Fiasko Köpenhamn – äntligen hemma i Elimkyrkan

Det har varit några intensiva veckor för mig kring engagemanget med FN-konferensen i Köpenhamn. Och en hel del av jobbet återstår för mig, genom att flera rapporter ska skrivas i efterhand med analys av resultatet.

Men jag tycker att konferensen blev ett gigantiskt misslyckande. Det slutdokument på cirka tre sidor som världens politiska ledare lyckades enas om, efter två års intensivt förberedelsearbete är minst sagt tunt. Utsläppen av växthusgaser och klimatfrågan är dessutom en form av miljöproblem som behöver lösas genom världsvida och gemensamma FN-beslut. Att enskilda länder gör saker på egen hand blir alldeles för begränsat.

Och det stora problem i Köpenhamn var att världens två största utsläppare, Kina och USA, har så svårt att gå med på bindande uppgörelser med strikta tidsplaner om att begränsa sina utsläpp. Det var detta som knäckte hela Köpenhamnsmötet.

Det var underbart att få vara på gudstjänst i Elimkyrkan idag. Präglad av Guds närvaro, en utmärkt predikan av Lars-Göran Sundberg, en lyftande lovsång och innerlig bön. Och massor av intressanta samtal före och efter gudstjänsten.

Jag läste bibelordet om den första kristna församlingen. Man möttes dagligen för bön, prisa Gud, undervisning och gemenskap. Det behöver vi mycket mer återerövra. Inte bara vara söndagskristna, även om jag uppskattar söndagens gudstjänst som en särskild höjdpunkt. Utan att hela vårt liv genomsyras av vår kristna tro, och att församlingsgemenskapen inte blir en perifer fritidshobby, utan vår familj och vår bas i livet.

Nästa söndag den 27 december klockan 11.00 kommer jag att hålla predikan i Elimkyrkan på Storgatan i Stockholm. Jag känner att det blir ett viktigt möte, och med profetiska signaler inför år 2010.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Christer Roshamn

  Kör på Stefan! Jag kommer att predika i Motala. Jag ser fram emot ett spännande 2010 både i Motala och utöver hela Sverige!!!! Har du hört om det nybildade nätverket bland baptisterna? Kolla in det på http://www.klassiskbaptism.se

  Allt gott!

  Christer

 • Mikael

  Hej Stefan!

  Kan det varit översättningsproblem Copenhagen blev Hopenhagen kan det översatts till
  UNOpenhagen!

  Jag vet inte om detta var det sämsta senariot eller kunde det blivit sämre??

  Men det krävs några extra Tyfoner i Kina, och det räcker tydligen inte med en Katrina i USA!

  Vad krävs för att besluts ska tas!
  Om det är Solens plats till Jorden som är en stor förklaring för temperaturökningen, vore då inte det vara än mer intressant att vara extra försiktig nu!

  Funderar lite på om de som ivrar på ändring inte är nödvändigt kan åläggas med extra tull den kunde ju gå direkt till det arbetet till de drabbades omläggning!

  /Mikael

 • wildwest

  Jag förstår mycket väl USAs och Kinas inställningar. USA är i princip konkursmässigt, en familj med USAs ekonomi hade suttit på gatan med anmärkningar hos kronofogden. Att man då skulle gå med på klimatavtal som hindrar amerikansk industri att exportera har man knappast ens råd med.

  Vad gäller Kina är man helt och hållet beroende av USAs köpkraft. Man har hittills lånat ut kapital till USA och amerikanerna har handlat kinesiska varor på kredit. När USAs köpkraft nu faller så kommer Kina också ned till ”normala” nivåer av produktion. Samtidigt får man absolut inte glömma bort att Kina faktiskt är en kommunistisk diktatur! Det går bra att hacka på Nordkorea, men Kina är samma andas barn. Kinas enda chans att hålla sin befolkning på rätt sida om revolutionsstrecket är att ge dem ekonomisk tillväxt. Sjunker den undan, lägger man pengar på klimatavtal och begränsningar, så exploderar Kina.

  Det hade därför varit förvånande om resultatet av Köpenhamn varit nånting annat.

 • Per

  Hur är det egentligen med syftningen i din rubrik Stefan: Fiasko också i Elimkyrkan 😉

 • http://www.youtube.com/user/LarsNilsson123 Lars

  Förvånar mig inte, att miljöfrågor blir ett skådespel, politik handlar ju ofta om makt och pengar då blir miljön och jorden lidande, Västkulturen är ju dessutom väldigt fixerad vid det matriella och har få eller inga alls referenser till livsideal av något slag, Den som lever får se hur det blir. kanske vi får se en jord allt mer i uppror (extremt väder,klimat) fler och svårare ekonomiska krachar tror jag det blir, när nu makthavarna har så att säga blivit varnade och tydligen inte vill se att ekonomiskt, egoistiskt,kortsiktigt tänkande inte kan driva hela världs ekonomin utan att det straffar sig på sikt.

 • http://-- Rolf Ahlqvist

  Du känner på dig att när du ska predika 27.12. i Elimskyrkan, så blir det ”ett viktigt möte, och med profetiska signaler inför år 2010”. Här nedan då lite amatörprofetiska signaler inför det nya året, av vilka du kanske kan ta till dig något om du känner för det. Jag är en äldre manstyp som ser syner, eller kanske du ser mig som en falsk profet. Förslag till läsning innan mötet, (om du inte redan läst den boken), Jayne Svenungssons bok ”Guds återkomst” samt Per Herngrens blog den 7.12.2009, där rubriken är ”Kristendomen revolutionerar-revolutionen-Zizek.”

  Så bibliska profetior som blir verklighet, kan vi nog tolka alltbättre såväl modernt som postmodernt, med hjälp av filosofer och teologer. Eller med hjälp av olika kyrkors präster, samt av andra religioners trofasta tjänare, eller av oss gräsrotsteologer. Filosofen Jacques Derridas tes, att ”tillvaron är ett spel om skillnader” syns då tydligt när ”världens modernaste land”, Sverige, enligt Fredrik Lindströms TV-program, kanske redan år 2010 även blir ”världens postmodernaste land.” .

  Postmodernitetens tes att allting först finns i språket, syns då tydligt bland annat i Sveriges dubbla roll i framtidens globala samhälle. Dels att Sverige i namn och i viss mån av verklighet, syns ha givits en direktväg till paradiset och välfärdslandet Sweden, nu nära tidens slut och nya början. Men vårt land har också varit del i den moderna girighetens nya syndafall, den i mammonsamhället. Med påföljd uppenbarligen av dess Gudsbortvändhets tydligaste effekt av straff, med början år 2008. Så tillsammans med andra länder är Sverige och EU, är nu landet inne i ”en omväg” utefter andra ringen i rumtidens eviga åtta (8). Och blir då som del i den kärva verkligheten, kanske mest bara välståndslandet, Sverige, Schweden.

  Mycket av slit och prövningar syns det då bli på denna omväg, med ansvar och hårt arbete i något slags Gehenna och ”inferno”. Innan slutligen ett rättvisare och bättre klimatåterställande samhälle, samt möjligen ”paradiso” till sist nås. Såväl Bibeln som Derrida är ju inne på att människan är inne på en omväg redan från början. Beroende på våra karaktärsdrag måste vi paradoxsamverka åtminstone här i tiden, mellan, de ”två rikena”. Somliga av oss tar dock till oss Jesu evangelium, om frid, fred och paradis. Och vi får upprättelse genom nåden, och i Guds och Jesu återkomst. Andra vill fortsätta på samhällets omväg i en kamp för materiell framgång, demokrati, revansch och rättvisa.

  Så efter nyhetsmedias minst sagt halvsekellånga ensidiga tabu mot religiösa frågor, i sin o-objektiva preferens för det sekulära samhället, måste nog nyhetsmedia som Rapport bland andra, nu komplettera sitt ensidiga förstånd i samhällets nödvändighetsrike. Detta då med mer av inslag om Gudsrikets möjligheter, och det från högra hjärnhalvans trosvissa förnuft i frihetens rike.

  Politiker och journalister får då vakna upp och efter 50 års sekularisering, och inse att vändpunkten är här. Och förhoppningsvis därför ta mer hjälp av utsatta människor och gräsrotstyper, samt av filosofin och religionen, för att äntligen mer demokratiskt styra, respektive rapportera i samhället. För även idag 2000 år efter Jesu tid, gäller samma sak, att det lagstyrande samhället måste kompletteras av evangeliets nåd, förlåtelse och försoning.

 • Roberth

  HÖrru du, Fiasko i köpenhamn OCH hemma i köpenhamn, blev de inte lite fel där?

 • Stefan A

  De flesta har den inställningen att det är alltid någon annan som ska gå före. Få är beredda att offra något och för många tycker de har gjort mer än andra och även mer än tillräckligt. Som vanligt……. :-(

 • S-E Sköld

  ”Vad människan sår, skall hon också skörda”, vi måste ändra på sådden för att få en bättre framtida skörd. Nu sår vi bl.a. ofödda barns blod över hela vårt land och på det följer en skörd av blod.

  ——————————————————————————————————–

  Till den svenska pingströrelsens ledare (och alla andra som förkunnar Guds Ord)

  Kära syskon i tron!

  Jesu frid.

  I det andliga mörker som sedan länge råder i vårt land, som följd av Ert och andras – i motsvarande ledarställning – tigande: då Ni undandrar Er ansvaret, att för vårt folk förkunna ”allt Guds rådslut”: och därmed ställer Guds Ords lykta under bordet i stället för på, som JESUS Själv varnat oss för,

  ges slaktaren/vargen utrymme att ostört få härja i vårt land och döda skaror av Människor – Guds avbilder – i moderlivet. Det finns ju i Guds Ord ett skydd för deras liv – för deras oskyldiga blod – men om de Orden inte predikas, fungerar inte det skyddet: det kan inte utföra sitt verk i Människohjärtan, vartill det är sänt. Att Ordets tjänare och förvaltare utför sin plikt, att förkunna ”allt Guds rådslut” – alltså även för oss Människor obekväma sanningar – är förutsättningen för att Ordet skall kunna utföra Sina verk och ha framgång i vårt land.

  Mörker är alltid brist på ljus och på samma sätt är andligt mörker brist på Guds Ords vägledande ljus. Där det ljuset är, råder inte mörkret. Det är den självklara och enkla sanningen: sambandet. Därför är det är Ordets förvaltares uppgift och ansvar, ja plikt, att ställa fram det vägledande ljuset på alla områden där mörkret råder. Det ljuset skingrar alltid mörkret, då ”mörkret inte har fått makt med det”

  Till dettta kommer, att Ni inte endast valt att själva tiga inför denna orättfärdighet, Ni står dessutom emot dem Gud sänt till Er och vårt land för denna saks skull. En del av Er har stått emot – vägrat lyssna – i nu två decennier. På grund av dessa två omständigheter – Er underlåtenhet att predika ”allt Guds rådslut” för vårt lands folk och att Ni stått emot dem Gud sänt till Er och landet i denna fråga – är Människor nu döda, som varit i livet om Nu fullgjort Ert uppdrag/Er plikt som Ordets tjänare och förvaltare och inte stått emot dem Gud sänt till Er och vårt land.

  Om det inte är sant, då saknar i så fall Guds Ord den kraft och förmåga som krävs för att stoppa slaktarens/vargens framfart. Och det tror Ni väl ändå inte? att Guds och Människans fiende är starkare än Ordet.

  Ni säger, att Ni vill väckelse – andligt uppvaknande – i vårt land, men väckelse uppstår när sanningen konfronterar lögnen: när Guds Ord konfronterar synden, som när ljuset konfronterar mörkret och saltet konfronterar förruttnelsens nedbrytande krafter. Först då – när denna konfrontation äger rum – ställs vi Människor inför ett vägval: skall vi välja mörkret och dess gärningar, som leder till död, eller skall vi välja ljuset och dess gärningar, som leder till liv, evigt liv. Därför finns väckelsen alltid i Era Biblar och Ni bestämmer själva om den – väckelsen – skall komma fram och verka, eller ej. För om Ordet skall ha framgång måste det sås i Människohjärtan och det är Ert uppdrag.

  Vad gäller organisationen/samfundet Pingst, som jag tidigare fått Guds uppdrag att skriva till Er om, gäller fortfarande Ordets alla sanningar och den som vill ha framgång i Guds rike underordnar sig Ordet, i alla stycken. Någon annan väg framåt finns inte, än den att vandra i harmoni med Gud, med Hans eget eviga Ord. Och hur vi som Ordets tjänare och förvaltare handskas med det Ordet – till den del vi fått ljus över det i lära och praktik – kan få konsekvenser för andra Människors evighet.

  Ords. 22:28 ”Flytta inte ett gammalt råmärke,
  ett sådant som dina fäder satt upp”

  Ps 51:8 ”Du har ju behag till sanning
  i hjärtegrunden”

  På Guds Andes uppdrag:

  Sven-Erik Sköld
  091208

 • BW

  Tack S-E Sköld!

  Jag tror att det du skriver är ord från Gud. Jag vill tillägga: Om vi inte sår ut Guds ord så kommer fälten att intas av ogräset.

 • S-E Sköld

  BW: ”Om vi inte sår ut Guds ord så kommer fälten att intas av ogräset”.

  Amen!

  S-E

 • http://tony48.blogspot.com/ Tony Malmqvist

  Hade du verkligen väntat dig nått annat Stefan?

 • Olof Lundgren

  Poängen med SW:s uttalande om ”profetiska signaler”, är att inget sägs om varifrån de ska komma.
  Det kan alltså även vara en lekman som framför profetiskt tal eller tecken. Lägg inte in något som inte finns!

  /OL

 • C

  Detta blir ett allt märkligare forum…

 • Olof Lundgren

  Må du, Stefan Swärd, flöda i profetians gåva på söndag. Men, hur får man profetiskt tal att komma till? Svar: genom att eftersträva manifestationer av den.

  mvh/OL

 • Lennart Lindqvist

  Tack Stefan för att du ger dig in i striden med trohet mot bibelordet genom
  nätverket klassiskbaptism det behövs att står upp mot förflackningen av
  bibelordet. Det är ju häpnadsväckande hur baptistsamfundets ledning kan
  komma så vilse. Jag tackar Gud för Tomas Forslin som jag har hört kämpat
  flera år mot detta. Är det inte dags att lyfta bort Karin Viborn och hennes
  medlöpare från ledningen???
  Mvh LL