Den kristna församlingen är unik

Har haft en julhelg dominerat av familjeliv. På julaftonen var vi tillsammans hos min frus bror. Och juldagen och annandagen har vi varit hemma, alla utflygna barn är hemma (4 stycken) och på annandagen kommer mina föräldrar på besök, 80-plussare.

Förbereder och ber över söndagens predikan i Elimkyrkan. Kommer nog att ta upp om att vara en församling som gemensamt är inriktad på uppdragen att förkunna evangeliet om Kristus, missions- och evangelisationsuppdraget. Enligt 1 Petri brev 2:9 är det ju en gemensam kristen kallelse och tjänst att förkunna Guds hans härliga gärningar. Och en lokal kristen gemenskap har detta som kanske sitt viktigaste uppdrag. De flesta håller nog teoretiskt och teologiskt med om detta. Men tyvärr ser vi här ett stort gap i svensk kristenhet mellan teori och praktik. Det är en ganska begränsad andel av församlingarna i Sverige som växer genom att man ständigt för människor till tro och gör dem till lärjungar.

Som nybliven pastor i Elimkyrkan försöker jag mobilisera församlingen i detta gemensamma uppdrag genom att få alla medlemmar engagerade i Alpha – en grundkurs i kristen tro. Det som är bra med det konceptet är att alla kan göra en insats. Även de som inte är ett dugg utåtriktade och har stora nätverk utanför kyrkan, eller är evangelistiskt lagda personer.

En del av missionsuppdraget handlar också om att visa barmhärtighet och göra goda gärningar. Det innebär att göra praktiska insatser för att hjälpa människor i nöd och bry sig om de svåra och stora frågor som människor brottas med i vårt samhälle. Där behöver vi också hitta fungerande modeller så att den lokala kristna församlingsgemenskapen blir aktiv i att visa barmhärtighet och göra goda gärningar. Det kan man göra på många olika sätt.

Kommer nog också in på i söndagens predikan om hur unik den kristna församlingen är. Visst finns det bättre och sämre församlingar. Men överlag tycker jag att den lokala kristna gemenskapen är en suverän social organisation, som kan samla olika kategorier av människor i en gemensam och engagerande långsiktig insats. Jag känner inte till någon annan motsvarighet i vårt samhälle. Då jämför jag med idrottsrörelsen, politiska partier, fackföreningsrörelsen och andra sociala organisationer. De som har vuxit upp i frikyrkan har ofta blivit för hemmablinda, och inser inte vad man har i den lokala församlingen. Det var bra att kungen i sitt jultal gav en eloge till föreningslivet, och alla de vardagshjältar som finns där. Det finns ett oändligt stort antal vardagshjältar i de kristna församlingarna runt om i Sverige.

Att den kristna församlingen reser sitt huvud, inser vad man har, och fullföljer sitt uppdrag – det är en helt avgörande fråga.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • S-E Sköld

  Församlingen ÄR Jesu kropp på jorden, förutsatt att den byggs -och tillåts fungera enligt mönsterbilden, d.v.s. ritningarna som finns i Guds Ord/överlämnade av Jesu apostlar, främst genom Paulus, för att göra Jesu gärningar så länge den finns kvar på jorden.

  Frågan som skall ställas är därför: ”Vad gjorde JESUS”? Svaret på den frågan är också svaret på vad församlingen skall göra, eller rättare uttryckt: det JESUS vill göra genom Sin församling, Sin jordiska kropp. Hans programförklaring är inte ändrad, åtminstone inte av Honom, som den står nedskriven i Luk. 4:18-19.

 • Stefan A

  Med alla goda intentioner inräknade så gör vi oftast medlemmar i stället för lärjungar. Tyvärr. Att bli frälst är underbart och fantastiskt, men är ändå bara det första steget på en lång vandring. En ledare kan inte föra någon längre än man gått själv. Den bleka kristenheten i sverige är ett ledarproblem. Det är få som gått långt med Gud…..Det är en av de allvarligaste budskapen i GT-s profetböcker, nämligen det bristfälliga ledarskapet. I dag finns många utbildade kristna. Men bara utbildning räcker inte! Vi måste bli efterföljare på allvar. Det finns ett liv som måste levas, inte bara tyckas…….

 • Stefan H

  Det ser ut att bli en underbar predikan! Det du skriver sammanfattar julen utmärkt. Du börjar med att du ägnat din tid åt familjen. Jesus föddes in i en familj, Han var jude, och för judarna är familjen kärnan i församlingen. Den största högtiden är sabbaten, det är den dag som Gud har givit – alla andra högtider är minnen och att levandegöra hur Gud uppenbarar sig. Sabbaten börjar alltid i familjen, och fortsätter i synagogan.

  Som krisen kanske man inte alltid håller ursprunget levande på samma sätt, men även för kristna är familjen hörnstenen. Jesus berättar vem som är hans broder och syster, och i uppenbarelsen läser vi hur kvinnans barn får träda in i den heliga staden.

  Är inte Jesu människoblivande själva förutsättningen för att vi skall kunna bli hans bröder och systrar? Börjar inte frälsningen i familjen? När Jesus åt sin sista måltid med lärjungarna var det ett sätt att skapa en familjegemenskap. När Israel räddades ut ur slavlägret började man med att samlas i familjerna för en gemensam måltid.

  Byggs inte församlingarna även i dag av familjer? Visst är det av oskattbart värde att det finns människor som ger sina liv för förkunnelsen och för församlingen – i dag står det Stefan (den första martyren) i almanackan, men församlingen byggs av familjerna.

 • Christian

  S-E Sköld, helt rätt!

 • Olov

  Men varför citerar du ”kungen”? Det var ju en tragikomisk framställning han presterade. Och som republikan borde väl inte den så kallade kungen vara den främsta inspirationskällan?

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Jag undrar- har vi inte fått en liknande övertro på ”fungerande modeller” som man tidigare hade på avlat, reliker, helgon och annat?

  Är inte jakten på ”fungerande modeller” ett tecken på otro? Säger inte att jag är bättre, men vad har senaste 50 år med ”fungerande modeller” bidraget till? http://vimeo.com/6571489 – enligt denna film har mellan 80 och 90 procent av alla kristna som kommer till tro genom olika ”modeller” förlorat sin tro på vägen- om det är sant så undrar jag vem vi egentligen tjänar med våran modeller.

  Tycker Sköld är inne på något. När vad Jesus har gjort blir en verklighet för oss, så kommer också de goda gärningarna av sig själv. Om det inte blir verklig för oss, kommer allt vi gör bara vara religion och lagiskhet, som inte vill föra något gott med sig. Mark 9 och Kol 4 är intressant i sammanhanget.

  ”Kommer nog också in på i söndagens predikan om hur unik den kristna församlingen är. Visst finns det bättre och sämre församlingar. Men överlag tycker jag att den lokala kristna gemenskapen är en suverän social organisation, som kan samla olika kategorier av människor i en gemensam och engagerande långsiktig insats. ..Det finns ett oändligt stort antal vardagshjältar i de kristna församlingarna runt om i Sverige.” – Amen!

  God jul och gott nytt år!

  Varma hälsningar,
  Michael

 • http://motcharisma.blogspot.com Charisma

  Vardagens hjältar, hur viktiga som helst. Mer på http://motcharisma.blogspot.com

 • Stefan A

  #6
  Man får bara passa sig så man inte kastar ut barnet med badvattnet. Allt vad Gud vill att vi ska göra måste kanaliseras på något sätt i denna värld så att det blir synligt och påtagligt. Det innebär att det blir ett sätt eller en modell. Man kan inte bara ha vatten eller rör om man får göra en liknelse. Man måste ha båda. Men det är inte rören som är det intressanta utan vattnet…. Man kan ha plaströr, stålrör, kopparrör och alla dessa kan transportera vatten. Jag tror att NT-s relativa brist på undervisning om organisation beror på att om vi är i rätt relation med Honom är vi i position att ta emot ledning från himlen angående just den specifika situation just jag eller du är i.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Stefan A:

  ”En annan liknelse framställde han för dem:” Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden.” Matt. 13:24-30

  Denna liknelse kan användas båda på lokala församlingar som kristna samfund.
  Betydelsen av denna liknelse är att Jesus framställer för oss en liknelse om himmelriket, dvs. den kristna kyrkan. Att kyrkan skall vara som en åker, som är besådd med god säd.

  Men så kommer satan och sår ogräs i den åker som ska bära god säd, detta gör han utan att människorna lägger märke till det. Detta betyder att det alltid i kyrkan växer båda god säd som ogräs tillsammans, detta kan inte undvikas. Först på domedagen ska det goda och det onda skiljas åt (när Jesus ger sina tjänare befallning om det).

  Vi kan tala om gärningar, vi kan tala om karismatik och under, men varken gärningarna eller undren vi skådar ska stå ensamma, utan vara tecken på ett budskap som ska vara från Gud. Därför är också vad som predikas, och profeteras ytterst viktigt att pröva gentemot Guds Ord.

  Ytligt sett kan man räkna med manifestationer, gode gärningar och annat är av Gudomlig makt, men då även andra andliga rörelser, och falska profeter också kan framställa stora mirakel och manifestationer, och inte minst framstå som goda och varma lärjungar, ska vi inte låta undren eller gärningarna ensamma stå som bevis för Guds handlande.

  Paulus varnar för detta:

  ”Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som går förlorade, till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta”. (2 Thess 2:9f)

  Bibeln ger oss vägledning hur vi kan skilja mellan lögn och sanning. Dock håller jag med om att NT ger stor frihet hur en kyrka/organisation ska se ut- dock har den ganska så tydlig undervisning om vad en kyrka ska utgå ifrån.

  ”Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecken eller under verkligen inträffar, varom han talade med dig, i det att han sade: ”Låt oss efterfölja och tjäna andra gudar, som ni inte känner”, så skall du ändå inte höra på den profetens ord eller på den drömmaren, ty Herren, er Gud, sätter er därmed allenast på prov, för att förnimma om ni älskar Herren, er Gud, av allt ert hjärta och av all er själ.”

  Det avgörande är alltid om förkunnelsen stämmer överens med Guds ord. Jesus själv sa följande: ”Gläds inte över att andarna är er underdåniga, utan gläds över att era namn är skrivna i himmelen.” – evangelium.

  – alltså inte oenig med dig- jag bara påpekar att det för inte bli en ursäkt för att bli lagiskhet, religiös, ge utrymme för moral-kristendom, humanism- eller andra former av evangelielös kristendom.

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • Mikael

  Hej Stefan Swärd!
  Det är alltid lika intressant att läsa din blogg!
  Här säger de att Paulus är den viktigaste förkunnaren inte Jesus!
  Här sägs det att det inte individen som är med och bygger familjen utan familjen!
  Du skriver enligt 1 Petrus brevet 2:29 är församlingen första och viktigaste kallelse att förmedla Gud och hans underbara gärningar. Ära då ordet med att leva ut det som Jesus önskade. Det är detta som betyder något! Allt annat är bara onödigt tillägg!

  Frid Bröder njut av stunden i Julefriden och jag hoppas att ni får ett fint slut på det gångna året!

  /Mikael

 • Mikael

  Hej igen Stefan!
  Liten korrigering även jag anser att det är individer som bygger familjer.
  Men här sägs att det är familjer som bygger församlingar och inte individer!
  När klanälste skall återställa det nuvarande församlingsuppbyggnaden från varje aktiv familj då viker jag mig från att inte hålla med.
  Man kan även påstå att det är familjen som grund som skapar detta församlingsbygge men den familjbygnad som skapat kyrkan från start finns inte.
  Det man nu försvarar med näbbar och klor var en lämplig konstruktion som skapdes på 1800-talet och i girighet och självgodhet har vi väl aldrig skådat en bättre uppbyggnad.

  /Mikael

 • Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  Guds forsamling pa jorden ar inte i forsta hand en ORGANISATION utan en levande ORGANISM.

  For att Kristi kropp ska fungera maste KRISTUS vara huvudet, lemmarna finnas pa ratt plats och koordinerade av DEN HELIGE ANDE..

  KARLEKEN till Herren, de andra lemmarna och till dem som annu inte tillhor kroppen ar drivkraften till tjanst for varandra och till dem som annu inte hort evangeliets befriande kraft.

  I en levande, fungerande forsamling byggs lemmarna upp, Gudsriket utbreds och Gud blir upphojd och arad.

  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

  MItt motto:

  Att Frimodigt Forkunna Fralsning, Frigorelse och Forlossning For
  Forlorade, Forblindade, Forvillade, Forirrade, Forforda, Fangna, Forlorade Far.

  …………………………………………………………………………………………………………………………….

  Mvh/ Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

 • Stefan A

  #9
  Jag förstår inte ditt svar. Mitt svar i # 8 var ämnat att förtydliga att det behövs både organisation och liv. I den grenen av ”karismatik” som många av oss tillhör, finns en utbredd skepsis på ordning och organisation. Livet är det primära men behöver också ramar. Eftersom det inte står i bibeln om församlingen ska tex köpa en ny lokal eller bygga ut den gamla måste det till ledning från himlen. Men den ledningen kommer inte automatisk utan bara till dem som vill följa Honom på allvar utifrån bibelns ord. Talet om rör och vatten betyder både ordning och liv. Utifrån den dagsaktuella situationen fördelas betoningen så att livet fungerar. Evangelium är både under och tecken och förkunnelse av budskapet. Det vi ofta presenterar är budskapet men inte kraften bakom. Därav kommer en svag kyrka och tomma bänkar.

 • Stefan A

  #12
  Det är sant att ”Guds församling på jorden är inte i första hand en ORGANISATION utan en levande ORGANISM” Men detta påstående brukar allt för ofta tas som intäkt för att man kan strunta i organisation och ordning, särskilt om man är karismatiker ( vad nu det är….. :-) ) och bara lita på den Helige Ande. I verkligheten måste församlingen kanaliseras och bli synlig och tydlig vilket kräver ordning. För att kunna röra sig i denna världen och vara trovärdiga och laglydiga måste församlingen ha en organisation. Som Jesus sa: Ge kejsaren det han ska ha…. Det andliga är inte bara i himlen i det osynliga, utan även praktiskt i verkligheten. 1 Kor 12:28 talas om administration* som en gåva. Utan ordning inget behov av administration…. men det är inte antingen eller utan både och. Ordning och reda på ett himmelskt sätt förstärker livet, inte utsläcker det.
  ( *Efter koll av tiotalet översättningar översätter de flesta adminstration eller motsvarande. )

 • Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  # 14
  Ja Stefan A, fran Bibelns forst blad moter vi en Gud som ar ORDNINGENS Gud.

  ’Andens frihet ’ och ’ordning och reda’ ar inte mutuellt exkluderande utan
  mutuellt inkluderande och parallellt kompletterande.

  # 3
  Stefan H skriver att ”forsamlingen byggs av familjerna” men i Guds forsamling finns det plats for aven dem som inte har nagon jordisk familj.
  Familjerna ar inte grunden for Guds forsamling – Kristus ar grunden och forsamlingen bestar av ’levande stenar som forst slipats till och som Gud vill forena for att bygga sitt tempel med Guds atersken”

  Mvh/ Elisabeth H-L

 • Stefan A

  #15
  Individualism existerar nästan inte i Biblen. Ända från 1 Mos är familjen den viktigaste samhälleliga beståndsdelen. Det är inte den enda, men den grundläggande. Den är så viktig så församlingen omnämns som en Guds familj ( Ef 2:19 ) Poängen här är att församlingen liknas vid familjen. Tågordningen är omvänd om nu församlingen är viktigare!

 • Anna-Karin

  Jag tror att det skulle vara bra om vi definierade vad en familj är. Om Familjen är den viktigaste samhälleliga beståndsdelen är det bra om vi vet vad begreppet innebär.För mig är en familj inte nödvändigtvis en mamma, pappa och x antal barn. Ensamstående, med eller utan barn är också familjer. Jag och min gamla mor är en fanilj även om vi är två hushåll. Grannen med pojkvän och hans barn är en familj, osv….

  Så: Vad är en familj för er? Vad var en familj i 1:a Moseboken? Finns den familjen idag? Hur har begreppet familj förändrats genom åren? Kan ni som kristenhet acceptera den förändrade familjen?

 • Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  #16

  FORSAMLINGEN och AKTENSKAPET
  ( familjen) ar tva av Herren initierade och valsignade institutioner.

  ENHETEN i bada institutionerna –> styrka.

  Ett hus som kommer i strid med sig sjalvt kommer ej att besta men dar
  KARLEKEN florerar blir ENHETEN (olikheterna till trots) bestaende.

 • Stefan A

  #17
  En snabb skummning genom bibeln ger en bild av urtypen av familjen består av mamma pappa barn och även flera generationer. Precis som församlingen är en familj med många generationer är familjen multigenerationell ( Nu uppfann jag ett nytt ord! :-) ) Av olika anledningar krig, sjukdom, skilsmässa mm ser många familjer annorlunda ut. Det vi i nutid kallar normal kärnfamilj är inte normalt med bibelns mått eftersom vi har i regel max två generationer mot bibelns tre och fyra. OM Gud är Gud och har konstituerat familjen fattas något om den avviker från mönsterbilden. Det räcker med att tala med den som har flera syskon mot den som har inget så märker man att det är en rikedom med syskon. Men livet är inte perfekt…. Vi hamnar i en situation som vi får göra det bästa av och tro Gud om välsignelser som väger upp de mänskliga bristerna. Som kristen är jag ju född in i ett djupare släktskap där jag får tilltala Gud Fader som pappa! Och det oavsett min sociala status!

 • S-E Sköld

  Stefan A. problemet/hindret för Anden att verka, uppstår när organisationen tar över huvudets plats i Kristi kropp, och blir chef i stället för tjänare.

  Mvh
  S-E

 • Stefan A

  #20
  Precis vad jag har skrivit. :-)

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Olov,
  det är riktigt att jag är republikan, men även kungen kan väl säga något bra ibland.
  hälsn
  Stefan Swärd