Krönika i Världen Idag idag om samhällets sexliberalisering 1965-75 och påverkan på kyrkorna

Har en krönika i Världen Idag idag om den fråga som jag har skrivit min doktorsavhandling om, nämligen sexliberaliseringen som inträffade i samhället under åren 1965-75 och som bland annat medförde fri abort. Här hittar man krönikan.

Min tes är att det sexliberala projektet i praktiken har genomförts även i kyrkorna, i varje fall i viss utsträckning, genom värderingsförskjutningar, fast några decennier senare.

Det här är ju ett av de få områden där jag kan yttra mig med vetenskaplig kompetens.

Nu är jag inne på det som vissa teologiskt liberalt orienterade kristna kallar för underlivsfrågor. Det är detta jag är doktor på.

För ett par år sedan skrev jag en artikel i Dagen där jag skrev att jag vill inte vara med i en kyrka som bara gör som alla andra, fast 30 år senare. Jag vill vara med i en kyrka som är ljus och salt, vågar gå mot strömmen, och kan gå i bräschen för förändringar och vara i frontlinjen, inte bara vara som alla andra – fast långt efteråt.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Roland Gustafsson

  Tack för artikeln – mitt i prick!

 • Wildwest

  Teol dr i gynekologi ungefär… Jag håller med Stefans analys, det är tyvärr väldigt sant hur utvecklingen svängt i kyrkorna. Det diskuteras inte ens, det bara accepteras. Någon har sagt att varje stor samhällsförändring beror på de kristnas inställning och liv. När nåt positivt sker så är vi snabba med att klappa oss själva på huvudet (se nykterhetsrevolutionen på 1800talet, folkväckelserna som utmynnade i föreningsliv och demokrati, se kommunismens fall på 90talet med kristna i ledande positioner osv). När nånting negativt inträffar är det alla andras fel…

  Den sexualfientliga frikyrkorörelse jag växte upp i tror jag definitivt påverkade samhällsutvecklingen negativt, reaktivt. Alla ”underlivsfrågor” sköts under mattan, aldrig någonsin hörde jag hur man skulle förhålla sej till alla dessa frågor förutom att allt alltid var förbjudet och att man i princip var syndfri så länge man höll sej ifrån alla tankar på tjejer. Dom i kyrkans utkanter som inte fick det att gå ihop gjorde förstås revolution. I början kändes det säkert befriande, ju längre det gått desto mera panikslaget blev det och nu sopar man på den liberala kanten istället alla frågor under mattan. Foster är inte människor, pappor är onödiga, prostitution är utnyttjande av en kvinnas kropp men inte indiska surrogatmammor osv.

  Kort sagt vore en kristen reaktion på allt detta verkligen nödvändig, istället är man tyst för att man själv sitter i soppan och inte är fri att tala.

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Ja, den är mitt i prick, precis som din miljöartikel.

  Jag har en alternativ tolkning till varför din miljöartikel inte blir lika läst som andra artiklar du skriver (om Benny Hinn eller äktenskap o.s.v.). Det beror inte på att vi kristna är ointresserade av miljön, utan att vi (som regel) redan är intresserade och håller med dej. Vi har problem (här som annars) med att alltid leva som vi lär, men vi anser som regel INTE att vi har ett uppdrag att slita ner jorden så fort som möjligt för att påskynda Jesu återkomst (vulgärpropaganda). Det finns ett fåtal för vilka läran om Jesu återkomst säkert kan ha lett till felaktiga slutsatser beträffande mijlöområdet – precis som det säkert finns ateister som skitar ner eftersom jorden ju ändå ska gå under till slut även enligt ateismen – men i stora drag är det du skriver rätt okontroversiellt, och många kristna som (liksom vi) tillbringar mycket tid med ungarna har inte ens råd att leva särskilt miljöovänligt (med thailandsresor varje vinter o.s.v.). Å andra sidan tycker vi oss inte heller ha råd att installera bergvärme, hm… I vilket fall som helst, klart att t.e.x en abortartikel genererar fler kommentarer, när vi inte bara har besvär med det praktiska livet, vardagsmoralen, utan också och speciellt i det här fallet tycks vara så oense t.o.m. i den grundläggande etikfrågan om fostrets människovärde! Kan en kristen utföra aborter och i så fall under vilka omständigheter (jag kan tänka mej några sådan)? Jfr Jönköpingskvinnan som blev en av Dagens 100 förebilder för ett par år sedan – hon som avlivade foster då och då för att inte lägga över allt sånt på sina stackars jobbarkompisar!

  Ifrågasätt köttätandet – som Stanley Sjöberg – så får du kanske lite mer respons även på en mijlöartikel ;o)

 • Isaacwoods

  Vill stämma in och tacka för artikeln i Världen Idag – mycket bra och mitt i prick.

 • Ulf Stenlund

  Dessvärre har samboskap blivit vanligare över tid i våra församlingar. Vår pastor Daniel Alm tog upp detta med en positiv touch. Många upplever kostnaderna kring bröllop som ett hinder. Vår församling ställer upp med en enkel bröllopsmåltid för den som vill gifta sig hos oss. Jag uppfattade inte om erbjudandet var begränsat till medlemmar i vår församling. Något för andra församlingar att ta efter?

 • S-E Sköld

  Det har blivit så i vårt land, att ljus -och salt förvaltarna – Ordets tjänare – närmast vill skylla mörkret på mörkret och förruttnelsen på förruttnelsen. Och verkar inte inse, att de själva sitter på – förvaltar – svaret, vad gäller såväl mörkret som förruttnelsen. Men de har valt att sätta ljuset under bordet, i stället för på och behålla saltet kvar i saltkaret: i Bibeln. De undanhåller med andra ord människorna frälsningen: deras rättmätiga frälsning, som JESUS gett Sitt liv för!

 • Anonym

  Förstår inte att kyrkorna är tyst om detta, jag menar känner många icke troende som var sexuella vildar när dom var unga men när åren går vill man ha stabilitet och trohet , riktig kärlek , klokheten kommer med åren. man vill ha sin livspartner och leva i lugn o ro . så varför vara tyst om en sådan sak vi kristna har ju inget att skämmas för om vi tror på ett sådant gott liv och berättar för andra vad vi tror på.

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallstrom

  Jag tycker inte att sexliberaliseringen är det mest allvarliga i det som Stefan Swärd framför i krönikan utan att han beskriver en kristen kyrka i Sverige som saknar ryggrad. En modern massupplaga av Hasse Alfredssons Pastor Jansson, om man så vill.

 • Per Hallstrom

  Ulf,
  Det finns något slags sammblandning av argument i det du här skriver. Varken du eller pastorn kan väl mena att kostnaderna för bröllop skulle legitimera samboskap. Argumentet är ju uppenbart irrelevant. Att ordna med en vigsel är inget stort ekonomiskt åtagande.

 • Torbjörn S Larsson

  Du ska ha tack för artiken i ViD
  Den var väldigt bra.

 • kjell

  Menar du att nu när vi (lågavlönade arbetare)har betalat bröllopsmiddagar för alla våra barn så skall vi genom församlingen vara med och betala för dom andras barn också, så att deras föräldrar inte missar den nya bilen eller båten.

 • http://www.trolleritider.se Samuel Varg Thunberg

  Stefan: Vart i ligger skillnaden i ett (lagstadgat) äktenskap och samboskap i realiteten? Och vad säger Bibeln om ”äktenskap”? Säger den inte att man ska flytta ihop och ha sex..? Är inte detta vad såväl samboskap som äktenskap är? För inte säger väl bibeln att man måste vara gift efter vad ens lands lagar har för stadgar om ett äktenskap?

 • kjell

  Det handlar om välsignelse och att inför Gud och i vittnes närvaro lova varandra livslång trohet,eller menar du att det räcker att hoppa i sjön och ta ett dopp och sedan säga att nu är jag döpt.(förlåt bilden men det var det första som kom ”till” mig.

 • Ulf Stenlund

  Det är nog inte bara pastorn som stött på argumentet att bröllop är dyrt. Vårt egna bröllop var definitivt inte dyrt men vi fixade mycket själva och kompisar bistod. Många med begränsade tillgångar lånar en massa pengar för att kunna tillfredställa egna och andras förväntningar på ett rekordeligt bröllop. Möjligen är kostnaden ett argument som tas till trots att den egentliga orsaken är att man inte vill men pastorn har säkert stött på folk som faktiskt anser sig inte ha råd. Jag tyckte idén var jättebra. Dels visar församlingen att det går att ha roligt utan dryga kostnader dels blir arrangemanget ett sätt att visa att äktenskap är den samlevnadsform vi står för.

 • http://www.trolleritider.se Samuel Varg Thunberg

  Men om vi nu ska vara så bibliska… Vart står det i Bibeln att vi måste genomgå en välsignelsakt för att bli korrekt gifta?

 • Bo Westin

  Jag kommer väl ihåg hur en av mina klasskamrater blev trakasserad, kanske rent av mobbad, därför att hans föräldrar hade skilt sig. Det hände någon gång i högstadiet i slutet av 60-talet. Det var ganska ovanligt på den tiden med skillsmässor. Det var inte lika lätt att skilja sig och det sociala trycket var större att leva skötsamt liv och vara en god samhällsmedborgare. Det fanns mycket hyckleri och många barn som for illa i krackelerade familjer som utåt framstod som lyckliga och skötsamma. Män var lika benägna att misshandla, supa och vara otrogna då som nu. Traditionens och överhetens myndiga namnkristendom med sina vitmenade väggar lyckades inte stå emot. Vi kristna behöver leva i Efesierbrevets tro och bekännelse. Mörkret är kompakt och vi behöver hitta elden och tända ljusen så att människorna kan hitta tillbaka till Gud igen.

 • Sward

  Hej,
  Jag har i min roll som pastor försökt undervisa i alla år att ett kristet äktenskaps ingående består av fem delar. 1. Man behöver överge sina föräldrar och bilda en ny familj, enligt skapelseorden, överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. 2. Att gifta sig är att ingå ett förbund med Gud, det är det kännetecknande för ett kristet äktenskap. Hur detta förbund exakt ingås ges inga detaljregler om i Bibeln, men trohetslöften m.m. brukar vi i praxis räkna in. För en kristen är det naturligt att detta görs i församlingsmiljön 3. Det tredje är att offentligt tillkännage detta, det brukar göras i någon form av bröllop och offentlig proklamation, att vi nu lämnar våra föräldrar för att bilda en ny familj och börja leva samman. Något av offentligheten har vi ju i svenska lagstiftningen, genom att det ska vara minst två vittnen närvarande – en miniminivå. 4. Bröllopet, förbundet, sammanflyttandet bekräftas genom sexuella föreningen. 5. förhållandet regleras lagligt. Man är lagligt gifta med varandra som det står i Rom 7. Alla civilisationer har haft någon form av laglig reglering av äktenskap. Även i den sekulära svenska lagstiftningen är det en stor skillnad på att bo sambo och att vara gift. I nödfall kan den sista delen med juridiken skippas, om det av någon anledning inte går. Exempel var baptistäktenskap på 1850-talet då baptisterna vägrade att vigas i kyrkan, och därmed inte fick ingå ett lagligt äktenskap. Historiskt sett är det dock mycket ovanliga situationer.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • kjell

  Gå till http:bibeltemplet.net/teofilus/discus/messages/40/242.html
  Det är för mycket för mig att skriva ner så det är lättare att du letar fram exakt den sidan.
  (Men varför bekymrar du dig vad jag vet så är du gift)

 • kjell

  Det gick inte att lägga in den så här den blev som en ofullbordad länk men om du går upp och suddar bort en del i början så ser du hur den ser ut bokstav för bokstav så kan du lägga in den för hand.

 • Staffan D.

  Vart fjärde litet påbörjat barn avlivas, enligt Socialstyrelsen. Från 2,6% år 1960 till 26,4% år 1979.
  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-5-12

 • Ulf Stenlund

  Jomänvisst
  Dock handlar det mest om att ordna en enkel bröllopsfest. Det finns mycket kompetens i församlingen för att travestera en gammal reklamslinga. Vår käre pastor är lite djärv. Häromveckan erbjöd han den som behövde att ta pengar ur kollekten. Jag tvivlar att rikemansbarn nappar på erbjudandet men det finns inga såna restriktioner.

 • PeJ

  Ett herdeskap som bygger i huvudsak på högskolepoäng och x antal tentearde sidor i religionsutövande innehåller inte den kraft som behövs för att de vitmenade väggarna ska fortsätta att vara annat än klubblokaler med ett innehåll som sopar misshandel och annat under mattan, äktenskapsupplösande övningar som de mest namnkunniga högskoleprofeterna helst blundar åt.

 • JB

  Stefan, när ska kyrkan bli ett ljus och salt i andra frågor än ”underlivsfrågor” När ska ett ”radikalt” budskap om ekonomi, miljöfrågor, socialt engagemang. Detta lyser med sin frånvaro i den allmänborgliga/konservativa frikyrkan.

 • http://www.trolleritider.se Samuel Varg Thunberg

  Jag bekymrar mig för dem som är sambo och som får höra att det lever i synd.

 • kjell

  Hittade du den sidan det var frågor som blev besvarade/jag försökte lägga in den här exakt bokstav för bokstav men det fungerade inte riktigt/det kanske går om jag utesluter http

 • Thommy

  Guds folk har konstant backat och då har något annan klivit fram och tagit för sig.
  Jag tror att det är syndens verkningar i Guds församling dom behöver ryckas upp
  med hela sitt förgiftade rotsystem. God Jul och var välsignade ni som vill gå i mot strömmen…
  V v v v Thommy Bergenwall kastasten.se

 • Pingback: Reflektioner om bloggosfären …()

 • Sward

  JB
  Jag håller inte med om att kyrkan är ljus och salt i underlivsfrågor, det är väl mest RFSU och RFSL som försöker vara folkfostrare på detta område, i samarbete med Hollywood. De traditionella frikyrkosamfunden säger överhuvud taget väldigt lite som hörs på svensk samhällsnivå. Svenska kyrkan hörs en del men är mycket tyst i samlevnadsetiska frågor. Den tydligaste linjen har Katolska kyrkan, samtidigt har KK en mycket bred socialpolitisk agenda i många olika frågor, men media mest lyfter fram sex och samlevnad, vilket också ger en snäv bild av vad kyrkan står för.

  hälsn
  Stefan Swärd

 • http://tony48.blogspot.com/ Tony Malmqvist

  En mycket bra artikel i Världen idag. Jag är riktigt bekymmrad efter vad jag läst. Trodde inte i min vildastefantasi att det var så här illa ställt inom svensk kristenhet. Thunberg skriver här att han känner sig bekymmrad över att sambo ska få höra att dom lever i synd. Själv känner jag mig mest bekymmrad över att kristna lever i synd och är likgiltiga för det faktum. Samuel warg Thunbergs argument känns igen: Har då Gud sagt?

 • Viola Fredriksson

  Sam-bor är att leva i Synd.Gud är inte alls fientlig till sexualiteten,utan har skapat den för att människan skall kunna njuta av den,men den måste beskyddas i ett äkten-skap.dvs.ett äkta och sant förhållande mellan man och kvinna som Gud framlagt för att befrämja fortsatt generationer också .Ett samliv skall man inte leva med på ´lösa grunder´eftersom vi människor faktiskt inte är skapade att leva på det sättet.Men idag har Gods Ords auktoritet mist sin auktoritet,och detta i ett samhälle som försökt avskaffa kristendomen och dess värderingar.Synd anses som något förlegat.Men sanningen är att synden förstör och förhärjar och har fortfarande grepp om hela skapelsen,och det är därför Jesus gav sitt Liv på korset för att befria från syndens makt och förbannelse.från sexuella perversitioneroch från allt som håller möänniskor fångna i Satans bojor och mörker..Så..förnekar vi detta och avfärdar vad Jesus sagt och säger är vi ute på hal is…och är inte längre representativa att vara efterföljare till Sanningen..Salt och ljus var det visst?salt innebär rening och kraft i en fördärvad värld..och evnageliet kan rädda syndaren att få evigt Liv.
  Hyckleriet i kyrkorna och toleransen mot all synd förvandlar församlingar till föreningar för likasinnade där man klumpar ihop sig i olika grupperingar och man har anammat vissa delar av Guds Ord ,andra avvisar man ,för man vill bara höra på det som behagar en..´det som kliar i öronen´..Ingen vill betala priset..för ett kontroversiellt och många gånger obekvämt ,men ändå hoppfullt budskap..Korset dör Jesus gav sitt Liv..är omodernt idag..och dom som predikar det anses hånfullt och föraktfullt som radikala eller t.o. bokstavstroende..eller extremister..och de skall man ju bura in…Men det spelar ingen roll.Guds Ord kan aldrig buras in och det har Kraft och det har övervunnit världen.Antingen är man en efterföljare..eller ej.Korset där Jesus gav sitt liv..Hur attraktivt är det idag för den hedonistiska nutidsmänniskan som alltid sätter sig själv och sina njutningar i första rummet?Det gäller även alla som anser att de ´följer vägen´..fast de egentligen inte gör det..det har för högt pris..Den sortens kristna jag träffat och mött i dessa miljöer har ingen sann relation med en Levande Gud,deras handlingsätt avslöjar dem…De vänliga och kärleksfulla känner Gud..och Lyder Gud..för att de har en relation med någon de känner.Religion kan inte ersätta detta,eller´kyrko-gemenskap´.Dessa o-omvända kristna i alla dessa kyrkor borde få höra evangeliet och bli frälsta,i rättan tid,innan de vaknar upp för sent.Kyrkorna idag är egentligen ett missionsfält!Men det finns egentligen många bundna människor där,som vill leva i världen och..med Gud..och de kontrolleras och manipuleras och kontrollerar andra i den illussion de lever i av att vara kristna..Vilket bedrägeri!
  Korset ..där Jesus gav sitt Liv..Jesus ..den enda vägen till Gud!Låt oss predika det sanna evangeliet i kyrkorna ,ja överallt så att människan kan räddas!Avvisar man detta ,är det på eget ansvar!

 • Pingback: ending of the cold war | convincing manner | world war iii | news pictures | world war 3 | illussion | tv news | World | Movie | Part()