Om Gemensam Framtid

Elimkyrkan, där jag är pastor, är ju ansluten till två samfund, Baptistsamfundet och Evangeliska Frikyrkan. Vi är därför direkt berörda av de planer på ett nytt samfund, där Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan ska gå samman. Det är bara några enstaka personer i Elimkyrkan som har rötter i Baptistsamfundet och därför är intresset noll i församlingen inför det nya samfundet. Det är inte ens någon idé att sätta igång en process för att skriva ett remissvar på det förslag som har gått ut till alla samverkande församlingarna.

Jag har dock noggrannt läst remissvaret. Det handlar ju om tre samfund som under många år har haft en mycket negativ utvecklingskurva. Svenska Missionskyrkan nådde sin kulmen 1940, Baptistsamfundet på 30-talet och Metodisternas storhetstid ligger också bortåt 100 år bakåt i tiden. Att bara göra en fusion är meningslös. Det blir ju bara att minska overhead-kostnaderna för en fortsatt nedgång. Det mest livskraftiga av de tre samfunden är Missionskyrkan och det hade varit mindre byråkrati om bara de två mindre samfunden gick in i Missionskyrkan.

Det enda vägval som är möjligt är ett radikalt nytänkande och att inte alls göra som förut. För som man har gjort förut har ju inte fungerat. Därför blir jag mycket besviken när jag läser remissen. Alltför stort utrymme om stadgar, beslutsformer och organisation. Detta är ju nödvändigt men en bagatell när det gäller att hitta det som ska skapa framtidstro och är nycklarna för att bli en växande och relevant kyrka i framtiden.

Jag saknar analysen av varför utvecklingen har varit så negativ. Och det finns inga utförliga förslag om nytänkande och visioner för framtiden för att vända trenden. Och framförallt saknar jag en genuin andlig bedömning, hur ska vi få Gud på vår sida, hur ska vi uppleva Guds välsignelse och närvaro i vår verksamhet. Risken är stor att allt bara fortsätter som förut.

Det nämns visserligen i några rader om att satsa på församlingsplanteringar och nya former av församlingar. Men vad är det som gör att detta ska komma igång med den nya organisationen, vi har ju sett ganska måttligt av detta under de senaste 50 åren. Hur ska man skapa den andliga dynamik som gör att en församlingsplantering leder till ett andligt genombrott? Hur ska man kommunicera evangeliet om Kristus till den uppväxande generationen till de hundratusentals som nu finns utanför alla kyrkors räckvidd? Hur får vi tillbaka elden så att vi kristna blir brinnande och passionerade och vill ge våra liv för vår tro på Kristus? Hur upplever vi Andens kraft och liv på ett nytt sätt?

Detta är betydligt intressantare frågor än att läsa om stadgeförslag. Men om detta andra får man väl höra någon annanstans.

Det blev inte roligare av att läsa en krönika av Johan Nilsson, Equemenias ordförande, den piggaste delen av det blivande samfundet. Guds rike handlar om att sortera sopor, åka tåg istället för flyg m.m. Är detta spjutspetsfrågorna för Guds rike, är det väl bättre att satsa på Naturskyddsföreningen än på Gemensam Framtid. De har bättre kompetens på området. Men jag vet att Johan vet och tänker mycket längre än så.

Mer hoppfull om svenska frikyrkans framtid blev jag inte av att läsa detta remissvar. Men Guds rike bryter igenom ändå, Anden är utgjuten, nya entreprenörer tar nya initiativ där unga människor möter Kristus. Det blir dock mer helhet om även vi i de äldre frikyrkosamfunden är med i det som Gud gör idag.

Det är ju alltid möjligt att leva i det fräscha och nya som Gud gör idag. Han utestänger ingen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Inge

  Stefan din beskrivning av Gemensam framtid stämmer troligen tyvärr ganska väl in på verkligheten. Den grundläggande tanke, för tro, kallelse och övertygelse som pionjärerna i dessa tre samfund var beredda att offra sig för går troligen aldrig att återskapa och offras nu till förmån för denna organisatoriska sammanslagning man kallar Gemensam Framtid. Alla som studerat något om samfund och väckelsehistoria som exempelvis de första Baptisternas kamp och övertygelse för troendedopets avgörande betydelse för församlingen, förstår att det är en annan ande som blåser denna gång, en ande som inte tvekar att kompromissa med tidigare vunna segrar och erkända sanningar för att på så vis uppnå enhet.

 • Thomas Forslin

  Tack Stefan för att du ger dig på detta ämne och välkommen in i matchen!
  Vet inte hur ni tänker om er församlings anslutning men det är nog bäst att ni håller lite koll.

  Enligt brev från SB:s ledning kollektivansluts alla församlingar som röstar Nej ändå om majoriteten(2/3 bör det vara) röstar Ja.
  För de församlingar som väljer att då gå ur(GF-Kyrkan) vill inte SB ge något klart besked ännu om man tänker utnyttja äganderättsparagraferna som säger att egendomen skall tillfalla samfundet vid utträde(alla församlingar har kanske inte sådana paragrafer).

  Som medlemsförsamling i nya GF-Kyrkan måste man enligt utkasten alltid acceptera alla medlemmar som flyttar in och som blivit medlemmar i annan församling i samfundet.
  Det kan innebära att man tvingas ta in t.ex. samkönade par eller barndöpta medlemmar även om man inte har detta i sitt eget församlingsupplägg.
  Det finns andra skrivningar också som kan få en att undra om det kommer att vara praktiskt möjligt att fungera som dubbelansluten församling(t.ex. GF-EFK). En hel del olika slags tillsyn uppifrån kan man uttrycka det som.

  Nu är ju inte remissförslaget något slutgiltigt dokument utan upplevelsen just nu är väl att det står och väger mellan evangeliskt väckelsekristna och mer liturgiskt liberala krafter om jag uttrycker det relativt vårdslöst.

  Frågorna om kollektivanslutning och ägandeparagraferna ligger egentligen helt utanför remissen men det är det som jag upplever mest brännande just nu. Och jag funderar mycket på hur i alla sin dar ett baptistiskt samfund ens kan tänka i banorna att kollektivansluta församlingar som röstar Nej. Att bygga ett medlemskap på att man inte träder ur och att uppifrån bestämma vilka som skall vara med. Var det inte därför vi en gång bröt oss ur och startade fria församlingar, som inte skylla styras av någon som helst överhet.

  Följ gärna debatten om just detta på Baptistbloggen(http://baptistbloggen.wordpress.com/), där samfundsledarna just nu verkar ha slutat att svara. Finns också en hel det om detta på http://www.klassiskbaptism.se.

 • Thomas Forslin

  Det som din artikel egentligen handlade om, hur vi blåser liv i en levande och evangeliskt fungerande kristendom i vår tid, det tror jag faktiskt att många av de remissvar som skickats in handlar om och uttrycker. Jag har hört denna långtan uttryckas i många församlingar men det kanske är svårt att få in det innehållet i svar på remissen som inte direkt ställer de frågorna.

  Men just dessa personer och församlingar som ställer samma frågor som du, Stefan, de är den ena sidans krafter som just nu bryts mot andra önskningar i processen om hur den nya kyrkan skall se ut. Jag tycker Equmenia är ett exempel på något som kom ut som något mycket mer positivt än man hade anledning att tro i förväg. Tänk om modersamfunden kunde ta samma väg och hitta tillbaka till en evangelisk glöd. Att ”Allt (som skymmer Jesus) skall bort” istället för att ”Allt (som skymmer Jesus?) skall med”
  Det är väl nästan värt en liten bön, eller hur!?
  Det är väl nästan värt en liten bön, eller hur!?

 • Ulf Stenlund

  Bara en positiv erfarenhet från en missionsförsamling. För några månader sedan var jag på föreningen Genesis årskonferens i Oskarshamn. Konferensen hölls tillsammans med ortens missionsförsamling. Jag stannade t.o.m. söndagförmiddagsmötet. Under dagarna innan hade jag mött församlingen, som duktiga värdar för oss konferensdeltagare, nu fick jag möta en alert gudstjänstfirande församling. Det var en ungdomlig församling med många barnfamiljer. Pastorn var lite äldre och verkade ha allas förtroende. Psalm och lovsång verkade komma från hjärtat men det som gjorde djupast intryck på mig var att barnen hade en central plats. Man hade söndagsskola parallellt med vuxengudstjänsten men barnen satt på de tre första raderna från början av mötet. Efter lovsången (som kunde ha varit i vilken pingstkyrka som helst) började söndagsskolan i huvudgudstjänsten. Ungarna kom verkligen i centrum samtidigt som vi vuxna automatiskt fick veta ”var barnen var” i sin bibelundervisning. Efter kanske fem minuter gick barnen till sin gudstjänst. Den församlingen satsade verkligen på barn och barnfamiljer och de jag pratade med verkade trivas jättebra i sin församling.

 • Christer

  Hej Stefan!
  Det är bra att du yar upp detta. Jag har också tagit del av remissen och är inte alls imponerad, tyvärr hade jag inga stora förhoppningar. Jag tycker EFKs presidium gör vettiga reaktioner i sutt svar på remissen. Jag kan inte fatta hur ett baptisktiskt samfund kör över lokala suveräna församlingar och tvingar dem att själva gå ur. Det borde vara helt självklart att alla församlingar inom SMK, MK och SB själva söka inträde

 • Anders Gunnarsson

  Ekumenik kan väl vara bra. Förstår inte varför Svedala behöver 20 olika protestsamfund, men bäst är ju att lägga ner tanken att det går att göra Kristi Kyrka bättre genom att köpa orgel, tolka Skriften i sin ensamhet och starta eget. 200 års historia i Svedala (och i amerikat) borde avskräcka alla småpåvar…

 • Anonym

  Tar lite tid att lära sej tycka om den här nya kommentatorslayouten…

  Jag visste inte att Elimkyrkan var dubbelansluten. Jag har aldrig fattat vitsen med det. Varför är sånt bra? Vet man inte vilket ben man ska stå på? Eller handlar det om det svenska consensustänkandet, då kan man väl ansluta sej till alla kristna kyrkor med en gång och köra en stor kompromiss i lära och liturgi. Såååå kristligt det blir.

  Att bara lyssna på kommentatorer som menar att Baptistsamfundet till slut kommer tvångsansluta församlingar och konfiskera ev egendom gör ju att jag skulle lägga benen på ryggen och springa åt andra hållet. Tala om att förråda sin bakgrund som fri-kyrka. Tala om maktmissbruk. Tänker man centralt införa ockulta seanser så kan alltså ingen säga emot heller.

  Börjar så långsamt begripa storheten i den gamla pingströrelsens s k fria församlingar (även om dom inte var så fria dom heller i praktiken).

 • Thommy

  Det luktar inte direkt väckelse och framtidstro precis, för då får man allt välja helt andra vägar om man för tro tidigare väckelse historia, men det är nog inte det man har i sikte……..
  Ett läs tipps skulle kunna vara boken om William J.Seymoure och väckelsen på Azusa Street, skriven av Henrik Engholm och utgiven på Keryx/Livets ord.
  Det är dags för ett allmänt uppvaknande från alla som vill kalla sig kristen kyrkan/församling, om vi skall ha någon framtid att ge vidare till nästa generation… v v v v Thommy Bergenwall…..

 • Wildwest63

  Fick förresten i helgen ett provex av en ny tidskrift som hette VI Biografi (förstår inte hur alla glättade magasin ska kunna överleva). I alla fall var den faktiskt rätt läsvärd, bl a med en kortbiografi över FO Nilsson, baptismens grundare i Sverige. Nog är det lite skillnad i engagemang jämfört med att håglöst slå ihop kyrkor för att spara pengar (finns det nån annan hållbar anledning egentligen?). Bara för att få chansen att bli baptistiskt döpt (vilket inte längre verkar vara viktigt om man går ihop med kyrkor som inte tillhör döparrörelsen) åkte FO Nilsson ända ner till Hamburg på 1840talet och döptes i Elbe av en baptistisk predikant – kyligt. För att anordna den första dopförrättningen i Vallersvik kom en predikant farande till Göteborg och fick därifrån ro i 17 timmar i sträck för att nå Vallersvik! FO Nilsson bespottades av bygdens folk, sattes i fängelse på vatten och bröd, blev trots stor hembygdskärlek landsförvisad men fick till slut nåd av Karl XV att återvända. Vi ska vara tacksamma för att denna typ av förföljelse ännu (!) inte finns i Sverige, men det visar på ett helt annat engagemang och en helt annan övertygelse än idag. Tänk om denne FO Nilsson skulle fått varit med och viga homosexuella i Norrmalmskyrkan – tanken kraschar i ett stjärnregn redan innan den lämnat hjärnan. Vi är så långt ifrån väckelsekristendom att det snart inte ens går att föreställa sej vad det är. Det blir som när man hittat ett dinosaurieben och sen famlar man på världens naturhistoriska muséer hur man ska föreställa sej att detta djur såg ut och levde.

 • Anonym

  Hur ska man få en levande kyrka i Sverige ? genom våra vittnesbörd ! Så klart ! Genom att vara en seriös kristen människa, frukta Gud, älskar de andra… be om förlåtelse när man gör fel.
  Om man bara trampar på sin nästa och fortsätter med denna falska liv, så, tyvärr, inte ens Jesus kan förändra vad vi inte vill !!!

 • kjell

  Stefan

  Har ni också en fastighetsklasul som säger att egendomen tillfaller samfundet dom som har det får snabba sig att starta en ny församling (förening) och skänka alla ägodelar till den annars är det stor risk att ni i bästa fall får betala hyra för eran egen kyrka

 • Pingback: Bögar, bibelsyn och relativism | Erevna - Blogg & Tankesmedja()

 • JoSjo

  Hej Stefan!

  Då jag är pastorskandidat inom SMK följer jag processen med stort intresse. Du skriver ”Det enda vägval som är möjligt är ett radikalt nytänkande och att inte alls göra som förut. För som man har gjort förut har ju inte fungerat.”, och jag håller med dig till 100%. Lyckligtvis verkar även de som driver processen vara medvetna om detta. Visst, det framgår inte så värst bra i remissen, men det är just en remiss och något som ska diskuteras och utvärderas.

  Även om det är många pusselbitar som fattas tror jag på det nya samfundet. Även om det kanske inte blir tillvästexplosion direkt tror jag att en kursförändring kan skaka om många stelnade församlingar och kanske hjälpa dom på rätt spår igen. När ungdomsförbunden gick ihop i equmenia blev det en synergieffekt och ett rejält lyft, hoppas det kan bli minst lika bra på ”seniornivå”. Varför inte dela med dig av goda och dåliga erfarenheter från sammangåendet av HF/FB/ÖM till EFK? Lasse Svensson och Anders Marklund som är anställda för att driva processen är bra killar, boka in en långlunch med dom vettja!

 • Alma Mater

  I Kiruna gick baptister och metodister med i Missionsförsamlingen redan för länge sedan när min mormor och morfar var unga. Det har funkat jättebra kan jag säga. men Gud har hur som helst bara en församling. Jag råkar vara medlem just i denna Sveriges nordligaste missionsförsamling, men egentligen ser jag kyrkosplittring och alla olika kyrkor som en hädelse av värsta slag.

 • Inge

  Jag håller med dig Anders, Svedala behöver inte 20 olika samfund!
  Kristenheten i stort än mindre varken samfund, småpåvar eller storpåven för att bli frälsta. Bibeln talar väldigt tydligt om församlingen, men däremot inte ett ord om Kyrkor, samfund, eller påvar. Kristenhetens Gemensamma Framtid är den lokala Församlingen med JESUS i centrum.
  Ef 5:32 Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen.

 • Anders Gunnarsson

  Min bibel talar massor om Kyrkan (t.ex. Matt 18:15-18; 28:20b; Luk 10:16; Joh 14:16, 26 och 16:13; Ef 2:20; 3:5,10; 3:20f; 4:11-15; 1 Tim 3:15 och Hebr 13:7,17) och påven (Matt 16:15ff; Luk 22:32; Joh 21:15ff; Apg 1:15-26; 2:14, 21; 3:6-8; 4:1-13; 5:2-11; 9:40 Px fullmakt; 10-12; 15:7-11; 1 Petr 5:1; 2 Petr 1:16-21; 3:15f). En kongretionalistisk model är dock ett sentida påfund! Den kommer inte fram någonstans i NT, men reduceras fram under de senaste åren…

 • http://equmeniajohan.wordpress.com Johan Nilsso

  Hej Stafan
  Roligt att du ger dig in i dethär. Tråkigt om ni väljer att inte skicka in ett svar på remissen från din församling (dock lär de som jobbar med porcessen läsa denhär bloggen ibland, så det kanske inte gör så mycket :-)).
  Kul att du läst min krönika. Och nej, jag tycker inte att guds rike stannar vid att sortera sopor och åka tåg. där du skriver mm står det ”verka mot krig, påverka för en politik som sätter de behövande i centrum”. Man kan givetvis göra en lång utläggning av vad det innebär att leva så att Guds rike blir synligt. Min poäng med att välja sopsortering och tågåkning var att göra lärjungaskapet till en del av vardagen, till något som alla klarar av. Hur lärjungaskapet på andra sätt påverkar våra liv finns inte alltid utrymme att utlägga i en krönika.

  Tycker att uppdraget formulerats bra i remissen: Kyrkans och församlingens uppgift är att göra människor til Jesu lärjungar och därmed förändra världen.
  Tror det är bra att remissen är kortfattad. Det blir upp till ett nytt ledarskap att sätta GF-kyrkan i en riktning. och ge det skelett som remissen innebär lite mera kött och blod. lite mera liv.

  Redan har remissen haft den goda effekten av att 400 församlingar runt om i Sverige suttit ner och samtalat, bett och läst för att söka vad det innebär att vara församling i dag. Vad som är vårt uppdrag. Hur vi ser på Ordet, dopet och nattvarden tex

  Jag är rätt säker på att de tar emot svar som kommer in sent. Ta chansen!

 • Anonym

  Be att Gud skapar en väckelse som skakar om alla kyrkor i Sverige och får oss tillbaka på banan igen. Vi behöver en radikal Azusaväckelse som förenar brinnande karismatik med vild evangelisation, passionerad bön och engagerat arbete för fred och rättvisa. http://helapingsten.wordpress.com/en-ny-azusavackelse-ar-mojlig/

 • Lasse Svensson

  Hejsan!
  Alltid roligt när en Gemensam Framtid diskuteras! Bra! Vill kort bara påpeka att remissen ser jag som ett sätt att testa av hur den gemensamma grund kan se ut som vi vill bygga en ny, gemensam kyrka på. Och som du skriver är mycket av detta nödvändigt. Dock har GF-styrelsen under hösten också arbetat med en strategisk plattform som jag tycker adresserar de frågor du tar upp och kanske saknar i remisstexten. Denna plattform kommer bestå av tre delar där de två första nu ligger ute på http://www.gemensamframtid.se. Det är vision och förhållningssätt som finns där och den tredje delen rör strategiska områden, och detta kommer förhoppningsvis inom kort. Konstitution och strategisk plattform blir då två ben som vi stadigt kan stå på och utgå från i vårt gemensamma arbete och strävan efter Sverige som berörs i djupet av Guds kärlek och kraft.

  I övrigt läser vi mer än gärna ett yttrande som Johan tipsade om och dessutom gillar både jag och Anders Marklund lunch… =)

  Allt gott!

  Lasse Svensson
  Processansvarig
  Gemensam Framtid

 • Sward

  Det var bland det bästa jag har läst på denna blogg senaste fem åren. Håller med, inte till 100 procent, utan till 120 procent.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Haning

  Att slå ihop olika kyrkor med olika teologier, kan endast bli liberalteologiska kyrkor. Om man inte formulerar tron och hur tron ska praktiseras, dvs, gudstjänster och församlingsliv, det kan inte leda till någon levande kyrka, utan det blir ett smörgåsbord, där man plockar det, som man vill ha. EFK är redan ett smörsgåsbord med det, som man gillar. Att EFK pratar vackert om alla f.d. ÖM-are, HF-are och fribaptister, som förnekade flera centrala kristna läror samt FB var ännu mer fanatiskt emot teologisk utbildning än PR och dess grundare tillät inte ta foton om sej. Man kan bara undra hur stabilt och tydligt är EFKs teologi, när man gick ihop med FB? Det bästa är att man ska städa först hemma i EFK, innan man ger sej på Samfundskyrkan eller vad den skulle nu heta.

 • Sward

  Thomas,
  Tack för synpunkter, dessa frågor måste följas.
  hälsar
  STefan Swärd

 • Inge

  I Min bibel Sv Folkbibeln och 1917års översättning har man valt att översätta det grekiska ordet ekklhsia med församling, alltså levande människor av kött och blod, frälsta av nåd, inte byggnadsverket som församlingen träffas i, denna byggnad kan man möjligen kalla kyrka, för mig är kyrkan en död byggnad, däremot lever förhoppningsvis församlingen, att då blanda ihop församling och kyrka har jag aldrig förstått mig på?
  Jag vet att vissa engelska biblar som King James har valt att översätta ekklhsia med church så du kan möjligen ha visst stöd där.
  Kan du även hitta orden Påve och samfund i din bibel?

 • Sward

  Tack Lasse att du hörde av dig. Jag tror att vi i vår församling måste börja följa denna process närmare, vi har varit väldigt distanserade hittills. Ni kan väl höra av er när ni är i Stockholm och har lite tid över, så bjuder jag gärna på lunchen.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Sward

  Kul Johan att du hörde av dig,
  Jag följer ju vad du skriver så jag vet ju att du inte är någon Social-Gospel person av traditionellt SMU-snitt, men just det citatet tyckte jag visade bara en begränsad del av det Guds rike handlar om. Det är ju framförallt på de områden där varken Röda Korset eller Greenpeace kan göra nytta, där vi som kyrka ska sticka ut hakan – men det är vi nog överens om.
  Vi får väl försöka skärpa oss i Elim och försöka få ihop en remiss, om det inte är för sent.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • S-E Sköld

  Dagens kyrkor/församlingar är i många fall bunkers där Anden, Andens eld och verk, effektivt utestängs. Blir det något hål -eller spricka i muren, är ledarna fort där och murar igen. Och sen undrar man, varför Andens eld inte brinner. Hade det varit öppet och välkomnande för Guds helige Ande, hade elden redan brunnit; ja, den hade förvisso aldrig slocknat!

 • Anders Gunnarsson

  Orden finns inte, men begreppen finns där; klart, tydligt och intensivt. Du kanske inte ser det för alla träden är ivägen. Påve=papa=fader kan du dock hitta hos Paulus (1 Kor 4:14f, men Paulus hade inga barn!). Kan du hitta treenighet, Söndagen eller barndop i Skriften?

 • Ps23enkristens

  Gud välsigne dig och er alla frid Ronny

 • Inge

  Anders i Matt 23:9 varnar Jesus för att upphöja människor. ” Ni skall inte heller kalla någon på jorden för er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen”

  Du har rätt om treenigheten det är en tolkning, inte heller jag finner det i min bibel, men Jesus understryker enheten i Matt 28:19 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” Alla tre var med vid skapelsen!

  Bra att du nämner Söndagen som är ett felaktigt arvegods från katolska kyrkan, den bibliska sabbaten är ju lördagen. Dock inget avgörande som bör påverka vår frälsning, må Gud förlåta oss arma syndare.

  Barndopet! Anders nu har vi hittat tillbaka till tråden för denna Bloggpost om Gemensam Framtid! Barndopet är ju en katolsk villfarelse som tyvärr varken Lutheraner eller en stor del av frikyrkan lyckats bli fri från. Här gör Gemensam framtid ett stort misstag då man i demokratisk ordning bestämmer att barndopet är nog! Ett dop! Inga omdop tillåts! Troende dop av tidigare barndöpta skall undvikas. Här borde man sätta sig ned, be och studera vad bibeln har att säga om dopet? I bibeln nämns inget om barndop precis som du antyder. Om man nu skall lägga ihop tre samfund varför behåller man då inte det som respektive samfund fått ljus över och som klart bekräftas av skriften? I Bibeln förekommer endast troendedop!

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  ”hur ska vi få Gud på vår sida” skriver Swärd. Noterar att han därmed erkänner att de inte vandrar på Guds väg. Det systematiska vrängandet av Guds ord i alla frågor som man själv inte gillar är inte Guds väg. Den älskar Jesus som håller hans ord, det må nu gälla aborter, homosex, celibat eller dödsstraff. Swärd vet att han och kristenheten i övrigt inte är bibeltrogen utom när det passar deras egna syften. De söker sitt eget, sin egen ära, eftersom de inte säger det Gud befallt.