Kommentar med anledning av Dagenförsäljningen

Tidningen Dagen har denna vecka informerat om försäljning av bolaget till norska Mentor Medier. Det norska bolaget har varit en framgångsrik utgivare under många år av den norska kristna dagstidningen Vårt Land. De har sedan slutet av 90-talet varit storägare i Dagen, och sedan i Dagens ägarbolag Swedmedia.

Det som nu händer är att de svenska ägarna av Swedmedia och bl.a. dotterbolagen Dagen och Librismedia istället blir stora ägare i Mentor Medier. Ägandet i Mentor Medier är spritt på många mindre ägare så de svenska samfunden blir stora ägare i det norska bolaget. (jag är inte inblandad i denna process, men så här har jag uppfattat saken)

Kristet mediesamarbete över nationsgränserna tycker jag är välkommet. Detta är en förstärkning av ett samarbete som redan finns. Norrmännen har också varit duktigare än svenskarna på att driva kristen dagstidning och har något positivt att tillföra som ägare. De svenska samfunden behöver dock utmejsla en tydlig ägarstrategi i Mentor Medier och aktivt bidra till utvecklingen av koncernen, annars blir det bara en helt tjänstemannastyrd koncern.

När ägandet av kristna mediebolag breddas och internationaliseras, finns det också risk att man tappar bort något väsentligt. Det är den nära församlingskontakten, och den visionära puls som präglar den lokala församlingsmiljön. Tidningen Dagen startades av en superentreprenör med en djup förankring och uppbackning av en församlingsrörelse. Den dynamik som detta skapar, det finns en risk att detta tappas bort när ägarna blir allt fler och avståndet till den enskilda församlingen blir allt större. Därför är det viktigt att de svenska samfunden aktivt engagerar sig i utvecklingen av Mentor Medier och alla dess dotterbolag, där Dagen blir en av dem.

Det finns också risk att den ideologisk och andliga puls som har varit den avgörande drivkraften för en tidning som Dagen, också tappas bort efter hand om det blir stora tjänstemannastyrda koncerner långt bort ifrån vanliga församlingar. Det är av stor betydelse att ägarna utser chefer för redaktionerna som är väl förankrade i ideologi och teologi, och som har en tydlig agenda, att främja kristna tron, och främja en missionerande och evangeliserande kristendom. Och utifrån en medveten hållning kan motarbeta kyrkans inre sekularisering och urvattning av trosinnehållet.

Kloka ägare inser att man bör stärka och bevara den ideologiska profil som präglat en tidning som Dagen. Inte minst för att inte tappa marknadsandelar och läsare. Samma hållning är också nödvändig att slå vakt om när det gäller Librismedia AB.

En kristen tidning behöver präglas av sina kristna värderingar och den hållning till kristen tro som ägarna står för. Journalistisk kan aldrig vara strikt objektiv. Det är alltid en värdering hur man formulerar en rubrik, vilka ämnen man tar upp, hur man vinklar frågor och hur man gör en kritisk granskning. En bra kristen tidning kan dock aldrig bli, och får aldrig bli, ett propagandablad för de samfund som är ägare. Den kritiska journalistiska granskningen, är en grundbult för bra tidningar, och det gäller även kristna tidningar.

Det är synd att förändringen leder till oklarheter kring ledningen. Daniel Grahn är en utmärkt och kompetent person så jag har inget emot honom som publisher. Det är dock synd att Elisabeth Sandlund delvis petas åt sidan, hon har gjort ett bra jobb som chefredaktör för Dagen, och har blivit en kristen profil. Inte minst genom att hon är en av få kristna företrädare i TV-rutan. Att vara chefredaktör för tidningen Dagen är en av de tyngsta posterna i svensk kristenhet, och det kan skapa ett utrymme i media, som vi har ett stort behov av i svensk kristenhet. Elisabeth har där gjort ett bra jobb. Och när vi får fram så bra kvinnliga ledarprofiler, är det synd att de ska fösas åt sidan. God bless Daniel Grahn som publisher, men jag hade önskat en lösning där Elisabeth fick behålla sitt jobb. Elisabeths förankring i förnyelse- och väckelsekristendom har också varit en bra garanti för att de sidorna ska tydligt finnas med i utformningen av tidningens innehåll.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Nils

  Tack Stefan att du responderade !

  Jag delar i stort din analys – jag tror också att din & andras röst är viktiga i detta.
  Själva strukturomvandlingen kan ju inte sägas ha förts med representativ demokrati, utan krasst enl. de styrelsemandat som varit rådande – därför är det viktigt att andra mediala röster likt din gör sig gällande.

  Fenomenet påminner om Svenskt Näringslivs agerande gentemot sin förre VD Ebba Lindsö.
  Grabbarnas gäng fotade iväg henne med tveksamma motiv.

  Nu uppträder samma fenomen gentemot Elisabeth Sandlund.
  Tyvärr har ”grabbarna” inte lyssnat på tidigare chefredaktör ang. processförfarandet.

  Tror faktiskt att Sandlund skulle komma mer till sin journalistiska rätt om hon lämnar ”skutan Dagen”.
  Att ta en ”time out”, kanske ägna lite tid åt sitt kyrkliga engagemang där hon trivs… snart dyker det upp intressanta nya utmaningar för en så duktig skribent & profil som Sandlund.

  Daniel Grahns återinträde är inte snyggt ur kristen etisk synvinkel.

  Man ska inte ”skita ned sig”, med att så uppenbart tacka ja till ett jobb på en kollegas bekostnad.

  Märkligt att inte omgivningen, kollegor & samfund reagerar på detta förfaringssätt – det om något stinker hyckleri.

 • http://vemtanderstjarnorna.blogspot.com Per Ewert

  Håller med om din tveksamhet angående behandlingen av Elisabeth Sandlund. Jag har mycket svårt att förstå den ur såväl ideologisk, strategisk som mänsklig synvinkel. Se mer ingående kommentar på http://vemtanderstjarnorna.blogspot.com/2010/09/elisabeth-sandlund-far-ga-varfor.html
  Tycker att Swedmedias styrelse har en del att förklara i detta.

 • Christer Roshamn

  Jag tycker också det är märkligt att Dagen petat bort Elisabet Sandlund. Jag avvaktar och ser ifall det blir en fortsatt prenumeration faktiskt. Elisabet har varit en stor del av varför jag har tidningen.

 • http://www.mamres.net/ Haggaj

  Med tanke på att chefredaktörsposten för Dagen är så viktig, så kanske inte Daniel Grahn är det ultimata namnet. Hade nog hellre sett Stefan Gustafsson (som jag föreslog styrelseordföranden när Grahn tillträdde) eller rent av Stefan Swärd.

 • Stig Melin

  Utan att känna till detaljerna finns frågan hos mig om anledningen till bytet på chefredaktörsstolen verkligen är nödvändigt. Elisabeth Sandlunds tillträde ska inte ses som någon sorts parentes i Dagens historia, för detta är hon alltför betydelsefull.

  Jag uppskattade verkligen Daniel Grahn när han tidigare ledde Dagens ledarsida, men jag har också lärt mig uppskatta Elisabeth i den rollen och petningen av henne känns inte bra. Hon är väl så begåvad som Daniel, i varje fall som skribent. Ibland frågar jag mig vilka motiv som driver kristna människor. Är motiven alltid ”ädla”? Är de inte lika ofta egoistiska i någon mening? Jag påstår inte att det är så i det här fallet eftersom jag inte känner den underliggande anledningen till skiftet. Jag har fått lära mig att det finns alltid okända förhållanden i de flesta förändringar.

  Men – om den goda vilja funnits hade det säkert kunnat ordnas annorlunda på något sätt. Vi som lärt oss älska Elisabeth är dock glada över att hon blir kvar på Dagen och fortsätter skriva, gärna på det personliga sätt som är hennes egen.