Kommentar om SALT och New Wine

Tidningen Dagen ägnar flera sidor i sin fredagstidning åt en intern diskussion inom Evangeliska Frikyrkan om utbildning. Tycker att Dagen och David Wingren har hittat en bra balans i reportaget och gett olika sidor rättvist utrymme. Jag har också blivit utmanad att förtydliga några saker som jag säger i artikeln. Bloggaren och pingstpastorn Mikael Karlendal tycker dock att det handlar om mörkläggning, förmodligen finns det konflikter under ytan och teologiska kontroverser som tonas ner. Jag håller med om att ytlig samförståndskultur och att sopa konfliktladdade frågor under mattan är en av de sämsta sidorna hos frikyrkokulturen.

Karlendal pekar på att de intervjuade från båda håll försöker att betona att frågorna är lösta och att detta är ett avslutat kapitel. Jag har inte själv varit involverad i processen, utan har som ny pastor i Elimkyrkan mer ställts inför fullbordade faktum i dessa frågor. Jag uppfattar dock som att de berörda Stockholmspastorerna har klarat ut frågorna med SALT-ledningen, Dagenartikeln ger här en rättvis bild. Jag tror inte att någon av de inblandade vill riva upp det som har klarats ut. Att klara ut tolkar jag som och tar för givet att man tydligt har markerat att SALT i sina grundvärderingar står för en etablerad kristen syn på äktenskapet, och att dessa värderingar präglar både lärarnas livsstil och undervisningens innehåll.

Jag pekar dock i Dagenartikeln på att diskussioner om äktenskapsfrågan har varit en konfliktfråga tidigare inom SALT-samarbetet. Jag som har följt diskussionen på distans har uppfattat saken på detta sätt. Men det är en allmän diskussion som har förekommit inom EFK, och det var olyckligt att den diskussionen har koppats till SALT.

Debatten om äktenskapet och vad det praktiskt innebär att vara en Jesusefterföljare behöver dock fortsätta inom EFK men vi är nog alla överens om att vi inte ska använda SALT-nätverket som arena för konflikter i äktenskapsfrågan.

Jag håller med EFK-pastorn och bloggaren Joachim Elsander som driver bloggen Kolportören att SALT är en utmärkt utbildning. Flera av mina medarbetare i Elimkyrkan har studerat vid SALT. Jag tror starkt på utbildningskonceptet. Som medlemmar i Evangeliska Frikyrkan kommer Stockholmsförsamlingarna att fortsätta stödja de utbildningar vi driver inom samfundet.

Däremot är jag bekymrad över den smygliberalisering och smygrelativisering som pågår i äktenskapsfrågan, och som jag har uttryckt här på bloggen i inlägget om sambo. Den debatten kan vi inte sopa under mattan och jag tycker inte heller att den frågan är löst. När jag tog upp frågan i Dagen häromåret var det en person som trädde fram och kritiserade mig, någon EFK-are som heter Andreas Engstrand. Men det är ingen pastor och jag har ingen aning om vilken församling han är med i. För Engstrand tycktes dock äktenskap och sambo vara två likvärdiga samlevnadsformer, och han hävdade också i debatten att det var en vanlig uppfattning i hans församling. Det är detta synsätt som smyger sin in, och det är detta som de berörda Stockholmspastorerna har reagerat över. Bland annat uppkom diskussionen inom SALT genom att SALT-ansvarige i Göteborg bodde sambo, och detta uppenbarligen var accepterat hos EFK-församlingarna där. Nu har den personen slutat vid SALT så det finns ingen anledning att driva debatten vidare kopplat till SALT, men sakfrågan kvarstår. Det handlar ju inte om någon enstaka person utan om ett synsätt som blir alltmer accepterat i vissa församlingar som enligt min mening genomgår en inre sekularisering.

Att Stockholmsförsamlingarna kommer att samarbeta med New Wine behöver inte dramatiseras för mycket. Vi har ett ingående samarbete sedan tidigare med brittiska New Wine. De önskar placera en filial för sin teologiska utbildning i Stockholm. Eftersom Stockholm är en mycket internationell stad passar det konceptet mycket bra för de multinationella och multikulturella församlingar som vi har i Stockholm. Att undervisningen helt och hållet är på engelska och New Wines tydliga fokus på kristendomens karismatiska sidor, är något vi välkomnar. Det ska dock inte tolkas som en kritik mot SALT, vi hoppas på nära samarbete i fortsättningen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.jlundstrom.se Jonas Lundström

  Jag rekommenderar signaturen ”Fjättrads” kommentar om detta under Kolportörens inlägg.

 • http://vemtanderstjarnorna.blogspot.com Per Ewert

  Lite intressant det här med falanger i vår frikyrkliga ankdamm. Det tycks det mig som att det i Göteborg finns en något liberalare falang inom EFK, medan Stockholm står för en mer konservativ syn, kanske tydligast markerat av äktenskapsfrågan. (Här tycks det mig iochförsig uppenbart att en ”stockholmsk” syn finner den naturligaste platsen i ett evangelikalt, bibeltroget sammanhang.)

  Och här funderar jag lite. I övriga samfund, allra tydligast kanske i Svenska kyrkan, är det tydligt att den bibeltrogna fåran sedan länge har varit stark i Göteborgs stift, medan Stockholms stift generellt har räknats som landets kanske allra liberalaste. Men i EFK verkar det vara tvärtom. Kanske finns någon uppenbar förklaring till detta, jag är dock inte rätte mannen att finna den i nuläget. Men håll med om att det är lite tankeväckande!

 • BW

  När jag läste det här kom jag att tänka på ett särskilt kapitel i den amerikanske profeten Rick Joyners bok ”En profetisk vision av det 21 seklet” från år 2000. Kapitlet har rubriken ”Inbördeskrig i församlingen”. De profetiska budskapen om ändens tid börjar gå i uppfyllelse på område efter område och jag tror att vi kommer att få se det han skriver om i detta kapitel hända också i våra församlingar. Jag rekommenderar boken. Ut ur splittringen och prövningarna kommer en renad kyrka i enhet och sanning att resa sig ur askan.

 • Christer Roshamn

  Jag tycker du klargör på ett bra sätt Stefan. Jag tycker SALT är bra och hoppas mycket på den nya utbildningen mellan Pingst, EFK och SAM som förhoppningsvis blir verklighet. Jag tycker samtidigt det verkar spännande med New Wines satning i Sverige. jag ser det som ett komplement till annan teologisk utbildning (och som kan inspirera)

  Allt gott!

  Christer Roshamn, EFK Pastor

 • Maja

  Per Ewert, det är intressant som du säger, och jag tror det kan ha att göra med rekryteringsbasen för de teologiskt ansvariga. I SvK är det akademierna som smäller högst och i EFK är näringslivet norm (verkar det som). Stockholm har en företagarklass som inte förekommer någon annanstans egentligen, en överklass, medan Göteborg gamla ädla överklass iockförsig finns men är mindre och mer socialt inställd. Och så är det en massa präster i Stockholm som kommer från små samhällen ute i landet från början, och gärna med frikyrkobakgrund, som har lessnat på den bigotta, ointellektuella småborgerligheten och på nåt vis flyttar till Stockholm för att bli högt-i-tak:iga och pride:iga.
  Om någon förstår vad jag är ute efter i denna sena timme.

 • Pingback: Klargörande från Stefan Swärd « Mikael Karlendal()

 • http://www.brefvet.com Gunnel

  Maja
  1 – 0 till Göteborg med andra ord :-) fast Bo Giertz fattas oss

 • Tea Gustavsson

  Vad gäller regionala skillnader inom olika samfund tror jag att det mest är en fråga om ”man blir som man umgås”. Vi påverkas av dem vi har runt omkring oss helt enkelt. Förutom det egna sammanhanget har man också en omgivning som man interagerar med och reagerar på. Det påverkar ju även vilka kulturella uttryck man skapar sig i församlingen.

  Ser man på Baptistsamfundet t.ex. ser man ju att Stockholmsförsamlingarna är mer liberala än övriga landet. Det beror helt enkelt på vilka man umgås med och vilka som har blivit tongivande i detta umgänge.

  Inom EFK i Stockholm har vi under ganska lång tid (eller ja, längre än bara själva EFK-eran) haft många pastorer som förespråkar en klassisk bibelsyn. EFK-församlingar i Stockholm har inte heller valt att kalla pastorer med mer liberal bibelsyn och då blir det inga ”nytillskott” så att säga på den fronten. De ”liberala” pastorer som har arbetat inom EFK-församlingarna har väl inte känt sig hemma och valt att sluta själva (OBS, jag menar inte att de skulle blivit utfrysta eller något sådant!). Jag tror också, utan att veta, att medelåldern hos pastorerna i Stockholm och Göteborg skiljer sig något åt. De yngre pastorer som finns i EFK i Stockholm är inte ensamt ansvariga för en församling utan arbetar tillsammans med äldre pastorer. Yngre kulturella uttryck och influenser har därför heller inte fått särskilt stort utrymme. I EFK Stockholm är man mer influerade av medelålders Willow Creek än yngre uttryck. Vet inte hur det ser ut i Göteborg eftersom jag som god Stockholmare håller mig för god för att besöka landsorten 😉

 • Pingback: 12 påstående om äktenskap o sex « Stigen()

 • http://www.jlundstrom.se Jonas Lundström

  Jag har skrivit om detta idag, http://www.jlundstrom.se

 • http://www.malmohuskyrka.se Christian Samuelsson

  Bra skrivit Stefan :)

  Det var tur att du inte sågade SALT :) hehe, för det är en galet bra utbildning. Och jag kan varmt rekommendera alla att gå denna :)

  // Salt-student! :)

 • http://vemtanderstjarnorna.blogspot.com Per Ewert

  Intressanta reflektioner om de regionala skillnaderna. En viktig lärdom tycks – även här – vara vikten av ett gott och moget mentorskap för yngre förmågor.

 • wildwest

  Tråden handlade ursprungligen om att lägga locket på. Jag tror att om man gör det utan att ha rett ut och kommit fram till en för alla parter godtagbar lösning enligt bibelorden om meningsskiljaktigheter i en församling, när man kort sagt sopar saker under mattan, så exploderar det förr eller senare och orsakar mångdubbelt mer skada. Frikyrkan bara som jag känner den har varit uto-mord-entlig på att inte ta tag i interna problem, ibland bara ignorera, ibland utesluta någon som har en annan uppfattning än ledarskapet, och sen ligger saken och jäser i decennier. Se på Katolska kyrkan nu i dagarna! Inte säkert att alla vilda anklagelser är sanna, men det sopar helt bort fokus på det som kyrkan egentligen är till för och kommer nu göra så för lång tid framåt, en del händelser är 50-60 år gamla.