Backa upp Elisabeth Sandlund

Noterar att tidningen Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund har hamnat i blåsväder för att ha stoppat en annons från EKHO. Och bloggvärlden och media rasar som väntat. För dem som har Bibeln och kristna traditionen som riktmärke är beslutet inte särskilt kontroversiellt, den kristna kyrkan har i 2000 år hävdat tydliga normer på samlevnadens och sexualitetens område. Reaktionerna på Elisabeths beslut är naturligtvis helt förutsägbara. Jag tar för givet att ledningarna för tidningen Dagens ägarsamfund aktivt backar upp henne offentligt, de som har utsett henne till chefredaktör. Hittills verkar det vara dödstyst från det hållet men jag kanske har missat något.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Olof

  Ulf: Om det visar sig att det inte är någon som förfört då, att det har uppstått på sätt som är i princip omöjligt att spåra, som när du började tända på det motsatta könet. för det är exakt så merparten av människor som kallar sig homosexuella upplever det. Och det handlar inte bara om att ”älska min unge” på det där lite lättvindiga sättet, det handlar om att våga ta den unge människans perspektiv, ställa sig där han eller hon står, för att där vara en länk till Guds frigörande kraft och kärlek. Det är uppenbart att du inte har nära vänner eller familjemedlemmar som kämpar med eller har upptäckt att de har en homosexuell böjelse. För om man har det pratar man inte som du, jag ber dig bara att tänka över det. Noga.

 • http://p-o-skogsberg.blogspot.com P-O.S

  Om det inte hade varit så fullständigt tabu bland judarna med homosexualitet så att de inte ens tordes säga om de hade det problemet så hade vi kunnat läsa i bibeln om homosexuella som gick fram till Jesus och blev botade.
  Jesus botar homosexuella idag. Låt oss be om kraft att bota de sjuka, och inte skrämma dem till tystnad genom fördömande attityder. Det är bra att de kommer ut ur garderoben så att vi kan bota dem.

 • Juha

  #52
  P-O.S.
  Homosexualitet är inte en sjukdom ”som vi ska bota”. Hade det varit en sjukdom hade det inte varit en synd. Kan inte begripa var dessa idéer kommer ifrån, inte är det ifrån Bibeln iaf.

 • http://p-o-skogsberg.blogspot.com P-O.S

  Hej Juha. Visst är homosexualitet en sjukdom om det är ett fel i hjärnan.
  Därmed är det ingen synd att vara homosexuell. Men att bejaka och leva ut sin homosexualitet, att ha sex med någon av samma kön, är en synd.

 • P

  Ulf Stenlund skrev:

  ”I debatten på den här tråden påstås att homosexualitet är genetiskt betingat. Hur kommer det sig då att familjefäder kan överge hustru och barn för ett äventyr med en annan karl?”

  Mannen i fråga kanske är bisexuell? Eller så har han gift sig med en kvinna trots att han är homosexuell därför att han är rädd att omgivningen inte accepterar honom om han ”kom ut ur garderoben” som homosexuell. Han har alltså kanske valt att leva i en livslögn. Glöm inte bort att det i vissa länder i världen är fängelsestraff eller dödsstraff för homosexualitet. Förr var homosexualitet inte så accepterat i vårt land heller, som det är nu. Många homosexuella har därför varit tvungna att dölja en viktig del av dem själva, i rädsla för både myndigheter och människor i den nära omgivningen.

 • P

  Nej, P – O S., homosexualitet är ingen sjukdom och går därför inte att ”bota”. Eller menar du att homosexuella skulle kunna gå till läkare och bli sjukskrivna pga sin sexuella läggning??

 • http://p-o-skogsberg.blogspot.com P-O.S

  P#56 Kalla det handikapp då. Jag ser så här på saken:
  Det finns ADHD, Asperger och alla möjliga sjukdomar som gör att personer har svårare att tygla sitt humör, men lagen säger inte att det är tillåtet för dessa personer att misshandla folk bara för att de är födda sådana. Misshandel är förbjudet för alla.
  På samma sätt är det i Guds lag förbjudet att ligga med någon av samma kön oavsett om man är homosexuell eller inte.

  Att jag kallar homosexualitet för en sjukdom beror inte på att jag är kristen utan är en logisk/vetenskaplig slutsats eftersom sexualiteten är till för att vi ska fortplanta oss, och detta fungerar inte som det ska hos de homosexuella.

 • http://p-o-skogsberg.blogspot.com P-O.S

  Vill tillägga att vetenskapen ännu inte har funnit ett botemedel mot homosexualitet, men Gud kan naturligtvis bota det.
  För de flesta som inte vill lyda Gud så är det inga problem med homosexuella, de använder naturligtvis Satans logik och säger att det är självklart att homosexuella måste få ligga med personer av samma kön likaväl som blinda måste få gå omkring och känna sig fram med en käpp. Men riktigt så tänker förstås inte jag.

 • Juha

  Du är verkligen ute och cyklar P.O.S. Jag trodde inte att folk idag fortfarande hade dessa föreställningar om homosexualitet. Det enda som är sjukt här är ditt resonemang. Homosexualitet är en synd därför att människan har ett val. Sjukdomar och handikapp väljer man däremot inte. Du säger sjukdom eller handikapp. Jag säger böjelser, yttre påverkansfaktorer samt det fria valet. Accepterar du tanken, när du tanken och bejakar livsstilen blir den till slut så starkt förknippad med dig som person att det blir oerhört svårt att bryta med synden och omvända sig. Där kan Gud hjälpa människan om hon själv vill. Men bed inte för att de ska botas för de är inte sjuka eller handikappade mer än någon annan som syndar.

 • http://p-o-skogsberg.blogspot.com P-O.S

  Juha, du verkar ta för givet att de homosexuella har valt att känna dragning till det egna könet. Men om det är medfött så har de inget val, lika lite som heterosexuella kan välja att inte känna dragning till det motsatta könet.
  Om de alltså är födda sådana så är de konstruerade annorlunda än majoriteten, vilket brukar benämnas sjukdom eller handikapp.

 • C

  Snillen spekulerar på hög nivå; homosexualitet som sjukdom eller eget val…

 • Juha

  Men P-O.S.
  Om det är medfött kan det inte heller vara en synd………

  C,
  Du kan ju fundera lite kring vilka förutsättningar som måste gälla för att något ska vara en synd. Men du kanske inte ser det som synd alls och då kan man ju säga som du.

 • P

  P – O S.,

  ”Kalla det handikapp då.”

  Det märks att du inte har en susning av vad du uttalar dig om! Man brukar skilja på funktionshinder och handikapp. Ett funktionshinder är exempelvis att vara hörselskadad, synskadad eller att ha ADHD eller Aspergers syndrom. Ett handikapp är däremot inte en synonym till ordet funktionshinder, utan man brukar säga att ett handikapp är något som uppstår i mötet med omgivningen om inte miljön, omgivningen, är tillräckligt anpassad till den funktionshindrade så att olika problem uppstår för den funktionshindrade. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara ett ”handikapp” att vara exempelvis hörselskadad om det finns tillräckligt med hjälpmedel att tillgå, och om omgivningen är anpassad för personer med nedsatt hörsel. Likaså måste det inte vara ett ”handikapp” att ha exempelvis Aspergers syndrom i skola eller i arbetsmiljön, om man anpassar miljön för dessa personer i skol-respektive arbetsmiljön. I bästa fall kan det t o m vara en fördel att ha detta funktionshinder vid vissa slags arbeten. För det innebär inte enbart svårigheter att ha detta funktionshinder, utan det finns saker de är väldigt bra på och som man bör och kan ta fördel av.

  Du måste väl ändå inse att det varken är ett funktionshinder eller ett handikapp att vara homosexuell? Funktionshinder innebär att personen har någon slags funktionsnedsättning. Vid homosexualitet föreligger ingen sådan funktionsnedsättning. Det görs ingen medicinsk utredning för att fastställa homosexualitet, inte heller psykologisk. Inte heller har homosexuella svårigheter att klara sig i samhället pga sin sexuella läggning. Ditt påstående om att homosexualitet skulle vara ett funktionshinder eller handikapp är lika dumt som att påstå att så skulle vara fallet med mörk hudfärg eller rödhårighet. Homosexualitet är en mänsklig egenskap, en del av den mänskliga variationen precis som rödhårighet och grönögdhet.

  Du skriver om logik, men din egen argumentation saknar verkligen sådan! Du blandar ihop misshandel begångna av personer med ADHD och Aspergers syndrom och kristen syn på homosexualitet som synd. Snälla P – O S., du vet väl att det är skillnad på svensk lagstiftning och religiösa påbud? Misshandel är straffbart enligt vår lagstiftning oavsett vem som begår det. Du tillhör en grupp kristna som anser att Bibeln fördömer homosexualitet. Svensk lagstiftning förbjuder inte homosexualitet. Alla invånare i Sverige är inte kristna, och kristna kan inte begära att samtliga i Sverige ska följa en viss grupp kristnas syn på olika religiösa påbud. Om du inte vet om det så lever vi i en demokrati, inte i en teokrati.

 • P

  #57 P – O S. skrev,

  ”Att jag kallar homosexualitet för en sjukdom beror inte på att jag är kristen utan är en logisk/vetenskaplig slutsats utan för att sexualiteten är till för att vi ska fortplanta oss, och detta fungerar inte som det ska hos de homosexuella.”

  Vet du inte att homosexuella och andra HBT-personer kan bli biologiska föräldrar?Biologiska barn till HBT-personer har alltid funnits. Dessutom vet du väl att inte alla heterosexuella kan eller vill bli föräldrar? Det råder ingen barnaalstringsplikt! Dessutom är jorden överbefolkad, och det finns ingen risk att människan ska försvinna som varelse för att ett visst antal människor inte blir föräldrar.

  #58 ”Vill tillägga att vetenskapen ännu inte funnit en bot mot homosexualitet men Gud kan naturligtvis bota det.”

  Homosexualitet är ingen sjukdom, det finns alltså ingen ”bot”! Det är lika korkat och kränkande att tala om att homosexualitet borde ”botas” som att säga att man hoppas att vetenskapen ska hitta ett botemedel för brun hudfärg…!! Det enda problem homosexualitet medför för homosexuella är de fördomar och kränkande behandling som vissa ignoranta och oempatiska personer utsätter dem för!

  Det finns inget förbud i svensk lagstiftning för homosexuella eller andra HBT-personer att ha en livskamrat att dela livet med. Lagen förbjuder heller inte samkönat sex. Numera får två personer av samma kön dessutom ingå äktenskap om de vill.Det finns dessutom olika uppfattning huruvida homosexualitet är synd eller ej. Det här har du inget annat val än att acceptera, P – O S. !

 • P

  Juha, homosexualitet är inget val. Många homosexuella kan berätta att de vetat sedan tidig barndom att de är homosexuella. Jag har aldrig hört någon heterosexuell säga att den valt att bli heterosexuell. Det enda som är möjligt är att om personen lever i en intolerant miljö, leva i en livslögn och dölja vem den är. Men att begära att någon ska avstå från att ha en livskamrat eller leva i celibat är ingen liten sak. Om man frågar folk vad de värdesätter allra högst i livet så brukar de säga familjen. De allra flesta brukar säga att det viktigaste i deras liv är makan/maken/sambon och eventuella barn.

  Sexualiteten är en del av en människas identitet, som inte är självvald och som inte går att bryta ut. För en homosexuell, precis som en heterosexuell handlar det om att få vara en hel människa. Att bli accepterad för den man är, att inte pga andras intolerans behöva dölja viktiga delar av ens identitet, och att få ha någon att dela livets glädjeämnen och svårigheter med. En människa som tvingas leva i en livslögn kan aldrig må psykiskt bra.

 • Juha

  P,
  jag håller med dig i det mesta men inte ifråga om homosexualitet som eget val. Jag menar att det är ett resultat av medfödda böjelser (som man kan bejaka eller förneka), yttre påverkan samt det egna valet att bejaka en impuls eller allt mer fantisera kring något. Jag gav tidigare en liknelse om att man ”inte kan hindra en fågel från att flyga över sitt huvud men hindra den från att bygga bo”. Det är det enda sätt jag kan förklara att Bibeln säger att homosexualitet är en synd. Om man inte har ett val i något avséende kan man inte heller synda.

  Jag kan här rekommendera den andra hälften detta inlägg av Mikael Karlendal i sin blogg:
  http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=49

 • Hannu Ruokola

  Vilket skrivande och tyckande om homosexualitet!
  Som kristen har man utgångspunkten i bibeln, där Gud har UPPENBARAT SEJ, både GT och NT. Då blir det mindre intressant vad jag själv tycker och tror. Bibeln tecknar tämligen mörk bild om människan i sitt gudsfrånvända tillstånd och även i sina goda försök att hålla Guds Lag och bud, läs Rom 1 och 2 och det kulminerar i början av 3. kapitlet. Det är totalt ointressant om homosex är medfött eller ej, Gud dömer det!

  Guds dom är HÅRD, människans skuld är större än man tror. Sexualiteten är inte fri att brukas som man själv vill, nej, Gud har skapat ramarna redan i Edens lustgård, när synden kom in i bilden, människan kom in i uppror mot Guds goda ordning. Det finns inte heterosexualitet contra homosexualitet, nej, den gudagivna sexualiteten contra perversiteter, dit homosex och liknande avarter hör.

  Frälsningen från människans totala syndafördärv är Jesus Kristus, SANN människa och SANN Gud. Han försonade alla synder. Nu gäller det att bekänna sin synd och mottaga nåden. Som frikyrklig känns det rätt och gott gå i SvKs gudstjänster eller liknande gudstjänster, där man bekänner sina synder för Gud och ångrar sej och ber om syndernas förlåtelse. Det är en stor risk att bli hycklare, när man inte blir påmind om sin syndighet och Guds nåd. Man försöker att bli helig och strävar att bli moralisk kristen åtminstone på ytan, men jag vill bara påminna om att det finns syndens avgrund, som inte alltid syns.

  Nu har det blivit överfokusering på sex i samhället och även i kyrkan. Det är beklagligt, att människor överhuvudtaget frispråkigt talar om sexuella perversiteter av olika slag. Det är bra att tala även om sådant, när det gäller, MEN inom BIKTEN!

  Låt Guds Lag och Lagens krav driva oss till Kristus, som förlåter våra synder och räddar oss!

 • P

  #67 Nu är det ju så att det finns olika tolkningar av huruvida Bibeln fördömer homosexualitet eller ej. Men alla kristna hävdar att just de har tolkningsföreträde före de andra! Erkänn att det faktiskt existerar olika uppfattningar.

 • Juha

  # 68
  Dessa eländes bortförklaringar av det mest uppenbara i bibelordet för dem som vill legitimera sitt fördärv. Ska jag erkänna att det finns olika uppfattningar? Det är väl uppenbart, men sanningen är endast EN och den står väldigt tydligt i Ordet som är omöjligt att bortförklara annat än med de mest vansinniga teologiska irrläror (Rom 1:18-32, 1 Kor 6:9-10, 3 Mos 18:22 och 20:13 ) och slutligen (Luk 17:1-2).

 • http://p--o-skogsberg.blogspot.com P-O.S

  Om vi skall hålla oss till bibeln så tycker Gud att det är avskyvärt om en man ligger med en man. Det betyder det som står!
  Om en heterosexuell man ligger med en man så syndar han trots att han inte är homosexuell. Att vara homosexuell innebär att känna sexuell dragning till samma kön istället för det motsatta. Detta är ingenting man kan råda över utan är medfött. Det är alltså en medfödd egenskap som innebär att man har lust att begå synden att ligga med någon av samma kön. Om man vill lyda Gud så skall man inte bejaka denna lust utan förneka sig själv och följa Jesus. Därom är alla som känner Jesus överens.

  Men det betyder inte att de som är heterosexuella kan slå sig för bröstet och säga att de är bättre människor, nej vi är alla syndare, och den som inte är homosexuell har någon annan egenskap som han måste förneka hos sig själv.

  Signaturen P har helt rätt i att jag har dålig koll på vad alla ord betyder officiellt, så jag borde ha hållit tyst om sjukdomar och handikapp.
  Slutligen vill jag bara säga att jag inte vill förbjuda någonting, för det gör inte Gud. I så fall skulle han ju kunna hindra alla från att synda. Gud visar vägen till evigt liv och den som tror på honom vandrar på den vägen. Men var och en är fri att vandra den väg han vill.

 • P

  Suck, men det jag menar är att det finns olika sätt att förhålla sig till Bibeln och dess texter. Vissa menar att det ”bara” är att läsa som det står, bokstavligt, medans andra menar att det inte går, utan man måste ta hänsyn till den tid och miljö som Bibeln skrevs i. Andra menar att det ska man inte göra. Man tolkar också ord och texter lite olika. Det har också gjorts flera bibelöversättningar där vissa ord översätts olika. Och vissa kristna menar att det finns en kärna som är viktigast, sedan det som är mer perifert. Det är inte enbart i fråga om homosexualitet som det finns olika uppfattningar, utan andra frågor såsom dop och ämbete. Det kan väl inte komma som en överraskning? Om alla skulle tolka och tycka lika skulle det inte finnas olika samfund och kristna inriktningar, eller hur?

 • http://p--o-skogsberg.blogspot.com P-O.S

  P, visst är det så att vi förhåller oss olika till bibeln.
  Som jag ser det så handlar bibeln dels om människans förhållande till Gud och dels om mellanmänskliga relationer och hur vi skall leva. Detta är tidlösa sanningar som bygger på hurdana vi är. Människan har ju inte förändrats sedan urminnes tider, man kan nog säga att vi nu är mindre kunniga än stenåldersmänniskorna. Hur många av oss skulle klara sig ensam en månad i skogen?
  Däremot har det aldrig tidigare funnits ”kristna” som påstår att homosexuella handlingar inte är synd. Detta är en uppfyllelse av bibelns profetior om avfallet i den sista tiden.
  Slutet är nära.

 • Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  # 42 re: #40

  Alma,
  Det star ngt i Bibeln om allvaret av att inte lagga till eller ta ifran ngt fran det som skrivet ar.

  Jag skulle onska att den principen aven applicerades bland kommentatorer.

  Skulle aven uppskatta om man inte blev ihopklumpad med andra kommentatorer utan att varje kommentator blev bemott for sig.

  Jag skulle faktiskt kunna vittna om en Gudomlig karlek som Gud gav mig till en homosexuell kollega men det utesluter inte att jag ej vill tumma pa vad Bibeln sager om homosexualitet.
  Man maste kunna skilja pa sak och person.

  Mvh

 • http://p-o-skogsberg.blogspot.com P-O.S

  Håller absolut med dig Elisabeth. Det är så sorgligt så man vill gråta att de homosexuella påstår att jag hatar dem bara för att jag inte tycker om deras livsstil.
  Enligt många av de homosexuella så kan man inte skilja en person från dennes sexualitet. Sorgligt att de tänker så.