Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Min predikan från Elimkyrkan den 27 december finns nu tillgänglig för nerladdning på Elimkyrkans hemsida, www.elimkyrkan.org och gå in på nerladdningar på höger sida, klickan sedan på predikan 2009-12-27.

Predikan genomsyras av min passion för att vi kristna ska komma i funktion i uppdraget att sprida evangeliet om Jesus, föra människor till tro, och visa kristen kärlek på ett praktiskt sätt.

 • S-E Sköld

  Stefan, har lyssnat till Din predikan och skall försöka mig på vad jag aldrig tidigare gjort, och kanske aldrig mer kommer att göra, nämligen att betygsätta en/Din predikan. Detta i stället för att säga någonting allmänt svävande.. med gradering från 0 – 10 och med mätbara kriterier jag själv konstruerat…, d.v.s. sådana ting som jag själv anser viktiga i sammanhanget.

  Begriplighet = 10

  Fokusering = 10

  Bibelförankring = 10

  Trovärdighet/seriositet/det allvar som Guds evangelium förtjänar = 10

  Möjlighet för lyssnarna att praktisera = 10

  Skulle förvåna mig om Ni inte får framgång i uppdraget att vinna människor för Gud, om Ni tillämpar det Du predikade.

  Ha ett för Guds rike och för Dig själv och Ditt ”hus”, framgångsrikt 2010!

  S-E

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  S-E Sköld,
  TAck så mycket, sådana lovord på den nivån är jag inte van vid.
  hälsn
  Stefan SwärdSubscribe to Stefan Swärd