Kommentar på debatten på min blogg

Efter att ha varit på semester i tre dygn har jag snabbt ögnat igenom allt som skrivits på min blogg under tiden. Jag kan inte gå in och kommentera enskilda inlägg, det skulle ta för lång tid, vill bara ge några allmänna kommentarer.

1. Detta är min privata blogg och det är jag som bestämmer och har rätt att bestämma om vad som skrivs. Jag kan ta bort kommentarsfunktionen om jag så önskar, man kan inte kalla detta för censur. Idag är det fritt fram för vem som helst att starta en blogg och själv publicera sig men man kan ju inte hävda en rätt att få skriva vad man vill och när man vill på andras bloggar. Då tycker jag att man har missuppfattat en bloggs funktioner.

2. Jag har alltså valt att ha en kommentarsfunktion och har också valt att ha ganska högt i tak på min blogg, jag ser ett stort värde i möjligheten att få kommentera – även om jag också ser att möjligheten ofta missbrukas. Det har förekommit att jag har tagit bort inlägg men det har mer varit tidsbrist som har begränsat mig där. Det är en självklar bloggetik att man håller sig till det ämne som bloggaren tar upp. Det är också en självklar bloggetik att man håller sig till en respektfull ton i sitt sätt att skriva, så att man inte sårar andra människor. Jag har också sagt att man ska vara saklig när man kritiserar andra kristna ledare, vilket jag helst ser att man gör i andra sammanhang än på min blogg, men jag kan förstå att det kan förekomma om det finns en koppling till något jag har skrivit. Jag har plockat bort inlägg av S-E Sköld när han tidigare klassificerat namngivna kristna ledare som villolärare. Det är min övertygelse att det finns sådana (alltså villolärare), men det kräver en korrekt och rättvis bedömningsgrund som man utgår ifrån, och som har i varje fall ett visst mått av uppbackning från varmt troende människor.

3. Jag noterar att vissa kommentatorer tycker att jag inte skulle ha varit på TV-inspelning på Livets ord förra veckan. Den fråga jag då ställer är vilka ställen ni tycker att jag inte för övrigt ska vara på. Och vilka bedömningsgrunder ska man utgå ifrån? Jag är i alla möjliga sammanhang och kan inte förstå den stora dramatik som vissa lägger i att man medverkar i något på Livets ord. Det är säkert så att Livets ord har andra principer för beslutsfattande och ekonomisk redovisning än vad Evangeliska Frikyrkan har. Men man bör komma ihåg att den svenska frikyrkliga traditionen med demokratiskt uppbyggda folkrörelser är ganska ovanlig modell, kyrkohistoriskt sett. Jämför bara med Katolska kyrkans uppbyggnad och beslutsfattande. Och hur ska man ställa sig till alla amerikanska megakyrkor vars kändispastorer ständigt inbjuds till Sverige och vars böcker översätts. Ska man börja bojkotta allt man inte håller med om – då blir listan ganska lång, till slut kan man bara medverka på det man själv ordnar.

4. Det är viktigt att kritiskt granska olika kristna rörelser, och jag ägnar mig ofta åt det själv. Men jag tycker att det är viktigt att det görs sakligt och med en visst mått av respekt. Det kräver också ödmjukhet. Om man själv är ledare, och inser att man företräder ett sammanhang med många brister, då blir man också mer ödmjuk när man bedömer andra kristna rörelser. Vi kan inte heller ägna massa energi åt att odla bitterhet, och ständigt lyfta fram hur man själv eller andra har blivit illa behandlade. Jag blev enligt min mening ganska dåligt behandlad av pingströrelsen i början av åttiotalet, och var inte särskild glad över varken Järfälla Pingstförsamling där jag varit medlem ett antal år, eller över Filadelfia som portade mig från pingströrelsens predikantvecka år 1981, men kan någon påvisa att jag någonstans har hållit på och skrivit om detta, även om jag fortfarande är mycket kritisk mot hur jag behandlades av pingströrelsen vid den tidpunkten. Jag har gått vidare och försökt göra något konstruktivt, och hamnade i Örebromissionen, som sedan blev Evangeliska Frikyrkan. Jag har inte haft lätt med trosrörelsen heller under ett antal år, men tror att både jag och trosrörelsen har mognat och nyanserat oss.

5. Till sist – tonårsfrågorna är överlevnadsfrågor för kristna församlingen i Sverige, och har högsta prioritet. Och här känner jag ett rop om behovet av arbetare till skörden. Jag tänker inte minst på situationen i Stockholm. Jag ber till Gud om att han ska kalla många fler som har gåvorna, kraften och förmågorna att nå fram till den unga generationen. Det finns ett par hundra tusen unga människor i Stor-Stockholm, långt under 1 procent av dem är aktivt med i någon vanlig form av frikyrka.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • S-E Sköld

  Bara en kommentar, jag har aldrig i något sammanhang skrivit någonting om hur jag själv blivit behandlad av någon: de ser jag som totalt ointressant och i bästa fall en partsinlaga. Guds rike handlar inte om det: ”Det må vara lärjungen nog, om det går med honom som med Mästaren”. Det är Gudsrikets villkor, enligt JESUS.

  Också jag har en Guds kallelse och ett Guds uppdrag, som jag har att förvalta. Och när det gäller Ulf Ekman så vet jag, efter alla dessa år, att ingen Samfundsledare kommer att granska honom eller ens bry sig om vad som finns i hans bakspår.

  När det sedan gäller vårt lands unga, talade Guds Ande till mig om dem en natt för lite sen, 10/2, skrev då ”dikten” på morgonen som finns på Din blogg om TV och Ulf, under rubriken: ”Det är inte tuffare tag som behövs..”

  Jag vet, att det är vad Guds Ande kommer att göra med de unga i vårt land; ge dem rikligen av Sina välsignelser; och då skall de dessutom får oförfalskat mjölkmat som första föda och helst inte hamna i händerna på charlataner, som slår mynt av dem!

  Med br hälsningar!
  S-E

 • S-E Sköld

  Saxat:

  Den falska lärans förbannelse

  Dessa citat vittnar tydligt om vilken förbannelse som kommit över folket, när Guds ord är utbytt mot falsk lära. Endast Guds ord kan ju leda folket rätt.

  Endast Guds ord är livgivande och välsignelsebringande. Endast hos Herren finns bot och förlåtelse för synd och överträdelse. Endast i Herrens namn finns hjälp, »hans som har gjort himmel och jord». [64]

  Vilken förbannelse är det då inte, när folket bjuds människotankar i stället för Guds ord, stenar i stället för bröd. När folket behöver helas från sin skada av Herren och hans ord, får de höra: det är ingen fara, allt står väl till.

  Sprickorna i vingårdsmuren kalkas över, så att ingen skall se sanningen, att muren håller på att rasa samman, att Herrens vingård Israel kan gå i fördärvet när som helst.

  Väktarna, som skall slå larm så snart de ser en hotande fara, slår aldrig larm, ty de har ingen syn; de är blinda. Den undervisning från Gud, som gör den blinde seende, som är »mina fötters lykta och ett ljus på min stig» (Ps 119:105), får folket aldrig lyssna till. I stället bjuds det lögnaktigt tal, som människorna gärna lyssnar till, men som i stället för hälsa medför fördärv. [65]

  Så leder den falska läran till förblindelse och förhärdelse, en allt större ovilja mot Herrens ord. »Det är ett gensträvigt folk, trolösa barn, barn, som icke vilja höra Herrens lag, utan säga till siarna: ’Upphören med edra syner’ och till profeterna:

  ’Profetera icke för oss, vad sant är; talen till oss sådant som är välbehagligt, profetera bedrägliga ting, viken av ifrån vägen’» (Jes 30:9ff). »Hela dagen har jag uträckt mina händer till ett gensträvigt folk som vandrar på den väg som icke är god, i det att de följa sina egna tankar» (Jes 65:2). [66]

 • http://www.brefvet.com Gunnel

  Stefan Swärd
  Tack för den tydliga punkteringen!
  Varför inte köpa orgel och öppna eget? Varför inte öppna en egen Blogg, som sagt?

  Jag hör till dom som ältar men försvarar mig med att ”det” inte är genomarbetat förrän nu detta med framgångsteologin och längtan efter att få bli frisk.

  Guds välsignelse!
  Hälsningar
  Gunnel Bergstarnd

 • http://www.daveblogg.blogspot.com David Nyström

  Mycket bra Stefan.

  Tycker din blogg håller en föredömlig nivå. Du är inte rädd för att ha egna uppfattningar och att ta konfrontation när så behövs men behåller, vad jag tycker, ändå en tillbörlig respekt för meningsmotståndare.

  Dessutom, alla som likt femåringar skriker censur så fort man begränsar deras rätt att spy galla åt alla håll, borde spendera lite tid i en kommunistdiktatur och få lite perspektiv. Det är så fantastiskt löjligt.

 • Christer Roshamn

  Jag håller med David. Mycket bra Stefan!

 • Tomas Ander

  TACK Stefan. Du visar på ett stort och moget andligt ledarskap i detta inlägg. Du växer i respekt i mina ögon. Uppskattar din tydlighet och djärvhet mycket!

  Keep on the good work!

 • http://erevna.nu/ Michael G. Helders

  Stefan Swärd:

  En personlig fråga-
  Tror du enkelt personers förmåga att ”spy galla åt alla håll” som David uttryckte det så fint (utan att ens försöka förstå varför eller vad ”galla” i sig själv består av)- kan bero på en ökad frustration inom svensk frikyrklighet?
  Själv har jag bara varit kristen i 5 år, och har på inga sätt bakgrund eller rötter i frikyrkligheten- och kan därmed inte säga något om den….Men när jag läser bloggar, artiklar, ser på nya nätverk som byggs upp- så ser jag två gemensamma nämnare och det är: 1. Vi gillar inte vart frikyrkan är på väg (liknar ett stort avfall) 2. Man saknar biblisk kristendom
  – något som ledar till frustration, irritation- och ibland vrede- speciellt i en kristenhet var allt är relativt, och ingen har rätt att kräva att någon ska ta ansvar på något sätt (se t.ex de som förväntar sig att LO ska ta större ansvar för de olika former av skador de har ådragit folk- skador jag tror du vill se hade mer destruktiva konsekvenser än att bli portad från en predikantvecka).
  Tror du själv att det finns en ökad frustration inom svensk frikyrklighet? Och vad kan man göra för att bemöta denna frustration? En lösning i USA (se t.ex Village Church) har varit att återgå till Biblisk kristendom (Kol 3)- men samtidig få en mer liberal kyrko-kultur. Vad är dina egna tankar kring detta?
  – Kanske du tycker jag är ute och cyklar?

  – Vi på Erevna önskar att bemöta denna frustration genom att ha en öppen blogg, med fokus på vad vi själva saknar- så istället för att gnälla på det som inte finns, försöker vi tillsammans med våran läsare- att söka det som vi själva saknar.

 • http://erevna.nu/ Michael G. Helders

  PS: Helt enig med dina punkter! :)

 • Stefan A

  Jag tänker på 1 Korintierbrevet. Det första som händer är att Paulus adresserar striderna och splittringen om de kristna ledarna. OM ledarskapet spricker, har församlingens kraft dramatiskt förminskats. Resten blir en enkel match för mörkret.

  Jag tror att det stämmer både internt i den lokala församlingen och externt i kyrkan i stort. En av de största problemen vi har i kristenheten idag är alla dessa som inte vill därför att det inte blir på deras sätt.

  Innebär det att jag måste hålla med alla i allt? Nej. Vad innebär det då? Att jag måste vara tillräckligt överens med dem jag ska gå med så att ANDENS ENHET kan manifesteras. När man får en dyrbar broder eller syster i stället för en meningsmotståndare, kan man lyssna avslappnat och lära sig något även om man inte håller med.

  Den som måste ha allt på plats kommer aldrig att bli använd av Gud. Ingen i bibeln var färdig, men Gud såg potentialen i dem och gav dem chansen. De flesta växte och blev den Gud ville att de skulle bli. Jag tror att vi kan förstöra Guds verk genom att betrakta varandra ur mänsklig synvikel enbart.

 • kjell

  När en känslorna svallar på bloggen då skriker någon efter censur i ett land som människor normalt inte vågar och kan säga vad dom tycker för det anses fult att tycka Men när någon är inne på bloggen och för ut sitt eget budskap då vågar inte Stefan censurera särskilt gäller det homolobbyn som för fram sitt budskap med en förkortad version av NT som bara handlar om kärlek Thomas Forslin fick fram det mycket tydligt när han skrev om konsten att läsa bibeln den 11/1 på klassiskbaptism

 • S-E Sköld

  Michael G. Helders, Din synnerligen angelägna och väl motiverade frågeställning är värd ett svar, även om bloggrubriken inte handlar om det Du tar upp; och mitt svar är:

  Det står i Guds Ord, att de första kristna – den första församlingen – ”höll fast vid apostlarnas undervisning, brödsbrytandet och bönerna” och på den grunden hade de, eller rättare Herrens Ord, ”stor framgång”.

  Apostlarnas undervisning finns kvar bland oss än i dag; även Anden, men ingen – så långt jag vet – bryr sig om att bygga efter deras undervisning/mönsterbild. I ställer försöker vi vinna världen med världens sätt och metoder. Men Kristus – om Han får träda fram – har attraktionskraft nog i Sig själv; Han behöver ingen hjälp, eller smyckas av någonting som vi människor konstruerar eller har!

  Har sett det i funktion, med en sådan kraft, under och frälsning, så att t.o.m. Svenska Dagbladet skrev om det och även ett socialdemokratiskt partiorgan, Sydöstran, skrev och hade bilder från den väckelsen i sitt s.k. depeschfönster, under en stor del av den sommaren.

  Så Gud förmår själv: till mig talade Guds Ande då, att så länge människor inte lyckades göra det som skedde till sitt, skulle Andens ström -och verk forsätta. Inte så, att människor inte skulle försöka, för de skulle de, men i den stund de lyckades skulle ”strömmen” avstanna och så skedde också, sommaren därpå.

  Gillar f.ö. det Du skriver och de ömma punkter som Du sätter Ditt – eller Guds – finger på. Tack för det!

  Broderligen!
  S-E

 • wildwest

  Michael G Helders: Håller med Dej. Tycker Din analys i all sin enkelhet är rätt. I och för sej har det alltid varit så. En del av kyrkan vill kompromissa med ”världen” och dra in utombibliska läror eller urvattna de som finns till oigenkännlighet vilket leder till att man snart inte längre har en biblisk kristendom, den andra sidan vill ha mer av andligt liv, utveckling, framåtskridande. Det är mellan dessa två hötappar som vi dras. Det gäller att hålla sej mitt på vägen, inte bli för överandlig och inte tappa andlig skärpa.

  Själv tycker jag svensk kristendom just nu pendlar runt sitt lågvattenmärke, åtminstone under väckelsehistorisk tid, sådär 150 år. Dock brukar alltid Gud se till bedjare och skicka ett nytt andligt uppvaknande när det ser som mörkast ut. Har inte sett detta än, men jag tror det kommer.

 • kjell

  wildvest

  Det är på gång

  Apg 2:17-21

 • BW

  # 22, S-E Sköld, du skriver: ”Apostlarnas undervisning finns kvar bland oss än i dag; även Anden, men ingen – så långt jag vet – bryr sig om att bygga efter deras undervisning/mönsterbild. I ställer försöker vi vinna världen med världens sätt och metoder”.

  Problemet är väl just det, att du inte har total överblick över allt som sker, så när du skriver att ”ingen bryr sig om att bygga efter deras mönsterbild” så är den slutsatsen i väldigt hög grad kopplad till denna din begränsning. Menar du att ”vi” alla försöker att vinna världen med världens sätt och metoder”? Jag tror inte det. Att få uppleva en sådan väckelse, på det sätt som du beskriver den, är i högsta grad en Guds nåd och ett Guds underverk, ÄVEN om vi uppfyller kriterierna på att leva efter ordets mönsterbild. Gud har sparat många som inte har böjt knä för ”Baal” och många ber och kämpar.

 • Face Time

  Stefan S.!
  Det är inte vara fel att ha kontakt med andra samfund eller finnas med i sammanhang utanför det egna.
  Gränsdragningsfrågorna är intressanta.
  Vi är några som velat göra dig uppmärksam på faran med att som representant för ett demokratiskt kristet samfund, allför aktivt odla kontakterna med ett familjestyrt ministry.
  Du representerar ett helt samfund och inte bara dig själv i dessa kontakter och frågan skall inte bara ses ur ditt perspektiv utan i första hand ifrån den utomstående betraktarens.
  Frågan om censur är intressant, håller helt med dig om vikten av att det finns spelregler och gränser för vad som får skrivas på en blogg.
  Du har hanterat det på ett skickligt sätt hittills.
  Det är bl.a därför din blogg åtnjuter så stort intresse.
  Men när du medverkar i sammanhang där det fria ordet inte existerar, där normalt sunt ifrågasättande inte får förekomma och där total personlig underkastelse är den säkraste vägen till framgång, då måste du förstå att en och annan höjer på ögonbrynen.
  Redan på 1930-talet sjöng revykungen Ernst Rolf: ”säg mig vem du umgås med och jag skall säga vem du är”.
  Det står inte i bibeln, men kan ändå vara värt att begrunda.
  Till sist en fråga, i vilka avseenden har trosrörelsen mognat och nyanserat sig?

 • S-E Sköld

  BW, ge mig exempel på där man i vårt land bygger Guds församling enligt den apostoliska mönsterbilden; den mönsterbild som Paulus – likt en gång Moses när det gällde GT-församlingen – fick uppenbarad för sig, enligt Paulus eget vittnesbörd.

  Det skulle glädja mig mer än mycket annat, om det bygget pågår någonstans i vårt avlånga fosterland, som jag känner rätt väl, men som jag skrev och som Du ”glömde bort” i Ditt citat: ”så långt jag vet”. Därför väntar jag på vittnesbörd och exempel från Dig, motsvarande det Du skriver/hävdar.

  Sedan vad gäller väckelsen jag skrev något om, så vet jag fuller väl vad det handlar om: Guds verk av nåd! Men jag vet också något om förutsättningarna som gäller för ett Andens verk på jorden; för Anden kommer inte för att ta regi av oss människor utan för att ge. Taktpinnen är i sannerligen i Hans hand: Han är huvudet och ingen jämte Honom!

  Mvh

 • BW

  # 11, skulle det ha varit. Jag tror att Guds rike skulle må bra av om det fanns mer av bävan inför en allsmäktig och helig Gud, en mer eller mindre ordlös bön om förbarmande i vetskap om att vi alla är behäftade med synd, och lika mycket fokus på oss själva som på andra.

 • http://www.daveblogg.blogspot.com David Nyström

  S-E Sköld skrev: ”BW, ge mig exempel på där man i vårt land bygger Guds församling enligt den apostoliska mönsterbilden; den mönsterbild som Paulus – likt en gång Moses när det gällde GT-församlingen – fick uppenbarad för sig, enligt Paulus eget vittnesbörd.”

  S-E: Jag tycker du ska starta en sådan församling och visa oss andra hur det ska gå till. Du har ju alla svaren, vet precis vilka fel alla andra gör, och verkar inte ha några brister själv. Det vet ju vem som helst som följt dina bloggkommentarer över någon tid…

 • S-E Sköld

  David Nyström, det är inte nya församlingar som behövs, utan upprättade -och förnyade gamla: det trodde jag Du visste?!

  Mvh

 • S-E Sköld

  BW: ”Jag tror att Guds rike skulle må bra av om det fanns mer av bävan inför en allsmäktig och helig Gud, en mer eller mindre ordlös bön om förbarmande i vetskap om att vi alla är behäftade med synd, och lika mycket fokus på oss själva som på andra.”

  Det jag tror vore bra för Guds rike – i vart fall är det Guds vilja – det vore, att vi byggde Guds församling enligt de ritningar – och med det byggnadsmaterial – som Han gett oss och f.ö. tog emot ”all den himmelska världens andliga välsigneler” och alla de andliga utrustningar som Han också gett oss, sedan vi gjort det: som ju är Hans vilja, då kunde vi ju börja bedja om andra saker.

  Om jag anställt byggnadsfolk och gett dem material och övrig, nödvändig utrustning och de bara gick omkring och fruktade och bävade för mig, och bad, i stället för att börja bygga, skulle jag ju bli mer än ledsen.

  Och det är så det ser ut bland Guds folk idag, enligt min mening och ”så långt jag kan se”, frånsett att bönemötena inte är särskilt välbesökta. Skulle kunna tänka mig, att om främmande, fientliga trupper började en uppmarsch mot vår land, skulle det komma betydelig flera till bönesammankomsterna, även om de inte annonserades.

 • anders eriksson

  Jag tror på enhet innaför lausannedeklarationen http://www.lausanne.org
  Jag är mycket rädd för ”den nya ekumeniken” den är mycket farlig ,men man måste skilja på sak o person,bättre attt tillrättavisa med en kram än en örfil.Nu blir dett ännu viktigare att vårda relationer även med dem av mina vänner som inte tror ”den nya ekumeniken” är så farlig.
  Det är mycket viktigt med Bibelförankrad undervisning.

  Anders Eriksson Vännäs -en smålänning i norr

 • BW

  Broder S-E: Du skrev: ”.. även Anden, men ingen – så långt jag vet – bryr sig om att bygga efter deras undervisning/mönsterbild”.

  Sedan skrev du med anledning av min kommanter nr.14:
  ”Det skulle glädja mig mer än mycket annat, om det bygget pågår någonstans i vårt avlånga fosterland, som jag känner rätt väl, men som jag skrev och som Du “glömde bort” i Ditt citat: “så långt jag vet”. Därför väntar jag på vittnesbörd och exempel från Dig, motsvarande det Du skriver/hävdar”.

  Det var just dina ord: ” – så långt jag vet- ” som jag hade i tankarna när jag skrev att du, liksom oss övriga inte har ”järnkoll” på det andliga läget. Det har bara Gud.

  Sedan vill du att jag ska ge ett exempel där man bygger Guds församling enligt den bibliska
  mönsterbilden. När det gäller svaret på denna din fråga tror jag att det är relevant att använda uttrycket att ”vi är alla på väg och vi blir aldrig färdiga”, även om det kan låta lite flummigt. I 2 Kor. 2:11 står det: ”Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan”. Det finns vissa som inte anser att jag uppfyller deras kriterier på andlighet, men jag vet själv med mig vad som finns i mig (med Guds hjälp) och känner alla omständigheter som andra inte kan veta om. På samma sätt tror jag att det kan vara svårt för utomstående att sätta sig in i det ”andliga tillståndet” i en församling där dom inte själva är delaktiga. Jag vet inte av någon församling som uppfyller alla bitar i mönsterbilden, men förhoppningsvis är så många som möjligt ”på väg”. Jag tror inte heller att Gud kräver fullkomlighet, även om vissa saker som du själv säger är ofrånkomliga, som t.ex. att vi inte försöker göra Guds verk till vårt och själva tar åt oss äran. Utan att nämna några församlingsnamn hävdar att det inte alltid har varit Guds helige ande som varit i farten utan religiösa andemakter och människors egna själskrafter.
  Jag tror alltså att många församlingar är på rätt väg och på väg att i allt större omfattning tillägna sig mönsterbilden.

  mvh

 • S-E Sköld

  JBW: ”jag tror alltså att många församlingar är på rätt väg och på väg att i allt större omfattning tillägna sig mönsterbilden”.

  Jag hoppas Du har rätt!

  Men min egen erfarenhet är att t.ex. Pingströrelsen har skrotat den; mödosam uppbyggd av fäderna. Fäderna rannsakade skrifterna och fann ritningarna till Guds församling i där och började bygga, inte fullkomligt, för i alla generationer handlar det om ofullkomliga människor, men de strävade efter att följa Ordets mönsterbild och hade onekligen viss framgång med det.

  Andra generationen inom Pingst, med bl.a. K-E Heinerborg och Bo Hörnberg, var både dugliga och ansvarstagande förvaltare, men tredje generationen och generationen efter dem, rev ned vad de gamla byggt upp. De gick helt enkelt inte in i deras arbete, utan startade sitt eget vid sidan om vad de gamla trodde, undervisade och praktiserade. Och så ser situationen ut i dag, sett från pingströrelsehåll. Men pingst är ju inte allt Guds verk, som väl är; men en viktig del av det verket.

  Mvh

 • wildwest

  Facetime: Det är lite väl magstarkt att karakterisera Livets Ord som nån slags diktatorisk sekt utan yttrandefrihet för medlemmarna! Det är så man beskrev rörelsen på 80talet. Det stämde inte då, det stämmer inte idag. Det är nog dags att läsa på igen eller kanske göra ett studiebesök? Jag är inte livetsordare, så jag skriver inte i egen sak, har faktiskt bara varit där en handfull gånger… Isåfall hoppas jag inte Du läser böcker av stora amerikanska predikanter som ofta kommer från egna ”diktatoriska” ministries, isåfall understödjer Du dom…

  Då tycker jag nog att Pingströrelsen ibland har varit minst lika diktatorisk, sa man nånting om fel person så åkte man dit, se t ex striden om Aril Edvardsen på slutet av 70talet, se Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 50talet, se Franklinstriden, Lidmanstriden. Det har ofta varit sandlådekristendom av värsta sort! Och på tal om Fenixpalatset så är väl Ernst Rolfs ord visst hämtade ur Ordspråksboken, eller är jag ute och cyklar helt?

  SE Sköld: läser Dej när Du inte skriver för långt. Det är inte snyggt att generellt och svepande kritisera precis allting som inte passar! Hänger upp mej på Ditt sista inlägg här där Du skriver att tredje o fjärde generationens pingstvänner har rivit ned allt som de gamla byggt upp. Hur ser denna nedrivning ut? Har allt rivits ned? Finns inget kvar? Buntas hundratals pastorer och tusentals församlingsmedlemmar från olika bakgrund och uppfattning ihop här hos Dej? Finns det bara en uppfattning inom en rörelse? Det är att göra det lätt för sej i analysen! Heinerborg o Hörnberg kritiserades för samma sak på sin tid, Heinerborg kuppades in i Filadelfia trots att Edestav ”demokratiskt” valts. Det var kyrkopolitik på ful nivå. För den skull är inte allt frid o fröjd i dagens Pingströrelse, det är jag den förste att skriva under på.

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  Jag vill bara säga, att jag håller helt och hållet med Face Time:

  ”Men när du medverkar i sammanhang där det fria ordet inte existerar, där normalt sunt ifrågasättande inte får förekomma och där total personlig underkastelse är den säkraste vägen till framgång, då måste du förstå att en och annan höjer på ögonbrynen.”

  Vad som är problemet, det är, att Ordet lämnar inget utrymme för dubbelhet.

  Om man predikar Herren Jesus, då kan man inte på samma gång stå med ena foten i ockulta sammanhang eller klappa ’vargen på pälsen’ dvs. halta på båda sidor och ge avkall på både sanning och kärlek (nåd).

  Allt måste prövas för att … ”inte allt som glimmar är Gud”.

  Man riskerar att bli bländad av charmiga (karismatiska) ledare med egna, dolda motiv och rätt som det är, så börjar man jämka Bibelns skarpa budskap (genom att införa t.ex. censur av Skriften – blanda ej med personliga angrepp!) och gå andras ärenden.

  Det får du pröva själv, Stefan: är det Skriftens rena profetiska budskap som irriterar eller någons privata tankar?

  För börjar man sitta i sammanhang, där hela Ordets allvar inte får plats eller där profetiska röster enligt Ordet diskrimineras, då är det dags att se upp!

  Låt ingen bedra oss….. Kolla motiven.

  Amos 2:11
  ”Bland era söner väckte jag upp profeter, bland era unga män nasirer.
  Är det inte så, ni Israels barn? säger HERREN.

  Men ni gav nasirerna vin att dricka, och profeterna befallde ni: Profetera inte!”
  ………..
  Amos 5:20
  ”Ja, HERRENS dag är mörker och inte ljus, tjockt mörker utan en strimma av ljus.
  Jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider.

  Ty om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer, finner jag ingen glädje i dem, era gemenskapsoffer av gödda kalvar vill jag inte se.

  Tag bort ifrån mig dina sångers buller! Ditt strängaspel vill jag inte höra.

  Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström.”
  ………….

  Broderliga hälsningar… Deborah

 • S-E Sköld

  wildwest, Din historiebeskrivning går inte att bemöta, därför att den är fel, grovt fel, på ett antal punkter. Och att bemöta skulle ta för stort utrymme här på bloggen. Vad gäller pinggstledarna under andra generationen, med bl.a. Bo Hörnberg och Karl-Erik Heinerborg, så höll de fast vid LP och Georg Gustavssons generationens undervisning och praktik.

  Det var efter dem som samfundsväsendet kom in i bilden. En utveckling som LP, Georg Gustavsson och Bo Hörnberg bland många andra stred emot, så länge de kunde. Jag har bl.a. en bok i min ägo när LP som 90-åring svarar på den frågan, om det framtida ledarskapet inom pingst och en tidningsartikel av Bo Hörnberg i Dagen från december 2000, i samma fråga. Vill f.ö inte föra den här debatten längre här på sidan.

  Mvh

 • Anna-Karin

  Och nu tänkte jag bry mig lite…..

  Några behandlar Stefans blogg som den var deras egen. Det fostras, tuktas, sägs vad som är rätt eller fel….i en aldrig sinande ström. Om man har väldigt mycket att säga och därtill väldigt ofta, starta för all del en egen blogg – S-E Sköld borde åtminstone göra det så får intresserade gå dit och läsa.

  Livets Ord liksom resten av samhället förändras. Om Stefan Swärd tycker att det är OK att vara med i det sammanhanget tycker jag att detta ska respekteras. Han kan alldeles säkert dess historia.

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  Anna Karin…

  Och det är precis så som det skall vara: alla skall samtala med varandra.

  Annars finns det en risk, att en guru plötsligt dyker upp och du får dansa efter hans egen musik….

  Det finns en trygghet i att blunda först för sitt eget och sedan för andras lidande – tills man upptäcker till slut att man är träl…bunden av fruktan.

  Och då kan det vara för sent…..

  Mvh Deborah

 • Rodica Dobondi

  Tack för din medverkan i ”Kväll med Ulf Ekman”.
  Det var roligt att se även i Sverige en bra kristen tv talkshow.
  Det finns många sådana program i andra länder.
  Du har fått många marginaliserade kommentarer om detta på din blogg men det är inte så konstigt. Folk ( kristna) är inte vana vid sådana program . Man ser inte möjligheterna och är fast i någonting väldigt destruktiv.
  Så har vi JANTE också.

  Men,men om 5-10 år är detta ett minne blott.

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  Amos 8:9 ”Det skall ske på den dagen, säger Herren, HERREN, att jag skall låta solen gå ner vid middagstid och lägga landet i mörker mitt på ljusa dagen.

  Jag skall förvandla era högtider till sorg och alla era sånger till klagovisor. Jag skall klä allas höfter med säcktyg och göra alla huvuden skalliga. Jag skall låta det bli som när man sörjer ende sonen och låta det sluta som en bitter dag.

  Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord.

  De skall driva omkring från hav till hav och springa hit och dit från norr till öster för att söka efter HERRENS ord, men de skall inte finna det.”
  …………………………

 • S-E Sköld

  Anna- Karin, jag kan förstå Din uppfattning, men samtidigt vore inte det bra tråkigt och förutsägbart om Stefans blogg bara var öppen för hans egen hejaklack? Han stöder ju Ulf Ekman genom sin postiva närvaro i dennes TV-studio, och det är ju ett val han gör. Men det finns ju även andra synsätt på den saken, som ju framgått här på sidorna. Varför inte pröva det som skrivs, och se om det kan finnas något av värde i de olika inläggen: det är ju mångfaldens positiva sidor. Vad gäller ansvaret för bloggen, så tar ju Stefan det; den är ju hans.

  Mvh

 • S-E Sköld

  Deborah: ”Amos 8:9 “Det skall ske på den dagen, säger Herren, HERREN, att jag skall låta solen gå ner vid middagstid och lägga landet i mörker mitt på ljusa dagen.

  Jag skall förvandla era högtider till sorg och alla era sånger till klagovisor. Jag skall klä allas höfter med säcktyg och göra alla huvuden skalliga. Jag skall låta det bli som när man sörjer ende sonen och låta det sluta som en bitter dag.

  Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord.

  De skall driva omkring från hav till hav och springa hit och dit från norr till öster för att söka efter HERRENS ord, men de skall inte finna det”

  Detta, som Debroah skriver här ovan, är ”tyvärr” profetiskt, och då kommer samtalen att handla om någonting annat än en kväll med Ulf Ekman. Och man kanske t.o.m. kommer att fråga efter just sådana som Deborah.

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  S-E…, kära syskon!

  Framför allt vill jag då genast säga, att det skulle glädja mig ännu mer om man började fråga efter Herren och Hans Ord.

  Jag är bara ’kött’, en syndare frälst av nåd – men Guds Ord förbliver evinnerligen!

  Låt oss söka på allvar Herrens ansikte… och lyssna till Ordet.

  ……………….

 • S-E Sköld

  Deborah, det var Josef man kom till när hungersnöden var stor i landet; han hade nämligen något att ge i den situation som var för handen: det hade Gud sett till, så allt sådant skeende är GUDS NAMN till ära!

  Mvh

 • Face Time

  wildwest!
  Tyvärr är dina argument dåligt underbyggda.
  Inte konstigt med tanke på den begränsade erfarenhet du har av LO.
  Men ge gärna exempel på något område där de viktiga och avgörande besluten fattas av någon annan än den ekmanska familjen.
  Medlemmarnas roll är att ge av sin tid och sina pengar, därutöver knip käft och se glad ut.
  Det finns starka strömningar bland nuvarande och f.d medlemmar att offentliggöra förhållanden inom LO, som kommer att få både medlemmar och utomstående att häpna.
  LO är ett familjebaserat ministry uppbyggt på amerikanska principer när de är som sämst.
  Den ursprungliga frågan, om lämpligheten att seriösa och kompetenta kristna ledare som Stefan Swärd, frotterar sig med denna lilla men högljudda ytterlighet längst ut på på den politiska högerkanten kvarstår.
  Vill bara erinra mot det raseri Stefan S. utsattes för efter en mycket saklig och informativ artikel om trosrörelsen i Världen Idag för några år sedan.
  Då var det förmodligen inte läge för någon talkshow, men tider och stunder omskiftas.
  För resten, tack för tipset om Ernst Rolfs koppling till Ordspråksboken.
  Vem vet, den gamle revykungen kanske hade en profetisk ådra vid sidan av den musikaliska.

 • Niklas

  Bra skrivet, Stefan Swärd!

  Vettiga synpunkter och genomtänkta argument.

  Sedan undrar jag om de skribenter som återkommande skriver långa och många inlägg inte kan starta en egen blogg eller åtminstone hålla sig till ämnet.

 • Staffanw

  Tack Stefan för din blogg och det tålamod du visar alla bibliska navelskådare som ständigt hackar och dömer.Instämmer i David Nyströms inlägg. Tycker Stefan S är värd all aktning – att våga gå utanför församlingsgränser, att söka kontakt både med meningsfränder och motståndare, att möta de som sällan eller aldrig möter en kristen. Tror att Stefan’s andliga kompass fungerar i alla dessa möten, och klarar både villospår och hinder på vägen. Visst har jag synpunkter både på Livets Ord och Katolska Kyrkan men det betyder inte att jag ska vägra möta eller samtala med dem. Tror det vore nyttigt för en och annan att fundera över det som Runar Eldebo skriver i sin bok Tillbaka Till Jesus: ”Vad skulle Jesus göra, vad skulle Jesus säga, och vad skulle Jesus tänka – om han levde bland oss som människa idag?”

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Stefan, jag lägger ett tungt ansvar på dina axlar, för jag vet ju att du har en bräcklig hälsa med risk att du överanstränger dig. Men du är en av de mest hoppfulla (jag menar en sådan som inger en vilsen kristenhet hopp) i vår tid. Om du lyckas med dina föresatser, kommer du att föra en ny ungdomsgeneration till tro i den sanna kristna tron. Och det var sannerligen inte i går, som detta hände.

  Läste för resten att medlemmar i Svenska kyrkan och frikyrkorna på Öland har bildat en gemensam arbetsgrupp för Jesusmanifestationen, bl. a. ska man försöka samordna resorna. Det behövs i alla ”perifera” landsdelar, från Österlen till Tornedalen. För att nu inte tala om Gotland. Jag är lite rädd för att lokala Jesus-manifestationer kan komma att konkurrera ut den nationella Jesusmanifestationen i Stockholm, som både är rikets huvudstad och den mest sekularisrade delen av Sverige.

 • Läsare

  Anna-Karin

  Tack för ett bra inlägg i debatten.

  Häller helt med dig, ibland blir det helt enkelt för mycket tyckande från utomstående.

  Det du skriver angående att förändras, så kan ju även som tur var sådana som du och jag förändras. Tycker mig kunna skönja lite av det i dina kommentarer.

  Gud välsigne dig.

  Stefan S fortsätt att följa din övertygelse. Efter att ha följt din blogg väldigt länge så är du en vinnare 24/7 365 dar/år i jämfört med många av tyckarna som kommenterar.

 • Läsare

  Staffanw

  Du utrycker dig väldigt bra.

  Håller helt med dig.

  Herr Sköld ???????

 • wildwest

  Herrar Sköld o Facetime: det går inte att diskutera detaljer om vare sej Livets Ord på 80talet eller Pingströrelsen på 70talet när jag inte har förstahandsinformation från dom innersta rummen. Jag bara fastställer att så svartvitt som ni framställer det är det inte. Livets Ord är inte en diktatorisk sekt till skillnad från alla andra paradisiska frikyrkorörelser som aldrig ägnat sej vare sej åt kyrkopolitik, uteslutningar eller personförföljelser – och samfundsbildningen inom Pingst är ingenting som hindrat den andliga utvecklingen i världens övriga 200+ länder (det var ett inofficiellt samfund redan innan eftersom ingenting gick att besluta utan Filadelfia Stockholms godkännande). Det hänger alltså inte på detta att vi har den andliga lågvattensituationen i Sverige idag.

 • S-E Sköld

  wildwest: ”Livets Ord är inte en diktatorisk sekt..” Där punkterade Du all Din trovärdighet: Det finns ingenting inom Uppsala livets ord, som inte ägs av den Ekmanska familjen, i stiftelseform.

  Och för mig får de äga hur mycket de vill, det är ju deras ensak och angår ingen annan, och medlemskap i Uppsala livets ord och deras utägor, är ju alltigenom frivillig: baserad på frivillighet, så det har jag heller inget att erinra om. Och om deras olika affärverksamheter går bra, så är det ju inget heller att tycka illa om; det vittnar ju bara om gott affärs -och företagarsinne! Och alla insamlingar de gör, är ju helt frivilliga. Den som vill ge, får ge och de andra får låta bli. Allt är helt OK så långt!

  Men det handlar inte om en Guds byggnad på Ordets grund, och det handlar om en förkunnelse som skadat många lyssnare; som trott och tagit emot. Och det handlar om en ledare, som inte vill ta ansvar för den andliga miljöförstörelse, som han är den ytterst ansvarige för. Jag vet t.ex. att Uppsala livets ords läror ang. bl.a. ledarskap är grundorsaken till utvecklingen i Knutby; men det får man ju knappt andas om här på sidorna. Men ledningen där kom från Uppsala livets ords bibelskola.

  Och därmed lämnar jag den frågan, till forsatt frivillighet för dem som vill vara med och på olika sätt stödja Ulf Ekman och hans verksamhet. Men skyll inte Gud för den!

  Mvh
  SE

 • Läsare

  Herr Sköld bara en fråga:

  Hur många tror du trots den fantastiska pingstväckelssen dock kom till ”skada”, hur många tror du lämnade tron tack vare syndakatalogen på 60, 70 och 80 talet.

  Menar inte att något av dessa saker var fel, nä tvärtom saknar man nogon form av syndakatalogen idag, eller?

 • wildwest

  Herr Sköld: Håller absolut inte med Dej det minsta! Och vi lär nog aldrig bli överens. Som sagt, jag har varit på Livets Ord fyra gånger i mitt liv, sista gången på 90talet, jag har ingen anledning att försvara dem. Däremot har jag detaljstuderat utsagor från många av dom som framträtt som snyftiga avhoppare och det är i många fall inte svårt att se att fick dom inte som dom ville så gick man, hade man det humöret blev man istället en rabiat motståndare.

  Inget nytt under solen. Så har det varit med precis varenda rörelse. Luther o Melanchthon kom på kant med varann om metoder, pingströrelsen var mycket radikal fram till slutet av 60talet och skrämde iväg tusentals människor, det är samma visa varje gång. Det finns ovisliga lärare och pastorer, ibland har man en dålig dag, ibland har man glömt bort att lagiskhet inte omvänder. Livets Ord skiljer sej inte ett dugg från alla andra!

  Finns ingen kyrka som exakt vilar på ordets grund, som Du så gärna framhäver överallt. Alla är vi människor, syndar och gör fel. För övrigt är pingströrelsen till stora delar sektförklarad söder om Danmark än idag.

 • Läsare

  wildwest

  Där träffade du huvudet på spiken exakt, det var ungefär det jag också ville säga med min kommentar strax innan.

  Du uttrycker dig dock mycket bättre än mig.

  Tack för din hjälp.

 • wildwest

  Jag kokade soppa på en spik, la den på huvet och slog till. Så enkelt kan det vara…