Uppladdning för utfrågningar av politiker

Jag är fortfarande på semester, vid en havsvik strax norr om Skellefteå. Jag och fru Swärd förflyttar oss till Stockholm och civilisationen under måndagen, via automobil, med måttliga koldioxidutsläpp.

Förbereder mig bland annat för politikerutfrågningar vid valrörelsens slutspurt. En utfrågning blir i Elimkyrkan torsdag den 26 augusti klockan 19.00, med socialministern och KD-ledaren Göran Hägglund. Grubblar nu över vilka frågor jag ska ställa till Göran, men ni bloggläsare får gärna hjälpa mig på traven med förslag på bra frågor. Man kan också komma till kyrkan och ställa sina frågor direkt till Göran.

Mina frågor kommer att kretsa kring den kristne väljarens perspektiv, vilka frågor är viktiga för oss (jag är naturligtvis medveten om att kristna väljare är en spretig grupp människor). KD startade ju en gång i tiden, närmare bestämt 1964, som ett parti som oroades över samhällets tilltagande avkristning. Den har knappast blivit mindre sedan 1964, snarare accellererat. Och jag hittar ingenting i valmanifestets 89 punkter som kan kopplas till partiets bakgrund och ursprungliga agenda. Ska dock läsa en gång till, jag kanske har missat något.

Jobbar också intensivt med att ordna en till utfrågningskväll med en partiledare eller en toppolitiker. Tyvärr har det inte varit någon mer partiledare som har nappat på inviten. Får klartecken under måndagen om det kan bli en utfrågningskväll också med miljöminister Andreas Carlgren.

Vi kristna behöver engagera oss i valrörelsen, det är en nationell angelägenhet. Vi behöver be för vår regering. Men vi behöver också ställa tuffa frågor till politikerna. Både frågor som gäller de socialetiska konsekvenserna av evangeliet, men också frågor som berör kristna människor på olika sätt. Är förvånad över att religionsfriheten inte tas upp i Kristdemokraternas valmanifest på 89 punkter, det är knappast något annat parti som tar upp det heller i sina valmanifest.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Ulf Stenlund

  Här är min fråga:
  Att beröva ofödda barn livet är bland det värsta jag kan tänka mig. Eftersom att få ner antalet aborter är mycket viktigt för mig är frågan: Varför ska jag rösta på dig Göran?

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  Du bör fråga Göran Hägglund varför Kristdemokraterna (Kd) är beredda att överge den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Den så kallade gårdsförsäljningen av alkohol har begravts i en utredning – till efter valet – men folkhälsominister Maria Larssons intentioner i frågan går inte att missuppfatta: Gårdsförsäljning, d v s försäljning av alkohol hos ett stort antal producenter direkt till allmänheten, ska genomföras om det bara hjälpligt går att skruva ihop med systembolagets monopol. Och detta monopol är själva grundbulten i den svenska restriktiva alkoholpolitiken.

  Nu har förre partiledaren, Alf Svensson, tillsammans med EU-parlamentariker från två andra partier på Svenska Dagbladets Brännpunkt fullständigt ”sågat” Maria Larsson tilltänkta gårdsförsäljning. Här är adressen till artikeln:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gardsforsaljning-emot-eu-regler_5117859.svd

  I Jönköpings län med många kristna nykterhetsvänner fick Kd i senaste riksdagsvalet 9 procent av rösterna. Det är högst sannolikt att de rödgröna partierna tar upp gårdsförsäljningen i valrörelsens slutskede och detta skulle bli ett strupgrepp på Kd – ett angrepp från vänsgter i en klassisk Kd-fråga. Och då är det högst sannolikt att Kd tappar fotfästet i Jönköpings län vilket kan bli slutet för Kd som riksdagsparti. Och därmed slutet för Alliansen som innehavare av regeringsmakten.

  Frågan om gårdsförsäljning handlar om mycket mer än valtaktik. Men om du kan få Göran Hägglund att ”såga” gårdsförsäljningen av alkohol ökar Kd:s möjligheter till överlevnad.

 • Per-Erik Johansson

  Att få sälja sin egen produktion skulle skapa ett mervärde till en intressant flertusenårig odlarkonst, som inte är särskilt obiblisk.

 • Stig Melin

  Hej Stefan!
  Något som kan vara intressant är vilka frågor och resultat av dessa han tycker var svårast att acceptera. Och varför?
  Och vilka resultat i regeringen har tydliga KD-avtryck.

  Jag tror inte frågan om gårdsförsäljning av vin är en överlevnadsfråga, men om den blir av,
  det viktigt med regelverket.

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  PER-ERIK JOHANSSON: Något mycket säkert i alkoholpolitiken är det klara sambandet mellan alkoholens tillgänglighet och missbrukets omfattning. Och jag förväntar mig att Kd, mitt parti, inte inom regeringen säljer ut sin mångåriga övertygelse kring den restriktiva alkholpolitiken. Ditt tal om flertusenårig odlarkonst som dessutom skulle vara biblisk är med tanke på frågans allvar tanklöst och egentligen hänsynslöst mot alkholens offer.
  STIG MELIN: Det du skriver är lite svårtolkat. Men jag tror inte alls vi är överens.

 • Sefast Tronde

  Hej Stefan,
  – Du bör ställa Göran Hägglund mot väggen varför han som en av de första han gjorde som socialminister tvingade igenom frågan om ”abbortturism”, dvs. att Sverige skulle ta emot kvinnor från andra länder för att ge dem möjlighet att göra abort här när det inte var/är tillåtet i deras hemländer. Pressa honom att motivera beslutet!

  – Du bör ställa GH till svars för att vallöftet om vårdnadsbidrag dröjde så länge, och till sist bara blev en futtig ’tumme’, och inte statligt rikstäckande. Många fick inte ens chansen att få del av denna lilla skärv därför att beslutsrätten flyttades ut till kommunerna.

  Generellt sett upplever jag GH sakna egen profil när det gäller, en oförmåga att stå upp och ta strid för frågor som upplevs viktiga från de traditionellt kristna kärnväljarna (som nu lämnar KD i besvikelse – varav flera nu går till SD). KD har lämnat många besvikna kristna väljare bakom sig. Du kan säkert formulera några frågor och förelägga honom detta förhållande.

  Sympatiserar du själv med KD, eller anser att de är det minst dåliga alternativet, och avser att rösta på dem, tror jag att du inte skall huka för de mer kritiska frågeställningarna. Ett bra svar på en kritisk frågeställning kanske kan ge KD tillbaka något av det tappade förtroendet.

  MVH / Sefast Tronde

 • Per-Erik Johansson

  5, Det finns en rad missbruk både drog och icke drogrelaterade där det finns offer, jag återkommer gärna vid tillgång på tid och under ett lämpligare bloggtillfälle om hur olika synen är på att gripa in i dessa missbrukssitutaioner, vilket sätt de flesta vill gripa in på och vilka sätt de flesta väljer att inte gripa in.

  Ett exempel är sexmissbruk, där vem som helst utan att det syns kan exploatera barn, tonåringar etc. Ska vi förbjuda internet?

 • Per-Erik Johansson

  5, och jag menar vem som helst, även din bänkgranne i förmiddags.

 • Per-Erik Johansson

  Tycker det är bar att Stefan visar att det inte går att delegera missionsbefallningen till världens system, i detta fallet politiken, den är och förblir personlig.

 • Anders

  Du, skriver att frågor bör ställas kring de socialetiska frågorna. Vore intressant att höra var Hägglund drar gränsen för politiken vad gäller detta område! Är det myndighetssverige som har ansvaret för individerna fullt ut på detta område eller är det frivilliga sammanslutningar som kd menar att ska ta ett större ansvar; dvs, var går politikens gränser!

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  PER-ERIK JOHANSSON (7): Vi diskuterar inte nu alla missbruk i världen utan just alkoholen med dess offer, inte minst bland barnen.

  I alkoholfrågan är jag starkt påverkad av Carl-Erik Sahlberg i Klara Kyrka, Stockholm. Den kyrkan jobbar med tunga missbrukare (”våra vänner på Plattan”). Carl-Erik Sahlberg säger att alkoholen är inkörsporten till i stort sett allt drogmissbruk.

  Och då blir det vettlöst att genom riksdagsbeslut öppna ”kranen” ett varv till.

 • Torbjörn S Larsson

  Min fråga:

  Fråga om kan kan var kristen och rösta på KD med gott samvete.
  ( med tanke på alla kompromisser den senaste valperioden )

 • Per-Erik Johansson

  11. Förslaget verkar inte kunna genomföras som intentionen med förslaget är, det är väl ungefär vad som står i den länk som du pekar på.

  Missbrukarna på plattan är ju ett antal människor som hade behövt att en medmänniska knackat på hemma medan de ännu var i skolåldern och hört efter hur det står till.
  Men det är sällan att någon familj utsätts för en sådan chock i det här landet. Här har vi fullt upp med annat viktigare, det kan ju dessutom handla om människor som inte direkt gynnar denna världens karriär.

  Min mor bad om hjälp i ett sammanhang där människor som gärna ger hals om förbud och talar om spritdjävulen fick en praktisk möjlighet att gripa in…. det är några år sedan, de har inte synts till ännu.

  Sen är det på det viset att jag tycker att konsten att framställa vin , odling etc. är ett hantverk värt att respektera. Hur jordart, soltimmar, frost, m.m. påverkar.

 • S-E Sköld

  Närdet gäller avkristningen i vårt land, så sköter vi som kristenhet själv om den: det är bara förvaltare som kan vara otrogna i sitt förvaltarskap. Jesu ”sändebrev” i Uppenbarelseboken, handlar inte om förruttnelsen i världen, utan om förvaltarna, d.v.s. Hans egen församling!

  Och vad gäller specifikt aborterna, så är de en frukt av tigande förvaltare, som undanhållit människorna sanningen: Ordet har inte fått lysa i mörkret, då Ordets tjänare och förvaltare i undandragit sig ansvaret, att ställa fram det till människornas vägledning.

  F.ö. har människotankar i långa stycken fått ersatt Guds tankar och mänsklig vägledning fått ersatt Guds. Lewi Pethrus skriver i ett sammanhang, om en tid när det mänskliga på nästa varje punkt fått skymma bort det Gudomliga. Där är vi nu. Vem vill f.ö. ha vin utspätt med vatten?

  Tiden är inne för oss som kristenhet, att gå till rätta med oss själva, snarare än med våra politiker! Det är vi som avvikit och undandragit oss vårt ansvar, som salt och ljus i förruttnelse och mörker. För enligt Guds Ord, börjar domen med ”Guds hus”.

 • wildwest

  En fråga till Göran Hägglund som en gång i världen förhindrade min karriär som kristdemokrat: varför ska vi ha ett enprocentmål för bistånd som oreflekterat och av rutin delas ut till korrupta makthavare, diktaturer, onödiga projekt (t ex Baibang i Vietnam) och dessutom göder en biståndsindustri som nog skulle klara att leka med sej själv utan biståndsländer överhuvudtaget? Gärna riktade insatser till organisationer på gräsrotsnivå, men absolut inget s k budgetbidrag som inte kräver en enda motprestation från mottagaren. Man brukar oja sej vilt när olika fonder visar sej ha en halv procents ägarskap i nåt företag som tillverkar för nåt företag som tillverkar vapen. Men att mina skattepengar direkt går till att medfinansiera fängelset för Dawit Isaak i Eritrea, det hör man mera sällan.

 • Gun-Britt

  Utan att ha det minsta emot Göran Hägglund eller någon av de (fina) människor som engagerar sig i KD så önskar jag faktiskt att KD nu äntligen åker ur riksdagen. Detta trots att jag röstat på dem i många år.

  Alla hjärtefrågor har de fått överge och saknar både profil och identitet. Enda chansen nu är om KD inte når upp till 4% – då finns fortfarande chans till ombildning, förändring och nyskapande.

 • Ulf Stenlund

  Även jag tillhör dem som alltid röstat på KD(S), detta även när de var väldigt långt från en riksdagsplats. När Hägglund bjöd in till abortturism lovade jag mig själv att inte rösta på dem mer på riksnivå. I senaste EU -valet röstade jag på Piratpartiet. I denna den yttersta tiden vill jag stödja krafter som verkar mot olika former av registrering.

 • Per-Erik Johansson

  17, Som det kan bli, piratpartiet hade ju en något speciell syn på utnyttjandet av barn för någon vecka sedan….

 • S-E Sköld

  Gun-Britt, enligt JESUS duger salt som mist sin sälta bara till, just det, att kastas ut och trampas ned av de otroende, av världens barn.

 • http://gbajohansson.blogg.se/ Gun-Britt

  S-E Sköld

  Det är sant som du säger. I Bibeln står det att Gud kan leda konungarnas hjärtan så som vattenbäckar. I ett land där ledarna söker Gud kan mycket gott ske – egentligen finns inga gränser för Guds godhet och allt han vill göra.

  Jag tror att det vore gott för rörelsen med omstart och nytänkande – att hamna utanför de etablerade ordningarna, göra politiken saltare och de som ska arbeta i dessa korridorer mera utrustade med förebedjare.

 • alvar

  Jag är inte Kd:are och kanske är det därför jag har svårt förstå kritiken mot partiet som väl i första hand kommer från ”kärnväljarna”. Som jag tolkar det önskar sig dessa tillbaka till det gamla KDS. Visst kan man väl tänka sig ett parti (inte olikt ett sektliknande dogmatiskt kommunistparti) som aldrig viker sig från gamla (otidsenliga impopulära) värderingar och inte heller bryr sig om det kan ta sig till riksdagen eller inte. Som ser partiet mest som en plattform för att bilda opinion. Men i så fall är väl partiet mer en kyrka än ett parti. Och så var det kanske för den store pingstledaren som grundade partiet. Av besvikelse kan jag förstå om vissa kärnväljare inte vill rösta på partiet. Men Kd har gjort allt för att arbeta sig bort från KDS. Man vill vara ett riksdagsparti, och helst i regeringsställning, som har en chans att påverka politiken. Och man vill vara ett parti som är intressant för många fler än bara kristna väljare. Alltså måste man ändra profilen från smal till bred och från gammalmodigt till modernt. Hägglunds kamp mot ”vilddjuren” är ett exempel på ett försök att profilera sig. Man räknar säkert med att förlora en del av de sk kärnväljarna av vilka en del men kanske inte så många istället verkar välja Sd. Men de kärnväljare som högt värderar vårdnadsbidraget har ju ändå alla skäl att välja Kd för detta enda. Utan Kd finns inget enda parti med intresse av att driva frågan om vårdnadsbidrag. Kd kalkylerar alltså med att behålla många kärnväljare men förlora en mindre del plus att vinna många andra som kan vara icke kristna och sekulära men med värderingar som helst bör uppfattas som moderna. Frågan är om partiet kan lyckas med trovärdigheten. Kampanjen om ”verklighetens folk” tycker inte jag var särskilt slagkraftig. Undrar vad Hägglund egentligen menar. Kan inte folk tänka själva utan överhet? Och de som vill stanna hemma med barn och vårdnadsbidrag, är det människor med mer verklighet än andra? Jag är rädd för att bidraget riskerar försämra den offentliga service och välfärd som skattepengar är ämnat gå till (istället för att pytsas ut som privata bidrag), precis som friskolor kan urholka den vanliga skolan.

 • S-E Sköld

  Gun-Britt, så började Miljöpartiet, och verkar ha kvar det mesta av saltet sedan de blev etablerade.. Den som urlakat KD mest, som jag ser det, är Alf Svensson. Han är kraftigt vilsen i förhållande till Guds Ords tydliga, klara vägledning i etiska -och även sociala frågor.

 • Joel S

  Hej Stefan!
  Sverige säljer mer och mer vapen och KD har inte lyft ett finger för att ändra på det. Tvärtom verkar ju partiet värna om svenska vapenindustrin. KD arrangerade ju t o m ett seminarium där de gick svenska i vapenindustrins ärende. Fråga Göran H vad KD har gjort för att minska svenska vapenexporten och vad de kommer att göra om de får sitta kvar vid makten.

 • alvar

  Fråga Hägglund om det viktigaste för Kd är att få sitta med i regeringen, och vad han tycker om att ständigt tvingas vika ner sig i frågor viktiga för Kd. Läser Dagens valblogg som en skrämmande läsning för Kd: ””Jesus eller Göran Hägglund? ”
  Statsminister Fredrik Reinfeldt fick frågan i radions partiledarutfrågning i morse.
  Svaret: Göran Hägglund.
  Men annars fjäskade han inte särskilt mycket för KD-ledaren. Blankt nej till att utveckla vårdnadsbidraget, till exempel.” Det blir till att vika ner sig igen för Kd. Man börjar förstå varför Kd-väljare inte längre vill rösta på partiet.