Jag är med i miljörörelsen

Nu har jag skrivit ihop en artikel till tidningen Dagen om kristet miljöengagemang, och ett kristet perspektiv på FN:s klimatmöte i Cancun, jag tror att artikeln kommer in på fredag. Jag är både karismatisk kristen, med en konservativ evangelikal bibelsyn och med ett starkt miljöengagemang – är det ovanligt? Det borde inte vara det. Jag tror att naturen är Guds skapelse, som vi människor ska förvalta och värna om, inte förstöra och exploatera. Därför tror jag att kristna kyrkan har ett profetiskt uppdrag att protestera mot miljöförstöring och en skövling av skapelsen. Genom klimathotet och utsläppen av växthusgaser har vi gett oss in på planetens grundläggande kretslopp och atmosfärens sammansättning, som är avgörande för allt liv på jorden. Vi går utanför Guds mandat när vi alltför mycket griper in i skapelsens mysterium, kretslopp och naturlagar. Därför är jag medlem i Naturskyddsföreningen för att markera mitt engagemang i dessa frågor. Frågan utvecklas i artikeln på fredag, jag tror den kommer in då, vi får se.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Anonym

  Härligt. håller helt med dig Stefan en hållbar utveckling på jorden kräver något annat än en livsstil fokus på matrialism och rovdrift av naturen, väntar med intresse på artiklen.

 • http://www.trolleritider.se Samuel Varg Thunberg

  Mycket roligt att höra Stefan! Jag kallar mig själv inte för konservativ, evangelikal eller ens karismatisk kristen (även om jag oftast inte har några problem med de som gör det) utan helt enkelt bara ”kristen” eller ”troende”… Jag försöker väl ta ned det hela på jorden lite.

  Hur som helst – väldigt roligt att höra att du är miljöengagerad och tar varningssignalerna på allvar! Jag håller med dig i det du skriver om vårat ansvar och hur det faktiskt är väldigt bibliskt att värna om miljön. Ser fram emot artikeln!

 • Anonym

  Nu är det ju så här att miljötänk och koppling till Bibelns ord inte är speciellt nytt. Under min livstid tänker jag på 70-talet, men då var det inga karismatiker på banan. Skönt att det ändrar sig. För att citera Magnus Malm ”ingenstans är det så svårt att vara profet som i ett karismatiskt sammahang”.

 • Wildwest

  Har inga problem med kristna som är engagerade för en hållbar miljö. Medger dock att jag är skeptisk till de mest alarmistiska övertonerna vad gäller just klimathotet, uppvärmningen. Vi har mätcykler på uppåt ett århundrade medan vi vet att klimatet har varierat mer än det gör nu utan att människan kan ha påverkat det, t ex lilla istiden på 1600talet. Jag tänker dock inte ge mej in i en diskussion om detta eftersom jag kan för lite.

  Det som är farligt med klimatalarmismen (påstår inte att Stefan ägnar sej åt sånt!) är alla krav på inskränkningar av den personliga friheten. Det är en totalt livsfarlig utveckling och det bäddar effektivt för den världshärskare som vi tror kan dyka upp, vad annars skulle kunna få alla världens länder att sluta upp bakom en enda man än hotet att jorden går under inom ett fåtal år om vi inte alla hjälper till genom en diktator? Det finns väldigt få debattörer som tar upp den sidan av problemet. Demokrati är ingen självklarhet och demokratin har varit starkare än den är idag, vi har redan en nedåtgående trend.

 • Bo Westin

  Då kom en annan häst fram, en som var röd; och åt mannen som satt på den blev givet att taga friden bort från jorden, så att människorna skulle slakta varandra. Och ett stort svärd blev honom givet.
  5: Och när det bröt det tredje inseglet, hörde jag det tredje väsendet säga ”Kom.” Då fick jag se en svart häst; och mannen som satt på den hade en vågskål i sin hand.
  6: Och jag hörde likasom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: ”Ett mått vete för en silverpenning och tre mått korn för en silverpenning! Och oljan och vinet må du icke skada.”
  7: Och när det bröt det fjärde inseglet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: ”Kom.”
  8: Då fick jag se en blekgul häst; och mannen som satt på den, hans namn var Döden, och Dödsriket följde med honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden.

 • Bo Westin

  1917 Jesaja 24

  1: Se, HERREN ödelägger jorden och föröder den; han omvälver, vad därpå är, och förströr dess inbyggare.

  2: Och det går prästen såsom folket, husbonden såsom tjänaren, husfrun såsom tjänarinnan, säljaren såsom köparen, låntagaren såsom långivaren, gäldenären såsom borgenären.
  3: Jorden bliver i grund ödelagd och i grund utplundrad; ty HERREN har talat detta ord.
  4: Jorden sörjer och tvinar bort, jordkretsen försmäktar och tvinar bort, vad högt är bland jordens folk försmäktar.
  5: Ty jorden har blivit ohelgad under sina inbyggare; de hava överträtt lagarna, de hava förvandlat rätten, brutit det eviga förbundet.
  6: Därför uppfräter förbannelse jorden, och de som bo där måste lida, vad de hava förskyllt; därför förtäras jordens inbyggare av hetta, så att ej många människor finnas kvar.
  7: Vinmusten sörjer, vinträdet försmäktar; de som voro så hjärteglada sucka nu alla.
  8: Det är förbi med fröjden vid pukornas ljud, de gladas larm ha tystnat; det är förbi med fröjden vid harpans klang.
  9: Vin dricker man icke mer under sång, rusdrycken kännes bitter för dem som dricka den.
  10: Nedbruten ligger den öde staden; vart hus är stängt, så att ingen kommer därin.
  11: Därute höres klagorop över vinet; all glädje är såsom en nedgången sol, all jordens fröjd har flyktat.
  12: Ödeläggelse allenast är kvar i staden, och porten är slagen i spillror.
  13: Ty det måste så gå på jorden bland folken, såsom det går, när man slår ned oliver, såsom när man gör en efterskörd, sedan vinbärgningen är slut.
  14: Dessa häva då upp sin röst och jubla; fröjderop över HERRENS höghet ljuda borta i väster:
  15: ”Ären därför HERREN i österns bygder, även i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.”
  16: Från jordens ända höra vi lovsånger: ”En härlig lott får den rättfärdige!” Men jag säger: Jag arme, jag arme, ve mig! Härjare härja, ja härjande fara härjare fram.
  17: Faror, fallgropar och fällor vänta eder, I jordens inbyggare.
  18: Och om någon flyr undan farlighetsropen, så störtar han i fallgropen, och om han kommer upp ur fallgropen, så fångas han i fällan. Ty fönstren i höjden äro öppnade, och jordens grundvalar bäva.
  19: Jorden brister, ja, den brister; jorden rämnar, ja, den rämnar; jorden vacklar, ja, den vacklar;
  20: jorden raglar, ja, den raglar såsom en drucken; den gungar såsom vaktskjulet i trädets topp. Dess överträdelse vilar tung på den, och den faller och kan icke mer stå upp.
  21: På den tiden skall HERREN hemsöka höjdens här uppe i höjden och jordens konungar nere på jorden.
  22: Och de skola samlas tillhopa, såsom fångar hopsamlas i fånggropen, och skola inneslutas i fängelse; sent omsider når dem hemsökelsen.
  23: Då skall månen blygas och solen skämmas; ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem, och hans äldste skola skåda härlighet.

 • David Ahlen
 • Thommy

  Skönt med en normal vinter för andra året i rad, själv så tycker jag att man skall vårda och göra det man kan för att inte skita ner omgivningen och håller med dom flesta någon normala människor i dessa frågor.

  Miljöfrågan tenderar att bli vår tids största religion och man tillber det skapade i stället för skaparen.v v Thommy Bergenwall kastasten.se

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallstrom

  För några årtionden sedan hade frikyrkorna en förkunnelse om Jesu tillkommelse och tidstecknen som gjorde att det inte alls föll sig naturligt att bli engagerad i miljöfrågor. Varför värna om en skapelse som ändå gick mot sin undergång. Varför vårda och underhålla en rivningskåk? I dag är tidstecknen och Jesu tillkommelse närmast en icke-fråga i den kristna förkunnelsen. Och då – med ett långt perspektiv framåt – blir det väldigt god kristendom att vara miljömedveten. Nu har vi, för att citera Stefran Swärd, ”ett profetiskt uppdrag att protestera mot miljöförstöring och en skövling av skapelsen.”

  Jag påstår inte alls att Stefan Swärd har fel. Men det är något i alltihop som inte stämmer. Någonstans i kedjan är det fel.

 • Anonym

  p.s ett bibelställe från mig.

  ”Vi tackar dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung… Din vredes dag har kommit… när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden” (Upp 11:18)

  hur länge kan människan leva på jorden när biotroper förstörs allt fler djur utrotas regnskog huggs ner och haven förorenas som förser oss med syre att andas.

 • kjell

  Miljörörelsen och (fredsrörelsen) är inte av,Gud dom handlar om att jag människan kan själv och behöver ingen gud =(om vi lyckas själva i egen kraft så får inte Gud äran).Vad som är viktigt för oss står i Matt.28:18-20 ”missionsbefallningen” ,det gäller väl i högsta grad den som har satt sin hand på plogen.Där säger Jesus också att han har all makt i himmelen och på jorden,med andra ord så har han makt över miljön också! Vad det gäller mitt handlande här på jorden är ju att jag skall handla rätt här och nu efter min kunskap,men vad jag förstår finns det ”kristna” som (offrar) till denna typ av rörelse.

 • Thomas Arvidsson

  Tack Stefan! Jag ska läsa din Dagen-artikel i kväll.
  Omgående ser man i kommentarerna att det finns tydliga skillnader i synsätten.
  Och på nåt märkligt sätt så får vissa inte ihop kristen tro med omsorg om miljön?!?
  Jag tror det är frukten av en ensidig och alltför ”andlig” tolkning av evangeliet. Ungefär på samma sätt som man brukar tala om att ”själar” ska frälsas, hellre än att människor ska upprättas.
  Jag tror att vi troende behöver en djupare förståelse av inkarnationen, Guds människoblivande.

 • kjell

  Jag kan möjligen kasta ut ett äppelskrott genom bilfönstret (bara den inte träffar någon) men absolut inte en plastpåse och det har inte med ett fanatiskt miljötänkande att göra utan med kärleken till medmänniskan. Men dom som sysslar med miljö tar sig till sina ”möten” med flyg som är bland det smutsigaste vi har, (jag har inte någonsin använt mig av flyg för att komma ut i världen) dessutom förespråkar dom kärnkraft fast dom inte vet vad dom skall göra av avfallet än.

 • Katja Slotte

  HUR eller VAR går vi kristna vidare och samman för att fortsätta detta samtal och kanske GÖRA något positivt? Behöver kontakt med er som är intresserade. Tacksam för svar.