Tack för feedback

Tack för feedback. Intressant debatt om mitt inlägg häromdagen där jag berörde klimatfrågan. Tänkte kommentera detta, dock inte ikväll, återkommer fredag eller lördag. Var förresten i Kyrkans Hus i Uppsala idag, jag är ju med i Sveriges Kristna Råds klimatgrupp, och vi hade möte denna dag. Ska kommentera också det jag skrev om förändringar i kristenheten, är dock förvånad över att så pass få frikyrkoledare och frikyrkopastorer går in i den debatten, tycker nog att de mest tydliga just nu har varit de sex biskopar som reserverat sig. Anna-Karin frågar om jag tror att 1 miljard 131 miljoner katoliker tycker likadant om äktenskapet. Katolska kyrkan ser äktenskapet som ett sakrament, ett förbund mellan en man och en kvinna. Menar du att det finns någon katolska kyrka någonstans som ser det på ett annat sätt? Jag skulle gärna vilja veta var den kyrkan ligger. Olov- jag ser att du inte gillar att jag använder ordet liberal. Det beror på min teologiska okunnighet. Kom gärna med bättre förslag. Det handlar ju inte om en enskild fråga, utan en bredare grundinställning. Det är ju oftast samma personer som ifrågasätter Jesus som enda vägen till Gud, ifrågasätter jungfrufödelsen, relativiserar Bibelns sanning och auktoritet, relativiserar och ifrågasätter tron på evig förtappelse – och i samma andetag så relativiserar man äktenskapssynen och en kristen sexualsyn. Vad ska man kalla det för?

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • O.K

  Med tanke på att vi varje ögonblick skall vänta Jesu återkomst så förvånar det mig att så många som kallar sig Kristna engagerar sig i miljöfrågor Att vi skall handla i kärlek till vår nästa är helt klart Bibeln lär oss att vi skall överlåta allt till Gud genom bön Människor försöker precis som ett litet barn stampa foten i golvet och säga jag kan själv ingenting kan lyckas genom människans egen kraft det skulle inte förvåna mig om vi blir så duktiga så vi lyckas ta bort för mycket koldioxid då dör allting Men det är inte Guds plan Vår uppgift är att sprida evangelium

 • Benny Fhager

  Jag är medlem i SMK i 35 år. Psykiater och läkare.
  Kandiderade för Kd i landtingsvalet 2006. 4 barnsfar med 4 barnbarn. Bosatt i Göteborgs södra skärgård. Psykiater och läkare.
  Genom att noggrannt arbeta med Hbt-frågor har jag kommit till slutsatsen att homosexualitet till stor del är biologisk.
  Tyvärr sett diskriminering av homosexuella inom kyrkan. Snarast radikaliserats på de sista två åren,förskräckt över dåliga värderingar inom kyrkan.
  Kanske är jag idag liberalteolog, jag vet inte själv.
  Jag vet att jag i Jesu efterföljd har ett patos för människor som är annorlunda.
  För mej är det idag en självklarhet att bejaka samkönade äktenskap.
  Jag har träffat homosexuella kristna människor som farit så illa av fördömelser och intolerans.

 • http://buggfix.blogspot.com Ludvig

  ”Pseudokristna” vore ett ganska elakt, men enligt mig mycket passande namn, men så tillhör jag också den lilla skara som fortfarande kallar mig fundamentalist…

 • martin kihlström

  Benny: Intressant du är både Läkare och psykiater. Även barn och så bor du i södra skärgården. Och som lök på laxen är du ”förskräckt över dåliga värderingar inom kyrkan”.
  Man kan ju vända och vrida på det hur som helst, för inte längesedan satte ni läkare inom psykiatrin stämpel på människor där en av stämplarna var att homosexualitet var sjukt och kunde botas. Numer dock ej så enligt eran Bibel DSM.
  Kyrkan grundar sig på Bibeln och tradition.
  Vi ser en paradox hos kyrkorna idag. Ju mer de försöker efterlikna sin samtid ju mindre besökare. De radikala församlingarna som försöker stödja sig på bibelordet och inte dansa efter omvärldens pipa ökar sitt intresse för nya medlemmar.
  Slutsatsen blir enligt MIG: De kyrkor som accepterar vigslar av homosexuella kommer stå i samma linje som samhället och behövs därför inte. De kommer dö ut. Den paradoxen är svår för vissa att förstå.

 • Benny Fhager

  Jag tror det handlar om bibelsyn.
  Ser bibeln som guds ord förmedlad av människor.
  Bibeln behöver tolkas med vår tids världsbild,annars riskerar man hamna i en patriarkal värld med åtföljande värderingar.
  Är detta liberalteologi?
  Nej, jag tror snarast det handlar om bibeltolkning.

 • O.K

  Benny

  Jag har varit i saron 60 år och detta som saronförsamlingen går igenom nu är fruktansvärt och det är flera läkare i församlingen som inte håller med dig Vad vi alla har fått lära oss i bibeln är att vi skall överlåta oss till Jesus och lämna alla synder Men vad homosexuella gör det är att försöka lobba in sig först hos regering sedan i våra kyrkor för att fördärva och komma in i församlingen med sin synd Det är många som gått nu och vad jag förstår kommer flera gå alla har inte förstått än hur illa det är och alla normala möjligheter att påverka är satt ur spel ingen röstning är tillåten allt om det inte passar så gå säger Joakim Hagerius och den församlingsordning som visas är inte verklighet och matrikeln visar inte på det verkliga antalet medlemmar
  Det står att vi skall älska vår nästa men det gäller inte äldre medlemmar

 • Johan

  Benny Fhager:

  Du tar upp det vanliga argumentet att om det är så att homosexualitet är biologiskt betingat så ska det också vara något som är moraliskt riktigt och om det är moraliskt riktigt måste det också bli del av det kristna äktenskapet.

  Det bör påpekas att många kristna inte drar samma slutsats. En annan slutsats är att det är så att en del människor verkar ha en homosexuell dragning och att vi inte vet varför det är så. Dessa människor är kallade att leva i avhållsamhet. Det är den inställning som Katolska Kyrkans katekes intar.

  Att det automatiskt skulle vara moraliskt eftersom det är biologiskt är en märklig slutsats enligt mig. Redan som 14 åring så började jag som så många andra att upptäcka att jag hade jag en biologiskt betingad dragning till jämnåriga tjejer. Men det var helt riktigt inga kristna som tyckte att min biologiskt betingade dragning gjorde det okej för mig att ha sex. Kristna brukar inte heller tycka att mannen vars fru blir sjuk kan ta sig en älskarinna eftersom han har en biologiskt betingad drift.

 • BW

  I tidningen Dagen kan vi idag läsa en arikel med följande rubriker:
  ”EU: Kyrkor får inte neka homosexuella anställning. Den brittiska regeringen tvingas nu av EU-kommissionen till eftergifter i lagstiftningen som ger kyrkorna rätt att avstå ifrån att anställa homosexuella.”

  Rubriken är ett tecken i tiden. Det är nog inte en särskilt avancerad gissning att påstå att de församlingar som inte vill ”sälja sin förstfödlsorätt för en tallrik linssoppa” inom en snar framtid måste finna nya vägar att vara församling. EU börjar visa sin rätta natur. Och för den som känner det profetiska ordet är utvecklingen inte förvånande alls. Men när den dagen kommer då det inte längre är tillåtet att tro och tänka fritt så har Kristi sanna kyrka ändå övertaget, för ”större är han som är i oss än den som är i världen.”

 • wildwest

  Jag vore uppriktigt intresserad att få reda på vetenskapliga artiklar som berättar att homosexualitet är medfött! Det är ett argument som jag ofta får i debatter och ett som jag inte kan bemöta, då Vetenskapen är vår tids Gud. Och Gud ifrågasätter man inte.

  Min hypotes är att det inte finns en sån medfödd skada. Däremot kan man ha en dragning åt det homosexuella som kan ledas i andra banor i en sund uppväxt, men eftersom detta idag omedelbart bejakas, så finns det desto mera homosexuella som ”kommer ut”. Kan tänka mej att mycket av det konstnärliga, skapande, mera kvinnligt omhändertagande dragen kan få en skjuts till att även bli intresserad sexuellt av sitt eget kön. Kan faktiskt tänka mej att jag själv, som omvittnat har många egenskaper som tillvits kvinnor, kanske hade blivit homosexuell om jag inte växt upp i en kärleksfull kristen familj.

  Men som Johan nr 7 skriver så finns det många dragningar som inte är bra, delvis genetiska, som vi ska bekämpa och övervinna, t ex att vara snar till vrede, att ha ett casanovabeteende och förföra kvinnor, att ha anlag till svartsyn och negativitet, förutom rent kroppsliga defekter. Allt detta förhindrar oss inte att försöka leva enligt Bibelns ord och normer, det gäller även de som känner att de har homosexuella anlag från tidig ålder. Alla har vi vårt kors att bära. Skillnaden är den att homosexualiteten blivit accepterad. När får vi en rörelse som bejakar våldsam vrede eller nån annan defekt?

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  När det gäller användningen av orden ”liberal” och ”liberalteologi”, så tror jag att Olov är onödigt petig här. Han kan möjligen ha en viss poäng i att man inom vissa teologkretsar inte använder ordet för annat än för en viss riktning på 1800-talet. Men (ett stort MEN), det är vedertaget att ordet använts och används av betydligt bredare kretsar av kristna (inklusive teologer) som syftande på all typ av teologi som förnekar de centrala delarna av god, traditionell kristen (i första hand protestantisk) teologi. Dvs, den som inte accepterar att bibeln är Guds ofelbara ord, treenighetsläran, inkarnationen, jungfrufödelsen, Jesu ställeföreträdande försoning, uppståndelsen, och som förnekar att Bibeln är auktoritet för tro och liv – alla som förnekar detta eller delar av detta kallas liberala. Den springande punkten sitter oftast i bibelsynen.

  Jag talar här om en vedertagen användning. Olov må kanske tycka att detta är förskräckligt, men verklighetens användning av ord och begrepp följer ju inte alltid skolbokens strikta definitioner. Ordet ”fundamentalist” är ju också ett sådant exempel. Det betyder ju inte alls samma sak idag som på 1800-talet. Det var delvis därför som många slutade använda det om sig själva och föredrog ordet ”evangelikal” i stället, under andra halvan av 1900-talet.

  Man kan diskutera detta hit och dit, men jag tror att vedertagen användning fungerar bättre rent praktiskt – så, slutsats, fortsätt du att använda ordet liberal precis som du brukar, Stefan!

 • JB

  Det är svårt att bevisa att homosexualitet är medfött. Man kan dock finna att det finns morfologiska skillnader på hjärnan hos en homosexuell jämfört med en heterosexuell. Detta är en skillnad som man kan se på gruppen homosexuella jämfört med heterosexuella, men tittar man på en individ så kan man inte klart säga denna är si eller så. Vidare finns det bevis för att Homo och hetero reagerar olika vid ex exponering av manliga alt kvinnliga feromoner.
  Man har ej funnit någon homogen, även om det finns en diskussion om att det kanske finns en.

 • wildwest

  Många mycket goda kristna, normalt sett bibeltroende i klassisk mening, slirar just på punkten om homosexualitet skulle vara medfött. De menar att det vore brutalt att säga att detta är synd om man absolut inte kan styra över sin varelse. Ungefär som om jag är född med två ben och det vore synd att gå upprätt. Men så länge det inte finns otvetydiga vetenskapliga bevis att detta är fallet, publicerade i dom stora vedertagna tidskrifterna och allmänt accepterade av expertisen, så kan inte jag acceptera annat än att homosexualitet är en böjelse som man kan bli fri ifrån, som man kan styras undan från att leva ut och därför är utlevd homosexualitet synd. Precis som andra människor måste lära sej kontrollera sin vrede, att man inte kan slå sin medmänniska sönder och samman så fort denne inte håller med om en åsikt.

 • Olov

  Mikael: Jo, man kan använda det anakronistiskt om man vill, och det sker ju. Men att kalla dessa för ”liberaler” måste du väl hålla med om är helt uppåt väggarna? Liberaler kallar man ju anhängare av den politiska riktningen liberalismen, och har ju ingenting att göra med liberalteologi, inte ens på någon sorts gräsrotsnivå där vi tydligen ska kommunicera här.

 • David Berjlund

  Många spekulationer här.

  Om man verkligen vill veta vad vetenskapen säger om anledningen till att folk är homosexuella, heterosexuella och bisexuella, tror jag att man ska söka den i tyngre litteratur än den här bloggen och dess kommentarer. Om man, å andra sidan, kräver ”otvetydiga bevis” så är det kört. Det finns aldrig sådana, i vetenskapliga sammanhang. Tvivlet och möjligheten att man kan ha fel är nämligen en grundbult där.
  Kanske en attityd att lära något av?

  Jag tror att många som debatterar denna fråga står mycket långt ifrån varandra. Kanske måste man därför börja med att fundera på hur man för samtalet. Ett tips är då att tänka att en god vän är den man talar om, till exempel när man talar om homosexuella (eller för den delen om ”liberalteologer”, eller ”avfälliga” eller för den delen ”fundamentalister”). Hur kan det kännas att få sin kärlek jämförd med vrede och våld (se wildwests kommentar)? Hur kan det kännas att få sin förmåga att bli kär kallad ”skada” och ”defekt”?

  Och: hur vore det att ta av sig anonymitetsmasken, om man ska vara med och prata?

 • JB

  WW: Det är så klart att man som både hetero och homo kan leva i avhållsamhet. Att sedan lära sig bli hetero är nog lika lätt som det är att få dig att bli homo. Det är nog ingen skillnad.
  Min fråga är: Vad i det homosexuella förhållandet är synd och varför.

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Olov, jag kan som sagt till en del hålla med dig. Men, faktum kvarstår ju, att det är en vedertagen användning av ordet ”liberal” (med olika appendix), när man låter det syfta på personer som inte har en traditionell ortodox protenstantisk teologi (som vi ibland kallar evangelikal). Så används termen generellt och ofta och av de flesta, och de flesta uppfattar den så. De flesta tycker nog att vi för en konstig diskussion just nu. Och visst ska man inte blanda ihop det med politiken, men termen används i båda sammanhangen. Kanske lika knepigt som ”vänsterkristen” och ”högerkristen”.

  Om du kanske har ett bättre förslag på vad man ska kalla protestanter/katoliker som inte anser att Bibeln är Guds ofelbara ord och högsta auktoritet för tro och liv, och som förnekar flera av de traditionella kristna lärorna, så är jag villig att lyssna och begrunda.

 • wildwest

  Berjlund: oj, jag trodde vetenskaplighet hade vissa kriterier som inte ger utrymme för spekulationer… Säger biologin att vissa föds homosexuella och kan inget annat bli, då får jag ändra uppfattning om dessa. Fram tills dess förblir jag vid min uppfattning.

  Kärlek är ett komplicerat begrepp eftersom ordet förvanskats. Det finns mycket som betraktas som kärlek som mera kan beskrivas som lust. Enligt Bibeln, och enligt Sveriges rikes lag, finns det en hel del relationer som ser kärleksfulla ut på ytan, men är förbjudna. I Bibeln förbjuds homosexuell utlevelse, i Sveriges lag (än så länge) incestuösa förhållanden. Säger Bibeln att detta är synd så är det så, då är det att likställa med vrede och våld.

  Utlevd fysisk homosexuell aktivitet är synd enligt min Bibelsyn. Likaväl den som finns i tankevärlden, men den kommer ingen utomstående åt.

  I dom fall jag ställs mot väggen och ska försvara mina och dom klassiskt kristna åsikterna om homosexualitet, då låter jag inte annorlunda mot vad jag skriver här, hur mycket vän det än handlar om. Jag tror jag skulle ha svårt att ha vänner som är homosexuella, vi skulle stå för långt ifrån varandra. Lika väl som jag svårligen skulle kunna bli vän med andra tankebyggnader som står långt ifrån mina värderingar, t ex kommunister eller islamiska terrorister.

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  För övrigt, har jag skrivit ett eget blogginlägg där jag delvis hakar på den här debatten. Det är lite för långt för att skriva här i en kommentar.

  http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/?p=424

 • Olov

  Mikael: Visst, lite knepig diskussion, men ändå inte helt oviktig. Jag håller med dig, såklart, om att det har blivit vanligt att använda ordet ”liberal” i frikyrkliga kretsar för att syfta på en mer eller mindre sekulariserad syn på den kristna tron. Och ursprunget är såklart den så kallade liberalteologin. Men jag menar allvar när jag säger att jag aldrig tidigare har hört en konservativ kristen kalla företrädarna för det här sekulariserade synsättet för ”liberaler”. Det är ju något helt annat, nämligen ett samlingsbegepp för människor som är hemmahörande inom den liberala politiska ideologin som förespråkar individuella fri- och rättigheter osv, dvs saker som inte har något med en sekulariserad bibelsyn att göra. Sedan är det också så att termen ”liberal” och ”liberals” har en något annorlunda betydelse i USA, där syftar den inte på liberalismen som ideologi, utan på de grupper som vill luckra upp traditionella moralordningar i samhället, som exempelvis företräder fri abort osv. Vänsterfalangen inom demokraterna i USA kallas ”liberals” av företrädarna för den konservativa falangen av republikanerna. Men mig veterligen har dessa nordamerikanska klassificeringar inte påverkat den gängse svenska användningen av ”liberaler”, utan här betecknar detta begrepp dem som hör hemma inom liberalismen. Alltså, det är skillnad på att lite slappt säga att någon är ”liberal” (även om det såklart inte är särskilt genomtänkt) och att prata om ”liberaler”, som inte har något att göra med liberalteologi. That’s all!

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Olov, jag ska inte förlänga denna diskussion i onödan. Men jag tror att det du och jag skriver visar att många begrepp inte följer skolbokens stringenta råd. Jag har till skillnad från dig många gånger hört termen liberal användas på det sätt som Stefan Swärd gör (och även jag själv) och jag har hört det ofta under de senaste 30 åren (jag är inte lastgammal men jag började läsa teologiskt litteratur tidigt :-) ) Och jag har även mött det mycket i amerikansk litteratur, teologisk och annan, så det är inte begränsat till moralfrågorna.

  Vi får nog leva med att vissa begrepp har ett eget liv. Själv tycker jag att begreppet liberal i den mening jag tidigare beskrivit faktiskt fungerar ganska bra, även om det också blir missbrukat ibland. Men, om du som sagt kan komma på en bättre term, så ska jag inte vara sen att använda den.

 • Nils

  Jag är & har varit pingstvän ända sedan tidiga tonår, men men

  nu känner jag mer samhörighet med ortodoxa & speciellt katolska kyrkan !

  Hur kommer det sig att man kan tappa förtroendet så totalt för det traditionella (fri)kyrkoSverige ?

 • P

  Stefan, jag är inte Anna – Karin, men det jag tror att hon menade var att även om Katolska kyrkan har en viss hållning officiellt, så finns det enskilda människor som tycker annorlunda. Exempelvis så är Katolska kyrkan officiellt emot användandet av preventivmedel, även användandet av kondomer i kampen mot AIDS. Trots det finns det katoliker som tycker annorlunda, och som också bryter mot detta förbud. Det är inte sannolikt att samtliga över en miljard katoliker har samma inställning till precis alla frågor, även om de är medlemmar i samma kyrka.

 • Anna-Karin

  Du skrev att det fanns 1 miljard 131 miljoner katoliker, inte 1 miljard 131 miljoner katolska kyrkor. Katolska kyrkan ser äktenskapet som ett sakrament mellan man och kvinna men alla katoliker kanske inte håller med……..

 • Anna-Karin

  Fasen, såg inte P-s briljanta inlägg. Jag tackar för hjälpen!

 • P

  Det är tydligt att det upplevs som en provocerande tanke, att vi själva kanske inte medvetet väljer vår sexuella läggning utan att det kan vara åtminstone delvis biologiskt betingat – eftersom följden blir en smärtsam insikt om hur felaktigt och orättvist man bemött och behandlat HBT-personer. Man har under lång tid nedvärderat, givit sämre villkor i samhället och uteslutit människor från gemenskapen på grund av medfödda egenskaper som de själva inte valt…

  Det är förmodligen en förklaring till att många av de som motsätter sig HBT-personers förbättrade villkor i samhället, och att HBT-personer ska få vara medlemmar i en församling, gifta sig i kyrkan osv klamrar sig fast vid att den sexuella läggningen är något som vi själva väljer. Då kan man komma med krav om att HBT-personer ska ”omvända sig”, att det beror på dem själva om de ska få vara med i gemenskapen eller ej. Och man kan ha föreställningar om att de kan bli heterosexuella om de bara vill. Om man däremot tror att det inte enbart handlar om vilja utan att det kan finnas en biologisk förklaring, inser man svårigheten med att gå emot sig själv på det sättet. Och hur obarmhärtigt det blir att begära av en annan människa att den ska avstå från att ha en livskamrat att dela sitt liv med, enbart pga att det finns de som har svårt att acceptera medfödda olikheter. Och det går naturligtvis inte att jämföra ett kärleksfullt, frivilligt, jämlikt förhållande mellan två vuxna individer av samma kön med sexuella övergrepp som t ex pedofili är eller andra sexuella förhållanden där man skadar andra.

 • C

  Stefan skriver: ”Det handlar ju inte om en enskild fråga, utan en bredare grundinställning.” Det är ju här skon klämmer! Är det någon idé att diskutera detaljfrågor som äktenskap och homosexualitet när de grundläggande utgångspunkterna är så olika? Det är ju som att tjafsa om regeltolkning i racketsport när en falang har regelboken för pingis och en annan regelboken för badminton (något som kanske skulle vara enklare än denna diskussion).

 • Olov

  Mikael: Kort. ”Liberal”, ja. ”Liberalteolog”, ja. ”Liberalteologerna”, ja. ”Liberaler” och ”Liberalerna”, nej. Har heller aldrig hört de senare två benämningarna på sekualariserade kristna innan Stefan skrev sitt inlägg.

 • O.K

  Några skriver om sex som att det är ett måste Om jag inte varit gift så hade jag aldrig haft sex och för mig som är gift grädde på moset
  Resonemanget ute i samhället och bland homo är att sex likställs med ”godis”att det är ett måste gift eller ogift Så står det inte i bibeln
  Sex enligt Bibeln hör ihop med barnalstrande och äktenskap mellan man och kvinna

 • BW

  Många välformulerade inlägg har sett dagens ljus på denna blogg men ska vi få fler människor att bli övertygade av ”klassisk kristen tro coh teologi” måste det till något mer än djuplodande diskussioner, även om goda argument kan åstadkomma mycket.

  Jag tror att många håller med mig när jag säger att det starkaste försvaret och bästa argumentet för en teologi av det slag som Stefan Swärd m.fl. förespråkar är en kyrka där lärans och trons praktiserande åtföljs av trovärdiga, levande och dynamiska resultat. Jag tänker på behovet av en stark Kristusnärvaro med resultatet att människor får uppleva en genomgripande frälsning och omvändelse och får erfara att Kristus lever i och genom dem.

  Det är när församlingen, om än bristfällig, lyckas hålla sig så nära Kristus att världen ser Kristus i oss, som liberalteologi och andra tankebyggnader blir avslöjade och förlorar sin attraktionskraft. När vi börjar leva i beroendet av Guds kraft och lär oss att befria människor i Jesu namn kommer saker att börja hända. Det är bara genom Guds kraft som vi kan avslöja lögnen, upplysas om sanningen och få kraft att kämpa trons goda kamp mot ”köttet, världen och demonerna”. Därför behöver vi kristna i ödmjukhet närma oss Gud. Då skall han närma sig oss och bli stor mitt ibland oss.

 • Maja

  Om man ska använda vilka ord som helst bara för att de är vedertagna så kan vi ju fortsätta kalla Livets ord för en sekt, det är ju ganska vedertaget hos de flesta människor.

 • http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_131.html Metodistpastor Berndt Isaksson

  Lennart Jareteg ger här en genomgång av vad Alpha-kurserna handlar om och hur de ger en förändring inom svensk kristenhet. Hoppas alla vill ta del av Jaretegs gedigna genomgång här:

  http://bibelfokus.se/alpha

  Mvh

  Berndt

 • Läsare

  Att man ens orkar ställa en sån fråga Anna karin, förstod ni inte vad Stefan menade med först sin bloggpost och sedan sitt svar.
  Att han orkar ta upp en sån fråga tyder på stort tålamod.

  Underförstått säger han ju, självklart känner han ju inte till alla katoliker och vad dom tycker. Ganska självklart va.
  Men det är ju vad den katolska kyrkan står för som han tar upp.

 • O.K

  Det sägs att vi Kristna är bara några % av Svenska folket då är det ännu märkligare att utav dom som säger sig vara homo så är det en hög % som påstår att dom är Kristna Jesus lär oss att vända andra kinden till men homosexuella armbågar sig in överallt där dom som dom själva uppfattar det inte är välkommna Dom har dessutom med sig en egen tro och bibeltolkning som innebär uteslutande av vissa texter i bibeln

 • Per-Erik Johansson

  I områden av vår värld där tillgång på material standard, läkare och psykiatri inte är självklar, där babelstorn inte med självklarhet tillåts byggas; där visar sig Jesus och tron på Jesus sig högst levande. Helande sker i Jesu namn utan någon mer terapi än Ordet, evangeliet och Jesu namn, utan någon diskussion om Jesus fortfarande lever, utan diskussionen om huruvida helande kan ske i Jesu namn. Korset,skampålen, är platsen där vi kan lägga av oss det som Ordet betraktar som orent, där vi kan bli genom Jesu död för oss befriade (till såväl själ som ande) från det som Ordet betraktar som synd.
  Gå bort och synda inte mer härefter var Jesu ord till kvinnan vid brunnen.
  Alla har vi en fri vilja, en vilja att göra det som KÄNNS rätt, understundom kan det KÄNNAS rätt att ta en genväg i livet.
  Stefan Swärd manar till efterföljelse av Ordet och Jesus Kristus, det kan understundom KÄNNAS svårt och när det går emot det som är politiskt korrekt till och med KÄNNAS fel.
  Tack Stefan för din tydlighet, ser fram emot en tanke om uttrycken själavård och andlig vård.

 • Anna-Karin

  Hej Läsare, inlägg no. 32.
  Jag läser i princip dagligen Stefan Swärds blogg, även andra ”kristna” bloggar läses med intresse. Jag har alltid varit intresserad av livsåskådningsfrågor och gick för några år sedan en Alphakurs, ordnad av en EFK-församling. Jag är medlem i SvK och känner mig stå närmast dem i det mesta.

  Jag har med stort intresse följd den debatt som varit före och efter beslutet om vigsel av samkönade par. Jag har sett den ena svepande generaliseringen efter den andra presenteras som sanningar. Det var den svepande generaliseringen jag ifrågasatte. Stefan Swärd är en man i maktposition inom den kristna värden och bloggossfären. Han bör, enligt min mening, uttrycka sig klarare och utan dessa svepande generaliseringar. All världens protestanter tycker inte likadant, inte heller alla världens grek-ortodoxer eller ryss-ortodoxer, med mera, med mera. Katolska kyrkan har en officiell hållning som i specifika frågor ifrågasätts av en del av sina medlemmar. Av dessa frågor kan nämnas preventivmedel, både i barnbegränsande och sjukdomsbegränsande syfte, skilsmässor, celibat mm.

  SvK tog ett beslut som många frikyrkobloggare inte uppskattar. Dock fanns en majoritet inom SvK som ansåg att detta var ett bra beslut och man ansåg att det kunde tas utan att svika Bibelns budskap. De fattade inte detta beslut utifrån elakhet eller okunskap. De gjorde en annan tolkning än den som vanligtvis presenteras här. Utifrån olikheter i tolkningen av Bibeln finns olika kyrkor och församlingar. Bra eller dåligt, det är som det är.

 • TB

  Hej Benny Fhager ( m.fl. som bejakar enkönade äktenskap ).

  Denna fråga är faktiskt ganska enkel att lösa. Gå samman i bön inför Guds ansikte och be Honom gör en mer ”tidsanpassad” Bibel. Därefter blir det mycket enklare för Kristi kyrka att omvärdera denna och andra fundamentala värderingar som vi ”kört fast i”.

  Ingen vill väl bli kallad för homofob, bakåtsträvande, fundamentalist, andlig fanatiker eller andra tråkiga tillmälen – inte ens Gud, vår skapare…

 • O.K

  T.B

  Det finns antagligen en risk att någon kommer med en sån bibel som dom säger är från Gud Det har vad jag förstått funnits sådana tankar
  I samband med kyrkovalet mötte jag en politiker som menade att i hans samhälle var det 1200 som röstade men bara 50 går till kyrkan och då menade han att bibeln skulle anpassas Men jag kommer att fortsätta att läsa 1917 års

 • O.K

  T.B + alla andra

  Läs Malaki 3:16-18 vers 18 där har jag markerat ”Åter”

 • Staffanw

  Anna-Karin, du skriver: ”Dock fanns en majoritet inom SvK som ansåg att detta var ett bra beslut och man ansåg att det kunde tas utan att svika Bibelns budskap.”

  Frågan är hur du nu vet det, eller vad menar du med SVK?

 • Läsare

  Det var det självklara i din fråga som fick mig att reagera nämligen, självklart känner inte Swärd till alla katoliker och deras inställning till allt. Att ni sen inte förstod det i hans kommentar får en ju natt grubbla.

  Sen måste jag nog hålla med Staffanw.
  Jag tror inte detta var ett majoritetsbeslut innom hela Svk, utan möjligtvis innom den lilla klick som bestämmer.

  Tror också att det är fler än frikyrkobloggare som inte gilla det beslut som Svk tog, ja jag tror faktiskt den stora massan förfasar sig över detta.

 • Anna-Karin

  Hej igen Läsare inlägg no. 32 och 40.
  Varifrån får du att ”vi” inte förstod det i hans kommentar? Bara för att man kan gissa sig till undermeningen ska man inte fråga?? Det ser rätt pampigt ut att 1 miljard 131 miljoner katoliker tycker en sak, Om det sen visar sig att utav dem kanske 800 miljoner går i mässan över huvud taget och av den gruppen kanske 600 miljoner med viss regelbundenhet besöker kyrkan blir det liksom en helt annan sak…(OBS! Siffrorna i exemplet är grundade på antaganden.) Jag tror att Stefan Swärd är väl medveten om ordets makt, han har ju ordet som arbetsredskap. Han är en driven skribent, rolig att läsa. Jag har aldrig hört honom tala, hade planer på att åka då han talade i Byske i somras men fick tyvärr förhinder.

  Jag menade att det fanns en majoritet av Kyrkomötet som var för samkönade äktenskap. Här kunde jag ha varit tydligare. Dock var det så att denna majoritet valdes utifrån sina program. Där framgick det tydligt att de var för samkönade äktenskap. Valdeltagandet var lågt. Man kan förmoda att de som valde att avstå från att rösta är sådana som inte går i kyrkan särskilt ofta. Jag har sett undersökningar av opinionsinstitut, gjorda före kyrkovalet, som visar att gemene man är positivt inställda till samkönade äktenskap. Tyvärr kan jag inte länka till dessa undersökningar då jag inte kan länka över huvud taget men de jag läst har varit publicerade i DN.

  Alla inom SvK gillar inte detta beslut. De är aktiva i att torgföra sina synpunkter och känslor och det är bra, de kanske mår bättre då. Den tysta majoriteten av SvK-s medlemmar får då antas vara för. De har inget behov av att torgföra detta, de fick ju som de ville.

  De undersökningar som gjorts inom SvK-s prästerskap visar för övrigt att många präster väljer att avstå från att viga samkönade men att fler faktiskt är positiva. Dagen redovisade en sådan undersökning från Göteborg och valde då att presentera resultatet som om väldigt många präster var emot. Lite enkel hushållsmatematik visar dock att fler var för och att Dagens rubriksättning var tabloidmässig.

  Med detta vill jag önska alla här en trevlig 1:a Advent!

 • P

  Anna – Karin och Läsare:

  Swärd använde Katolska kyrkan med sina över en miljard medlemmar som argument för att försöka ge tyngd åt sin egen åsikt, att det finns många som tycker likadant som honom och därför har han rätt. Men jag tror att de flesta förstår att det inte är så enkelt, att alla katoliker faktiskt inte tycker likadant som påven eller Katolska kyrkans officiella hållning.

  När det gäller röstning vid Kyrkomötet och riksdagen samt Sifos opinionsundersökning angående samkönade äktenskap kan jag bidra med några siffror.

  Vid Kyrkomötet var 249 ledamöter närvarande av 251. Av dem röstade 176 för, 62 emot och 11 lade ner sina röster.Det innebär alltså att 70% röstade för att även samkönade par ska kunna gifta sig i kyrkan.

  I maj i år röstade riksdagen i frågan. Av riksdagspartierna var det enbart kd som var emot. 261 röstade ja, 22 röstade nej och 16 lade ner sina röster. Det blev som synes en överväldigande majoritet som röstade ja.

  Den 14 – 17 januari 2008 gjorde Sifo en undersökning beställd av Svenska Dagbladet, där man frågade om samkönade par skulle få gifta sig. 71% av de tillfrågade var för.

  Visst finns det människor som är emot samkönade äktenskap, och de är förstås besvikna nu när beslutet är fattat och det är förstås inte förvånande att det är de som hörs mest så här efteråt. De behöver ge utlopp för sin besvikelse, och funderar på hur de ska hantera det faktum att de förlorade. En del har svårt att inse och acceptera att det faktiskt var fler som var för en ändrad äktenskapslag än de som var emot. Kd-politikern Annelie Enochson t ex, ville ha en folkomröstning i frågan för hon trodde att majoriteten av svenska folket hade samma åsikt som hon själv, nämligen var emot en sådan lag. När hon fick ta del av Sifos opinionsundersökning som visade att 71% var för en ändrad lag, blev hon både förvånad och besviken. Och jag tror att det är så för fler motståndare till lagen, att de har svårt att ta till sig att de faktiskt är i minoritet och att svenska folket i stort är mer positiva till förbättrade vilkor för HBT-personer än vad de önskar och tror.

 • Anna-Karin

  P no. 42:
  Hjärtligt tack för ett uttömmande inlägg. Önskar jag skrivit den själv…. 😉

 • Läsare

  Detta handlar inte om att vinna eller förlora.

  Med ett sådant beslut är vi alla förlorare

 • P

  Läsare #44: ”Med ett sådant beslut är vi alla förlorare” . De som anser att beslutet är rätt håller naturligtvis inte med dig om det, de glädjer sig istället.

 • Mats

  Olov (27)

  OK, då kan tom jag förstå ditt tjatande om hur fel du ser det att den ”liberala” beteckningen används/använts i denna diskussion..Det handlar lite om ”ordböjningsfascism”, men jag väljer att förstå; detta för det ÄR viktigt hur ord används.Det håller jag med om.

  Lika mkt som jag ser det sorgligt att (svensk) kristenhet i såpass stor omfattning har blivit så lib…förlåt ”frikopplad” från sina rötter/grundläggande teologiska värderingar.

 • Andreas

  Ordet LIBERAL är spännande!
  De som idag kallar sig evangelikala och ser ner på de som de kallar ”liberala” ska vara glada att de lever idag och inte för några hundra år sedan. Att vara evangelikal ändras ju med tiden.
  Den som idag tycker det är ok att i kyrkan vara långhårig som man, låta kvinnor tala/predika eller låta kvinnor sminka sig skulle ju knapp kallas ”normalt evangelikala” i den första församlingen.
  Detta är väl ett av många bevis för att våra begrepp ändrar sig med tid. Vår syn på vad som är synd ändrar sig ju också.
  Idag är det tex inte lika allvarligt om någon tar ett glas vin och ändå kallar sig kristen ledare. Det hade ju inte gått i början av förra århundradet.
  Vi kanske inte skall vara så hårda på vad som är synd hos andra. Om 50 år kanske ”syndakatalogerna” förändrats igen. Kanske dessa homodebatter ebbat ut då.

  Eller tror vi verkligen att vi just nu, ca 2000 år efter kyrkans födelse, har den fulla sanningen, något som man uppenbarligen inte haft tidigare eftersom vi ändrat vår bibeltolkning?

  Kanske skall man vara mer ödmjuk inför Guds ord och förstå att den talar olika i olika tider. Varpå de absoluta sanningarna är absoluta för vissa tider.