Världen Idag tar upp församlingstuktsdebatten

Världen Idag tar idag upp församlingstuktsdebatten och de publicerar en intervju de har gjort med mig. Man hittar den här. Notera också att Felicia Svaeren skriven en ledarkommentar i ämnet idag.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • Bo Westin

    En vidrig företeelse inom vissa församlingar är den så kallade kollektiva tystnadsplikten, där ledare, pastorer eller andra förtroendevalda överträder tystnadsplikten när de sinsemellan diskuterar medlemmar. Det bäddar för rättslöshet och förtal som det finns nog av.

    Frid!

  • kastasyten.se

    Det behövs ramar och föredömen i våra församlingar..v v T.B.