Nu kommer jag ut – och avslöjar sanningen

Vi som något problematiserar kring ståhejet kring princessbröllopet är tydligen trötta, griniga, bittra, gnälliga, sura. Jaha.

Men nu känner jag att jag inte orkar sopa det under mattan längre, eller gå som katten kring en het gröt. Nu kommer jag ut, jag lägger korten på bordet och säger som det verkligen är. Varför tissla och tassla, och säga saker och ting underförstått. Jag har aldrig avslöjat detta offentligt. Men nu orkar jag inte vara tyst längre, och säga som det är, jag är sådan.

Jag är republikan.

Jag har nog alltid varit det, det är inget jag har kommit på nu. Jag vet inte om det beror på gener, arv, personligt ställningstagande, men jag är det. Och jag tycker framförallt att det är ingen teologisk-kristen fråga, utan en fråga som handlar om politisk övertygelse.

När detta väl är sagt, lovar jag att vara tyst i denna fråga, jag ska inte gnälla något mer på kungahus och prinsessbröllop. Det finns oändligt mycket viktigare frågor att skriva om.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Sefast Tronde

  Vore mycket intressant att höra motiveringen. På vilka grunder? Utveckla!!!

  Beakta då följande konsekvenser/frågeställningar:
  – En folkvald president har i regel endast stöd av ca 20-60 procent av befolkningen. Oftast under 50 procent.
  – En president är i till största sannolikhet en f.d. politiker, ofta med ett fläckigt politiskt record bakom sig, och ofta tydligt allienerad från dem som inte röstade på honom/henne. (Inte accepterad/omtyckt)
  – Att ha president är 3-4 ggr så kostsamt enl. alla seriösa analyser.
  – Vårt svenska kungahus har aldrig (vad jag vet) varit oförskämda eller stötande. De har dessutom visat prov på viss gudsfruktan, och stor värdighet i konfliktladdade frågor.

  Jag har svårt att se hur du skall vinna respekt för din uppfattning Stefan, om du inte motiverar din uppfattning. Du måste väl ha en någorlunda väl förankrad ideologisk motivering för ditt ställningstagande. De republikanskt orienterade människor jag träffat/lärt känna genom åren har definitivt inte varit människor som älskar Gud och bekänner Jesus Kristus som Herre.

  Republikaner generellt sett är människor på vänsterkanten, ateister och människor drivna av förakt för all överhet/rika människor etc. Hur ser du på det?

  Utan motivering i denna fråga, som din artikel tydligt medger en kontroversiell ståndpunkt ur kristen synvinkel, ser jag en stor risk att du tappar rejält i förtroende som kristen ledargestalt.

  Hur tror du Jesus skulle ställa sig i frågan?

  MVH / Sefast Tronde

 • Sefast Tronde

  – Det vore synnerligen fegt, på gränsen till ojust mot bloggens läsare och kanske än mer gentemot din egen församlingsgemenskap, att inte komma med en mer fördjupad förklaring till den inställning du här kort nämner.

  Jag tror vi är många som förväntar sig detta, så ett lite mer uttömmande svar gäller ju till mycket liten del mig, utan i högre grad alla som läser din blogg.

  I övrigt hänvisas till ovanstående. Vore bra om en mer klargörande utläggning gav svar på fler frågeställningar än vad jag ovan nämnt.

  MVH / Sefast Tronde

 • Håkan Bjurström

  Strängt taget har vi ju inte monarki i Sverige. Ordet monarki betyder ju kungastyre! Det som jag tror man menar med monarki i Sverige är nog bara förknippat med ett slags romantiskt behov av att realisera askungesagan. Drömma! Låtsas! Egentligen kan jag inte tro att någon enda människa i Sverige, inte ens kungen, är monarkist – alltså med ordets rätta innebörd. Ordet monarki är ett politiskt ord. Om man inte menar kungastyre när man kallar sig monarkist så borde man sluta att använda det begreppet. Man kan istället kalla sig postmodernist eller något annat opolitiskt, som på rätt sätt signalerar vad diskussionen handlar om. Personligen tycker jag det är oansvarigt och lite farligt att låta askungedrömmar styra sin syn på vårt land i vår tid – och då är jag således republikan. Jag har för övrigt inget emot Carl Gustav eller Victoria som personer. Jag känner dem inte ens!

 • Rasmus

  Tack Stefan!
  Vad skulle altenativet vara till Republik, Kungastyre?! Trodde att i princip alla svenskar var republikaner, så är tydligen inte fallet har jag nu förstått….

 • http://www.jlundstrom.se Jonas Lundström

  Per-Erik Johansson. ”Giv konungen” bör som jag ser det inte tolkas lutherskt; att det finns två ”regement”, det andliga och det världsliga och att dom båda är lika mycket av gud och har sina separata sfärer. Det blir enligt min mening absurt att det är detta Jesus skulle ha menat. Jesus talar om den hedniske kejsaren i Rom som förtrycker judarna, och som han själv genom sin tjänst som Messias står i direkt opposition till. Jesus försöker inte få folk att krama kejsaren. Mynten hade kejsarens bild, och kejsaren betraktades ofta som gudomlig. Därför var själva innehavandet av mynten ett brott mot tio guds bud (bildförbet). Jesus kritiserar ju också på andra ställen ”den orättfärdiga Mammon”. Det Jesus säger är istället, enligt min mening:

  Ge Kejsaren det Kejsaren ska ha: ge tillbaka mynten till kejsaren om han kräver dom (tex i form av skatt). Skit ska skit ha. Mammon och Kejsaren är del i samma orättfärdiga ordning.

  Ge gud det som tillhör gud: överlämna er själva och hela era liv och alla era handlingar till Jahve. Ni är ju skapade till guds avbild.

  Ett finurligt sätt att dissa kejsaren och att samtidigt inte säga det på ett sätt som direkt gjorde att detta inte kunde användas för att anklaga honom för att vara en upprorsmakare.

 • http://johanneskyrkan.se Magnus Tunehag

  Hej Stefan!

  Jag stöder dig till fullo, även jag är republikan. Tack för ditt inlägg!

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Sefast Tronde,
  Att frågan om republik/monarki skulle ha en kristen aspekt har jag faktiskt aldrig hört talas om. Några närstående republiker är USA som mycket medvetet valde bort monarkin när man bildande Förenta Staterna, och Finland. Jag har aldrig hört talas om kristna opinioner i dessa länder som agiterar för att införa kungahus. Vad har man för nytestamentligt stöd för en sådan ståndpunkt?
  Du utgår ifrån att den icke-folkvalda monarken är en bättre och mer samlande person än en folkvald president. Vad har du för grund för detta? En president som missköter sig kan man lätt avsätta, det är svårare att avsätta en kung/drottning som missköter sig.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Pingback: Livet som vi vill ha det « Lärjungabloggen()

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Hej Stefan! Håller med. En kristen har bara en kung;Jesus. Redan Samuel varnade för en kung och profeterade om att israels folk skulle ha Gud till kung, ingen annan.

  President skulle väl inte bli dyrare. Rojalister jämför med USA. Vi kommer naturligtvis att ha en republik som liknar den finska eller isländska och då betalar man bara för presidenten och inte för 11 slott, och hela familjer med vuxna barn och gamla släktingar.

  Kungahuset kan finns kvar ändå som vaktparaden, man kan vara med i en förening.

  Den som tror att kungafamiljen gör god PR utomlands vet lite om omvärlden. I USA och Frankrike ses det bara som obegripligt och löjligt med monarki. I andra delar av världen sprider en stammande gubbe med grå kostym föga glans över tillställningar.

  I Afrika däremot har ärftligt kungadöme respekt och där kunde kungen ha använt detta till att få ut svenske Dawit Isaac ur fängelse i Eritrea, men han är upptagen med roligare saker tydligen.

 • Sefast Tronde

  Bäste Stefan Swärd,
  Varför glider du undan och misstolkar mig så!
  Eller har jag varit så otydlig? Det är din ideologiska inställning i frågan jag efterfrågar, ett ideologiskt klargörande av dig, med vilken motivering i olika aspekter du grundar din inställning på?

  Införande av kungahus i Findland eller USA, det är ju rentav befängt att göra kopplingen eller ens ställa frågan!

  Frågan man kan ställa beträffande ett kungahus resp. president är väl snarare: Behöver ett land överhuvud taget en statschef? Räcker det inte med riksdag och regering?

  Ur ett kristet perspektiv gäller väl snarast frågan hur man som du och övriga s.k. republikaner ställer sig till en ’revolutionär tankegång’, ett samhällsomvandlande i bred bemärkelse. Med hänsyn till bl.a. frågeställningar jag tagit upp ovan.

  Om vi nu har ett kungahus, där kungen har mycket begränsad politisk makt, utan snarare en representativ funktion, är det då inte bättre att bevara det bästa från ’det gamla’, om nu kungahuset uppträder som goda representanter för Sverige?

  Jag har i hela mitt liv varit intresserad av historia, och inser därigenom att varje land har sin egen väg att värna om sina kulturella värden och sin särart, även ur ett kristet perspektiv. Har vi nu ett kungahus som visar på större gudsfruktan, hederlighet och empati för sin nästa än många som står bakom predikstolarna syns det obegripligt varför en offentligt känd representant för kristenheten, som du, förfäktar en samhällsomvandling av revolutionärt snitt där man kanhända tvingas välja mellan Mona Sahlin och Alf Svensson. Ur ett kristet perspektiv har vårt kungahus stått för mycket gott, ser du inte det?

  Om inte bloggandet gav så små möjligheter att exemplifiera skulle jag kunna ta land efter land, vad revolutioner och störtande av kungahus inneburit. Ibland gott, ibland ont. Mestadels ont.

  Så länge vårt kungahus, och dess främsta representanter, står för det bästa av det svenska kulturarvet, gudsfruktan, medmänsklighet och empati etc., och arbetar på olika sätt för detta ’goda kulturarv’ är det till synes helt kontraproduktivt att propagera för kungahusets avskaffande. Eller har du en annan uppfattning?

  Det finns så lite man kan känna en glädjens stolthet över numera här i Sverige. Vad är det att vara svensk? Vilka specifika värden står man för? Vad är vårt andliga arv? Samhällsomvandlingen under de senaste generationerna har i övervägande del burit rutten frukt. Inte är det bättre inom kristenheten. Kungahuset står då fram som ett av få goda exempel på något som bevarat svenskheten på ett positivt sätt. När snart sagt var och varannan av politiker, kristna ledargestalter och andra offentliga personer förfallit till oärlighet, girighet och ogudaktighet i tal, handel och vandel, framstår kungahuset som ett gott exempel där gudsfruktan bevarats. Många människor behöver goda förebilder. Vilken förebild är du genom att ställa dig bakom kungahusets avskaffande? Vilka konsekvenser tror du att det får?

  Din revolutionära inställning uppfattar jag har sin rot i ogudaktighet. I avfall. I den tilltagande gudsfrånvändheten i Sverige. Säg att jag har fel! Säg på vilka grunder!! Motivera din association med de gudlösa grupper människor som står för en republikansk hållning!!! Tala om vad som du menar vara fördelar med införande av republik i Sverige!

  Vore jag medborgare i USA eller Finland vore jag givetvis republikan i dessa länder, men inte som svensk i Sverige. Vi har ett bra kungahus, kanske det bästa, mest anständiga i världen. Är det inte något att värna om?

  Det var din motivering, din ideologiska grund jag frågade efter, och inte ett undanglidande som bollar över frågan till mig. Förstår du inte det? Eller gör du dig medvetet lite dum för att slippa tydliggöra dig?

  MVH / Sefast Tronde

 • Jonathan M

  Herr Tronde, det var inte direkt glassklart att det var det du menade i dina första inlägg… Inte för att jag för den sakens skull är övertygad.