Åtta år som EFK-ordförande – del 2

Jag började alltså som EFK-ordförande i slutet av våren 2002. En stor del av en styrelses ansvar och engagemang handlar om att förvalta den befinliga verksamheten. Evangeliska Frikyrkan bedriver ett mycket omfattande arbete, med mission i över 40 länder och med cirka 310 samarbetande församlingar runt om i hela Sverige, en mycket omfattande utbildningssektor, med missionsskolan och våra folkhögskolor bland annat. Andra viktiga frågor har handlat om vårt ägande i Libris Media och tidningen Dagen. Eftersom jag har varit styrelseledamot i tidningen Dagen under alla dessa år har det tagit en del av min tid. Libris Media har också krävt ett aktivt engagemang under vissa perioder.

 En tuff utmaning under mina åtta år som ordförande har handlat om att anpassa vår verksamhet efter de ekonomiska förutsättningarna. Att man får lägga så mycket krut på att ekonomin ska gå runt, handlar enligt min mening om att den svenska frikyrkan har i stor utsträckning sekulariserats. Alla etablerade frikyrkor och samfund sliter med den frågan. Det beror på att ekonomin för många kristna, tycks inte vara en del av lärjungaskapet och efterföljelsen. Att ge sitt liv till Kristus innebär att vi ger av vår tid, våra pengar, våra ägodelar, våra talanger – till honom, vi är bara förvaltare av det som tillhör Gud. En miniminivå av ekonomisk överlåtelse handlar om att ge tionde. Den etablerade svenska frikyrkan ligger långt från den nivån idag. Och blir man ordförande i ett frikyrkosamfund får man slita med konsekvenserna av detta. Skulle vi ge tioende skulle vi ha blomstrande ekonomier i våra församlingar, vi skulle ha råd att skicka ut mycket fler missionärer, och vi skulle med glädje kunna avstå från statsbidrag, om vi tycker att de blir för styrande.

Förutom den löpande förvaltningen av den befintliga verksamheten har jag försökt att också ge bidrag till utveckling och förändringar. Eftersom jag har varit bosatt i Stockholm och EFK:s kontor ligger i Örebro, har jag försökt att aktivt ta tag i frågor som handlar om EFK:s relationer med riksmedia, myndigheter, organisationer, riksdag och regering. På den punkten tycker jag nog att jag har gjort ganska omfattande insatser i frågor, där EFK inte tidigare, inte heller inom Örebromissionen eller Helgelseförbundet, har jobbat med särskilt aktivt. Ska vi som kristna ta vår uppgift på allvar att vara ljus och salt, innebär det också att vi har en aktiv kontakt med det samhälle, där vi är satta att verka. Eftersom både ÖM och HF i stor utsträckning har varit rörelser med djupaste förankringen utanför Stockholm, i mindre städer och samhällen, har frågor som gäller Sverige på riksnivån inte prioriterats i tillräcklig utsträckning – enligt min mening.

Det finns mycket av erfarenheter jag kan berätta om under dessa år – som gäller EFK:s relationer med samhället.

När jag hade morgonbön en höstdag 2004 tror jag att det var, fick jag en aktiv maning från Gud att skriva en artikel och skicka till Dagens Industri. Jag hade skrivit i DI flera gånger tidigare, men då hade det varit i rollen som näringslivskonsult. DI är ju det i särklass viktigaste organet inom svenskt näringsliv, på alla företag och alla företagare läser Dagens Industri. Under Andens inspiration skrev jag en artikel om Gud och ekonomi, skrev om att marknadsekonomin kräver en bra etik, citerade bibliska principer om ekonomi om girighet bl.a. och hänvisade till Webers klassiska forskning om att protestantisk etik är bra för samhällsekonomin – med fokus på företagande, arbete, flit och sparsamhet, och jag nämnde om att synd kostar mycket pengar för samhället, jag använde naturligtvis inte ordet synd som är obegripligt för DI-läsare, men hittade bra synonymer.

Eftersom jag aldrig hade märkt att svensk affärspress uppmärksammar denna typ av frågor, så hade jag inga stora förväntningar när jag skickade in artikeln. Svenskt näringsliv är nog den mest sekulariserade delen av svenska samhället, mycket mer än politiken. Efter 20 minuter ringde man från DI och sade att man tar in artikeln, omedelbart. Artikeln väckte stor uppmärksamhet, och blev också kritiserad. Blir man inte kritiserad brukar man i regel uttrycka sig ganska menlöst. Men så vitt jag vet var det första gången en företrädare för EFK/ÖM/HF/fribapister, har gått ut med ett budskap riktat till svenska näringslivet.

Ett par månader senare ringde Expressen till mig, det var mitt under den stora skandalen om Skandiaaffären, och gav mig en helsida i Expressen för att skriva om Gud och Skandiaaffären, Det var en direkt konsekvens av DI-artikeln. Där kändes det också bra att på en helsida i Expressen breda ut sig, och visa på Jesu etik och att Mammon är en dålig Gud, jag tyckte också att det var mycket bra att en företrädare för ett frikyrkosamfund kunde gå in och säga något i en mycket het ekonomisk fråga.

Dagens Industri följde också upp min artikel och gjorde tre sidors reportage om Gud i näringslivet. Eftersom DI-redaktörerna var ovana vid ämnet ringde de mig och frågade om vilka de borde intervjua och hur de skulle ta upp ämnet. Jag gav dem glatt tips i ämnet och noterade när jag läste de tre sidorna att de ganska strikt hade följt mina råd.

De ekonomiska frågorna är viktiga, och vi som kristna behöver delta i samhällsdebatten även när det gäller ekonomin. Vi behöver vara engagerade i frågor som gäller även Sverige och inte bara delta i biståndsdebatten och frågor som gäller global fattigdomsbekämpning.

En annan ekonomisk debatt jag var inblandad i var under hösten 2006, då jag kritiserade alliansregeringen, inte minst Carl Bildt för att ha uttryckt sig för otydligt om att ta avstånd från svartjobb. Jag skrev en artikel i Svenska Dagbladet, med replik, och det blev också en radiodebatt.  Min artikel citerades i många media, och det fanns socialdemokratiska tidningar som uttryckte sig mycket välvilligt om Evangeliska Frikyrkan som hade en ordförande som vågade ta regeringen i örat i frågan om skattemoral. En borgerlig debattör skrev en artikel där jag kallades för frikyrkokommunist.

I dessa debatter har jag konsekvent titulerats som EFK-ordförande, och jag tycker att det har varit mycket angeläget att EFK har funnits med i flera av de mest heta ekonomiska debatterna under senare år.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • O

  Du nämner tiondegivandet men det tillhör lagen som vi inte skall följa för då måste vi hålla resten av den också Jesus pekar på att änkan gav en skärv och det var mycket för henne det är nog detsamma idag många av oss pensionärer får vända på slantarna jämförelsevis är 10% inte särskilt mycket för mina barn med 50000 i månadslön men för mig som pensionär är det en stor del
  Dom första församlingarna samlade in pengar för att kunna underhålla änkor o dyl dom pengarna dras idag från våra inkomster ” pensioner” för socialhjälp hur många % det är vet kanske du Däremot står det att vi skall underhålla den som predikar men i vissa församlingar är dom onödigt många och sedan kan det diskuteras om vi behöver dessa stora kyrkor jag upplevde att vi växte mer på den tiden när vi hyrde lokal Vi som ger känner oss frustrerade när vi ser hur några i församlingen sitter på sina höga stolar och slösar ut det som vi gett
  Då kanske du säger att det är medbestämmande i våra församlingar men det har aldrig fungerat i verkligheten

 • Juha

  @ O
  Vad hände med att skriva ut punkter? Principen med 10% är ju just att den inte har med summan att göra, utan principen om att ge ett TIONDE oberoende av inkomstens storlek. Med denna princip kommer också en välsignelse enligt Guds ord som gör att de slantar man behöver vända på är välsignade av Gud. Det gäller pensionär som student (skrivet av en student). Sen håller jag med dig om att det idag är helt annorlunda förutsättningar runt omkring oss i samhället och i församlingarna. Jag tror trots det att tiondegivandet är idealet som behagar Gud lika mycket idag som då.

 • O

  Juha

  Tionde har verkligen med summan att göra
  10% på 10000= 1000 men 10% på 30000= 3000 eller räknade ni annorlunda i din skola sedan kan du läsa Gal 3:10

 • Per-Erik Johansson

  Bland det senaste av investeringar lär vara ett 40 miljoners projekt i Saron i Gbg, där går det åt mycket tionde….. Att givandet minskat kan ju också ha att göra med att det inte missioneras utan mer aktiveras i konferensutrymmen, senaste ljudanläggningen, ljuseffekter och allt annat som är nödvändigt i inomsvensk frikyrklig mission, men som kanske inte blir riktigt trovärdigt när de största andliga segrarna vinns och mission går framåt i trakter där nöden är som störst.

 • O

  Per-Erik

  Bra skrivit Men det blir ju en del pengar över från second hand som kunde gått till mission men istället används till renoveringen låter inte det praktiskt och bra Men jag undrar vad dom tänker som gett prylar med tanke på mission

 • Roberth

  O: du kan gärna läsa klart inlägget innan du svarade juha! principen är inte ”SUMMAN” som man ger, utan att man ger 10 % ! dvs summans storlek skiftar från person till person, den som har mer ger mer, men alla ger egentligen samma del från sin kaka.

 • O

  Roberth

  Det är ju det jag säger en har 9000 kr kvar och en har 27000 kr kvar i detta exemplet men hyran och maten kostar lika och när den förste har betalat dom kostnaderna är det inget kvar

 • Ulf Stenlund

  Vilken konstig diskussion.
  Det som fattas i era ekvationer är Guds välsignelse. Som predikant tjänade min pappa betydligt mindre än de som fanns i den sk arbetarklassen på den tiden. Han la alltid de 10% av sin lilla lön på särskild plats i plånboken . Det var Guds. Trots minimala inkomster fick vi barn studera (både i realskola och gymnasium fick man betala böckerna själva). Gud välsignade det lilla mina föräldrar hade.

 • Juha

  I rest my case.

 • Richard

  Att ge tionde är inte att vara under lagen. Att ge tionde är att förtrösta på Gud. Abraham var inte under lagen men han gav tionde till Melkisedek, som är en bild på Jesus. Jesus säger att vi skall ge Gud vad Gud tillhör. När vi inte gör det stjäl vi från Gud. Kära broder O hur tror du att Gud skall kunna välsigna dig när du stjäl ifrån Honom? Lita på Gud som din försörjare. Utan tro kan du inte behaga Gud.

 • O

  Ulf

  Jag tycker också att det är en konstig diskussion den ena stunden skrivs det om att vi skall läsa NT som det står och vad jag kan läsa är att vi inte får acceptera lagen läs t.e.x Gal 3
  Jesus talar om offer men när det talas om tiondegivande så är det inte lika svårt för den med den höga inkomsten den har fortfarande ett överskott Änkan med ”skärven” har vi ibland oss i dag också och hon ger sin skärv efter förmåga men den som är rik kan ge mycket Jesu uppmaning gå bort och sälj allt vad du äger sa han inte till änkan utan till en som var rik

 • Juha

  O,
  jag ämnar inte säga mer om tiondet, allt du behöver veta i det är redan sagt. Däremot slår det mig att du tycks brottas med lagen. Jag tycker att du ska läsa vad Jesus själv säger om lagen i sin bergspredikan, vad Paulus skriver i Romarbrevet, samt vad Psalm 1 säger. Lagen är varken upphävd eller något dåligt. Rättfärdighet får vi genom tro men lagen är likväl helig för Gud och något gott; Paulus säger: ”Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls! Vi befäster lagen”.

  För att återgå till Stefans blogginlägg så var det intressant att läsa inte minst om det du varit med i inom medierna Stefan.

 • O

  Juha

  Jag är fattig och när jag då har offrat så känner jag mej fortfarande skyldig men den som är rik kan lägga sina 10% och sedan slå sig för bröstet och han kan fortfarande äta bra för den som är fattig gäller att ha hemma potatis vatten o salt och om jag får tag i en köttbit så blir det gris som är billigast men om vi då skall gå efter lagen så är det synd
  Läs Gal.3:10 Ty alla som låta det bero på laggärningar de är under förbannelse

  Vad jag vill ha sagt är lägg inte lag på människor våga predika frihet från lagen genom nåd
  Rom 4:15 Vad lagen kommer åstad är ju vredesdom men där ingen lag finnes där finnes icke heller någon överträdelse
  Jag älskar Psalm 1 men har du tänkt på orden Ej heller sitter där bespottare sitta utan ha sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt Den enda lag som vi har fått är kärlekens lag

 • Ulf Stenlund

  Självklart ska inte tiondegivande ses som lag. Långt innan lagen gav Abram tionde till Melkisedek. Att det skulle vara lättare för bättre bemedlade att ge tionde visar sig inte stämma i praktiken. Förr, när jag med nöje läste årsmötesredovisningar från landets pingstförsamlingar var det lätt att se hur medlemssiffror och insamlingsresultat korrelerade. Småförsamlingarna, hade mycket högre insamlingar per kapita. Visst, det finns säkert större procent aktiva i småförsamlingar men medelinkomsten på mindre orter, där småförsamlingar hade säte, var också betydligt lägre. För mig är Filadelfiaförsamlingen i Ånäset en förebild. Det var där jag döptes. Där samlades man till församlingshelg en gång i månaden. Församlingsmötet var ett av tre möten. Under församlingsmötet samlade man in tionde och offer. Alla andra möten under månaden hade inga kollekter. Unndantag kunde vara vid missionärsbesök. Det förekom aldrig kollekttal men visst fanns det undervisning om välsignelsen med tiondegivande och offer (det man gav utöver tiondet).

 • Anna-Karin

  Ja i sanning en märklig debatt. Under en period var jag sjuk och hade svårt att utföra mina sysslor i hemmet. Maken fanns i annat land. Det drog ihop sig till bemärkelsedag av den art som gärna drar med sig folk på besök. Hemma såg för eländigt ut, mina barn var 6 och 10 och hjälpte till allt vad de kunde. Jag frågade mina väninnor, goda vänner med välordnade liv. Svaret blev nej, de hann inte, deras 2 barn per par hade behov, deras halvtidsjobb tog på krafterna så, nej. Min granne, 4-barnmor med 2 deltidsjobb och handikappad make städade huset, min andra granne med 5 barn och ett heltidsjobb bakade…..Man ska inte tro att de som har tid eller pengar ger, de som provat behöva är desto generösare. I nöden prövas vännen.

  För att parodiera Bibeln, åt de som har skall varda givet. Idag har inte pastorerna en särskilld plats i plånboken för tionde, de är lika stora girigbukar som resten av samhället. Den som har mest saker då han/hon dör vinner… :-/

 • BW

  En del ger mer än tionde av nettoinomsten till djävulen (skuldräntor) och mindre än tiondet till Gud. Inte för att dom vill. Det är inte lätt att ta sig upp ur gropen själv. Det finns mycket hyckleri när det kommer till biblisk förvaltarskap och Guds rike förlorar i slutändan på alla vattentäta skott mellan fattiga, rika, hjärna, hjärta och händer.

  Hur är det vi kristna brukar säga? Som man sår får man skörda; den andliga lag som får det egna kapitalet att växa och fråntar mig ansvaret för min broder? Eller ska det kanske tolkas annorlunda? Och kyrkan får ännu så länge sina statsbidrag för att kompensera förlusten av de synergieffekter som skulle ha uppstått på grund av flödet av gåvorna mellan lemmarna i Kristi kropp (inte nödvändigtvis till våra kyrkskulder). Men ordningen behöver återställas i Kristi välsignade kropp som en gång spikades fast på ett kors, själva inkarnationen av nåd och generositet.

 • Björn

  Att ge tillbaka av det vi fått av Gud, även när det gäller pengar är en genomgående princip i bibeln. Minimimålet verkar var 10% och då ”får” vi behålla 90% av det GUD skänkt oss. Men vi skall ha ett glatt hjärta för att det skall gillas. Jag tror vi har större hjärta för materialism eller sentimentalitet än tacksamhet till Gud när vi inte ger. Rik som fattig..

 • Niklas

  Andra snackar – Stefan Swärd levererar!

  Bra jobbat!

 • http://antonslaranton.bloggproffs.se Anton Fagerstedt

  Stefan!
  Jag tror att din analys av frikyrkans sekularisering när det gäller givandet är riktig. Men en annan orsak till att ekonomin på samfundsnivå inte är som vi önskar, tror jag är tendensen mot en allt djupare centralisering och tjänstemannastyre. Många saker i det ”gemensamma” arbetet har mer prägeln av ”det här kom vi på när vi satt på ett kontor och tänkte” än ”det här kom vi på under bön i en lokal gemenskap”.

  Jag tycker för övrigt att istället för en topplista på vilka församlingar som är störst i EFK medlemsmässigt (som ständigt återkommer i årsboken) borde det finnas en lista på vilka församlingar som bidrar mest ekonomiskt till det gemensamma arbetet. Men då kanske det blir pinsamt för de stora kolossförsamlingarna som gärna ser sina namn i listans topp.

 • http://johnvandinther.org john van dinther

  Jag är förvånad over alla kommentarer omkring tionde givandet… Är det inte så att allt tillhör Gud? Jag tycker att det är en förmån att få ge till Gud, och längtar år efter år att kunna ge mer. Under 15 år har vår familj levt utan fast inkomster och då kunde vi ha det riktigt knapert men det fanns överhuvudtaget inte ens en tanke att inte ge tillbaka till Gud. Sedan vi har fått lön har det varit självklart att ge mer än ”förväntat”.
  Det finns en frihet i att ge och att ge mer än tionde… Jag håller med att det kan kännas orättvis att ge 10% av 50.000 i månaden och tycka att man har gjort sin del medan andra med en knapert pension undrar hur man kan överleva. För alla gäller kanske detta: det handlar inte om hur mycket man ger men hur mycket man har kvar efter man har gett?! John

 • Juha

  O,

  jag vill verkligen inte lägga ok eller bud på dig eller någon annan (Matt 23:4), och jag har den största respekt för dem som har lite pengar (just därför skrev jag att jag är student). Men tro inte att de med mycket pengar nödvändigtvis har mer över, de tenderar att skaffa sig utgifter i paritet med sina inkomster. I skapelsen har Gud byggt in sk andliga principer och detta är en andlig princip i första hand, inte en laggärning. Det är just därför det är ett tionde oavsett vad din inkomst är.

  Detta är i högsta grad också en fråga om tro. Våga tro att Herren står vid sitt ord och han skall välsigna dig, och sök först Guds rike, även med din ekonomi, och allt det andra skall tillfalla dig (Matt 6:25-34 & Mal 3:10). I vårt kött tänker vi mänskligt och vänder på kronorna och ser till summor, plus och minus. Men Guds välsignelse är övernaturlig och vi kan inte begripa den med mänskliga tankar (Matt 14:13-21).

  Frid!

 • O

  Juha

  Och alla andra jag tycker att ni reagerar märkligt på det som jag skriver jag skriver inte för att jag vill ge mindre Jag reagerar mot det lagiska i erat tänkande ni gör illa mot dem som inte har mer än att dom kan klara av en dag till tionde är mycket för den som har lite Du tycker att tionde ändå minskar med storleken på inkomsten så långt hänger jag med men jag ser också med dom kostnader som vi har i dagens samhälle för hyra och mat och andra kostnader som måste bland annat läk +medicin så blir tionde för en pensionär droppen som urholkar stenen Med detta tionde tänkande finns risk att den som har mycket nöjer sig med att bara ge tionde och då får församlingarna in mindre
  Mal. 3:10 står det fören fullt tionde till förrådshuset varför och hur användes dessa förråd var det någon form av socialhjälp något liknande fanns på NTs tid med ansvar för änkor och fattiga vad jag menar är att den formen har vi i dag via våra skatter däremot har vi ansvar för dem som predikar Läs Luk 18:10-14

  Förlåt Stefan för allt vad jag skrivet idag det var från början adresserat till dig

 • Roberth

  O: det handlar inte om att slå emot de fattigaste, utan att var och en ger utifrån sin förmåga, i detta fall 10 %.

  10 % är precis lika mycket för alla människor, oavsett inkomst. Jag har ingen fet inkomst, jag har ingen förra månaden och ingen denna, men ändå ger jag vad jag kan med gott hjärta. För jag tror gud välsignar det lilla som finns kvar på mitt konto. Och på något konstigt sätt så går varje månad ihopsig, jag har mat på bordet, tak över huvudet och underbara människor att dela vardagen med.
  Vi ska sedan givetvis i kyrkorna ta vårat sociala ansvar och hjälpa de som har det svårt, det är blandannat det som vi ger vårt 10;e för.

 • Anna-Karin

  Robert, no 23 samt andra:

  10 % är lika många PROCENT för alla men definitivt inte lika många KRONOR. Även om jag skaffar mig mer utgifter om jag tjänar bra så har jag ändå större möjlighet att ge än den som tjänar lite. Alla utgifter den ”rike” skaffat handlar inte om livets nödvändigheter medan för den ”fattige” kan det faktiskt göra det. Ändå har den fattige lättare att ge. De som har prövat behöva är generösare…….

 • Juha

  Anna-Karin
  Jag är säker på att vi inte har några tredjeklassare här på bloggen. Men vill du argumentera med Gud om vilka grunder Hans principer är uppbyggda på säger jag bara lycka till…..

 • O

  Juha

  Har du någonsin läst vad det står Apg.11:28-30//Rom.15:25-27// 1 Kor 16:1-3//Gal 2:10

  Allt handlar om att ge efter sin förmåga och det fungerade dessutom som en slags socialhjälp men bara för andra Kristna

  Belasta inte människor med att tvinga på dom en lag att tala om givande i form av bestämda % då blir det en lag läs Gal 3.10
  om vi sedan frivilligt vill lägga pengar för att hålla igång våra kyrkor är vars och ens sak

 • Anna-Karin

  Juha

  Vet du, jag fick en hjärna av Gud och den har jag att bruka. Min mamma är s.k. fattigpensionär. Hennes pension är inte stor, det hon har över räcker inte till det nödvändigaste. Hennes tionde är knäckande för henne. Hennes bror som har full ATP ger mer men har ändå råd till mer konsumtion.

  Jag fick också en förmåga till empati av Gud. Jag kan tänka mig in i en situation och känna MED en annan människa.

  Jag fick dessutom lite humor och det har hjälpt…. :-) …….enormt!

  Jag tror inte att Gud är bokstavstrogen. Dessutom tror jag att hen har humor. Det är en välsignelse med humor….. 😉

 • Roberth

  Anna karin, du vet, 10 % för din mamma är mycket mer KRONOR än vad 10 % för mig är, så som läget ser ut idag. Så kom inte dragandes med kronor. Tanken med att ha ett procenttal, är att alla ger lika mycket, men efter sin förmåga. Det har inget och göra med klass, gud tror inte på sådant.

  Jag har med andra ord egna erfarenheter. Jag har empati, det är inte alls särsklit svårt. Ändå ska vi ge gud det som är hans,

  Det handlar som jag påpekar om att ge, för att själv bli välsignad. Inte att tjafsa om kronor och ören, men att påpeka att procentsatsen är orättvis och fel, det blir bara konstigt.

 • Anna-Karin

  Men Roberth, vad ska jag komma dragandes med då? Tionde innebär väl att ta en tiondel av vad man har/tjänar och ge det till Guds verk/församlingen/pastorn/osv…..

 • kjell

  Stefan

  Du kör vidare med nya bloggar du borde först avsluta dom bloggar som finns som det är nu så sprids det villoläror på din blogg utan att du reagerar =%sats är en lagisk regel jag vet att vissa församligar skrivit in den i stadgarna men dom måste tänka om
  Jag kan ta exempel ur mitt eget liv jag har inte kunnat tillföra många kronor till kyrkan
  Varför jo på grund av att min fru har haft sin tjänst på den ort som vi bor men jag har jobbat flera mil bort och min tjänst kunnde börja och sluta när som helst på dygnet så jag måste ha bil med dom kostnader som följer dessutom låg den kyrka som vi tillhör flera mil bort så vi var tvugna att skaffa en bil till för att kunna ge alla våra barn en bra start i livet (Jag har gett Gud det som är hans =mig själv)
  Idag ser jag resultatet alla mina barn och barnbarn är med på vägen och jag känner mig rikligt välsignad Jag vill leva efter Jesu ord i Matt.15:5-6 Mark.7.11-13
  Mina barn är idag företagsledare med bra inkomst och det är säkert ingen nackdel för deras församlingar
  Jag instämmer med sångaren ”Uti Herrens förråd råder alldrig nån brist kommer dag kommer råd öppnas himlen till sist”-

 • Juha

  Anna-Karin, tillåt mig betvivla att du har humor med tanke på din reaktion. Jag däremot… =D

  Kjell, O mfl
  Jag har inte argumenterat för något lagiskt tvång att ge 10% av sin inkomst. Frågan var om man hade tro nog att tro att Guds ordning med att ge tionde skulle få den välsignelse som Gud själv säger i Malaki. Gud uppmanar oss t o m att pröva Honom och se hur Han då blir. Tionde är ingen villolära, men du vet kanske inte vet så noga vad en villolära är Kjell? Paulus säger att Gud älskar en glad givare. Ge det du har bestämt i ditt hjärta och var glad, det är allt Gud begär. Men ger du fullt tionde kan du förvänta dig välsignelse därefter för det mått av tro du har för att agera på Hans uppmaning. Detta är bibliskt, den som vill visa på något annat får gärna slänga fram en bättre argumentation än O´s återkommande till Gal 3.

 • kjell

  Juha

  Har du inte läst dom bibelställen som jag hänvisar till och O/ 26 det handlar bara om att ge efter förmåga likaså är änkans skärv en bild av att ge efter förmåga och börjar man prata om % så kommer det naturligt att bli en lag för många svaga och då har du förvillat dom Gal 3 är bara ett mycket tydligt ställe i NT som pekar på att du inte får ta en lag bokstavligt för då lever du inte under nåd utan efter lag och då måste du hålla resten också och det kan jag garantera att du inte klarar

 • Juha

  Snälla Kjell, läs mitt senaste inlägg igen…*suck*

 • kjell

  Juha

  Varför läser du inte dom bibelställen som du har blivit visad på i NT du skall inte blanda ihop det med Malaki utan idag lever vi i NT´s tid och nu gäller nåd och inte lag
  Om du talar om 1 % eller 10% eller exakta kronor så blir det en lag
  Tionde är en %sats det låter som du blandar ihop det med offer
  Om du läser det som jag skriver på (30) så vet jag om människor som la tionde först och sedan hade dom inte råd att köra sina barn till kyrkan och dom barnen är inte kristna idag

 • Juha

  Jag fortsätter inte argumentera med någon som inte kan läsa tidigare inlägg ordentligt och som rivit ut GT ur sin Bibel.
  Tack och hej leverpastej