Hälsning från församlingsgrundarkonferens i Stockholm

Vi har nu församlingsgrundarkonferens i Stockholm, som vi ordnar i vårt församlingsgrundarnätverk Stockholm 2020. Vi håller till i församlingen New Lifes lokaler på Kungsholmen. Ikväll predikar John Burke från Austin Texas. Som har grundat och byggt upp en stor kristen församling i en stad som enligt amerikanska förhållanden är mycket sekulariserad. John berättar vittnesbörd om personer som har fått möta Jesus och upplevt förvandlade liv i församlingen.

Talar nu om att ta bort barriärer för att människor ska få höra evangeliet, och bygga broar för att nå dem. John Burke förklarar hur vår värld fungerar, vi lever i en globaliserad värld. Burke säger att han gillar fotboll. Jag undrar om han vet vem Zlatan är? Han nämnde om Beckham, men han är ju inte så bra (min kommentar).

Utmaningar för att nå vår tids människor är deras brist på förtroende för andra, bl.a. på grund av den splittrade familjesituationen. Vad man tror om andra religioner och homosexuella är avgörande frågor som Burke har mött i Austin. Frågor som folk ställer för att testa oss kristna och testa vår attityd till andra. Bygga broar till människor är viktigt. Tolerans billig ersättning för nåd. Att visa nåd innebär inte att man håller med om och accepterar deras synder. Begreppet sanning en annan barriär. Folk tror inte på absolut sanning, hindrar dock inte folk från att komma till tro. Ensamhet en stor utmaning. Människor upplever mycket brustenhet i vår tids samhälle. Många kvinnor har blivit sexuellt utnyttjade, har gjort abort, missbruksproblem mycket vanligt. En brusten värld, bakom en välordnad yta.

Burke förklarar hur vi ska kommunicera evangeliet till vår tids människor.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Anonym

  Underbart med sådana här konferenser, församlingsplantering är nödvändigt om kyrkan ska överleva till 2050.

  Det är viktigt att göra Evangeliet kulturellt begripligt, dock för man inte överdriva vikten av detta. Det finns en stor risk att man väljer ut delar av Evangeliet som majoriteten vill höra, inte det de behöver höra. Det finns två faktorer som man alltid ska tänka på: vad människor tycker är intressant och aktuellt att höra, och vad Gud tycker är intressant och aktuellt att säga.

  Därtill så är det en sak Sverige behöver i mycket högre grad, och det är power evangelism, evangelisation i den Helige Andes kraft. John Wimber var expert på församlingstillväxt, han ledde hundratals till Kristus personligen, och han menade att tecken och under är en väldigt effektiv och Biblisk evangelisationsmetod. Naturligtvis ska detta alltid kombineras med en helig livsstil och en betjänande och kärleksfull attityd. Men det är många församlingar som talar om Andens gåvor idag och få som aktivt praktiserar dem.

 • PeJ

  Det går inte att läsa sig till den kompetensen, går inte att få en praktisk examen och då är det helt ute från CV-världen.

 • Bengt Wikstrom

  Evolutionen är den skapande kraft som den helige Ande vill ödelägga.

  Demokrati, förnuft och vetenskap är goda produkter av evolutionen.
  Men långt tidigare (i människans gryning) formade evolutionen oss till hyggliga och hjälpsamma människor med vissa betydelsefulla egenskaper:
  – kärlek
  – glädje
  – frid
  – tålamod
  – vänlighet
  – godhet
  – trofasthet
  – ödmjukhet
  – självbehärskning

  Dessa underbara gåvor har evolutionen frambringat som utgångspunkter och hjälpmedel för all mänsklighet.

  Ett omänskligt tankesystem är däremot kristendomen, när den utgår ifrån att människan är ond och syndig. Därför måste vår fantastiska värld utplånas enligt den religiösa logiken.

  Men evolutionen kommer att överleva kristendomen och dess besatthet av osunda profetior om jordens undergång.

  I ett längre perspektiv är ni kristna är inte till någon som helst nytta för mänskligheten. Ni är fiender till evolutionen och därmed samtliga naturliga livsformer.

  Tack och lov saknar den helige Ande kraft i sinnevärlden där evolutionen verkar.

 • Anonym

  Du menar alltså att evolutionen med sin ”survival of the fittest”-modell verkar fram de egenskaper som du hämtar från Galaterbrevet 5? Och jag som uppfattat dig som ateist – för detta krävs en tro större än vanligt… :)

  Allvarligt talat så låter det som om du stött på en del avarter (vilka det finns gott om) inom kristenheten. För mig tar dessa negativa exempel ändå inte bort ”tyngden” och utmaningen i Jesus ord och liv/död.

  mvh, Thomas (kommer inte att följa upp det här samtalet, eftersom det är off-topic)

 • Anonym

  Märker att du bloggade istället för att lyssna. Han nämnde ju Zlatan långt före Beckham om jag inte missminner mig 😉 (och nej, fotboll var verkligen inte huvudpoängen, John Burke har så otroligt många viktiga saker att säga om församlingsplantering och att göra människor till lärjungar just där de är)

 • Bengt Wikstrom

  Just så!

  Källan till altruism är evolutionen.

  Naturligtvis har människan varit en god och förnuftig varelse långt före kristendomen och judendomen. Så Paulus ljuger nog omedvetet i Galaterbrevet om källan till de egenskaper som räknas upp där.

  Det är enkelt att bevisa eftersom han tvingas använda ord och uttryck som redan används i de språk som talas runt Medelhavet. Den helige Ande kom alltså för sent.

  Det fanns ett liv före Jesus. Och det finns ett liv efter. Denna process kallas evolution. (Kan du inte känna den kraftfulla verkligheten pulsera i ditt blod?)

  Ni kristna jagar somliga olyckliga människor med era omänskliga läror. Det är vad församlingsplantering handlar om.

 • Göran Sköld

  Såvitt jag vet är John Burke en del av Emerging Church nätverket. I det finns tankar och läror som skrämmer och är långt ifrån vad klassiska väckelserörelser står för. Kan samma träd bära både god och dålig frukt? Göran S

 • Christer Roshamn

  Jag är mycket nöjd med dagarna i New Life. Det var min första församlingsplanterings konferens och det blir nog flera…

 • Sward

  Emerging church används ju som en mycket bred beteckning för alla möjliga strömningar. För min del efterlyser jag nya initiativ när det gäller att bygga församlingar, och evangelisation och nå vår tids människor. Men jag tror inte dyft på att experimentera i teologin bort från kristna grundvärderingar, som t.ex. tron på Jesu gudom, tron på Jesu uppståndelse, tron på evigt liv och eviga straff, och att bygga församlingar med tydlig moralisk standard t.ex. när det gäller äktenskapssynen. Jag uppfattar som att Willow Creek, John Burke, Rick Warren, Woodlands church och liknande helt delar denna grundsyn.
  Jag trodde det om Rob Bell också men är tveksam efter hans senaste bok.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Christer Roshamn

  Inget av det jag läst (Kom som du är och Soul revolution) eller hört Burke tala om(Jag har lyssnat till honom 3 gånger) är konstigt. Det var mycket sund undervisning på konferensen i New Life. jag blev ännu mer motiverad att nå de förlorade som Fadern längtar efter. Jag vill att den församling jagh tjänar som pastor ska likt Jesus ha en ”messy” ministry (underbart citat av Burke)

 • Eva

  Evolutionen står inte i motsats till den helige Ande eller kristendomen i mina ögon, men jag kan inte gå in på mina tankegånger i detalj här. Men jag kan illustrera med ett exemplel; Om vi vägleds av den heliga Ande och väljer en partner med goda egenskaper så för vi den tendensen vidare till nästa generation, både genetiskt och genom barnens uppfostran. Om vi tjejer istället dras till egoistiska, aggressiva, krigiska, pengakära killar så kommer den egenskapen föras vidare.

 • Anonym

  John Burke räknar inte sig själv som en emergent-teolog och jag har aldrig hört honom undervisa någonting som hamnar utanför den evangelikala fållan (har lyssnat på rätt många predikningar). Har den allra djupaste respekt för John Burke som har ett genuint hjärta för människor som inte tror på Jesus.

  Som Stefan säger är sk emergent en väldigt bred fålla som rymmer stora ytterligheter. Kan varmt rekommendera den här boken för den som vill ha en snabb överblick över olika inriktningar inom emergent churches. Det är i den boken Burke skriver att han inte räknar sig till emergent alls.

  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0310271355

  Hursomhelst är det en intressant bok som innehåller alla graderingar av emergent, från den i princip evangelikala till den väldigt postmodernt liberala. Där ser man hur stort spektrat är och inser att termen emergent är rätt meningslös egentligen eftersom den inte är tillräckligt definierad.

 • Bengt Wikstrom

  Bra skrivet Eva!

  Jag är öppen för möjligheten av en god Gud när jag studerar evolutionen.

  Det finns två linjer i den genetiska evolutionen. Den ena kallas ”könscells-linjen” och den andra ”somatiska linjen”. Den ”somatiska linjen” är helt enkelt vår kropp som dör efter cirka 75 år. Men könscells-linjen är potentiellt odödlig.

  Vi talar om den genetiska informationen (DNA) som förs vidare genom befruktning till kommande generationer. Men bara könsceller har ett ”evigt liv” – varje generation somatiska celler är dömda att dö. (Här kan man möjligen tala om ett slags ”kropp och själ”.)

  ”Guds lag” kan alltså vara inskriven i våra gener i form av den genetiska koden. Denna kod är utgångspunkten för allt liv på jorden.
  Den glada nyheten är att evolutionen antyder att människan föds i grunden god och att livet är förnuftigt och underbart.
  Men att ”bryta” mot dessa genetiska ”lagar” skapar onödigt lidande. (Kristendom är just onödigt lidande enligt min uppfattning.)

  Evolutionen bejakar således det liv som kristendomen avskyr så innerligt. Därför ”lider” alla kristna och längtar till himlen. Därför tror jag att kristendom är en falsk religion.

  Efter ett liv med ”kristen värdegrund” har jag kommit fram till följande slutsats:
  – Trygghet skapar nyfikenhet och personlig lycka.
  – Osäkerhet skapar rädsla och religiösa människor.

  Den kristna läran skapar osäkerhet och rädsla hos människan och gör henne till kyrkans slav. (Det finns ingen frälsning utanför kyrkan, Kristi kropp.)

  Men jag vet att förnuftet kan befria henne ur denna fångenskap. Och som befriad älskar jag nu livet alldeles för mycket för att inte bli en motståndsman till Guds planer på jordens undergång.

  Därför argumenterar jag av ren kärlek på denna blogg.