Analys av EFK som rörelse

Jag noterar sen söndag kväll att bloggen Kolportören har mer än fördubblat antalet läsare senaste veckan i jämförelse med senaste tiden. Det är tydligen ett bra sätt att öka intresset för sin blogg att hamna i en rejäl diskussion med mig.

Jag skrev ju fyra blogginlägg under en period som var mini-memoarer och reflektioner efter åtta år som EFK-ordförande. Det är mycket sällan det skrivs analyser om EFK som rörelse och vår utveckling. Jag gjorde ett försök i mina mini-memoarer att något skissa på en analys. Noterar med intresse att Jonas Lundström på sin blogg har gjort ett försök att analysera EFK:s utveckling. Tycker att Jonas analys är intressant, och det finns drag i den som påminner om det jag skrev i mina mini-memoarer. Jag återkommer till detta i ett mer utförligt blogginlägg.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Anonym

  Du får väl också dra igång nåt så att du slipper va så avundsjuk…

 • Anders Gunnarsson

  Jonas Lundström är intressant. Att dra ut konsekvenserna, ser jag som bra och nödvändigt. Om kristendomen är något uppenbarat, så förpliktigar denna uppenbarelse. Om min tro är en protest, så accepteras bara det jag kan förstå och tycker om (typ som FB; m a o nästan inget klassiskt kristet alls).

  I slutänden finns det (nog) bara 3 konsekventa åsikter kvar. Ateist (vilket är protestfyllt, menings-löst och värde-löst), jude (ursprungsuppenbarelsen, med en protest mot Jesus/kristendom) eller katolik (version 1.1.1 av ursprunget, som fullbordats i fullhet)! (Islam kan jag inte ta seriöst, med en stridslysten polygam grundare, dock med mycket judisk/katolsk visdom kvardröjande)!

  En protestAnde som söker leva ett kristet/kyrkligt liv, ser jag som en levande anomali! Det finns grader i detta (protest-)helvete, men i slutändan kommer alltid frågan: Vad är autentisk kristendom? Är baptismen autentisk (Fyrke, enl JL)? Kristologin? Helvetesläran? Mariologin? Karismatiken i evangelikal tappning? Småpåve”fighterna” (m a o kan jag tolka skrifterna i ofelbar riktning)? O s v!

  Ja var hittar du autenticiteten i protestantismen? Jag har sökt länge och fann den inte. Luther menade att magistratet hade fel (och hans bibeltolkning var rätt). Baptisterna menade sedan att Fr Martin inte var tillräckligt revolutionär (och att deras tolkning var helt rätt). Liberalistprofessorerna menade därefter att deras A-teistiska bibeltolkning var den enda rätta och slängde ut den sista auktoriteten (Skriften själv). Ateisterna drog konsekvensen fullt ut. Det finns ingen Gud (fast utan Honom hade de inte själva så desperat sökt förneka Honom)! Och som svar på denna sista ateist-protest, växer en pietistisk fundamentalism fram. Vi vill behålla det bra katolska, men kasta ut restän (vad som är bra/katolskt varierar in absurdum)! Att några 2000 år senare uppfinner det ”sanna och rätta” kristna hjulet igen, fick mig att tvivla på hur fast rotad den nya ”frächa” kristendomen egentligen är. Jag tror – med 1000-tals ackumulerade bevis – att det är ett ärligt sökande, men i grunden sentida ”hittepå”!

 • http://www.jlundstrom.se Jonas Lundström

  Anders. Intressant. För egen del har jag ofta känt dom senaste åren att jag skulle ha närmare till hands att bli katolik än att gå med i en traditionell frikyrka igen, bland annat av dom skäl du nämner.

  Mitt problem med dom historiska kyrkorna är att jag tycker att dom skiljer sig för mycket från den för-konstantinska kristna tron, som jag uppfattar huvudsaligen är Jesus-från-Nasaret-centrerad, imperie-kritisk, gemenskapsorienterad och livsstilsradikal.

  Så jag håller med (om det är det du menar) att dom historiska kyrkorna står för en tro som är mer ”klassiskt kristen” än modern frikyrklighet, samtidigt som jag menar att dom historiska kyrkornas klassiska kristendom i grunden är mer system-anpassad än radikal, till skillnad från stora delar av den för-konstantinska Jesus-rörelsen.

 • Anders Gunnarsson

  Var hittar du den radikala för-konstantinska tron? Alltså var beskrivs den utanför NT?

  I mitt – förvisso inte fullständiga – studium av kyrkofäderna hittar jag enkom katolsk/ortodox ”uschlighet” (i alla dogmer, t o m i de frågor där ”deformationsstriden” stod)). :-)

  Jag kan inte se annat än att Jesus grundade EN Kyrka med i grunden ETT budskap och EN ledning och ETT mässcentrum! Den Kyrkan finns inte enbart runt KK, men det enda stället jag kan hitta den idag – i fullhet – är just där! Där finns uppenbarelsen traderad (obs traderad i betydelsen överförd) och här har man alltid stått upp för fullheten och låtit budskapet förpliktiga!

  Det konstantinska avfallet (på läronivå eller dogmnivå) är intellektuell sopteori, då jag hittills under min korta levnad inte hittat något som substansiellt stött den teorin… Motbevisa mig gärna!

  Allt gott

 • Gusten

  A strange mind with strange opinions ..

 • Gusten

  Jag föredrar att tillhöra den Kristi kyrka som präglas av DHA:s frihet, om ock till priset av uppkomsten av en ”massa småpåvar” (som du brukar formulera saken), än den kyrka, RKK, som alltför ofta verkar ha dominerats av ogudaktiga påvar, obibliska lärosatser, relik och bilddyrkan, för att inte tala om de fanatiska religiösa demoner som plagierat DHA:s närvaro och verk inom RKK och drivit katoliker till att förfölja vederdöpare och evangelikaler, som än i dag är en motståndare till DHA:s verk. Den ryskortodoxa kyrkan är ett samma andas barn även den. Dessa kyrkliga system med sin teologi har öppnat upp för dessa vedervärdigheter. RKK påminner mycket om Svenska Kyrkan – båda har avlägsnat sig från det enkla och ursprungliga och för köttet stötande evangeliet – även om där finns många fina gudfruktiga människor som Gud kan använda, människor som lärt känna Kristus genom biblens ord – trots all yttre krimskrams och alla tokerier.

 • Anders Gunnarsson

  Jag har letat i 10 år och varken funnit obibliska lärosatser eller relikdyrkan/bilddyrkan i KK!

  Jag har dock funnit ogudaktiga påvar… Men det blev inte bättre av att ha ogudaktiga småpåvar… Jag vill ha “the truth, the whole truth and nothing but the truth”, då får man gräva lite djupare, än bara nidbildsmålanden. 😎

 • Anonym

  Skulle vilja säga att det aldrig är en organisation som utgör Kristi kropp utan alla de som genom tron på Jesu försoningsverk på korset blivit Guds barn. Den är registrerad i himlen!

 • http://www.jlundstrom.se Jonas Lundström

  Jag tycker att dom apostoliska fäderna samt dom tidiga kyrkofäderna i stort har gemensamt att fokus ligger på ortopraxi/efterföljelse, och att man framhåller Jesus undervisning och bergspredikan som normerande för alla troende, samt att församlingen framstår som en vardagsnära och sammansvetsad gemenskap, förföljd eller åtminstone utsatt av makterna. Detta tycker jag man kan läsa sig till utan större problem hos Didache, Ignatius, Polykarpos martyrium, Diognetusbrevet, Hermas Herden, Barnabasbrevet, Clemens, Ignatius, Iraeneus, Tertullianus och Origenes. Om man tycker det är jobbigt att läsa igenom (…) så brukar jag föreslå att man fokuserar på någon konkret fråga, en god ingång är att läsa kyrkohistorikern Justo Gonzales som i boken Faith and Wealth går igenom fornkyrkans mycket radikala syn på rikedom.

  Dogmatiskt är det inte lika entydigt, men dom flesta exegeter och kyrkohistoriker är väl överens om att den fullt utvecklade treenighetsläran är efter-konstantinsk, och att den tidiga Jesus-rörelsen är relativt spretig. Läser man en skrift som Didache så ser man ganska snart, tycker jag, att fokus ligger någon annanstans än på det som brukar kallas hög-kristologi.

 • Anders Gunnarsson

  Du ar rätt i att hög-kristologin är senare och att en fullt utvecklad kristologi finns först på kanske 700-talet. Det betyder dock inte att det inte går att följa linjerna bakåt. Redan de tidigast kyrkofäderna som Ignatius var katoliker (han skriver så själv) och delade Kyrkans syn att Jesus var Gud.

  Det stora avfallet skedde när då, menar du (eller Gonzales)?

 • S-E Sköld

  Det är inte kyrkor, samfund eller församlingar som utbreder Guds rike på jorden; det gör Anden, genom Sina redskap. Kyrkornas, samfundens och församlingarnas uppgift verkart närmast vara, att utsläcka Anden, genom människotankar, människoförmågor och formalism.

 • Tobias Fritzon

  Iraeneus tycker jag är ett praktexempel på att ortodoxi och ortopraxi följs åt. Just därför Stöder sig senare Athanasius bl a på honom i kampen mot arianismen. Läaran om Jesu gudom ansågs ju oerhört viktig jsut för hur vi lever våra liv enligt inkarnationens principer! Och för hur vi kan få del av gudomlighet. Alltså: Att ställa ortodoxi mot ortopraxi är anakronistiskt.

 • Anders Gunnarsson

  Tack Tobias!
  Du kan apolegetik (vi gick i samma klass på Credo; du, jag och min fru)!

  Allt gott

 • S-E Sköld

  Då har Du letat dåligt, eller så är Du blind och döv: påvekyrkan släpar ju med sig en massa döda ben och bilder – ikoner – och nu också förre påvens blod. Givetvis ställs inte detta fram i de ”normala” gudstjänsterna, men man behöver bara läsa Anders Arborelius betraktelser om Maria, så inser man hur vilsen den kyrkan är. Maria är ju en Gudinna i det katolska lärosystemet, med en egen himmelsfärd och kallad ”Guds moder”.

  Katolicismen är rena träskmarkerna och kan man gå där utarn att se och märka det, då måsta man vara i någon form av medvetslöshet eller mycket djup sömn: en person man kan föra vart som helst, utan att den märker det. Eller så har man aldrig lärt känna Bibelns Gud och upplevt kraften i Hans Ande och Ord.

 • Anders Gunnarsson

  Jag tror jag vänt på varje sten…

  Att dina karikatyravrättningar skulle säga något om vår tro, tror jag alla (sunt) tänkande individer lätt kan inse. Du har dessutom en lögn med i din kommentar; Maria är inte en Gudinna hos någon känd religion! Om du skulle ha rätt, skulle jag också flytt från KK, men nu kan en sådan tro du bär om oss, bara bero på rädsla, okunskap och att du aldrig mött Kyrkan (möjligen mött, men aldrig förstått)!

  Sen anklagar du mig för att vara andligt medvetslös (ad hominem)! När argumenten tryter, så kommer de antikatolska verbala knytnävarna (liksom TB)…

  Sök hjälp, för du gör ditt samfund (vad nu det är) en stor björntjänst! Lögn och personangrepp gynnar din position; på vilket sätt då?

  Allt gott

 • Bo Westin

  Gunnar, jag måste säga att jag blir inte riktigt klok på dig. Dina ständiga utfall mot Luther och protestenter och protestantiska evangelikaler blir så tröttsamma. Räknar du med att kunna vinna proselyter för katolicismen genom dina utfall, du kanske ser dig själv som en apologet för den sanna läran, kallad av Gud att vinna tillbaka de förlorade fåren från den Lutherska fållan. Men med din aggresiva framtoning – för så uppfattar många dig – är du en dålig marknadsförare för den tro du omhuldar. Du verkar vara driven av någon slags bitterhet som slagit helt slint. Är ditt patos för Katolicismen bara ett alibi för att kunna ägna dig åt att ösa ve och ”förbannelse” över en kyrkotradition som lyft så många ur syndens träsk och där Jesus Kristus har visat sig stor och verkat underbart. Jag undrar vad Arborelius skulle tänka om dig om han fick läsa allt som du skriver. Nog för att Arborelius sagt att han betraktar protestanter som får som lämnat den rätta fållan och önskar att alla kristna skall uppgå i den katolska urfamnen men han framför det åtminstone på ett sätt som väcker betydligt mer respekt. Jag är rädd för att du skrämmer bort sökare som är intresserad av Kristenedomen. Jag ska ha dig i åtanke i mina böner. Du behöver inte framträda som om du var Guds åklagare. Gud använder sig inte av åklagare. Han är upptagen av att agera försvarsadvokat för oss alla och även för dig. Men om vi förhärdar oss och låter solen gå ner över vår vreda är vi farligt illa ute. Allt detta är skrivet av omsorg om dig. Maranata!

 • Haning Burseryd

  Jag tror, att EFK är just ett frikyrkosamfund, som har mycket högt till tak och väggar. Den liknar ännu mer Pingströrelsen och det gör väl det lättare att gå ihop, jag menar PR och EFK. Församlingarna bestämmer själva vad de vill och inte vill tro och man accepterar det mesta. EFK välsignar alla försök att skapa nya ”församlingar”, ordning är inte så noga med.

  Som jag har påpekat, att fundamentet är skört, när ett av de tidigare samfunden inte står för den klassiska kristna tron. Då kan det bara bli liberalt. Inom EFK ska finnas alla slags tro och församlingar. EFK är, såsom jag har förstått, inte ett vanligt frikyrkosamfund, utan en serviceorgan för olika fristående församlingar.

  Min slutsats är : Sluta skriva och diskuter, det är meningslöst, eftersom det inte finns I VERKLIGHETEN något som normerar lära och tro inom EFK!

  Det är en stor sorg och bedrövelse, hur frikyrkligheten går mot det totala kaoset med tyckande. Därför har jag lämnat frikyrkligheten.

  Man ser kaoset idag i världen och i kyrkan…

 • Henrik, göteborg

  I frågan angående den katolska kyrkan är jag av motsatt uppfattning. Jag tror att de, med påvedömet som centrum, kommer att vara plattform för de antikristliga makter som beskrivs i uppenbarelseboken, och att antikrist kommer att vara en kommande påve.
  Jag tror även att många evangeliska kyrkor kommer att ansluta sig i ekumenisk anda.
  Det är vad jag förstår en klassisk hållning att betrakta katolska kyrkan som ondskans boning.

 • Henrik, göteborg

  Det blir lite lustigt när två personer som har olika religion försöker övertyga varandra i dogmatiska och teologiska frågor. Det borde för alla protestanter vara en självklarhet att inte vilja ha någonting med RKK att göra, eftersom RKK står för den religiösa ondska som Jesus vänder sig mot. Lika naturligt borde det vara för en katolik att inte vilja ha något samarbete med evangelikala kyrkor, eftersom de inte ställer sig under diktatorns/påvens makt.
  Jag anser att vi borde sluta med ekumeniska försök att förena katoliker och protestanter, och istället se katolisism som andra villoläror – JehovasVittnen, islam mm.

 • Peter T

  Har du lyckats hitta ”vardagsnära och sammansvetsad gemenskap” i Hermas Herden? Det förvånar, men om man följer spåret i trosatsernas utveckling från Ignatius och Iraeneus till de post-konstantisnska Athanasios, Gregorios av Nazianz och ökenfärdernas skrifttolkning så hittar du vardagsnära gemenskap utan Fyrke-tendenser. Ortopraxin dominerar hela klosterrörelsen från start i öknen till idag.
  Den brytningen av den rätta tron som skulle ha skett under 300-talet ser för mig ut som en tankekonstruktion av anabaptister på 1500-talet och deras sentida efterföljare.

  Den stora kyrkosplittringen genomfördes när Luther blev bannlyst för att han påpekat felaktigheter i ortopraxin, trots att han hänvisat till kyrkofädernas skrifttolkning.
  Men 1500-talets kyrka var ju minst lika mycket intresserad av stormaktspolitik som av ortodoxi.