Hälsning från sängen till medarbetarkonferensen

Jag ligger alltså i sängen. Och tar mig inte till EFK:s medarbetarkonferens i Linköping. Tyvärr. Hade velat träffa alla pastorskolleger, men fyra av mina medarbetare från Elimkyrkan är där.

Hälsar via bloggen till alla EFK-pastorer. Ha en härlig konferens, bli uppmuntrade, och uppmuntra varandra, till goda gärningar och till att utbreda Guds rike.