Kort kommentar på alla kommentarer

Har försökt att läsa igenom de 103 kommentarerna relaterat till min artikel i tidningen Dagen förra onsdagen, det är en blandning av ris och ros över mina insatser som vanligt. Det var ju ett nytt TV-program i serien ikväll där jag fick säga något om min tro på Jesus. Jag tycker nog att jag är mycket tydlig i min kristna tro, och var jag står. Bland annat har jag skrivit ett förord (eller om det var baksidestext) till Seth Erlandssons utmärkta och kritiska granskning av Gardells bok om Jesus. Skillnaden mellan Erlandsson och andra debattörer är dock att Erlandsson är saklig och försöker på både vetenskapliga och teologiska grunder vederlägga Gardells teser.

Jag tycker att det är nödvändigt att skilja på hur vi bemöter människor och att presentera sin egen tro och trosövertygelse på ett ödmjukt och övertygande sätt. Kristendomen är en liten minoritet i Sverige, det finns alla möjliga varianter av religioner och trosövertygelser, och vi behöver som kristna delta i ett samtal med företrädare för alla tänkbara varianter av trosriktningar. Att bemöta människor med en attityd av att de är korkade eller illasinnade främjar inte vår presentation av Jesus. Ska vi bemöta allt och alla som inte predikar evangeliernas Kristus som villolärare och ta avstånd blir det i stort sett omöjligt att delta i något offentligt samtal om religion och andlighet.

Tycker för övrigt att tidningen Dagen idag gjorde en mycket bra presentation av utvecklingen inom Evangeliska Frikyrkan. Man hittar det här. Jag tycker också att det är ett bra grepp av Dagen att lyfta fram att New Life på Kungsholmen i Stockholm är den EFK-församling som har flest besökare i vanliga gudstjänster en vanlig söndag. Det är en mycket anmärkningsvärd utveckling. Att mäta gudstjänstbesökare visar bättre församlingens tillstånd än antalet formella medlemmar som i vissa äldre församlingar är mycket fler än de som faktiskt aktivt är med.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://josefgustafsson.wordpress.com Josef Gustafsson

  Om någon presenterar ett budskap som inte är i linje med evangeliernas Jesus så är väl rimligtvis den människan en villolärare, därmed inte sagt att den personen inte bör bemötas med respekt eller att man som evangelisk kristen bör ta avstånd från honom/henne.

 • http://www.brefvet.com Gunnel

  Seth Erlandsson ä r exeget och den skickligaste vi har i Sverige. Om Sv Kyrkan tillsammans med andra öppnar en bibelsajt för unga skall väl ändå inte den ha Jonas Gardells teologi?

  Det har gått över 10 år nu sen vi fick två bibelöversättningar och ytterst få är skolade i exegetik och teologi.
  Jag är besviken över att vi kristna inte får skilja på vad som är teologi och exegetik från att Jonas Gardell gått ut med att han har en homosexuell läggning. Har jag inte rätt att vara upprörd över bristen på tydlig bibelförkunnelse?

 • Maja

  Jag tycker det är lite väl magstarkt att hävda att ”kristendomen är en liten minoritet i Sverige”, det är den inte enligt något sätt att mäta (inflytande i offentligheten, medlemsantal, döpta) men jag förstår att Stefan Swärd menar ’sin’ sorts kristna och det är väl det som är det grundläggande misstaget; man utgår från ett slags självpåtagen utanförskap, möjligen påkommen av en sammanblandning av sig själv och människorna i Apostlagärningarna, och så blir detta utanförskap en självuppfyllande profetia som gör att man fjärmar sig från människor istället för att utgå ifrån det guldläge vi har i det här faktiskt gediget kristna landet: sekularisering betecknar från början hur en kyrka säljer ut sina tillgångar, inte tvärtom, och det är den inre sekulariseringen i kyrkorna som är det allvarliga problemet. För att travestera Swärd själv, att gnälla på de som inte bekänner Jesus som sin frälsare kommer vi inte långt med.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Maja,
  Som Stockholmare vill jag nog hävda att kristendomen är en liten minoritet, men det varierar i olika delar av Sverige. Men detta kan förändras, det är därför EFK planerar för att starta 50 nya församlingar i Stor-Stockholm.

  hälsn
  Stefan Swärd

 • wildwest

  Tycker inte jag sett så förfärligt mycket gnäll över Gardells rättighet att presentera vilken religion han vill. Iof tolkar man ”gnäll” i Sverige mycket vidare än man gör i nåt annat land, t ex i Frankrike.

  Jag har förtroende för att just en sån som Stefan klarar av att hålla en god samtalston med företrädare för andra religioner (till vilken jag räknar gardellianismen) och samtidigt inte sticka under stol med vad klassisk kristendom innebär. Men det är väl helt uppenbart att många, många kristna ledare inte klarar detta! Då blir den goda samtalstonen huvudsaken och man försöker istället hitta en massa gemensamma nämnare utan att gå på huvudteserna, nämligen att en tro som den Gardell presenterar inte leder till Gud. Sker detta då kommer jag verkligen gnälla! Då är man helt klart en villolärare som för alla åt totalt fel håll, vilket är det absolut värsta man kan göra som människa.

 • TB

  ” ..än antalet formella medlemmar som i vissa äldre församlingar är mycket fler än de som faktiskt aktivt är med.” står det avslutningsvis i bloggtexten ovan.
  Om detta är ett stort och allvarligt problem i församlingen måste det finnas ett sätt att komma till rätta med problemet – HUR?
  EFK:s egen församlingsordning är kristallklar på den frågan – men hur gör andra församlingar och dess pastorer? Hur lyder Bloggarens råd?
  Medlemmar tröttnar och ger upp, församlingen tynar bort utan reaktion. Det enda som kan få gnistan att tända är att ta upp ämnet om uteslutning av 20 års passivitet bland medlemmar. De tillhör ju släkten! Då gäller inte samma regler som för övriga medlemmar!
  HUR LÖSER MAN DETTA?

 • NN

  TB

  I vår församling har många andefylda medlemmar dragit sig tillbaka eller bytt församling vi som har barnbarn kvar som kanske får lära sig något vill inte bryta upp helt för deras skull men om far och morföräldrar blir uteslutna på grund av passivitet så tror jag att våra barnbarn tappar kontakten helt alternativet när dom lever i spruckna äktenskap med varannan vecka i kyrkan vill jag inte ens tänka på Orsaken är att våra ledare som gått i högskolor för att kunna visa människor vägen inte har lärt sig grunderna själv För det behövs inga högskolor

 • Stefan S

  Hur var det med Paulus Stefan?