Inlägg i Hinn-debatten

Jag är fortfarande i Schweiz, njuter av Genevesjön, har legat och solat vid sjöns strand idag, besökte Bern i fredags och har åkt till Chamonix under lördagen och fick se en skymt av Mont Blanc, vi flyger hem söndag kväll.

Noterar intensiv debatt om Benny Hinn-frågan, och önskemål om att jag inte ska vara så diplomatisk, utan tala i klarspråk. När det gäller Gazafrågan tycker jag att det var ett bra komplement till alla politiska utspel att läsa Israels Sverigeambassadör artikel på DN debatt häromdagen. Vad man än står i denna fråga, är det alltid nyttigt att lyssna på motpartens story och argument. Tycker att Israels perspektiv för ofta kommer i skymundan i den här typen av situationer.

Och så Benny Hinn. Skulle vilja säga följande:

1. Jag har bara lyssnat på Benny Hinn live två gånger, den ena gången i Frankfurt på Bonnkes Eurofirekonferens 1987, och på motsvarande Eurofirekonferens 1988 i Birmingham. Har nog läst någon av hans böcker för länge sedan. Är dåligt uppdaterad med andra ord. De två mötena jag besökte, var mäktiga tillställningar, präglade av trosatmosfär, och tillbedjan. Jag känner mig dock inte helt hemma med denna typ av amerikansk showorienterad kristendom, med en superpredikant i centrum, men en del gillar det. Konferenskristendom tilltalar mig inte särskilt mycket överhuvud taget. Att grunda en församling med 4-5 medlemmar och att vara ute på fredagnätter och göra något för ungdomar och uteliggare, känns mer tilltalande för mig.

2. Tycker att man ska vara försiktig i att kritisera predikanter. Och när man gör det behöver man grunda kritiken på fakta och uppgifter som är vederhäftiga. Bibeln uppmanar oss också till att vara sakliga när vi kritiskt granskar kristna ledare, anklagelser ska bestyrkas av flera vittnen skriver Paulus. Det får inte vara skvaller, eller lösa rykten som vi grundar bedömningen på. Jag är ytterst tveksam till att använda Youtube-klipp när man kritiskt granska predikanter. Det går att ge ett antal exempel på hur predikanter har sågats genom enstaka citat från någon predikan. Jag tycker inte att metoden är seriös. Ska man kritiskt granska vad någon predikar behöver man jobba med en systematisk genomgång av hela predikningar, och gärna också böcker. Enstaka citat, ryckt ur sitt sammanhang, behöver inte alls ge en rättvisande bild åt vad en person står för. Och även predikanter har dåliga dar, och slänger ur sig något som inte var genomtänkt. Jag har här på min blogg kritiserar två predikanter senaste året, vad jag minns. Dels Jonas Gardell, dels Brian McLaren. I båda fallen byggde kritiken på en noggrann läsning av böcker de har skrivit. I McLarens fall var jag noga med att betona att kritiken bara gällde den boken, inget annat han har sagt eller skrivit. Den kritik jag förde fram mot Benny Hinn här på bloggen för någon månad sedan, var helt och hållet grundat på den information som gavs på Benny Hinns egen hemsida. Så det var inte grundat på några lösa rykten eller skvaller. Tyvärr har jag inte läst något av Hinn på ett antal år, och bara hört enstaka fragment av predikningar, så jag har ingen grund alls för att kritiskt granska innehållet i hans förkunnelse. Jag utgår dock ifrån att Ulf Ekman och hans medarbetare har koll på detta, då man har inbjudit honom till konferensen.

3. Tycker att predikanters karaktär är viktigare än gåvorna. Den tesen har jag drivit här på bloggen hela tiden. Gåvor kan förfalskas, det är svårare att förfalska Andens frukt. Karaktären innefattar ju olika aspekter av våra liv, hur vi lever som människor och är trovärdiga inför omgivningen. Vill någon ta reda på  något om min karaktär bör man prata med hustrun, familjen, grannarna, närmaste vänner och medarbetare i den församling man är verksam i, och församlingar man varit verksam i. Karaktären och Andens frukt innefattar ju många olika aspekter av livsstilen. Något mycket grundläggande i kristen karaktär är till exempel ödmjukhet. Predikanter som blir så stora kändisar att de tappar ödmjukheten, de brister i karaktären och håller inte måttet. Hantering av pengar och ekonomi är naturligtvis en annan sådan viktig punkt. Jag känner dock inte alls Benny Hinn och har inte läst eller tagit del av de kritiska granskningar som har gjorts av hans karaktär och hur han hanterar pengar, så jag kan inte bedöma detta. Jag reagerade dock kraftigt på för en månad sedan att man kan åka jorden runt och predika för många miljoner, inklusive televisionen, och ha en så dålig relation med sin fru, så man blir chockerad när hon vill ta ut skilsmässa – vilket var min konklusion om skilsmässoinformationen på Hinns hemsida. Skulle någon ledare i en församling jag var pastor för, vara i liknande situation, skulle jag uppmana personen att kliva av från ledaruppdrag, tills man har klarat ut saker i sitt eget liv. Detta omdöme från min sida handlar dock bara om den information som har getts på Benny Hinns hemsida. Allt det övriga kring Benny Hinn kan jag inte bedöma, jag vet inte om det är skvaller och förtal, eller seriös kritik. Eftersom Hinn hittills har varit respekterad i ganska breda kretsar i karismatisk-pentekostal kristenhet, utgår jag dock ifrån att dessa saker är i ordning, men den ytterst begränsade information jag fick del av för någon månad sedan fick i varje fall mig att höja ögonbrynen. Det kan ju hända att jag tittar närmare under sommaren på de frågor som Hinn har kritiserats för.

4. Jag tror starkt på karismatisk kristendom med fokus på att Gud gör under, helande, profetia m.m. När Bibeln talar om det så betonas att det är tecken som ska följa dem som tror. Inte exklusiv lyxutrustning för några priviligierade predikanter. Gåvorna behöver alltid peka på gåvogivaren Kristus. Används gåvorna för att  rikta strålkastarljuset på oss själva blir det fel.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.kolportoren.com/ Joachim Elsander

  Bara några ord om det här med kritik. Som pastor och ledare så uppmuntrar jag människor att tänka kritiskt. Om mitt liv inte stämmer med vad jag predikar så vädjar jag till mina vänner i församlingen att säga det. Efter i stort sett varje predikan jag har så säger jag ”köp inte allt jag säger, pröva själva och tveka inte att fråga!”

  Det är bekymmersamt när jag ser i kommentarerna att det tycks finns en märklig syn på kritik. Vi ska pröva allt säger Paulus, konstruktiv kritik är livsviktig och mindre konstruktiv lika nyttigt den, den ger mig också chansen att växa. Men det finns fortfarande att tänk att man minsann inte ska kritisera plattformstjänster som Hinn. ”Vad gör du själv då?” Säger man.

  Kommentar nr 43, signaturen BT säger i princip rakt ut till oss kritiker: ”Gör det bättre själv då?”
  Mitt svar är, ja men det görs ju bättre! Kolla på New Wine, kolla på karismatiken kring Alpha-grupperna, etc, etc. Det finns bättre sätt att be för sjuka än en show på en plattform, eller hur? Det finns bättre sätt att prata om helande än genom att lova en tolvmånaders ”specialsmörjelse” till den som ger mest. Eller? Det finns sätt som involverar hela kristi kropp, sätt som gör människor delaktiga, det finns sätt som sker i stillhet och ödmjukhet med plats för reflektion. Personligen är jag övertygad att Gud verkar mer där än han gör på välredigerade föreställningar.

 • Juha

  Det man inte får glömma när man talar om att titta på frukten av en förkunnares tjänst är att även om människor kommer till tro eller blir helade, så kan förkunnaren förkunna en perverterad teologi eller vara en avfälling. Hur då säger du?? Jo, därför att om evangelium predikas och människor i tro tar emot Jesus som sin frälsare, eller i tro tar emot helande, så kan Gud ge både frälsningens och helandets gåva till människan. Inte för den vilsna förkunnarens skull, utan för människan som i tro tar emot det Gud vill ge. Blir människor frälsta och helade på Hinns möten? Inte vet jag, men jag har ingen anledning att betvivla att så kan vara fallet. Men i mina ögon har Hinn förfört människor och är inne på en annan väg en den det sanna evangeliet talar om utifrån det jag sett och hört av honom.

 • Broder Roger

  Tomas Ander, John van Dinther och andra med lång pastorserfarenhet!

  Vad säger ni om Benny Hinns teologi? Ni talar om karaktär och misslyckat äktenskap, men ingen av er verkar ha något att säga om Hinns budskap, falska profetior, extravaganta livsstil och annat som verkligen är av stor vikt för trovärdigheten hos en Ordets förkunnare.

  Joachim Elsander!

  TACK för att du vågar visa på ett rimligt sätt att hantera problemen kring andligt ledarskap.

 • http://p-o-skogsberg.blogspot.com P-O.S

  Tummen upp för kommentar nr 47 från Wildwest.
  Jag håller med dig om att det där är ett stort problem, eftersom det har varit det för mig, och i viss mån är det fortfarande.
  Vem är jag att tillrättavisa någon, särskilt någon som borde vara mognare (har en högre position i människors ögon) än mig själv.
  Men det är väl det som är Jantelagen. Undrar om det var vi kristna som uppfann den?
  Ett av problemen med kritik är kanske att vi inte klarar av att kritisera kärleksfullt.
  Då Benny Hinn förbannar så borde de som står bredvid direkt och automatiskt säga ”nej, vad säger du? Välsigna! Förbanna inte! Var försiktig så att du inte går förlorad älskade broder.”

  Det som hindrar oss från att reagera på det viset behöver vi nog begrunda var och en för sig, men jag tror auktoritetstro, människofruktan och annan brist på frihet i Kristus är orsakerna.
  Annars skulle vi kunna vara mycket mer naturliga mot varandra.

 • Juha

  @ P.O.S.
  Citat
  ”Vem är jag att tillrättavisa någon, särskilt någon som borde vara mognare (har en högre position i människors ögon) än mig själv.
  Men det är väl det som är Jantelagen. Undrar om det var vi kristna som uppfann den?
  Ett av problemen med kritik är kanske att vi inte klarar av att kritisera kärleksfullt.”

  Ja, tänk på Apollos, en av Gud kallad evangelist som var både bildad och väl insatt i skrifterna och predikade med glöd och undervisade om Jesus. Tänk då att Priscilla och Aquila, vanliga enkla kristna om man kan uttrycka det så, tog sig an Apollos och gav honom ännu nogrannare kunskap om Guds väg Apg18:19-26. Ingen är ofelbar, alla kan vi lära oss av varandra och måste förmana varandra när så behövs.

 • wildwest

  Precis, det handlar om ödmjukhet. Vi ska alla underordna oss varandra. En pastor måste ha ödmjukhet för att han är en vanlig människa och kan begå fel, han korrigeras betydligt mera sällan än slarvern på sista bänken, alltså lär pastorn ha svårare att ta till sej detta. Han är ju såååå bra och se så mycket Gud gjort genom honom…

  I första hand måste det finnas en kärleksfull omsorg om varann så vi inte handlar fel. I andra hand måste felaktigheter korrigeras mera hårdhänt, gå till äldste, utesluta för en tid osv, det som Paulus skriver om. Men att nån är ofelbar finns inte. En enkel gumma med minimal teologisk utbildning men med mycket tid för Gud kan definitivt ha nåt att säja en stor predikant. Dom första ska bli dom sista. Jag får själv många andliga visheter från min mor som pga kriget inte ens gått sju år i skolan. Men hon ber mycket och jag får ständigt aha-upplevelser (jag är ingen teolog förresten, så liknelsen haltar).

  Syskonlik omsorg ska vi ha om alla som har som grund att Bibeln är Guds ord. Då kan vi diskutera så fjädrarna yr ibland, så gör syskon, men ingen ifrågasätter vårt föräldraskap. Vi står då alla under samma auktoritet, Bibeln. Och får be om förlåtelse eller inse att vi hade fel. Alla lärofrågor måste underordna sej detta faktum.

  Diskussion med nån som inte anser Bibeln vara Guds ord, ja, då är vi ute på gungflyn, då är det inte en broder jag talar med, utan med en hedning, för att uttrycka sej paulinskt krasst. Fortfarande ska vi inte vara oförskämda och ovisliga. Men diskussionen får en helt annan klang och känselspröten för villoläror måste vara utfällda och aktiverade.

 • http://johnvandinther.org john van dinther

  Jag tar utmaningen att ge ett gensvar till dig broder Roger (53) angående vikten av vilket budskap vi predikar. Vi tar vad vi undervisar inom New Life verkligen på allvar; vi släpper inte fram vem som helst att predika och undervisa från Guds Ord, samtidigt som vi, inom församlingen, ger många utrymme för att lära sig undervisa och predika. Jag angav vikten av karaktärsdåning och hur andliga gåvor och tjänster ska vara underbyggt av karaktären. Personligen har jag många frågetecken omkring Hinns undervisning och livsstil. Jag predikar ofta om en enkel livsstil och försöker att tillämpa undervisningen i mitt eget liv också. Jag tror att Bibeln har jätte mycket att säga om pengar och tillgångar och att de inte tillhör mig: de är Guds! När det gäller pengar och tillgångar vet jag att även jag tillhör världens rikaste grupp människorna … det är tufft att ha en enkel livsstil i Sverige kan man säga ☺…

  En sak har jag trots allt lärt mig under mina år som kristen, nämligen vikten av FÖREBILDFUNKTIONEN; att leva så som man känner att man ska leva, det är det allra viktigaste. Därför engagerar jag mig inte i många långvariga bloggdebatter eller andra debatter, det finns många åsikter och många viljor… Jag kan även av egen erfarenhet berätta att vi regelbundet behöver ta itu med vilolärare som försöker att komma in och påverka vår församling, då gäller en Biblisk analys och samtal med de berörda som kan leda till att be dem att lämna församlingen. Men för att vara tydliga: vi försöker alltid att vara FÖR något och tala FÖR något och LEVA ut det vi tror på istället för att vara i reaktion till andras sätt att leva eller praktisera sin tro. Men den hållningen talar man oftast tydligast!

  Mvh John

 • http://www.in-concert.info Cherri

  Det är inte saken jag siktar på, utan attityden hos dem som vill skjuta blint på allt som inte stämmer med den lilla svenska kyrkovärld de befinner sig i. Eftersom Benny nu nästan har gjort det oförlåtliga att skilja sig, är det fritt fram att kritisera och att ta avstånd från allt han står för och gjort. Alla då som påminner om honom kan vi då också ta avstånd i från och så har vi kastat ut barnet med badvattnet. IGEN! Vi plöjer en djupare och djupare fåra som inte resulterar i frukt, därför att vi oftast inte prövar och för det mesta inte behåller det som är gott.…På samma sätt som jag var starkt kritisk till Ulf Ekman på 80-talet och bara letade ett skäl att avfärda honom ( som jag till min stora köttsliga belåtenhet fann i JDS-läran, som han tog upp men fö aldrig anammade ) söker “vi” skäl att avfärda alla som avviker från den “sanna” läran så det blir lugnt och vi kan vaggas in i den svenska tryggheten. Här är inte Gud! Herren tog mig REJÄLT och jag menar rejält i örat och jag har fått bett om förlåtelse för att jag förkastat Ulf. Efter det har jag blivit välsignad av Ulfs undervisning och en lång rad i sverige misstänkliggjorda gudsmäns undervisning. Att jag blivit välsignad betyder inte att allt de säger är korrekt, men att Gud använder dem i mitt liv. Han använder till och med engelska präster att välsigna mig med! Hemska tanke! …Gud kallar människor och sänder dem till oss för att tillföra något som Han vill att vi ska ha. Ofullkomliga, ja för det finns inga andra. Jag tror inte Han är särskilt glad över sveriges kristna som hela tiden förkastar människor med en förnyande uppgift.…Ja, jag tror att Benny borde dra sig tillbaka och se om sitt “hus”, åtminstone för en tid. Samtidigt har han gett mig väldigt mycket, trots att jag inte gillar hans stil! Men jag gillar ännu mindre den flod av självgoda kritiker som flockas som gamar kring andliga “kadaver”……
  +1

 • Olof

  John, tack för dina kloka ord och för att du vädrar din tveksamhet kring Hinn. Och självfallet är det inte din uppgift som församlingspastor att fara ut om den ena och det andra på olika bloggar. Men just i det här fallet kan det vara viktigt att bekänna färg och utöva ett sant herdeskap, eftersom en av Sveriges största församlingar har valt att bjuda in Hinn till sin stora årliga konferens. Det är ju inte samma sak som att i tid och otid kritisera alla saker man har lite problem med. I det här fallet är det uppenbart att vi har att göra med villolära och girighet i en olycklig kombination.

 • Broder Roger

  TACK för att du antog utmaningen, pastor John van Dinther!

  TACK för ditt svar. Jag tolkar det som att den lokala församlingsledningen i New Life suveränt avgör vilka predikanter som ska få beträda talarstolen och att ni tar itu med villolärare. I fallet med Benny Hinn blir det i analogi med de interna principerna i New Life – ytterst grundade i Guds ord – Ulf Ekman och den lokala församlingsledningen i Livets Ord som har hela avgörandet i sina händer. Vi som uttrycker åsikter på denna bloggpost sysslar i så fall med skuggboxning och har inget med saken att göra. Vi borde i stället gå på Ulf Ekman och fråga honom och hans ledningsgrupp varför de tar hit Benny Hinn. Frågan är dock om han skulle lyssna. Kanske finns det få andliga ledare i Sverige som vill ta ett nationellt ansvar och kan påverka Ulf Ekman. Seriositeten och skärpan i den undervisning som New Life förmedlar medför dock inte med automatik att det blir mindre oskarpt i andra kristna sammanhang. Kanske bör jag tolka ditt svar som att du har en ecklesiologi som medför att du mycket starkt betonar den lokala församlingsledningens ansvar. I fallet med Livets Ord, Europakonferensen och Benny Hinn påverkar dock den lokala församlingsledningens beslut mycket större delar av kristenheten än vad som normalt är fallet i New Life och andra lokala församlingar i Stockholm och på andra orter i Sverige. Ringarna av Europakonferensens påverkan sprider sig även till kristenheten i flera andra länder. Kanske är det få andliga ledare som vågar ta en seriös diskussion med Ulf Ekman. Vilken andlig ledare i Sverige lystrar han till? Han verkar göra som han vill och de flesta andra andliga ledare låter honom fortsätta på olika inslagna spår. Benny Hinns planerade besök i Uppsala tror jag gör mer skada än nytta både för Livets Ord och det ekumeniska klimatet i Sverige. Jag säger inte att jag har hört det från Herren utan det är min egen tolkning av situationen. Allt gott till dig, pastor John!

 • Olof

  Här finns en länk till ettt kort och kraftfullt budskap om framgångsteologins faror och samtidigt ett upphöjande av det som förhärligare Gud: http://www.youtube.com/watch?v=PTc_FoELt8s

 • TB

  Först till Joachim Elsander:
  Jag försvarar inte B.H`s skilsmässa – tvärtom! Jag blev mycket ledsen när ryktet visade sig vara sant. Ett utstuderat och manipulativt tiggeri verkar absolut negativt och omvänt på mej.
  Men jag var i Kphm och njöt enormt av lovsången, atmosfären och förväntningarna i gemenskap med ett par tusen andra människor. Jag skulle aldrig skrika mig hes på en fotbollsarena – men jag måste erkänna att jag tog i för kung o fosterland när jag sjöng med i ” Yes Lord, yes Lord..” och andra sånger.
  I denna förväntansfulla och varma atmosfär fick också många, många människor uppleva helande.

  Jag uppskattar mycket nr.45 Tomas Anders ord. Respekterar även Stefan Swärds inlägg.
  Men tänk om vi alla, som förstår att det blivit fel, fylldes av ”helig beslutsamhet” att göra det rätt! Att söka Guds ansikte dag o natt – för att få den smörjelse, Gudsnärvaro, kraft eller vad som nu behövs för att göra det bättre än dem vi (med rätta?) kritiserar!
  Vår sorg eller vanmakt över andras fall eller orenhet borde driva oss att, av kärlek till Guds helighet och renhet, desperat ropa och hungra efter dessa egenskaper i vårt eget liv.
  Tänk att gå runt på ett lasarett och tömma sal efter sal… Skulle säkert även glädja vår Herre mycket mer än alla våra väl valda ord – hur sanna de än må vara.

 • Läsare

  TB

  Det är ju detta som är så skrämmande att just denna atmosfär faktiskt går att skapa, men för den skull behöver det inte vara Guds Ande bakom, tyvärr

  Om du sett Lennart Jaretegs undervisning Det stora avfallet så tar han ju just upp detta.
  Bland annat får man se en bit från ett möte som just påminner om det du beskriver, det skulle kunna vara hämtat från typ Lapplandsveckan tidigt 80-tal.

  Härlig lovsång, tillbedjan, förbön, folk säger sig bli helade.
  Sedan efter ett par år så erkänner predikanten att allt varit en bluff, han har endast gjort det för pengar, och bevisar ju samtidigt att det går att skapa en sådan atmosfär på konstgjord väg. Allt har bara varit teater, ingen Gud, ingen Ande, bara en skapad fantastisk atmosfär med dom rätta tillbehören.

  Det gäller det att pröva allt och framför allt kan man se tecken på predikanten som inte är från Gud.
  Där tycker jag man kan se många och tydliga tecken på att Benny Hinn är en falsk profet, jag säger inte att så har varit från första början, för det vet jag ej.
  Men nu har det väl spårat ut totalt.

  Det tar emot att ifrågasätta men kan du med 100% säga att dom blev helade kände du dom sen tidigare. har du gjort efterforskningar, hur ser det ut idag.
  Stanna till och tänk till ett tag och rannsaka dig själv och ställ dig frågan, hur många helande under kan jag säkert berätta om, har själv gjort det och man blir ganska skrämd när det slår en att man har inte mycket att hänga i granen, trotts allt så har jag en jätte polla att hänga där men den blir nog rätt ensam.
  Jag pratar naturligtvis om under som syns inte om en mage som blivit bättre inte om en hörsel som blivit något bättre, inga fel med sådana under men jag pratar om tydliga under med personer som du känner till som typ totalt blind som ser, förlamad som går, dövstum som nu pratar klart, död som fått liv tillbaks.

  Det var ju sådana under Jesus sa att vi också skulle få vara med om eller…

 • Juha

  # 62
  Nu är ju faran att man ifrågasätter alla under utan fullständig dokumentation just för att vi människor är tvivlare som alla kräver att få se bevis med egna ögon. Vad skiljer oss troende då från hedningarna? Var är då tron? Jesus gjorde massor av spektakulära under mitt framför näsan på människor och fariséer, men de ville ändå inte tro. Jag tror inte bevis spelar någon roll, vill man inte tro så tror man inte oavsett.

  # 61 Atmosfär – ja det är inte bevis på ett dugg det tyvärr. Och har du förväntingar, och i synnerhet där det finns kollektiva förväntningar där grupptänket tar över, då är det lätt att ryckas med. Detta är klassiskt och ett lätt koncept att framkalla för en skicklig person som förstått hur de fungerar.

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  I debatten om Benny Hinn finns egentligen väldigt lite som ifrågasätter hans teologi och förkunnelse. Och böckerna som han skrivit verkar vara uppskattade. Och då uppstår frågan varför han ändå retar så mycket folk. Konflikten kanske i grunden handlar om Benny Hinns superamerikanska uppträdande och livsstil relaterat till svenska synsätt och värdringar.

  En kulturkrock med andra ord.

 • http://www.hicc.bloggsida.se Patrick Ölund

  Jaretegs undervisning tycker jag man skall passa sig för. Han dömer ut allt och alla och för honom verkar ingen vara ”värd” att lyssna till eller ta som exempel.

 • http://www.kolportoren.com/ Joachim Elsander

  Per, (64) jag skrev ett svar till dig på din egen sida.

 • Läsare

  Juha

  Håller helt med dig, men detta var ett svar till TB ang. atmosfär och hur lätt man skapar sådan med dom rätta tillbehören.
  Självklart skall vi vara tacksam för både små och stora under, men som jag sa tidigare så har jag varit på väldigt många väckelse/helande kampanjer genom åren , vi hade mycket av den varan innom pingstleden slutet på 70 och hela 80- talet men även ekumeniska kampanjer och som sagt när man ransakar detta så blir det endast dom små nästintill osynliga pollerna man kan ta fram och hänga i granen.

  Vi hade predikanter som pratade om rum i sina hem med kryckor rullstolar blind käppar mm som folk lämnat vid deras möten, synd bara att sådant aldrig hände här.
  Men det kanske säger mer om oss i Sverige än om predikanten?????.

  Ni skall inte tro att detta var min hållning då, nä förväntan var gigantisk och man svalde allt man hörde.

  Per H

  Då har du nog missat nåt jag ifrågasetter både teologi och förkunnelse, det tror jag dom flesta här gjort. Det är ju hänvisningar till hans möten, hans hemsidamm.

  Jag tror att det är just det obehagliga han säger/förkunnar och hans obibliska framfart på scen som skrämmer.

  Läs #22 av Juha detta är väl BH:s förkunnelse och den går ut på ju mer du skänker, offrar desto större blir helandet i ditt liv.
  Tänk att BH kan utlova 12 månaders utgjutelser av ande och kraft.

 • Läsare

  Patrick Ö

  Alla med villfarelsends ande varnar han väl för, tycker du är ute och cyklar nu Patrick är det alla predikanter och människor i hela världen som får en släng av Lennart.

  På hans hemsida kan man kanske räkna upp 25-30 predikanter han varnar för, stora delar av dessa kanske just du sett upp till ,vad vet jag.
  Men jag tror han vill kristenheten det bästa och varna för predikanter som totalt spårat ur och lämnat biblisk förkunnelsen och hållningssätt.
  Dessutom verkar dom flesta ha kopplingar till mörka krafter om man synar ordentligt,

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  Läsare, (22)
  Jag är inte teolog. Men jag har nog ändå uppfattat rätt att Benny Hinn i stort sett står för samma grundläggande budskap som en svensk pingst- eller EFK-predikant. Jag tror inte att någon direkt kan beslå honom med att ha ett falskt evangelium.

  Men så tillkommer något mer. Detta att han tar ut svängarna i frågor om ekonomi, helandeunder o s v. Frågan är hur detta ska rubriceras. Gör detta honom läromässigt suspekt? Eller är det bara exempel på vad en amerikansk superpredikant kan tillåta sig och ändå få predika på Livets Ord i Uppsala och för övrigt vara respekterad i vida kretsar?

  Det verkar ändå klart att en ”planta” som Benny Hinn aldrig skulle ha kunnat växa upp i den svenska kulturella myllan. Så långt tror jag mitt påstående om kulturkrock stämmer bra.

 • TB

  Med risk att bli lite tjatig:
  Allt ni säger är kanske sant. Borde inte detta skapa en desperat hunger i ”oss andra” att söka Guds och den helige Andes ledning.
  Det är ju hemskt att alla dessa falska profeter, profiterande predikanter – för att inte tala om skäggprydda kloster-pingstvänner och Himmelens drottnings-troende trospredikanter ska få vara tongivande.
  Ska Sonen överhuvud taget finna någon tro när Han kommer?
  Ja det ska Han! Om alla vi som vet ”vad som är fel” ödmjukar oss och går ner på knä inför Honom som är Sanningen.
  Eller är det så att man bara kan undgå att hamna i ett dike om man misstror alla under och tecken? Nej, givetvis inte! Men låt oss då bli rena, helgade kanaler för allt gott som Gud trots allt har att ge i form av helande, under och tecken! Låt oss stå emot all ondska, lögner, otrohet och villfarelse.
  Låt oss leva så transparent att vem som helst kan skärskåda våra liv när som helst!
  Då kan vi säga som Paulus (?) – ” Ta mej som ett föredöme!”
  Stora ord? Högt pris? Ja – givetvis. Men det finns inga genvägar. Betydligt lättare att då bara nöja sig med att ”Finna fem fel” i sitt trygga arbetsrum vid datorn.

 • O

  Många här tar för givet att det är två om en skilsmässa men det är vanligare att en vänstrar och vill hoppa av Jesu ord i Mark 10:11-12 visar tydligt att skulden ligger hos den som hoppar av (och tar en ny partner) Jag känner flera som råkat ut för detta och då är det mycket vanligt att dom som drabbas går upp i sitt arbete mer än förut för dom klarar inte av att vara hemma med alla tankar det kanske är så för BH

  TB Roligt att få se din signatur Jag har följt det som du skrivit förut
  När du stod där och skrek dig hes var nog du nära Gud i ditt hjärta oavsett var BH var

 • Ulf Stenlund

  Så här skriver LO om Benny Hinn inför hans deltagande på Europakonferensen. ”Benny Hinn är en amerikansk helandeevangelist som i över 40 år varit i tjänst för Herren. Han kännetecknas för gudstjänster där den helige Andes närvaro är mycket stark och många människor får uppleva övernaturliga helanden och mirakler. Hans tv-program ”This is your day” har sänts på ett stort antal kanaler världen över och många människor vittnar om hur de upplevt både helanden och fått tilltal från Gud när de tittat på programmet.”

  Det jag tycker fattas i ovanstående debatt.är deltagare från LO som kan motivera beslutet att kalla Hinn. Jag skickar nu ett mejl till ”info@livetsord.se” med följande lydelse:

  Kära vänner
  Som förhoppningsvis bekant rasar en debatt på Stefan Svärds blogg om lämpligheten att bereda Benny Hinn en platform. Finns kommentarer till debatten?

  Mvh
  Ulf Stenlund

 • Läsare

  Per Hallström
  ”Detta att han tar ut svängarna i frågor om ekonomi, helandeunder o s v.”

  Detta ingår väl i Benny Hinns evangelium, ja hela hans liv och sätt att vara är väl på sätt och vis det evangelium han representerar.

  Eller menar du att man kan ha ett evangelium Söndag 11 och ett annat i tv- programmet, this is your day

  Har under alla mina år aldrig sett en liknande undervisning och handlande som i detta program eller på BH:s jättearenor av någon svensk pingst eller EFK predikant, man har kanske kunnat anat något någon gång.
  långa kollekt tal, förbön med tryck på huvudet så man säkerligen skulle dunsa i golvet, men aldrig så utstuderat som Benny Hinn och många fler, han är definitivt inte ensam.

  Det verkar finnas så många avarter av utgjutelse så baxnar.

 • Pingback: Lewi Pethrus: Jesus frälsagärning – nåd till evigt liv « Erevna – Blogg & Tankesmedja()

 • http://www.avemarisstella.blogspot.com Anders Gunnarsson

  Jag vill också flyga jetflyg.

  Jag tänkte mig en ny sekt. 10% av alla inkomsterna ska gå till mig. Skriften skall vara grunden och vi ska ha smörjda ledare som predikar Ordet och fina treackordsånger som suggestivt vaggar in menigheten i rätt stämmning. Därefter har vi den viktiga delen av Gudstjänsten som du återfinner i Apg 2. Eller nej 1 Kor 14! Eller vart står det om de här helandekonferens egentligen? Strunt samma, vi kör helande som vår Herre och apostlarna verkade göra och kör alltså urkyrkliga upplevelseindustrier; Bröd och skådespel drar folk, fast Joh 6:66 gör ju att folk lämnade Honom, så vi skippar momentet att Ordet skall bli kött och kör bara skådespelet… Det ger liksom mer folk och pengar.

  Vill någon vara med? Anmäl er till närmsta; ja vadå?