Hur ska man ställa sig till klimatdebatten?

Det är kaotiskt mycket folk på konferensen i Köpenhamn. I går fick jag tillfälle att skaka hand med svenska ministrarna Maud Olofsson och Andreas Carlgren. Världskändisar som Arnold Schwarzenegger och Al Gore har dykt upp, och även prinsessan Viktoria ska tydligen vara här, men jag har inte sett henne. Alla statschefer börjar anlända idag, tidigare har det främst varit miljöministrar på plats.

När jag följer debatten både på min blogg och kristna pressen tycks vi kristna dela in oss i tre olika ståndpunkter när det gäller klimathotet och klimatfrågan.

1. En grupp betonar detta som ett tidstecken, Jesus kommer snart, och världen håller på att gå under. Utifrån den hållningen vill man gärna lyfta fram värsta-scenariorna i klimatforskningen. Man ser klimatförändringen som ett tecken på att Jesus kommer snart.

2. Den andra gruppen betonar det vetenskapskritiska förhållningssättet.  Man ifrågasätter klimatforskningen och den fokus som skapas kring detta. Det är en helt annan inställning än grupp 1.

3. Ett tredje spår är den kristna miljöradikala hållningen. Man erkänner klimatforskningens slutsatser och menar att vi fördärvar naturen genom att exploatera planetens resurser. Det drabbar särskilt den fattiga delen av världen. Den tredje gruppen lyfter framförallt fram klimatfrågans etiska dimensioner.

Vilken grupp hör jag till? I det jag har skrivit och sagt hör jag utan tvivel till den tredje gruppen. Men det betyder inte att jag helt avfärdar första och andra alternativet. Jag väntar också på Jesu tillkommelse. Jag läser också i Bibeln om de domar som ska drabba världen, och om klimatforskningens värstascenarior inträffar i framtiden ser jag det som en dom över världen, men en dom som vi själva har förvållat genom vår materialistiska livsstil. Jag vill dock gärna undvika eskatologiska spekulationer, det har varit enormt mycket spekulationer i kristenheten senaste 120 åren, senast var det kring millenieskiftet. Vi behöver ha ett stort mått av ödmjukhet både när vi tolkar tidstecken och siar om Jesu tillkommelse. Om den dagen och den stunden vet ingen. Men vi behöver vänta på Jesus varje minut.

En sund vetenskapskritisk hållning tycker jag också är bra, men den bör då bygga på fakta och seriös forskning. Annars blir det bara konspirationsteorier. Den konsensus som finns i världen kring klimatforskningen, självklart är det nödvändigt att inte tysta ner alternativ forskning.

Men som jag har sagt tidigare, även om det skulle visa sig i framtiden att klimatforskningen har haft fel i sina prognoser, så föreslår man ändå rätt åtgärder. Vi måste under alla omständigheter minska vårt beroende av fossila bränslen.

Jag återkommer med ett slutinlägg i äktenskapsdebatten.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • kjell

  Jag håller med förre Sandvikchefen Per- Olof Eriksson han är mycket saklig och logisk när man då ser 1Mos 8:21-22 där vi ser att Gud lovar att det inte skall ske något stort
  ”så länge världen består” Om vi går vidare till Jesu ord i Matt 6:26-34 han poängterar i vers 32 att hedningarna bekymrar sig om det jordiska men det är inte vår uppgift

 • wildwest

  Tycker det finns en bra punkt 1.2 – den som jag och flera med mej företräder. Vi måste minska på rovdriften av jordens resurser inkl utfiskning, nedhuggning av regnskog, meningslös slakt (hajfensoppa) m m. Närområdets nedsmutsning måste begränsas i form av reningsverk, hållbar sophantering osv. Däremot är jag på förre Sandvikchefens linje att det inte verkar klokt att satsa så enormt mycket pengar och resurser på att minska uppvärmningen genom koldioxidutsläpp. Klimatuppvärmningen känns mest som ett politiskt slagträ.

  Den eskatologiska biten ska man absolut vara försiktig med. Jag har dock i flera år funderat över vad som skulle kunna samla världens befolkning kring en världsledare, vi talar ju om allt från islamistiska diktaturer till förment demokratiska länder som Sverige och USA. Klimathotet är onekligen ett bra tips. Ett anfall av utomjordingar vore också ett bra tips, kanske även risk för att en stor asteroid trillar ner. Här kan man inte nog poängtera att begränsningar i dom mänskliga fri- och rättigheterna för att rädda ett klimat, som det inte är säkert man kan rädda, som det nte är säkert att man måste rädda, det är mycket farligt! Har vi en gång beträtt den vägen finns ingen återvändo.

 • Ulf Stenlund

  Bäste Kjell
  Dessvärre har det skett mycket ”stort” även efter syndafloden. Både i form av krig och naturkatastrofer. Även om Gud lovat att inte dränka mänskligheten igen har även i våra dagar stora drunkningskatastrofer hänt. (Tsunamikatastrofen för några år sedan är ett exempel.) Många naturkatastrofer har dessutom mänskliga orsaker. Utfiskning och skogsskövling är exempel.

  Att inte bekymra sig är inte samma sak som att inte bry sig. Även om man av någon anledning inte vill tro på klimatlarmen finns det ingen anledning att inte leva så klimatsmart som möjligt.

  För övrigt är jag anhängare av all tre av Stefans alternativ.med den modifieringen att en vetenskaplig hållning uppenbarligen visar att vi står inför en klimatkatastrof. Att hålla med de enstaka opponenter mot de överväldigande veteskapliga bevis som finns är knappast en särskilt vetenskaplig hållning.

 • Stig Emker

  Kjell
  Hade egentligen inte tänkt att kommentera mer i detta ämnet men du har en förmåga att provocera. Som jag ser det finns det klara och bibliska belägg för att vi skall bry oss om hela skapelsen. 1mos.2:15 säger att människan är satt att bruka och bevara jorden. Ordet bevara stryker under vårt ansvar för förvaltarskapet. 1Mos.3, människan åt av den förbjudna frukten och det kan tolkas som lusten att utnyttja Guds skapelse för egen del utan tanke på konsekvenserna. Hos.4:1-3 profeten varnar för ett moraliskt förfall som också får konsekvenser för hela skapelsen jmf.v.3 djuren dör. Habakuk 2, varnar för en egoistisk livsstil som tar resurser från de som är svagast i världen. Matt.19:20-21, kärleken till pengar och det materiella är en avgörande orsak till vår oförmåga att ta ansvar för hela skapelsen.
  Matt.6:25-34 Talar om Guds omsorg om sin skapelse och att vi inte skall oroa oss och bekymra oss om morgondagen. Det betyder på intet sätt att vi uppmanas att vara passiva åskådare i det drama som utspelas framför våra ögon. Tvärt om tror jag att vi frimodigt skall engagera oss och förlita oss på Guds omsorg i det uppdrag Han har satt oss i.
  De rikaste 20 % av världens befolkning förbrukar 80 % av jordens resurser och de fattigaste 80 % av befolkningen förbrukar 20 % av jordens resurser. Det betyder också att den rikaste femtedelen står för 80 % av de globala utsläppen. Drygt 20 % av jordens befolkning lever i djup fattigdom. Fattigdomen har allt oftare sin
  rot i miljöförstöringen, – utarmade matjordar, skövlade skogar och fiskevatten. Fattigdomen ökar också trycket på naturresurserna. Den sista pinnen används för att elda under matgrytan
  ”När vi brutet den sista kvisten,
  förorenat den sista vindpusten
  förgiftat den sista vattendroppen
  kommer vi att förstå att pengar går inte att äta”

 • BW

  Eskatologi är inte direkt något ”högstatusämne” i dag ens bland frikyrkligheten. Jag tycker att det borde undervisas mer om detta ibland oss även om ämnet är svårt och omfattande. Man brukar säga att ”sent ska syndaren vakna” och detta är en träffande beskrivning av världens uppvaknade inför miljö- och klimatproblemen. För att rädda planeten skulle det i sanning krävas ett paradigmskifte där världens nationer skulle vara tvungna att tänka och göra helt om och inte se bara till nationella och ekonomiska särintressen. Vi hade för länge sedan kunnat utrota fattigdomen, analfabetismen och sluppit mycket av miljöförstöring och orättvisor om vi hade satsat tid och kraft på detta. Men varken visheten eller viljan att göra detta har funnits. Även om vi skulle kunna rädda planeten jorden så skulle inte Gud tillåta det. Jorden och mänskligheten är förutbestämd till att drabbas av apokalyptiska katastrofer förutsagda av profeterna. Kanske kommer människorna då att söka sig tillbaka till Gud innan det blir oåterkalleligt för sent.
  Man kan i sanning säga att det är ”kunskapens frukt på gott och ont” som ligger bakom den accelererande förstöringen av vår planet. Industrialismens teknologiska utveckling och skapandet av billiga transportmedel skapade förutsättningarna för den globala handel vi ser idag. Som vanligt var drivkrafterna ofta av mindre ädla slag som girighet och expansionistiska motiv.
  Gud kommer att ”pånyttföda” jorden och sedan regera över den i tusen år och demonstrera den avsikt han hade med skapelsen innan syndafallet dabbade mänskligheten. I tusenårsriket ska de onda krafterna hållas i schack. Jesus kommer att regera hedningarna med ”järnspira”. Det är i alla fall vad jag och många andra tror. Det kan vara intressant att fundera över hur det kommer att se ut på jorden under dessa tusen år när människan är mer förnöjd med sin tillvaro. Kanske kommer vi att uppnå helt nya nivåer av teknologisk utveckling som inte förstör planeten. Kanske kommer den dominerande näringsverksamheten att vara småskaligt (ekologiskt) jordbruk.

 • Roger

  Jag tillhör den grupp som samtycker med de veteskapsmän/kvinnor som är skeptiska till att människan påverkar klimatet pga användandet av fossila bränslen. Jag har själv ingen möjlighet att skaffa studera detta på egen hand utan måste lita på den information som kommer från sk experter. Och ovan nämnd grupp av experter känns mera tillförlitliga än alarmisterna med Gore i spetsen.

  Problemet i dagens värld är att om man tillhör en minoritet så pådyvlas man åsikter som man inte står för. Låt mig ge tre exempel;

  1. Jag tvivlar på att människan påverkar klimatförändringarna. Då får man en stämpel på sig att man inte överhuvudtaget bryr sig om miljön, man är en miljöbov, man förnekar klimatförändringarna etc.

  2. Jag tycker att Sveriges immigrationspolitik är kass, fel människor får lov att stanna i Sverige. Då får man en stämpel på sig att man hatar invandrare och sympatiserar med mindre ljusskygga partier.

  3. Jag tror att utlevd homosexualitet är till skada för såväl individen som samhället i stort. Då får man en stämpel på sig att man hatar homosexuella och är nazist.

  Det går väldigt sällan att föra ett konstruktivt samtal om man avviker från den politiska korrekthetens motorväg. Så är det också i climat change debatten. Att använda miljarders kronor till att stoppa den pågående klimatförändringen är som att rädda Saab med samma miljarder pengar. Saab behöver inga miljarder, Saab behöver fler kunder, grundkurs A i företagsekonomi. Miljarder pengar som används för att stoppa klimatförändringen bör användas till att anpassa våra samhällen till klimatförändringen.

  Inlandsis har smält förut, Grönland är idag täckt av is.

 • kjell

  Ulf / Stig

  Jag vill verkligen inte provocera Som Kristna är det i första hand vår uppgift att sprida evangelium men idag talar alla bara om miljön

  Jag utgår naturligtvis av att inte vara egoist det anser jag faller under kärleksbudet men det resonemanget att om all is smälter så får vi en vattenhöjning runt 16 meter då blir det en syndaflod igen men enligt Guds löfte skall inte det ske ”så länge jorden består”med andra ord då har Jesus kommit igen när det händer
  Ett tydligt tecken att han snart är här är att det inte är många som väntar honom idag

  Vilken kan med allt sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd

 • Nils

  Behöver man tillhöra en grupp eller fåraflock som ska fösas in i en kategori ?

  Är inte detta en annan typ av samfundstillhörighet gällande ”klimat-tyckare”.
  Fattas bara att kristna börjar damma av gamla rock-knappar från kärnkraftsomröstningen: ”linje klimat 1”.

  Däremot ska nog den som vill vara kristen reflektera över vad som föregår Jesu direkta uppmaning om att – ”BÖR ni upplyfta era huvuden”.

  Om han säger – vilket han gör:
  mänskligheten ska stå rådvill inför havets & vågornas dån – vilket är den rådande & det kommande klimatcrescendot.

  Då bör nog kristna ha viktigare uppgifter än att springa runt med ”samvetesparaplyer” när den ofrånkomliga ”klimatstormen” tilltar.

 • Per

  Kjell, m fl, det är just den typen av resonemang som ger kristna dåligt rykte. ”Vi som skiter i allt och alla för Jesus kommer snart”. Det är ju också ett högmod och en självgodhet som saknar motstycket, vad vet du om den dom som också kommer att drabba dig? Förvaltartanken är ju tämligen stark i bibeln och frågan är hur vi förvaltar den gåva vi fått?

 • C

  Dessutom är det verkligen inte första gången i historien som världens snara undergång proklameras. Man har haft fel förr. Det blir lite Jehovas vittnen över de tvärsäkra förutsägelserna. Det är iofs inget argument för att domedagsprofeterna har fel nu, men det borde mana till viss eftertänksamhet.

 • Olov

  Och så har vi grupp fyra, den vanliga trötte medelklasskristne som inte orkar bry sig överhuvudtaget.

 • http://www.reclaim.nu/wordpress Mattias

  Det som ofta missas i miljödebatten, oavsett om det gäller klimat, avskogning, utfiskning eller vad det än må vara, är att det är vårt ekonomiska system som satt oss här.

  Vi har sen åtminstone WWII levt i en tro att ekonomisk tillväxt är tillväxt när det i själva verket är konsumtion, förbrukning av ändliga resurser. På detta område är kapitalism och socialism lika illa. Det enda som växer är pengarnas värde i teorin och det har underblåsts av billig, fossil energi. Detta ekonomiska paradigm har varit mer, snabbare och ännu mer. Mer har blivit en mål i sig utan att man funderar på varför vi vill ha mer.

  En kristen ekonomi borde baseras på att vara behovsstyrd, Apg 2:45, där rättvisa och behov styr ekonomin. Om vi hade levt efter en sådan ekonomi hade vi aldrig behövt skövla naturen på det sätt som vi idag gör. Även tanken om friår för skapelsen som finns i 3 Mos 25 är något vi kanske borde ta upp, ett sätt för naturen att återhämta sig.

  Men istället för att studera vad bibeln har att säga om ekonomi och ekologi har vi följt denna världens melodi och nu ser vi frukten av det. Genom att lyfta fram och leva efter en biblisk ekonomi så tror jag att vi både lever mer skapelsevänligt och sprider evangeliet.

  Jag kan tipsa om Herman Dalys och John Cobbs bok ”For the common good” där de lyfter fram en del av detta perspektiv.

 • Rune Karlsson

  Från Daily Express

  CLIMATE CHANGE IS NATURAL: 100 REASONS WHY

  Två punkter av ett hundra.

  4 After World War II, there was a huge surge in recorded CO2 emissions but global temperatures fell for four decades after 1940.

  5 Throughout the Earth’s history, temperatures have often been warmer than now and CO2 levels have often been higher – more than ten times as high.

  http://www.express.co.uk/posts/view/146138/Climate-change-is-natural-100-reasons-why-

 • Mikael

  Hej!
  Det kanske är så att sanningen ligger i alla fyra gruppers inställning och sanningen beror på flera omständigheter.

  1. Första gruppens resonemang: det är ovidkommande om det spekuleras. Snart är isen på Nordpolen borta, och det vi ser hända händer. Värje träd som lever på jorden binder väldigt mycket vatten! En Björk suger väldigt mycket vatten varje dag, detta påverkar oss i framtiden!

  2. Mycket beror på naturliga förändringar som vår plat till solen Vulkanutbrott, och andra förändringar som i huvudsak inte beror på mänsklighetens framfart!
  Men vi kan med att handla påverka vår värld!

  3. Det finns verkligen etiska förplikterser vi bör (ska) rösta oss för.
  Vi kan skapa stora insatser som vi nu inte tänkt på vi kan aktivt flytta isbergen till platser som har nytta av att kylas ner. Vi kan skydda isen så den inte blir nersmält så fort.

  4. Det föreslogs en fjärde grupp trötta apatiska kristna som tappat glöden!
  Jag tror att denna grupp är den som kan göra skillnad, de kan be de kan aktivt se om så deras egna liv fungerar så gott som möjligt, och de kan än en Gång möta glädjen i Herrens underbara värld!

  Jag själv vandrar fram och tillbaka i alla grupperna och är orolig för att fel krafter får fullfölja sin vilja!

  /Mikael

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Roten till allt ont är kärleken till pengar,den påverkar allt i ett samhälle,land eller kontinent och
  den påverkar naturligtvis miljön i högsta grad.

  V v v v T.B.

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Håller med Thommy mfl, den strävan efter att öka sin makt och rikedom som finns inbyggd i vårt system och som speedats upp i och med industrialism och kapitalism är det som fört oss hit. Frågan är om politiska reformer och skendemokrati verkligen kommer att rädda oss, allt tyder på att dom mäktiga är beredda att ta till så mycket våld som behövs för att vi inte ska göra något vidare motstånd. Läs tex den här rapporten i The Guardian av Tomas (http://www.farlig.se/wordpress) om hur han och 1.000 andra blev fängslade under skruvade omständigheter trots att dom bara demonstrerade och var helt oskyldiga.
  http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/15/copenhagen-activist-speaks

  Men Babylon ska falla och vårt hopp som Jesus-efterföljare står till gudsrikets seger över alla makter och krafter.

 • http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_132.html Metodistpastor Berndt Isaksson

  Hoppas ni tagit det av ”Ohlins fundering” för denna dag. Om inte så har ni länken till den här:

  http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS16-12-09.html

  Mvh Berndt

 • Roberth

  Nog för Jonny att jag inte tycker om övervåld. Men, dessa protestaktioner som gjrots, har uttalt talat om sina mål. Att störa och hindra konferansen, likt göteborg, Norrebro, malmö mfl som verkligen spårat ur.

  Det är aldrig okej att göra på de sätt som tidigare gjorts. Det är bibeln totalt emot. Walk a mile in my shoes, Ge honom dina kläder osv.

  I övrigt tror jag att en grundsyn som kristen att vi är här nför att vårda jorden, inte uttnyttja den är bra.

 • Pingback: basun » Debatten mellan Tunehag och Swärd()