Mona Sahlin omvald

Nu har jag just lyssnat på när Mona Sahlin omvaldes som partiledare. Det är en fullständig enighet och uppbackning bakom henne i partiet. Och samma uppslutning tycks vara bakom Thomas Östros som partiets ekonomisk-politiske talesman, och den man hoppas på som blivande finansminister om man vinner valet.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • Harriet Bouvin

    Föregående mandatperiod hade jag kontakt med Sahlins sekreterare med anledning av min fråga huruvida trossamfund bör få fortsätta att uppbära statsbidrag med stöd av lag, i synnerhet när de i strid mot de förutsättningar som sätts upp härför bedriver verksamhet som stänger ute vissa bestämda grupper. Det är nämligen inget nytt fenomen, att de som antingen byter kön eller ingår partnerskap därmed av sina trossyskon anses såsom spetälska o nekas sitta med till bords. Jag uppfattade en respons av sekreteraren o fick löftet om att han skulle ta upp saken med Sahlin snarast. Inte långt efter körde debatten igång o i dagarna har motion lagts fram av miljöpartiet om en begränsning för de trossamfund som agerar på det här viset. Det är därför en livgivande upptäckt, att det ibland inte behövs mer än ett telefonsamtal för att skapa omfattande samhällsförändringar, förändringar som kommer att vara av betydelse för många. Det är också fantastiskt, att vi faktiskt har partier med mäninskor med sådan empati, att de vill avsätta tid för att försöka få förföljelsen av homo- o transsexuella att någon gång upphöra. …. för kyrkan har ju i alla tider legat steget efter.

  • Mari

    Personligen har jag svårt för Mona som politiker….som privatperson känner jag henne inte.