Nöden för människors frälsning

Nu är det onsdag kväll och jag sitter och ber över och reflekterar över mina två predikningar på söndag i Elimkyrkan, dels klockan 11.00, dels klockan 15.00 i vår Trinity-gudstjänst för unga vuxna. Det kommer att handla om att ”en vinner en”, den enskilde troendes betydelse i evangelisationen och i missionsuppdraget.

Bibeln är ganska drastisk när den beskriver att vara kristen eller inte. Det handlar om att gå förlorad eller få evigt liv, att vara Guds barn eller Djävulens barn. ”Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder”, säger Paulus i Ef. 2:1. Det är ord och inga visor, inga gråzoner.

Och när Jesus kallade sina lärjungar, tycks det vara så att föra människor till tro, var grundkursen, det som var högsta prioriteten. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare sade Jesus till sina lärjungar.

Vi håller nu på att formulera Evangeliska frikyrkans framtidsvision för 10-talet. Jag hoppas innerligt att vi ska formulera detta tydligt, om behovet av frälsning, omvändelse, om vikten av att föra människor till tro på Kristus – det är bara utifrån den grunden som det blir en efterföljelse.

Sedan är det naturligtvis ganska personligt hur man upplever erfarenheten av frälsningen, omvändelsen och pånyttfödelsen, ibland går det snabbt och dramatiskt, och ibland är det långsamt och stillsamt – men jag tror att det är viktigt med predikan och förkunnelse som utmanar människor att ta emot Jesus på ett medvetet och klart definierat sätt.

Jag tycker att det är ytterst bekymrande den otydlighet som har brett ut sig i kristna kretsar på dessa punkter, allra mest i Svenska kyrkan, men det har besmittat stora delar av frikyrkligheten. Det tycks vara så att man inte gör en så stor skillnad på om man är troende eller inte, kristen eller inte, och att frågan är inte så viktig. Att vi har det gemensamt att vi är människor lyfts fram mer, än om vi är kristna eller inte. Omvändelsen tonas ned, och att vara kristen blir något vagt om allmän Gudstro och att leva ett hyfsat skötsamt liv.

Men min Bibeln talar om att det handlar om att gå förlorad eller vinna det eviga livet, död eller liv, det är blodigt allvar. Och den nöden och passionen behöver motivera oss kristna att vara aktivt engagerade i att föra människor till tro på Kristus.

Alternativet är en djup andlig sömn.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Mikael

  Hej Stefan!

  Ibland har förkunnare väldigt lätt att göra ett kraftfullt uttalande!

  Att vara frälst, ja då är jag rätt ute!

  Men det du lär av Jesus blir underställt ”DEN SANNA LÄRAN” med det menar jag
  eftersom jag är frälst, så är det andra som syndar och eftersom apostlarna ger klar vägledning kan det bli väldigt fel.

  Johannes varnar oss för två sätt att bli ett Djävulens barn:
  Ett är väl att säga -Jag är frälst och med det står jag över synden.
  Eller: -Det finns ingen synd!

  För att se hur barockt dessa två ser ut: kan man på det första säga men vad har det blivit av arvsynden?

  Det andra är faktiskt lite svårare att begripa men om synd har betydelsen ett
  missat mål, så utan val av mål, då heller ingen kärleksfull frihet att välja!

  Det finns mycket goda krafter som arbetar nu och jag ser ditt arbete med stor glädje Stefan, jag är glad över att personer som du finns och i varje generation som växer upp kommer en drös av er, det är jätteskoj att se att ni vinner mark hela tiden!

  /Mikael

 • Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  Jesus sag alltid individen mitt i folkmassan.
  Jesu karlek och medkansla for den enskilde individen tog sig konkreta uttryck.
  Jesus gick omkring bland manniskorna och motte deras fysiska, saval som andliga behov.

  Lewi Pethrus sista predikan handlade om ‘handplockad frukt’.

  Att medvetandegora forsamlingsmedlemmarna om att alla
  (inte enbart platformsevangelister) ar kallade att forverkliga Matt 28:18-20
  mitt i vardags- och arbetslivet tror jag ar
  en fungerande, bibliskt forankrad missionsstrategi
  for kvantitativ och kvalitativ forsamlingstillvaxt.

  Mvh/ Elisabeth H-L

 • http://www.jlundstrom.se Jonas Lundström

  Det ligger mycket i detta. Kanske vi behöver mer svart-vitt tänkande? Vägen är smal.

  I mitt tycke så innebär dock inte detta att kristna borde lägga mer krut på att ”evangelisera”. Istället borde vi pröva oss själv och fundera över om vi verkligen vänt oss bort från systemet och börjat vandra gudsrikesvägen. På frukten känner man trädet. Den Jesus-bekännare som inte låter Jesus undervisning (om fiendekärlek, rikedomshat, sanningssägande, äktenskapstrohet, icke-hierarki, försoningssamtal osv) få tydliga konsekvenser i sitt liv är ett falsarium.

  Kanske har vi blivit lurade? Kanske är det vi som behöver räddas? Den kristna bekännelsen räcker inte. ”Varför säger ni herre, herre om ni ändå inte gör vad jag säger.”/Jesus fr. Nasaret

 • NN

  Det finns en grupp människor som idag har fått ett uppdrag att gå ut och forma alla församlingar efter vår lära Jag hoppas att du ser att alla inte är ärliga sökare det är stor risk att din församling blir ett offer om ni saknar ”verktyg” att hantera detta Innan jag gick in i församlingen lyfte Jesus Kristus av den stora ryggsäck full av synd som jag bar på Men i dag vill en del människor ha den med sig in i församlingen

 • http://nope Dan

  Vi behöver alla bli bortvända från oss själva och vår värld mot den större verkligheten, frigjorde från oss själva till att göra goda gärningar. Att bryta med sin tankevärld och acceptera de andliga impulserna att ge evangelium, att förbarma sig över de utstötta och de slagna. Glädjen finns nog i att förlora sitt liv ändå för då vinner man allt.

 • wildwest

  Jag blir vansinnig på alla dessa konspirationsteoretiker som florerar på kristna bloggsidor. Kanske det är vi som kallar oss rättroende kristna som behöver räddas, kanske kyrkofäderna hade fel, kanske Bibeln har tappade böcker som vi inte hittat, kanske Jesus menade nåt helt annat än som lärts ut under 2000 år, kanske evangeliet är hellenistiskt inspirerat, kanske det saknas judiska inslag. Vem bryr sej? Ska man föra det resonemanget med människor i nöd på stan? Då blir aldrig nån räddad. Om vi diskuterar fläckar på vapenrustningen eller skoputsen på kängorna medan fienden stormar emot oss så är vi förlorade!

  För övrigt hoppas jag att EFK väljer sina ord noga så att evig förtappelse och himmel, Jesus som frälsare inte kan tolkas på mer än ett sätt. När man från en samfundslednings sida börjar svamla om att Jesus kan upplevas och presenteras på grundläggande olika sätt, då är det kört.

 • Bosse Divander

  Hej.

  Läste för första gången din blogg idag och fann en hel del intressant material. Du skriver om otydlighet i förkunnelsen inom olika kristna rörelser och inte minst i Svenska kyrkan. Som varande nybliven präst i Svk kan jag endast till stora delar konstatera att du har rätt. Detta är en sorg för oss präster och lekmän som vill stå fast på en allmänkyrklig grund, vi behöver stöd och uppmuntran från vänner i andra kyrkor och samfund. Låt oss inte glömma bort att Svk inte nödvändigtvis är synonymt med Kyrkomötet och de tongivande inom kyrkan. Vi är nog ganska många som vill se en kursändring komma till stånd, låt oss be och arbeta för det. Tillsammans. Det är ju så att vi som svenskkyrkliga präster möter många människor som inte är regelbundna gudstjänstbesökare i olika förrättningssammanhang, därmed har vi en kanske unik möjlighet att föra dem i kontakt med kristen tro. Min önskan och bön är att vi ska använda oss bättre av den möjligheten framöver. Tänk gärna på oss när ni ber enskilt och offentligt.

 • Mikael

  Hej Stefan!

  Det är intressant och se vad reaktion det blir av att svara upp emot en bibeltolkning som minnsann vet vad ödmjukhet är!

  NN! Är det inte underbart att vara fri och frälst och slippa bära ryggsäcken ett tag, men det finns ett uttryck till i bibeln, att ta på sig sitt ok och barä sitt kors var dag!
  I detta missar vi ofta helheten vi glömmer att även vi måste ödmjukt inse att även vi står under domen och även om vi vet vad som krävs att vara frälst, så om vi glömmer grunden för det är även vi illa ute!

  Och Wildwest!
  Jag blir arg på förståsigpåare som missar Jesus ord i sina tolkningar av den rätta tron!

  /Mikael

 • S-E Sköld

  Förlåt wildwest, att jag plankar Din text, men jag tyckte det här var så bra,
  att det var värt att upprepa:

  ”Jag blir vansinnig på alla dessa konspirationsteoretiker som florerar på kristna bloggsidor. Kanske det är vi som kallar oss rättroende kristna som behöver räddas, kanske kyrkofäderna hade fel, kanske Bibeln har tappade böcker som vi inte hittat, kanske Jesus menade nåt helt annat än som lärts ut under 2000 år, kanske evangeliet är hellenistiskt inspirerat, kanske det saknas judiska inslag. Vem bryr sej?

  Ska man föra det resonemanget med människor i nöd på stan? Då blir aldrig nån räddad. Om vi diskuterar fläckar på vapenrustningen eller skoputsen på kängorna medan fienden stormar emot oss så är vi förlorade!

  För övrigt hoppas jag att EFK väljer sina ord noga så att evig förtappelse och himmel, Jesus som frälsare inte kan tolkas på mer än ett sätt.”

  Tack för den texten med dess innehåll!

  Mvh
  SE

 • NN

  Mikael

  Jesus säger i Matt 11:29-30 tagen på eder mitt ok Det får du inte blanda ihop med syndbördan

 • BW

  ”När man från en samfundslednings sida börjar svamla om att Jesus kan upplevas och presenteras på grundläggande olika sätt, då är det kört.”

  Wildwest, ursäkta min okunnighet, men menar du att EFK:s samfundsledning, Stefan inkluderad, har uttryckt sig så?

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Bra skrivet Stefan, det är nöden för dom förlorade som betyder död eller liv, himmel eller helvete.

  Om vi förstår allvaret i vad Guds ord säger och i sin djupa mening menar med att gå evigt förlorad,skulle inte kristenheten och församlings medlemmarna handla annorlunda då?

  Likgiltigheten för våran nästa är ett välfärdsproblem och en övertro på att någon annan alltid skall göra det, ta hand om det ( socialtjänsten,staten ellr någon annan än du och jag).

  Nej,låt vårat motto vara, att gå och göra vårt bästa för vår nästa.

  V v v v T.B.

 • Bosse Divander

  Stefan Swärd skriver att det framhålls i en del kretsar att det viktiga är att vi är människor tillsammans, omvändelsen till kristen tro tonas ner. Min tidigare handledare från teologen i Uppsala, Annika Borg, skrev för inte så länge sedan en krönika i Kyrkans Tidning som just lutade åt det hållet. Och det som en replik till de som brukar framhålla att kyrkan måste våga vara kyrka. Det vilar en kraftlöshet över liberal teologi som blir mer och mer tydlig för varje dag som går. Jag och flera med mig hoppas på och vill arbeta för en kursändring i Svenska kyrkan på det området. Vi räknar med stöd i detta från vänner i olika samfund som vill hålla fast vid Bibel och Bekännelse.

  Bosse Divander
  präst i Svk

 • Stefan A

  Den som inte personligen upplevt att Jesus Kristus dött på ett kors för sina synder och uppstått för att vi ska ha liv, kommer bara att värva medlemmar till en kyrklig förening. Utan att ha smakat nåden och kärleken från Gud finns det ingen drivkraft som möjliggör själavinnande. Vi kan inte bara införa detta som ytterligare en programpunkt och aktivitet som bör utföras. Det är ett liv som måste levas. Paulus liknar den troende vid ett brev; vi är budskapet från himlen. Paulus liknar den troende vid parfym; vi är lukten från himlen. När vi är äkta smittar det.

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  Stefan A!

  Just det! På pricken.

  …..

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  Bosse Divander!

  Du skriver: ”Det vilar en kraftlöshet över liberal teologi som blir mer och mer tydlig för varje dag som går. Jag och flera med mig hoppas på och vill arbeta för en kursändring i Svenska kyrkan på det området.
  Vi räknar med stöd i detta från vänner i olika samfund som vill hålla fast vid Bibel och Bekännelse.”

  Kursändring är redan på gång! Det lutar åt reformation, halleluja!

  Det är inte bara liberal teologi som är farlig utan även avgudadyrkan, som breder ut sig under en from mantel och förringar Skriften.

  Välkommen till en skara ’på muren’, Bosse, där allt är möjligt för Jesus.

  Var välsignad!

  Mvh Deborah :-)

 • C

  Utan att kommentera sakfrågan tycker jag att det finns en trist ton hos somliga av kommentatorerna. Det verkar som om många tror att de som inte har en tvärsäker bokstavlig bibeltolkning handlar mot bättre vetande och avsiktligt förvanskar det som uppfattas som sanningen.

  Det kan ju vara så att även ”liberala” uttolkare är ärliga i sitt uppsåt. Tror man på ett visst sätt så gör man (även om man kan ändra sig med tiden).

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  Till C…

  Det var en intressant synvinkel.

  Jag har också en fråga: om ’liberala’ uttolkare är ärliga i sitt uppsåt och tror på ett visst sätt, så borde de fundera över i all sin ärlighet när de konfronteras med Ordet – och ställa sig en ärlig fråga >

  ….”Är vi saliga på vår egen tro eller har Skriften ett annat svar på sanningen som skiljer sig från vår uppfattning om den?”

  Kan det alltså vara så, att sanningen inte är en egen idé utan en person som man borde ta på allvar och följa?

  (Bara en liten fundering som kanske kan leda till att man ändrar sig med tiden…)
  ….

 • BW

  Jag fick lust till att utveckla en pedagogisk bild som ”kom till mig” när tankarna löpte omkring när jag satt framför TV:n(!). Jag tror mig vara en ganska prestigelös person och därför vågar jag ta risken att göra en kanske delvis haltande tolkning. Bilden är av ett tågset, ett elektriskt draglok med vagnar. Jag tänker mig elenergin som tillförs via luftledningarna som en bild på Gud och de resurser och den kraft som finns hos honom. Loket kan sägas representera de människor som har uppgiften att ”dra” och leda församlingen. Det finns olika sorters tåg och ledare, ett persontåg för med sig människor, leder människor och det talar om ledare och inspiratörer som pastorer, evangelister, ungdomsledare och missionärer.

  Vi har även godståg som utför uppgifter av mer praktiskt slag. Det finns underhållståg som utför löpande tillsyn och underhåll av spåren och plogar och rensar spårområdet från sly. Det finns också tåg som fraktar både människor och varor, alltså en kombination av person- och godståg eftersom verkligheten ofta är komplex. Jag kan tänka mig att järnvägsspåren representerar den rätta läran och den teologi som måste till om tåget överhuvudtaget ska kunna framföras (vi kan inte bygga på någon grund än Jesu fullbordade verk på Golgata).

  Jag ser också framför mig en karl som sitter ovanpå loket med en piska i sin hand och piskar i luften och försöker driva på loket som vore det en häst. Han representerar de människor som fortfarande inte har förstått att vi inte längre utför person- och godstransporter med häst och vagn, att nytt vin ska förvaras i ”nya vinläglar”. Han representerar också en tendens som vi alla kan falla i, nämligen att piska upp stämningen och agitera, att kämpa i sin egen kraft ”i köttet” med fina och än så gudfruktiga formuleringar men ändå utan att utföra ett ändamålsenligt och produktivt arbete och utan kontakt med ”kraften”.

  Om dragloket ska kunna utföra sin uppgift krävs det att det är om inte nytt så i alla fall välunderhållet och funktionellt och med en ändamålsenlig teknik för att kunna omvandla den elektriska energin till mekanisk energi utan alltför stora energiförluster. Detta talar om vikten av gåvor och utrustning men också om vikten av helgelse och renhet, dvs. att det inte blir för stora energiförluster genom friktion och värme i transmissionen från elenergi till mekanisk energi. Ledarna har ett speciellt ansvar för att få med sig övriga vagnar.
  Det finns starka lok som kan dra många vagnar och det finns snabba lok eller långsamma lok men alla behövs och vagnarna och dragloket måste vara anpassade för varandra. Det är inte så lämpligt att framföra ett godståg med ett X2000 lok, därtill behövs ett mer råstark om än långsammare draglok.

  Det finns andra krafter att ta hänsyn till och förbereda sig för som t.ex. kyla och oväder. Banvall, spår, växelutrustning och tåghjul mm måste underhållas och inspekteras. Vi är utsatta för ett motstånd i andevärlden och vi behöver förnya oss i ordet och bönen.
  Det är alltså många saker som behöver fungera om person- och godstransporter ska kunna utföras och ska det fungera måste alla olika delar och aspekter fungera och ett ständigt tillsyns- och underhållsarbete utföras. Bönen och andaktslivet skulle väl kunna representera luftledningarna som transporterar elektronerna.

  Vi har inte bara en kamp mot kött och blod. I Daniels bok får vi en glimt av vad som försiggår i andevärlden, hur Guds änglaarme kämpar mot Satans demonarme. Om Gud har lovat seger i andevärlden eller väckelse så kan det ta ett tag innan vi kan se det förverkligat för våra ögon. Kanske kan man dra den parallellen att det kan föreligga en leveranstid på upp till flera år innan nya tågset kan levereras från fabriken.
  Olika länder använder olika spänning och nätfrekvens i luftledningarna och tåget måste vara anpassat till det som gäller i vårt land. Vi kan alltså inte hur som helst kopiera metoder och tekniker från andra länder och sammanhang.
  Jag slutar här.

  Om nu inte någon annan fått ut något av denna utläggning så har det i alla fall berett mig
  en viss tillfredsställelse att skriva ner den.

  Ursäkta Stefan, att det blev så långt.

 • S-E Sköld

  Om inte Guds församling leds av Anden
  – av huvudet Kristus – är den i fångenskap
  och under en annans ledarstav och
  herravälde. ”Ty där Anden är,
  där bor frihet”.

  Då leds den av köttets tankar, som
  oftast är formalistiska.

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  BW!

  Det var på spiken! Tack för detta, underbara tankar – direkt ur hjärtat.

  Det verkar som om du är född på nytt, halleluja, och har upplevt vikten av att inte lita på köttet utan vänta på Herren – på Hans ’timing’ och hålla dig till de ritningar som Han har överlämnat till oss i sitt eget Ord!

  :-)

 • Mikael

  Hej igen Stefan!
  Det blev en trevlig debbat om församlingen viktiga frågor!

  NN frågan om synd i mitt anförande vad jag menar är att de som kringgår orden Jesus säger matt 11:29-30 ”Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”

  Det verkar vara ett litet behov av att lära av Jesus utan man utgår från duktiga kyrkmän.
  Och jag ser inget fel i detta, det är bara när man bryter ut en förklaring i ett brev och glömmer varför det var skrivet och dess avsikt.

  Låt oss se vad som händer i missförstånd om en ekonom skulle försöka förklara ett skuldebrevs innehåll till en okuning arbetskollega.

  ”Förstår du inte att den som är gäldenär måste gälda sin skuld.”

  Vad kan ett sådant skriven text ge för reaktioner?

  Ja, språkbruket på gälda kanske är ändrat och börjar betyda något helt annat!

  Om Paulus skrev ett brev om synd måste han då inte förklara dess innehåll och vikten i att förstå det och sedan förklara vilken åtgärd vi bör ta om vi fortsätter med det (Rom kap1).

  Och sedan vad vi bör göra om andra fortsätter med det. (Rom kapitel 2)

  Vad betyder då Jesus ord ”Ta på er mitt ok och lär av mig.”

  Har det med vad Jesus lär ut, eller får vi välja tolkning här?

  Jag hade hoppats att jag började förstå lite av detta men nu måste jag nog be dig om hjälp NN -Hur skall jag tolka Guds ord?

  /Mikael

 • Stefan A

  #17
  Jag har ingen aning om vad du menar med ”tvärsäker bokstavlig bibeltolkning”. Ingen av oss har hela sanningen. Men frågan är vilka referensramar man går utefter när man söker sanningen. Bibeln är för mig Guds ord. Frågan är vad det betyder… Bibelns ord står fast. Jag måste ändra mig varefter jag läser och förstår. Jag har ändrat mig många gånger och kommer att ändra mig igen vartefter jag läser och förstår. Men jag kommer inte att ändra mig på sådant som är klassisk kristen tro som treenigheten, Jesu syndfrihet mm.

  När jag gifte mig var jag säker på att hon som blev min fru var den rätta. Jag hade en övertygelse i mitt hjärta trots att jag inte visste allt om henne eller hur det skulle bli. På samma sätt ger tron en övertygelse som inte alltid är 100% i innehållsmängd. Annars vore det ju inte tro…… Men är sanningen född hos Jesus Kristus genom Ordet är det sann sanning, dvs det jag förstått är verkligen sant, även om den behöver kompletteras. Jag kan ju inte vänta med att följa Honom förrän jag förstår allt……… Men Han har lovat att leda dig och mig fram till hela sanningen om jag följer Honom!

 • NN

  Mikael

  1 Joh 5:3
  Ty däri består kärleken till Gud att vi hålla hans bud och hans bud är inte tunga

  När jag går in i en Kristen församling så lämnar jag ALL synd Jag får inte ta med mig något utan min tro och inre övertygelse skall vara att jag inte vill synda mer Jag kan inte ta med mig i ”bagaget” (att jag ÄR äktenskapsbrytare eller homo t.e.x)
  Men det står skrivet att den rättfärdige faller men står åter upp då handlar det om synd som jag inte planerat
  Det står också att ett tvaget svin vältrar sig åter i smutsen

 • wildwest

  BW 11: Nej jag menade inte EFK, men även denna rörelse löper risken att få till en luddig definition i värsta fall. Det finns rätt disparata åsikter även där, vilket framgått ur tidigare debatter på denna blogg.

  Jag avledde tanken om för stor vidsynthet avs grundläggande kristna sanningar från Baptistsamfundets ordförande som efter Norrmalmskyrkans beslut om homovigslar yttrade att det är högt i tak i Baptistsamfundet och varje församling har rätt att tolka Guds ord efter sina egna funderingar och söka den Helige Andes ledning för det. Om den Helige Ande inspirerar en kyrka att gå emot det egna Ordet, dvs Bibeln, i ena fallet och i det andra fallet tolkar andra kyrkor i samma samfund samme Helige Andes ingivelse som synd, så är det nåt alldeles förfärligt grundläggande fel i hela läran/demokratin/synen på lokala församlingars/pastorers frihet.

 • BW

  Det var väl det jag misstänkte. För övrigt håller jag med dig.

  Bless!

 • Bosse Divander

  Svar till C:
  Trist ton, ja kanske, men situationen inom Svenska kyrkan är många gånger den att man ler litet överseende åt människor som säger sig tro på Bibeln, utan en rad reservationer. Det brukar till och med påpekas att det är arrogant att tro något bestämt om någonting överhuvud taget. ”Vad kan vi veta”. Jag känner en frustration inför detta och menar att det måste vara tillåtet att vara frimodig i sin tro. Att vara frimodig i sin förkunnelse, dock utan att slå Bibeln i huvudet på människor. Självklart. Nya Testamentets store teolog, Paulus, håller faktiskt ofta en resonerande ton i sina brev och ville att de kristna skulle utvecklas och fördjupas i tron. ”Gå från mjölk till fast föda”. Något för oss alla att tänka på. Frimodig kristen tro behöver inte alls vara synonymt med enfald och intellektuell oärlighet, men det kräver nog att vi förkovrar oss i bibelordet. Läste någonstans att många människor i kyrka och frikyrka läser Bibeln mycket oregelbundet, det duger inte och behöver påpekas av präster och pastorer. Den dagliga enskilda andakten är viktig och en källa till kraft och glädje (även om det tar emot ibland).
  Låt oss samtala med varandra under ödmjukhet här på bloggen och i andra sammanhang, men ärligt och uppriktigt.

 • Bosse Divander

  Deborah:

  Tack för förbön! Det är rätt och riktigt att vi ber för varandra.

  /Bosse D.

 • Per-Erik Johansson

  Ett av de Ord som lever nära begreppet ”Högt i tak och låga trösklar”, ett begrepp som härskar inom EFK, är Jer. 23:14/214: Men hos profeterna i Jerusalem
  ser jag fasansfulla ting:
  de begår äktenskapsbrott och far med lögn.
  De ger ogärningsmän sitt stöd
  så att ingen omvänder sig från sin ondska.
  En populistiskt kyrka som inte predikar omvändelse utan själavård där ogärningsmän får stöd under tystnadsplikt och övergreppsutsatta lämnas, de sargade är visst mindre värda nu för tiden. Jag hoppas, Stefan, att din slutkläm som ordförande i EFK blir i samma anda som ditt inlägg här, och att du gör upp med villfarelsens ande som arbetar med retorik och vältalighet till ogärningsmäns stöd. Med all kraft pekar vidare på befrielse i Jesu namn som den enda vägen. Ordet ska var som det tveeggade svärdet, det skiljer ande och själ. Rent i röret. Tack.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Blir glad av att läsa blogg inlägget och kommentarerna. 😀

 • C

  Får ursäkta om vi kommer från ämnet, men jag vill gärna svara.

  Deborah, Bosse D, Stefan A m.fl: Till att börja med måste jag hålla med om att det ofta finns en attityd av överlägsenhet hos båda lägren (om det nu finns bara två läger). Det tycker jag är ett problem, eftersom ingen kan påstå att sanningen är så uppenbar att inte minsta strimma tvivel kan accepteras.

  Däremot kvarstår min funderingar omkring hur man ser på uppsåtet hos dem man inte håller med. För att man ska kunna forma sin tro någorlunda bokstavligt efter Bibeln måste man ha en övertygelse om att Bibeln ska läsas bokstavligt. Har man inte det är det inte ärligt att vara bibeltrogen. En ärlig fråga: Ska man behöva gå emot sin egentliga övertygelse?

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  Ursäkta att jag går ifrån ämnet, kanske Stefan tar bort min kommentar, då får han göra det, men jag känne bara att jag måste uppmana så många som möjligt att hjälpa befolkningen på Haiti. Läget är extremt och bistådsarbetarna kämpar mot klockan. De behöver all hjälp de kan få, och det snabbt. Här finns info om vilka organisationer som arbetar där just nu: http://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-kan-du-hjalpa-de-nodstallda-pa-haiti-1.1026882

  Men bara för att garantera att min kommentar inte blir utraderad, så skriver jag också att jaghåller med Stefan i varje ord. Kyrkan har avradikaliserats. Vi kan inte förvänta oss att fler blir frälsta om vi själva inte sätter så stor vikt vid att vara det.

 • kjell

  C

  Jag ser ingen attityd av överlägsenhet
  Det är klart att du skall läsa som det står Breven är inte skrivna på något gåtfullt sätt däremot är dom skrivna till olika församlingar Du kan försöka tänka hur skulle Paulus skriva till våra församlingar i dag Jag är rädd att det blev många förmaningar
  Du måste komma ihåg att Jesus överlät åt sina lärjungar att bygga församlingar han sa att allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen och allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen För mig har det fungerat bra att läsa rakt igenom gång på gång och ju fler gånger som jag läser ju mer förstår jag

 • kjell

  När jag var ung sjöng vi om vägen & målet jag saknar dessa sånger dom hade allt och lite till av det som alla idag försöker ”plugga in” och det var dessutom roligt det sägs att sången ädla känslor föder

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  Tack för svaret, C.

  Dina funderingar är ärliga och du står upp för dem som söker svar. Det är bra.

  Jag tror dock inte att problemet ligger i själva tvivlandet. Alla brottas vi med tvivel ibland och det har vi rätt att göra.

  Gud pressar inte någon dit vederbörande inte vill gå utan Herren manar och inbjuder till ett Förbund.

  Tvivel är inte heller motsatsen till tro – tvärtom! Det visar att vår hjärna är i full funktion – min tanke, eftersom Gud har inte någon användning för dem som inte vill tänka själva (tänk bara på Gideon som ’testade’ Herrens tilltal – för säkerhets skull).
  En riktig andlig brottningskamp kan faktiskt leda till en stor seger på slutet!

  Motsats till tro som borde vara verksam genom kärlek, är något mycket värre än tvivel: och det är fruktan.

  1Joh.4:16 ”Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.
  I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen.

  Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.
  Vi älskar därför att han först har älskat oss.”
  ….
  Vi borde således söka Herren för att bli fullkomnade i kärleken, verkar det som enligt ovanstående.

  Bara några funderingar. Mvh :-)

 • C

  Deborah: Håller med dig i mkt och är inte heller rädd för tvivlet som sådant. Tror dessutom egentligen mer på dina tankar att söka Gud än att endast grubbla. Läs Jakobs brev så ser du att motsatsen till tro även kan vara tvehågsenhet.

  kjell: Du missar min poäng. Vad är det som säger att vi ska läsa Bibeln och inte Koranen t.ex? Om man inte ärligt tror på Bibeln på ”evangelikalt vis” är det så. Försök börja tro på Koranen som Guds ofelbara ord så förstår du kanske hur svårt är att börja tro på ngt man inte tror på innerst inne…

 • Stefan A

  #31
  Varför ska du gå emot din övertygelse? Om du tror att din övertygelse inte är korrekt så får du ju vita åtgärder för att finna en sannare övertygelse. Däremot är jag övertygad om att ett ärligt uppsåt inte räcker för att komma till himlen. OM det hade handlat om en lära hade den fulla kunskapen varit oerhört väsentlig. Nu handlar det om att lära känna en Person. När man har mött en person kan man plötsligt vara övertygad om att den är värd att lära känna. Jesus sa inget mer till flera av de blivande lärjungarna än ”Följ mig…..” Bevisligen kan de inte ha vetat nästan någonting om Honom. Ändå står det att de släppte allt och följde Honom. I den efterföljelsen erhålls den kunskap som behövs.

 • BW

  # 21 Deborah, tack för din respons. Du behövs här på bloggen. Ja, jag räknar mig som född på nytt vilket skedde i Korskyrkan i Luleå 1971, vid sexton års ålder. Tänk vad tiden rullar på fort!

 • Mikael

  NN din kommentar i # 24!

  När jag firar Gudstjänst kommer vi snart till en syndabekännelse! med din kommentar så hycklar nästan alla församlingar.

  Varför behöver vi som är frälsta en syndabekännelse när det ändå är känt att alla av oss som vet vad det hela går ut på inte behöver det!

  Är det inte bättre att prästen eller pastorn börjar ett par minuter före och har enskilt bikt med de få som inte förstått detta.

  Vilken kyrka bygger detta, vilken anda. Den process som för många tar flera år av tvivel och att arbete med sin tro!

  Skulle dessa människor inte vara välkomna i församlingen!

  Och den synd att okynnesköra bil som är för gammal och drar för mycket bensin är för dig! Ja vilken ställning tar du i den frågan?

  Vi fira Jul för några veckor sedan vad och hur mycket åt du! Jag vill inte att du svarar på det men betänk har du ätit så mycket att du kände dig däst, Skulle många ställa frågan har inte den personen frossat!

  Som du ser NN vissa dödssynder kan tyckas vara ok! Andra inte!

  Så låt oss ta hela bibeln i beaktning inte bara den text som passar mina egna önskemål

  Jag hoppas att vi någon gång skall lära oss att läsa bibeln på det sättet!

  /Mikael

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  C: det har du rätt i! Att ’halta på båda sidor’ kan mycket väl vara motsats till tro.
  Absolut.
  Man kan tappa respekt för sig själv också, när man fladdrar hit och dit. Usch…

  BW: Vad roligt, broder! Och tiden bara rinner iväg… Det är sant. Vi får trösta oss med att Herren har lovat att hämta oss hem och då gör Han det.

  Var välsignade! :-)

 • C

  Stefan A: Jag tänker mig att inget annat än ens egentliga övertygelse kvarstår när vi en dag står inför Herren. Därför spelar det ingen roll hur mkt vi försöker övertyga oss själva om att det är på ett annat sätt.

  Men, jag håller med om att kristen tro handlar om att lära känna Jesus och inte att mejsla fram en perfekt lära. Problemet är att läran och relationen på många sätt är sammanlänkade med varandra,

 • Bosse Divander

  Det är nog inte alldeles korrekt att påstå att man kan läsa Bibeln ”som det står”, det visar, om inte annat, kristenhetens brokiga historia. Olika kyrkor och samfund har tolkat olika ibland. Olika kristna ledare har tolkat olika vid andra tillfällen. Det är därför klädsamt med en viss ödmjukhet i det här sammanhanget. Men jag menar att Nya Testamentets budskap sammanfattas enklast och tydligast i den Apostolska och Nicenska Bekännelsen. Den tidiga kristna kyrkan enades om hur man skulle uppfatta Jesus Kristus och den helige Ande, osv., i Trosbekännelsen. Därför är det så starkt att stämma in i den varje söndag. Inte för att det är alldeles lätt att förstå allting utan vidare, utan därför att Bekännelsen ger oss en grund att stå på. Trots skillnader i tolkningen av enskilda bibeltexter ibland. ”Vi tror på Gud Fader Allsmäktig…” VI tror.
  Hur muslimerna uppfattar Koranen får de svara på själva, men vi som kristna sätter vår tillit till Bibeln (om än under tveksamhet ibland). Vi behöver inte vara ”isolerade öar”, vi ingår i en större trosgemenskap. Grundad på bekännelsen. Vår tid är individualistisk, men just därför är det så skönt att ingå i den här vidare gemenskapen. Vi kan stötta varandra när det ”knakar” i troslivet. Det är gott!

 • Mikael

  Hej igen!
  Jag skrev på # 39:
  ”Jag hoppas att vi någon gång skall lära oss att läsa bibeln på det sättet!”

  I Matt. 22:37-40 förklarar Jesus hur vi skall läsa bibeln, hur vi skall vara mot varandra från bibelns första sida till den sista och allt som är där emellan!

  Och det jag gör är att skriva det, men Jesus sa det och levde det!
  Var enda handling, varenda liknelse han gav återspeglar dessa få ord!

  Om vi kunde arbeta med oss själva så att vi förstår detta! Då blir bibeln förstålig för oss alla, vi kan alla ställa oss bakom korstet med visshet.

  Om första budet talar om vem som skall äras, så säger det budet som efterföljer i texten det enda sättet som Gud önskar att bli ärad på!

  I detta mina vänner ljuder ordet i lovsång.

  /Mikael

 • Bosse Divander

  Jesus har lärt oss hur vi ska läsa Bibeln, vilket får mig att tänka vidare; Han har ju faktiskt också lärt oss var och hur vi ska be. Eller hur. Matteus 6:5-18. Jesus var aldrig insmickrande och inte heller i den här texten. Det finns mycket ”smått och gott” för oss alla att ta till oss av det som Jesus säger i de s k Saligprisningarna ( det sjätte kapitlet är förresten fyllt av godbitar). Ska vi läsa och begrunda?

 • Stefan A

  #41
  Bibelns undervisning om hjärtat som den sanna människan leder till den slutsatsen. Allt som är av hö och strå bränns upp, men det som är sant består. Men faktum kvarstår att ansvaret är mitt att ta reda på vad som är sanning och ta det till mig och ändra mitt liv.

  Läran och livet står inte i motsats utan i samklang. Men i vår västerländska värld rankar vi intellektuell kunskap för högt och tror att vi har sanningen därför att vi omfattar utsagor med vårt förstånd. Biblens vinkel är att inte förrän det är en verklighet i mitt liv har jag hela sanningen. Inte förrän jag kliver in i det livet i tro, börjar pusselbitarna på allvar att falla på plats. Innan har jag ofta en uppfattning som kan leda till fel slutsatser därför att jag inte känner Livet och går Vägen.

  Å ena sidan kan man faktiskt umgås med Gud utan att kunna alla fakta om honom.
  Men oftast lär jag mig i det att jag förstår biblens undervisning och gör. Genom att pröva och tillåta mig göra fel så lär jag mig och växer och min kunskap växer och min förmåga att se och förstå växer vartefter Herren låter ljuset lysa över mitt liv och över ordet.

  Skellettet ( läran ) är livsviktig, men utan kött på benen är den inte mycket att ha. En hög med kött är inte heller mycket att ha……………………….. :-)

 • Stefan A

  #41
  Bibelns undervisning om hjärtat som den sanna människan leder till den slutsatsen. Allt som är av hö och strå bränns upp, men det som är sant består. Men faktum kvarstår att ansvaret är mitt att ta reda på vad som är sanning och ta det till mig och ändra mitt liv.

  Läran och livet står inte i motsats utan i samklang. Men i vår västerländska värld rankar vi intellektuell kunskap för högt och tror att vi har sanningen därför att vi omfattar utsagor med vårt förstånd. Biblens vinkel är att inte förrän det är en verklighet i mitt liv har jag hela sanningen. Inte förrän jag kliver in i det livet i tro, börjar pusselbitarna på allvar att falla på plats. Innan har jag ofta en uppfattning som kan leda till fel slutsatser därför att jag inte känner Livet och går Vägen.

  Å ena sidan kan man faktiskt umgås med Gud utan att kunna alla fakta om honom.
  Men oftast lär jag mig i det att jag förstår biblens undervisning och gör. Genom att pröva och tillåta mig göra fel så lär jag mig och växer och min kunskap växer och min förmåga att se och förstå växer vartefter Herren låter ljuset lysa över mitt liv och över ordet.

  Skellettet ( läran ) är livsviktig, men utan kött på benen är den inte mycket att ha. En hög med kött är inte heller mycket att ha……………………….. :-)

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  En liten fundering, Bosse…

  En stor del av förvirringen hos de troende kan bero på, att vi inte är noga med det bibliska Guds-Namnet. Det är jätteviktigt!

  Därför ser jag en fara i ’spikade’ bekännelser. ”Fader Gud allsmäktig” kan även s.a.s. passera genom avgudadyrkarnas läppar.
  Det är inte alltid så, att det som munnen säger stämmer överens med hjärtat….

  Om man skulle riktigt noga hålla sig till Skriften, så borde vi egentligen – utan att för den skull hamna i villfarelse – vända oss till Gud på följande sätt:

  Psalm 106:48 ”Lovad vare HERREN, ISRAELS GUD, från evighet till evighet! Och allt folket skall säga: ”Amen.” Halleluja!”
  ..
  Därför…..”Vi tror på Gud Fader allsmäktig…”…Israels Gud…är på sin plats.

  Jag tror inte att vi kan utlämna detta. Det är absolut en viktig ’nöt att knäcka’ – annars spårar det ur rakt in i hedendom, eftersom den onde är hela tiden ute efter att förringa Herrens Namn. (Som vi har lärt av historien, eller hur?)

  Så att jag inte är ’ute och cyklar’, bekräftar jag DET RÄTTA NAMNETs betydelse med texten ur evangelierna:

  Matt.15:29 ”Jesus begav sig därifrån och gick längs Galileiska sjön, och sedan gick han upp på berget och satte sig där.Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, krymplingar, stumma och många andra, som de lade ner vid hans fötter, och han botade dem.
  Och folket häpnade, när de såg stumma tala, krymplingar bli friska, lama gå och blinda se. Och DE PRISADE ISRAELS GUD.”

  Luk.1:15 ”Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande.

  Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud.

  Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.”

  Luk.1:67 ”Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige Ande och profeterade och sade:
  ”Välsignad är Herren, ISRAELS GUD, som har besökt och återlöst sitt folk. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan hade lovat genom sina heliga profeters mun.”

  Mark.12:28 ”En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: ”Vilket är det största av alla buden?”
  Jesus svarade: ”Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft.
  Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.”
  ….
  Mvh Deborah

 • Bosse Divander

  Deborah:

  Det finns naturligtvis alltid en risk att regelbundet återkommande texter kan ”rabblas” av människor som inte tror på det de läser och det oavsett hur meningarna formuleras. (Men det blir svårt att ”eliminera” i offentliga gudstjänster, där alla är välkomna att vara med). De rätttrogna judarna undviker att använda det heliga Gudsnamnet överhuvudtaget och använder därför omskrivningar, som t ex ”Himlen”. Vi kristna har en del att lära av dem, ifråga om respekt för universums Skapare (jag minns med ett visst obehag 70-talets ”tjänare Gud”-jargong).

  Urförsamlingens trosbekännelse bestod förmodligen i orden:”Jesus är Herre!”. Kort men mycket kärnfullt. Man hade i alla fall en fast bekännelse som alla kristna kände till och kunde instämma i ( och Jesus själv var naturligtvis van med synagogans bestämda gudstjänstform och hade tydligen inga invändningar mot den).

  Vänligen
  Bosse D.

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  Tack för ditt svar, Bosse!

  Det verkar dock, att urförsamlingen hade koll på vad det ville säga att ”Jesus är Herre”.

  Den delade inte in syskonen i olika klasser med positioner hit och dit, den vandrade i en brödragemenskap och betjänade varandra med olika andegåvor enligt Apostlagärningarna:

  Apg.2:38 ”Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

  Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”
  Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: ”Låt er frälsas från detta bortvända släkte.”

  De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.

  De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.
  Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt.
  De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.”
  ….
  Det var helt enkelt – enkelt….

  Sedan kom det tyvärr olika ny-platonska influenser in i bilden (via bl.a. Origenes som var lärjunge till Plotinos) och det enkla evangeliets budskap urholkades.

  Det är därför så viktigt att inte kapa av det hebreiska, profetiska sammanhanget – som bl.a. skydd mot falska läror som gnosticismen – vilken komplicerar och förvränger Ordet även idag.

  Men vi fortsätter att samtala och studera hela Skriften och hjälpa varandra i trosvandringen.

  Och naturligtvis: ”Jesus, vår Messias, är Herre och Kung!”

  Mvh Deborah

 • Mikael

  Hej Deborah!

  I Mark. 12:28-31 Står samma som Matt 22:34-39 men i vers 40 är Jesus uttalande mycket klarare här, för här förankrar Jesus allt!

  I handbok för livet ges en fotnot för texten i Matt 22:37-40.
  ”Jesus sa att om vi verkligen älskar Gud och våra med människor kommer vi automatiskt att lyda Buden. Detta är en positiv syn på Guds lag. I stället för allt man inte får göra bör man inrikta sig på allt man kan göra för att visa sin kärlek till Gud och andra Medmänniskor.”

  Kan vi ta med oss detta synsätt när vi läser vår bibel så ser vi mönstret Jesus levde efter och då kan vi studera bibeln för att bli Jesu efterföljare!

  Ha det Gott!
  /Mikael