Jag återkommer

Tack för alla kommentarer om porr och onani. Tyvärr har jag suttit i möten hela torsdagen. Bland annat haft både rådsmöte och styrelsemöte för Claphaminstitutet där jag är ordförande. Vill både kommentera det som har skrivits och fortsätta skrivandet i ämnet, men det hinner jag inte med i kväll. Återkommer fredag kväll eller senast under lördagen. Men fortsätt gärna och skriv era kommentarer.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://erevna.nu/ Michael G. Helders

  Hej Stefan,

  Jag undrar lite nu…du brukar alltid vara duktig i olika samhällsdebatter som rör kyrkan- eller kyrkans roll i samhället.
  Hur kommer det sig att du inte har kommenterat pedofili och mörkläggning skandalen i RKK? Ska man tolka det som att du samtycker med den katolska kyrkans agerande i denna sak? eller för att citera en tidigare påve: Qui tacet, concentit

  Enligt deras egna källor- rör det sig om runt 5% av prästerna, men hur stort är mörkertalet? I Norge försätter dem att mörklägga (genom att inte ge polisen tillgång till arkiven i det här fallet), hur ser det ut i andra land? Hur kan t.ex Claphaminstitutet arbete inge någon form av förtroende så länge framstående katoliker (som jag dock respekterar- dock inte i denna frågan!!!)- är så partiske här- att dem väljer att försvara kyrkan istället för barnen- samtidig som de företräder Claphaminstitutet i olika frågor och artiklar?

  Vad med den extrema partisket i denna sak- i svenska kristna tidningar? T.ex det som normalt brukar anges i studier visar att 1 – 3% av män förgriper sig på barn. De flesta undersökningar visar på siffror under 2%. Siffrorna i Dagen är missvisande i det här fallet.
  Dessutom att de har en artikel som pekar på att RKK förföljs och går en golgata vandring?! Det är väl för f#n inte en golgata vandring att utsätta små barn för sexuella övergrepp- och försvara pedofilerna- mörklägga de pedofilas gärningar och på alla sätt möjlig försvara ”kyrkan” istället för de utsatta barnen?- Hur kan man ens göra en sådan jämförelse?- Och vad med dagens ”fakta” om att dessa sexuella övergrepp skulle vara en dödssyn- är det därför katolska kyrkan har vald att beskydda pedofila präster istället för barnen?- Menar dagens påve väntade t.ex i 12 år innan han agerade och avsatta en pedofil präst- alltså han hade vetskapen om att denna präst utsatta barn för sexuella övergrepp i 12 år innan han agerade (Airzona- USA)…Ska man tolka det som att RKK välsignar sina egna s.k. ”dödssynder”?

  Jag anser inte att jag är en bättre människa för att jag är protestant och inte katolik (tvärt om- katoliker är mycket mer fromma, och religiösa än mig)!- Men skulle t.ex EFK, Pingst, SBC eller något annat samfund som står mig nära- ha agerat som RKK gör i denna sak- då tror jag att jag hade köpt mig ett bollträd, rest runt och slagit lite vett i skallen på folk! Att de (katolska kyrkan) inte skäms! Men men- påven är åtminstone ofelbar i sitt ämbete
  Enligt katolsk tro så kan inte deras Kyrka leda vilse, eftersom Kristus själv är fundamentet och centrum (inte i pedofil skandalen i alla fall!!!). Enligt deras perspektiv är Kristi uppdragstagare biskoparna ofelbara och till slut påven ensam, när de vägleder hela kyrkan i tros- och moralfrågor, ett sådant samfund som kan bete sig som dem har gjort i dessa skandaler- kan inget annat vara en vad Bibeln omtalar som horan i Babylon- den stora skökan i mina ögon.
  Anti (grekiska)=Ställföreträdare/Vikarie
  Påven= säger sig vara Kristi ställförträdare på jorden
  = Påven- Antikrist
  Laglöshetens människa har tydligen inga gränser…- och frukten är synlig, de putsar sina utsidor- men insidan är som…Ja vad var det nu Jesus sa?

  Väl…det var mina åsikter om saken, onyanserat, och som en fundamentalistisk protestant. Vad är dina åsikter kring Vatikanens mörkläggning av pedofili sakerna under 50 år- Stefan?

 • Anna-Karin

  Det är väl snudd på förolämpande att föreslå/anta/provocerande fråga om Stefan samtycker med den Katolska kyrkan vad gäller sexuella övergrepp mot barn ?! 😛

 • Anna-Karin

  Och den sista smilyn där skulle varit med uträckt tunga, alls icke leende…..så det så!

 • Per-Erik Johansson

  MGH, beträffande katolska kyrkan så avviker den inte från annan kyrklighet beträffande viljan att se, erkänna sanningen och städa.

 • Per-Erik Johansson

  2 Anna-Karin, förstår jag dig rätt så utgår du i från att Stefan inte samtycker och omedelbart skulle agera om det kom till hans kännedom om något liknande av perversitet och utnyttjande skulle pågå eller ha skett med pastorers samtycke, ”ickeseende” inom exempelvis EFK?

 • Per-Erik Johansson

  Stefan! Skulle du ingripa?