Är EFK i Stockholm konservativt?

Jag återkommer med någon sorts sammanfattning av sambodebatten, har dock inte hunnit läsa igenom alla kommentarer än.

En diskussion har förts kring denna fråga om hur det inom ett samfund utvecklas olika inriktning i olika delar av Sverige. Det spekuleras i att i EFK i Stockholm finns det mer av konservatism, medan det i andra delar av Sverige, bl.a. Göteborg, finns mindre av konservatism. Diskussionen har förts både på denna blogg och andra bloggar.

Bara en kort kommentar. I jämförelse med den debatt som finns inom Svenska Missionskyrkan är Evangeliska Frikyrkan en mycket enig rörelse. Jag tänker nu på de 30 motioner som lämnats in till Missionskyrkans kongress från olika församlingar som säger nej till samkönade äktenskap. Det blir en extremt inflammerad debatt. Jag tror att alla församlingar i Evangeliska Frikyrkan sluter upp bakom äktenskapet, och predikar om äktenskapet mellan man och kvinna. Det finns dock nyansskillnader på hur man ser på medlemskap i en församling, inte minst i hur man ser på frågan om medlemskap kopplat till sambo. Det är viktigt att ha vissa proportioner på EFK:s interna debatt.

En sak man bör notera när det gäller Evangeliska Frikyrkan är att utvecklingen är mycket olika i olika delar av Sverige. i vissa delar av Sverige finns det mycket livskraftiga och växande församlingar där en hel del människor kommer till tro. I vissa delar av Sverige händer det dock ganska lite när det gäller både församlingsgrundande och utveckling och expansion av församlingar, detta märks tydligt när man analyserar statistiken över EFK:s församlingar.

Så man kan undra vad man menar med ordet konservativ. EFK i Stockholm klassas som konservativ av vissa bedömare. I ett 20-årsperspektiv har Stockholm varit den i särklass mest expansiva delen av EFK, och mest kreativt när det gäller att jobba både med församlingsutveckling och församlingsgrundande. Min bedömning är att det är 7-8 gånger fler personer i EFK-församlingarna i Stor-Stockholm en vanlig söndag idag, i jämförelse med för 20 år sedan. I ett längre perspektiv är EFK:s tillväxt i stor utsträckning ett Stockholmsfenomen. EFK drev en ganska tynande verksamhet i Stockholm för 20 år sedan. Idag är New Life på Kungsholmen den EFK-församling i Sverige som samlar i särklass mest människor en vanlig söndag, New Life existerade inte för 20 år sedan (New Life håller nu på och startar en systerförsamling i Göteborg). Både Korskyrkan och Elimkyrkan förde en ganska tynande tillvaro för ett 20-tal år sedan, men har expanderat kraftigt under en följd av år. Ett antal nya församlingar har grundats, två av dem har jag själv ägnat ett antal år av mitt liv åt att grunda, bygga upp och utveckla, nämligen Söderhöjdskyrkan och den latinamerikanska församlingen Iglesia Icthus, dessa församlingar har idag tillsammans närmare 400 medlemmar, och existerade inte för ett antal år sedan.  De tankar som vi jobbar med nu – om en satsning på att grunda 50 nya församlingar i Stor-stockholm, någon liknande typ av visionärt tänkande känner jag inte till i svensk kristenhet. Så om vi är konservativa, då kan man bara undra hur alla andra är.

Man bör nog ställa sig frågan om vad vi ska syssla med som kristna. Är man radikal och nytänkande om man har läst några inne-teologer, och odlar vissa idéer. Eller är man radikal och nytänkande om man faktiskt grundar församlingar som växer, och där många människor kommer till tro?

Vi har mycket av det förstnämnda i svensk kristenhet, en massa prat, tyckanden och idéer, men vi har alltför få som sysslar med det sistnämnda – grundar och bygger församlingar som faktiskt växer och som når helt nya människor.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • krister

  Intressant Stefan, har följt mycket av det som skrivits på bloggar och dylikt de senaste åren och måste säga att det ofta blir en hel del prat hos många ”nytänkare”, tyvärr, för mycket av det som sägs är ofta spännande tankar. Vad längtar människor efter, mer prat eller en tro som får konsekvenser för mitt vardagliga liv? Även de bästa av intentioner kan bli fel.

 • http://www.monicaolssonkolkman.blogspot.com/ Monica O Kolkman

  Utan att döma ut vare sig Göteborg eller Stockholm, men det där med att räkna endast att man som församling växer kan vara lite vanskligt.
  Det KAN också bero på vilka alternativ det finns. Även inom andra kyrkor.
  Göteborg har åtminstone tidigare räknats som mer konservativt inom Svenska kyrkan och Stockholm inte.
  Då är det kanske logiskt att man som stockholmare söker sig till de kyrkor som står för det man är ute efter eller erbjuder det man söker. Inte konstigt att tex EFK och St Clara växer.

  Kan det helt enkelt vara så att EFK i väst har mer ”konkurrens” om ni förstår vad jag menar.

  Men jag har varit borta fr Sverige för länge, jag är kanske ute och cyklar och minns bara hur det var i GBG i början av 90-talet.

 • http://www.monicaolssonkolkman.blogspot.com/ Monica O Kolkman

  Men jag vill tillägga, jag håller helt med Stefan i det han säger på slutet, som kyrka är det oerhört viktigt att vi når nya människor.

 • Manne

  Jag misstänker att dina/era kritiker syftar på teologisk konservatism snarare än passivitiet när det gäller församlingsbyggande. Det är nog äktenskaps-/sambo-/homo-debatten som väcker kritik. Trodde du verkligen att det gällde församlingsbyggande? Eller menar du att eftersom ni är aktiva (till och med mest aktiva om man får tro dig) när det gäller församlingsbyggande så är ni bortom kritik när det gäller andra frågor? Och anser du att all kritik är ”en massa prat, tyckanden och idéer”? Det är väl en lite tveksam inställning, eller vad tycker du?

 • Pingback: Twitter Trackbacks for Stefan Swärd » Blog Archive » Är EFK i Stockholm konservativt? - Allt mellan himmel och jord [stefansward.se] on Topsy.com()

 • David

  Man bevisar allt med statistik (som modernisterna säger :) )!

 • johnny lithell

  Tack för ditt (lite lagom urspårade) inlägg! Som göteborgare tar jag gärna upp din kastade handske när det gäller församlingsgrundande. Det kommer att hända mycket spännande de närmaste åren! När det gäller det inomkyrkliga snacket får handsken gärna ligga kvar för min del.

 • BW

  Hej Stefan: du skriver: ”Det spekuleras i att i EFK i Stockholm finns det mer av konservatism, medan det i andra delar av Sverige, bl.a. Göteborg, finns mindre av konservatism.”

  Vad man lägger för betydelse i ordet konservatism beror ju på vem som använder ordet. Det är i min referensram något positivt i att vilja ”konservera” och stå fast vid en ”klassisk evangelisk kristendom” (Jes. 6:16) medan postmoderna och liberala teologer anser den sortens konservatism som förlegad.

  Ordet ”radikalitet” är speciellt eftersom det antas stå för något positivt oavsett vilken teologisk fåra man tillhör. Alla vill väl beteckna sig som radikala: jag är radikal och konservativ eller jag är radikal och liberal.

  Radikalitet och nytänkande står inte i motsatsställning till konservatism enligt den innebörd jag ger ordet. Det handlar då om ett helt legitimt nytänkande (nytt vin i nya läglar) som väl låter sig göras inom ramen för en klassisk-historisk kristendomstolkning. Jag tänker då på sådana saker som grundandet av nya församlingar, att skapa nya ”gränssnitt” som riktar sig till speciella målgrupper och överhuvudtaget ett vidgande av kommunikationskanalerna för evangeliet, exempelvis via olika kulturella uttrycksformer som drama, dans, poesi, mm.

  ”Populärdebatten” om att det skulle finnas mer konservatism i Stockholm och mindre konservatism i bl.a. Göteborg har jag uppfattat som att det handlar om i vilken grad man tillåter sig att omtolka och avlägsna sig från en traditionell bibeltolkning och sanningen är väl att denna polarisering, mer eller mindre uttalad, finns representerad i de flesta sammanhang och geografiska områden. Var det förresten inte Norrmalmskyrkan i Stockholm som också fattade ett beslut om att kunna viga homosexuella?

  Så vad menar vi så med ordet ”konservativ”? För mig handlar det om en grundsyn på bibeln, Guds ord, som ett budskap från Gud med ett i huvudsak oföränderligt budskap. Jag tror att diskussionen skulle ha bättre förutsättningar att föras om vi försöker ge orden en någorlunda tydlig och avgränsad definition.

  Slutligen ser jag det som en angelägen uppgift att studera vilken frukt som träden bär.
  Jesus sa att av frukten känner vi trädet. Därför måste det vara angeläget att studera om det finns någon skillnad i fruktbärande mellan liberala och konservativa kyrkor.

  Det räcker att se på den södra halvan av jordklotet för att konstatera att det är de kyrkor som har en ”konservativ” och karismatiskt prägel som faktiskt växer och utvecklas. Ställ det i kontrast till exempelvis utvecklingen inom mer liberala sammanhang som t.ex. Svenska kyrkan i vårt land.

 • C

  Målet är väl inte att vara radikal och nytänkande, utan att vara trogen det man tror på? Visst kan det vara intressant att se vad som fungerar och inte, men om man väljer teologisk hållning efter det som ger tillväxt handlar det bara om andlig kapitalism.

 • Ulf Stenlund

  Din fråga, vad är konservativ är verkligen berättigad. Min mening är att det gamla talesättet ”åter till Bibeln” är nydanande och inte det minsta konservativt. En radikal tro på det nytestamentliga budskapet spränger bort både all ”så har vi alltid gjort” konservatism och det sk liberalteologiska skräpet. Jesus var radikal och att leva med hans liv som förebild är definitivt inte konservativt.

 • Roger Gustavsson

  Det finns en poäng i att Stefan ifrågasätter begreppen radikal respektive konservativ som etiketter. Begreppen kan mycket riktigt fastställas utifrån parametrar som expansion istället för samlevnadsundervisning/praxis.

  Men samtalet handlade om hur man ser på att församlingsmedlemmar (eller pastorer) lever som sambo, kanske innan de gifter sig. Likaså skymtade den tidigare frågan kring Saron fram. Den om medlemmar kan leva som samkönade sambos och ändå vara medlemmar. När det gäller dessa frågor blir Göteborg alltså mindre ”konservativa”. Bilden är dock skev därför att en enda församling, Saron, här är helt dominerande bland EFK-kyrkorna.

  En initierad källa berättade för mig att unga EFK-medlemmar i Örebro som lever sambo inte får något samtal från sin pastor i det ärendet. Detta förvånade mig. Men praxis är säkert olika från församling till församling och det förvånar mig inte om det också där visar sig att yngre expansivare församlingar har en mer konservativ syn på sex och samlevnad.

  Evangeliska Frikyrkan i Stockholm är väl helt enkelt mer konservativa eftersom de är mer radikala. Fortsätt gärna med det!

 • P

  1, ” Diskussionen har förts både på denna blogg och på andra bloggar.”

  Vore det inte bra för diskussionens skull att länka till dessa trådar?

  2, Precis som signatur Manne #4 känns det som att du blandar ihop äpplen och päron, dvs att

 • P

  1, ” Diskussionen har förts både på denna blogg och på andra bloggar.”

  Vore det inte bra för diskussionens skull att länka till dessa trådar?

  2, Precis som signatur Manne #4 känns det som att du blandar ihop äpplen och päron, dvs att

 • http://vemtanderstjarnorna.blogspot.com Per Ewert

  Fart och fläkt i diskussionen! Ang begreppet konservativ så brukar man (åtminstone i protestantiska kretsar) åsyfta en klassisk, evangelikal, bibeltrogen teologi. Och här är det, precis som Stefan understryker, så att de delar av kristenheten som växer allra starkast, framför allt i de fattigare delarna av världen, är just de teologiskt konservativa grupperna, medan de liberala i stort sett över hela fältet går tillbaka.

  Så låt oss inte förväxla begreppet konservativ med reaktionär eller handlingsförlamad. Det tycks snarast vara tvärtom.

 • P

  Hoppsan, det blev något fel! Kanske Stefan kan ta bort de felaktiga dubbletterna?

  Så här var det meningen att det skulle stå:

  1, ”Diskussionen har förts både på denna blogg och på andra bloggar.”
  Vore det inte bra för diskussionens skull att länka till dessa trådar så att läsarna vet vilka tråddiskussioner du syftar på?

  2, Precis som signatur Manne #4 skriver uppfattar jag det som att du blandar ihop äpplen och päron här, du skriver om församlingsgrundande medan andra diskuterar ”teologisk konservatism” (hur man nu ska definiera det) och huruvida det finns spänningar inom EFK gällande vissa frågor.
  Är det fel uppfattat? Det kanske klarnar om du klistrar in länkarna till de bloggdiskussioner du hänvisar till?

 • Mats

  I Pingst verkar det vara Filadelfia som börjat bli ”liberalt” i samlevnadsfrågorna …man kan bara hoppas de inte sätter mönstret för resten av sveriges P-församlingar.
  Tillväxt-tänkandet har som det verkar fått P att gå i en mer löslig riktning (om än långsamt), i tron att det ska attrahera fler sökare att närma sej och förhoppningsvis komma till tro.

  Minns hur P i Jönköping hantade det när några försökte initiera en abortdiskussion, då var man snabbt ute och tryckte ner de som ville lobba för livet när det ifrågasattes att abort-arbetare var medlemmar i denna församlings STYRELSE.

  Ska P göra likadant ifall tankar i sambofrågorna liknande de Stefan Swärd har fört fram skulle börja höja sin röst?

 • Mats

  Ang ”Tillväxt-tankandet” som nämndes i #14:
  Avser en del av det som kom bla från talarstolen i den rikskampanj för pingstförsamlingarnas lokala ledare kallad ”träning för tillväxt”.En klassisk syn på kristen samlevnad verkar inte sättas så högt i kurs som den borde få.

  En seminarieledare där det handlade om att nå barn och tonår nämnde av någon anledning Jonas Gardell och tyckte att det ju var kanon att han i ett av sina nyliga program sa sej ”ha en tro trots att han till 99% sa sej kunna räkna ut att Gud nog inte finns” och att detta var ”underbart”
  Han tror enligt sina egen böcker och efter vad han sagt i sina program inte heller på Jesus, det glömde denna ledaren bort att inkludera i sitt resonemang…ska såna tankar ges livsluft från våra ledares mun, hur ska det då gå?

  Jag ska ta och se det klipp från ett av tilfällena i denna tränings-kampanj som Carl-Henrik Jaktlund lagt upp, kanhända jag då förstår bättre vad som är på G och kanske också blir mer förstående för hur man tänker.
  Var med och hörde Piensoho i den sista kanpanjhelgen, en del av det han då sa gjorde mej väldigt förvånad …(annat, skönt nog det mesta, var fantasktiskt!)

  http://www.dagen.se/blogg/jaktlund/2010/04/piensohos-hjarta#kommentarer

  De som redan sett klippet ger iaf 100% positivt gensvar… 😉

 • http://www.kolportoren.com/ Joachim Elsander

  Jag skrev en liten fundering kring vilka inom EFK som skulle vilja ”relativisera äktenskapsbegreppet” (en typ av formulering som förekommit nu och då, bla på den här bloggen)
  http://www.kolportoren.com/2010/04/vilka-vill-relativisera-aktenskapet.html

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  Är det konservativt att återgå till Bibeln som norm för lära och liv? Att ha fokus på det centrala budskapet om Jesus som vägen till Gud för alla människor? Om svaret på den frågan är ja, då vill jag gärna vara konservativ.

 • Andreas Bernberg

  Noterar att herr Elsander lyfter diskussionen genom sin blogg: http://www.kolportoren.com/2010/04/vilka-vill-relativisera-aktenskapet.html

  Är väl knappast särskilt konstruktivt att klassa in folk i konservativa vs liberala och radikala vs icke-radikala. Framförallt tror jag det är olyckligt att Saronkyrkan framställs som den liberala boven i dramat på grund av sin hållning i medlemskapsfrågan. Så som jag förstått det hela så har Saronkyrkan arbetat igenom hur man ser på medlemskap och om jag har förstått det rätt så har man snarare skärpt förväntningarna på medlemmar. Som att t.ex. vilja arbeta tillsammans på sin frälsning.

  Min magkänsla är att det är många EFK-församlingar som inte alls tänkt igenom hur man ser på medlemskap och som dessutom står ganska villrådiga inför hur man ska se på om samkönade par ska få bli medlemmar eller inte. Det blir därför ganska absurt att peka ut Saronkyrkan som faktiskt jobbat igenom frågan som liberal. Sen kan man alltid diskutera om samkönade par ska få bli medlemmar eller inte.

 • Christer Roshamn

  Bra Stefan! Jag gillar vad du skriver!

 • Schlagervän

  Roger G, inlägg #11 (och ni övriga). Intressant förmedlande av information. Tror du att Örebro skiljer sig från andra ställen i landet i det där avseendet? Kan det vara så att det är närheten till EFK:s huvudkvarter som gör att det spårar ut alldeles i gnällbältet?

  Jag läste en intressant artikel i Svenska Journalen i fredags. Min gamla favorit Gladys de Pilar ska gifta sig med Stocholmaren och vice ordförande i EFK Christer Bergh. Enligt rubriken så ”väntar vi med sex till efter bröllopet”. Men man fick intrycket att de redan flyttat ihop. Tror du att någon av pastorerna i Stockholm tar upp den eventuella problematiken? Tycker du att de borde göra det? Gladys kommer ju från Örebro, så det kan ju vara därför hon kanske inte riktigt har fattat galoppen?

 • http://p-o-skogsberg.blogspot.com P-O.S

  Konservativ kan betyda gammalmodig.
  Gör man något som är 2000 år gammalt så är man verkligen modig.
  Tänk om man ändå kunde vara så konservativ så man som Petrus höll en predikan som fick 3000 pers att gå och döpa sig.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  P,
  jag åsyftade inlägg på http://www.kolportoren.se och Mikael Karlendals blogg, det fanns även kommentarer på mitt samboinlägg i denna riktning, jag hinner dock inte leta reda på dem och länka.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Ulf Stenlund

  Men bäste schlagervän. Det var länge sedan övervakning var en del av frikyrkopaketet (hoppas jag). Det är ju i miljöer där man själv inte är övertygad men vill ha ett sken av gudsfruktan som hyckleriet frodas. Visst, jag skulle inte heller rekomendera att flytta ihop före giftemålet, men om man avstår från sexet finns väl ingen anledning att dömma. Möjligen kanske någon med sämre karaktär frestas att ta efter och trillar dit.

 • Schlagervän

  Ulf.
  Jag trodde Stefans upprördhet handlade om ”sambo”!? Hur kan han eller någon annan veta något om de som bor tillsammans har sex eller inte?

  Stefan kommenterade nyligt i en DAGEN-artikel en medarbetare i nån sorts pastorsutbilding som heter något kryddliknande (eller kan det rent av ha varit salt?) som tydligen var sambo några veckor innan äktenskapet. Om jag förstod det hela rätt så var detta upphov till en stor konflikt mellan olika församlingar. Hur visste man att personerna hade sex?

  Eller för den delen: var går gränsen för ”att ha sex”? Bill Clinton tyckte det handlade om penetration – men det tyckte ju en stor del av världens befolkning var en lite väl smal definition!

  Att lita på vissa, och misstänkliggöra andra som kanske av praktiska skäl flyttar ihop innan man sen gifter sig. Luktar inte det lite hyckleri?

 • Pingback: 12 punkter om äktenskap o sex (långt) « Stigen()

 • Andrew Thompson

  Schlagervän

  Gladys och Christer har inte flyttat ihopp.

  Ingen problematic att tar upp.

  Andrew (En Stockholms pastor som för tillfället har koll :))

 • Schlagervän

  Andrew!
  Så bra. Då behöver vi bara prata lite med Ulf Stenlund (#25), så att han inte relativiserar det där med samboskap för mycket. Eller hur?1

 • Pingback: Kristet universitet « Mikael Karlendal()

 • Ulf Stenlund

  Tack schlagervän, jag lovar att ta åt mig undervisningen. Men innan vi pratar om faran av relativisering hoppas jag att du håller med om att övervakning av medmänniskor inte är en bra metod. En kul historia, som vår pastor Daniel Alm drog i en predikan häromsistens, gick ungefär så här: ”En dam i en församling hade sett diakonens bil parkerad utanför systembolaget. Snart var ryktet igång att diakonen var begiven på starka drycker. Diakonen lyckades få slut på ryktet eftersom han helt enkelt började nattparkera utanför huset där den ryktesspridande damen bodde.”

  Predika rätt och fel utan att glömma barmhärtigheten för de svaga är en bättre metod än övervakning. Som väl framgått av tidigare inlägg är jag emot samboskap.

 • Pingback: Några funderingar kring New Wine- SALT « Erevna – Blogg & Tankesmedja()