krävs insikt och vishet, men framförallt en gudomligt född kärlek till människorna för att de ska kunna ta emot evangelium.

  Just den här kombinationen av intellektuell och moralisk trovärdighet och överflödande gudsnärvaro mötte jag för många år sedan vid ett besök i Taizé. Bröderna och systrarna där hade verkligen förstått den sanna kristna församlingens viktigaste uppgifter. Sedan dess har de varit mitt ideal.

  Jag insåg där och då att Gud älskar alla människor in i himlen. Det är bara en tidsfråga. Vi som är lyckligt lottade kan få en försmak av himlen redan på jorden genom sanningens och kärlekens ord. Det är därför vi kommer att vara brudeskaran, medan övriga blir bröllopsgästerna.

 • bladetsomvänder

  Din teologi lämnar 0 utrymme för Guds nåd och kärlek. Texter som är specifikt skrivna till specifika församlingar i en specifik tid. Helt galet att du och andra trosrörelse folk kan springa omkring och hota om helvetet mm mm. Betyder inte Jesus död och uppståndelse ett skit? Är hans försoningsoffer bara skräp? Jag jag begick så kallad sexuell synd enligt ditt sätt att se det bara för några dagar sedan. Jag är jävla trött på att lyssna på när skenheliga arroganta gubbar skall sitta och diktera sitt sätt att se saker. Ja läser samma bibel. Följer samma Jesus. Min sexuella synd bestod av att jag nästa hade sex med en tjej jag faktiskt tycker om och som tycker om mig. Jag hoppas det kan bli mer. Är det fel ja. Men har jag tro nog att kunna lita på hans nåd ja för allt annat hade varit att pissa mer på det han gjort. Det enda detta handlar om är att skapar självförakt i människor och vad leder det till fler misstag. Ge dig.