Så talar en sann sektledare

Jonas Lundström har nu skrivet ett nytt blogginlägg om Fyrkedebatten.

Så här skriver han: ”99% av alla kristna är okunniga om Jesu budskap eller helt ointresserade (ofta både och) av att göra som Jesus säger och ändra sina liv.”

Jag konstaterar, en ny sekt och sektledare är född. Det är fel på alla andra kristna, men vi i sekten har rätt och jag sektledaren har rätt, den enda som har rätt. Och det är Jonas Lundström.

Så har sektledare talat i alla tider. Min egen sekt har unika insikter som inga andra har.

Jag tycker att vi bör komma överens om att hantera Jonas Lundström och hans anhängare som Jehovas vittnen eller liknande grupp. Dock tycker jag att Jehovas vittnen är bättre, de har en mer respektabel bibelsyn.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.trolleritider.se Samuel Varg Thunberg

  Glöm inte att länka till artiklarna du skriver om…

 • David Nyström

  Tror det skulle vara vist att tona ner språket lite. Jag har (visserligen oregelbundet och sporadiskt) följt Jonas bloggande under ganska lång tid, och även om det inte finns mycket jag håller med om i hans tolkning av den kristna tron så skulle jag knappast kalla honom sektledare. Du vet väl att han är emot auktoriteter öht, och skulle avsky epitetet ledare? Tråkigt när en debatt bara mynnar ut i en positioneringar och avståndstagande invektiv…

 • Anonym

  Men kom igen, finns det inget bättre sätt att fördriva söndagen på än att kalla folk för sektledare? Även om Lundströms inlägg inte var särskilt imponerande, är din bloggpost ett riktigt -lågvattenmärke-.

  I kyrkan jag gick till idag dammade Pippis pappa av Biblen och läste nåt bra: ”allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem”. Kanske nåt att tänka på även på en blogg?

 • http://www.kolportoren.com/ Joachim Elsander

  Stefan det är helt okej med jetlag. Jag förstår den här posten utifrån det. Carl och David har viktiga poänger.

 • http://larslar.blogg.se/da Lars Larsen

  Broder Stefan!

  Hoppsan, fórsta gàngen jag hór nàgon kalla Jonas Lundstróm fór sektledare. Làt mig dárfór ta honom i fórsvar, och sága att han ár den minst sekteristiska kristna jag kánner. Jag ár sjálv en slags teologisk lárjunge till Jonas Lundstróm, sà mycket har han pàverkat mig, och om hans lilla husgrupp ár en sekt, sà vill jag banne mig vara med i den sekten, som i sàfall ár várldens minst sekteristiska sekt. Jag ár stolt óver Jonas, och lánka mig gárna ihop med honom. Kanske detta gór honom mindre sekteristisk i dina ógon, att ”munken” sjálv ár med i Jonas’ ”sekt”. Jonas ár precis som jag en profet, en ropande róst i óknen, och mina kandidater fór ”de tvà profeterna” i uppenbarelseboken nár det gáller Sverige, ár fórstàs jag och Jonas. Jonas har ocksà blivit misshandlad av polis p.gr.a. sin trohet mot evangeliet. Han fórtjánar att lyftas fram, och fà den heder han fórtjánar.

  Lars Larsen

 • http://www.trolleritider.se Samuel Varg Thunberg

  Jag har respekt för stora delar av ditt budskap Lars… Jag gillar verkligen hur tar tar strid mot kyrkans ”horande med mammon” på ett så dramatiskt vis!
  Men jag måste erkänna att jag blir djupt skeptisk när du refererar till sig själv som en av de profeterna (om än bara en geografisk variant av dem) från Uppenbarelseboken…

 • Sdgblogg

  Tyvärr har Stefan rätt.

 • Josef

  ni kanske skulle ta den där träffen ändå så ni kan nyansera bilderna av varandra lite… jag tror ni har en hel del gemensamt egentligen… både i sekteristiska och i fantastiska kvalitéer.

 • Anonym

  Detta luktar unket och läskigt ….

 • Magnus

  Bevisligen är det både i Skriften tillbörligt att använda kraftiga ord t o m invektiv då det är på sin plats inte sant? ”Den räven” (Jesus om Heroedes ); Vilka dårar ni är, ni galater! Vem har förhäxat er? (Paulus i Gal 3:1)? osv.
  Luther i ordväxling med Erasmus betonade just detta faktum…

  Ibland undrar jag hur mycket detta handlar om att vi svenskar både blivit så ljumma eller blivit så rädda för att råka trampa någon på tårna; dessutom någon som uppenbarligen avviker på ett sunt sätt från det evangeliet och som sannolikt ledern någon förvirrad själ på breda vägar snarare än smala mot himlen…

  Magnus

  Snart är det omöjligt i församlingarna att överhuvudtaget tala om församlingstukt eller uteslutande av medlemmar..

  Magnus

 • Magnus

  Bevisligen är det både i Skriften tillbörligt att använda kraftiga ord t o m invektiv då det är på sin plats inte sant? ”Den räven” (Jesus om Heroedes ); Vilka dårar ni är, ni galater! Vem har förhäxat er? (Paulus i Gal 3:1)? osv.
  Luther i ordväxling med Erasmus betonade just detta faktum…

  Ibland undrar jag hur mycket detta handlar om att vi svenskar både blivit så ljumma eller blivit så rädda för att råka trampa någon på tårna; dessutom någon som uppenbarligen avviker på ett sunt sätt från det evangeliet och som sannolikt ledern någon förvirrad själ på breda vägar snarare än smala mot himlen…

  Snart är det omöjligt i församlingarna att överhuvudtaget tala om församlingstukt eller uteslutande av medlemmar..

  Magnus

 • Magnus

  oops skriver man snabbt blir det fel. Så här skall formuleringen vara:
  Ibland undrar jag hur mycket detta handlar om att vi svenskar antingen blivit så ljumma eller så rädda för att trampa någon på tårna; dessutom någon som uppenbarligen avviker från det sunda evangeliet och som sannolikt leder någon förvirrad själ på breda vägar snarare än den smala till himlen…

  Magnus

 • Magnus

  oops skriver man snabbt blir det fel.

  Så här skall formuleringen vara:
  Ibland undrar jag hur mycket detta handlar om att vi svenskar antingen blivit så ljumma eller så rädda för att trampa någon på tårna; dessutom någon som uppenbarligen avviker från det sunda evangeliet och som sannolikt leder någon förvirrad själ på breda vägar snarare än den smala till himlen…

  Magnus

 • Bo Westin

  Du skriver: … ”avviker på ett sunt sätt …”. Menar du inte: ..avviker på ett osunt sätt… ?

 • Tom

  Stefan!

  Mitt förtroende för dig som bloggare naggades verkligen i kanten nu. Börjar ana att du ändå inte förstår vad det här handlar om.

 • Sdgblogg

  Vad handlar det om då?

 • http://www.jlundstrom.se Inte modig nog

  Stefan, detta var droppen. Jag tar härmed bort dig ur min rss-läsare och ämnar undvika din blogg för all framtid. Du är elak och saknar all form av lyhördhet som det borde förväntas av en pastor och samfundsprofil. Trots att du hänger ut människor och sedan gör halvlama försök till omvändelse verkar det inte som att du lär dig av dina misstag. Du borde ta en bloggpaus på obestämd tid och ordentligt tänka över hur du använder ditt språk för att misstänkliggöra, ondgöra och såra andra.

 • Sdgblogg

  Är du allvarlig? Låter ju helknasigt. Är ni profeter, du och Jonas? Och han ska hedras?

 • Sdgblogg

  Är du allvarlig? Låter ju helknasigt. Är ni profeter, du och Jonas? Och han ska hedras?

 • Sdgblogg

  Heresierna och spridningen av dem eller själva utpekandet av detta?

 • Bo Westin

  Med andra ord: på mig går det 99 andra kristna i min församling som är okunniga och/eller helt ointresserade av Jesu budskap. Och eftersom medlemstalet i ”min” församling är c:a 900 så finns där c:a 9 personer som är kunniga och intresserade av Jesu budskap. (OBS: ironiskt menat).

  När jag var ganska ung i tron trodde jag att jag skulle bli en av dessa två profetiska vittnen klädda i säcktyg ur vilkas mun eld ska utgå som förtär deras ovänner, Upp 11: 3-12. Fast i dag är jag inte längre lika säker på den saken. Men ske Guds vilja. Jag ställer gärna upp.

  Ha en debattglad kväll!

 • Inte modig nog

  Såg att jag råkade länka till Jonas Lundströms hemsida. För att förtydliga så är jag inte Jonas lundström utan råkade endast komma hit från hans blogg.

 • Anonym

  Att tro om sig själv och JL att de skulle vara Upp.11 2 vittnen… Det ligger ungefär i linje att påstå att Åsa Waldau är Jesu brud…. Då blir risken att man hamnar helt fel väldigt stor ….

 • Mattias Berggren

  Med tanke på att vi lever på ett sätt som skulle kräva sex jordklot om alla levde på samma sätt, samtidigt som ungefär en miljard människor lever i fattigdom så ligger det väl något i vad Jonas säger, han brukar dessutom vara väldigt hård mot sig själv, vilket sektledare sällan är. Om alla kristna, enligt Swärds definition på kristen, vilket jag har tolkat att det innebär att man tror på den apostoliska trosbekännelsen (vilket jag själv gör) vilket förmodligen är några hundratusentals människor i Sverige, skulle ge allt utöver mat, boende och kläder till fattiga, ta hand om hemlösa och invandrare, inte ställa upp på att genomdriva politiska beslut med våld. Då skulle nog evangeliet gå fram med kraft i vårt land.

  Borde det inte vara mer intressant och fruktsamt att diskutera Jonas kritik av kyrkan än hans teologi, för det kan ju vara så att det ligger mycket i hans kritik även om hans teologi inte är helt ortodox.

 • Tom

  Det samtal som Jonas Lundström initierades handlade bl a om att man kan bli så fyrkantig att man inte klarar av att samtala med andra utan att ta till övertoner i sitt fördömande av andras åsikter.

 • Tom

  Det är väl inte så svårt att se att det i vår materialistiskt dominerande värld där vi väldigt ofta sätter våra egna tillgångar och våra egna behov först så tar vi inte Jesu budskap på allvar. Det gäller mig men också de flesta andra.

 • Bo Westin

  OBS, det senare sagt med anledning av Lars Larsens kommentar.

  Men visst kan man ge Jonas Lundström rätt i frågan om vad som skulle ske om fler var radikala Jesu efterföljare. Kanske skulle några av oss sluta med att blogga som ett uttryck för detta. Men hur kan man vara en radikal Jesu efterföljare om man inte tror på Jungfrufödelsen och andra grundläggande kristna dogmer? Det blir med nödvändighet en annan Jesus.

 • http://www.kolportoren.com/ Joachim Elsander

  Magnus. Du vet uppenbarligen inte ett dugg vad det här handlar om, det må finnas skäl att ifrågasätta Jonas teologi men att likna honom vid Herodes visar att du totalt är ute och cyklar likaså din kommentar om att Jonas väljer den breda vägen. Mycket kan sägas om Jonas men någon bred väg väljer han inte…

 • Sdgblogg

  Jaha. Men det kanske också handlar om att Jonas har tagit avstånd från läran om Guds treenighet, Kristi gudom och skrivit att 99 % av alla kristna är okunniga om Jesu budskap eller helt ointresserade (ofta både och) av att göra som Jesus säger och ändra sina liv”? Och att han dessutom har fört fram dessa tankar under ganska lång tid. Kan det kanske vara det Swärd syftar på? Och kan det inte handla om det?

 • http://larslar.blogg.se/da Lars Larsen

  Samuel Varg Thunberg och sdgblogg: Jag ár helt allvarlig! En profet som inte vet att han ár profet ár inget att ha. Man màste ha sjálvmedvetande. Tror du verkligen att jag har varit sà dum att jag inte fattat att jag ár en domedagsprofet? Minns du inte vad det var jag egentligen ropade? Fórbannad vare! Fórbannelsen kommer snart óver vástvárlden. Elden kommer snart och fórtár Vást, en eld av den eld som kom ut ur min mun i pingskyrkan. Om inte jag ár en sàdan profet som uppenbarelseboken àsyftar, vet jag inte hur man ska vrida och bortfórklara det som stàr. Och Jonas har hela tiden sagt ungefár samma saker som jag. Vi har stàtt vid varandras sida hár pà bloggosfáren. Jag kánner inga andra kristna profeter i hela várlden som ságer samma saker som vi just nu: Back to Nature, Game over for civilisation! Kanske vi faktist ár dom tvà profeterna pà várldsbasis. Sverige spelar ju en stor roll i várlden, politiskt sett, med Svenska Akademiens nobelpris osv.

 • Mattias

  Jag kan väl hålla med dig om att sådana uttalanden är olämpliga och har använts av diverse sektledare genom tiderna. Men jag tycker dessa utspel skapar en onödigt hård polemik i en annars så viktig debatt.

 • http://google.com Rolf

  Lars, du är medveten om att Jonas troligtvis inte håller med dig i din analys om profeter och förutsägelser? Han har ju länge kritiserat sådana titlar, och även ditt hjältekomplex…

 • Magnus

  Du vet uppenbarligen inte ett dugg om vad jag menade med Herodes; nämligen att Jesus ibland använde starka uttryck för att visa sitt ogillande mot en meningmotståndare…
  Swärds ogillande av Jonas teologiska hållning är alltså vad jag talar om…

  Av Jonas blogg att döma; vad han skriver annorstädes kan jag inte annat än konstatera att hans teologi är den breda vägens teologi:
  * Han tror inte på Jesu Gudom;
  * Jungfrufödelsen,
  * Treenigheten och
  *Jesu ställföreträdande död för vår skull

  Allt detta ovan enligt det trostest han så villigt genomgått på sin egen blogg…

  Denna avvikelse är diskutabel om det skulle vara ett uttryck av okunnighet (osäkerhet) men försåtlig om den är genomtänkt och propagerad för.. Hur tolkar du hans ställningstagande?
  Bred eller smal väg, Pastor Elsander? Vad säger din andliga termostat?
  Magnus

 • http://www.trolleritider.se Samuel Varg Thunberg

  Jag ser ditt budskap som profetiskt och väldigt viktigt… Att vara en profet likt en biblisk profet är en sak… Men att säga sig vara en biblisk profet är något annat… Ser du skillnaden jag vill åt Lars?

  Jag vill också förtydliga att jag inte håller med Stefan i hans analys om Fyrke…

 • Tomas Olsson

  Stefan, nu trampade du nog klaveret. Jonas har en egen teologi och dömer ut nästan alla kristna men det gör honom inte till en sektledare.

 • Catarina L

  Hinner inte följa alla debatter som florerar men brukar hålla ett öga på en del. Fick nu se Stefans senaste inlägg . Oavsett om Stefans analys är rätt eller fel ( fast sektstämpeln har både uttalalats i tidigaste laget som mot LIvets ord som jag tycker har fått upprättelse – eller hur ? och för sent vad gäller Knutby . I detta fall tycks teologin vara utspårad men jag reagerar ändå på Stefans tonfall ) – jag uppfattar andan i det senaste inlägget som ett uttryck för att Sefans hjärna är litet överhettad i kombination med jetlag som sagt…:-) Jag har sagt det tidigare och nu säger jag det igen : Stefan : var rädd om din hälsa ! Att brinna är positivt men man behöver också ibland svalka av sig en aning för att inte bli sk. utbränd …. En retreat kanske .. I all välmening sagt !

 • Tom

  Och…….ger det någon rätt att vara oförskämd. Bibeln ger också en person i Swärds ställning ett större ansvar för vad han gör och säger.

  Jag står mycket nära Stefan Swärd teologiskt men det betyder inte att han får säga och skriva vad han vill utan tvärtom.
  Sen är ju frågan om du läst Lundströms senaste inlägg. Hur mycket teologi hittade du egentligen i det?

 • Tom

  Frågan är väl snarare varför är man inte en radikal Jesu efterföljare fastän man tror på Jungfrufödelsen och andra grundläggande kristna dogmer.

 • http://www.facebook.com/martin.kihlstrom Martin Kihlström

  Bra skrivit Stefan. Gillar att du vågar ryta ifrån.

 • Läsare

  Tack för att du trottsar jetlagen och fortsätter din kamp för ett bibeltrognare Sverige

 • Bo Westin

  Det finns olika sätt att vara vilse på. Man kanske säger: Herre, herre, men gör ändå inte Guds vilja, som du påpekar. Men vem kan bedöma vem som inte är en radikal Jesu efterföljare eller vem har fått mandat från Gud att avgöra vem som är en efterföljare? Märk att jag inte skriver ”radikal efterföljare”. Det är iofs eftersträvansvärt att vara en radikal efterföljare och ibland lyckas vi också bättre med detta. Men på det hela taget får vi alltid kämpa med vår ambivalens och brottningskampen mellan andens villighet och köttets svaghet. Sedan har jag förstått att Gud ser till våra hjärtan, det som i andras ögon inte ser ut som radikalitet, det kan faktiskt vara väldigt radikalt inför Gud, därför att vi har så oerhört olika bakgrund och förutsättningar. Vi ska vara försiktiga att stämpla varandra som icke-radikala eller sätta liknande epitet i pannan på varandra. Gud ser till våra hjärtan och till den goda viljan, inte i första hand till vad vi faktiskt lyckas prestera. Ju mer man lär känna sig själv desto mer ödnjuk blir man i förhållande till andra.

 • Pingback: Sak-frågan och språk-frågan « Se Människan()

 • Fredde

  En liten tanke…ni som tycker att Stefan är hård. Jonas talar ju om Jesu efterföljelse…var Jesus alltid så trevlig mot alla? Inte enligt evangelierna iallafall. Bibeln är också ganska tydlig om att vi som kristna ska ta tydlig ställning mot irrläror. Visst det finns saker i bibeln som kan diskuteras, men det finns grundläggande lärosatser som de flesta kristna är överens om baserat på bibeln, som utgör grunden för kristen tro, ruckar man på dessa är det inte längre kristen tro. Här är en del intressanta tankar i ämnet: http://www.equip121.com/ (inlägget för 5 mars, ”Sound Doctrine”)

 • Anonym

  Vi lyfter inte fram människor utan Jesus. Om det vi gör lyfter fram en människa, borde vi nog gå tillbaka till där vi gick fel. Även om Jonas har en börda utav att tänka på den utslagne, fattige osv, så har han lämnat sin bekännelse på Jesus. Karl Marx ville se samma sak som Jonas men vi vet vad som kom utav den ”läran.”

  William Booth var en annan som hade en längtan att göra något för den som utstötte, men det som skiljde honom från Karl Marx var William alltid satte Jesus på första plats, dvs han hade teologin rätt. Han fick också se en stor färändring i samhället.

 • http://www.kolportoren.com/ Joachim Elsander

  ”Vad säger din andliga termostat?” Frågar du. Ju den (termostat alltså) har precis läst en bok om Servetus och Kalvin. Slutsatsen? Det kan bli rätt läskigt när vi dömer…

 • http://twitter.com/Elofioikos Elof i Oikos

  stefan va håller du på med?

 • Manne

  Har inte en aning om vem Jonas Lundström ( eller vad han heter) är. Dock så skulle jag akta mig noga innan jag börjar kritisera någon i Jesu Kropp. Oavsett vad vi tycker tänker, vad som skiljer oss åt. Det är Gud som dömer inte vi, ”sektledar resonemanget” är satt av människan inte av Gud. Det är farligt att predika. För bibeln säger att den som vilseleder folk kommer att bli dömd hårt. Låt den helige anden röra och inspirera de som predikar och att deras hjärtan är rena när orden kommer ut. Att döma den som sprider ordet är dock bara en som kan och vem som helst utöver vår stora Gud som försöker sätta sig i domarpositionen försöker med andra ord att vara Gud. Döm inte med ord och hat utan be för dem vi anser göra fel. Bara kärleken kan eventuellt ” leda dem rätt”

 • Herr_Gusstafson

  Fast tar man ord som 99% av alla kristna är okunniga… och tror sig ha så rätt, ja då är man väldigt kvalificerad att kallas för sektledare….

 • Herr_Gusstafson

  Men är det INGEN utom jag som känner mig väldigt kränkt av att jonas Lundström tar så stora ord i munnen?????

  Karln påstår ju att endast HAN och den sekt han tillhör har rätt….

 • Herr_Gusstafson

  Men är det inte det vi SKA göra när de kommer till andliga LEDARE? Eller du tycker att den teologin som Jonas förespråkar är god biblisk sådan?