Existens torsdag kväll

Jag medverkade i Existensprogrammet under torsdagskvällen om synd och syndakatalog. Länken till programmet hittar man här. Intervjun med mig kommer i slutet av programmet. Det blev ungefär en arbetsdag för att få fram denna begränsade intervju, resa till och från Umeå, en längre inspelning, och så klipper man ut några enstaka meningar från en lång inspelning. Tycker dock att man klippte ut citaten från mig på ett bra sätt, det gav ingen skev bild av vad jag faktiskt sade eller vad jag står för. Journalister har en passionerad förkärlek till ämnet homosexualitet och visst kom det in i intervjun med företrädarna från Umeå pingstkyrka. Man försökte klämma in det i intervjun med mig också, men jag är nu så pass garvad att jag svarade medvetet så resonerande, undanglidande och krångligt så att det var omöjligt att ta med mitt svar i TV-sändningen. Inte så att jag är rädd för ämnet men tycker att det blir fel fokus när media konstant ska ta upp ämnet homosexualitet kopplat till kyrkan.

Existens gör intressanta program och det är ett verkligt problem som de tog upp i detta program. Det känns dock som att det ligger en del år tillbaka i tiden. Bland annat Stanley Sjöberg har drivit ett förtjänstfullt och medvetet arbete under många år för att knyta kontakt med många av dem som drabbades av märkliga uteslutningar ur församlingar under 50- och 60-talet. Det är dock väldigt lätt att frågan tas upp på ett för ensidigt sätt. När Bibeln och nya testamentet talar om synd handlar det ju om att befria oss från de onda krafterna som sliter i oss, och ge oss nåd, förlåtelse men också kraft till att leva ett nytt liv. Synden skadar oss, det är därför som Gud vill befria oss. Men det fördes inte fram i Existens-programmet. Men det är inte lätt att få med alla aspekter i 30 minuters TV-program.

Vad tycker mina bloggläsare om Existensprogrammet?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Andreas Bernberg

  För er som vill vidga perspektiven på tillvaron rekomenderar jag att hålla ögon och öron öppna för det kairos-dokument som släpps i Betlehem idag där kristna ledare uppmanar till fredligt motstånd mot den Israeliska ockupationen. Detta välreflekterade dokument borde läsas av de flesta kristna.

  Vore intressant att höra vad ni tycker om detta?!

  Noterar att Arne Lapidus skrivit om det i Dagen: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196693

  Notera att detta inlägg inte är i polemik, varken mot existens eller Stefans medverkan där!

 • Nils

  #1
  men vad har det med programmet existens att göra ???
  Att hålla sig till anfört ämne är något av vett & etikett…

 • Nils

  Tack Stefan för din ”mogna” medverkan i programmet.

  Som mångårig ”pingstveteran” så var jag nyfiken på programmet, då de tar upp ett ämne som enl. min mening inte är gammalt.
  Att Stanley S. försöker göra ringar på vattnet, syns inte på andra stränder i en sjö av Vänerns storlek :-) även om han själv vill få det att synas så.

  Jag anser att de två kvinnornas vittnesbörd är synnerligen viktiga för att spegla en tid & sammanhang som många tusen svenskar är präglade av.

  Däremot får man nog ändå se det så att ledarskap är barn av sin tid & det ”regelverk” som de tillämpade var allmänt vedertaget.

  Programmet var välgjort & hade belysande ingredienser som borde få nutida församlingsledare att sätta kyrkkaffet i vrångstrupen.

  Den parodiska handuppräckningskören sa faktiskt mycket om dagens pingstförsamling & ungdomsgeneration.

  Det är tydligt att ”biblisk lära” har förlorat sin starka ställning bland pingströrelsens nya generation (ev. övrig kristenhet också).
  Dessa svar är ytterligare en bekräftelse över den kris som ungdomsarbetet befinner sig i, som även Carl-Henric Jaktlund beskriver med sin bok ”Jesus gick vidare & kyrkan står kvar”.

  På ett sätt högaktar jag tidigare församlingsledare för deras bibeltrohet & nit (även om de pykologiskt handlade ovisligt med människoöden) än dagens ”slappa” obefintliga teologiska ramar.

  Ett stort tack till dig som ändå visligt påpekade det tidlösa bibelordets normer med budord & bergspredikan.

  Att pers.presentationen gav vid handen ”konservativ”, det är väl något som både du Ulf Ekman, Göran Skytte m.fl. får leva med…

  ”Konservativ kristen” är kanske det nya uttrycket för att beskriva bibeltroende.
  Alla andra så kallade kristna, borde kanske ha det ”gamla epitetet ”avfällingar” ? :-)

 • Patric Dalid

  Jag såg programmet och tyckte att det var bra. Programledare satte bland annat fingret på en viktigt sak nämligen att synen på vad man ”får” göra och ”inte får göra” har förändrats. Jag tycker det är tråkigt att vi ofta inte kan erkänna det utan menar att det är enkelt att utifrån bibeln sätta upp enkla regler som vi en en gång menar är tidslösa. De tidigare (hoppas jag) reglerna om klädsel, hårlängd och liknande var ju inte några bagateller på den tiden utan ansågs vara regler som kunde härledas ur bibeln. Frågan är om vi inte gör likadant nu…

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Pingströrelsen har nu tagit fram ett policydokument i homovigselfrågan. Jag länkar till det på min blogg: http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=460

  Det jag undrar är, har EFK något liknande eller är det på gång?

 • wildwest

  Såg tyvärr inte Existens fast jag hade tänkt det, samma fenomen som när man lyssnar på vädret för sin region och när det blir dags så har man kopplat bort tankarna…

  Tycker dock det är ett intressant ämne att diskutera de s k uteslutningarna. Vad jag vet är de ganska unikt svenska, det förekom ingenting liknande av den magnituden i andra länder. Sen är det fortfarande så att många äldre tycker att många av uteslutningarna var riktiga, medan de som drabbades naturligtvis tycker nånting annat. Jag har dock problem med att man lämnar kristen tro för att man ovisligt blev utesluten. Då undrar jag hur djupt tron satt. Att man ständigt och jämt (inte minst i dessa dagar!) blir besviken på kyrkan och dess företrädare är standard. Det går aldrig att komma ifrån och man kan inte heller bygga sin kristna tro och identitet på bräckliga människor.

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Jag har ännu inte sett Existensprogrammet, men jag har alltid framhävt ett problem med frikyrkan förr: Vi hade en syndakatalog bestående av dels sådant som Bibeln fördömer som synd, dels sådant som vi själva konstruerat som synder. Det sistnämnda var den stora delen av ”katalogen” och det innebär att många säkert blivit uteslutna på grund av sådant som inte är synd enligt Bibeln. När vi så har kastat ut syndakatalogen, så har det som Bibeln kallar synd råkat hänga med ut. Barnet åkte ut med badvattnet. Därav den märkliga situation vi lever i idag.

 • Patric Dalid

  Mikael Karlendal skrev: Vi hade en syndakatalog bestående av dels sådant som Bibeln fördömer som synd, dels sådant som vi själva konstruerat som synder.

  Det var väl ändå så att man menade att det var synd enligt bibeln, det vill säga man tolkade bibeln så att man fick dessa saker att enligt bibeln vara synd. Och de var säkert övertygade om sin sak på samma sätt som vi är övertygade…

 • http://www.youtube.com/user/LarsNilsson123 Lars

  Så här sägs det i sv-tv program presentation:

  Del 9 av 10: Synd och skam. Ingabritt Sigurd och Ingegerd Lagerlöf gör en resa tillbaka i tiden. När de växte upp i norra Sverige på 50- och 60-talet var det mycket som var synd, allt från att klippa lugg till att dansa och äta blodpudding. Kusinerna var båda övertygade om att de skulle hamna i helvetet. Under flera årtionden präglades frikyrkoförsamlingar i landet av hårda levnadsregler och en strikt syn på synd. För Ingabritt och Ingegerd har barndomens upplevelser format hela deras liv. Men vad är synd om man är ung i en pingstkyrkoförsamling i dag? Och om synd i dag är något annat än synd förr – innebär det att dåtidens syndare numera har fått flytta från helvetet till himlen? Programledare: Eva Renström.

  Kan man då inte ställa frågan hur trovärdiga dagens jesus lärljungar är som inte klarar av att reda ut vad bibeln säger, och varför ansluta sig till någon kyrka idag när allmän virrighet uppenbart är signum.

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Patric, jo det kan väl i viss mening stämma, men samtidigt var det så överdrivet att det för en mer ”oberoende” bibelläsare framstår som obegripligt hur man kunde tolka som man gjorde. Jag tänker då t ex på hur man använt den andliga ”gummiparagrafen” att ”din kropp är den helige Andes tempel” till att täcka allt från rökning, snusande, alkoholdrickande osv, till det den egentligen används till av Paulus, nämligen till att förbjuda sexuella synder. Men den typen av användning av vissa bibelord, kan man så att säga konstruera det så att allt man vill förbjuda är synd enligt Bibeln, oavsett om det ligger i linje med bibeltexternas avsikt eller ej.

 • Magnus

  Bra svarat Stefan!!!! Hon försöker få dig att bekänna att bibelns moral har en s a s fallande skala genom tiden.. Du går inte riktigt med henne här… Kanon…

  Lite mer oroväckande att se Pingst i Umeå och ungdomarnas moraluppfattning som varken är genomtänkt eller bibliskt förankrad… Här har pastorerna ett viktigt arbete..

  Magnus

 • http://buggfix.blogspot.com Ludvig

  Mycket bra svarat Stefan! Trots att programmets huvudtes är falsk eller åtminstone missvisande får du möjlighet att framföra ett sunt kristet perspektiv på temat.

 • http://buggfix.blogspot.com Ludvig

  Sen ska man verkligen inte förneka det faktum att vi frikyrkokristna syndat både mot människor och Gud i hur vi bemött människor som på ett eller annat sätt inte levt upp till den mönsterbild vi krävt att alla ska passa inom.

  Än idag verkar vi vara mer måna om att jaga sprickor i fasaden på det hus där det gått termiter i stommen…

 • wildwest

  Framförallt har överhuvudtaget ingen diskussion om vad som är okay att göra förekommit under senare år, inga förklaringar för församlingsmedlemmar som helhet om bristen eller förekomsten av bibelord som understödjer en viss aktivitet. Om man diskuterade varenda detalj på 50talet, i vissa församlingar, inte alla, så finns ingen diskussion alls idag, dock en glidande outtalad acceptansnivå. Själv har jag inget problem att gå på disco, det är inte dansen i sej som är synd utan det som kan hända i den miljön med t ex tillfälliga ragg som man har sex med. Men att det idag allmänt är accepterat att dansa har aldrig diskuterats offentligt i någon predikan eller i några samtal och jag har gott i kyrkan varenda söndag i hela mitt liv. Där råder en jätteklyfta mellan generationerna, där dom ena, äldre, inte ens tror det existerar och dom andra, yngre, håller på med det på sin kant och ämnet tas aldrig upp för behandling. Så har det hållit på så att det idag finns väldiga murar mellan generationerna, som ”bara” blivit till.

 • johan

  Jag tycker både du Stefan och ungdomspastorn i Umeå missade säga något om vad synd egentligen är för något. Jag tycker det är hyffsat ointressant att gradera olika synder och fråga sig om det här eller det där är synd? En mer intressant fråga är varför människor syndar överhuvudtaget? Även kristna. Jag tror att alla människor vill vara lyckliga, saliga, och nöjda. I en bok jag läste för ett tag sedan var det ett citat av filosofen och teologen Pascal – ”All men seek happiness. This is without exception. Whatever different means they employ, they all tend to this end. The cause of some going to war, and of others avoiding it, is the same desire in both, attended with different views. The will never takes the least step but to this object. This is the motive of every action of every man, even of those who hang themselves.”

  Tänk om alla människor vill vara lyckliga och anledningen att vi tänker och gör på olika sätt är att vi själva vill vara lyckliga? Eller livsnöjda? Då kanske det är så att den personen som längtar efter en nyare bil gör det med förhoppningen att längtan efter glädje ska bli bemött. Eller den personen som gör någon synd, kan det vara så att han eller hon gör det för att bli lycklig? Mannen som är otrogen gör väl det med förhoppningen att bli lyckligare, antar jag? Att vi tror att synden ger oss lycka och att Gud inte kan ge oss den lyckan. Jag tänker att det kan vara så och då följer ju att bästa sättet att bemöta och bekämpa synd i mitt eget liv är att istället fokusera på min glädje i Gud. Det kanske är så att Gud blir mest ärad och upphöjd när vi har vår djupaste glädje i honom? Med vår glädje i Gud kan vi leva i livets alla omständigheter och ändå ha frid och glädje. Inte glädje på ett ytligt sätt, utan djupare. Vi kan känna sorg, och ändå känna glädje. Vi kan vara ledsna, och ändå känna glädje. Vi kan vara nedslagna, och ändå känna glädje. Vi kan vara med om alla möjliga motgångar, och ändå känna glädje. Fallgropen är väl att vi är människor och att det tar ett helt liv att lära sig något av det. Men vi är inte ensamma. Så jag tänker att synd är att inte ha sin totala glädje i Gud. Att vi syndar är att vi, både troende och icke-troende, tror att något annat än Gud ska ge oss glädje. Det är synd.

 • kjell

  Jag var med på den tiden som människor uteslöts på grund av vad vi i dag tycker är bagateller men det fanns regler och den som var på väg ”ut i världen” visade det genom att provocera (Jag fick inte röka=min kropp är den Helige Andes tempel jag fick inte gå på bio = man skall inte sitta där bespottare sitter och det gör jag forfarande inte)Men idag när vi har förhoppningsvis mer kunskap så borde vi använda oss av möjligheten att utesluta Men bara när någon vill fortsätta att leva i synd Matt 18:15-17 Då blir församlingen mer trovärdig

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Efter att ha sett programmet så var min tanke att det är fullt förståeligt att John Bevere, eller katolicismen för den sak skuld går så ”hem” inom den pentacostala kristenheten i Sverige.
  Det måste vara fruktansvärd att ha en sådan prestationsbaserad tro som de två kvinnorna vittnade om!
  Poänget med lagen är ju att få oss att se att vi inte har något gott att hämta hos oss själva, så att vi kan vända om och sätta våran fulla tillit/förtröstan på Jesus. Det som kom fram i programmet var ju raka motsatsen.

  Tyckte dock du gjorde bra ifrån dig- och gav bra svar…också tacksamt för det arbete Stanley Sjöberg har gjort kring det här ämnet.

 • Ulf Stenlund

  Grundsynden är som bekant att inte tro på Jesus. Syndakatalogens nackdelar kom med önskvärd tydlighet fram i programmet. Det som inte framgick var att uppräkningen av försyndelser innefattar sånt som kan följa på att människan inte har som mål att hålla sig nära Jesus. Strävan blev istället för dessa, som mer hängde med än brann för sin frälsare, att försöka leva upp till den aktuella normen alternativt att göra tvärs emot normen i protest.

  Fördelen med en katalog är att man lättare kan undervisa om rätt och fel samtidigt som kärlek och nåd måste få ha en mycket större plats än vad den hade i den stränga församlingstuktens tid. Några avarter av syndakatalogens uppräkningar var att tjejer och killar mättes med olika måttstockar och att synder som girighet tappades bort medan mer spännande sexrelaterade synder hamnade i fokus.

  Stefan, Dina kommentarer var mycket kloka!

 • Roberth

  Har inte sett programmet, men vill åminnas att när du hade en hemlig inspelning på gång, så var det någon som skrev existens??

 • http://job25-masken.blogspot.com Daniel

  Det var skönt att se någon (dig) nämna Bibeln och att den är ett rättesnöre, efter att ha sett damen som med rätta blivit utesluten eftersom hon begått något som är en synd enligt Bibeln och inte ”klippt håret” hon var obotfärdig och nu en avgudadyrkare och ungdomarna och ungdomspastorn i Umeå som visar hur man glidit långt bort ifrån Bibeln i samfundet. Enligt 1 Joh 3:4 är synd brott mot Lagen, synd är hat, hat är mord (1 Joh 3:15), och resulterar i handlingar som de som förbjuds i de tio budorden.
  Tyvärr fick reportern det till att man kan tolka Bibeln vad synd är hur man vill p g a något du sade innan. Jag tror inte det var på det sättet du menade men reportrar vet hur man gör.
  När det gäller församlingstukt så är det inte synd som ska straffas utan obotfärdighet. Kristna är inte perfekta, vi faller i synd, men sanna pånyttfödda kristna dyker inte i den och vi hatar när vi syndar och ångrar oss.
  Kärleksfull och medlidsam församlingstukt är bibliskt och något Jesus befallt, och som ska göras med noggrann urskiljning. (Matt 18:15ff) Det är av kärlek och omsorg om en människas själ.

  ”Jag talar inte om kritiska, lagiska, hatiska människor. Det finns tillräckligt
  med dem. Jag talar om en man, en äldstekår, ledare som älskar tillräckligt för
  att ge livet som insats för att de vet om att det inte är en lek.” – Paul Washer (http://www.vimeo.com/7463906)

 • C

  Syndakataloger är usla: de skapar antingen fördömelse eller fariséer.

 • http://www.danielalm.se/2009/12/syndens-kanslighet.html Daniel alm

  Hej Stefan och övriga,
  Jag har skrivit en bloggpost och kommenterat detta med synd och programmet som visades på SVT.
  Mvh/Daniel Alm, Västerås

  http://www.danielalm.se/2009/12/syndens-kanslighet.html

 • Ulf Stenlund

  TILL ER SOM INTE SETT PROGRAMMET!

  Stefan har en länk under ordet här i första stycket andra raden. Klicka där så kommer programmet. (Ovanligt sevärt för att vara ”Existens”.

 • alexander

  Det är problematiskt när synden koncentreras till att vara synder – vilka man ska känna till.

  Det enda, som jag behöver känna till, är att jag fortfarande är en utfattig syndare som i kraft min Herrres förlåtande blodomlopp, kan få leva i relation med honom trots att han avskyr det som mitt väsen till stor del vill sysslar och sysslar med.
  Tycker frikyrkan har svårt med att vi fortfarande är syndare men rättfärdiggjorda.
  Det blir så snett när det ska moraliseras och därefter fokuseras. Fariséism sa någon, antagen falsk form ”helig”-het säger någon annan…. Gud behöver syndare, ty dem kan han använda. Dem som förstår, dem som inte blir frälsta genom sin förträffliga förmåga att ”inte” synda. Det är tragiskt när kristna tror att ett kristet leverne handlar om att bli så bra som möjligt på att akta sig för synd. Det handlar det absolut inte om.
  Och det finns bara en syndakatalog – rom 6:33

 • Roberth

  Nu har jag sett inlägget, det var i mit ttycke ett bra, de gör bra och nyanserade program som inte är ute efter någon.

  Jag förkastar dock tanken på en återgång till gamla tiders synakatalog, vi förstörde enormt mycket människor, enbart pga av hårfärg frisyr eller om de hade läppstift och vilken färg. Hur kan vi någonsin försvara det?

  Mitt svar blir tveklöst ja, sådana saker är en produkt av det samhälle vi lever i, och är föränderliga. Däremot de saker som slås fast i bibeln, de är mer fasta. Det har varit synd i över 2000 år, och kommer så förbli.

 • alexander

  3:23 är det