Gör Niklas Piensoho till ledare för Gemensam framtid

Som pastor i Elimkyrkan i Stockholm, som också hör till baptistsamfundet försöker jag med ena ögat följa frågorna och debatten om Gemensam framtid, det nya samfundet som håller på att växa fram. Eftersom jag inte längre är EFK-ordförande kan jag numera uttrycka mig mer frispråkigt om centrala samfundsfrågor.

Håller med de missionspastorer som skrivit i Dagen att det behövs nytänkande i ledningen, och att man måste tänka nytt när det gäller val av ledare. Av de 25-tal namnförslag som har nämnts anser jag dock att det bara är en som uppfyller kraven på att vara nytänkande och visat förmågan att nå nya människor genom ett kreativt lokalt församlingsarbete. Det är Niklas Piensoho. Han har som pastor visat att han kan leda en verksamhet som blir utåtriktad och når nya människor och som växer. Det är glest i leden med en sådan track record. Dessutom är han evangelikal och karismatiskt öppen.

Men det är troligt att Piensoho inte har något intresse av att byta jobb.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • David Axelsson

  Om du Stefan har följt processen i Gemensam framtid (GF) med ett öga har jag nog hållit tre(!) ögon på den samma. Åtta ledande kvinnor från de tre samfunden (bla Karin Wiborn) skriver i tidningen Sändaren 2011-01-12 under rubriken ”Det är inte en hjälteledare vi söker” om sin syn på vilket ledarskap som bör prägla det nya samfundet. Jag har skrivit en kristisk kommentar till den på http://www.klassiskbaptism.se
  En nytänkande och visionär ledare! Du är väl nomineringsbar, Stefan, som baptistpastor?

 • http://www.facebook.com/people/Gunnel-Bergstrand/100000230511760 Gunnel Bergstrand

  Håller med David Axelsson om ledarskap i hans Blogg.
  Jag har också följt debatterna om sammanslagning mellan samfund de senaste 20 åren.
  Bibeln är inte skriven på mina villkor.

 • http://missionoc.wordpress.com/ Leif Berg

  I Kommentarer till Teologisk grund för GF-kyrkan framgår tydligt hur det ekumeniska samarbetet ska utvecklas, en konstitution som i sin tur är tydligt influerad av det ekumeniska dokumentet.
  Det är genom kyrkornas Världsråd man upprättar handlingar, akter av utlåtanden som ska vara styrande medel i dessa samkväm av världs-kyrkor.

  Här frångår man de Bibliska grunderna och sammanblandar bibliska uttryck med konstruktioner, planer, påhitt, fantasiprodukter, ordfogningar, satsbyggnader, fraser, och diplomatisk taktik av ekumeniska råds församlingar, allt för att främja den ekumeniska världs-kyrkan.

  Här ser man hur gjort sig ett program (handlingsscheman handlingsplaner, plattformar, manifest) som ska syfta till att övertaga kyrkornas egendomar och tillgångar!

  Det visar tydligt hur man skapar ett Biskops-välde eller ”ordinerade” (reglerade, dikterade, anbefallde, beordrade) präster nyttjas med benhård styrning till att fogas under det ekumeniska programmet, – den som ej låter sig fogas blir ”avsatt”!

  Förändringar i dopsyn och Herrens nattvard blir förvandlat till mystikläran (magi) inom katolsk vidskepelse-tro, ockultism!

  Fler samfund går samman!

  Att pingst-ffs och Efk går samma väg till mötes bekräftas av deras underskrift av det ekumeniska dokumentet, Charta Oecumenica.

  Tiden visar att vi behöver på allvar stå på vakt emot dessa avfalls-tendenser och värna om det ursprungliga evangeliet, så att vi inte förlorar eller mister vår krona!

  Tyvärr vill de flesta gå en ” förgylld medelväg” eller anpassa sig till den breda (allmänna, generella, allomfattande, universella) vägen vilken för till fördärv förödelse, undergång, ofärd, fall, moralisk upplösning, gudlöshet, dekadans, förskämning, depravation, profanation, vantro, materialism, dekadans!

  Fly från ekumeniken!

  Nu som aldrig förr är tid att vakna upp ur sömnen och göra sig redo för vår Herres återkomst, den Herre vilken Gf påstår att: Ordet herre har inte längre den funktion det en gång hade.??

 • http://www.facebook.com/people/Gunnel-Bergstrand/100000230511760 Gunnel Bergstrand

  P.S. Varför fungerar det inte som förut, att kunna skriva adressen till Hemsidan eller Bloggen? FaceBook är inte mitt intresse. Vilken annan knapp skulle jag klicka på? Jag är tacksam över det väckelsearv som jag fått och de gamle som visat vägen.
  http://www.brefvet.com
  http://www.gunnelsplats.wordpress.com
  D.S.

 • WO

  Niklas P… njaa,,,han verkar jobba på att föra bort Pingst från iaf delar av sin grundläggande teologi.
  Har hört honom några ggr senaste året och det är inte stor glädje tyvärr när jag hör honom (längre, förr var han en favvopastor definitivt)

  Men kanske hans teologi som den numera tar sej uttryck (iaf delar av den) skulle passa bättre hos detta nya samfundet(?)