Nöden för människors frälsning

Nu är det onsdag kväll och jag sitter och ber över och reflekterar över mina två predikningar på söndag i Elimkyrkan, dels klockan 11.00, dels klockan 15.00 i vår Trinity-gudstjänst för unga vuxna. Det kommer att handla om att ”en vinner en”, den enskilde troendes betydelse i evangelisationen och i missionsuppdraget.

Bibeln är ganska drastisk när den beskriver att vara kristen eller inte. Det handlar om att gå förlorad eller få evigt liv, att vara Guds barn eller Djävulens barn. ”Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder”, säger Paulus i Ef. 2:1. Det är ord och inga visor, inga gråzoner.

Och när Jesus kallade sina lärjungar, tycks det vara så att föra människor till tro, var grundkursen, det som var högsta prioriteten. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare sade Jesus till sina lärjungar.

Vi håller nu på att formulera Evangeliska frikyrkans framtidsvision för 10-talet. Jag hoppas innerligt att vi ska formulera detta tydligt, om behovet av frälsning, omvändelse, om vikten av att föra människor till tro på Kristus – det är bara utifrån den grunden som det blir en efterföljelse.

Sedan är det naturligtvis ganska personligt hur man upplever erfarenheten av frälsningen, omvändelsen och pånyttfödelsen, ibland går det snabbt och dramatiskt, och ibland är det långsamt och stillsamt – men jag tror att det är viktigt med predikan och förkunnelse som utmanar människor att ta emot Jesus på ett medvetet och klart definierat sätt.

Jag tycker att det är ytterst bekymrande den otydlighet som har brett ut sig i kristna kretsar på dessa punkter, allra mest i Svenska kyrkan, men det har besmittat stora delar av frikyrkligheten. Det tycks vara så att man inte gör en så stor skillnad på om man är troende eller inte, kristen eller inte, och att frågan är inte så viktig. Att vi har det gemensamt att vi är människor lyfts fram mer, än om vi är kristna eller inte. Omvändelsen tonas ned, och att vara kristen blir något vagt om allmän Gudstro och att leva ett hyfsat skötsamt liv.

Men min Bibeln talar om att det handlar om att gå förlorad eller vinna det eviga livet, död eller liv, det är blodigt allvar. Och den nöden och passionen behöver motivera oss kristna att vara aktivt engagerade i att föra människor till tro på Kristus.

Alternativet är en djup andlig sömn.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • kjell

  Mikael

  Enligt dig så behöver vi inte resten av Bibeln du försöker förenkla så att det passar dig själv Du kan inte leva som Homo eller någon annan form av äktenskapsbrott
  Du skriver ”Allt man kan göra för att visa sin kärlek till Gud läs 1 kor 6:18-20″Du visar inte kärlek till Gud om du hoppar över vissa delar Läs NT om och om igen utan någon förutfattad mening så ser du helheten Jesus överlät åt sina lärjungar att skapa församlingar Matt 18:18 Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt vad ni löser skall vara löst i himlen Detta sa han till dom lärjungar som han hade då
  Bry dig inte om olika handböcker läs NT den är en bra handbok

 • http://deborah7.blogg.se/ Deborah

  Tack Mikael för ditt svar!

  Jag förstår vad du menar med att ’automatiskt lyda buden’. Men vilka bud menar du – lagens bud i Moseböckerna, med allt vad det innebär, eller Jesu skärpta bud?
  För de bud som Jesus påbjuder skärper lagen (t.ex. ”älska era fiender”) och är omöjliga att följa för den ej pånyttfödda människan.

  Så jag tror inte att det är så enkelt, det här.

  Enligt Ordet, så skall vi vandra efter Andens ämbete i lydnad för Jesu ledning, där vi har ’korsfäst vårt kött med dess lustar och begärelser’ och inte längre står under lagens vrede.

  Jag vill bara kolla detta, eftersom kött vill alltid berömma sig.

  Ingenting är så fromt och älskvärt för den köttsliga människan som att följa Guds perfekta lag och påstå, att ’mitt kött är kapabelt att följa lagen’.

  Det är det inte! Bryter man ett enda bud – så har man brutit de alla.

  Jag tror i likhet med Paulus, att vi inte får tappa bort att predika den korsfäste OCH uppståndne Herren – som har i och med denna Sin död deklarerat och fullbordat, att GENOM LAGEN HAR JAG BLIVIT FRÄLST FRÅN LAGEN. (Galaterbrevet.)

  Vi måste därför vara noga med vilka bud vi talar om. Jesus lyfter nämligen fram de TVÅ bud, på vilka HELA lagen och profeterna hänger.

  Det verkar vara en tunn linje mellan att ena dagen tacka Herren för Hans underbara nåd och den andra dagen plötsligt upptäcka att man agerar som en egenrättfärdig, hårdhjärtad farise – som har stenhårt koll på att hålla lagen… (?)

  Att älska buden (vilket är bra!) och inse sin begränsning i köttet att följa dem – detta leder till att fullt ut kasta sig nedanför Jesu fötter – vid korset. Och en vandring efter Anden.

  Inga genvägar på detta område. Och som Paulus skrev:

  Gal.5:16 ”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.
  Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.

  Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

  De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.”
  … …
  Bara några tankar. Var välsignad!

  Mvh Deborah

 • S-E Sköld

  Amen, Deborah!

  S-E

 • Per-Erik Johansson

  Stefan, bra med tydlighet, när åker den bedrägliga ”själavården” ut ur förkunnelsen, ur EFK?
  När slutar man att blanda ut Ordet med psykologiska termer, så kallad själavård, när slutar man inom EFK att stryka ogärningsmän medhårs? När finns det en möjlighet att misshandlade, utsatta för psykisk, fysisk (sexuell misshandel) i relationer inom församlingen har företrädesrätt framför lögnen, utnyttjandet och övergreppen? Finns ordet församlingstukt i visisonen inför 10-talet? Retorik och vältalighet är två vikiga instrument för Villfarelsens ande. Civilkurage och viljan att se övergrepp stöds av Sanningens Ande. Jag hoppas visionen inför 10-talet innehåller viljan att se innanför den välputsade fasaden, i kraft av Sanningens Ande.

 • Mikael

  Hej Kjell!
  Antingen vet du inte att ”Handbok för livet” är den Internationella Bibelsällskapets Bibel översatt till Svenska med fördjupade bibelkommentarsnoter. Eller så gör du det!
  Oavsett det så om du inte förstår dessa två bud, kan din läsning av bibeln bara vara en religiös rit som får dig att må bra! Det är inte fel det heller!
  Men Jesus säger att alla bud härstammar från dessa två bud, något som Moses,
  Rabbi Hellil och många andra profeter uttrycker i sina texter!

  Jag läser hela bibeln med glädje, men om jag inte hade den kunskapen om dessa två buden och deras innehåll, skulle även jag stå och peka finger på alla som inte funnit ”rätt” lära än!

  Deborah alla buden är olika sätt att arbeta med den Gyllene Regeln i olika svåra situationer Genom att dela upp buden i tio vanliga punkter i livet förklarade Gud till Moses hur det var lättast att förstå! Det kan sägas, att du kan hitta många andra livssituationer där du kan hitta rätt förhållningsätt med rätt förfarande genom att förstå Gyllene Regeln!

  Jesus gjorde en förtydligande som man inte tydligt kan ses i Moses förkunelse: Människan är inte till för lagen, lagen är skriven för människan!

  /Mikael

 • Micke

  Det påstås hit och dit om ”sanning”, efterföljelse, ”äkta” eller ”falsk” kristendom, trohet mot ”lagen” som till och med en barnungar skräms av och uppfattar som rent fruktansvärd (menar inte i första hand de tio)! .
  Det ni ”rättroende” borde fundera kring är att olika ”starka” argument kring diverse trossystem och ideologier bevisligen lyckas bringa några få enskilda och särskilt mottagliga personer med på just den specifike budbärarens övertygelses väg.

  Om det enbart handlar om att anamma en övertygelse genom att rent retoriskt tvingas acceptera ”sanningar” så vill jag meddela att människor på samma sätt kan övertygas att i ”sanningens namn” bli radikala muslimer, hinduer, vänster-/höger-radikaler, amnestyaktivister eller även fundamentalistiska högerkristna.

  Det som borde kunna skilja de ovanstående exemplen från sanningens gud borde vara hans svar på den ärligt sökande människans bön.

  Om svaret uteblir såsom för mig och säkerligen majoriteten av de som vågat prova så ter sig diskussionerna kring övertygande vittnesbörd enbart fåniga.

  Som sagt, olika människor kan fångas upp av nästan vad som helst om bara budbäraren på ett vänligt och ”någorlunda intellektuellt sätt” kan presentera sin tes.
  Men i fallet ”äkta kristendom” torde dock ni som de inbjudna hoppas på guds svar.

  MS