Nu laddar jag för nästa rond i församlingstuktsdebatten

Debatten om församlingstukt har blivit omfattande. Nu har frågan kommit upp på ett antal bloggar som i sin tur skapar nya debatter. Det medför att jag måste få lite mer tid på mig innan jag skriver mitt nästa inlägg. Vill dock göra några påpekanden när jag nu tittar på debatten. Ska försöka återkomma inom de närmaste två dagarna.

Jag är positivt överraskad av det stöd man får när man vill problematisera den liberala, högt-i-tak frikyrkan, av folkkyrkokaraktär, som alltmer breder ut sig. Inte minst märker jag bland unga kristna en trötthet på intet förpliktande församlingar med låg nivå av överlåtelse, med en light-variant av underhållande kristendom – där man istället längtar efter mer av närhet, äkthet, att bygga en radikal kyrka med fokus på efterföljelse och lärjungaskap. Och där detta inte bara blir ord, utan verklighet. Bloggen Hela Pingsten tycker jag uttrycker detta ganska tydligt.

Jag gillar inte alls ordet församlingstukt, själva ordet känns för gammaldags, inte modern svenska, men eftersom Hörnmark använde ordet har jag hakat på. Det är ju också ett etablerat begrepp i svensk frikyrklig tradition.

Men församlingstukten blir en vattendelare. Ska man bygga en församling som bygger på lärjungaskap och efterföljelse, och där man kan ställa krav på medlemmarnas liv, eller ska man bygga öppna folkkyrkor, med en individualiserad kristendom, där kyrkan mest levererar vissa religiösa tjänster som gudstjänster, ungdomsarbete m.m, men där medlemmen lever sitt eget liv.

Och här tror jag att de traditionella samfundsstrukturerna inte längre är relevanta. GF-kyrkan i all ära, jag uppskattar viljan till nytänkande, men ett problem är att det bygger på de traditionella samfundsstrukturerna. Jag tror att huvudlinjen blir mellan radikala lärjungaskapsinriktade församlingar som bygger på tydlig undervisning, en överlåtelse till varandra, och en strävan till ett gemensamt liv i Kristi efterföljelse, och mer öppna folkkyrkor, där kristendomen blir mer och mer individualiserad, jag lever mitt eget liv och jag går till kyrkan för viss religiös konsumtion, där jag själv väljer vad jag vill tro och hur jag vill leva.

Och här tror jag att församlingar som har fokus på efterföljelse, lärjungaskap, och som tror att det finns en given moralisk standard för oss kristna, kommer att hitta varandra. Här har nog en trosförsamling, en katolsk församling, väckelsegrupper inom Svenska kyrkan, en konservativ baptistförsamling, en missionsförsamling som lever kvar i samfundets väckelsetradition, och radikala EFK- och pingstförsamlingar mer gemensamt – i det att man är ganska överens om hur man ska leva det kristna livet, och uttrycka det i en lokal överlåten gemenskap.

Tycker att katoliken Bengt Malmgren, Bengts blogg, breddar denna debatt på ett bra sätt, och visar att detta är en gemensam kristen angelägenhet.

Svensk frikyrka håller ju nu på att formera sig i två stora block, GF-blocket och ett block som består av EFK/Pingst och SAM. Men samfundsstrukturerna kommer inte att fungera inför framtiden, och inte heller våra utbildningsinstitutioner – om man inte hyfsat är överens om hur man bygger en församling, vad innebär det att vara Kristi kyrka, vad innebär lärjungaskap och efterföljelse idag.

Det är stor skillnad på att leda en frikyrka som är en öppen folkkyrka, med låga förpliktelser när det gäller överlåtelse och lärjungaskap, och en församling som bygger på ett gemensamt liv i Kristi efterföljelse och där man inte relativiserar den kristna tron och livsstilen.

Jag återkommer.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Bo Westin

  Mycket bra formulerat. Men vad betyder GF-kyrka?

 • Erik Thors

  Ja detta var ett spännande ämne. GF-kyrka står (lite slarvigt uttryckt) för den planerade sammanslagningen Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan, där ”Gemensam framtid” är arbetsnamnet.
  Jag undrar vad Swärd menar med de ”traditionella samfundsstrukturerna”? På vilket sätt är det ett problem och hur står då t ex EFK i det? Visst finns det möjlighet inom samfund med fria församlingar att bilda gemenskaper som har en tydlig församlingstukt? Jag tror det kan bli en ”vattendelare” men sådana kommer och går. I dagens snabba kommunikation flödar massor av teologiska viktiga frågor och skulle vi omforma oss i samfund för varje fråga blir det knepigt. Är det detta som Swärd ser som samfundsproblemet? Vad är alternativet?

 • PeJ

  Tack Stefan!
  Analysen är strålande!
  Ge tillbaka självförtroendet att prata med sin medmänniska till församlingsmedlemmen genom det tjänande och gränssättande Herdeskapet. Dvs. det behövs en reformering i utbildningar och strukturer precis som du säger.

 • Margret Sundin

  Jag har följt debatten och vill bara kort dela en tanke.

  Rörelsen mot folkkyrka inom de frikyrkliga samfunden känns mycket sorglig (det har ju pågått länge så vi är ju nästan där). Mellan dessa finns en stor skillnad i teologi och uttryck. Människor som lever i en kyrka utan lärjungskapsvision och hela Bibelns Ord och den teologi och de konsekvenser som då följer tappar stora delar av den skatt som går att finna i åkern, som Jesus sa.
  Jag är tacksam för denna debatt, att den har kommit på pränt, att den kommit i ljuset!! Jag har sett frukten av folkkyrkans tanke och liv och frikyrkans efterföljd på vägen mot folkkyrka. Jag har inte sett en god frukt av det – inte sådan frukt som ska följa den troende.

  Vi har alla som lever i kyrkans värld och följer strömningarna, länge förstått att det har funnits en avtagsväg och att de som leder samfunden tagit in på den för länge sedan och den går mot en alltmer liberal frikyrka. De troendes gemenskap har varit en frikyrkas signum, men i en folkkyrka har alla en plats utan omvändelse och tro!?

  Guds församling ska gestalta Kristus/Kristi kropp – det går inte ihop med folkkyrkotanken. Livet i en församling ska ge tillväxt – till manlig mognad och Kristuslikhet, hur kan detta ske utan Guds Ords ledning och tillrättavisning. Det måste predikas och levas. Denna väg och brottning med Ordet är endast möjlig tillsammans med syskon som lärt sig Vägen med Herren, omvända troende som är villiga att klä sig i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Att ha fördrag med varandra och förlåta varandra. Klä er i Kärlek. Kol. 3:12-14. Dessa egenskaper leder inte till liberal teologi. Kärlek är omöjlig att visa utan tillrättavisning och uppmuntran i tro och liv.
  Margret Sundin pastor Citykyrkan Örkelljunga

 • PeJ

  Du har säkert goda tankar om ett rättfärdigt ledarskap också…låt oss ta del

 • Mikael

  Hej Stefan!
  Kan nämna att nu är det dagens sista inlägg för mig.

  Du tar upp ämnet med den finkänslighet som så väl behövs.

  Flera kyrkor är vid ett vägskäl. Hur skall vi förvalta våra framtida Kyrkor.

  Du gör det mycket bra Stefan.

  /Mikael

 • http://www.jlundstrom.se Jonas Lundström

  ”Församlingsfostran”!

 • Kent Mossheden

  Bra utgångspunkt för samtal i våra
  församlingar om vad det betyder att vara en församling ”som bygger på ett gemensamt liv i Kristi efterföljelse och där man inte relativiserar den kristna tron och livsstilen”. Ingen församling är den andre lik, men hur vore det med lite ”benchmarking” kring frågan om hur man i en församling intitierar en process som på alvar hjälper församlingen att låta orden bli verklighet.
  KM

 • PeJ

  I sanning intressant frågeställning hur EFK´s församlingsprogram står i förhållande till sin förre ordförandes nu framlagda undervisning! Låt oss läsa Stefan!

 • http://missionoc.wordpress.com/ Leif Berg

  Hur bedriver man församlingstukt samtidigt som man står som baner för en ekumenisk koalation med katolsk hedendom och ekumenisk världsreligion!

  Undrar Leif

 • http://missionoc.wordpress.com/ Leif Berg

  Hur bedriver man församlingstukt samtidigt som man flaggar för en ekumenisk koalition med katolsk hedendom och ekumenisk världsreligion!

  En gåta!

 • Anonym

  Jag tycker dock det hela snöat in på församlingstuktsfrågan, det var ju egentligen inte det intervjun med Pelle H det handlade om!

  Det är ju än allvarligare med själva medlemsskaps frågan!
  Som jag förstår det så öppnar han ju för att ofrälsta, och de som öppet lever i synd ska kunna bli medlemmar. Då han säger att …”omvändelsen kanske tar tid”… ? Omvändelsen tar inte tid, det är processen fram till ett personligt beslut om omvändelse som tar tid. Och innan en människa kommit till det beslutet och omvänt sig och tagit emot Jesus som sin frälsare och bekänner honom så är inte den personen frälst och med i Guds församling! Hur kan man få det till något annat då man läser bibeln?

  Han säger strax innan dess att: …”Han menar att det funnits en föreställning om att församlingen på jorden är en kopia av den himmelska.”…
  När har den föreställningen förändrats? Vilken församlingen tillhör vi då? Är vi inte ett bygge i Jesu kyrka, hans kropp? Är vi inte längre hans ljus här på jorden? Är vi inte den samme församling som i himlen? Byter vi församlingsgemenskap när vi dör? får vi en ny pastor (överstepräst)? Är inte det den samme Jesus som är min herde i himlen som jag har här på jorden?
  Pelle borde nog ta sig en rejäl funderare på vad som menas med församling! Han tror visst att församling innebär en organisation, en ideel förening registrerad i skatteverket, som måste rätta sig efter världens tycke och tänkande.
  Jag kan förstå att pingst börjar svettas då församlingarna dör och ekonomin krymper, så man måste väl stryka världen medhårs för att locka fler till gudstjänsterna.

  /Kenneth M

 • Roger Gustavsson

  Erik Thors svarade på det här ovanför.
  ”Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan, där ”Gemensam framtid” är arbetsnamnet”

 • Roger Gustavsson

  Ett väsentligt bättre ord än församlingstukt. I Finland kallas fängelserna för tukthus…

 • PeJ

  Glöm inte bort att ju fler man har ju mer kyrkoavgift kan man få in…det är viktit att vara registrerad på skatteverket

 • Anonym

  :-)

 • Mikael

  Hej Kenneth Maki!
  Du skriver ett jättebra inlägg, och dina frågor är verkligen relevanta!
  Men låt Stefan Svärd ta en fråga i taget.

  Din frågeställning hör ihop så det är en väldigt aktuell fråga.

  Om man diskuterar frälsning i fråga om mer tid, visst är det en bra variant om man har den värdegrunden i sin församling!

  Och det är väl det som är svårigheten,
  och väldigt långt från Auzosa street.

  Det är nog ett grundproblem du tar upp som är väldigt viktigt.

  Kunskap är något som tar tid att vinna, när människor pratar om de vill ha förändring!

  Så frågas de inte efter S-E Sköld eller de andra bibelspränga Pastorerna!

  /Mikael

  Så än en gång

 • Mikael

  Hej Kenneth Maki!
  Det är väl en av grunderna för bekymmret vi måste våga dela erfarenheter utan att få reda på hur enormt fel vi har, då finns nog en möjlighet att Både Pelle och de andra arbetar åt samma håll.

  Det är inte av illvilja man vill förändring iregel.

  Men att ta in alla frågorna och börja på nytt det tar tid och rådfråga piojärerna det är lite svårt nu!

  /Mikael

 • S-E Sköld

  Stefan Swärd: ”Det är stor skillnad på att leda en frikyrka som är en öppen folkkyrka, med låga förpliktelser när det gäller överlåtelse och lärjungaskap,

  och en församling som bygger på ett gemensamt liv i Kristi efterföljelse och där man inte relativiserar den kristna tron och livsstilen”.

  I de här textraderna fångar Stefan Swärd vad frågan handlar om. Det är inte svårt att samla folk; t.ex. Christer Sjögren sjunger julsånger i någon kyrka. Men att bygga en Biblisk församling, är någonting helt annat: och det har bl.a. Pelle Hörnmark inte förstått.

  Då finns inga genvägar, eller lättköpta ”segrar”.

  Då handlar det om, att predika Ordet och bygga Guds församling i enlighet med Ordet: enligt de ritningar som Gud – som är ende ägaren till Guds församling – överlämnat till oss via Sina tjänare apostlarna och profeterna och som finns upptecknade i Bibeln, d.v.s. i Guds Ord.

  Det är betydelsefullt att lägga märke till, att Pelle Hörnmark INTE åberopar Guds Ord i sitt förändringsarbete, inte en enda gång, så långt jag kunnat se eller höra, utan egna tankar, iakttagelser och önskningar! Och med det kommer man inte långt i Guds rike. Och framförallt skall man inte leda andra på den vägen!

 • Pingback: Tweets that mention Nu laddar jag för nästa rond i församlingstuktsdebatten | Stefan Swärd -- Topsy.com()

 • David Axelsson

  Tack Stefan för att du tar upp ännu ett viktigt ämne till diskussion. Församlingstukt är som du skriver ett ord som inte fungerar i vår tid. Låt oss tala om lärjungafostran? Det handlar ju i grunden om att hjälpa varandra att bli trovärdiga Jesu efterföljare.
  Lästips: Dallas Willard berör dessa frågor i sin bok ”De andliga disciplinerna”.

 • O.P

  Ords.13:18 Fattigdom och skam får den som ej vill veta av tuktan. Det har bliuvit populärt att byta ut ord till något som låter snällare, (liberalare) men för oss som läser våran Bibel är det ett ord som vi förstår. Ef. 6:4 Fostra dem i Herrens tukt och förmaning .
  Lästips. Bibeln

 • Anonym

  Jo jag vet en sak i taget.
  Men det är det jag är rädd för att denna församlingstuktfråga som tyvärr är genom flera historiska (det har det ju skett det kan vi inte förneka) övertramp, är så negativt laddad.
  Att den ges så mycket energi kommer att leda till att folk tröttnar och sen när (om) själva
  huvudfrågan i intervjun tas upp så kommer den att mer eller mindre falla mellan fingrarna.

  Men i huvudsak är jag inte så bekymrad. Gud kommer nog att göra sitt verk iallafall, med eller utan befintliga samfund/ församlingar, såväl i Sverige som här i Grekland.

  Gud välsigne er!

  /Kenneth

 • Anonym

  Jag ber om ursäkt för de 5 sista raderna de var skrivna i irritation.

 • David Axelsson

  Oj, tuktad av anonym sarkastisk besserwisser!!!
  Sådan inägg berikar och fördjupar debatten? not

 • O.P

  Det har blivit så populärt bland kristna att hänvisa till skrifter från USA. Jag hittade en video där Paul Washer predikade för unga (den går att söka fram på google svensk text) han nämner att i hans hemstad sa 90% att dom var kristna men ingen levde som det. Är det den kristendomen som vi vill ha,där alla vi möter säger sig vara kristna men egentligen lever som vanligt.

 • O.P

  Du är väl också i det närmaste anonym, jag hittade över 100 med det namnet på ratsit. De flesta här på bloggen har rätt så anonym framtoning.Om jag skrev ut hela mitt namn så blev jag värderad i förhållande till min släkt,på gott och ont.Det är inte jag som skall värderas utam dom ord som jag skriver,och är det inget av värde så låt bli.

 • wildwest

  I Sverige har vi väldigt svårt för ord som tukt, efterföljelse, lydnad, hierarki, disciplin. Vi har sysslar med detta ändå men envisas med att kalla det nåt annat. Ganska skojigt när man delvis lever bikulturellt. Det är ju förstås inte huvudproblemet.

  Medlemsskapsdebatten har slagit huvudet på spiken, det är därför inläggen har varit så många. Det handlar i grunden om min gamla käpphäst: när får man/bör man/kan man kalla sej för kristen? Det är sorgligt att man idag måste hänga på adjektiv för att markera vilken typ av ”kristen” man är, typ troende kristen, avgjord kristen etc.

  Efter mitt kontors julmiddag hör jag nu till kontorets ”kristna” falang, vi har förstås mest ateister/agnostiker, även någa muslimer och en jude.

  Min kristna falang består av personer som tror på reinkarnation, att Jesus och Gud är två olika guddomar, en tror att Maria var lesbisk och våldtogs av Josef, att präster o pastorer är serviceinrättningar, man är glad över att min ene kristne kollega nyligen gift sej homosexuellt i sin kyrka (”äntligen har kyrkan kastat sina jobbiga gamla åsikter överbord”). Alla är medlemmar i Sv kyrkan, en i Missionskyrkan.

  Det är så det blir rent praktiskt med folkkyrkotanken. Det är dessa jag enligt Bibeln ska kalla mina kristna syskon, vilka jag ska försvara offentligt mot andra religioners läror, vilka jag ska dela mina bekymmer och glädjeämnen med (en del vill nog att jag mest delar med mej av mina tillgångar), vilka jag ska kunna be om förbön när jag har det jobbigt, vilka jag ska kunna sjunga lovsånger med. Ehhh???

  Jag måste säja att i dom få samtal av privat och religiös karaktär som förekommer har jag mest gemensamt med mina muslimska kollegor.

 • Kamau Mweru

  Broder Wildwest (fast delvis svensk… :-))

  Detta du skrev är så ofantligt mitt i prick och bra att det borde publiceras som en separat bloggpost!

  Den som läst din kommentar säger jag: Läs den igen.

  Den som läst den igen, säger jag: Sela!

  Ta kontakt om du vill. Kamau.Mweru (snabel A) gmail.com
  Broder Wildwest (fast delvis svensk… :-))

  Detta du skrev är så ofantligt mitt i prick och bra att det borde publiceras som en separat bloggpost!

  Den som läst din kommentar säger jag: Läs den igen.

  Den som läst den igen, säger jag: Sela!

  Ta kontakt om du vill. Kamau.Mweru (snabel A) gmail.com

 • Bo Westin

  Jag tror ju personligen att vi lever i den tid som bibeln kallar för de yttersta dagarna. I Paulus andra brev till Timoteus kan vi läsa följande ord:
  1917 års översättning.
  ”1: Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skall komma.
  2: Ty människorna skall då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,
  3: kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda,
  4: förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skall älska vällust mer än Gud,
  5: de skall ha ett sken av gudsfruktan, men skall inte vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana.”

  Intressant nog står det att dessa människor ska ha ett sken av gudsfruktan men ändå leva en livsstil som är helt på tvärs mot vad bibeln lär och undervisar. Denna utveckling tror jag att vi kommer att få se alltmer av. Vad gäller frågan om hur en fungerande församling ska vara strukturerad så tror jag att det kommer att ge sig av sig själv. Det kommer nämligen att bli så att den kristna kyrkan kommer att bli utsatt för ett allt större tryck och motstånd från antikristliga krafter och detta kommer i sin tur att göra att församlingen måste skapa mer ändamålsenliga ”strukturer” för att kunna överleva som en levande kyrka. Den här utvecklingen kommer att gå ganska snabbt och nu mer än någonsin gäller bibelordet om att hålla sig vaken. Det kommer inte i framtiden att gå att förhålla sig som en likgiltig och oengagerad kristen om man ska kunna stå emot den lavin av ondska och förvillelse som sveper över världen.

  Sedan tror jag och hoppas jag på en väckelse där många ska komma till tro, en sista skörd för Guds rike. Men det kommer en tid när det blir alltmer tungt och svårarbetat därför att de flesta så att säga har valt sida. Det kommer en tid då vi inte kan göra mycket mer än att gå in i våra ”kamrar” och ropa till Gud. Om den tiden skriver Jesaja:
  ”Välan då, mitt folk, gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig; göm dig ett litet ögonblick, till dess att vreden har gått förbi. Ty se, HERREN träder ut ur sin boning, för att hemsöka jordens inbyggare för deras missgärning; och jorden skall låta komma i dagen allt blod som där har blivit utgjutet, och skall icke längre betäcka dem som där har blivit dräpta

 • http://twitter.com/polaritet John Nilsson

  Mycket viktigt diskussion!

 • S-E Sköld

  Jag har varit sågverksarbetare, skogsarbetare, anläggningsarbetare och resten av tiden socialarbetare. Det senare under större delen av mitt yrkesverksamma liv.

 • Medvandrare i tron

  Kan vi inte skippa ordet församlingstukt och kalla det broderlig/systerlig tillrättavisning istället. Bibeln talar ju om detta för att hålla församlingen ren. Att inte ha tillrättavisning är ju att gå emot bibeln, det står ju tydligt om din broder försyndar sig så ställ honom till svars i enrum..osv. Tillrättavisninar handlar ju också om en kärlekshandling till medmänniskan att den skall komma rätt ifrån avfallet. Medvandrare i tron

 • Pingback: Visionen om troendeförsamlingen och församlingstukt()

 • Mikael

  Hej S-E Sköld!
  I Pingströrelsen finns alla varianter av ledare!

  I SydAmerika var en pastor i behov att öka Staben, Så han Frågade sin församling om det fanns några som skände sig manade att ta Pastorstjänst i församlingen 40 stycken reste sig upp och hjälper till.
  Detta är människor som är utrustade med bibel och stöd från församlingens ledningen och Herrens stöd.

  Och jag tror du har mycket att ge och om du anser du inte är rätt person, så får vi väl hoppas att Kenneth Maki kan ta sin kunskap i stöd till ledningen i Pingst jag vet att det finns många som har mycket att ge.

  Någonstans så känns detta som Pelle inte är tillräkligt medievan än.

  Han säger att det är på remiss i sju församlingar! Där hade alla ställningstagande som inte håller måttet markerats och förklarats grundens svårighet och med det troligen redigerats bort.

  Man måste våga att göra fel, bara att vissa saker inte har rätt förankring i Bibeln ger en bild av dess tyngd att alla sådana frågor måste lyftas och förankras på nytt!

  Sedan kanske det nya blir starkare och bättre än det som varit, det får tiden visa!

  /Mikael

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Jag har skrivit ytterligare ett inlägg i detta ämne: http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=820

 • http://www.tankarkringbibeln.blogspot.com/ Theodor56

  Tycker att Jonas modernare ord församlingsfostran är en förbättring jämfört med församlingstukt. Men det allra första som jag anser behöver sägas är att avgörande för att kunna vara församlingsmedlem är att man blivit del i Kristi kropp, fått synderna förlåtna och åkallat Herren…
  Det är helt klart att människorna som känner sig dragna till de n kristna gemenskapen och vill komma till möten ska välkomnas samtidigt som de aldrig skulle få bli insläppta som församlingsmedlemmar så länge de inte blivit pånyttfödda! Låt oss komma ihåg att församlingen INTE är till för världen som allt oftare hör utan för Jesus, för att prisa och lovsjunga hans namn. Att vi utifrån denna tillbedjan gärna vill att andra är med är det ingen tveka om men jag fruktar att många kommit ifrån tanken att vi är till för Gud och för ingen annan! Har vi kanske också börjat göra församlingen till en köpmansplats istället för ett bönehus?

 • Erik Thors

  Vill komplettera mitt inlägg med att tipsa om Tankar i natten som ger en bra bild av en sund församlingstukt. Dagens samhälle med dess sätt att professionellt hantera brottsliga handlingar ska vi ta tillvara. Vi kan inte okritiskt tillämpa ordningar för församlingar för 2000 år sedan. En sund församlingstukt i vår tid.