Tidningen Dagens rankning av mest lästa artiklar

Noterar att tidningen Dagen har rankat de 25 mest lästa artiklarna under 2009 och att två artiklar bland dem med källa från min blogg hör till 2 av de 25 mest lästa. Dels det lunchsamtal jag hade med Jonas Gardell, där grunden var mitt blogginlägg där jag bjöd Gardell på lunch, dels när jag skrev ett kort blogginlägg om att jag var omskuren. Detta visar, tycker jag, att kristna bloggare har en betydelse i debatten, och att det är ett nära samspel mellan bloggare och traditionella medier.

Vad läsare intresserar sig för ligger ganska långt från mina egna huvudfrågor, båda dessa inlägg var egentligen ganska marginella i mitt bloggskrivande under 2009.

Kan dock avslöja att jag har haft kontakt med Gardell efter vårt lunchsamtal och samtalet i Söderhöjdskyrkan och har inte minst försökt peppa honom att mer aktivt börja läsa och tillägna sig evangelikal teologi och tolkning av Jesus.  Och att vi har fått lite olika inbjudningar att uppträda gemensamt för debatter och samtal, men inget av föreslagna datum har passat våra almanackor. Trots att vi ligger långt från varandra teologiskt och trosmässigt, har vi dock ett gemensamt intresse av att främja samtalet om Jesus, och där kan det hända att vi kan agera på gemensam front under nästa år.

Jag gillar inte alls evangelikaler och strikta bibeltroende som sitter i bekväma skyttegravar, och bara deltar i samtal på egna villkor, och bara rör sig i miljöer av likasinnade. Så fungerade inte Jesus. Vi behöver upp ur skyttegravarna och delta i det breda samtal om Jesus som pågår i vårt samhälle, och som kommer att bli ännu hetare under nästa år. Och vi behöver delta i samtalet utifrån ödmjukhet och lyssnande, men också en stor frimodighet och vittna om både vår upplevelse av och tro på Jesus.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Stefan A

  Jag beundrar din frimodighet! Det är starkt att våga lyssna på andra som tycker annorlunda. Det kan visa sig att man har missförstått dem och att de har missförstått dig……. det är svårt att närma sig andra på avstånd.

 • S-E Sköld

  Joh. 2 brev: ”Var och en
  som så går framåt, att han
  inte förblir i Kristi lära, han har
  inte Gud; den som förblir i den
  läran, han har både Fadern
  och Sonen.

  Om någon kommer till er och
  inte har den läran med sig, så ta
  inte emot honom i era hus och hälsa
  honom inte.

  Ty den som hälsar honom gör sig
  delaktig i hans onda gärningar”

  Den som sår en villolära, vilseför Människorna på den viktigaste av punkter; den som har med deras evighet att göra. Därför skriver Jakob – till de kristna – att inte många av dem bör träda upp som lärare: ”vi vet att vi skall få en dess strängare dom”.

 • http://tony48.blogspot.com/ Tony Malmqvist

  Jag tror att stefan är väl hemma i skrifterna S-E Sköld. Men jag begränsar mig själv till att säga tro, för det här med Gardell är rena rama sandlådenivån.

  Jag vet inte om din trovärdigjhet skadas av det här Stefan, men jag mår ärligt talat illa.

  Om nu detta hade handlat om frimodighet borde diskussionen med Gardell föras på en helt annan nivå

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  ”Jag gillar inte alls evangelikaler och strikta bibeltroende som sitter i bekväma skyttegravar, och bara deltar i samtal på egna villkor, och bara rör sig i miljöer av likasinnade. Så fungerade inte Jesus. Vi behöver upp ur skyttegravarna och delta i det breda samtal om Jesus som pågår i vårt samhälle, och som kommer att bli ännu hetare under nästa år.”

  Amen!

 • BW

  Stefan, du har de sanaste dagarna talat mycket om det unika med den kristna församlingen (t.ex. 27/12) jämfört med andra politiska och sociala rörelser och om församlingens uppdrag att nå ut med evangeliet. Samtidigt måste vi kunna medge att den kristna gemanskapen kan vara en mycket knepig och jobbig miljö att vistas i; dels beroende på outtalade förväntningar att leva upp till en viss mall, som rent av kan övergå till ett spel för gallerierna och dels på frånvaron av en miljö som främjar en utveckling till mogna och hela människor. Vi är visserligen frälsta och pånyttfödda genom tron på Kristus och har därmed påbörjat en process mot helande och upprättelse.
  Det är en stor utmaning för kyrkan att skapa en miljö som främjar ett andligt (själsligt) befrielse- och upprättelseskeende i människors liv. Det ställer krav på att förkunnelse och själavård kan medvetandegöra och uppenbara de områden i våra liv där vi behöver överlåta oss och bli helade och upprättade till ett liv som mogna människor. I syfte att bidra med en sådan konstruktiv kunskap som kan hjälpa oss att bli medvetna om de processer som styr våra liv och sedan utifrån denna medvetenhet, med Guds hjälp växa och mogna som andliga och själsliga varelser, bifogar jag här en länk till en viktig artikel i dagens DN:

  http://www.dn.se/insidan/skam-1-1.1017704

  Någon har sagt: ”Näst ondska är okunnighet det värsta som finns”. Jag är böjd att hålla med om detta.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  BW,
  Du pekar på något viktigt, när jag lyfter fram församlingens betydelse betyder det inte att jag menar att den är felfri, och inte behöver utvecklas.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • S-E Sköld

  Jonas Gardell är – enligt min mening – som vilken syndare som helst, som inte vill överge sin synd, för att följa JESUS, Bibelns JESUS Kristus. Det är ju emellertid så med Gardell, till skillnad från många andra flyende, att han är ordrik och teatralisk har därför många tillgångar att använda till att dölja sin nakenhet med. Men han är på flykt undan Sanningen, som den första Adam en gång.

  Och därefter följer mörker och förvirring; ljuset återvänder – eller kommer för första gången – när en Människa, vem som helst, förkrossad faller ner inför Jesu kors och ber om syndernas förlåtelse, och också är beredd att lämna synden/d.v.s. sådant som är i strid mot Guds vilja/mot Guds Ord och det egna pånyttfödda samvetet: ”Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan”, säger Gud.

  JESUS: ”Saliga är de
  renhjärtade,
  ty de skall se Gud”

 • Alexander

  útifrån det sista du skrev.
  Funderar lite på när du skrev om TAW på frizin, och att du inte ville att han skulle säga något, eller knappt var nöjd över hans medverkan p.g.a. hans bibelsyn, a lá Allhelogona eller hur det var
  Utifrån det sista du skrev nu så kanske din syn på en sådan medverkan förändrats?
  Jag minns att jag sporrade dig för att få till ett offentligt teologiskt samtal på frizon med taw men det högg du inte på

  Alexander Ohlsson

 • http://www.efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Jonas Gardell berättade vid 15-tiden på julafton för Kjell-Albin Abrahamsson (som den här gången inte alls agerade särskilt kritisk journalist) hurusom Jesus inte var född av jungfru och knappast heller född under någon skattskrivning (”i förtroende sagt”), ty någon sådan ägde inte rum då o.s.v. Lukas är, trots sin försäkran i 1:1-4, enligt Gardell inte historiskt trovärdig, men möjligen kan det Lukas berättar vara ”teologiskt sant” (hoppsan!). Hoppas folk satt och såg på Kalle Anka istället. Det Gardell säger är i o f s helt i linje med ”Vad varje svensk bör veta” (jo, i den boken anges julevangeliets mytologiska karaktär höra till allmänbildningen), men nog är det märkligt att den liberalteologiska obskurantismen får fira sådana triumfer! Se http://www.brogren.nu/nyttan_av_allmanbildning.htm
  http://www.brogren.nu/skattskrivningen.htm
  http://www.brogren.nu/augustus.htm

  – tre versioner av samma intressanta perspektiv på julevangeliets historiska bakgrund. Läs och sprid! Man behöver inte hålla med Brogren om alla tolkningsförslag för att inse att Gardell och många präster (inklusive ärkebiskop Wejryd) givit upp Lukas´ (och Matteus´) historicitet alldeles för lättvindigt.

 • http://www.efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Min poäng: det är bra att du tar debatten med Jonas G – men var inte rädd för att verkligen låta det bli Debatt. Jonas är, trots sina gripande barndomsskildringar ur mobboffrets perspektiv, så verbalt dominerande att man lätt kan bli lite rädd för att verkligen utmana honom på skarpen. Men det måste ske; hans förkunnelse får inte legitimeras som en av många tänkbara tolkningar av evangeliet. Den är – med något enstaka undantag – käpprätt åt skogen! (Även om den tycks delas av åtskilliga ledande teologer inom Svenska kyrkan, Missionskyrkan och Baptistsamfundet).

 • Mats

  TAW, har varit på otaliga gig han gjort…blir lite trött på honom (tjatar mkt om hur sura en del männiksor är och ofta i en starkt ”patroniserande” ton)… men jag gillar hans musik och ofta tänkvärda lyrik.Teologiskt skulle jag inte vilja se honom få fritt tillträde till att påverka unga på en plats som frizon, han har ju i en del intervjuer (nästintill) vägrat kalla sej ens kristen…lite tråkigt tycker jag för han har ju så mkt gott att säga (också)…

  Svära på scenen det tycker jag dock känns sorgligt när jag hör honom göra…jag blir bara sorgsen när ’kristna’ svär utan omsvep, dvs utan att de tycker det är nåt fel eller tok med svärandet…inte så ytlig grej som det kan verka vara.

 • Mats

  Iofs innebär ju ett ”teologiskt samtal” inte att någon, TAW eller annan, bara får bli okommenterad, så det skulle ju varit bra rent av om det hade blivit av, eller kunde bli av.Men annars ser jag TAW som en bra musiker/samtidskommentator, men inte som ett föredöme eller bra källa till teologisk insikt…

  Håller med andreas Holmberg ang gardell/Swärd, rejäl och djupgående diskussion är alltid bra, mellan påläsata och kunniga ”kombattanter”, medan allför ”snälliga” mys-samtal i fallet Gardell bara kan gynna hans dåliga teologi, och missgynna den som ”dristar sej” att säga emot, eller helt enkelt påvisa hur uppenbart fel han hamnat…

  Det går inte utan kunskap och säkerligen bra med viss retorisk förmåga, men främst krävs ett andligt djup.

 • Mats

  Ska se till att korrekturläsa framtida inlägg…innan ”enter” trycks ned :-(

 • S-E Sköld

  Mats: ”Svära på scenen det tycker jag dock känns sorgligt när jag hör honom göra…jag blir bara sorgsen när ‘kristna’ svär utan omsvep, dvs utan att de tycker det är nåt fel eller tok med svärandet…inte så ytlig grej som det kan verka vara.”

  Kristen är man inte för att man säger sig vara det: kristen är man om man är ”född på nytt” genom tron på Bibelns JESUS Kristus, som gav Sitt blod på korset för våra synders skull.

  Kristendom handlar om Jesu blod på korset, som utgavs till rening från våra synder. Den som lever kvar i synden har inte lärt känna Bibelns JESUS Kristus, och det märks bl.a. på frukten.

  ”Utan att blod utgjutes
  ges ingen förlåtelse”

 • S-E Sköld

  Tony M: ”Jag tror att stefan är väl hemma i skrifterna S-E Sköld.”

  Det tror jag också, men ibland får vi påminna varandra, vad som ”står skrivet”

  Mvh
  S-E

 • S-E Sköld

  JESUS kom inte som ideolog eller religionsstiftare eller annat sådant. Han kom som Guds offerlamm till att med Sitt blod försona våra – Människans – synder. Den som inte har förstått/insett det och tagit den försoningen till sig, är kvar i sina synder.

  Bland de första som vittnar om Jesu uppdrag, är Johannes Döparen, som säger: ”Se Guds lamm som bortar världens synd”. I Uppenbarelseboken står det, om dem som ”tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel..”

  Det är dessa, som tvättat sina kläder i Lammets blod” som kallas Kristna, eller Jesu brud, d.v.s. Hans lärjungar: Ett utvalt släkte, ett ur världens synd uttaget släkte/folk, som ”fötts på nytt” genom sin tro på JESUS, på Bibelns JESUS.

  Upp. 12:11 ”De övervann honom (satan)
  i kraft av Lammets blod och i kraft av
  sitt vittnesbörds ord..”

 • wildwest

  Det borde vara så att man hämtar kraft i sin familj, såväl den fysiska som den andliga, och sen är fit for fight att ta debatter, lyssna in folks livsberättelser ute i samhället. Kyrkan blir inkrökt när evangelisationen nedgraderas, när det blir ”farligt” att vistas i icke-kyrkliga miljöer. Men däremot borde man kunna landa mjukt, bli omhändertagen, hämta kraft i bibeltroende teologi i sin kyrka. Borde alltså inte vara nån motsättning mellan en kyrkatmosfär/kyrkkultur och att också finnas med i den allmänna debatten. Ser en fara i för många frifräsare som tycker att de inte behöver kyrkan, men som ändå vill stå på barrikaderna. Jag tror det är farligt och mycket svårt. Till slut vacklar man.

 • BW

  Stefan, även om jag adresserade mitt inlägg med ”Stefan” så var det menat som ett komplement till det du skrivit snarare än en reaktion på detsamma utan att jag haft några förutfattade meningar om dina kunskaper i ämnet.

 • Stefan A

  I vår helighetssträvan får vi inte skapa en klyfta mellan oss och de människor vi är satta att rädda!
  1 Kor 5:9 I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor.
  1 Kor 5:10 Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen.
  1 Kor 5:11 Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan.

 • Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  En fraga:
  Hur ser Gardell pa sig sjalv?
  Ger han sig ut for att vara ’kristen’ / en ’broder’, en autodidakt ’teolog’ eller en arlig ’sokare’?

  Applikationen av de ovannamnda bibelstallena (Johannes brev 2 och 1 Kor 5:9-11) kanske maste ses i ljuset/ morkret av Gardells ’bekannelse’ av vem han ar eller tror sig vara.

  Oavsett sin syn pa sig sjalv ar Gardell alskad av Gud och Jesus kom inte for att kalla de rattfardiga utan for att soka upp de forlorade.

  Lat oss be att Gardell blir fralst och FRI.

 • http://katobs.se Andres Chacòn

  TACK, Stefan Swärd för din evangelikala frimodighet och glädje i Tron!! Sättet på hur Ni tog debatten med Jonas Gardell inför öppen ridå, vart rent föredömlig och uppmuntrar oss andra kristna att våga göra likadant. I våra egna sammanhang, på jobbet eller på vår skola.

  TACK, för att du vågar vara en Ledare när andra kristna flyr sitt evangeliska ansvar. Önskar Dig allt gott inför 2010 och må Kristi Kropp i Sverige unisont resa på sig efter allt elände under 2009. Vi har alla mycket att lära av dig, Stefan, inte minst jag själv.

  Med önskan om Moderns förbön för oss alla

 • Katta

  Frid!
  Du, Stefan, Kanske vore det bra för dig att läsa om övergreppsproblematik. Då kunde du kanske lättare se saker från Jonas Gardells perspektiv och genom förståelse lättare nå fram. Finns en väldigt bra bok, som jag såg var i ropet igen, ”Kränkt som barn – sårad för livet” av Dan B Allender http://www.libris.se/medicin-och-halsa/krankt-som-barn-sarad-for-livet.html
  Mvh
  Katta

 • S-E Sköld

  Om Ordet skall kunna ha framgång, som det står att det hade under den första kristna tiden, då måste det predikas; även till den del det är obekvämt för oss människor att höra. Ofta är det så, att de Guds Ord vi minst av allt vill höra, är just de vi mest av allt behöver höra, för vårt evigt bästas skull.

 • Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  # 23

  S-E Skold, Amen!

  ”Ty Guds Ord ar levande och verksamt. Det ar skarpare an nagot tveeggat svard och tranger sa djupt att det skiljer sjal och ande, led och marg och blottlagger hjartats upsat och tankar.
  Ingenting kan doljas for honom, allt skapat ligger naket for hans oga.
  Och infor honom ar det vi skall avlagga rakenskap.”
  Hebr. 4:12-13

 • Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  # 21
  Nej tack AC! . Onskar ej nagon dods (’Moder Maria’) forbon over mig.

  Jesu oversteprasterliga forbon infor Fadern ar jag daremot oandligt tacksam for.

 • http://katobs.se Andres Chacòn

  Syster Elisabeth.Hammarlund-Lorenzson!

  Mig veteligen lever Junfru Maria lika mkt som Jakobs 12 söner, de 12 judiska apostlarna och Alla De Heliga som gått före oss till Festen! (kristna ifrån alla våra samfund-genom alla tider, som nu LEVER FULLT UT som helgon med Lammet)

  Tror du att de ligger och sover i paradiset? Kanske spelar tennis? Naturligtvis inte, Syster! :) De ber med oss och för oss, som Uppenbarelseboken starkt vittnar om!! Så nog kan vi med frimodighet och stark förtröstan, anförtro våra förböner till De Alla Heliga som nu Evigheten igen, utan trötthet eller modlöshet, ber för oss och med oss-till Israels Treenige Gud! :)

  I Kristus, med önskan om Hans Moders förböner för oss arma syndare

 • http://www.jesustro.nu Kenneth Hermansson

  Andres 26. Har Maria och de andra redan uppstått?

  Och jag som trodde att vi nu levde i väntan på Uppståndelsens dag då de avsomnade Jakobs söner, de judiska apostlarna, moder Maria o många fler ska uppstå för att leva fullt ut med Lammet! Har jag trott fel?

 • Stefan A

  #26
  I Uppenbarelseboken 5:8 och 8:3-4 ser jag inget som tyder på att de heligas böner skulle vara annat än de troende på jorden. Motsatsen står visserligen inte heller men jag anser att det blir en långsökt tolkning. Berättelsen om Abraham, Lasarus och den rike mannen indikerar att det som är gjort är gjort och inget kan ändras från andra sidan. Likväl ordet som säger att det är människans lott att en gång dö och sedan dömas. Det skulle vara intressant med en vidare förklaring om de dödas förböner för de levande.

 • kjell

  Matt.6:6 När du vill bedja gå då in i din kammare och stäng igen din dörr och bed till din Fader i det fördolda

 • http://www.katoliknu.se/ Andres Chacòn

  Tiden som vi känner till den här på jorden finns inte i Evigheten. Uppenbarelseboken talar tydligt om ”de Heligas förböner” för oss troende, som är kvar här på jorden. Detta gäller alla de troende genom alla tider, som gått före oss. (helgonen) Detta är klassisk kristen tro. (Upp 7:14–15)

  Att sen en viss Martin Luther på eget mandat valde att plocka bort 7 st böcker ur Den Heliga Skriftkanon, trots att inte ett ord får tas bort eller förvanskas, gör naturligtvis debatten krångligare än nödvändigt…VEM gav Luther denna rätt???

  I 2:a Macabeusboken kap 12: 41-45, talas det om hur Judas Macakbeus framför böner för de stupade judarna mot hellenisterna, just för deras uppenbara förbrytelser och synder mot Herrens bud. Då vi inte kan veta VAR våra avlidna är efter att de har insomnat – så länge inte Kyrkan tydligt har talat på Kristi mandat, (matt 16:17-19) då vädjar våra förböner till Herren, om Han just ska vara dem nådiga.

  Mig veterligen ber vi varandra om förbön till just Herren?? Skulle då inte vädjan om förbön för oss själva till Herren, ifrån De Saliga som gått före oss-vara mindre rätt??? Kom igen nu!! :) Naturligtvis hörsammar Sonen sin Moder!! :)
  Ni kan väl det fjärde Budordet?

  Det finns som bekant bara två utgångar, himmel eller helvete. Skärelden gäller bara för de saliga själarna och är endast en ”transit” mot Saligheten, där man får möta sina handlingar och dess konsekvenser under sitt jordeliv. Detta kommer att upplevas som en ”eld”, men är absolut nödvändigt för vår helgelse. 1 Kor 3:14-15

  Det som är gjort är helt riktigt gjort. Helt rätt. Ändå vore vi ALLA förlorade om det inte vore för Kyrkans Moder Marias ”fiat”, Herrens korsdöd och Hans Uppståndelse. Kristna som icke-kristna. Allt är nåd ifrån Herren. Det är just detta som den den Heliga Katolska Mässan handlar om. Vill starkt uppmuntra alla krist-trogna att bevittna Den Heliga Mässan under 2010, för att just få en försmak av det himmelska som väntar De Saliga.

  Men önskan om Jungruns förböner till Sonen för oss alla under 2010!!

 • kjell

  2 Kor.5:17 ”Det gamla är förgånget se något nytt har kommit”

  Hebr 8:13 ” När han säger ett nytt förbund har han därmed givit tillkänna att det förra är föråldrat men det som föråldras och bliver gammalt det är nära att försvinna”

 • S-E Sköld

  Katolicismern är en villolära. Varför? Den saknar till stora delar stöd i Guds Ord, Bibeln.

 • BW

  Andres 30. Jag tycker inte 1 Kor 3: 13-15 ger tillräckligt underlag för att motivera dogmen om skärselden. Det blir en långsökt tolkning. Paulus kan ha haft andra saker i åtanke. Jag tycker att en så viktig dogm som den om skärselden borde ha en solidare grund än att bygga enbart på detta bibelord.

  Men jag måste fråga dig om inte du också ber direkt till Fadern i Jesu namn eller till Jesus som sägs vara vår förebedjare inför Gud i Rom 8.34 och i Hebréerbrevet kallas för vår överstepräst? Eller ber du alltid om helgonens förböner? När Jesus dog på korset och ”förlåten” till det allra heligaste sprack sönder så innebär det att vi alla kan få komma till Gud.

 • Stefan A

  #30
  1. Upp 7:14–15 berättar inte om att de heliga ber för dem som är kvar på jorden. Det är att läsa in något man vill ha där. Upp 7 talar om något annat än det vanliga himmelska tillståndet och beroende på vilken teologisk skola man ”hör” till kan det vara människor från den stora vedemödan dvs det stora lidandet innan Jesus kommer tillbaka.
  2. Vilka böcker som tillhör Skriften har vi olika åsikter om och kommer att ofelbart ge oss olika slutsatser i teologiska utsagor.
  3. Marias särskilda ställning är logiskt tänkande, inte bibliskt.
  4. Att 1 Kor 3 skulle handla om skärselden är att sträcka ordet långt över innehållet.
  5. Det är bara kristi offerdöd och uppståndelse som är grunden till vår försoning och förlåtelse hur mycket vi än vill lägga till det ena och det andra.
  Summan är att vi står en bit från varandra för en teologisk samsyn.

 • http://katobs.se Andres Chacòn

  Kristtrogna! :)

  S-E Sköld: Den Heliga Skrift med sin 73 böcker är kanoniserad av Den Heliga Romersk Katolska Kyrkan år 325 och Kyrkan är därmed garanten för att Skriften och dess kanon är Sann, rätt och riktig. Följaktligen kan Kyrkan inte förkunna Läror mot Hennes egen Urkund. Kyrkan har fått ensam Uttolkningsrätt ifrån Kristus själv, angående Skriften och Traditionen. Dessa två fundament är oskiljaktliga i apostolisk kristen Tro. /Trånghalla-hälsningar! :)

  Stefan A: I Uppenbarelseboken kap 8:3-4 står det skrivet : ” Då kom en annan ängel, som hade ett rökelsekar av guld, och ställde sig vid altaret. Åt honom gavs mycket rökelse, som han skulle lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud.”

  Din Skriftsyn är djupt modernistisk Broder och fjärran ifrån vad Fäderna och Kyrkan har lärt oss. Vad Andres Chacòn eller Stefan A tolkar in, tycker och tänker, är HELT oväsentligt. Vad den enskilde kristne protestanten förkunnar är inte sällan just privatläror och riskerar att stå i motsats till vad Fäderna och Kyrkan lär. Jag får ALDRIG som enskild troende förkunna egna läror som står i motsats till vad Fäderna och Kyrkan lär.

  Matt 23:2-3 ”På Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla.”

  Trots att de judiska prästerna tragiskt nog i tros-praxis inte följde Läran uppmanade ändå Herren folket till lydnat mot Mose Stol, den auktoritet som Han själv hade instiftat. Ngn måste stå som garant för Läran. Petri Stol är dagens garant för att Läran skall bevaras Sann.

  Att likt den tragiske personen Luther plocka bort 7 böcker ur Skriften för att de inte passar hans egna privat-lära, rimmar illa med Kristi uppmaning. Att man blir sin egen påve med egen rätt att tolka Skriten (sola scriptura) är både DJUPT obibliskt och fjärran ifrån vad Fäderna och Kyrkan har lärt oss under 2000 år. Resultatet känner vi alla till diag: 32 000 olika protestantiska grupperingar, där alla vill vara sin egen påve, rätt att SJÄLVA tolka Kyrkans Skrift och dessutom ha patent på Sanningen. Kyrie Eleison!!

  /Men önskan om Moderns förböner för Hennes Kyrkas enhet i Tron (joh 17:23)

 • kjell

  STEFAN

  Det vore bra om du inbjuder Andres här till en alpha kurs

 • Stefan A

  #35
  Summan är som sagt att vi står en bit från varandra. Jag önskar dig Guds rikaste välsignelse i Kristus!

 • Stefan A

  Tänk att denna hemska protestantism 😉 ändå fick tag på mig i 16 års ålder och fick mig att börja följa och tillbe Jesus Kristus och även uppleva Anden och andens gåvor och frukter. Tänk att det kunde skapa en djup hängivenhet i mitt hjärta att jag vill följa Honom och göra Guds vilja kosta vad det kosta vill.
  Jes 66:1-2 Så säger HERREN: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila? Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger HERREN. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord.
  Inte ens i Gamla Testamentet var Gud efter byggnader och kläder utan hjärtat. Vad har skett i en modern människa när tretusen år gamla ord blir livsförändrande och normbildande……

 • Stefan A

  #35
  Lite missvisande blir anklagelsen om 32 000 olika protestantiska grupperingar. I dagens världsvida Katolska kyrka finns ingen solid teologisk enhet som man skulle kunna tro av kommentaren att döma. Jag har inte stor insyn, men jag skulle kunna gissa att det finns några tusen olika strömningar inom kyrkan. Några kända är befrielseteologer och SPPX. Vad är egentligen skillnaden att ha splittring inom väggarna eller 32 000 fria protestantiska grupper? Skillnaden är för er en i grunden felaktig överbetoning på ämbete och kyrka och för oss frihet. 32 000 olika organisationer är inget att vara stolt över. Men det märkliga är att det går att finna Andens enhet mellan bröder i alla läger, därför att man är född av samme Ande och har samme Herre som dött och uppstått för oss. Intressant nog tar båda sidor det som intäkt just för att deras tro är den rätta. Gud är ju med mig…..

 • http://katobs.se Andres Chacòn

  Kjell: Kan förtydliga att jag är döpt i Treeninghetens Namn och bekänner mig till hela Credot i, är därmed en kristen. Alpha är jag för övrigt en varm vän av. Gick en liknande kurs, när jag för några år sedan lämnade frikyrklighten, konverterade och blev en apostolisk-katolsk kristen istället.

  Stefan A: Du är en Broder i Kristus och är om än på ett ofullkomligt sätt, genom ditt Treeniga dop -ihopkopplad med Den Enda Kyrkan i Rom. Detta är inte fy skam!! :)

  Trots mångfald av tros-praxis, är Herden En och Kyrkan är EN: Befrielseteologin var en kättar-teologi likt arianismen, som påven Johannes Paulus II med allvar fördömde. Den materialistiska och ateistiska socialismen och kristendomen, är lika förenliga som Jesus och Satan.

  SSPX har samma status som de ortodoxa gentemot Kyrkan, de är de facto schismatiska men deras tro är Sann och deras sakrament är fullt giltliga. Må vi snart förenas både med SSPX och med Öst-Kyrkan! :)

  Kyrkan enhet bevaras och försvaras av Kristi Ställföreträdare-på Petri Stol- Benedictus XVI. Vilken välsignelse att ha enhet i Tron!

  Som jag just upprepat, så har inte Andres eller Stefan A Sanningen. Ngn ”privat-uppenbarelse eller privat-tro får aldrig ersätta Kyrkan och dess Ämbete. Kyrkan med Petri Stol som väktare har Sanningen i sitt väsen. Detta på Kristi egna mandat.

  Var välsignad!!

 • S-E Sköld

  Andres C: ”Den Heliga Skrift med sin 73 böcker är kanoniserad av Den Heliga Romersk Katolska Kyrkan år 325 och Kyrkan är därmed garanten för att Skriften och dess kanon är Sann, rätt och riktig. Följaktligen kan Kyrkan inte förkunna Läror mot Hennes egen Urkund. Kyrkan har fått ensam Uttolkningsrätt ifrån Kristus själv, angående Skriften och Traditionen. Dessa två fundament är oskiljaktliga i apostolisk kristen Tro. /Trånghalla-hälsningar”


  Varifrån fick katolska kyrkan rätten att sälja syndernas förlåtelse för pengar, från Gud, Jesus eller Satan? Personligen tror jag, att det var från den sistnämde. Kan man över huvud taget bedriva ett värre bedrägeri mot sina medmänniskor, än lura dem att betala för sin frälsning?

  Peterskyrkan lär ju f.ö. vara byggd av dessa, genom bedrägeri, tillskansade pengar. Tala om en vacker fasad som döljer ”dödas ben”, som JESUS sa ang. fariseerna och de skriftlärda! Och det finns sannerligen mera.

  Tack f.ö. för Trånghallahälsningen!

  Mvh

  SE

 • Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  # 21
  Andres, Maria var sakert i centum av Guds vilja med sitt liv och det var forutsattningen for den forman hon fick att foda varldens Fralsare, Jesus Kristus till var varld.
  Men Jesus sjalv tycks inte placera sin egen mor hogre an andra, utan refererar till alla dem som gor Guds vilja som “sin bror och syster och mor.”
  Mark.3:31-35

  Att placera Maria i en sarstallning i forhallande till sin relation till Jesus ar att minimera kraften i Jesu blod.
  Vi kan alla “tack vare Jesu blod frimodigt ga in i helgedomen pa den nya och levande vag genom forhanget – hans kropp – som Han har invigt at oss.” Hebr.10:19-20

  Att formoda att Maria tillsammans med “skyn av vittnen” skulle sta i forbonstjanst for oss skulle dessutom minimera kraften i Jesu Kristi egen oversteprasterliga forbonstjanst for oss infor Fadern.

  “…EN ENDA ar medlaren mellan Gud och manniskor..”

  Tack Jesus for den nya och levande vag Du genom Ditt forbundsblod oppnat for oss till nadens tron och tack for att Du alltid “manar gott for oss”!

  Mvh/ Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

 • S-E Sköld

  Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn, Tack för Ditt klarläggande” Sanningen är ju närmast den, att katolicismens Maria (som f.ö. inte har stöd i Bibeln) är ett hinder för människor att nå Gud. J

  JESUS: ”INGEN (inkl. Hans mor och övriga familj) kommer till Fadern, utom genom mig”.

  Mvh

 • http://katobs.se Andres Chacòn

  Syskon i Kristus!

  Märkligt att Evangeliet har blivit så individualiserat så att den enskilde kristne (protestanten) tar SIG SJÄLV rätten att interprentera Skriften. VEM har gett den enskilde denna rätt??? Synnerligen oapostoliskt och sorgligt modernistiskt…

  Varför skulle Moder Maria skymma Sonen? Varför skulle Kyrkans Moder samt hennes alla de saligas förböner, försvaga kraften i Sonens försoningsblod??? :(

  Maria är allt det hon är ENBART pga Sonen. Sonen är allt det HAN ÄR pga sig själv, då Han är Evig Gud. Väsentlig skillnad att lägga märka till….

  Luther var inte alls emot avlaten, däremot delar av dess PRAXIS. Här kan bara jag och även Kyrkan i dess olika uttalande instämma. Avlaten i sig är dock fullt biblisk och de facto helt beronde av just Jesu försoningsblod samt våra hädangångnas medkristnas förböner. En skatt och gåva som Kristus har givit sin Kyrka.

  Bifogar en artikel ifrån en viktigt och bra debatt som publicerades i ”Världen Idag”. Tacksam för den evangeliska klarhet som Kyrkans taleskvinna i Sverige här presenterar.

  http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/102/1/?item=art_art-s1/84&group=art_art_grp-s1/1

  / Med önskan om att Moderns förböner ska väcka vår hunger efter Sonens vilja med våra liv

 • S-E Sköld

  Andres Chacòn: ”Luther var inte alls emot avlaten, däremot delar av dess PRAXIS. Här kan bara jag och även Kyrkan i dess olika uttalande instämma. Avlaten i sig är dock fullt biblisk och de facto helt beronde av just Jesu försoningsblod samt våra hädangångnas medkristnas förböner. En skatt och gåva som Kristus har givit sin Kyrka.”

  Du store tid.. En person som är vilsen, är inte möjlig att föra rätt innan hon inser det grundläggande, att hon är vilsen. Och har man dessutom fått en förfalskad karta och håller fast vid den, då gör det inte saken lättare.

 • http://katobs.se Andres Chacòn

  Kan bara istämma, Sven-Erik. Utan en karta riskerar man att gå REJÄLT fel…Om den dessutom är förvanskad och inte den karta som apostlarna och dess efterföljare använde…ja, då kan vi nog båda två inse vart det hela kan barka…

  Skönt att det sen varken är min PERSONLIGA eller Sven-Eriks teologi som ska styra vår navigering längs kartan. Karta innehas av Kyrkan och Läran med dess smorda ämbetsbärare är dess kompass. BEFRIANDE att inte själv behöva göra en ny karta och en ny kompas var och vartannat år, som ska försöka passa MIG och min egna protesterande privat-teologi. TACK Jesus för Kyrkan i Rom!! :)

  In Christo/andres