Bokskrivande under tisdagskvällen

Det är sen tisdag kväll och jag börjar bli lite bättre från förkylningen. Räknar med att vara med på New Wine-konferensen under onsdagen.

Sitter och filar på min kommande bok ikväll. Ett kapitel kommer att innehålla en redogörelse för och en kritisk granskning av universalismen, alltså tron på att alla ska bli kristna till slut. Den läran har aldrig accepterats av de historiska kyrkorna men har fått en växande utbredning senaste 200 åren, dock framförallt i kretsar och kyrkor som präglats av liberal teologi. Kommer nog att diskutera Stinissens eventuella universalism som han kommer in på i intervjuboken med Göran Skytte. Kommer också att diskutera de universalistiska tankegångar som Stanley Sjöberg var inne på i mitten av åttiotalet. Och jag kommer att skriva ett avsnitt med rubriken ”Är Rob Bell universalist?”. Har börjat fila på det avsnittet ikväll men behöver läsa Bell en tredje gång för att få svar på frågan.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • jK

  Apropå Bell så finns det fem klart läsvärda inlägg på http://thebiblicalworld.blogspot.com/ från månadsslutet, bara ett litet tips.

 • Gabriel Lindh

  Som jag kommenterat tidigare så är ju faktiskt Ortodoxa kyrkan universalister.
  Om jag inte missminner mig så räknas dessa kyrkor till de historiska kyrkorna.

 • Anonym

  Stinissen tror jag inte man kan beteckna som universialist. Han förnekar inte att man kan gå förlorad (dock hoppas han på allas räddning, vilket oftast varit KK:s hopp också, jmf gärna Aquino).

 • Anonym

  Vart finner du universialister efter Origenes i Östkyrkorna?

 • Christian

  Låter som en mkt intressant bok…

 • Anonym

  Den tredje bjälken på det ortodoxa korset handlar väl om den dubbla utgången, hur kan de då vara universalister?

 • Nils

  Som jag tidigare påpekat, så är det en milstolpe i svensk frikyrklighet med Stanley Sjöbergs framförda uppfattning i detta.

  Att han inte tvingades till reträtt må bero på hans renomée som förkunnare.
  Men att hans utsagor fick passera relativt klanderfritt i frikyrkosammanhang är anmärkningsvärt.

  Ser fram emot din reflektion med avseende på dett Stefan !

 • Staffan D

  Ortodox Troslära: ”Den Hl. Lukas förtäljer om hur Lasarus och den rike mannen dog och den förre ”vart förd av änglarna i Abrahams sköte” och den senare till helvetet. Mellan den enskilda domen och den allmänna domen finns det alltså ett mellanliggande tillstånd, i vilket alla människor har en försmak av sin tillkommande vedergällning — de rättfärdiga av himmelen och de onda av helvetet.” (Biskop Dmitri (Royster), Ortodox troslära, Ortodoxa Förlaget 1976)

 • http://www.teologicafet.tk Andreas Engström

  Blir spännande att läsa sagda bok den dagen den kommer ut. Har jag nog redan sagt i någon annan tråd tidigare. Har själv tänkt en hel del kring universalism de senaste dagarna, och spelade idag in en kort podcast till min blogg om ämnet (universalismteologicafetpodcast.TK).

 • Ps23enkristens

  Tack Stefan för att du visar ,att man bör ,utan att du kanske tänker på det, hur man bör söka fackta ,och prövar trovärdigheten .Som om Robb Bells bok ,så du läser den, en yterliggare gång , för att kunna komma fram till om han är universialist eller ej …Det är nog många av oss vanligt folk med inte så hög bildning , som inte lärt och förstått sånna studieprinciper…Och därför förhastat oss om sanning och fackta och trott på sånt ,som vi inte studerat så nog, hur det varit med …Och sånt har nogt lett till vissa onödiga problem inom och utom kristenheten…Pågrund av att folk handlat i god tro , och bristande noggranhet ,och trott dom känt till sanningen och förstått, om tron och livet och olika saker och ting, och rätt tillvägagångsätt ,och om rätt förhållningsätt och attityd …Men så är det ju inte alltid , utan vi misstar oss, och fuskar , och tolkar fel,och det blir fel ,och en del bedrar ,och förför med oärliga och ohederliga och onda avsikter , och även chansar på måfå , och kommer med nån nödlöng ibland med . Och en del tycker det är roligt att driva med folk , och andra att röra om i grytan ,för att se vad som sker . För skoj skull, eller för egen ,och andras vinning ,och fördelars skull . Som sedan andra ,och företagande och ekonomi och kyrka och samhälle och livet och miljön tar skadda av …. De tyckte det kanske var skoj för att det gick att göra det ,och ville testa och se hur konsekvenserna kunde bli , eller tyckte att det är värt att ta risker ,och även om det går ut över andra och livet , för de är sånna egoister , eller inte förstått bättre tyvärr …

  Vi människor är och våra liv och livet och även vi kristna och de kristna sammanhangen och våra alster och verk som det är …Och endast Gud kan visa oss sanningen om honom och Guds Ord och livet och församlingen och församlingarna och sin vilja om allt ,och kan vi helt lita på ,tycker jag det ser ut som …Och i Guds Ord bibeln ,som i 1tess 5:19 -21 Förakta icke profetiskt tal, men pröva allt och behåll vad gott är….Och 1kor 13 :9 Kärlekens Lov :Ty vår kunskap är ett styckverk , och vårt profeterande är ett styckverk 10 men när det kommer som är fullkomligt, då skall det försvinna , som är ett styckverk.

  Det jag vill försöka säga , är att vi ska pröva bådde vår egen kunskap och uppenbarelse och ambition , och andras , och låta andra göra med ,och även angående oss med , om det som berör andra och deras liv , och oss och vårt liv .Och livet och tron på Gud och Guds Ord, och våra kristna sammanhang och sammhället, och bör lära oss , och att göra på ett smart och omtänksamt vis ,och med integritet och barmhärtighet och kärlek och respekt om både vän och fiende och våra egna och oss själva och livet och Gud och Guds Ord framför allt .Och som Gud vill i sin kraft och nåd och sanning och välsignelse och förlåtelse och upprätelse och frid med Gud … Frid Ronny

 • wildwest

  Hans utsagor passerade verkligen inte klanderfritt i frikyrkosammanhangen! Om jag inte visste det innan så visas det i den nyligen utkomna biografin. Alla dörrar stängdes, gamla vänner hörde inte av sej. Det som han själv beskriver i biografin kan jag dock hålla med om: att ingen ens hörde av sej för ett samtal, bara igensmällda dörrar (med undantag av Samuel Halldorf o Linköping pingst efter ett tag).

 • Torbjörn S Larsson

  Det finns hur många bibelord som helst som talar om en annan sida än Guds.
  Men ett av de ord som talat starkast kommer från Jobs bok, av vissa ansedd som den äldsta i Skriften.

  ob 27:8 Ty vad hopp har den gudlöse när hans liv avskäres, när hans själ ryckes bort av Gud?
  Job 27:9 Månne Gud skall höra hans rop, när nöden kommer över honom?
  Job 27:10 Eller kan en sådan hava sin lust i den Allsmäktige, kan han åkalla Gud alltid?

  VAD I ALL VÄRLDEN SKA MAN TILL HIMLEN Å GÖRA OM MAN INTE HADE SIN LUST I
  HONOM I DENNA VÄRLDEN ?

  Det blir som poler på en magnet. Man dras till eller stöts ifrån.

 • Ulf Stenlund

  Apropå Jobs bok
  Min egen, inte vetenskapliga hypotes, är att Jobs bok skrevs innan floden. De indicier jag menar talar för detta är att Gud på Jobs tid förde samtal med människor på samma sätt som med de förflodsgestalter som skildras i 1 Mos. Det finns kilskriftsbibliotek som jag menar måste dateras från innan floden. I dessa finns skildringar om bokskapsskötsel som starkt påminner om Jobs kreatursskötsel.

 • Torbjörn S Larsson

  Intressanta tankar om Jobs bok. En fundering bara. Finns det inte orter nämnda vilka kan verifieras idag? Efter floden borde både orter och stadsnamn försvunnnit…