Min inställning om republik och kungahus

Jag är ganska trött på debatten om kungahuset, och jag lovar att jag ska göra mitt yttersta för att inte komma in på ämnet igen. Jag har dock fått frågor här på bloggen om varför jag föredrar rebublik framför monarki. Jag vill ge några skäl till detta – mycket kortfattat.

1. Frågan är helt irrelevant ur teologisk-kristen synvinkel. Bibeln förordar inga exakt Gudagivna modeller för hur ett land ska styras. Däremot finns det en antydan om från Gamla Testamentet att Gud inte gillade att folket ville ha en kung som alla andra länder, Gud ville vara deras kung.

2. När Bibeln talar om överheten som vi ska respektera så handlar det om den faktiska verkställande, dömande, lagstiftande och skatteindrivande makten. Det svenska kungahuset har inga formella maktbefogenheter så det kan knappast räknas till det som Bibeln kallar för överhet.

3. Om vi sneglar västerut och hur USA utformade sitt statsskick när Amerikans Förenta Stater växte fram, så var det två saker man var mycket bestämda på att man inte vill ha i USA, kung eller kejsare, och statskyrka. Man menade att båda dessa institutioner bara skapat ett elände i Europa. Framförallt hade dessa institutioner förtryckt vanliga människor, och det villa man slippa i det nya landet. Därför har USA varit mycket striktare med religionsfriheten än vad Europa har varit, och därför har man varit striktare med sin politiska maktdelningslära, för mycket makt ska inte samlas på en person eller institution. Därför får amerikanske presidenten t.ex. bara ha sitt ämbete i max 8 år, till skillnad mot den gamle Europeiska kungen vars tron gick i arv från generation till generation. USA skiljer ju strikt på presidentens verkställande makt, kongressens lagstiftande makt och domstolarnas makt.

4. De europeiska länderna har också moderniserats och demokratiserats efter hand och demokratin har dominerat sedan 10-talet, med en rejäl svacka under 30- och 40-talet. Demokratin bygger på principen att man kan inte ärva sina ställningar och befogenheter, makten ska granskas och stå under ansvar, och det är folkliga val som ytterst avgör vilka som ska regera. Monarkin passar inte in i ett sådant system. Vissa europeiska länder har dock valt att behålla monarkin som en symbolisk och representativ roll. Det svenska kungahuset har dock inga befogenheter, i vissa andra länder har kungen/drottningen fortfarande vissa statsrättsliga befogenheter, som t.ex. i Storbritannien, Danmark, Spanien etc.

5. Eftersom det svenska kungahuset inte har några formella befogenheter, tycker jag att det är ologiskt att de fortfarande har en officiell roll i den svenska staten. De begränsade politiska uppdrag som kungen kan ha, har i det svenska systemet riksdagens talman. Talmansfunktionen är dock så pass vag så därför tycker jag att det är bättre att ha en folkvald president som fyller dessa statschefsfunktioner, vid sidan om regeringen och statsministern.

6. Presidentstyre kan tillämpas på olika sätt, Island har en mycket svag president, den påminner om kungen i vissa europeiska länder, Finlands president har mycket mer att säga till om, framförallt inom utrikespolitiken. I USA är det presidenten som leder den verkställande regeringsmakten, och där har presidenten en helt annan ställning. En svensk president borde ligga någonstans mitt emellan Island och Finland, en för stark presidentmakt skulle för mycket klampa in på regeringens område. En för svag president som bara klipper snören och visar upp sig, blir ganska meningslös.

7. Det är orimligt att i moderna demokratier att personer ärver sina officiella uppdrag. Man ska utväljas till detta på grund av kompetens och förmåga. Det är också orimligt mot enskilda personer att de föds till statsrepresentativa funktioner. Inte ens familjeföretag tillämpar sådana principer när man genomför generationsväxlingar.

8. Tycker därför att kungahuset är en gammal konservativ rest från svunnen tid, och tycker att de statsrepresentativa funktionerna mycket bättre skulle kunna utföras av en folkvald president. Det är den allmänna uppfattningen hos personer som försvarar moderna liberala demokratier.

9. Eftersom det inte finns något folkligt stöd för att avskaffa kungahuset, så får det vara kvar, det är inget politiskt block eller parti som vill driva på en förändring i detta, trots att en bred majoritet i riksdagen vill införa republik. Tror också att kronprinsessan Viktoria har betydligt större förutsättningar att sköta de statsrepresentativa funktioner på ett betydligt bättre sätt än nuvarande kung. Hon kommer att sköta jobbet bra, men jag hade föredragit att hon hade kunnat väljas till uppdraget.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Olof

  Bra skrivet! Fast den sista punkten grumlar till det hela en aning. Det är viktigt att låta kungahuset gå i graven helt och hållet, även om det kan ske över en längre tid. Oavsett om Viktoria sköter sitt uppdrag väl så är hon inte en representant för Sverige i bemärkelsen det svenska folket, hon är en representant för en mycket liten och godtyckligt privilegierad överhet. Därför vore det inte alls bra om Viktoria blev ”valbar” inom ramen för en republikansk ordning. Och på vilka meriter skulle hon i sådana fall sättas upp på en sådan lista, släktens erfarenhet?

 • Lars

  Förstår hur du resonerar Stefan, många av er medelklassare tycks ha oändlig tilltro till politiker,och när ni röstar så tror ni att era röster tas imot av politiker som verkligen bryr sig, systemet kommer alltid att behandla er hyggligt för det är demokratiskt tänker ni jag har sett sverige ur ett annat perspektiv i hela mitt liv , och demokrati är det för grupper som har makt och pengar bakom sig där måste politikerna buga och fjäska och fiska röster och lova och hålla saker, men till dom fattigaste och sjuka ser det inte ut så i detta landet även om det är ”demokratiskt” ingen politiker åker runt på härbergen eller socialkontor och lovar reformer, man måste förstå vad makt är för att förstå varför det fungerar som det gör i sverige.

  För mig har kungen ingenting med val eller demokrati att göra han har tyngd av tradition och kultur, goggla gärna på nätet på ”brev till kungen” och förundras över att folk skriver till kungen med sina problem.Lägg också märke till att när serbien bröt det kommunistiska oket plockade man fram kronprins alexander 2 och gav tillbaka palats som kommunisterna en gång tog. Varför tog man tillbaka en gamal kunglighet ? jag tror att folket efter kommunisktisk historielöshet ville ha tillbaka sitt kulturarv.

  Jag personligen kan stå ut med ett drottning bröllop då och då inte heller mår jag illa av att någon heter ankarkrona och driver jordbruk på sitt gamla gods ärvt av fäderna, adel som idag är maktlös kan ändå vara ganska intressanta historiskt och en del av dessa gamla godsherrar driver till och med utvecklingen smått framåt i sin nejd .

  Det jag däremot kan må illa över är nutida makt havare som ställer omännskliga krav på sjuka medans dom själva sitter med garantilön från riksdagen den dagen dom slutar med politik för att inte tala om alla förmåner eller utnämningar med pengar på det, ska man vara progresiv som troende är det där man ska välja sin strid anser jag .

 • Olof

  Lars: Tacka vet jag absolut kungamakt a la 1600-tal?

 • Sefast Tronde

  Tack för ett begripligt och i stora drag fullödigt svar!

  Med tanke på tidigare reaktioner anser jag, och jag tror många med mig, att du varit svaret skyldiga dina blogg-läsare, och f.ö. andra i din omgivning. Och med tanke på att det var du som kastade ut brandfacklan finns det ingen orsak för dig att beklaga dig över att framföra en bättre motivering till din åsikt. I själva verket tror jag att du tjänar på det själv.

  Sedan är det en annan sak om jag och flera med mig inte håller med dig om att ett byte av stadsskick på något sätt skulle befrämja Sverige. Jag tror det snarast skulle förstärka det moraliska förfall vi befinner oss i. Ur ett kristet perspektiv ser jag även att grunden till en samhällsomvandling i stora format som detta skulle innebära främst tjänar avfall och ogudaktighet. Den revolutionära inställningen till en sådan samhällsomvandling kan aldrig grunda sig på gudsfruktan – snarare tvärt om. Och åsikten för en sådan ändring av stadsskicket år odiskutabelt en revolutionär inställning.

  Som vårt kungahus nu fungerar, med de i förhållande till omvärlden goda, gudfruktiga och väl representativa personer de är, skulle en övergång till republik bli direkt förödande för vårt kulturarv, vår identitet och alla de goda moraliska värden vårt kungahus står för.

  Trots ovanstående implikationer bör man trots allt till övervägande del respektera en avvikande inställning, även om den ur min synvinkel går vid ogudaktighetens gräns. Men större kontroversiella ställningstaganden än så här har förekommit inom kristenheten i ett historiskt perspektiv. Du kan därmed alltjämt uppfattas som en älskad broder i Jesus Kristus vår Herre.

  Tack!

  MVH / Sefast Tronde

 • Olof

  Alltså de här rojalisterna som skriver på den här bloggen, Stefan…. vad handlar det om?

 • Lars

  Nej Olof
  Jag tycker att kungahuset ska bevaras som det är.

  MVH Lars

 • Jonny

  Överheten är inte bara verkställande. Kungahuset är överhet därför att Gud har gett dem makt att vara överhet. I Sverige har folket förvisso reducerat kungens makt i viktiga avseenden, men istället gett honom andra uppgifter. Men visst är kungahuset en överhet objektivt sett.

 • http://www.monicaolssonkolkman.blogspot.com/ Monica

  Amen, Stefan! Håller helt med.

 • Henrik

  Jonny: Och kommunistregimen i Sovjet var överhet för att Gud gav dem makt att vara överhet också?

 • Richard

  Lite fel aproach om man inte vill ha debatt Stefan. Att skriva en debatt artikel tillsammans med ateist hövdingen är ganska kontroversielt. Att dessutom göra det i detta ämne där så många, särskilt bland oss kristna är av en annan åsikt gör det hela upplagt för debatt. Men det visste du ju. Det var väll därför som du gjorde som du gjorde. Dessutom så kan man i tidigare inlägg från dig läsa att du visste att det skulle bli ett himla hallå. I ett annat inlägg verkar du vara väldigt nöjd över den uppmärksamhet du fått i olika bloggar och tidningar. Så att säga att du är trött på debatten är inte speciellt trovärdigt.

 • http://www.jlundstrom.se Jonas Lundström

  Bra skrivet, men håller inte alls med om att frågan är irrelevant i kristen-teologisk synvinkel. Dels tror jag att vår tro borde vara det raster genom vilket vi betraktar hela världen, och då finns det ingen fråga som är irrelevant. Dels tror jag att skrifterna säger oerhört mycket om hur världen ska regeras, det är till och med själva CENTRUM i det glada budskapet (”guds rike är nära”). 1 Sam 8 som Stefan hänvisar till hävdar att guds folk inte borde ha haft någon annan regent (varken kung eller president!) än den befriande guden. Och nu har Jesus kommit som ”den smorde”, som guds utvalde kung, och blivit insatt på tronen. Och han är en kung som INTE regerar på vanligt sätt med våld osv, utan han blev en betjänt och gav sitt liv. Och eftersom Jesus är den riktige Ledaren (”herre”, grek. kyrios), guds son, messias, så innebär det att ytterst så är alla andra Regeringar illegitima, både kungar, presidenter och demokratiskt valde regeringar. ”Jesus For President”, som Shane Claiborne uttryckt det. Därför tycker jag kristna borde undvika att ge sitt stöd till andra härskare än Jesus (tex genom att rösta), och istället omfatta en anarkistisk hållning till makten.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Olof inlägg 1 och Jonas Lundström inlägg 11,
  Min text skrevs snabbt men jag tycker Olof har en poäng, sista punkten är mer uttryck för politisk pragmatism och hur verkligheten ser ut i Sverige. Sympatiserar med Jonas resonemang.
  hälsn
  STefan Swärd

 • Lars

  Bra sagt Jonas, ja det är saker jag funderat på och läste lite i morse om working class/middle class churches” sorligt nog separerar politik kristna åt på sina håll i världen. medelklassen röstar på politiker som ger dom själva fördelar ,på bekosntad av dom fattigare.. Kan förstå att ifall man då är fattig med en tro på en gud att man inte vill tillhöra en medelklass kyrka när brödrar/systrar inte är solidariska med dom i församlingen som har det dåligt ställt och vips har kristikropp blivit delad på grund av politik.

 • Richard

  Eftersom människan är ond i sig själv fungerar inte en anarkistisk ideologi i praktiken. De stora förlorarna i ett sådant samhälle blir de svaga grupperna som inte kan ta för sig. Det ultimata samhället kommer inte att förekomma innan Jesus kommer tillbaka. Vad gott skulle det komma ut av att de kristna inte skulle rösta eller engagera sig i ett etablerat politiskt parti. Bara nys skulle jag vilja säga.

 • Anja

  Personligen tycker jag det känns oerhört fräscht med en frikyrklig republikan…ärligt talat förstår jag inte det kristna svärmeriet för kungahuset. Men det beror nog mycket på att vi inom frikyrkan och trosrörelsen blivit hjärntvättade med bibelordet att vi ska be för kungahuset och all överhet. Och i och med det är alla diskussioner överflödiga…punkt slut. Är det något som inte är populärt inom frikyrkan så är det personliga åsikter.
  Så därför känns du….som en friskt fläkt.
  Allt gott

 • Ronny

  http://www.youtube.com/watch?v=0ys47tAw_1I&NR=1Här en gammal fin väkelsång för att uppmuntra oss alla om hur god Jesu vår Herre är….Herren älskar er alla !!! Gud välsigne er och Guds frid !!! Han är enorm vår Gud i sin nåd och Godhet. vår tro på Honom och hans vilja enligt hans Ord om det Gud vill. Kommer att hjälpa oss… Frid Ronny

 • http://www.jlundstrom.se Jonas Lundström

  Stefan. !! Du fortsätter överraska. :)

  Richard. Just eftersom människan är fallen tror jag vi gör väl i att så mycket som möjligt undvika att koncentrera makten hos ett fåtal. Ju mer makten sprids, desto mindre kan den ställa till med. Ju mer den koncentreras i olika hierarkier, desto mer förtryck av dom svaga. Och ytterst måste härskarringen förstöras i Mordors eldar, man bör inte försöka utnyttja den för goda syften.

 • Richard

  Jonas en nyfiken fråga, som jag inte kräver ett totalt uttömmande svar på. Hur organiserar man ett anarkistiskt samhälle enligt din mening. Skatter, ordningsmakt sjukvård, utbildning mm.

 • http://www.jlundstrom.se Jonas Lundström
 • http://barockbloggen.blogg.se Alma

  Jonas Lundström: Jag gillar dina inlägg och menar att du har 100% rätt. Jag tror att vi alla måste vara lika naiva som Jesus var. Läs t ex Bergspredikan igen och läs vad det står på riktigt! Vi är Guds barn och måste våga tro på mirakel om inte vi kristna gör det, vem gör det då? På tal om härskarringen; den ende som stod emot dess kraft var Tom Bombadill, för han brydde sig inte alls om den utan var som Jesus vill att vi ska vara :förnöjsam.

  Tack Stefan Swärd för att du vågar ta upp en verkligt viktig fråga som ställer tron på sin spets: vem ska vi tjäna, var har vi vårt hjärta?

 • Jonny

  Henrik: Givetvis skulle kristna ha bett för kommunistregimen. Då hade den nog fallit betydligt tidigare. Annars får ju den kristna församlingen tala profetiskt när överheten inte följer Gud. Svårare än så är det inte. Men Paulus talar om att överheten är från Gud, och då talar han om den förhållandevis onda romerska. Ingen överhet hade funnits om inte Gud hade tillåtit den. Jag är så trött på alla låtsasradikala fribaptister som tror att de är moraliskt bättre och högstående än andra och har funnit något slags ljus som alla andra miljoner kristna missat genom historien.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Jonny: Jag är inte ”låtsasradikal fribaptist”, varifrån får kristna alla skällsord och fördomar om varandra? Kan man aldrig samtala på ett respektfullt sätt om något i kristna sammanhang? Varför vill du bortdefiniera dem som inte tycker som du med elaka tillmälen som dessutom dissar dina syskon i Kristus som råkar vara baptister?

  Jag är alltså inte fribaptist och Tolkien som skrev om härskarringen var högkyrklig. Måste du lyssna på argumenten nu eller finns det någon ny bortdefinition att ta till för att slippa samtala om viktiga saker?

  Jag tycker dessutom att om man slår ihop dina skällsord får man ”friradikal” som är en snygg definition på Jesus själv. Ska inte vi vara som han, eller åtminstone sträva ditåt? Läs evangelierna igen och säg på vilket sätt Stefan och Jonas Lundström har fel utifrån ett evangeliskt perspektiv?

 • Niklas

  ”…Däremot finns det en antydan om från Gamla Testamentet att Gud inte gillade att folket ville ha en kung som alla andra länder, Gud ville vara deras kung.”

  Jag ser inte detta som ett argument för att vi inte ska ha en monark. Om Israels barn hade velat ha en president eller en statsminister, hade det varit mer ok? (retorisk fråga – svaret är naturligtvis nej).

  Jag ser detta argument mest som en dribbling med olika benämningar. Däremot håller jag med om första stycket, att frågan är irrelevant ur teologiskt synvinkel.

 • wildwest

  Drar man igång en debatt om kungahuset kan man inte komma och påstå att man blir trött av den debatt man själv dragit igång. Ingen vidare logik. Och väldigt överraskade att alla inte höll med?!?

  Det mest fascinerande var att läsa att kungen inte tillhör den övermakt som vi ska tacka Gud för. Ännu mera fascinerande är att läsa om att vi ska börja bli anarkister och strunta i vår demokratiska samhällsordning. Hallå, är det fortfarande en kristen blogg jag läser, eller har den kidnappats av nån nordkorean? Den här debatten om kungahuset har för mej varit ett verkligt lågvattenmärke på den här bloggen. Jag hoppas vi snart, extremt snart, kommer tillbaka till teman som har någon som helst relevans för kristendomens utbredning.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Intressant att man tycker att en blogg når lågvatttenmärket när man börjar fundera över vad det är att leva i världen men inte av den som kristen. När man vågar läsa evangelierna som det står och drar slutsatser för mer än sexualmoralen i sitt liv, som Jonas Lundström gör.

  Wildwest: Nordkorea är väl ett bra exempel på en överhet som inte ska respekteras och som dessutom är en ärftlig monarki i alla avseenden. Vad vill du med att jämföra dina kristna syskon med den diktaturen? Jag hatar att vara elak i bloggosfären men om jag vore som de flesta skulle jag kalla dina argument korkade. Nu är jag artig och säger som det är, de är ihåliga och saknar all substans. Man måste inte kommentera frågor man inte känner sig engagerad i bara för att få säga något dräpande.

 • wildwest

  Till och med Nordkoreas ledning är en ledning som man enligt Bibeln ska respektera. Hur läser Du Bibeln egentligen? Under Jesu tid fanns kejsaren och romarna, deras våld, krig och gladiatorspel var så långt ifrån kristen tro som tänkas kan. Ändå skulle man betala skatt till kejsaren och respektera överheten. En anarkistisk ordning i ett land är nämligen ännu värre än en nog så repressiv regim.

  Att börja prata om anarkism på en kristen blogg, det är bara FÖR mycket. Det är totalt mot Bibelns budskap där det hela tiden framhålls att jag ska hålla lagar och regler.

  Om man inte vill leva av världen som en del av er verkar tycka, så föreslår jag att ni går i kloster, inte skaffar tv, radio, tidningar, internet eller ipods och så verkar ni där.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Wildwest:Att leva i världen men inte av den ÄR svårt. Visst skulle det vara enklare i kloster med likasinnande, men jag strävar på där jag tror Gud har satt mig. Varför talar du så föraktfullt om oss naiva som vill leva Bergspredikan och Jesu bud om att inte kalla någon annan för Herre eller fader, utom vår fader i himmelen? Sådana som Jonas Lundström och jag kanske är naiva, men elaka är vi inte. Varför känner du dig hotad av det vi skriver?

 • wildwest

  Hotad? Inte ett spår. Ni får leva som ni vill. Men att anföra nån slags kristen anarki är emot Bibelns budskap och förstör för alla de, ganska många, som har rudimentära kunskaper om Bibelns ord. Det leder folk fel. Det är ett stickspår som inte ger nånting till kristen tro. Det är inget som fungerar i praktiken. Plus att det är helt fel enligt Bibeln. Jag är snäll nog att inte kalla det för villolära men det är inte långt ifrån.

 • Elmer Gantry

  Jag tror att det här med ett kungahus som inte har någon egentlig makt endast är en fråga om människors behov att romantisera sin tillvaro: Romantisera i bemärkelsen låtsas att den är något annat än den egentligen är. Det blir farligt när man låter det gå för långt med låtsasmiljöer. När irrationella tendenser väl tar överhanden kan man inte backa och säga att det måste demokratiseras och påverkas med medborgarinflytande. Det måste göras när möjlighet ännu finns. Varför är människor i sådant behov av låtsasbilder trots att man vet att de inte är sanna? Det ligger nog bara hos dem själva!

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Wildwest: Hur kan du säga att exempelvis Jesu egna ord i evangelierna, Apostlagärningarna, lagarna kring jubelåret i Mose lag och Samuels profetiska tilltal till Israel om kungamakten är i det närmaste en villolära sett utifrån kristen synvinkel?

  Jag håller med om att det är svårt att leva i världen och inte av den. Därför har kristna alltsedan Apostlagärningarna funderat och prövat olika sätt att leva som kristen. Kanske alla dessa sätt är rätt; en del är kallade till kloster(som du tycks förakta) och det har gett oss modern sjukvård, mediciner, trädgårdskulturen, utbildning, bokskatter och flugfiske, förutom ett stort andligt rikt levande kulturarv.

  Andra har kallelse att som jag leva som en vanlig arbetare med man och barn i ett hus vid skogens slut i nordligaste Sveriges glesbygd. Du wildwest lever antagligen helt annorlunda och det kanske är din kallelse. Men att döma ut alla dessa olika försök att närma sig hur vi ska leva ut kristendomen i varje dag och stund, tycker jag är obegripligt. Att dessutom göra det så kategoriskt och elakt som du gör verkar, ursäkta mig ordvalet men jag hittar inga andra ord, lite lagom uppskrämt.

 • Anna-Karin

  Jaha, så var vi tillbaks till vem som tror rätt, vem som läser bibeln rätt, vem som har tolkningsföreträde……:-/…

 • http://avemarisstella.blogspot.com/ Anders Gunnarsson

  #31

  För att upphäva all sådan tröstlös diskussion, vill jag bara meddela att jag läser skriften helt rätt, för jag har den helige Anden som leder mig ofelbart till den ursprungliga tolkningen som apostlarna ville; och vi firar Guds tjänst med den liturgin som Jesus hade; alltså lovsång, en timmes predikan och sen lovsång (och eventuellt helande för dem som ger tillräckligt med silvermynt)! Alla ska underkasta sig min version av den ursprungliga kristendomen – som avföll och jag restaurerade – och betala tionde till mig. Mitt kontonr är 1234 567890 och alla medel går oavkortat till missionen (min egen). Glöm inte att köpa min bok; ”så här förstör du en halv kontinent på 500 år”; som finns hos en av mina kolpotörer nära dig; ”Min tolkning är alla fötters lykta och ett ljus på eran stig.” God(b)less

 • Maria H

  Här fanns ingen brist på åsikter, läste så många jag mäktade med i den ”tropiska” värmen. Tänk att det var någon som var inne på linjen med Guds rikes styre!
  När man inte får andlig vägledning från rätt källa så bubblar den inte heller upp för att förmedla evigt liv!
  Vårt kristna ansvar är att söka ta reda på vad som är Guds vilja om vi inte vill råka ut för det som Jesus säger i Matteus 7: 21-23. Denna världens gud, är vredare än någonsin eftersom han vet att han har en kort tid kvar!
  De som ännu inte har lämnat världen för att ställa sig på Guds rikes sida när det gäller stridsfrågan om det universella Herraväldet, har han fortfarande i sitt våld.
  Däremot gör han allt för att vilseleda och locka de sanna kristna att vända ryggen till
  Gud!
  Alltså är det en kamp att bevara sin kristna neutralitet i en fientlig värld.

  Men lyckligtvis så söker sig många bort från världen för att överlämna sina liv till att tjäna den lycklige Guden! Dessa har löftet om det eviga liv som Adam och Eva gick miste om på grund av sin olydnad och uppror mot Gud.
  Det kristna budskapet lägger grunden för en evig lycklig framtid som Gud från början hade för avsikt att förverkliga. Jesus Kristus vår käre konung kommer med sin regering att gå i spetsen för att fullständigt förgöra allt motstånd och onskan i alla dess former!
  Tack för att jag fick berätta!

 • Danne

  Jag inte bara kan förstå utan håller med om att ytterst så är Guds hjärta enligt skriften väldigt tydligt att människan inte ska ha någon annan herre eller överhet än Honom själv. Men att hänga upp sig på ordet ”Kung” som det vi icke ska stå under är väl ändå att missförstå poängen med vad skriften menar. Förvisso var Kung Saul den förste kungen, men knappast den förste överheten. Varför Gud inte ville att Israel skulle ha en kung, var ju tydligt inte främst att Han var emot ledare, utan främst var Han emot att Guds eget folk skulle efterlikna andra folk. Han önskade (och gör fortfarande) att Hans eget folk bara skulle våga lita på Honom. Ex Moses var ju en väldigt mäktig ledare (typ enväldig härskare). 

  Hur tolkar ni förresten Dom 21:25 i sitt sammanhang – är det något positivt eller negativt?

  Håller dock med i minst en av Jonas punkter, att det knappast i så fall ”godkänner” stadsministrar, presidenter etc. – Stefan, det kändes inte alls särskilt genomtänkt. 

  Och så detta med Anarkismen… Med all respekt kära vänner, ärligt talat, att på fullt allvar mena att bibeln förespråkar ett Anarkistiskt förhållningssätt är väl ändå bara too much. Självklart är ju Guds hjärtslag genom hela skriften ”Ni skall vara mitt folk, och Jag skall vara er Gud” och det kommer vara så en dag… men det kommer ju först hända när Guds försoningsplan går i slutlig fullbordan i och med Jesus andra tillkommelse. Tills dess måste vi förhålla oss till det såsom ”nu, men ännu inte”. Ett Teokratiskt förhållningssätt med Guds ordningar som samhällspelare är per definition inte anarkistisk. Skulle vara intressant och se hur ni ”kristna anarkister” läser skrifterna som tex Pauli brev om just överheten (i samhället) samt ledarskap inte minst i församlingen där han tydligt förespråkar presbyteros och episkopos ( och i tex. Heb 13:17 ”Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.” 

  För att inte tala om Jesus som även han talade tydligt om herdeskap/ledarskap. Jesus själv, som var en tydlig ledare, gjorde bara vad han såg Fadern göra, men att säga att Jesus var anarkist i den meningen att han ville göra Romarriket om intet och avsätta Cesar, så var det ju precis den uppfattningen som hans lärjungar hade men som Jesus gång på gång fick förklara att Han inte hade i åtanke. Hans rike är inte av den här världen. Vi måste klara av detta och inte blanda ihop termerna. F.ö. betalade ju Jesus kyrkoskatt (tempelskatt) så han var nog en dålig anarkist i så fall. Återigen, Nu men ännu inte…

  Till sist kära vänner… Var glada i Jesus. Älska Honom mycket… Över allt annat! Alla som har fått nåden att vara Guds barn, låt oss också bli Hans efterföljare. Jesus är herrars Herre och kungars Kung, och presidenters President för den delen också om man gillar republikanstuket bättre ;o) Det viktiga är att vi söker hans ansikte. Att vi älskar Honom och de människor som finns ibland oss. Låt oss inte hålla på med ofruktsamma diskussioner (säger alltså inte att denna blogg är det) utan låt oss lägga all kraft på att göra allt för att finnas med och utbreda Guds rike. 

  Every blessing,

  Danne