Nu startar Alpha i Elim

Nu har vi startat Alphakurserna i Elimkyrkan. Tyvärr har vi inte nått de mål jag utbasunerade om totalt 200 deltagare, inklusive församlingsmedlemmar som är med och hjälper till. Vi har fått ihop 30 anmälningar plus de från församlingen som är engagerade så totalt landar vi väl på 50-60 engagerade personer. Vi satsar dock hårt på detta, och har redan börjat planera för att gasa ännu mer till hösten, och då kanske nå målet 200 personer. Alpha är en grundkurs i kristen tro, som kommer från Anglikanska kyrkan i England. Det bygger på ett antal kvällar med gemensamma måltider, föredrag och gruppsamtal. Av Elimkyrkans medlemmar är det en hel del som har kommit till tro på Jesus genom en Alphakurs.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://erevna.nu Michael G. Helders

  Det här rör inte ämnet (så känn dig fri att ta bort kommentaren)

  Hur ser du på dagens episod av ”Åh Herre-Gud!” med Jonas Gardell?

  – Min bild ändrades åtminstone, personligen har jag en teologi som säger att människor inte kan vara andlig sökande (utifrån att söka sig till Bibelns Gud)- däremot kan de flesta människor söka evangeliums frukt/konsenkvens (eftersom frid, kärlek, återupptärrelse m.m. är något vi alla kan önska oss)- men inte Gud i sig själv- då ingen kan se Guds rike om dem inte har blivit fött på nytt (dvs bli andlig levande), samt att Bibeln vittnar om att vi i oss själva är ogudaktiga, Guds fiender, syndare m.m innan Gud har frälst oss/innan omvändelsen…Så jag delar inte ditt syn på andlig sökande människor…
  När det är sagt– så har jag sätt på Gardell som en person som antagligen har varit frälst en gång i tiden- haft en levande relation med Jesus, och som har pga olika omständigheter sökt en kärleksfull Gud- efter någon form av avfall pga omständigheterna… så på sätt och vis andlig sökande…Men efter ha sätt dagens episod- så har jag inte den synen längre.
  Jonas gör som människor flest- dvs ärklerar krig emot Gud, och till trotts för att han säger sig tro på Gud- så är det i själva värket inte Gud han tror på utan sig själv. Dagens program visade på att han är extremt dårlig insatt och påläst i kristen troslära, och det är ju rätt så pinsamt att han ens kan uttala sig på national TV om kristen tro såsom han gör.
  Religion vetenskap är säkerligen ett ämne han är insatt i, men det gör honom inte insatt i kristen tro.

  Hur ser du på detta själv? Är du fortfarande glad för att du fick medverka i programmet? Vad anser du om dagens episod? – Jag tyckte han bespottade Jesus Kristus, och visade helt klart att hans motiv är inte att göra folk intresserad av andliga frågor- utan snarare tvärt emot…och att t.ex Ulf Ekman har haft rätt i sin hårda kritik av Jonas Gardell…Hur ser du själv på dessa frågor?

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • http://Nope Dan

  Hej jag tycker Alfa verkar jättebra men varför är du så fokuserad på en siffra? Är det inte bättre att dom som verkligen är sökare kommer? Sådana som är i en period där Gud söker? Är 200 en siffra du fått från Gud? Ska man slösa en kurs på folk som inte bryr sig eller tänker jag fel nu?
  Jesus hade sina lärjungar som han undervisade och valde ut. Det tog lång tid att göra dessa människor till lärjungar. Kvalitet inte kvantitet så tänker jag ibland. 200 små bebisar vilket fruktansvärt stort arbete tänker jag.

 • Broder Roger

  Vad bevisar en EFK-pastor genom att ”gasa ännu mer” i Alpha-arbetet? För mig som varit verksam i IT-konsultbranschen låter Stefans ord som ett uttryck för den drivkraft som får chefer att motivera de anställda till att arbeta hårdare för att uppnå kommersiella (pekuniära) mål. Att vinna människor för Kristus genom Alpha kan man inte gasa sig till. Den typen av beskrivningar låter infantilt och ogenomtänkt. Att leda varje deltagare i Alpha vidare i sökandet efter en kristen tro är ett förtroende, där mekaniska beskrivningar av gasande inte bör ha något utrymme. Om man kan leda 30 deltagare fram till Kristus i en första kursomgång kan man möjligen få ett utökat mandat senare. Men det är ett uppdrag från Gud och inget man gasar sig till.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Broder Roger,
  Mitt ordval med ”gasa” kan diskuteras. Det jag menar är att med stor frimodighet och tro förkunna evangeliet om Kristus och tro på att Guds ord ska ha framgång och att många människor kommer till tro. Det kanske är ett något mer fromt sätt att uttrycka sig på.
  Dan,
  Siffror är inte viktiga, men det kan hjälpa oss människor att bli fokuserade och gå i en viss riktning. Den viktigaste frågan för en pastor i en lokal församling är hur man motiverar församlingsmedlemmarna till engagemang, efterföljelse, vittnande, bibelläsning och bön – jag tror att konkreta mål i vissa lägen kan hjälpa till. Men jag säger inte att det är enda sättet.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Ronny

  Stefan när jag läser ditt svar till broder Roger och Dan .Kommer jag att tänka på, Om du såväl som en hel del av oss inom Svensk kristenhet…Är påverkad av de allmänna kristna trenderna som är på gång bara för tillfället…Därför att pastor A eller förkunnare eller teolog c. i histiorien eller under samtiden sagt si eller så .Om tex. evangelisation och undervisning i Ordet och omsorgen om alla och församlingen ….

  Och ibland brukar jag undra då jag inte är säker på vad Gud säger och vill om det hela .Vad anser Gud och om våra planer mål och verk .Och vad vill han vi gör åt det .Och egentligen för nåt..

  Och det kommer av ,att jag sett att det går trender i målsätning ibland, samtidigt som man kör över och försummar visa människor eller grupper av människor …

  För än ska det sattsas särskilt på evangelisation eller ungdom och ibland på äldre etz …

  Och ofta talas det om resultat och resultat inriktning . Men var finns det Herdar till fåren som vill ge sitt liv för fåren för Överherdens skull …De får som finns och är som de är och deras liv ….

  Om en pastor eller missionär. eller evangelist eller bibellärare Kommer till ett besvärligt område eller en besvärlig eller trög och omogen församling ,eller kanske tynande församling…Ska man då strunta i dessa själar och deras liv och livsitution och anhöriga och vänner och frälsning , eller kjämpa för dem och deras frälsning och liv och sitution och privatliv ….

  Och vara som den Gode Herden och sänd av Gud som en god herde som ger sitt liv för fåren??? Eller vara som en lejd herde som flyr då han ser ulven komma.???Och inte som Jesus Herren sa?Men jag är den Gode Herde jag ger mitt liv för fåren….

  1kor 13 Kärleken tror och hoppas och uthärdar allt… Var är den kristendomen och tjänarna och församlingarna och evangelisationen och missionen och omsorgen om alla ….Är inte metod och resultat och resultatinriktning och marknads ekonomiska normer snart färdig prövat .som sätt att driva kyrka och församling och nå massorna på….

  Så vi kan få personlig relation och evangelistation och omsorg och församling och mission snart .Med herdar och kristna som bryr sig om Gud och människor och människors frälsning. Och som församling varandra och sig själva och livet i Gud i allt efter Guds Ord som Gud vill från den nivå man befinner sig på och vidare.Frid