Claphamartikel i SVD idag om samvetsfrihet för vårdpersonal

I eftermiddag har vi styrelsemöte i kristna tankesmedjan Claphaminstitutet, där jag är ordförande. Clapham är förmodligen den mest framgångsrika kristna satsningen på att mobilisera en kristen röst i sekulära media. Vi publicerar artiklar i stort sett varje vecka i olika vanliga tidningar.

Idag har tre fellows vid Claphaminstitutet, läkarna Christina Doctare, Bengt Malmgren och Tomas Seidal publicerat en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet med rubriken ”Vårdpersonal har rätt till samvetsfrihet”. Det borde vara självklart, men frågan är helt förbisedd av svenska myndigheter och riksdag. Det finns svåra etiska vägval i vården, och det är angeläget att värna om vårdpersonalens samvetsfrihet. Det handlar inte bara om att vägra medverka vid abortingrepp, det handlar om en rad andra situationer också, vilket förklaras utmärkt i artikeln.

Detta är en fråga som vår kristdemokratiske socialminister borde ta tag i. Kör över moderaterna, visa muskler.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Anna-Karin

  Om man tänker bara en aning längre än näsan räcker så ser man att denna resolution kan öppna dörrar för samvetsfrihet så att patienten blir lidande. Det är INTE ok. Då man väljer att arbeta i vården vet man /borde man veta att man alltid kommer i etiskt knepiga situationer. Om man inte kan leva med sitt samvete i vården bör man välja annat yrke.

  Däremot tycker jag att möjligheten till handledning i svåra etiska fall borde vara mycket större. Men nu ska väl abortfrågan stötas och blötas igen på din blogg. Samma personer som förr kommer att säga det de redan sagt så många gånger…… Etiska problem i vården är så oändligt mycket mer än aborter.

 • JB

  Visst ska man väl kunna begära omplacering så man slipper göra ingrepp man inte kan stå för. Men man får ju ta konsekvensen också, dvs ändra inriktning på sitt jobb. Hur ska försvaret göra med en officer eller soldat som vägra deltaga i krig?
  Man kan ju inte plötsligt säga detta vill jag inte vara med på, vi måste ju kunna lita på sjukvården att de utför den sjukvård vi bestämt oss för att ha i Sverige. Om man inte håller med om vad som är rätt sjukvård, får man väl byta inriktning på sitt jobb, likväl som militären som en dag blir pacifist måste göra det.

 • TB

  Verkar vara ett tröstlöst och tråkigt jobb ni har. Ständigt gå mot strömmen och troligen ofta bli kallade ”bakåtsträvare” och ”moralister”.
  Av hela mitt hjärta vill jag säga TACK – OCH GUD VÄLSIGNE ER! Världen i allmänhet och Sverige i synnerhet behöver män och kvinnor som sätter ner foten och säger:
  – ” Hit – men inte längre! ”
  Jag har inte makt och myndighet att påverka så mycket, men jag har fått ett klart och tydligt personligt tilltal från Herren att göra detta på min lilla gräsrotsnivå!

 • Ulf Stenlund

  Jaså #1Annas-Karin.
  Hur ser din lista på ingrepp ut som är ”etiskt knepiga”? Själv anser jag att vården är en alldeles förträfflig plats för ”samvetsömma”.

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  Ni gör ett bra arbete.

  Keep up the good work!

 • Anna-Karin

  Ulf, jag kan ge dig några exempel:

  1. Dement 95-årig dam som ej kan kissa. Kan ej ta lugnande, blir jätteförvirrad. Bor på ett boende med sin jämnårige man, sover i vart sitt rum då de stör varandra mycket. De minns inte att de är gifta med varandra. Damen måste ha kateter för att kunna tömma blåsan men hon förstår inte vad vi ska göra utan slåss för sitt liv. Vi är 5 personer som håller henne medan jag sätter katetern. Jag gråter då jag går därifrån, vi har just utfört en våldtäkt på en 95 år gammal dam.

  2. Gammal kvinna som ligger på sitt yttersta. Barnen vill inte att vi ger morfin fast hon är väldigt smärtpåverkad då de är av den åsikten att morfn är gift. Hur gör jag då som personal?

  3. Den klassiska blodtransfusionen och Jehovas vittnen. Här löser soc. problemet åt oss då det gäller barn men då det gäller gamla, förståndshandikappade mm. Hur gör vi då?

  4. Organdonation. Ung man dör efter olycka. Han har uttalat för sin fästmö att han skulle doneramedan mamman tror att då kommer han inte att kunna uppstå på den yttersta dagen Hur gör jag? Jag vet behovet.

  5. Medelålders man får en stor stroke med total afasi, sväljningssvårigheter, förlamningar. Mycket tveksamt om han kan uppfatta något. Anhöriga vill inte att han ska få sond satt för mat medan doktorn kan förlänga livet i flera år genom att göra ett ingrepp. Vad är rätt?

  Ett mycket litet axplock.

  Är vården ett utmärkt jobb för samvetsömma? Förklara gärna.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Anna-Karin verkar utgå från att det blir det enskilda vårdbiträdet,sjuksköterskan eller läkaren som som får rätt att avgöra vilka ingrepp som de ska ha rätt att vägra. Och att de skulle ha rätt att vägra i den akuta situationen.

  JB gör en helt orimlig jämförelse med officerare som vägrar delta i krig. Jämför i stället med en officerare som vägrar ge order om anfall för att han fått kännedom om att fienden har tagit civila som gisslan. Och när ska en soldat ha rätt att vägra utföra en order? Du kan väl inte mena att bara rena råskinn ska jobba i militära yrken? Eller i vården?

  Jag anser nog att en kvinna, som själv är abortmotståndare, ska slippa möta abortörer i vården. Skulle jag själv vilja bli behandlad av en läkare, som utfört dödshjälp på föregående patient? Och vad säger du om att bli ofrivillig försöksperson för medicintester, för att du inte ka ge samtycke och medicinen är avsedd för patieter som inte kan ge samtycke?

  Nu är det organbrist och folk uppmanas att skriva donationskort, så att organ kan tas även om de inte kan ge samtycke när det blir aktuellt? Men har någon ens hört talas om ett medgivande att använda någon som försöksperson om han /hon blir ur stånd att ge samtycke om och när det blir aktuellt? Och ska inte heller behandlande läkare och vårdpersonal ha rätt att vägra?

  Och vad händer när Kristdemokraterna säljer ut våra sjukhus, detta parti som dyrkar kapitalismen som en gud? Att detta parti skulle köra över moderaterna för att ge anställda rättigheter som kan påverka vinstnivåerna i det vårdindustriella komplexet är inte ens ett fromt önsketänkande. Det är enbart dumt.

  Såvitt jag kan förstå har lönekravmaskinen Vårdfacket ställt sig helt på arbetsgivarnas och vårdprofitörernas sida i det här fallet. Nej, man kan inte arbetsvägra hur som helst, men det kan nog behövas att de anställdas rättigheter och skyldigheter definieras i enlighet med Europarådets resolution. Det är helt otroligt hur man i Sverige kan använda prat om ”kvinnors reproduktiva hälsa” som murbräcka mot patientsäkerheten.

 • Gunnar Johansson

  Läkare ska skydda liv – inte döda ofödda barn. Frågan är varför den här grundläggande uppgiften för läkarna ”glöms bort” i debatten. De ofödda barnens rättigheter till att få leva och födas räknas tydligen inte alls.

  Gynekologi är en del av läkarprofessionen. Och som läkare är den yttersta uppgiften att skydda och bevara liv och hälsa. Att utföra aborter är motsatsen – att döda ofödda barn. Därför är det minst sagt märkligt att artikelförfattarnas slutsatser ska behöva vålla sådant rabalder hos liberaler och vänstern.

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  En oerhört intressant histpria är Gianna Jesen som överlevde abort (men fick men för livet), se http://www.youtube.com/watch?v=kPF1FhCMPuQ

 • Tomas Ander

  GRATTIS på födelsedagen!!

 • http://erevna,nu Christian

  Grattis från oss till dig!

 • JB

  Lars Flämström. När ska en soldat ha rätt att vägra följa order. Svaret på den frågan vet vi ju. När ordern bryter mot krigets lagar. När ska en läkare inte utföra ett ingrepp. När ingreppet bryter mot lagen. I Sverige klassas inte abort som mord då ett befruktat ägg, inte klassas som individ med rättigheter. Därav är varken den som aborterar ett foster eller de som äter p-piller av den typ som bl a förhindrar att det befruktade ägget fastnar i i livmodern en mördare enligt svensk lag.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  JB.

  ”Krigets lagar” är inte någon ursprungligen svensk lag, utan internationell rätt som har impementerats i svensk rätt. Vad diskussionen nu handlar om, är huruvida Europarådets resolution om rätt för vårdpersonal att vägra utföra vissa arbetsuppgifter, som inte syftar till att skydda liv eller eljest är medicinskt eller moraliskt tvivelaktiga, ska impementeras i svensk lag..

  Jag anser att vårdpersonals rättigheter och skyldigheter måste definieras i lag på samma sätt som soldaters rättigheter och skyldigheter i krig definieras i lag. En soldat som avsiktligt dödar ofödda begår ett mycket allvarligt krigsbrott, som i upprepade fall kan bedömas som folkmordsbrott. .

  Ofödda är alltjämt ”ett av den svenska rättsordningen skyddat intresse”. Abortlagen är en undantagslag.

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  JB

  Man måste lyda Gud mer än människor. Gud kan inte resonera som så; att endast de som klarar de livsfarliga 9 månaderna i livmoder; ger jag en själ!

 • Anna-Karin

  Men käre Lars, ”lönekravmaskinen Vårdfacket”, vad i hela friden menar du med det? Visst, mitt fack kämpar för högre löner år oss. Det gör nog de flesta fack. Jag har idag ca 25500 i månaden heltidslön med 26 år i yrket. Jag jobbar helger, kvällar och dagtid, inga nätter. Jag tycker det är rätt skapligt, det är OB-ersättningen som är usel.

  Jag gav exempel på etiskt knepiga situationer åt Ulf, inlägg no 4. Dessa situationer har egentligen inget med resolutionen att göra utan mer med Ulfs uppfattning om Våreden som särskillt lämpad för samvetsömma. Lars, läs om och läs rätt.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Anna-Karin!
  Läs om och läs rätt, skriver du. Men detta är ju ingen privat konversation mellan mig ioch dig. När jag skrev ”lönekravmaskin” syftar inte det på att denna fackförening kräver högre löner (det gör alla fackföreningar) utan att samma fackförening verkar ta lätt på anställdas mänskliga rättigheter. För om det är någon instans som borde kräva att Europarådets resolution om samvetsfrid för vårdpersonal så är det Vårdfacket!

  Samtidigt som Vårdfacket faktiskt försvarar dödande av mänskliga individer (ofödda) har man anu uttalat att personer som tar politiska uppdrag för SD inte ens får vara medlemmar pga av SD:s inställning till människovärdet! Jag har försvarat Brunnes predikan och jag har avråttt Stefan från att ge SD gratisreklam genom att bjuda in Åkesson, men straffa människor enbart för att de har tagit ett politiskt uppdrag som de blivit valda till i ett demokratiskt val, utan att de själva missbrukat uppdraget till olikabehandling av människor, det anser jag går långt över gränsen – speciellt när det gäller en fackförening (som till skillnad mot LO) låtsas vara opolitisk!

  Med anledning av uttalanden som har gjorts av ledande SD-företrädare hade det däremot var befogat om Vårdfacket och vårdarbetsgivarna gemensamt inskärper hos ev. SD-medlemmar bland vårdpersonalen att det är vårdlagstiftningen och .inte partiprogrammen som ska följas.

  Just den SD-riksdagsman som reste sig först och hade mest bråttom ut ur Storkyrkan hade tidigare fått frågan vad en SD-medlem inom vården ska göra om en illegala invandrare söker akut vård. Han hade svarat att SD-medlemmen ska ge vård och kalla på polis så att den illegala invanraren kan utvisas. Detta hade emellertid varit ett mycket allvarligt sekretessbrott. Klart att han kände sig ”kränkt” av biskopens predikan, men fyra sverigedokrater satt kvar. Och kanske lärde sig något?

  En uteslutning ur facket är en alltför tydlig signal till arbetsgivaren att facket inte har någon invändning mot ett olagligt avskedande, utan kanske rentav ser det som önskvärt. Antidemokratiska tendenser och bristande respekt för människovärdet ska bekämpas varhelst de dyker upp – oavsett om det är inom SD eller inom ledningen för Vårdfacket!

  Som borde kämpa för sina medlemmars rätt att vägra medverka i dödande av mänskligta individer.

 • Ulf Stenlund

  Svar till #6 Anna-Karin
  Din lista är förståss förfärande exempel på orimliga vårdsituationer. Jag är ändå fortfarande säker på att jag hellre skulle vilja ha Florence Nightingale eller moder Theresa till hjälp om jag vore vårdoffer än nån okänslig människa.

  Din lista sätter också vår ”övervård” på sin spets. Visserligen är detta en annan debatt där många icke samvetsömma ser eustanasi som ett alternativ. Själv gör jag inte det men ”kallet” att hjälpa och vårda får absolut inte leda till de helveten på jorden du beskriver.

 • Anna-Karin

  Ulf, det är inga orimliga situationer, detta händer varje dag. Inte heller ett helvete på jorden, man får bara se till att lösa det så att så lite skada görs. Mitt jobb är inte ett ”kall”, det är ett yrke med en gedigen utbildning i botten och ständig vidareutbildning, så även för undersköterskorna. Florence N. är död och begraven men läs lite om henne, hon var verkligen den som vurmade för gedigen vårdutbildning.

  Jag har svårt att se att Vårdförbundet gör något fel i de frågor du tar upp, Lars men vi ser på saker olika. Jag är ingen abortmotståndare….

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Jag begär inte att Vårdförbundet, som fackförening, ska ta ställning mot aborter. Men jag tycker att Vårdförbundet ska börja uppföra sig som en fackförening och inte bara som en lönekravmaskin och något slags förlängd arm för de politikerna i landstingsfullmäktige. En fackförening kämpar för medlemmarnas rätt att påverka det egna arbetsinnehållet. Jag anser dessutom att Vårdförundet ska respektera den politiska demokratin, och inte utesluta medlemmar enbart för att de har blivit valda till politiska uppdrag, oberoende av hur den som ska uteslutas SJÄLV har agerat.

  Trots att det i praktiken aldrig händer att någon tvingas fullfölja ett politiskt uppdrag, krävs tillstånd för att avgå. Genom sina märkliga uttalande om uteslutning av facket har Vårdförbundets ordf kränkt grundläggande demokratiska principer och är i demokratiskt avseende inte bättre än ”uteslutningskommissionen” Åkesson & Söder i SD.

  Sjukvårdspersonal ska inte kunna tvingas att utföra arbetsuppgifter som inte har till syfte att förbättra någons hälsa, lindra sjukdomar eller motverka att sjukdomar förvärras; såsom:

  Abort i fall, då moderns liv eller hälsa inte är i fara.
  Utsskrivning av preventivmedel till minderåriga.
  Tillverkning av falska mödomshinnor för att bruden ska vara oskuld.
  Manlig omskrärelse (Kvinnlig omskärelse ska vara helt förbjuden).
  Utdelning av sprutor och kanyler till missbrukare.
  Utskrivning av psykofarmaka till patienter som inte har allvarliga psykiska symtom.

 • wildwest

  Anna-Karin: Som vanligt ett mycket intressant inlägg. Jag har också en drös släktingar i vården, bl a en syster på IVA. Det är enkelt att sitta hemma i soffan och veta hur man gör, men när man står i situationen och vill göra rätt, hur gör man då? Finns liksom inte heller tid att kalla in ett gäng folkrättsexperter från religiösa samfund för att lösa frågan. Det gäller dom närmaste minuterna.

  Vi lär bli tvungna, kristna eller inte, att diskutera hur långt vård ska sättas in framöver i takt med att de medicinska framstegen fortsätter men också när gränsen för vårdpaket nås eller en patients behandling kostar lika mycket som tusen andra med stort vårdbehov.

  Eller gör man som i Israel där Ariel Sharon efter fyra år hålls vid liv på konstgjort vis fast han ligger i koma.

 • Kerstin

  Aborter passar inte på sjukhus som ska vara en plats där man botar och helar,
  privatisera abortingreppen som kosmetisk kirurgi, låt oss som inte vill slippa vara med att betala för andras slarv slippa, jag vill inte vara med att finansiera avlivning av ofödda barn !!!, slarvar jag med tanborstningen får jag betala ur min egen ficka. En drulleförsäkring borde kunna gälla vid aborter.
  Det flesta aborter har ingenting med sjukdom att göra.
  I privata gynkliniker kan de jobba som inte har några samvetsbetänkligheter, bort med aborter från våra sjukhus !!

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Förstår inte vad sign wildwest # 20 menar med ”Finns liksom inte heller tid att kalla in ett gäng folkrättsexperter från religiösa samfund för att lösa frågan”. Skulle det vara fel om någon folkrättsexpert är meldem i ett religiöst samfund? Varför drar du öht in ”religiösa samfund” i frågan? Frågan handlar ju inte ens hur vårdpersonalen ska handla i mer eller mindre oförutsedda akuta situationer. Frågan handlar om skyldighet att döda mänskliga individer. Efter att ha läst vad Vårdförbundets ordf Anna-Karin Eklund har skrivit i SvD 23 okt borde vi nog också diskutera rätt för patienter att slippa möta sådana som hon i vården. Något mer cyniskt får man leta efter, speciellt sätt mot bakgrunden att Vårdförbundet kämpar för att en del av deras medlemmar (barnmorskorna) ska fått rätt att utföra medicinska aborter på egen hand. Det ska inte bara bli en rätt utan också skyldighet. Och detta är ett led i Vårdförbundets ständiga prestigekamp mot läkarna. Den som gör läkares abete ska förstås också ha läkarlöner.

 • Kerstin

  Vi svenskar tar det så självklart att staten ska vara med och finansiera det mesta.
  Jag förklarade för en vän i USA hur det ser ut här i Sverige, han svarade:
  ”Medical professionals like doctors and nurses being forced by government to participate in abortion is literally the same thing that Nazis did in the concentration camps with the Jews. It is a terrible thing that is happening in Sweden, one that will happen in the USA unless we stop it.”