Svar till Jaktlund – vad för sorts församlingar vill vi bygga?

Tidningen Dagens skribent Carl-Henric Jaktlund har aktivt följt församlingstuktsdebatten bl.a. på denna blogg, och skrivit en del inlägg i ämnet på sin egen blogg.

Jag håller med Jaktlund om att börjar man borra i frågorna lite djupare handlar det om vad för sorts församling man vill bygga, medlemskapsfrågan och frågor som gäller församlingens gränser kopplas till grundläggande församlingssyn.

Jaktlund tycker att jag är för inåtvänd i min definition av församlingen.  Men några blogginlägg i ett avgränsat ämne ger ingen korrekt bild av hur man ser på evangelisation, att vara en öppen kyrka m.m. Jag kan inte hålla med om att det skulle finnas en motsättning mellan att en församling är tydlig i sin undervisning, praktiserar lärjungaskap, och ställer krav på sina medlemmar – och att vara utåtriktat, öppen, evangeliserande, vara en öppen gemenskap där vem som helst känner sig välkommen.

Mitt ideal är den församling vi läser om i Apostlagärningarna och den är både öppen och har en stark inre gemenskap.  Både förmågan att nå ut och vara tydlig i undervisning och lärjungaskap. Jaktlund sammanfattar sin dröm på följande sätt: En församling som tydligt utmanar och vägleder till överlåtelse till och efterföljelse av Jesus. Som delar människors liv och hjälper dem vidare och djupare i relationen till Gud, sig själva och sin omgivning. Som är familjär i sin karaktär men inte intern. Som välkomnar brett men utmanar smalt.”

Och den beskrivningen kan jag ställa upp på till 100 procent. Problemet är att den ger ingen vägledning alls i frågor som gäller medlemskap och ”församlingstukt”.

Med folkkyrka menar jag i princip Svenska kyrkans församlingsmodell. Där ställs det inga krav alls på hur man lever, hur man tror eller om man är där eller inte – för att vara medlem. Om man extraknäcker som bankrånare, är aktiv Tibetanbuddhist eller aktiv ateist, eller aldrig deltar i kyrkans verksamheter, det bryr man sig inte om. Det avgörande för medlemskap är om man är registrerad som medlem och att man betalar kyrkoskatt – och det sköter Skatteverket automatiskt. Och medlem blir en majoritet av svenskarna genom ett formellt dop i spädbarnsåldern. Det som kännetecknar folkkyrkomodellen är många medlemmar, men oengagerade medlemmar. Ett annat kännetecken är att kyrkan fungerar som en religiös serviceinstitution. Kyrkan erbjuder ett antal tjänster, som de passiva och frånvarande medlemmarna får konsumera om man vill.

Frikyrkorörelsen växte fram som en kritik och reaktion mot den statskyrkliga folkkyrkomodellen. Man utvecklade bekännelse- och troendeförsamlingar, med krav på aktiv tro, aktiv omvändelse och aktiv närvaro. När frikyrkor idag utvecklas i riktning mot att ta bort kraven i praktiken, backar man egentligen tillbaka i tiden till före 1850, och borde rent logiskt lägga ner sina frikyrkoförsamlingar, och gå in i Svenska kyrkan igen. När en frikyrkoförsamling låter sin medlemsmatrikel och medlemsbegrepp bara bli en adresslista, utan att bry sig om hur de lever som står med på listan, eller om de faktiskt är närvarande i församlingen eller inte, då har man tappat bort både den nytestamentliga församlingssynen, och frikyrkorörelsens arv. Och när medlemsskap har blivit så innehållslöst som Jaktlund beskriver, ett namn i en adresslista, då har man i princip hamnat i samma sorts urvattnade medlemskap som Svenska Kyrkan.

Jaktlund tycks antyda att det skulle vara en motsättning mellan att bygga en gemenskapsinriktad och lärjungainriktad församling, och vara utåtriktad och välkomnande, att evangelisera, och ständigt få med nya människor.

Jag tycker att det förhåller sig precis tvärtom. Svenska kyrkan är inte någon särskilt attraktiv kyrka trots att man har mer än 70 procent av befolkningen som medlemmar, allt färre av de kristet aktiva är engagerade i Svenska Kyrkan. Man upprätthåller sin folkkyrkostruktur och sin religiösa servicefunktion som man kan finansiera via kyrkoavgiften, och därmed kan man hålla verksamheten igång. De församlingar som mest växer och når nya människor, kännetecknas i de flesta fall av att man förväntar sig överlåtelse, engagemang och efterföljelse av sina medlemmar. Tittar man på de EFK-församlingar som har vuxit mest under den senaste tioårsperioden och nått flest nya människor, tycker jag att de kännetecknas av detta. T.ex. New Life i Stockholm, Korskyrkan i Karlstad, Korskyrkan i Gävle, Immanuelskyrkan i Malmö, Elsborgskyrkan i Falun – för att ta några exempel.

Utåtriktade, välkomnande församlingar som vinner och når nya människor, har också hittat bra modeller för hur människor stegvis kan komma med i församlingsgemenskapen. Det kan ta tid för människor att komma till tro, ett flerårigt ungdomsarbete, eller några Alphakurser kan t.ex. vara mycket bra inkörsportar i en församling. Men vi måste också vara öppna för att processen ibland går snabbt, det sker dramatiska omvändelser även idag. Genom den begränsade kunskapen som finns om kristen tro, tycker jag att det är viktigt med en process för att bli medlem i en församling. Där man lär känna församlingen, lär känna kristna tron, och när man verkligen har tagit ställning, kan detta konfirmeras genom dop och församlingsmedlemskap. Jag har som pastor alltid arbetat med introduktionskurser för alla som har velat bli medlemmar i församlingen, även för etablerade kristna. För att de ska få kännedom om hur församlingen fungerar, vad vi tror och varför, vad det förväntas av en som församlingsmedlem, vad kan medlemmen förvänta sig av församlingen m.m. I en sådan kontext kan det passa utmärkt att ta upp hur man som församling ser på frågor som samlevnad och äktenskap, ekonomi och materialism, kristen tro kontra andra religioner – och andra heta ämnen.

Den svenska frikyrkomodellen bygger på fullvärdigt medlemskap, när man har blivit medlem har man också rösträtt och därmed sammanhängande ansvar. Det förutsätter att församlingsmedlemmen har kommit fram till ett visst mått av ansvar och överlåtelse till sin lokala församling, och fått ett visst grepp om den kristna tron. Man är ju med och fattar beslut om församlingens inriktning som medlem.

Jag tycker att det är en bra modell att organisera frikyrkor juridiskt som ideella föreningar. Men eftersom det tydligen är så att många idag anser att detta juridiska medlemskap, konstituerar det verkliga församlingsmedlemskapet, vilket inte alls behöver vara fallet, tycker jag att man ska skrota kopplingen mellan föreningsmedlemskap och församlingsmedlemskap. Församlingsmedlemskap är något mycket djupare, en överlåtelse till Kristus och en lokal kristen gemenskap, en överlåtelse till att aktivt delta i en gemenskap och tillsammans vandra vidare som lärjungar. Föreningsmedlemskapet, den juridiska personen, kan göras frivilligt, och begränsas till en mer begränsad grupp i församlingen.

Det här var ett kort blogginlägg, jag kan backa upp mina påståenden med en massa bibelreferenser. Men det hinner jag inte just nu.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • SimonKrigare

  Det köper jag, men vart ska du dra gränsen och vem ska avgöra vilka synder man får begå för att fortfarande få vara ansedd värdig att vara medlem…….?

  Är förtal, själviskhet, girighet, avund okey……?

  Om vi inte inser att vi alla är syndare får vi problem, om vi inser att vi är syndare så får vi också problem…..

  Guds församling är inte en lokal eller ett medlemskort, det är där vi har problemet…..

 • SimonKrigare

  Så du anser att kommentarer som ”Hoppas din Pastor ligger ett steg före” är okey..?

  Av vilken orsak anser du det är okey att ge det nedvärderande påståendet att jag inte är lika långt kommen utifrån Pejs åsikt…..?

  Hela inlägget är lagiskt och dömande och ingen nåd eller förlåtelse syns…….

  Bibelstället du hänvisar till är ju det Pej skrivit i inlägget

 • Haning Burseryd

  Anders, ett stort tack för upplysningarna. Det är intressant med kyrkohistoria. Jag förstår dina synpunkter på ELM och att Missionsprovinsen är ett problem. Missionsprovinsen är en sen företeelse och ELM tar ingen ståndpunkt i fråga. Jag tycker också, att man får fundera på flera gånger innan man startar en ny organisation/kyrka. Jag tror som du, att ELM har större möjligheter att klara sej i framtiden än frikyrkligheten i allmänhet, därför att man bygger så mycket på upplevelser och inte på kunskap om Guds Ord och teologi, även om kvinnopastor Sundin har mage påstå, att man inte får trons kunskap inom ELM!

  En del menar att trosrörelsen har förändrat sej, kanske i en mening att man vill anamma allt möjligt och bevara alla tolkningar under paraplyet. När man läser kvinnopastor Sundin blir man mörkrädd, hur hon kan med sin spiritualism ge själavård och specifikt i äktenskapet. Det är uppretande att läsa om hennes akademiska meriter, vilka som skulle ge tyngd åt hennes andlighet. En sund teologisk utbildning kan aldrig leda till spiritualism à la Margret Sundin. Då har man ingen nytta av teologisk utbildning om den leder bara att bekräfta hennes ”Guds tiltal”, profetior och drömmar, som hon har haft. Risken är att när hennes församlingsmedlemmar har tröttnat på hennes högtflygande visioner, att andra vanliga kristna får ta ansvar för dessa söndervalsade själar.

  Mvh
  Hannu
  Burseryd

 • PeJ

  Elakhet kan vara att inte i tid förhindra att ett barn snattar i godishyllan, det fortsätter inte sällan att snatta i banken, det är elakt.
  Elakhet kan vara att inte sätta gränser för porr och sexmissbruk inom församlingens väggar, det kan leda till att familjer drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar, ekonomisk underminering av familjeekonomier, (prostituerade kostar pengar), splittrade familjer, barn som mår dåligt. det finns mycket elakheter som uppstår på grund av fega pastorer, olämpliga herdar eller sådana som jag. Tacksam för dina förböner.

 • Anonym

  Men att sexuellt avvikande personer ska få bli medlemmar är väl alldeles självklart? Det handlar ju om hur man brukar sin sexualitet, inte vilken sexuell läggning man har.

 • Saltkaret

  Snälla Haning, förklara vilket av de tre frikyrkosamfunden som stod för vad.

 • kjell

  Du kan ju kosta på dig att läsa 1917 års bibel, (Hedningar och publikaner skall inte vara med i församlingen) Du kommenterade inte 1 Kor 5:12-13 där skriver Paulus tydligt att vi skall döma dem som är innanför= i församlingen. Det handlar om att församlingen skall hållas ren. Du kan inte bortförklara det som någon av lärjungarna skriver, läs Matt 18:18.
  Angående ålder så har jag barn som är äldre än dig. Men att jag reagerade var för att du inte verkar vara äldre än mina barnbarn

 • SimonKrigare

  Jadu Kjell, nu har jag kostat på mig att läsa 1917, för tydlighets skull lägger jag in texten här:
  Matt 18:17. Lyssnar han icke till dem, så säg det till församlingen.
  Lyssnar han ej heller till församlingen, så vare han för dig
  såsom en hedning och en publikan.

  Det står ju fortfarande inget om uteslutning…!!!!!

  I 1Kor 5:13 så står det att vi ska driva ut den som är ond…. Då kommer vi till samma problem igen, vem är ond nog för att drivas ut….?

  Och vem är vis nog att avgöra var gränsen ligger… Vi har ju redan bevisat vår inkompetens, ska vi fortsätta på samma sätt eller finns det nåt annat Bibeln vill tala till oss…?

  Jag får tacka för att du tycker jag verkar ung, jag kan nog tyvärr inte säga det samma………:)

 • PeJ

  Nej inte jag men många av våra församlingar

 • S-E Sköld

  Församlingen är Jesu kropp, och den kan inte ut och gå bland människorna förrän kroppen fungerar.

 • kjell

  Ja alla är ju barn i begynnelsen sägs det, och du kanske får mer kunskap med åren, för just nu verkar du vara blind, vi har ingenting annat än våran bibel och då särskilt NT att gå efter och jag kan ju inte dra igenom alla viktiga skriftställen,för det tar för mycket plats och nu tycker Stefan att jag har tagit för mycket plats här denna gång, men du kan ju läsa och begrunda 1 Kor 5e och 6e kapitlen när du ändå har hittat dit.

 • Anonym

  För att de (inte) har studerade pastorer ? ? Var lite tydlig tack!

 • Nils

  jag tror inte CG är rätt man att bedöma det…
  men en sak är uppenbart – hos Jaktlunds blogg får du aldrig sista ordet.
  Får jag sista ordet så tolkar jag det som hedersamt (min fru brukar lägga beslag på sådana inlägg).
  Det är den ”visa” skillnaden med Swärd visavi Jaktlund:
  Swärd bjuder prestigelöst på att andra också kan ha ett annat ljus över åsikter/situationer.
  Identifierad logga ”Nils med skypesymbol” tror jag att jag är ensam om dock
  Att många heter Nils som 1:a, 2:a eller tredje namn är nog ganska vanligt…

 • Anders Gunnarsson

  Hannu

  Du verkar vara en sund själ. Dock tror jag att Sundinarna vill väl. De flesta trosförstörare brukar vilja det. Det är liksom grunden som är porös och håller inte i 3 generationer. Antingen slutar det i sekterismens mörka, tunga återvändsgränd, eller i liberalismens gränslösa intighet… Tyvärr är jag allvarligt oroad för framtiden för svensk frikyrklighet…

 • SimonKrigare

  Nej Kjell, jag är inte blind och det är inte männsikor som du som öppnat mina ögon utan Jesus…… Det kommer du alldrig att kunna ändra på hur mycket du än skulle önska att jag skulle ta till mig av dina religösa traditioner…….. Jag önskar dig all välsignelse och hoppas att du stöter på en riktig Gudsman du respekterar som kan få dig att se lite vidare….

  Bless

 • PeJ

  Det är på alltför många ställen inte gångbart att förkunnelsen bekräftas av tecken och under som på apostlarnas tid, det som nu räknas är mediamässighet, egen förmåga till framställan och sedvanliga meriter typ examina etc.
  De andliga nådegåvorna har satts på undantag, gissningsvis för att de inte kan kontrolleras. Eller som någon sa: ” Den helige ande och bönesvar är ju något som förekommer mest i länder som inte har så tätt mellan verkstäder och läkare, här går vi ju till doktorn”.
  Förkunnelse som ger styrka åt församlingen att våga det medmänskliga samtalet blir ju inte särskilt upphöjande för ledarskapet, om ledarskapet vill bli upphöjt. I bristen på medmänniskor att samtala med så kan specialutbildare ”samtalare” finna en marknad. Kompletteras dessa proffessionella samtalare dessutom med tystnadsplikt så kan precis allt förekomma inom församlingens vöggar som annars bort komma upp i ljuset, kanske med hjälp av en andlig nådegåva, men som nu göms med hjälp av en kurs inom kanske St Lukas.

 • Anders Gunnarsson

  Måste kommentera invandringen. Ja, det är sant att 2/3 av KK är invandrare. Och under 1500-talet fick de som fortfarande ville vara som oss utvandra…

  Men 1/3 är svenskar and rising… När CoE:s anglokatolska gemenskap kommer in under Rom, ser jag ljusningar för stora delar av SvK och friK också… Vem vet om 50 år så bubblar det av karismatiska och högkyrkliga gemenskaper i landet och de flesta är i kommunion med Rom…

  Spännande, eller hur!

 • kjell

  Fortfarande låter du högmodig. Googla på hedning och publikan,så hamnar du på ett par bibelstudium som kan få dig att förstå. Läs 1 Tim 5:1

 • Anonym

  Det du skriver lär säkert vara en del av sanningen…

  Jag tror att det kan hänga ihop med att vi behöver tänka mer kring meningen med gudtjänsten… Är den verkligen till för att nå intresserade utomstående. Om ja, då löper vi risken att allt som är så viktigt i Bibeln om själva församlingslivet får stå tillbaka… Förstår mycket väl att denna tanke alls inte ligger i tiden, men ytterst så tror jag att gudtjänsten helt ska fokusera på församlingslivet, bygga upp församlingen, till tillbedjan och inte alls till evangelisation. Naturligtvis ska vi troende med full frimodighet vittna om vår tro och är det bra att anordna möten där tron förklaras och där evangelisten får sin tydliga roll, men en blandning av dessa två saker är enligt mig orsaken till att det blir som det blir!!
  Citerar två bibelställen här: Först 1 Kor 2:1-5
  ”När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet* för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.” samt Gal.1:10
  ” Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.”

 • wildwest

  Usch vad jobbig den här kommentatorsfunktionen blir när kolumnen blir smalare o smalare…

  Jag har varit med för länge i frikyrkan med sina korta delningstider för att kunna applådera den entusiastiskt. Jag medger också att nedskrivna ”regler” för församlingen, som t ex den Katolska katekesen är bra mycket bättre än allmänt tyckande med tillhörande nepotism som ändrar sej från år till år.

  Jag har inga problem med andefyllda församlingar av annan karaktär än min barndoms klassiska pingströrelse. Bara jag får se ett förvandlat samhälle av sant bibeltroende kristna och slipper att som siste troende ta med mej flaggan när jag dör…

 • O.P

  Du är inte lika långt kommen det lyser igenom i allt du skriver, P-Es pastor handlade fel, och då är det naturligt att han hoppas att du har en pastor som kommer att hantera detta på ett bättre sätt. Nåd och förlåtelse är en självklarhet för oss som kristna, men du måste själv vilja ha den, här försöker vi med några korta rader visa på hur församlingen hålls ren, om den inte hålls ren så går det utför för den. Jag efterlyser en mer ödmjuk hållning från dig,och inte så krigisk. Du behöver säkert läsa det bibelstället en gång till, där Jesus säger att det är bättre…… (att vara stenhård innan han förför) i det sammanhanget handlade det om ett litet barn,men det kan lika gärna gälla att ge fel kunskap till en människa här på bloggen.

 • Anonym

  Det är självklart att församlingen skall förlåta ledaren men jag tror inte att denna person kan och är berättigad att vara ledare för denna ungdomsgrupp efter denna händelse.

 • Anonym

  Tea, om de inte lever ut sin sexualitet och erkänner detta vara synd så kan de ju självklart vara medlemmar. Men om de lever ut sin synd så har de ingen rätt att bli medlemmar i Guds församling

 • PeJ

  ok!/PeJ

 • Anders Gunnarsson

  Wildwest

  Gud är större. Om 50 år ser världen annorlunda ut. Även den andliga världen. Det oroliga hjärtat finner bara vila i Honom, se Pred!
  Vincit omnia veritas!

 • SimonKrigare

  ”Du är inte lika långt kommen, det lyser igenom i allt du skriver”

  Det är häpnadsväckande att det bara är den religöst traditionella mallen som ska avgöra detta och jag är inte glad utan överlycklig att jag inte fastnat i det träsket….

  Hadde mina inlägg här passat dig så hadde jag inte utfört mitt kall, jag är inte här här för att ge medhåll, jag är för att var och en kanske skulle kunna våga tänka lite vidare i sina snäva tolkningar……

  Jag fick detta Bibelord väldigt stark till mig, och det handlar inte om människor utanför kyrkan, jag håller med Simon Ådahl när han bytte ut texten i sin låt ”Be för Sverige” Han sjöng istället, ”Be för dom kristna i Sverige” och det behöver vi göra….

  Matt 13:15 Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem.*

  Jag hoppas du förstår att jag inte säger detta för att skryta, för i mig själv är jag ingenting, men din reaktion är helt naturlig, jag har flera gånger under min livsvandring tänkt tanken,,, ”Tänk om jag är fel ute, käre Gud hjälp mig och visa mig vad som är din vilja”

  Vid tre tillfällen har totalt 5 olika personer profeterat över mitt liv, de har sammstämmiigt bekräftat det som är mitt kall, jag har uppmanats att kriga, jag har kallats fram och fått lyfta ett svärd, jag har fått uttalat att bryta ny mark, människor kommer inte att förstå i början…… Men det kommer en tid….

  Så jag kommer fortsätta kriga och jag gör det inte i egen kraft…… Yes…!

  All ära till Honom….!

 • SimonKrigare

  Då må tycka jag är högmodig, men som jag skrev nedanför är jag ingenting, allt är nåd… 1 Tim 5 är kanon, jag hoppas verkligen att det kan få bli en måttstock i ert försvar av tukt och uteslutningar…..

  Skulle det inte räcka så får jag som Jesus på korset be, ”förlåt dem för de vet inte vad de gör” Bless

 • Anonym

  Men det låter väldigt konstigt i mina öron…. På grund av vilka ”oacceptabla” trossatser fick du inte komma med då? Om man bekänner Jesus som Herre och frälsare ska man väl kunna platsa i en EFK-församling? Man är ju aldrig färdig med sina tankar. Tror att de flesta har en del tankar som de kanske bara de själva har. Viktigast är ju kärnan! Jesus!

 • SimonKrigare

  Hårda ord, betänk att många av de vi tror att vi ska möta i himlen, inte kommer att vara där, samtidigt kommer många månniskor vara där som vi inte förväntat oss…….

 • kjell

  Du svarar inte att du har läst det bibelstudiet eller, förstått betydelsen av orden hedning och publikan,om jag förstår rätt så var det inte en önskan från Jesus utan en befallning. Paulus har förstått det var därför jag visade dig på 1 kor 5+6e kapitlen du kanske borde ta en extra titt på Rom 1a kapitlet också, för jag såg här högre upp att du försvarade dessa avvikelser också. Du visar fortfarande högmod och vill inte ta till dig kunskap, och du kommer inte få någon kunskap om du fortsätter på detta viset. Om du agerar lika mot dom äldre i din församling som du gör här så kommer du att förlora mycket.
  Stefan har en önskan att vi skall ha högst 3 inlägg per dag så jag har för många nu och svarar inte mer i detta ämnet, men jag uppskattar om du svarar ”när du har förstått”

 • SimonKrigare

  Inser att det inte är lönt att fortsätta diskutera, men måste ändå fråga, är det inte högmod att först säga att nån inte kommit lång och sen kalla den högmodig….????

  Trots att du aldrig träffat mig….???

  Nä se flisan i din broders öga är du duktig på..!

 • PeJ

  Ett exempel som inte stödjer dig är skildringen av hur två personer föll ned döda efter att blivit avslöjade för en lögn om en köpeskililng för sin mark. De profetiska ord öve rdig själv som du nu vill anföra när argumenten inte håller behöver inte vara fel, dock kandet behöva gå en tid innan du funnit både argument och sätt att kriga;
  Icke genom någon människas gärning eller kraft (ord) utan ”Genom den helige Ande skall det ske”. Vi lör oss i GT att pröva profetior, endast de som uttalar dom kan man med en gång förlita sig till, de som profeterar välsignelse i vilket jag också förmodar ingår kommande händelser som inte är domsord över ens liv måste man avvakta och se.

 • PeJ

  Vilket också innebär att jag önskar Guds välsignelse över den kallelse du anser dig ha över ditt liv.Amen.

 • http://www.facebook.com/people/Goran-Walter/1654711928 Göran Walter

  Bygger vi församlingar själva? Då kan vi vi tukta varandra bäst vi vill …

 • kjell

  Hej P-E ibland har dialogen här liknat den med en annan herre här på bloggen med ett annat namn då går mina tankar till Matt 7:6+ 15-20 ( Det vore intressant att mötas någon gång i vilken del av landet finns du)

 • SimonKrigare

  Kloka ord och jag försöker leva i min kallelse varje dag…. Önskar dig med allt det bästa

 • PeJ

  Jer 23:14-29!
  Stefan får gärna lämna min e-post till dig.

 • kjell

  Det är intressant att gå tillbaka till Jeremia och konstatera att jag har strukit under flera verser i 23 kapitlet antagligen för länge sedan. v 3+5+7-8+ 11+14 +25. Hur kan jag få kontakt med Stefan har han bara mailadress till kyrkan? Har du lättare att nå honom så kan du ta min mailadress.

 • Ps23enkristens

  Det jag säger nu kanske är kontroversiellt …Men varför inte låta de ljuma och villfarna Kyrkorna och samfunden självdö ,eller hålla på med sitt ,man kan älska människorna och de kristna i dem ändå… , och gör väl för och vara trevlig med… etz .och välsigna . Och även önska att ett uppvackande ska kunna ges av Gud till dem också ,och predika hos och tjänna dem för Guds skull …Och samtidigt skulle man kunna bygga ny kärleks församlingar av kristna för sin tid, som brinner för Jesus Herren som Gud vill enligt Guds Ord bibeln…För vem har sagt vi ska bevara samfund och etablerade kyrkor och kyrkobyggnader för sammanhang som för länge sedan blivit ljuma mot Gud , eller blir …Och kan vara rätt villfarna med ,även histiorikst ,och även moderna och ny sådanna sammanhang finns det ju, även om de kan vara vilda och övernaturliga , men är det Jesus kristi anden och är det evangeliet …

  Varför inte våga tala med Gud om sådant och höra hur han vill ha det med sådant också .Och om det kan vara värt att börja om på nytt ibland med en ny församling på orten, och be honom om ska bli möjligt med Arbetare för skörden sänd av skördens Herre som Gud vill och tro och lydda tacksamt Guds bönnesvar ,som om annat, och allt som Gud vill enligt Guds Ord bibeln i Hans nåd och kärlek och sanning och omsorg om Gud och alla och Livet och församlingen i Jesus namn, amen??? För jag tror det blivit för mycket förvaltande av kyrka och tradition och villfarelse ….Och för lite tro på Gud och Guds Ord och Kyrka från Gud …Och Guds kyrka är ju den kristna människan som tro på Gud …. Gud välsigne dig er och alla och livet församlingen som Gud vill enligt Guds Ord bibeln och för gott Guds frid Ronny ps 103Visa mer

 • kjell

  Hej Ronny Det går att tänka så om man bara har sig själv att tänka på, vi har kämpat för att få med oss våra barn, och nu gäller det barnbarn, då är det svårt att försöka hitta någon annan församling, (plantskola) när barnen inte vet något annat, och dessutom har sina kompisar i ”våran” kyrka. Vi hoppas att dom får en tro och blir självständiga och kan välja gemenskap i framtiden. Några av våra kyrkor kommer med tiden att tömmas och eventuellt tas över av sexuellt avvikande och barndöpta.