Summering av abortdebatten

Noterar den omfattande debatten här på bloggen med anledning av mitt inlägg om Birgitta Ohlsson som ny EU-minister. Abortfrågan rör upp och skapar debatt. Jag ska nu verka för att göra min doktorsavhandling från 80-talet om abortlagstiftningen tillgänglig på internet. Jag är en av de personer i Sverige som mest ingående har studerat abortfrågan ur politisk och samhällssynpunkt.

Det jag får fram i avhandlingen är att abortfrågan är ingen kvinnofråga. Det finns inga vetenskapliga belägg för att kvinnor skulle vara mer abortvänliga än män. Det förhåller sig snarast tvärtom. För män som inte vill ta ansvar för de barn man är med och skapar, är det en enkel utväg att pressa kvinnan att göra abort. Och det är faktiskt mycket vanligt. För kvinnan är aborten en mycket mer traumatisk upplevelse än för mannen.

En annan sak man kan lära sig från min avhandling är de stora värderingsförskjutningarna i samhället, inte minst när det gäller abortfrågan. Från ett nödvändigt ont i yttersta nödfall har abort blir en social och mänsklig rättighet – och vår nye EU-minister Birgitta Ohlsson är en tydlig förespråkare för den hållningen.

Det tycks vara så att de enda samfunden som har en tydlig och officiell hållning i denna fråga idag är Katolska kyrkan och trosrörelsen. Backar vi tillbaka till sextiotalet hade alla samfund inklusive alla biskopar en tydlig hållning, inklusive broderskapsrörelsen. Idag är det en enda stor röra av relativiseringar och otydligheter från kyrkans håll. Mina vetenskapliga studier av abortfrågan tycks bekräfta tesen att kyrkan gör och tycker som alla andra, fast 20-30 år efteråt. Vem vill vara med i en sådan kyrka? I varje fall inte jag.

Efter detta gnällande över kyrkans tillstånd, som man bara blir deprimerad av, så till något roligare. Ikväll ska jag ut med Ungdomskyrkan Konnekt och prata med ungdomarna som är ute. Och berätta om Jesus. På grund av sviktande hälsa har jag dock bokat av vissa evenemang denna helg, bland annat ett viktigt EFK-möte.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://erevna.nu/ Michael G. Helders

  Oj här talade du verkligen klarspråk!

  Abort:
  http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs180.snc3/20741_316935555860_693640860_5029814_759195_n.jpg – bild av min son- ultraljud v. 12, som nyfödd och hur han ser ut i dag.
  Nästan alla aborter utförs efter den 3: e vecka. ett hjärtslag kan upptäckas efter bara 21 dagar (det är 3 veckor). Abort stoppar ett bultande hjärta. hjärnans vågor kan identifieras och monitored efter 40 dagar, de flesta aborter görs efter det. Så säg mig, vad som utgör ett barn?

  ”en enda stor röra”:
  Idag är det en enda stor röra av relativiseringar och otydligheter från kyrkans håll
  – Ja detta är ju verkligen ett problem i dag. I dag om du önskar vara präst eller pastor i Svenska Kyrkan eller för den sak skuld någon form av frikyrka- så är det ett STORT minus om du vet vem och vad du tror på. Det bästa är om du är en sökande själ, som inte har bättre för dig att relativisera allt- och tvärsäkra svar är något man absolut ska undvika- eftersom man själv är sökande- så önskar man självklart även att ens församling också ska vara sökande, tvärsäkra svar- pekar endast på högmod, onyanserad, oreflekterad och en stolt hållning den dag i dag- eftersom det är inte längre prästens/pastorens uppgift att predika Guds Ord utan ifrågasätta och relativisera allt.
  När det har blivit så, är det verkligen konstigt att man inte ens har respekt för livet längre.

 • http://erevna.nu/ Michael G. Helders

  ”När det har blivit så, är det verkligen inte konstigt att man inte ens har respekt för livet längre.”- ska det vad (även om jag vet många är duktiga på att uttrycka sig så att det skulle handla om respekt- se t.ex Kristen Vänster som pekar på Bergspredikan som grundlag att vara för fri-abort.)

 • S-E Sköld

  Det är ALLTID så, att bristen på salt eller tillgången på salt, AVGÖR graden av förruttnelse och mörkret FÖRMÅR INTE härska där ljuset ställs fram.

  Denna verklighet kommer vi aldrig ifrån: den är lagbunden, av lagar insatta av Gud. Och Han har tänkt om Sin församling på jorden, att den skall vara tillräckligt salt och tillräckligt ljus för att förruttnelsen och mörkret inte skall dominera på världsarenan.

  Hela världen är i den ondes våld, men han har inte makt över Guds salt eller ”Världens ljus”, JESUS; men frågan är, får detta härska – ha herraväldet – i Guds eget hus? Om inte, hur skall vi då kunna påverka världen utanför kyrkväggarna?

  Eller, om vi inte har väckelsens eld – med allt vad det innebär – innanför väggarna, hur skall vi då kunna sprida den utanför!

  Apostlagärningarnas församlingsledare

  vakade över elden!

  Inte över

  askan.

 • BW

  Begåvade och verbala personer, men som ändå inte ”förstår” kan ställa till med mycket skada. Ungefär som vissa ideologer som på trettio och fyrtiotalet i sin självförgudning och i klinisk, rationell och vetenskaplig anda ville skapa ett bättre och effektivare samhälle. Bättre – men för vem? Vi blir tillvanda och avtrubbade. Den omvända befolkningspyramiden är en tickande bomb. Inte bara foster, ”olegitimerade människor”, utan också de oproduktiva äldre som inte har det goda omdömet att dö en ”naturlig död” i tid är och kommer att bli en ny målgrupp för ”selektionen”.
  Men bli nu inte deprimerad! Gud är alfa och omega och sitter på tronen även om varje människa är en lögnare. Gud ska snart visa vad det är för skillnad mellan en rättfärdig och en syndare.

 • Pingback: Små ord – stor betydelse « Erevna – Blogg & Tankesmedja()

 • http://buggfix.blogspot.com Ludvig

  Om vi ska vara orolig för människosläktets framtid är det nog snarare ”genetic meltdown” än den omvända befolkningspyramiden vi ska vara rädda för, dvs att det mänskliga genomet håller på att bli så söndermuterat att vi ”snart” riskerar dö ut…

 • jan sköld

  Jag är glad att jad föddes på 50-talet då fanns inte den fria aborten.Läkaretiken var då att övertyga den blivande modern att tankar om fosterfördrivning tillhörde den psykiska obalans som kunde uppstå vid grosess.Jag föddes under knappa förhålanden och hade jag blivit till på 80-talet så hade jag mördas redan i moderlivet.Då hade etiken ändras då som nu ställs frågan om abort tillden blivande modern.Det fattas 1miljon unga människor i Sverige sedan den fria aborten infördes 1975. Det vilar en enorm blodskuld över Sverige.Alla dessa gåvor från Herren som man tagit livet av.Varenda människa oavsett livs omständigheter är en gåva från Herren.

 • Tomas Ander

  TACK Stefan. Din tydlighet är helt underbar.
  Keep on the good work!

 • http://sites.google.com/site/studiesbyjohn Johan Ljungberg

  Mycket fint att du tar upp detta Stefan!
  Det vore oerhört värdefullt att få tillgång till din avhandling online. Kristi Kropp måste ha en enad icke-relativistisk hållning till abort och verkligen bemöta argument. Detta är en fråga som har så djupa rötter och som berör alla nivåer i samhället – frihet/ ansvar/ trygghet/ familj / kärlek / död /… m.m.
  Kanske därför är det en så känslig fråga och en sådan stötesten; både för kristna och icke-kristna.

 • Christer Roshamn

  Jag vill inte heller vara med i en sådan kyrka. Den har heller inget ärende i världen…

 • S-E Sköld

  Att människor är vilsna beror på att vägvisarna varit otydliga, eller inte funnits, och vilsna människor bär ut – förmedlar – sin vilsenhet: de har inget annat att förmedla.

  Jag tror att det är viktigt, att fokusera på rätt sak, och det är inte på människor, vilsna eller ej. Kampen är inte mot kött och blod, som Guds församling har att utkämpa, utan mot ondskans andemakter i himlarymden, lär oss Guds Ord.

  Och till den kampen har Gud utrustat Sin församling med tillräckligt starka vapen, för att vinna seger, men har vi låtit oss utrustas med dem? Kanske är det så, att församlingen brustit och därför bär ett tungt ansvar för vilsenheten hos vårt folk idag? Personligen tror jag att det är så. Vi har sovit och folket har fått gå vilse! Och sedan rackar vi ner på dem för deras vilsenhets skull.

  Väckelsen måste börja i Guds hus: inga andra kan ta emot väckelsens Ande, som är Guds Ande: Han måste få börja med oss, Han har inga andra att börja med. Tillståndet i världen, påstår jag, är symptom på tillståndet i Guds församlingar. Det är vi som skall ställa fram Ordes lykta DÄR MÖRKRET RÅDER.

 • http://www.jatilllivet.se Berith Strömberg

  Tack, Stefan, för ditt inlägg och för ditt engagemang i abortfrågan! Att värna om människan och höja sin röst när så många oskyldiga små dödas i vårt land bör och borde vara en självklarhet för varje kristen ledare.

  Tills Stefan får ut sin avhandling på nätet vill jag bara tipsa om att sammanfattningen av den finns här, för den nyfikne: http://www.statsvet.su.se/forskning/abstracts/abstract_sword_right.htm

  Och här kan den beställas: http://openlibrary.org/b/OL2902717M/Varför_Sverige_fick_fri_abort

 • Anna-Karin

  Du säger att abort inte är en kvinnofråga. Jag skulle vilja säga att abort inte ENBART är en kvinnofråga. Den är en mansfråga, en sociokulturell fråga, en medicinsk fråga, en humanistisk fråga, en…..ja, du kan fortsätta hur länge du vill. MEN ti syvende och sist är det min kropp som är gravid, min kropp som föder barn, min kropp som genomgår en abort, min kropp. Den är en kvinnokropp. På det sätet är abort en synnerligen kvinnlig fråga.

  Däremot tror jag att du har alldeles rätt att kvinnor inte är mer abortvänliga än män. De allra, allra flesta kvinnor önskar slippa göra abort. Det är inte så att kvinnor i gemen glatt slår ihop händerna och glädjestrålande säger att ”o så kul” om en sådan sak. De allra flesta män blir inte översvallande glada heller tror jag.

  Att vara abortvänlig i den betydelsen att legala, fria aborter ska vara tillåtna är nog majoriteten av Sveriges befolkning, oavsett kön. En stor grupp av abortmotståndare är människor som av ideologiska och/eller religiösa orsaker ser på abort som ett brott mot tro, liv mm Att vi visar varandra respekt då vi diskuterar dessa saker är viktig.

  Jag är rädd om vår rätt till abort. Jag vill inte ha tillbaks den tid då kvinnan fick skriva till Socialstyrelsen för att få sina skäl till abort godkända. Jag vill också verka för att det blir färre aborter. Detta anser jag ska ske genom information, tolerans för preventivmedel, mer information, tillgång till kuratorskontakt vid upprepade aborter – då bör kuratorskontakt bli obligatorisk – samt tillgång till ungdomsmottagningar. Det finns säkert mer man kan göra, bilder av aborterade foster hör INTE till dessa saker.

  Det ska bli intressant att läsa din avhandling. Mycket har hänt sedan du skrev, det blir intressant att jämföra.

  God Helg

 • wildwest

  AnnaKarin: För att tillhöra den grupp människor som inte delar min uppfattning om vad en abort egentligen är tycker jag Du resonerar mycket vettigt. Det är en glädje att diskutera med Dej! Vill få det framfört i all offentlighet här! Så ta aldrig mina inlägg mot Din uppfattning som några rallarsvingar, det är alltid svårt att snabbt knacka ner nånting i hastigheten.

  Men tror Du inte att om kvinnan skulle behöva skriva till Socialstyrelsen så tog man inte ett så allvarligt beslut så lättvindigt? Borde det inte behöva införas en betänketid på 4-5 dagar först? Så man inte i desperation, uppgivenhet, tryck från mannens sida tar ett beslut man inte vill?

  Hur ska Din informationskampanj se ut om man inte tar upp nånting av att en abort är ett utsläckande av liv? Idag har det ju blivit den ultimata preventivmetoden när man missat allt övrigt. Krasst kan jag tycka: fine, abort är inte ett utsläckande av liv, då kan man lika gärna abortera på, det är som att ge blod till blodbussen, odramatiskt, noteras ingenstans, anonymt. Eller så är abort nånting mera än en blindtarmsoperation och vad är det då? Halvliv, kvartsliv, inget liv fram till gränsen 23.59, från kl 00.01 är det ett liv? Vad är det kuratorn ska informera om? Jag ser liksom inte att nånting annat skulle bita utan att man talar om att det är ett liv i vardande.

  Tolerans för preventivmedel har jag inget emot. Ur kristen synvinkel är det inte okay med vilt sex utanför äktenskapet (men gärna i det, finns till och med bibelord på det!), men sen finns det även gifta par som vill ha kul i sängen men tycker att antalet barn räcker. Det får Du möjligen diskutera med påven men jag är överens. Dagen-efter-piller vet jag för lite om, det känns lite tveksamt erkänner jag.

  Håller helt med Dej om att det är Du som kvinna som blir gravid, föder barn, låter en abort utföras, det är Du som påverkas direkt och hårdast. Men i det bibliska idealet så har en man lika stor del i det barn som Du bär, han får bara inte glädjen att uppleva moderskapet! Det är ert fantastiska privilegium som jag avundas er! Så jag tycker ändå att en man har nånting att säja till om när det gäller en abort. Jag undrar om ett äktenskap för min del skulle överleva om jag kom på min fru att ha gjort abort utan min vilja. Det vore ett vidunderligt svek. Om jag som man vill ha barn, och det vill också fler män än man kanske tror, så kan jag bara få det genom en kvinna. Då har hon ingen rätt att sabotera min önskan utan föregående samtal.

  Sen har vi alla tragiska fall, dom som jag tror både Du och jag egentligen menar. Där inga fasta relationer finns, där mannen inte tar sitt ansvar, där kvinnan inte vet vem som gjorde henne med barn den där lördagnatten, där kvinnan vill ha barnet men mannen ska flytta utomlands med familjen för att göra karriär och det inte passar. Här går det förmodligen inte att påverka nånting till att börja med. Här behöver vi det kristna uppvaknandet, väckelsen, syndanöden, etc.

  God helg själv Anna-Karin!

 • Kerstin

  Anna-Karin
  Aborter är inte en kvinnofråga eller annat vad man vill, men vi glömmer alltid att nämna dem som drabbas värst av aborterna, inte kvinnofråga utan snarare de minsta människornas fråga, det är ju dessa små som betalar aborterna med sitt liv.

  Du skriver:
  ”MEN ti syvende och sist är det min kropp som är gravid, min kropp som föder barn, min kropp som genomgår en abort, min kropp. Den är en kvinnokropp. På det sätet är abort en synnerligen kvinnlig fråga. ”
  Ja det är din kropp, det är ingen som förnekar detta, men det är också barnets kropp som får offra sitt liv för att du inte vill ta hand om det utan istället väljer att ta dess liv, nej det är inte enbart en kvinnofråga utan också barnets fråga.

 • Pingback: Stefan Swärd om abortdebatten - Bengts Blogg()

 • Kerstin

  Sen skulle jag vilja säga till alla män som vill värna om de ofödda barnen Gud välsigne er, bli inte förskräckta eller rygga er tillbaka när kvinnor anser att ni inget i debatter i detta ämne har att göra, för att ni är män, ni är ju de oföddas bröder, ni måste inte veta hur det är att vara gravida för att försvara dem.
  Jag har märkt en minskning av män där ute i syberrymden delta i abort debatter, kan det vara för att abortliberala kvinnor satt dem på plats ?

 • BW

  Jag har sista tiden tänkt mycket på Jesus när han hängde på korset och bad för sina bödlar och sa: ”Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör!” Detta är för mig på något sätt Gud i ett nötskal, om man får säga så. Jag tror att vi i Sverige behöver en kyrka som talar om synd och nåd i samma andetag, dessa två grundbultar som frälsningserbjudandet från Gud vilar på. Det ena begreppet är självklart meningslöst utan det andra, dvs de är ömsesidigt beroende. Det är kyrkan (den kristna församlingen) ”som har bollen”. Det är egentligen inte världen eller ”syndaren” som är ”problemet” eftersom Jesus sa att dödsrikets portar inte ska bli församlingen övermäktig. Det finns så många löften från Jesus på det här temat.

  Detta är några enkla ord från mig denna vinterkväll.

 • Kerstin

  Men Anna-Karin
  ”En stor grupp av abortmotståndare är människor som av ideologiska och/eller religiösa orsaker ser på abort som ett brott mot tro, liv mm Att vi visar varandra respekt då vi diskuterar dessa saker är viktig.”

  Jag kan visa människor respekt, men aldrig för de onda gärningar hon begår eller försvarar.

  Aborter är ett brott mot Gud själv, har du inte förstått detta ??
  du dödar Jesus själv i aborten, ’Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.’

 • Per Hallström

  Synen på det mänskliga fostrets värde har reducerats så kraftigt att jämförelsen med blidtarmsoperationer är tämligen relevant. Om fostret i den allmänna opinionen inte är någonting blir dagens massaborter något fullständigt naturligt. Däremot – om synen på det mänskliga fostret vore värdig och respektfull skulle debatten med automatik begränsas till de svåra, ömmande fallen av oönskade graviditeter där vi alla måste vara ödmjuka. Det obegriplia med Anna-Karins argumentation är att hon vill ha en fri abortlagstiftning som ofelbart leder leder till massaborter samtidigt som hennes egentliga syfte tycks vara att ge hjälp i de fall där det verkligen är kris. Detta är motsägelsefullt och resultatet blir tyvärr en Jesuitmoral där ändamålet med de svåra fallen får helga ganska fruktansvärda medel.

 • Kerstin

  BW
  Synd och nåd i samma andetag.
  Så sant förlåt dem för det vet inte vad de gör,
  Hoppas att Gud förlåter alla som inte vet vad de gör,
  En röst från öknen, omvänd eder himmelriket är nära.
  Denna röst var inte vad människor ville höra, men rösten förberedde det som skulle komma, befrielse och räddning, ord från öknen som gav oss insikt att vi behöver Jesus.

 • Kerstin

  SE- Sköld
  Ditt namn har jag sett i en del i andra sammanhang och jag är glad att höra din saltstänkta röst.

 • S-E Sköld

  Kerstin, tack för den uppmuntran!

  Min poäng är, att om människor går vilse är det vägvisarna man måste fokusera; hur fungerar de? Bibeln berättar, att vi människor är som får, och det påstås att får saknar egen orienteringsförmåga och därför behöver en herde. Dessutom är de ju skyddslösa, och därmed lätta byten för rovdjuren. Gud har gjort iordning en fårafålla, den levande Gudens församling, för mat, vatten och skydd och den, församlingen, är samtidigt ”sanningens stöttepelare och grundfäste” i världen, så när sanningen vacklar, då är det Guds hus/folk som inte utfört sin tjänst i samhällskroppen.

  Anden och Ordet är inte sändna till jorden för att behaga oss människor, utan för att rädda oss med tanke på evigheten: på en smal väg och genom en trång port, står det i Guds Ord. Ord ur Jesu egen mun!

  Mvh

 • Kerstin

  Jag tog del av en frågeställning som gjort av ett visst antal äldste i en pingstförsamling, där endast några få såg det ofödda barnets människovärde, det var beklämmande sorgligt och svårt att ta del av mycket besvikelse och sorg kände jag över denna ”rycka på axlarna attityden” till de ofödda barnens situation.

  http://www.abortnej.se/?q=node/71

  ”Kyrkan ska inte tala om hur det ska vara. Det är viktigt med en ödmjuk attityd. Kyrkan ska inte predika om detta [abort], utan vara väldigt försiktig. Abortfrågan kan komma att skymma evangeliet. Det viktiga är att förkunna evangeliet, och att vara för, inte emot saker.”

  bara det säger allt, då är man inga hedar för sin hjord.

  Sen säger denna artikel varför aborter ligger mycket nära evangeliets kärna

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=168590

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Ja, det är fel på vägvisarna, och det är så oerhört tydligt i just abortfrågan, där politiska extremister som Birgitta Ohlsson kräver att kyrkan ska stödja det som lagen tillåter – och nu ska skickas ut i Europa för att tysta en kyrka som försvarar medlemmarnas rätt att avstå från att göra det som lagen tillåter.

  För även inom ramen för en lagstadgad fri abort, ja, i synnerhet inom ramen för en sådan lagstiftning, behövs tydliga vägvisare som visar åt motstatt håll. Det är ganska få av dem, som kallar sig abortmotståndare, som vill avskaffa den fria aborten.

  Men det talar sitt tydliga språk, när andra länder med fri abort har en obligatorisk betänketid på 3 – 5 dagar innan aborten får utföras. Detta för att ge de abortsökande kvinnorna en chans att ångra ett förhastat abortbeslut.

  I föregående debatt på denna blogg skrev sign P att kvinnan ska stödjas i sitt beslut, oavsett vilket beslut hon har fattat. Om hon har bestämt sig för abort, men ångrar sig efter ett par dagar, då ska hon tvingas att genomföra aborten, för det var ju hennes beslut! Lagen i sig är en vägvisare, om vi talar om lagens normerande funktion. Och en lagstiftning, som iofs tillåter abort, men har en bestämmelse om obligatorisk lagstiftnin, antyder ju ändå att abort inte är bra – att det inte var lagstiftarens önskan att kvinnor ska döda sina ofödda barn.

  Men det är just vad den svenska lagstiftningen uttrycker. Det är lastiftarens önskan att svenska kvinnor ska döda sina ofödda barn. Vårdpersonal får övertala kvinnor att göra abort, men inte att avstå från abort, för då bryter de mot lagen. Och det är alltså denna dödskultur, denna dödslag, som Birgitta Ohlsson vill påtvinga andra länder. Med stöd av Kristdemokraterna i riksdagen – för de har väl inte hotat med rergeringskris så här i början av valåret?

  I andra länder med fri abort är abort en rättighet, och inte en moralisk plikt som i Sverige.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  I min ovanstående kommentar (nr 23) blev det ett skrivfel. ”Och en lagstiftning, som iofs tillåter abort, men har en bestämmelse om obligatorisk lagstiftnin, antyder ju ändå att abort inte är bra – att det inte var lagstiftarens önskan att kvinnor ska döda sina ofödda barn.” Obligatorisk lagstiftning ska naturligtvis vara obligatorisk betänketid.

  I min kommentar nr 61 i föregående debatt (om utnämningen av Birgitta Ohlsson till EU-minister) skev jag:

  ”Om du vill veta vad som händer under en graviditet, kan du se det vecka för vecka på denna länk: http://www.growingpeople.se/templates/Page.aspx?id=12526
  Kvinnans känslomässiga reaktioner beskrivs, hur dagar av lycka och glädje växlar med dagar av rädsla och självförakt. Därav borde även en man kunna dra slutsatsen att under vissa perioder av graviditeten är kvinnan mer övertalbar att göra abort än under andra perioder av graviditeten.”

  Om du är en man – eller en kvinna som aldrig har varit gravid -, måste du absolut klicka på länken och läsa. Och även om du är kvinna, som genomgått en eller flera graviditeter, kanske du kan lära dig något nytt. Som t.ex. att förstå dina egna reaktioner under graviditeten. Hur sårbar du har varit under vissa graviditetsveckor, kanske just den veckan, då du tog ditt beslut att göra abort – om du nu är en kvinna som har genomgått abort.

  Men behövs det då inte en lagstiftning, som åtminstone förbjuder förhastade aborter?

  Det talas så mycket om ”kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp”. Men det är ett bedrägligt tal. Dels därför att det egentligen handlar om något annat, att planera sin tid och inkomst. Om att få maximal ersättning från föräldraförsäkringen. Och dels därför att kvinnans inställning till graviditeten ändras under graviditens gång. Det kan ni läsa om på länken, som jag lade ut. Kvinnans känslomässiga reaktioner växlar snabbt. Dagar av lycka och glädje växlar med dagar av rädsla och självförakt. Men paradoxalt nog, är det så att ju mer påfrestande graviditen blir rent fysiskt (under slutet av graviditeten) desto lättare blir graviditeten psykiskt. Kvinnans hela väsen ställs om till att hon ska bli mor.

  Detta styrs av hormoner. Kvinnor är sannerligen inga mekanisksa äggkläckningsmaskiner. Men i sällsynta undantagsfall kan ”hormonorkestern” gå helt fel, så att de drabbade kvinnorna grips av panik och bara vill dö. Och det är ju egentligen för de kvinnornas skull som aborträtten finns. Och även i de fallen är ju frågan om abort verkligen är det enda ”botemedlet”. Forskningen om graviditets- och amningspsykoser är oerhört eftersatt. En kvinna i min omedelbara närhet har drabbats av detta. Så kom inte att påstå att jag inte förstår abortfrågans komplexitet bara för att jag är en man!

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Vad äger Jesus om abort?

  Vad säger Gud den dagen som resan är slut och vi står där avklädda utan att kunna skylla på någon eller något?

  Det blir ingen debatt eller bloggande de blir rakt på sak och alla är vi delaktiga på ett eller annat sätt i abort industrin morden på dom minsta.

  Vad har vi gjort för en av alla dessa minsta? eller vad har vi inte gjort för en av alla dessa minsta?

  Fader förlåt oss våra skulder förlåt oss vår undfallenhet för denna världen och dess furste.

  V v v v Thommy Bergenwall.

 • S-E Sköld

  Vad Guds Ord säger om aborter, utjgutande av oskyldigas blod, är kristallklart, och vad det – den orättfärdigheten får för konsekvenser för ett folk – är lika kristallklart och har sin grund i lagen om sådd och skörd: vi sår blod och kommer också att få skörda blod. Vi drar den konsekvensen – domen – över oss själva.

  Men hur mycket vet människorna om detta? om inte Guds Ord till alla sina delar – det Paulus kallar ”allt Guds rådslut” – predikas i kyrkorna: där väljer vi ut sådant som smakar oss bäst och gör, genom våra människotankar, JESUS till någon form av kurator eller terapeut för oss välfärdskristna.

  Därför är synden – mörkret och förruttnelsen – i samhället symptom som pekar tillbaka till de enda som äger – har fått – ljus och salt, nämligen den levande Gudens församling, inte bara för egna behov utan också för omvärldens: och detta faktum gör det omöjligt för mig, att anklaga de blinda för sin blidnhet, det gör i stället att jag vänder fokus mot oss som har fått ögon att se med, och ändå inte ser, inte vill se vårt självklara ansvar i sammanhanget.

 • Mats

  Läste MRO-länken angående hur man ser/såg på abortfrågan i Pingst Jönköping.

  Trots att jag visste om MROs aktion, och i både Dagen och Världen Idag läst referat av hur ”diskussionen” då gick mellan MRO och P Jpg…blir jag nästan knäckt av hur det verkar stå till…ofattbart hur det kan resoneras SÅ pass lättsamt i frågan hos en stor del av ledarna i ledningen för sveriges 3:e största Pingstkyrka (lyckligtvis inte alla dock)
  Man kommer ju automatiskt att undra:
  Hur tänker ledarna i min egen församling???

  Vågar knappt tänka på det…kan bara hoppas de inte är på samma linje …

 • S-E Sköld

  Mats, min broder! Vilsenhetens herravälde börjar i Guds hus, i Guds familj. Det herraväldet kan inte börja någon annan stans: där är saltets och ljusets förrådsrum; finns det inte där, finns inget att bära ut till människorna, som är som får utan herde, d.v.s. vilsna!

  ”Det folk som vandrar i mörkret, skall se ett stort ljus, ja för dem som vandrar i dödens hängd och skugga, skall ett ljus skina klart..”

  Det ljuset förväntas utgå från Guds folk, som skall vara likt en stad på ett berg, vars ljus lyser vida kring i nattmörkret, som ett ögonmärke för alla vägfarare.

  Mvh

 • P

  # 25 Lars Flemström

  Återigen ljuger du och påstår att jag har skrivit saker som jag inte har gjort!! Du läser mina inlägg som en viss potentat läser Bibeln, och sedan argumenterar du mot påståenden som jag aldrig har gjort. Det kallas för strawman-argumentering. Det är inte hederligt att göra så. Det andra inlägg som jag gjorde i den förra tråden var dessutom adresserat till Anna – Karin, inte till dig Lars. Jag vill aldrig föra någon diskussion med dig, det går ju heller inte eftersom du hela tiden, med flit verkar det som, läser in/tolkar in saker jag aldrig har skrivit.

  För er andra läsare här, det är alltså fullständigt lögn att jag sagt att kvinnor som bestämt sig för abort men ångrar sig, ändå ska fullfölja den! Det jag skrivit är att om någon kvinna av någon anledning är osäker på om hon vill fullfölja graviditeten, ska sjukvården erbjuda en kuratorskontakt om kvinnan så önskar. Kvinnan ska givetvis själv fatta beslutet, men hon kanske vill ha någon att tala med under beslutsprocessen. Det kan finnas en mängd bakgrundsorsaker till att en kvinna är osäker på om hon vill fullfölja en graviditet, hon kan ha blivit våldtagen, hon kan ha blivit utsatt för incest, hon kanske själv bara är ett barn som går på högstadiet eller gymnasiet, barnafadern kanske har stuckit eller kanske alls inte vill bli pappa, kvinnan kan ha allvarliga medicinska problem, kvinnan är väldigt ung och hon befarar att hennes föräldrar kastar ut henne eller rent av gör henne illa rent fysiskt om de får veta att hon haft sex och dessutom blivit gravid. Hennes föräldrar kan ha förbjudit henne inte bara att ha sex utan att ha en pojkvän över huvud taget.

  Självklart ska ingen tvingas göra abort som inte vill det, och självklart ska inte sjukvårdspersonal övertala henne att göra det. Jag tror att det är väldigt få kvinnor som tar lätt på abort, utan det är en erfarenhet som de flesta inte vill ha. Jag har aldrig träffat på någon som jämför en abort med en blindtarmsoperation! Men ändock är vi människor inte fullkomliga, och det är ofrånkomligt att en del blir gravida trots att de inte har önskat det. Ibland genom okunnighet, ibland genom slarv och ibland genom övergrepp. Det bästa vore förstås om inga oönskade graviditeter över huvud taget uppstod, men tyvärr lever vi inte i den bästa av världar. Adoption kan vara ett alternativ i vissa fall, men inte i alla t ex om det handlar om övergrepp eller allvarliga medicinska problem. Jag tror att en del av de som förespråkar adoption i samtliga fall av oönskade graviditeter underskattar dels svårigheten rent juridiskt att bortadoptera barn, dels svårigheten att vara oönskat gravid i nio månader pga svåra bakgrundsorsaker.

 • jan sköld

  Den svenska kulturen är en kultur som måste betecknas som förakt för svaghet.Barnet måste både vara önskat o friskt.I Herrens ögon finns det inga oönskade eller sjuka barn.
  I det hedniska Sverige har ättestupan införts för ofödda barn, liv eller död ,utsättning el.knäsättning.De ofödda barnen är de svagaste bland se svaga. De är Herrens ögonstenar.
  En dag kommer Sverige att dömas som nation, som folk ja de församlingar som är medlöpare idenna döda kultur.

 • Anna-Karin

  @P. inlägg no 31: Jag håller till fullo med dig. Tyvärr även om din åsikt om Lars Flemström som tyvärr är svår att prata med då han ofta, ofta ”missförstår”….

  Jag har jobbat som sjukvårdsanställd i 35 år och mött kvinnor i olika åldrar och under olika betingelser. Ingen som jag har mött har tagit aborter med en axelryckning. Det är dock ett argument som ofta förs fram, detta att aborter ses på ungefär som att borsta tänderna….Visst kan det finnas enstaka personer som tar det med en axelryckning men kom ihåg, de utgör UNDANTAG!

  För övrigt vill jag tacka Wildwest no 14 för de vänliga orden, det är ömsesidigt!!

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  P skrev: ”Återigen ljuger du och påstår att jag har skrivit saker som jag inte har gjort!! Du läser mina inlägg som en viss potentat läser Bibeln, och sedan argumenterar du mot påståenden som jag aldrig har gjort. Det kallas för strawman-argumentering. Det är inte hederligt att göra så. Det andra inlägg som jag gjorde i den förra tråden var dessutom adresserat till Anna – Karin, inte till dig Lars.”

  1) Om du vill föra en privat konversation med Anna – Karin, kan ni väl mejla. Det som läggs ut på en offentlig blogg, förutsätts vem som helst har rätt att kommentera.

  2) Du gör själv samma sak som du anklagar mig för. De påstår att jag har skrivit saker som jag inte har gjort. Men återigen, detta är inte en privat diskussion. Har du inte skrivit att kvinnan ska stödjas i sitt beslut, oavsett vilket beslut hon fattar? Nej, du har inte skrivit att hon sedan ska tvingas till abort, även om hon ångar sig. Men det blir ju konsekvensen av det du skriver. Tvingas med milt tvång, eller övertalning på gränsen till tvång.

  Du har säkert förstått att jag är mot aborter. Men inte att jag vill behålla rätten till fri abort. Hur går det ihop? I det läget kan man naturligtvis inte vara neutral. Men det är ju inte du heller. Skillnaden mellan oss två, är att jag även vill lägga det ofödda barnets rätt till liv i vågskålen. Och om kvinnan är osäker, kan ju det leda till att argumenten mot abort väger över. Har du inte skrivit att det räcker att kvinnan är osäker på om hon vill fullfölja graviditeten, så ska barnet aborteras? Jag tycker precis tvärtom. Om kvinnan är det minsta osäker, ska abort inte göras. Och det måste få sägas! Det måste verkligen få sägas!!

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  Oj, har inte ens Pingst ett officiellt uttalande mot abort? Iofs betonar man ofta församlingarnas oberoende och är därför försiktig med officiella ståndpunkter, men en sån här fråga borde vara lika självklar som treenighetsläran eller läran om andedopet!

 • S-E Sköld

  I Bibeln står inget om att kvinnan bestämmer över sin kropp, det står däremot att mannen gör det över kvinnans, och kvinnan över mannens, när det gäller samlivet. F.ö. dödas ju många kvinnir i moderlivet, p.g.a. av aborter, ibland under åberopande av att kvinnan bestämmer över sin kropp, men det gäller ju då inte kvinnan i moderlivet. En motsägelse med andra ord.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Det är föga förvånande att abortanhängarna är så missnöjda med mig. Det är lättare med de mer kompromisslösa abortmotståndarna. I debatt med dem är det bara att konstatera att ”vi tycker olika, men respekterar varandra”. Ingen risk för missuppfattningar där inte!

  Det är svårare med mig, som faktiskt tycker att vi ska behålla den lagliga rätten till abort, och kvinnans rätt att bestämma helt själv, åtminstone t.o.m graviditetsvecka 10. Helt avgörande för mig är att ingen kvinnan ska behöva bli offer för en illegal abortör. Och det är alltså risken att hon går till en illegal abortör, inte sakskälen i sig, som är avgörande för mig. Och hur stor den risken är för den enskilda kvinnan, vet bara hon själv. Det kan alltså vara en ganska futtig orsak till att hon vill ha abort, men om hon är beredd att gå till en illegal abortör, räcker det för att hon ska få abort. Omvänt gäller att om kvinnan inte är beredd att gå till en illegal abortör, så är inga skäl för abort starka nog, inte ens våldtäkt och incest.

  Men det bestämmer hon förstås själv, i en situation med fri abort. Frågan år då vilka råd omgivningen (du och jag) samhället (bl.a. socialtjänsten och sjukvården) samt kyrkorna ska ge. Och deras budskap måste vara kristallklara, precis som S-E Sköld skriver.

  Därför köper jag helt enkelt inte de resonemang som framförs av signaturerna Anna-Karin och P, vad som är godtagbara skäl för abort, enligt deras mening. Är kvinnan stark nog för att genomföra graviditeten, finns inga skäl för abort som är starka nog. Och är kvinnan inte stark nog för att fullfölja graviditeten. så bör omgivningens uppgift vara att ge allt stöd de kan, så att hon klarar av att genomföra graviditeten.

  Missförstå mig inte. Inte ett enda kvinnoliv får gå till spillo på grund av illegala aborter. Därför, och endast därför ska vi ha fri abort med rätt för kvinnan att bestämma själv. Men det är en väldig disproportion när 38.000 ofödda offras för den rättens skull. Jag tycker att ansvaret vilar särskilt tungt på oss, som inte är kompromisslösa abortmotståndare, att reagera.

  Därför tar jag mig friheten att kritisera de alltför lättvindiga argumenten – inte för att behålla den fria aborträtten, för den var vi ju överens om – utan för att utnyttja denna rätt i det enskilda fallet. Kvinnor som är det minsta osäkra på om de ska göra abort, måste bestämt avrådas. För der ofödda barnet skull, och för deras egen skull!

 • Anna-Karin

  Lars, hur menar du? Jag tror jag begriper att du menar att, om överrtygelsen att abortera är så stark att kvinnan är beredd att gå till en illegal abortör, då ska hon vara berättigad till legal abort. Om hon tvekar, skälen kan ju vara av ekonomisk art till exempel, då ska hon avrådas och inte vara berättigad. Går detta att omsätta i praktiken? Är det något du skulle vilja ha omsatt i praktiken?

  Ska sjukvården och socialtjänsten vara avrådande till abort i din modell? Ska aborten vara legal men kvinnan avrådas in i det sista? Hur tror du en sådan kvinna skulle må efter ingreppet?

  Om kvinnan ger efter för denna avrådande myndighet, hur mår hon efter att tiden för abort gått ut? Vem tar hand om henne, psykiskt och socialt?

  Jag tror säkert du anar min tvekan till din ”modell” men det skulle uppriktigt sagt vara intressant om du utvecklade den.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  1. Endast den i lag fasttällda tidsgränsen (f.n. 18 veckor, vilket jag tycker är för högt) ska avgöra om kvinnan är berättigad till fri och legal abort. Med ”fri” abort menas alltså att kvinnan får bestämma själv och inte är skyldig att motivera sitt beslut. Vid ”fri” abort ska det alltså inte krävas intyg från någon annan (läkare, psykolog, kurator, etc), utan hon avgör själv om hon är tillräckligt övertygad.

  2. Av detta följer att kvinnan ska avrådas från att göra abort, trots att hon är berättigad till abort. Vad som menas med ”in i det sista” (d.v.s att hon ska avrådas in i det sista) är en definitionsfråga. Det vore ju absurt om de, som ska utföra aborten, som alltså inte själva ser några moraliska betänkligheter mot det, också skulle försöka övertala kvinnan att avstå. Men de ska förstås vara skyldiga att förvissa sig om att kvinnan verkligen vill ha abort, att hon inte har ändrat sig eller börjat tveka.

  3. Syftet med avrådandet ska givetvis vara att kvinnan bestämmer sig för att inte göra abort. Om man då använder övertalningsmetoder, som ger en rekyleffekt, så att kvinnan blir ännu mer besluten att genomföra aborten, har ju det hela förfelat sitt syfte. Det ska inte finnas någon särskild avrådande myndighet”, utan det handlar snarare om ett förhållningssätt hos de myndigheter och offentliga förvaltningar – samt ideella föreningar, kyrkor och privatpersoner – som kommer i kontakt med kvinnan på grund av hennes graviditet.

  4. Påverkan kan som bekant ha en bestämd adressat, en enskild kvinna, men också ett kollektiv av okända adressater, såsom alla kvinnor i fertil ålder, både kvinnor och män som har sex med varandra, alla som läser en viss annons eller ser ett visst TV-program, etc. Det torde skilja avsevärt mellan olika adressater vilka påverkansmetoder som bör användas. Det är också skillnad mellan påverkan, som har till syfte att förändra lagstiftningen, och påverkan som har till syfte att påverka enskilda personers handlande. I detta fall tycker jag att det är viktigt att slå fast att ingen är tvungen att utnyttja en rättighet som hon iofs har.

  5. Om den allmänna opinionen blir mer netagiv till aborter, kommer enskilda kvinnor att bli mer tveksamma. Detta kommer att leda till att färre aborter utförs, men också till att kollektivet gravida kvinnor kommer att bli en tydligare röst i debatten. De kommer att ställa krav på samhället.

  Jag har skrivit ett förslag till ny abortlag. Där kan du se, i paragrafform, hur jag menar. Gå in på min blogg http://larsflemstroms.blogg.se. Sedan finns två sökvägar. Gå in i spalten till höger, rubriken Arkiv och klicka på juli 2009, rulla ner tills du hittar inlägget. Eller gå in under rubriken Kategorier och klicka på Sexualitet och fortplantning, rulla ner ända till slutet, och klicka på Tidigare inlägg, så får du upp samtliga inlägg som jag skrivit i detta ämne, allt från överbefolkningsproblemet till jämförelse mellan olika preventivmetoder. Mitt abortlagförslag framstår kanske som djärvt och radikalt i ett land som Sverige. Men påven skulle nog få hjärtinfarkt om han fick läsa det. Jag ser det som ett första steg på vägen, inte som ett slutmål.

  En sak som jag tycker har kommit bakvattnet, är att kvinnans barnönskan och känslor inför graviditeten styrs hormonellt, så att barnönskan blir starkare och tar överhanden över tvivlet, när graviditeten är som mest påfrestande fysiskt. Därför tror jag inte att kvinnor som har övertalats att avstå från abort, kommer att må särskilt illa för det.

  I sällsynta fall kan dock hormonsystemet gå helt fel, och kvinnan grips av panik och det är då mycket stor självmordsrisk. Och det är egentligen för de kvinnornas skull som vi ska ha möjligheten till abort. Men å andra sidan borde det erbjudas alternativ till abort även i de fallen. Men så länge abort är en så enkel lösning som idag är icke-abortiva behandlingsmetoder mot graviditetspsykoser inget högprioriterat forskningsområde.

 • S-E Sköld

  Man löser inte mänskliga problem genom att döda människan, man skapar i stället nya.

  När liv står mot liv är det människans rätt att försvara sig; och det är bara den som hotas till livet som skall avgöra om den vill försvara sig eller ej. Det skall ingen annan avgöra.